Metszet az ördögről

Published by Istefan in the blog Istefan blogja. Megtekintés: 1048

:dr_64:


„Ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik.”

Bizonyára ez a közmondás az oka, hogy nagyon kevés az információ erről a lényről, félnek az emberek róla írni, mert igaz, hogy az írás nem festés, de rokon műfaj, és talán sokszor jobban le lehet tollal festeni az ördögöt, mint ecsettel.

Beszélni beszélnek róla, mert hát „a szó elszáll, az írás megmarad”, így nem kell félni, hogy a szóval festett ördög megjelenik. Teszi ezt sok olyan ember, aki az írással nem igazán van komaságban, tudománya a sorok aláhúzásban kimerül, ám ezeket kívülről el tudja olvasni, sőt meg is tudja magyarázni! Pláné okosan! Végig hallgattam egy pár ilyen „rém”előadást, az ördög csínytevéseiről, melyekből az derült ki, hogy nincs semmi e földön, ami ne a Sátán, alias Főördög műve lenne. Meglehet, hogy igaz, mert egy alattvalója engem se hagyott békén, és a végén megkérdeztem:- tudják-e, hogy Vlagyimir I. Leninnek a nagy gondolkodónak is hasonló volt az elképzelése? Akár hiszitek, akár nem, igenlő és elismerő bólogatást kaptam, igaz nem írásban!

Ekkor úgy éreztem, hogy nem ártana egy pár röpke gondolat erről a titokzatos valamiről, vagy valakiről, akinek kilétéről még a Biblia is nagyon szűkszavúan nyilatkozik.

Mivel gondolataim lefesteni nem tudom, hisz legföljebb egy búsan elszálló sóhajt tudok festeni, de azt is csak a levegőbe és nem színesre. Igaz, ezt sokszor annyira művészien, hogy nem csak a gatyám sápad el az irigységtől, hanem bizonyára az ördög is sápadtan menekül mellőlem és inkább titokban bemegy a sekrestyébe tömjénfüstöt szívni.:dr_123:

Így hát, inkább írással próbálok valami metszetfélét produkálni.

Ezért, aki írói ecsetelést remél az csalatkozni fog, aki lábmetszetre gondol az ugyancsak csalatkozik, hiszen nem vagyok bolond, hogy elmetszem a lábam magam alatt. Sormetszetet lehet alkalmazok, kimetszve a kompromittáló sorokat, mert én olyan félős fajta ember vagyok, aki nem szeret megijedni. (Jobb félni, mint megijedni)

No, de rátérve a lényegre, íme mit nem metszettem ki soraim közül, az ijedségtől való félelmemben.

Kezdeném talán azzal, hogy az ördög szó a bibliai fordításban jelenik meg először, a diabolosz megfelelőjeként. Itt rögtön félre is bicsaklott a gondolatom és szisszentem egyet, mint a kígyó az almafán, amikor az első kukacot meglátta. Milyen egyszerű lenne a dolog, mert ha nem fordították volna így, ma nem is létezne ördög!

Rögtön azon morfondíroztam, honnan is szerezte ezt a szót a fordító és arra a következtetésre jutottam, hogy bizonyára a „dög” meg az „őr” szavakból rakta össze. Ennek szerintem van logikája, mert vagy mi vagyunk dögök, amikor őriz, vagy az őr dög néha őrizni minket, és ezért alkalomadtán megléphetünk, ha nem bírjuk a purgatóriumbeli kánikulát.

Gondolom, csak azért lett végül is a „dögőr” -ből ördög, mert valahogy jobban hangzik, és nem gondol az ember mindjárt, a testére váró dögös állapotra.:D

Ez abban az esetben, ha van saját teste,(az ördögnek) vannak patái, szarva, meg egy háromágú vasvillája, amivel alkalomadtán megszurkál, ha nem akarunk magunktól a nyakig merülni a forró kakiba.

Igen ám, de ha nincs saját teste a kis huncutnak, és úgy akarja, hogy alámerüljünk, akkor mit tesz?

Nos, ekkor állítólag gonosz szellemként jelentkezik, még mielőtt elérnők a dög stádiumot, belénk bújik, és szellemünket birizgálva rávesz olyasmire, amitől egyenest fejest ugorva merülünk majd alá, és a legtöbb esetben nem is tudunk a felszínre kerülni többé.:rolleyes2:

Itt egy kissé homályos a helyzet az ördög körül, nem tudni, hogy csak szellemi lény-e, vagy testet is ölthet, esetleg a fordítottja a helyes, ez mind mai napig vitatott. A Biblia szerint a Sátán és az Ördög egy és ugyanaz a személy, de ez sem teljesen egyértelmű, gondolom ez a sokféle fordítás eredménye.

Nem is töröm ezen a fejem, hadd törjék mások, én csak azzal a szegény flótással foglalkoznék, akire igyekszünk rákenni minden rosszat, holott meglehet nem mindenért ő a hibás.

Először, például feltételezem, hogyha az ördögök saját testükbe is visszabújnak alkalomadtán, akkor valahol kell léteznie egy helynek, ahol a szellemtől elárvult testüket tartják, és őrködnek azok felett, akik véletlenül arra vetődnek. Szerintem ez nem a földön, vagy a föld alatt leledzik, mert azt már felfedeztük volna. Mivel ez a hely földön kívüli, akkor helytelen az az elmélet miszerint a mennyország fent van, a pokol - az ördög feltételezett hazája- meg lent, hiszen ugyanúgy fel kell szállni a pokolba is. Ez nem lehetetlen, hiszen van egy pár bolygó ahol nagy a forróság, és tudván, hogy ez a népség bírja a forróságot, ott kellene utánuk kutatni, meglehet kiderülne az igazság.

De térjek vissza a földre, mert a végén úgy elszállnak a gondolataim, mint az ördögűző sóhajok és nem az általunk ismert, de valójában ismeretlen lényekről beszélek, hanem egészen másról.

Ezért inkább azt feltételezem, hogy az ördög az emberi elme szüleménye, tehát szellemi lény és csakis azért találta ki az ember, hogy saját gonoszságának okát legyen kire hárítania. Hiszen, ha józanon elemezzük a tényeket, ez történik, mióta az ember nem meri vállalni a felelősséget tetteiért.

Manapság megadatott a lehetőség, hogy ártatlanul kibújhasson bárki az ágy alól, ha tetten érték, mert szegény ördög mindig kéznél van, így bármit rá lehet kenni.

Zárójelben megjegyzem és bárki utánanézhet, hogy minél távolabb nézünk vissza a múltba, annál kevesebbet emlegetik ezt a szegény párát.

Például, ha régen a férj megcsalta élete párját, nem a Sátán műve volt, belátta az ember, hogy vagy a bor volt túl vörös, vagy a kománé, aztán lovagiasan intéződött a dolog. Ma ilyesmi csakis az ördögi praktikák eredménye, ezért nem lehet, de nem is érdemes ilyenkor ellenkezni, majd utána szépen megbánja az ember. Ha nagyon-nagyon megszállja a bűn-bánhatnék, akkor beléphet egy I.A.B.(írást aláhúzva beszélő) egyesületbe, itt aztán bánkódhat kedvére, míg az asszony megbocsájt, de megelégedhet egy másiknak a bocsánatával is, amelyik megértőbb.:D

Tudtommal senki nem védekezett például egy inkvizíciós törvényszék előtt azzal, hogy belé-bújt az ördög, azért vette fel a létező legelőnyösebb kölcsönt, se azzal, hogy ugyancsak a benne bujkáló gonosz vette rá, hogy bankot raboljon, amikor nem tudta fizetni a még előnyösebb kamatokat. Ez csak azért nem történt, mert akkoriban a tűz még forró volt!

Bezzeg ma, ha már hidegebb a tűz! Minden törvényszéki tárgyaláson a vádlottban lakozó ördög a hibás, olyan bűnös nincs is, aki saját emberi mivoltában talált volna ki valami marhaságot, és ezt rengetegen el is hiszik.:dr_9:

Akik tehát lépten-nyomon azt bizonygatják, hogy az ördög a hibás mindenért, egy kukkot se értettek meg abból, amit olvastak, hiába fújják a bemagolt idézeteket.

A Sátán, mint vádló lett leküldve az emberek közé, legföljebb kísértő minőségben, neve is erről tanúskodik, emberek által elkövetett cselekedetei is erre utalnak, és ez mindenki számára világos kellene legyen. Aki előtt ez nem világos, az kukkantson be egy világi történelemkönyvbe is, kezdheti felfedező útját a felvilágosodás korától.

Tehát, kedves testvéreim(remélem nem sértő e megszólítás) higgyétek el nekem, egyetlen ördög se fog senki helyett vádlottként állni a legfelső törvényszék színe elé, erre szinte patkánymérget vennék. Vennék, ha nem félnék, hogy elvisz az ördög! De, attól is félek, hogy megijedek a pokol kapujától, és nem akarok belépni rajta, ami ugyebár gondot okozhat szegény fickónak, aki odakísért, és a végén engem hibáztat majd saját gyengeségéért, oszt akkor rosszabbul járok mint egy csintalan ördögfióka.

De ezzel már be is fejezem ördögös metszetem, mert eszembe jutott, hogy: „ott az ördög, ahol emlegetik!”. Gyorsan körülnéztem, igaz nem láttam semmi gyanúsat, de mit lehet tudni, mert: „ami késik nem múlik!” és én ki nem tekerném a nyakát egyetlen közmondásnak se!

Meglehet olvasva soraim úgy érzitek, sokkal okosabbak nem lettetek, de azt garantálom, hogy butábbak se, igaz erre mérget nem veszek! Hiszen megtörténhet, hogy az ördög butít el, de ti írásomra fogjátok, és akkor nyelhetem a mérgem!:mad:
  • Gabriella-N-Sóti
  • Istefan
Hozzászólnál? Jelentkezz be...