És megbarátkozott már a halállal?

Halottak napja körül a szeretteink emlékével és hiányával próbálunk kezdeni valamit – sokan úgy, hogy magukra maradnak a gyászfolyamatban, mert a halált még mindig tabuként kezeljük. De semmivel sem maradunk úgy magunkra, mint a saját halálunkkal.

A nyugati társadalom első szabálya: nem beszélünk a halálról. Nem állítjuk persze, hogy a nyugati társadalom homogén, és azt sem, hogy a halál nem kerül szóba néha: hiszen ma történetesen halottak napja van, egy teljes napot szentelünk tehát annak, hogy felidézzük az emléküket. De a halált alapvetően tabuként kezeljük, zavarba jövünk, hárítunk, félrenézünk.

Részben talán azért, mert a nyugati társadalmakban élők mindennapjai nagyon is távol állnak attól, amit a transzcendensbe vetett hitnek nevezhetnék, amiből az is következik, hogy a halál tényleg mindennek a vége, márpedig ki akarna ezzel szembesülni. Mások az egészségügy steril paravánjával magyarázzák a távolságtartást: a halál a kórházakba költözött, nem a mi dolgunk, hanem az egészségügyi dolgozók dolga lett.

Így aztán a saját halálunkkal sem tudunk mit kezdeni. Hogy is gondolhatnánk bele a saját elmúlásunkba?

Az elmúlt időszakban több olyan könyv is megjelent, amely segít választ adni erre a kérdésre. A válaszra pedig, állítják a könyvek szerzői, leginkább azért van szükségünk, hogy élni tudjunk. Mármint igazán élni.

Hogy egy, a Facebookon nagy karriert befutó klasszikust idézzünk:

Charlie Brown: Egy nap mindannyian meghalunk, Snoopy.

Snoopy: Igaz, de az összes több napon viszont nem.

Irvin D. Yalom: Szemben a nappal
A halál olyan, mint a nap: nem tudunk szembenézni vele – Francois de La Rochefoucald 26. maximájából indul ki Irvin D. Yalom pszichiáter-író, amikor a klinikai terápiás munkájából és a saját tapasztalataiból kiindulva megpróbálja szétszálazni a kapcsolatunkat a halálhoz. És igen, nagyon szofisztikált, tabusított kapcsolatról van szó, amelynek azonban sokkal nagyobb hatása van a mindennapjainkra, ha úgy tetszik: az életünkre, mint azt a szőnyeg alá söprésből remélnénk.

image.aspx

© Máté Péter
Az egzisztencialista pszichológia eszközeivel dolgozó Yalom erős meggyőződése, hogy a halálfélelem áll minden szorongás és neurózis hátterében (és nem a szex, köszönjük Freud!), és végül is van benne logika: abból semmi jó nem sülhet ki, ha nem veszünk tudomást a nyilvánvalóról.

Yalom elismeri, hogy nem lehet minden pillanatot a halál teljes tudatában megélni – innen a cím is: ez ugyanolyan lehetetlen, mint belenézni a napba. Azzal viszont szembe kell néznünk, hogy közben az élet iránti vágy és a megsemmisüléstől való félelem ösztönszinten hat – ahogy írja: beépült minden apró sejtünkbe –, és az élet minden mozzanatát befolyásolja. Vagyis, akár foglalkozunk vele, akár nem, a halálfélelem velünk van, és sokszor az irányítást is átveszi a gondolataink és tetteink felett. Mondhatnánk tehát, hogy meg vagyunk lőve.

De Yalom szerint ez a szorongás, amelyet a halállal való szembesülés szül, tulajdonképpen magában hordozza egy jóval intenzívebb és tartalmasabb élet lehetőségét. A halál konkrétan megmenti az embert. Így aztán már csak azért sincs értelme tagadni a mulandóságot, mert az efféle tagadásnak mindig megvan az ára: belső világunk és látókörünk beszűkül, racionalitásunk elhomályosul. Végül beleesünk a teljes önámítás csapdájába – mondja Yalom. Ezzel szembe állítja a lét törvényszerűségének a valódi megértését és elfogadását, ami nemcsak azt eredményeztheti, hogy jobban élvezünk minden pillanatot, hogy jobban értékeljük a puszta létezés örömét, de mélyebben együttérzünk önmagunkkal és embertársainkkal is. Csak semmi ezotéria. A túlvilágban való hit itt nem segít. Irvin D. Yalom szerint ugyanis ez a fajta emberi kapcsolódás a legjobb ellenszere a halálfélelemnek.

David Eagleman: Így múlik el… 40 egyperces a túlvilágról
Kerülhet-e egy neurológusnál bárki is közelebb a halál megértéséhez? David Eagleman amerikai neurológus az élet és a halál kérdésében szerzett szakmai tapasztalatait a szépirodalom eszközeivel szűrte át, hogy negyven provokatív, szemtelen, vicces és elgondolkodtató történeten keresztül mutasson tükröt az emberi önteltségnek, és állítsa a feje tetejére mindazt, amit a túlvilágról gondolunk. Hogy aztán már abban reménykedjünk, hogy nincs is túlvilág.

A túlvilág a szerzői oldalról nézve kaland, játék és szórakozás, hiszen semmit sem TUDUNK róla, így BÁRMI lehet. Márpedig az, amit a vallások kínáltak eddig a témában, unalmas, érdektelen forgatókönyvek ahhoz képest, amit egy neurológus fantáziája képes kihozni belőle – megtermékenyítve az olvasó fantáziáját is.

Hogy aztán kiderüljön, hogy az élet, amit élünk, még mindig jobbnak tűnik mindennél, ami a túlvilágon várhat ránk.

image.aspx

© Máté Péter
Mert például mi van akkor, veti fel Eagleman, ha a túlvilágon is élhetjük az életünket, de úgy, hogy az egyes tevékenységeken egy tömbben kell túlesnünk? Így aztán három éven át nem csinálnánk mást, mint nyelnénk. Tizenöt hónapon át elvesztett tárgyakat keresnénk. Hat napig körmöt vágnánk. Minden fájdalmat egyszerre élnénk meg, huszonhét nagyon intenzív percen át. Hét órán át hánynánk. Ötvenkét napon át gondolkodnánk azon, hogy mit vegyünk fel. Pokolian hangzik, nem?

Vagy mi lenne, ha a túlvilágon csak olyan emberekkel lennénk együtt, akiket ismerünk, és esélyünk sem lenne arra, hogy új ismerősöket szerezzünk. Esetleg milyen lenne az a túlvilág, ahol különböző életkorban léteznénk egyszerre, és ahol az idősebb énünk oktatná ki, vagy épp untatná a fiatalabb énünket?

David Eagleman túlvilág-verzióinak nem sok közük van a vallásos szóróanyagokhoz, amelyek ennek a negyven történetnek a fényében nagyon halvány gondolatkísérleteknek tűnnek. Ami fel is veti a kérdést, hogy ha a túlvilágról van szó, miért is nem hagyjuk elszabadulni a képzelőerőnket, és elégszünk meg a menny és a pokol ígéretével. Másrészről egyáltalán nem biztos, hogy David Eagleman túlvilágaiban megnyugvást találunk, így aztán marad a kézenfekvő megoldás: mire a könyv végére érünk, kénytelenek leszünk az életünk felé fordulni.

Paul Kalanithi: Elillanó lélekzet
Mi van akkor, amikor a halál nemcsak a képzelet játéka, hanem váratlanul azonnali? Paul Kalanithi 36 évesen szembesült azzal, hogy inoperábilis tüdőrákja van. A CT-felvételek minden árulkodó jelét dekódolta, hiszen idegsebész volt – a pályája csúcsán, egy, már akkor elképesztő karrierrel a háta mögött. És a családalapítás hosszú távú terveivel maga előtt. A lánya kilenchónapos volt, amikor ő 37 éves korában meghalt.

image.aspx

© Máté Péter
Paul Kalanithi felfoghatatlan hirtelenséggel lett orvosból beteg, és ezt kíméletlen önreflexióval dolgozta fel – meg persze a könyvvel, amelyből bestseller lett. A szakterületét annak idején többek között azért választotta, mert az idegsebészek az emberi létezésnek olyan kereszteződéseiben bukkanak fel, ahol a kérdések túlmutatnak az életen és a halálon, és azt feszegetik, hogy milyen életet érdemes élni. Minthogy az agyunk közvetíti és dolgozza fel számunkra azt, amit a világból megtapasztalunk, sok idegsebészeti probléma egyben azzal a problémával is szembesíti az embert (és a hozzátartozóit), hogy mi kell ahhoz, hogy az élet elég értelmes és elviselhető legyen, ahhoz, hogy ne engedjük el. Az elég értelmes és elviselhető élet pedig sokszor milliméterek kérdése a műtőasztalon, Paul Kalanithi így a tökéletesség bűvkörében joggal érezhette magát szuperhősnek.

Ezt a hősiességet kell elengednie, ahogy a rák egyre jobban magáévá tette a szervezetét. Kalanithi nem akarja érzésteleníteni az olvasót, amikor a rákról és a haláltusáról ír. Ez nem egy szentimentális tapogatózás: amikor 36 évesen az ember azzal szembesül, hogy nagyjából egy éve van hátra, ott nagyon határozottan húzza el a betegség az örökkévalóság illúziójának a függönyét, amellyel egyébként elhomályosítjuk a tisztánlátásunkat. Itt az élet és a halál is a leglényegét mutatja meg: a brutális magányosságot és az elképzelhető lehető legmélyebb emberi kapcsolódást.

A halállal szembenéző betegként rá kell jönnie arra is, hogy az orvosi becsléseknek és valószínűségeknek – mennyi van hátra? – nem nagyon van értelmük, mert a létezés hitelességét neki magának kell megtalálnia. Kalanithi megoldása? A valószínűségek mérlegelése helyett folytatja az életét: visszamegy dolgozni, és gyereket vállal – ami megkérdőjelezhető döntés egy halálos beteg esetében, de végül is minden gyerekvállalásban ott van egy végső elbúcsúzás fájdalma, érvelnek a feleségével.

Kalanithi pedig végső soron csak annyit állít az orvosi tudással megtámogatott írói eszközeivel, hogy mindannyian minden nap szembesülünk a saját halandóságunkkal, akár tudomásul vesszük, akár nem. Az igazán fontos kérdés pedig nem az, hogy meddig élünk, hanem hogyan.

Margareta Magnusson: Végső rendrakás svéd módra
image.aspx

© Máté Péter
A meddig élünk? perspektívája ugyanakkor más szögben mutatkozik meg idősebb korban, ami nem feltétlenül könnyíti meg a szembenézést a saját halálunkkal, cserébe viszont sürgetőbbé teszi ennek a szükségességét. Ezt a sürgetést járja körbe a maga kedélyes, józan és bölcs módján Margareta Magnusson a Végső rendrakás svéd módra című könyvében (részletes cikkünk a könyvről itt). A végső itt tényleg végsőt jelent (a könyv angol címében - The Gentle Art of Swedish Death Cleaning, azaz A svéd haláltakarítás kíméletes művészete ez sokkal kíméletlenebbül hangzik), Magnusson ugyanis valóban a halálra készít fel egy kiadós rendrakással, hiszen a halálunkkal a tárgyaink jelentősége is elporlad. De közben végig az életről beszél. Legalábbis arról, hogy az emlékeink helyre rakásával kaphatunk egy esélyt arra is, hogy az életünket helyre rakjuk.

A halál és a lomtalanítás közötti összefüggés pedig szorosabb lehet, mint gondolnánk. A rendrakás ugyanis hozzájárulhat ahhoz, hogy méltósággal búcsúzzunk az élettől és a szeretteinktől, a lehető legkisebb felfordulást magunk mögött.

A lomtalanítás járulékos haszna lehet az is, hogy feladjuk az önáltatást: hogy a halandóságunk kézzelfoghatóvá válik. És előbb-utóbb felismerjük, hogy időre van szükségünk, nem tárgyakra. Mert ahogy ezek a könyvek a maguk tabudöntögető módján újra meg újra elmondják: mind meghalunk.
HVG
 
A kereszténység egy apokaliptikus vallás aminek a középpontjában a halál áll.
"Az élet célja a halálra való felkészülés", tanítják, minden ami örömet okoz egy bűn.
A bizonyítékok a feltámadásra nagyon gyengék, egy koporsóban nem találták meg a halottat.
Ezért is léptem ki az egyesületből.
-
Én úgy vagyok a halállal mint Woody Allen, "szigorúan ellenzem". ;)
 
Egyértelmű,ha születtünk ,meg is halunk! Ez nem kérdés! Van e tovább a halál után?Majd megtudjuk !:(Lehetőleg minél később!;)
 
Egyértelmű,ha születtünk ,meg is halunk! Ez nem kérdés! Van e tovább a halál után?Majd megtudjuk !:(Lehetőleg minél később!;)

Kedves aniko45, vagy te annyira felnőtt és erős, hogy elviseljed az igazságot, ne ámítsuk magunkat illúziókban,
- A halál után nem jön semmi. Absolutely nothing
- A reális élet könyörtelen, ha meghalunk akkor "game over" nincs "secund life"
- Az élet megismételhetetlen, ezért olyan nagy érték.
- Becsüljük meg a magunkét és az embertárainkét.

clp3105930.jpg
 
A munkám során és a környezetemben is jó pár halált láttam.Volt olyan is aki könnyelműen kijelentette ,hogy jobb lenne meghalni vagy miért nem hal már meg.De amikor eljött az utolsó pillanat akkor bizony visszafordította volna .Egyetértek Ernoe-vel,nincs következő élet ,az a bizonyos teremtő jól kigondolta,hogy csak ő legyen örökéletű és a" játékszerei" az emberek,akiket a maga örömére teremtett megszenvedjék a földi életet.
 
Az egyetlen dolog, ami "indokolja" a halál utáni életet, az az ember vágya, hogy valahogy elkerülje a végleges elmúlást.
Hogy van e következő élet, ezt tényleg nem tudhatja élő ember, de én nem hiszem, hogy csupán egy testből állunk. A lélek miatt vannak érzelmeink.
 
Amikor tudatosítottam magamban, hogy a lélek én vagyok, a jelenlegi testem csak ruha, akkor már nincs mitől félnem. Ha elnyűttem a ruhámat levetem, majd lesz helyette másik. Az már tőlem és a tetteimtől függ milyen lesz a következő ruha amit felveszek.
 
Egyetértek Ernoe-vel,nincs következő élet ,az a bizonyos teremtő jól kigondolta,hogy csak ő legyen örökéletű és a" játékszerei" az emberek,akiket a maga örömére teremtett megszenvedjék a földi életet.
Nincs?

Az egyetlen dolog, ami "indokolja" a halál utáni életet, az az ember vágya, hogy valahogy elkerülje a végleges elmúlást.
És még hozzátenném a saját nézetemet
A vágy hogy találkozzam azokkal, kiket elvesztettünk
Ez nem indokolja a halál utáni létet.
Ez csupán vágy, hogy talán van.
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

neuron wrote on tibya's profile.
Szia tibya,
Tudnál segíteni abban, hogy elküldenéd amit feltöltöttél, mert a hidegterépia fórumra, mert nincs jogom letölteni.
(https://canadahun.com/temak/ezoterikus-könyvek-folyóiratok-feltöltése-v.56352/page-62)
Előre is köszi.
Tibor
Nincs olyan hű barát, mint egy könyv.

Ernest Hemingway
kuper zsolt wrote on Attee's profile.
attee szia megcsinalod nekem majd mixet danko szilvi mulatos mixet elore is koszonom
Akinek meg vannak ezek sokkal jobb minőségben, az eltudja küldeni nekem? Nagyon kellene.

Statisztikák

Témák
36,635
Üzenet
4,438,024
Tagok
592,695
Legújabb tagunk
Karda Beata
Oldal tetejére