Ógörög zene

Spyros témája a 'Irodalom' fórumban , 2010 Március 5.

 1. Spyros

  Spyros Állandó Tag

  Zenebona

  Tanítvány és Mester 3. (kézirat vázlat)

  [A lexikonom azt súgja, hogy a kétségtelenül kissé sete suta kérdéseket és feleleteket tán nem is Backheiostól, hanem Dionysostól csenték el valamely ügyetlenkedők. Így higgyen valaki a tudománynak, amit fentebb mondanak, azt lábjegyzetben visszavonják. Nem lehetünk elég gyanakvóak, lépten-nyomon keresztkérdéseket kell eszkábálnunk, előre és visszalapozva. Mi a zene és ki vagy mi a szüleje, milyen a természete? Miféle szerzet a zenész, és mivégre a tudása? Mi a phtongus, a szisztéma, a diasztéma, mi név és nagyságrendjük?]

  Ps.-Kleon:
  Azt mondtuk tehát, hogy a dis dia pason 12 phtongusból áll. Melyek ezek?

  Tanítvány:
  Az első az mely a proslambanomenossal kezdődik és a hypaton diatononig tart. A második az, mely a hypate hypatontól a hypate mesonig, a harmadik a parhypate hypatontól a parhypate mesonig, a negyedik a hypaton diatonontól a meson diatononig, az ötödik a hypate mesontól a meséig, a hatodik a parhypatis mesontól a tritin synemmenonig, a hetedik a meson diatonontól a synemmenon diatononig, a nyolcadik a mesétől a nitin synemmenonig, a kilencedik a Z és elfektetett U jelpárig, melynek szája elfordul a Z-től valamint az elfektetett görög f és a jobb kéz és bal láb csonka H jelpárig, a tizedik az EU-tól egész a fejreállított nagy Y-ig párban a \ ferde jellel, mely fent hordja az orrát, a tizenegyedik a cilinderforma UZ egész az M' és fejen álló U ig, melynek M felé eső szárát megrágta az egér, tizenkettedik a nete diezeugmenon egész a nete hyperboleonig I'<'.
   
 2. Spyros

  Spyros Állandó Tag

  Zenebona

  Tanítvány és Mester 4. (kézirat vázlat)

  [A továbbiakban képzeljétek azt, hogy ókorbúvárok vagytok, egy tengerbe süllyedt városban egy mozaikra leltek, melynek részei, darabkai elsodródtak, elmozdultak eredeti helyükről. Annyi látszik, hogy valakik beszélgetnek, mások viasztáblákra furcsa jeleket írnak. A körülöttük lévő zeneszerszámokból és a jelekből arra következtetünk, hogy a jelenet zenetanítás, tanulás. A dolgotok csak annyi, hogy mindent szorgosan összegyűjtsetek, és idővel, türelemmel, kirakosgassátok a mozaikképet.]

  Ps.-Kleon.
  - Hány dia pente diasztéma létezik?

  Tanuló:
  - Tíz.

  Ps.-Kleon.:
  - Melyek ezek?

  Tanuló:
  - Először a diasztéma a talpatlan Z és fejjel felé fekvő T-től a CC-ig. Másodszor az RL-től az M és az U-szeg jelpárig, mely U lefelé állt bele a sorvezetőbe, de az M felé eső foga beletört ebbe... A harmadik a görög és a latin F pár egészen az I<-ig. Negyedik a CC-től a Z és fejjel feléje fekvő U-szeg jelpárig. Ötödik a P és a hátára fordított C, egészen az EU-ig. Hatodik az M és felé eső fogát vesztett U-szeg, egészen a karimával felfelé álló cilinder és Z párig. Hetedik az I<-től a szárával a párja felé fekvő görög f és a jobb kezét és bal lábát elvesztett H. Nyolcadik a nagy görög Théta a V-vel, egész az Y és a ferde \ de orrát fent hordó jel. Kilencedik az EU egészen az M' és fogatlan U' szeg. ('=ez volt a foga. :) Tizedik a varázsló cilindere amiben rejtőznek a nyulak és galambok a Z-vel, egészen az I'<'-ig. :)
   
 3. Spyros

  Spyros Állandó Tag

  Zenebona

  Tanítvány és Mester 5. (kézirat vázlat)


  Bar az ókori dallamírás még a jövő zenéje,(ha bátorságot lelünk hozzá) talán nem haszontalan szemünk, fantáziánk, e furcsa jelekhez szoktatni. Hova vezetnek minket a dis dia pason, a dia pente szimbólumai, még találgatni sem merek, egy biztos, hogy először majd elveszünk a proslamvanomenossal kezdődő és a hypaton diatononig tartó utakon. A hypate hypatontól az hypate mesonig, a parhypate hypatontól a parhypate mesonig, a hypaton diatonontól a meson diatononig, a hypate mesontól a meséig, a parhypate mesontól a triti synemmenonig, a meson diatonontól a synemmenon diatononig, a mesétől a nete synemmenonig, a Z és elfektetett U jelpárig, melynek szája elfordul a Z-től valamint az elfeketetett görög f és a jobb kéz és bal láb csonka H jelpárig, az EU-tól egész a fejre állított nagy Y-ig párban a \ ferde jellel, mely fent hordja az orrát, a tizenegyedig a cilinderforma UZ egész az M' és fejenálló U ig, melynek M felé eső szárát megrágta az egér, tizenkettedik a nete diezeugmenon egész a nete hyperboleonig I'<', a talpatlan Z és fejjel felé fekvő T-től a CC-ig, az RL-től az M és az U-szeg jelpárig, mely U lefelé állt bele a sorvezetőbe, de az M felé eső foga beletört ebbe..., a görög és a latin F pár egészen az I<-ig, a CC-től a Z és fejjel feléje fekvő U-szeg jelpárig a P és a hátára fordított C, egészen az EU-ig, az M és felé eső fogát vesztett U-szeg, egészen a karimával felfelé álló cilinder és Z párig, az I<-től a szárával a párja felé fekvő görög f és a jobb kezét és bal lábát elvesztett H, a nagy görög Théta a V-vel, egész az Y és a ferde \ de orrát fent hordó jel, az EU egészen az M' és fogatlan U' szeg ('=ez volt a foga :), a varázsló cilindere amiben rejtőznek a nyulak és galambok a Z-vel, egészen az I'<'-ig.

  ps.-Kleon:
  - A dia pason és dia tesszaronban hány a diasztéma?

  Tanítvány:
  - Öt.

  ps.-Kleon:
  -Melyek ezek?

  Tanítvány:
  - Az első a talpatlan Z és fejjel felé fekvő T, egészen a cilinder Z párig. Második a talpukkal egymastól elforduló fejenálló két L, egészen a hasmánt görög f és kezetlen-lábatlan H. Harmadik a RL, egész a fordított Y\ ferde orral. Negyedik a görög és latin F, egészen az M' és fordított U-ig. Ötödik az I' <', a CC-ig.

  ps.-Kleon:
  - A dia pason és dia pente?

  Tanítvány:
  - Három diasztéma.

  ps.-Kleon.:
  - Melyek ezek?

  Tanítvány:
  - Az első a talpatlan Z és fekvő T, egész a fekvő görög f és keze-lába sincs H-ig, Második az RL a M' és csonka U-szeg'. Harmadik a görög és latin F egész az I'<'-ig.
   
 4. Spyros

  Spyros Állandó Tag

  Zenebona

  Tanítvány és Mester 6. (kézirat vázlat)


  [Mielőtt feltennénk következő kérdésünket, visszakanyarodva újra az induláshoz, (- Mi a zene? - Megfeszülés és ellazulás dallamos phtongusokkal.) - kikeveredve a zenei jelek "észveszejtő" rendszeréből, lépegessünk vissza. Kérdéseinket eztán cédulázzuk, majd jól megkeverjük mintha kártyacsatára készülnénk, majd szétosztjuk újra, rendezzük, keresve, pontosítva a válaszokat.]


  - A dia pason és dia tesszaronban hány a diasztéma?
  - Öt.
  - Melyek ezek?
  - Az első a talpatlan Z és fejjel fele fekvő T, egészen a cilinder Z párig. Második a talpukkal egymástól elforduló fejen álló két L, egészen addig, míg a hasmánt görög f és kezetlen-lábatlan H. Harmadik a RL, egész a fordított Y\ ferde orral. Negyedik a görög és latin F, egészen az M' és fordított U-ig. Ötödik az I' <', a CC-ig.
  - A dia pason és dia pente?
  - Három diasztéma.
  - Melyek ezek?
  - Az első a talpatlan Z és fekvő T, egész a fekvő görög f és keze-lába sincs H-ig, Második az RL a M' és csonka U-szeg'. Harmadik a görög és latin F egész az I'<'-ig.
  - Hány dia pente diasztéma létezik?
  - Tíz.
  - Melyek ezek?
  - Először a diasztéma a talpatlan Z és fejjel fele fekvő T-től a CC-ig. Másodszor az RL-től az M és az U-szeg jelpárig, mely U lefele állt bele a sorvezetőbe, de az M felé eső foga beletört ebbe... A harmadik a görög és a latin F pár egészen az I<-ig. Negyedik a CC-től a Z és fejjel feléje fekvő U-szeg jelpárig. Ötödik a P és a hátára fordított C, egészen az EU-ig. Hatodik az M és felé eső fogát vesztett U-szeg, egészen a karimával felfelé álló cilinder és Z párig. Hetedik az I<-től a szárával a párja felé fekvő görög f és a jobb kezét és bal lábát elvesztett H. Nyolcadik a nagy görög Théta a V-vel, egész az Y és a ferde \ de orrát fent hordó jel. Kilencedik az EU egészen az M' és fogatlan U' szeg. ('=ez volt a foga :). Tizedik a varázsló cilindere, amiben rejtőznek a nyulak és galambok a Z-vel, egészen az I'<'-ig.
  - Azt mondtuk tehát, hogy a dis dia pason 12 phtongusból áll,hány dia tesszaron van bennük?
  - Tizenkettő.
  - Melyek ezek?
  Az első az mely a proslamvanomenossal kezdődik és a hypaton diatononig tart. A második az, mely a hypati hypatontól az hypati mesonig, a harmadik a parhypate hypatontól a parhypate mesonig, a negyedik a hypaton diatonontól a meson diatononig, az ötödik a hypate mesontól a meséig, a hatodik a parhypatis mesontól a tritin synemmenonig, a hetedik a meson diatonontól a synemmenon diatononig, a nyolcadik a mesétől a neten synemmenonig, a kilencedik a Z és elfektetett U jelpárig, melynek szája elfordul a Z-től valamint az elfektetett görög f és a jobb kéz és bal láb csonka H jelpárig, a tizedik az EU-tól egész a fejre állított nagy Y-ig párban a \ ferde jellel, mely fent hordja az orrát, a tizenegyedig a cilinderforma UZ egész az M' és fejenálló U ig, melynek M felé eső szárát megrágta az egér, tizenkettedik a nete diezeugmenon egész a nete hyperboleonig I'<'.
  - Tehát mely phtongusok adják a szimfónia fajokat?
  - A dia tesszaront a proslamvanomenos és az hypaton diatonos. [Viasztáblánkra írva a jele egy nagy Z, aminek elveszett a lába és mellette szorosan fejjel feléje fordítva egy nagy T elfektetve. A másik jelpár egy görög f és a latin nagy F.] A dia penténél proslambanomenos és hypate meson. [Lábatlan Z és fekvő T, mint az előzőekben, de a második jelcsoport CC. A dia pason proslambanomenos csonka Z es T valamint I<. A dia pason megnövelve egy dia tesszaronnal, proslambanomenos csonka Z és alvó T, valamint niti synemmenon U de mint egy cilinder és Z. A dia pason megtoldva egy dia pentével, proslamvanomenos csonka Z fekvő T, és niti diezeugmenon, hasmánt görög f és nagy H melynek jobb alsó és bal felső "keze-lába" elvesztett a perzsiai csatában. A kétszeres, dis dia pason hiányos Z és alvó T, valamint I'<'.
  - A dia tesszaron hány tónusból áll?
  - Kettőből és egy félből (BC").
  - A dia pente hányból?
  - Három és félből (gammaC")
  - A dia pason hányból áll?
  - Hatból.
  - A dia tesszaronnal bővült dia pason összetétele?
  - Nyolc tónus és egy fél.
  - A dia pason a dia pentével.
  - Kilenc és fél.
  - A dis dia pason?
  - Tizenkettő.

  ~~~~~~


  - Mi a zene?
  - A dallam ismerete, és mindazon elemeknek tudása, melyek vele kapcsolatosak.
  - Ki a zenész?
  - Az aki birtokában van mindannak, ami a zenéhez szükséges.
  - Minek köszönheti a zene a létezését?
  - Egyfelől azon ismereteknek melyek a természetből valók, másfelől a vele való foglalkozásnak.
  - Melyek a természetből eredők?
  - A magasság, a mélység és a diasztémák.
  - Milyen ismeret származik a zenével való foglalkozásból?
  - A dallamszerzés tudománya, a melopoiia, mely a phtongusok használatából született.
  - A zene miből áll?
  - Dallamba illő (emmeles) phtongusokból és szisztémákból.
  - Mi a phtongus?
  - Dallamos (emmelous) hang amint egy pontra (tasis) száll.(I ptosis emmelis phonis se mia tasi.) Mivel egy pont (tasis), mely egy dallamból való alkotja a melodikus phtongust.
  - Mi a szisztéma?
  - A dallam mely két vagy több phtongussal énekelt.
  - Mi a diasztéma?
  - Két phtongus különbsége, melyek különböznek magasságban és mélységben.
  - Mi a legkisebb a dallamban?
  - A phtongus.
  - Melyik a legkisebb diaszéma?
  - A diesis.
  - Mi a diesis?
  - A legkisebb dallamrész, melyet egy természetes hang képez, mikor megfeszül (epitasi) és mikor ellazul (halarosi).
  - Mi a kétszerese a diesisnek?
  - A féltónus (hemitonio).
  - Mi a kétszerese a féltónusnak?
  - A tónus
  - Mi a tónus?
  - A diasztéma mely a dia tesszaron és a dia pente szimfónia különbségénél keletkezik.
  - Mi a szimfónia?
  - Két különböző phtongus, magasabb és mélyebb kapcsolata, melyek a dallamban összesimulnak és ezért nem érzékelhető a másságuk.
  - Hány szimfónia van a tökéletes szisztémában (teleio systema)?
  - Hat.
  - Melyek ezek?
  - A dia tesszaron, a dia pente és a dia pason, a dia pason a dia pentével megnövelve, valamint a kétszeres dia pason.
   
 5. Spyros

  Spyros Állandó Tag

  Zebebona

  Tanítvány és Mester 7. (kézirat vázlat)


  - Mi a pyknon?
  - A két legkisebb diasztéma rész minden genosban.
  - Mi a genos?
  - A tetrachordok osztása.
  - Hány zenei genos van?
  - Három.
  - Melyek ezek?
  - Az enharmonikus, a chromatikus és a diatonikus.
  - Milyen dallamot követ az enharmonikus?
  - A magas felé diesis, diesis, ditono, a mély felé ellenkező.
  - A chromatikus?
  - A magas felé hemitonio, hemitonio, trihemitonio, a mély felé ellenkező.
  - A diatonikus?
  - A magas felé hemitonio, tónus, tónus, a mély felé ellentétes.
  - Természetesen a diatonikus véleményünk szerint nem használ pyknot a dallamban. Miért?
  - Az a tény, hogy az említett pykno az, mely két olyan kis diasztémából áll, ahol az egyik kisebb mint a másik.
  - Mi a tetrachord?
  - Phtongusok olyas folyamatos rendje, ahol a szélek dia tessaron szimfóniát alkotnak.
  - Hány fajta tetrachord létezik?
  - Három.
  - Melyek ezek?
  - Az első mely barypyknes , a második mesopyknes, a harmadik oxypyknonból áll.
  - Hány tetrachord van az ametabolon szisztémabán?
  - Meghatározhatatlan számú elméletileg, a lehetőség, a gyakorlat szerint öt.
  - Melyek ezek?
  - A hypate, a meson, synemmenon, diezeugmenon, hyperboleon.
   
 6. Spyros

  Spyros Állandó Tag

  Zenebona

  Tanítvány és Mester 8. (kézirat vázlat)


  - Hány phtongus létezik a nem változó, ametabolon szisztémában? Melyek ezek?
  - Talpatlan Z fekvő T, bal sarok, jobb sarok (nagy gamma), RL, görög és latin F, CC P és C a hátán pihenve, M' és felé csonka pi, L<, nagy théta és V, nagy gamma és N, fordított cilinder és Z, Z és konnektor, EU, ford. cilinder és Z, fekvő görög f és jobb lába bal keze sincs H, fejen álló Y és csőrös \ , M' és csonka pi', I'<'.
  - Hány ebből az estotes, az álló, szélső, értéket megtartó?
  - Nyolc.
  - Melyek ezek?
  - Talpatlan Z és T fekve, egymástól elforduló gammák, CC, I<, Z és fekvő U, Ford. cilinder és Z, görög f és kéz-lábatlan H, I'<'.
  - Hány a mozgó?
  - Tíz.
  - Melyek ezek?
  - RL, görög és latin f, P és C a hátán, M és csonka pi, nagy théta és V, nagy gamma és N, EU, fordított cilinder és Z, fejen álló Y és csőrös \, M' és csonka nagy pi'.
  - A sűrűsödések, a pykno közt hány a mély?
  - Öt.
  - Melyek ezek?
  - RL, P és hátán C, nagy théta és V, EU, fordított Y és csőrös\.
  - Hány a magas enharmonikus pykno?
  - Öt.
  - Melyek ezek?
  - Fejen A és fordított nagy gamma, nagy pi és fordított C, H>, nagy delta kis csőrrel és fordított szögletes C, fejen álló T és csőrös\.
  - Hány a magas chromatikus?
  - Öt.
  - Melyek ezek?
  - Fejen A és nagy fordított gamma, szögletes U és fordított C, H>, csőrös nagy delta és szögletes fordított C, fejen T és csőrös\.
  - Hány a magas diatonikus pyknon?
  - Öt.
  - Melyek ezek?
  - Görög és latin nagy F, M és csonka nagy pi, nagy gamma és N, fordított cilinder és Z, M' és csonka nagy pi'.
  - Hány a nem pyknon?
  - Három.
  - Melyek?
  - Talpatlan Z és fekvő T, fordított cilinder és Z, I'<'.
   
 7. Spyros

  Spyros Állandó Tag

  Zenebona

  Mi a pyknon? Mi a genos? Hany zenei genos van? Milyen dallamot kovet az enharmonikus? A chromatikus? A diatonikus? Termeszetesen a diatonikus nem hasznal pyknot a dallamban. Miert? Mi a tetrachord? Hany fajta tetrachord letezik? Melyek ezek? Hany tetrachord van az ametabolon szisztemaban? Melyek ezek? Hany phtongus letezik a nem valtozo, ametabolo szisztemaban? Melyek ezek? Hany ebbol az estotes, az allo, szelso, erteket megtarto? Melyek ezek? Hany a mozgo? Melyek ezek? A surusodesek, a pykno kozt hany a mely? Melyek ezek? Hany a magas enharmonikus pykno? Melyek ezek? Hany a magas chromatikus?
  Melyek ezek? Hany a magas diatonikus pyknon?
  Melyek ezek? Hany a nem pyknon? Melyek?
  -A mese ugy tunik kulonbozik a tobbitol, mert synaphikusan barypyknos, diazeugtikusan apyknos.
  -Miert mondjuk nehany phtongusra, hogy 'akinitoi', 'akraioi', mozdulatlanok, szelsok?
  -Abbol a tenybol, hogy az akinitoi phtongusok korulzarjak a tetrachordot es a pentachordot. Pheromenousnak nevezzuk azokat a phtongusokat amelyeket az akinitoi zarnak korul. Mindezen diasztemak 'ellazulnak' es 'megfeszulnek', ketto kivetellel.
  -Melyek ezek a kivetelek?
  -Az elkisis es az ekboli.
  -Hogy lehetseges ez?
  -Azert mert az eklisis 'ellazul", az ekbboli 'megfeszul'.
  -Mely genosokban?
  -Az enharmonikusban es sehol masutt.
   
 8. Spyros

  Spyros Állandó Tag

  Tanítvány és Mester 9. (kézirat vázlat)


  Mi a pyknon? Mi a genos? Hány zenei genos van? Milyen dallamot követ az enharmonikus? A chromatikus? A diatonikus? Természetesen a diatonikus nem használ pyknot a dallamban. Miért? Mi a tetrachord? Hány fajta tetrachord létezik? Melyek ezek? Hány tetrachord van az ametabolon szisztémában? Melyek ezek? Hány phtongus létezik a nem változó, ametabolo szisztémában? Melyek ezek? Hány ebből az estotes, az álló, szélső, értéket megtartó? Melyek ezek? Hány a mozgó? Melyek ezek? A sűrűsödések, a pykno közt hány a mély? Melyek ezek? Hány a magas enharmonikus pykno? Melyek ezek? Hány a magas chromatikus?
  Melyek ezek? Hány a magas diatonikus pyknon?
  Melyek ezek? Hány a nem pyknon? Melyek?
  - A mese úgy tűnik különbözik a többitől, mert synaphikusan barypyknos, diazeugtikusan apyknos.
  - Miért mondjuk néhány phtongusra, hogy 'akinitoi', 'akraioi', mozdulatlanok, szélsők?
  - Abból a tényből, hogy az akinitoi phtongusok körülzárják a tetrachordot és a pentachordot. Pheromenousnak nevezzük azokat a phtongusokat amelyeket az akinitoi zárnak körül. Mindezen diasztémák 'ellazulnak' és 'megfeszülnek', kettő kivétellel.
  - Melyek ezek a kivételek?
  - Az elkisis és az ekboli.
  - Hogy lehetséges ez?
  - Azért mert az eklisis 'ellazul", az ekboli 'megfeszül'.
  - Mely genosokban?
  - Az enharmonikusban és sehol másutt.
   
  Aleppo kedveli ezt.

Megosztás