ÚJ TUDATRA és DIMENZIÓRA váltó ENRGIÁK.

FagyisSzent

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves István!

Egy néhány apró megjegyzés, ha nem bánod.

1. Véget ér a 26000 éves Föld-Nap-Plejádok keringési ciklus
2. Lezárul a Galaktikus Középpont körüli keringés 230 millió éves periódusa
Minthogy nincs ezen ciklusoknak a Földre vonatkozó kijelölhető természetes kezdőpontja, e ciklusok akár a mai napon vagy akár 5 ezer évvel ezelőtt is lezártnak tekinthetők. Mi a speciális tehát 2012-2013-ban?

3. A Nagy Központi Nap körüli végtelen hosszúságú körpálya két végpontja is záródik.
Egyrészt mi az a Nagy Központi Nap? Másrészt ha végtelen hosszúságú a körpálya, akkor hogyan tud a két végpontja záródni? Logikai képtelenség.

2013-ig a következo események fognak lezajlani:
Ezzel a résszel kapcsolatban idemásolom válaszomat ionon ugyanezt tartalmazó bejegyzéséhez. (#728)

Nagyon tisztelem mindenkinek a világnézetét, mint az ő elképzelését arról, mi igaz, mi nem, és miért. Itt viszont elég furcsa dolgokat sorolsz fel.

Azt írod, gondolom autentikus források alapján, hogy 2013-ig "pólusváltás történik". Szóval a Föld mágnesen északi pólusa folyamatosan vándorol. Ez nem újdonság. Gyerekkorom óta én is tudom. Hanem ez a vándorlás rettentő lassú. A 20. században ez átlagosan 10 Km évenként, mostanában 40 Km/év. Ezzel a sebességgel nem várható, hogy a kanadai Resolute Bay környékéről 3 év alatt a déli sarok közelébe kerülhet. Volt már a Föld történetében teljes pólusváltás is. Ez általában egy több ezer éves folyamat, nem egy hirtelen, katasztrofikus jelenség. A legutóbbi ilyen pólusváltás vagy 780 ezer évvel ezelőtt volt. Kiváncsi volnék, hogy a maja kalendárium tartalmaz-e arra az eseményre vonatkozó kitételt?


Persze a Napban is lesz pólusváltás, írod, ami nyilván komplikálja a dolgokat, de különben lehet, hogy nem lenne elég a durranás. A gond persze csak annyi, hogy a Nap egy magnetikailag erősen aktív valami, így póluvándorlás, csere, ilyesmi nála úgy minden 11 évben bekövetkezik. Ez mérhető mágneses hatással van a Földre, de eddíg jelentős változást nem okozott. Privát elméletem szerint a kb. 11 éves gazdasági ciklusok ezekhez a mágneses ciklusokhoz kapcsolódnak. Amikor ezért a feltevésemért én is Nobel-díjat kapok, majd szólok.


A Plejádok spirálköre nem tudom mi, ezt kérném valaki fejtse ki.


Ami a Szíriuszt illeti, gondban vagyok, ugyanis a Szíriusz az igazából Szíriuszok, ugyanis kettős csillag, amint SiriusB fórumtársunk bárkinek megmondhatja, aki érdeklődik. A két csillag együtt alig adja ki Napunk tömegének háromszorosát, ami rettentően kevés ahhoz, hogy a befogja a naprendszert, galaxisunk spirálkarjáról nem is beszélve, ahogy 7. illetve 8. pontodban állítod.


Az Orion-bulit árgus szemekkel fogom figyelni, ugyanis amit írsz ugye mind 2013 környékén kell, hogy bekövetkezzen, mert akkor lesz a Föld ilyen meg olyan pozícióban. No a gond csak ott van, hogy az Orion csillagkép csak látszólag képez valamifajta egységet. Legfényesebb csillagai nemcsak hogy nem képeznek egy rendszert, de távolságuk egymástól is adott esetben több, mint 2000 fényév! Ezt a besötétülést tehát ilyen szinte felfoghatatlan távolságokon keresztül kellene szinkronizálni. Pontosoabban kellett volna, mert ugye amit 2013-ban az Orion csillagkép csillagaival történni látunk, legalább 300-2000 évvel ezelőtt kellett, hogy megtörténjen... Szóval hogyan fognak ilyen távoli csillagok egyszerre elsötétülni, amatőr csillagászi elmémet erősen foglalkoztatja. De mint mondtam, figyelni fogom.


Végezetül hadd mondjam, nem áll távol tőlem annak elfogadása, hogy az emberiség valamilyen módon az elkövetkező években valamifajta változáson fog átmenni, ami tudatunkra hat. Amennyiben erről valaki komoly, nem 5 perc alatt cáfolható magyarázatot, leírást adna közre, az elsők között olvasnám mohón. De az ilyen közlemények - nyilván nem ionon, aki ennek gyártója, ő csak közreadja - nagyon nem segítenek abban, hogy a 2012 (2013...) próféciákat komolyan lehessen venni. Pedig mondom, én vevő lennék.
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Jelentés a földönkívüli fajok tevékenységéről és indíttatásairól<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
By Morgó Sapiens - Posted on 12 augusztus 2010<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
„Soha se kételkedj abban, hogy egy mély gondolatokkal rendelkező, felelősségteljes kis csoport képes megváltoztatni a világot, hiszen ez az egyetlen módja a világ megváltoztatásának!” - Margaret Mead<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Absztrakció: Rendkívül nagy az ismert, az emberi népességgel és a Föld bolygóval jelenleg kapcsolatban lévő idegen fajok száma. Egy 1988-ban készült interjúban, Clifford Stone, a már nyugdíjas, az Egyesült Államok egykori, az USA hadseregénél 22 évet szolgált katonai nyomozótisztje, aki számos titkos, lezuhant földönkívüli űrhajó és idegen biológiai lény (EBE) zárt katonai területekre történő szállításában vett részt, elmondta, hogy mindösszesen 57 földönkívüli faj ismert az Egyesült Államok hadserege előtt. Az idegen fajok e palettájáról elmondható, egy részük aktívabb másoknál, és az is kijelenthető, hogy az aktívabbak gyakorolják a legjelentősebb hatást az emberiség fejlődése, illetve függetlensége kapcsán. A földönkívüli fajok észlelésével összefüggő hihetetlenül gazdag adathalmaz jól mutatja az idegenek tevékenységének és indíttatásainak hihetetlen sokféleségét, és azt a tényt, hogy a szándékaikra igazából csak a meglévő adathalmaz alapos elemzéséből következtethetünk. Jelen beszámoló bemutatja a UFO-irodalomban legjellemzőbben felbukkanó idegen fajokat, legszembetűnőbb stratégiájukat a földi evolúcióval és az emberiség függetlenségével kapcsolatban, valamint a globális problémákhoz való viszonyulásaik széles skáláját. E riport határozott különbséget tesz az idegen fajok között aszerint, hogy a két legmeghatározóbb csoport közül melyikbe tartoznak. Az első csoportba a földönkívüliek azon fajai kerültek, melyek részt vesznek az „árnyék kormányokban”, ily módon felelnek az idegenekkel kapcsolatos ügyekért, a földi kormányokkal egyezményeket kötöttek, sőt, számos közös vállalkozásban is részt vesznek. A nagyszámú egyezmény ezen fajok és az „árnyék kormányok” között, mind az Egyesült Államokban, mind a világ többi részén, azt sejteti, hogy létezik egyfajta katonai-ipari-földönkívüli komplexum alkotta konszern. A katonai-ipari-földönkívüli komplexum alkotta konszern ellenőrzése alatt tartja az idegenek jelenlétével kapcsolatos információk legtöbbjét; kormányzati intézményeket irányítanak szerte a Földön, üzleti társaságokat, a tömegtájékoztatást, és felelősek a globális problémák nagy részéért. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Létezik a földönkívüli fajoknak egy másik csoportja is, mely az előbb említett, az „árnyék kormányokkal” és a titkosszolgálatokkal kötött titkos szerződések alkotta hálózatba nem kapcsolódik be. A „kontaktok” beszámolói szerint ezek a fajok „barátságosak” az emberiség irányában, sokkal etikusabban közelítenek hozzánk és azokhoz a kihívásokhoz, melyek összezavarhatják az emberiséget egyrészt az idegenek jelenlétével kapcsolatos igazsággal való szembesülés során, másrészt a fejlett földönkívüli technikával való találkozások kapcsán. Ez utóbbi csoport bizonyíthatóan a kulcsszerepet fog játszani azon globális problémák megoldásában, melyeket az első csoport és az „árnyék kormányok” okoztak.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A jelentés először a földönkívüliek azon csoportját írja le, akik érintettek a főleg az Egyesült Államokra koncentrálódó, de a világ más területeit is érintő katonai-ipari-földönkívüli komplexum kapcsán. Utána azokat a földönkívüli csoportokat mutatja be, akik nem kívánnak csatlakozni a katonai-ipari-földönkívüli komplexumhoz. Az idegenek megkülönböztetésének ez a fajta módja segít bennünket a komplexum etikai, törvényes és politikai dimenzióinak megértésében, abban, hogy a különböző földönkívüli fajok miként működnek együtt vagy éppenséggel nem működnek együtt a katonai-ipari-földönkívüli komplexummal. Példának okáért, egy földönkívüli faj „barátságtalannak” tekinthető, amennyiben választása szerint hajlandó együttműködni a katonai-ipari-földönkívüli komplexummal, ennek folyományaként megosztja technikai tudását a titkosszolgálatokkal, mely tevékenységet úgy írhatnánk le, mint „kölcsönös előnyöket nyújtó” tervezeteket, ezek természetesen szigorúan titkosak, mélységesen megsértik az emberi jogokat, súlyos károkat okoznak a globális környezetnek az „árnyék kormányzatok” tevékenységének eredményeként. Az analógiát folytatva, egy földönkívüli faj „barátságosnak” tekinthető, amennyiben visszautasítja az együttműködést a katonai-ipari-földönkívüli komplexummal, emiatt sokkal inkább egyfajta megfigyelő pozíciót foglal el az emberi fajjal kapcsolatban, azzal a fajjal kapcsolatban, melynek elitje szoros együttműködést folytat az idegenekkel, akik részesei a katonai-ipari-földönkívüli komplexumnak. Miközben aránylag egyszerű eldönteni a vitát arról, hogy egy-egy idegen faj melyik csoporthoz tartozik, még semmi részletesebb információt sem nyerhetünk arról, milyen mélyebb etikai, törvényes és politikai szándékok húzódnak meg a katonai-ipari-földönkívüli komplexumhoz tartozás mögött, illetve ez ellen. A földönkívüliek tevékenysége és indíttatásaik megértése a legjellemzőbb idegen fajok esetében segít megválaszolni a fenti kérdéseket is, egyben segít mindenkinek abban is, feloldja az önmaga számára esetleg felmerülő ellentmondásokat az idegenekkel kapcsolatban, hogy megértse a földönkívüliek hatását a globális problémák kiváltásában, egyes csoportjaiknak konfrontálódásával az emberiséggel, valamint annak megismerésében, hogy mely idegen fajok lehetnek azok, akik esetleg együttműködve velünk, segíthetnek az emberiség emancipálódásában és fejlődésében.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A szerzőről<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Dr. Michael Salla az exopolitika kifejlesztésének egyik úttörője, képzett kutatója a földönkívüliek jelenlétéből következő politikai hatásoknak. Szerzője a következő műnek: Exopolitika: A földönkívüliek jelenlétének politikai hatásai (Dandelion Könyvek, 24). Dr. Salla világszerte ismert, mint nemzetközi politikai szakértő, főként a nemzetközi konfliktusok megoldásának és az USA külpolitikájának ismerője kapcsán, továbbá szerzője/szerkesztője további négy könyvnek, ideértve A Hős utazása a második amerikai évszázadba (Greenwood Press, 2002); Esszék a békéről (Central Queensland University Press, 1995); Miért ért véget a hidegháború (Greenwood Press, 1995); és az Iszlám radikalizmus, a Muszlim nemzetek és a Nyugat (1993). Szintén szerzője több, mint hetven újságcikknek a békéről, valamint a etnikai konfliktusok megoldásáról szóló elemzésnek. Dr. Salla Akadémiai előadásokat tartott a Nemzetközi Szolgálat Iskoláján, az Amerikai Egyetemen Washington DC-ben (1996-2001), a Politikai Tudományok Karán, az Ausztrál Nemzeti Egyetemen Canberrában (1994-1996). Dr. Salla tanított az Elliott Iskola Nemzetközi Ügyek fakultásán mint adjuntus, a George Washington Egyetemen Washington DC-ben 2002-ben; és Állandó kutatója volt a Globális Békeközpontnak, az Amerikai Egyetemen (2001-2004). A PhD végzettséget az Ausztrál kormányzattól kapta a Queensland Egyetemen végzett kutatásaiért, valamint akadémiai tagságot nyert filozófiai munkásságáért a Melbourne-i Egyetemen, szintén Ausztráliában. Bekapcsolódott a Kelet-Timori, a Kosovói, a Makedóniai és a Sri Lankai etnikai konfliktusok kutatásába, és békefenntartó szervezetek megalakítására tett kezdeményezést a konfliktusokban részt vevők közép- és felső vezetőinek bevonásával.


folyt.köv..<o:p></o:p>
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Szia Fagyisszent!

Sajnos én nemkapok értesitést, ha ir valaki a topicba, ogy st vettem észre véletlenül.

szóval 2012-ben nem lesz semmi, erre jó példa a Nomád Farkas Maja vezető riportja is, a szellemtan topicba is feltettem a letöltési lehetőséget.

A többihez sokat nem tudok hozzászólni, csak felteszem az anyagokat, de a valóságtartalmát ezeknek nem tudom ellenőrzinik igy ezek fehér foltok.
amit a maja tanitó mondott, ellenben teljesen egyezik az általam ismert szellemi közlésekkel!


szeretettel:

István
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Jelentés a földönkívüli fajok tevékenységéről és indíttatásairól<o:p></o:p>
– Az emberiséggel kapcsolatba került legjellemzőbb földönkívüli fajok leírása<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
1. Bevezetés<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Rendkívül nagy az ismert, az emberi népességgel és a Föld bolygóval jelenleg kapcsolatban lévő idegen fajok száma. Egy 1988-ban készült interjúban, Clifford Stone, a már nyugdíjas, az Egyesült Államok egykori, az USA hadseregénél 22 évet szolgált katonai nyomozótisztje, aki számos titkos, lezuhant földönkívüli űrhajó és idegen biológiai lény (EBE) zárt katonai területekre történő szállításában vett részt, elmondta, hogy mindösszesen 57 földönkívüli faj ismert az Egyesült Államok hadserege előtt. Az idegen fajok e palettájáról elmondható, egy részük aktívabb másoknál, és az is kijelenthető, hogy az aktívabbak gyakorolják a legjelentősebb hatást az emberiség fejlődése, illetve függetlensége kapcsán. A földönkívüli fajok észlelésével összefüggő hihetetlenül gazdag adathalmaz jól mutatja az idegenek tevékenységének és indíttatásának rendkívül sokféleségét, és azt a tényt, hogy a szándékaikra igazából csak a meglévő adathalmaz alapos elemzéséből következtethetünk. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A legsokatmondóbb jelentések a különböző földönkívüli fajokról egyrészt a „kiszivárogtatóktól” származnak, mint amilyen Stone felügyelő is, aki igen hosszú időszakot töltött a katonaságnál és/vagy részt vett, illetve kapcsolata volt „fekete projektekkel”; másrészt a „kontaktoktól”; a fogalmat átfogó értelemben használva ideértve mindenkit, akinek közvetlen fizikai kontaktusa volt a földönkívüliekkel, vagy kommunikált velük. Ez utóbbi kategória magába foglalja azokat a „kontaktokat” akik a klasszikus értelembe véve önkéntes úttörői a földönkívüli fajokkal való kapcsolatfelvételnek, valamint az „eltérítetteket”, akik akaratuk ellenére kerültek kapcsolatba földönkívüliek programjaival. Először megadom a legfontosabb hivatkozásokat az különböző, jellemzően Földünkön tevékenykedő idegen fajokkal kapcsolatban, aztán megkísérlem specifikálni a beszámolókat az idegenek indíttatásával és tevékenységével az összes lehetséges forrás felhasználásával. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Természetesen merülhetnek fel kétségek a jelen beszámolóban felhasznált, a „kiszivárogtatók” és a kontaktok által közölt információk megbízhatóságát illetően, én magam is vitattam egyik írásomban, hogy a „kiszivárogtatók” és a kontaktok valóban a legmegbízhatóbb források lennének a földönkívüliekkel kapcsolatos jelenségek megértésében. További segítséget jelenthet a „kiszivárogtatók” és a „kontaktok” által nyújtott információk megbízhatóságához ezen beszámolók egybecsengése és hasonló tartalma, az a meggyőző erő, mely a beszámolók mögött áll, valamint az érintett személyek szavahihetősége. Összefoglalásképpen: jelen beszámoló elsődlegesen annak a néhány kiválasztott „kiszivárogtató” tájékoztatásán alapul, akik egybehangzó dolgokat állítottak, ehhez konzekvensen ragaszkodtak, megbízhatóságuk pedig arra garancia, hogy az általuk szolgáltatott információk megfelelnek a valóságnak a földönkívüli fajok indíttatásaival és tevékenységével kapcsolatban. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bob Dean főfelügyelő 27 év katonai karriert mondhat magáénak, szolgálati ideje alatt pedig egyszer a katonai hírszerzésnél is dolgozott az Európai Szövetséges Erők Főhadiszállásán. (SHAPE) 1963-tól. Megkülönböztetett helyzete következtében a hozzá befutott jelentéseket egyértelműen megbízhatónak kell tekintenünk, s abban is biztosak lehetünk, hogy szigorúan titkos információkhoz is hozzájutott. A SHAPE keretében végzett tevékenysége következtében, mint állítja, felkérték, olvasson el egy 1964-ben megjelent, „Mérlegelés: Összegzés az Európai Szövetségesekre esetlegesen veszélyt hordozó katonai fenyegetésről” - című részletes tanulmányt a UFO/ET tevékenységről és arról, ez a hogyan hathat a Szovjet-NATO viszonylatban. Egy interjú során Dean négy földönkívüli fajról számolt be előbb említet tanulmány alapján.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
„A csoportot ebben az időben mindössze négy biztosan ismert idegen faj alkotta, a szürkék szintén ehhez a csoporthoz tartoztak. A másik leírt faj tökéletesen úgy nézett ki, mint mi. Emberi faj volt, mely olyannyira hasonlított hozzánk, hogy az admirálisokat és a tábornokokat teljesen az őrületbe kergette, mivel „embernek” sorolták be. Elég gyakran találkoztak is velük, kapcsolatba léptek képviselőikkel, ismertek voltak részükről eltérítések, s velük kapcsolatban álló kontaktok is. Ezek a lények olyannyira hasonlítottak az emberekhez, hogy ha egy repülőgépen, vagy egy étteremben melléd ültek volna, soha nem érzékelhetted volna a különbséget. Mivel pedig katonai beállítottságúak voltak, s alapjában paranoiások, ezek a körülmények kissé aggasztották az admirálisokat és a tábornokokat. Az a tény, hogy ezek az intelligens lények minden nehézség nélkül elvegyülhetnek közöttünk, fel- és alá sétálgathatnak a SHAPE folyosóin, vagy akár a Pentagonén, Ne adj Isten néhány fickó ezek közül minden további nélkül bejuthatott a Fehér Házba! Amint említettem, mindennek köszönhetően, mivel kissé paranoiás lényekről van szó, azokban az években meglehetős megrázkódtatás érte vezető katonatisztjeinket.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A másik két csoport egyikének tagjai meglehetősen magasak voltak, általában 180-240 cm, de előfordult olykor a 270 cm-es magasság is közöttük. Emberi jellegűek voltak, bőrük nagyon halvány, szinte teljesen fehér, testükön egyáltalán semmiféle szőrzet sem nőtt. Végül az utolsó társaság, egyfajta gyík jellegű beütéssel. Találkoztunk velük, katonák és rendőrtisztek a világ minden részéről összefutottak velük. Függőleges pupillájuk volt, s a bőrük egész különleges tulajdonsággal bírt, olyasféle volt, amilyen egy gyíknak a hasa környékén található. Ez volt tehát az a négy idegen faj, melyet 1964-ben ismertek, azonban a barátaimtól tudom, akik jelenleg is katonai szolgálatukat töltik, ez a szám már messze egy tucat felett jár.”<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Egy másik „kiszivárogtató” forrás, aki különböző földönkívüli fajokra hivatkozik - Dr. Michael Wolf -, állítása szerint két évtizednél is hosszabb időt töltött különböző pozíciókban, titkos projektekben vett részt, idegen fajok földi jelenlétével foglalkozott. A Wolf beszámolójában és hivatalos jelentésében előforduló sorozatos ellentmondások ellenére a vele dolgozó riporterek megbízható, konzekvens és szavahihető embernek tartják. Egyik interjúban a következő kijelentéseket tette:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
„Dr. Wolf állításai szerint számos, földönkívüli civilizációkból alakult konföderáció tagjai látogatják folyamatosan Földünket, lazán ellenőrzött körülmények között. Ezek a következők: a Szövetségesek (emberszerű külsejű földönkívüliek a Sas csillagkép Altair nevű csillagrendszeréből), a Testület (a Zeta Reticuli rendszeréből származó szürkék), a Világok Föderációja (meghatározatlan fajok sok különböző csillagrendszerből), és az Orioni Egyesült Fajok (az Orion csillagkép irányában található csillagrendszerekből). Továbbá, a Szövetség együttműködik a Testülettel és a Világok Föderációjával. Az Orioni Egyesült Fajok együttműködnek a Testülettel, és, rajtuk keresztül a Szövetséggel és a Világok Föderációjával.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Wolf állítása szerint a legtöbb idegen faj barátságos, elmondta, hogy egy kis számú csoport veszélyes és úgy viselkedik, mint egyfajta bolygóközi lázadó.” <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Alex Collier, egy „kontakt”, állítása szerint fizikai valóságukban találkozott földönkívüliekkel és hosszabb időt töltött idegenek űrhajóin. Collier interjút adott Paola Harrisnak, az ufókutatással foglalkozó újságírónak, aki félretéve a saját kétségeit a hihetetlen állításokkal kapcsolatban, Colliert igen megbízható és következetes embernek tartja, és azt találta, hogy legtöbb állítása szorosan összecseng saját, független kutatásaival. Továbbá, Collier - állítása szerint az idegenekkel folytatott megbeszélései alapján - határozott csillagászati vonatkozású kijelentéseket tett, ezeket később igazolták, többek közt az egyik kvantumfizikai vonatkozásút, melyet ezoterikus összefüggésben tett, s arról szólt, hogyan lehet információt kinyerni fekete lyukakból. Ezek és hasonló megbízható állításai tették Colliert „igazi kontakttá”, mivel a valóságnak megfelelő közléseket tett földönkívüli fajokról.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
A „Szent Föld védelmében” című könyvében Collier összegyűjtötte cikkeit, ezekben az írásaiban körvonalazta számos földönkívüli faj motivációját és indítékát. Alábbiakban részlet következik egyik írásából:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
„Az én értelmezésem szerint a Szíriusz A rendszeréből érkezők megpróbálnak segítőkészek és készségesek lenni irányunkban, egyfajta felelősségtudatot éreznek, hiszen akik a Szíriusz B rendszerét kolonizálták szintén eredetileg a Szíriusz A rendszeréből valók. Viszont a Szíriusz B rendszeréből érkezők igyekeznek rendesen összekeverni gondolkodásunkat, egyben ők azok is, akiktől eredetileg a kormányunk megkapta a Montauk technológiát. Ugyanaz a vallásuk és agyuk szerkezete, mint az Orion-belieknek. A Tau Cetiről érkezettek is erősen érintettek. Senki sem tudja igazából, hogy a Fiastyúk-beliek éppen mivel foglalkoznak, azonban én később el fogom mondani. Azok közül, akik az Alcyon rendszerében élnek, néhány csoport erősen megbízhatatlan, mert titkos programokban vesznek részt. A taygetaiak egyértelműen elmondták nekem, pontosan meghatározható céljuk van: a szabadság eszméjének elterjesztése. Attól, hogy az idegenek egy csoportját „Fiastyúk-belinek” nevezünk, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy a mi segítésünk céljából vannak itt. Az emberek gyakran összekeverik szándékaikat. A tevékenységük alapján lehet igazán megismerni őket. A Hattyú alfájáról is vannak köztünk. Érkezett hozzánk egy csoport az Arkturuszról is, ők segíteni próbálnak bennünket. A Procyon-beliek, akik kivívták függetlenségüket, szintén segítségünkre igyekeznek. Valóban lelkes támogatóink.”

folyt.köv..<o:p></o:p>
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
2. A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal együttműködő fajok<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Kis szürkék<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A földönkívüliek e faja magába foglalja a Zeta Reticuli rendszerében őshonos szürkék csoportját valamint az Orion csillagképből érkezőket is. Erről a fajról úgy tartják, a leggyakrabban alkalmazzák az eltérítéses módszert kutatásaik érdekében, s az ufóbalesetek kapcsán is a leggyakrabban említésre kerülnek. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Philip Corso ezredes Eisenhower elnöksége idején szolgált és később vezetője lett az Idegen Technológiák Hivatalának az Egyesült Államok hadseregénél a Kutatási és Fejlesztési Osztálynál, olyan ember, aki szintén jelentős szolgálati időt tudhat magáénak, s később az idegenek földi jelenlétével kapcsolatos információk „kiszivárogtatójává” vált. Visszaemlékezéseiben azt állítja, saját szemével látta az egyik halott szürke lény tetemét az 1947-es roswelli eseményeket követően. A lényre tökéletesen illik a klasszikus leírás, négy láb magas, nagy fejjel, hatalmas fekete, mandula alakú szemekkel, vékony testalkat és törékeny karok és lábak. Egy másik közismert leírás Travis Waltontól származik, akit egy alkalommal a szürkék eltérítettek.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
„Nagyon alacsonyak voltak, alacsonyabbak, mint öt láb, és nagyon nagy kopasz fejük volt, semmiféle arcszőrzet. A fejük kupola-alakú volt, hatalmas. Egyfajta „magzat” benyomását keltették. Hiányzott a szempilla és a szemöldök. Nagyon nagy szemük volt – hatalmas szemük – majdnem teljesen barna, semennyi fehér benne. A legkülönösebb rajtuk a szemük volt. Ember, azok a szemek, csak bámultak rám!”<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A legtöbb kutató egyetért abban, hogy a szürkék mélyen érintettek egyfajta ember-szürke hibrid kifejlesztésében, az emberi evolúció következő lehetséges állomásaként. Corso ezredes szerint a szürkék érintettek egy Eisenhower adminisztráció idején kötött szerződés kapcsán is, egyfajta „hallgatólagos megállapodásban”, mely szerint a szürkék engedélyt kaptak civil emberek eltérítésére és ezáltal saját biológiai programjuk kiterjesztésére. A szürkék igencsak aktívak az emberek eltérítésében, genetikai kísérleteikben, az emberek folyamatos ellenőrzésében beépített szerkezetek segítségével, tudat kontrollban, illetve agyprogramozásban, emberek klónozásában és hibrid emberek megalkotásában. Ezáltal szisztematikusan érintettek globális problémák keletkezésében, mint például az eltérítések kapcsán emberek tömegének traumatizálása, genetikailag módosított emberek megalkotása, implantátumokkal emberek követése, valamint igen jelentős egyedszámú csoportok tökéletes blokkolása hipnotikus tudat kontrollal, illetve agyprogramozással.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Magas szürkék/fehérek<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A szóban forgó csoport második prominens földönkívüli képviselője a Robert Dean által leírt magas szürkék. Őt idézve: „Igen nagy csoport. Amikor azt mondom nagy, elsősorban a magasságukat értem ez alatt. 180-240 centiméteresek, de előfordul közöttük a 270 centiméteres magasság is. Emberszerűek, de nagyon halvány a bőrük, szinte teljesen fehér, a testük teljesen szőrtelen.” <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Dr. Arthur Horn szerint a magas szürkék az Orion csillagképből érkeznek, irányító szerepet játszanak a kis szürkék vonatkozásában. „A kis szürkéket tevékenykedésük során a 210-240 cm magas szürkék irányítják. A szürkéknek azt a csoportját jelentik, mely „diplomáciai” küldetéseket teljesít, többek között titkos megbeszéléseket folytatnak földi kormányok vezetőivel. A szürkéket úgy emlegetik általában, ezen belül pedig a 90-150 cm magas kis szürkéket különösképpen, mint egyfajta zsoldosokat.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A magas szürkék diplomáciában játszott szerepére William Cooper, korábbi haditengerészeti felderítő tanácsadó ad megerősítést, aki, állítása szerint, saját szemével látta azokat a titkosított dokumentumokat, melyek Eisenhower elnöksége alatt születtek, s a magas szürkékkel kötött hallgatólagos egyezményeket tartalmazzák, 1954 kezdetétől.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1954 vége felé a Föld körül keringő nagy orrú szürke szövetségesek leszálltak a Légierő Holloman bázisán. Egyfajta keret-megállapodást kötöttek. Ez a faj a következőképpen azonosította magát: az Orion csillagkép egyik, a mi általunk Betelgeuze névvel ellátott, vörös csillagának, rendszeréből érkeztek. Állították, bolygójuk haldoklik, s a jövő egy még ismeretlen időpontjában lehetetlenné válik az élet rajta számukra.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A Légierő Holloman bázisa Új-Mexikóban, a jelentések szerint, folyamatosan helyszínt biztosít a magas szürkékkel való találkozóknak. 1972-73-ban, példának okáért, két producer, Robert Emenegger és Allan Sandler, miközben a Légierőről forgattak filmet, kérésre megtekinthettek egy rövid felvételt az említett bázison, valószínűleg a magas szürkékkel folytatott, 1971-es találkozóról. Meglehet, hogy a magas szürkék egyfajta hibrid fajt alkotnak, mely az emberi faj és az kis szürkék genetikai anyagának kombinációjaként jött létre. A magas szürkék puszta léte bizonyíthatja egy működő modell létezését, az emberi és kis szürkék által hordozott génállomány kombinálhatóságáról, és egyben magyarázza, miért az övék a vezető szerep a kis szürkék emberekkel kapcsolatos „interakcióiban”. A magas szürkék a legmélyebben érintettek a genetikai kísérletekben, az emberi lény és a szürke lények hibridjének megteremtésében, agyirányításban és az „árnyék kormányokkal” kötött megállapodásokban. A magas szürkék által kiváltott globális problémák a genetikailag módosított emberek megteremtése, implantátumok segítségével egyes emberek folyamatos ellenőrzése, egész embertömegek tökéletes passzivitásba süllyesztése hipnotikus agyirányítással, az elit döntéshozók befolyásolása, valamint beépülés a nemzeti titkosszolgálatokba. folyt.köv..<o:p></o:p>
 

Kyra_

Kitiltott (BANned)
Állandó Tag
Szia Fagyisszent!

Sajnos én nemkapok értesitést, ha ir valaki a topicba, ogy st vettem észre véletlenül.

szóval 2012-ben nem lesz semmi, erre jó példa a Nomád Farkas Maja vezető riportja is, a szellemtan topicba is feltettem a letöltési lehetőséget.

A többihez sokat nem tudok hozzászólni, csak felteszem az anyagokat, de a valóságtartalmát ezeknek nem tudom ellenőrzinik igy ezek fehér foltok.
amit a maja tanitó mondott, ellenben teljesen egyezik az általam ismert szellemi közlésekkel!


szeretettel:

István

Hujjééé! De jó! Nomád Farkas szerint csak 50 év múlva lesz az, amit 2012-re jósoltak! Csodás! Legalábbis nekünk, akik addigra már valamelyik felhő csücskén ülünk és egykedvűen lóbáljuk a lábunkat...:00:
 

EL-LA

Állandó Tag
Állandó Tag
Karsay Istvánnak és mindenkinek

Nézd végig újra a maya NOMÁD FARKAS videóját, mert azt mondja, hogy nem lesz világvége csak ennek a ciklusnak lesz vége és kezdődik egy új ciklus.Utána beszél arról is, hogy mi jelzi az új ciklus kezdetét és válaszul elmondja, hogy a pólusváltás (ami dimenzióváltással szokott együttjárni), amikor 60-70 órára elsötétül minden (a tudat is).Ez lesz az a pillanat amikor, ha nem vagy tudatos létező, akkor nem tudod felfogni, hogy mi is történik, így azt sem tudod megválsztani, hogy mit is teremts (mert ugye mi teremtjük a valóságunkat).
Több ismeretet kell szerezni mindenkinek, olvassatok több forrásból e témában és akkor tisztább kép lesz előttetek.
PL: MAJA KÓD, 2012 VAN VÁLASZTÁSOD, PÓLUSVÁLTÁS I,II ésIII és a VILÁGVÉGE VILÁGBÉKE című könyvek
 

gasiviki

Állandó Tag
Állandó Tag
Több ismeretet kell szerezni mindenkinek, olvassatok több forrásból e témában és akkor tisztább kép lesz előttetek.
PL: MAJA KÓD, 2012 VAN VÁLASZTÁSOD, PÓLUSVÁLTÁS I,II ésIII és a VILÁGVÉGE VILÁGBÉKE című könyvek


olvasnááám csak honnan...:(

Amorah Quan Yin - Plejadok Fényküldöttei

ezt olvasom most
 

Kyra_

Kitiltott (BANned)
Állandó Tag
Nézd végig újra a maya NOMÁD FARKAS videóját, mert azt mondja, hogy nem lesz világvége csak ennek a ciklusnak lesz vége és kezdődik egy új ciklus.Utána beszél arról is, hogy mi jelzi az új ciklus kezdetét és válaszul elmondja, hogy a pólusváltás (ami dimenzióváltással szokott együttjárni), amikor 60-70 órára elsötétül minden (a tudat is).Ez lesz az a pillanat amikor, ha nem vagy tudatos létező, akkor nem tudod felfogni, hogy mi is történik, így azt sem tudod megválsztani, hogy mit is teremts (mert ugye mi teremtjük a valóságunkat).
Több ismeretet kell szerezni mindenkinek, olvassatok több forrásból e témában és akkor tisztább kép lesz előttetek.
PL: MAJA KÓD, 2012 VAN VÁLASZTÁSOD, PÓLUSVÁLTÁS I,II ésIII és a VILÁGVÉGE VILÁGBÉKE című könyvek

Nomád Farkas videóját nem néztem végig, de az interjú fenn van itt a CH-n, te is elolvashatod. Íme az ominózus részlet:

Kérdező: ....Ezek szerint 2012-ben nem lesz világvége, nem lesz három napos sötétség és nem lesz dimenzióváltás sem?<o>

</o>
Nomád Farkas :)p):Látja, akik ezt állítják azok nem maják. Akik ebben hisznek, azok nem értik a maja naptárat, nem tudják olvasni azt. 2012-ben semmi ilyesmi nem történik majd. Ezek az események a nulladik évre lesznek jellemzőek. A maja naptár napciklusokban gondolkodik. Egy ilyen ciklus 5200 év. Volt első, második, harmadik, negyedik napciklus, és most az ötödik végén járunk. Nagyjából ötven év múlva kezdődik a hatodik napciklus. Akkor valóban lesz sötétség – de nem tudjuk mennyi. Lehet, hogy három nap, lehet, hogy három óra, lehet, hogy három év… Csak a Teremtő tudja. Akkor majd a sötétség után valóban egy másik Nap ragyog le ránk. De nem tudjuk, hogyan fog kinézni az a Nap.


Tehát csupán arról van szó, hogy ez a tiszteletre méltó Nomád Farkas jobban számol, mint a maja papok, akik a Drezdai maja kódexben több száz évvel ezelőtt megjelölték ezt az időpontot. Igaz, hogy akkor még nem volt zsebszámoló gép.... Ha szerinted én nem értem, akkor légy szíves magyarázd meg hogyan kell érteni ezt másképp? Remélem nagyon, hogy meg tudod magyarázni, mert én már teljesen beleéltem magam!

;)

image.aspx
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
Gyíkemberek (Reptilianidák)<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A csoport következő prominens képviselője a Dean által humanoid fajként bemutatott, hűllőszerű karakterekkel rendelkező, 180-210 cm magas gyíkemberek (reptilians). A gyíkemberek fajának leírásakor egyaránt szóba kerül a földi és más csillagrendszerek is, mint földönkívüli eredet. R. A. Boulay töménytelen időt áldozott a legkülönfélébb történelmi források elemzésére, ennek eredményeként kijelenti, komoly források támasztják alá azt a feltevést, miszerint földönkívüli gyíkember fajok népesítették be a Földet egykoron, s fontos szerepet játszottak az emberi faj megteremtésében. Thomas Castello, a Dulce bázis korábbi tisztje szerint, létezik egy szigorúan titkos földalatti létesítmény ahol számos földönkívüli faj tevékenykedik az USA nemzeti titkosszolgálataival közös programokon; a gyíkemberek a kezdetektől fogva egymás mellett dolgoztak emberekkel, s más, földönkívüli fajokkal:<o:p></o:p>
„… néhány gyíkfaj [reptilians] őshonos földlakó. Az „idegenek” vezető faja a gyíkembereké… Rendkívül régi fajt jelentenek itt a Földön, a felszín alatt élnek… A gyíkemberek úgy hivatkoznak önmagukra, mint „őshonos földiek”. Talán ők azok, akiket „bukott angyalok” néven ismerünk, talán nem. Más szavakkal, mi [meggyőződésük szerint] betolakodók vagyunk a Földön… Amikor Vezető Biztonsági Technikusként dolgoztam a bázison [Dulce], napi gyakorisággal kellett kommunikálnom velük. Ha bármi probléma adódott, ideértve a biztonsági dolgokat vagy a videokamera-rendszert, engem hívattak. A gyíkemberek „dolgozó osztálya” volt az, aki rendszeresen alacsonyabb szintű működési állapotba hozta a fizikai laboratóriumot a Dulce bázison.” Castello szerint a Dulce bázis alacsonyabb szintjein az emberi jogokat szinte semmibe veszik, fogságban tartanak embereket az emberi-földönkívüli társult vállalkozás vezetői. William Hamilton, jól ismert UFO kutató, egyaránt vizsgálta a Dulce bázist és Thomas Castello állításainak megbízhatóságát, úgy találta, mind a bázis létére, mind az állítások tartalmának megalapozottságára nézve a kijelentések szilárd alapokon nyugszanak. Thomas történetét valószínűleg rendkívül nehéz lesz elhinni vagy elfogadni. Látszólag olyan, mint egy éjszakai rémálom. Az viszont egyértelmű, valami különleges dolog történik a Dulce bázison. Thomas ismeri a választ? Talán iszonyatos igazság rejlik a folyamatosan megfigyelhető ufótevékenység, eltérítések és állatcsonkítások mögött. Kormányaink titkosszolgálatai már évtizedek óta kísérik figyelemmel az idegenek aktivitását. A rendkívüli állítás rendkívüli magyarázatot igényel. Talán csak egy szimpla szereplői vagyunk egy hatalmas csillagközi birodalomnak.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Hamilton következtetéseivel kapcsolatosan, miszerint Castello állításai megbízhatóak, írtam egy tanulmányt a Dulce bázisról, s úgy találtam a hozzáférhető információk szinte tökéletesen egyeznek Castello kijelentéseivel az emberi jogok súlyos megsértése kapcsán, különböző idegen fajok, az Egyesült Államok titkosszolgálatai és a velük együttműködők által.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Linda Moulton Howe, oknyomozó újságíró és ufókutató, interjút készítet Jim Sparxszel, egy „eltérített kontakttal”, aki – állítása szerint – számos, a Földön őshonos gyíkemberrel találkozott. Sparx szavai szerint az őshonos gyíkembereknek megvan a saját kultúrájuk a Földön, s az emberiséggel már évezredek óta kapcsolatban vannak, hol segítve, hol egyszerűen rezervátumként kezelve bennünket. Sparx szavai szorosan egybecsengenek egy másik „kontakt”, Ole K. kijelentéseivel, aki határozottan állítja, találkozott egy nőnemű gyíkemberrel, „Lacerta Files”-szel. Lacerta elmondása szerint a Földön élő gyíkembereket határozottan el kell különíteni a földönkívüli gyíkemberektől, akik csak időszakosan keresik fel bolygónkat. Miközben Ole K. kijelentései közül néhány vitatható, a teljes kép egybehangzó és összecsengő Sparx és mások kutatásaival a gyíkemberek kapcsán, és mindenféleképpen érdemes megfontolásra a gyíkemberek földi tevékenységének jobb megértése kapcsán. Lacerta elmondása szerint a gyíkemberek magatartása az emberiséggel kapcsolatban óvatos, hiszen úgy tekintenek ránk, mint valamiféle primitív fajra, mely a Földet tápláló más idegen fajok egyfajta birtoka. A Földön őshonos gyíkemberek, Sparx elmondás alapján, egyfajta „betakarítást” végeznek az emberek között, ami nem veszélyezteti az emberiség fennmaradását a bolygón. E kijelentést azt sugallja, hogy a gyíkemberek követik a megállapodásokat „kötelező” jelleggel, hiszen erre kényszerítik őket a náluk sokkal nagyobb erőt képviselő idegen fajok, akiket Lacerta említett.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Összegzésként elmondható, hogy a kiszivárogtatók és a kontaktok eddigi állításai szerint, megfogalmazható az a határozott állítás, miszerint létezik egy őshonos gyíkember faj a Földön, mely jelentősen érintett az emberiség elitjének manipulálásában, gazdasági intézmények befolyásolásában, vallási hiedelemrendszerek irányításában, katonai tevékenységben, valamint az emberiség eltüntetésében a történelem színpadáról. A globális problémák folyamatos keltéséért szintén az (őshonos) gyíkemberek felelősek, ideértve az emberi jogok súlyos megsértését, az elit korrumpálását és uralom alá hajtását, a média és az üzleti élet ellenőrzését, vallási dogmák összezavarását, a történelmi amnéziát és a agresszivitás kultúrájának elterjesztését.

folyt.köv..
<o:p> </o:p>
 

atmanandajee

Állandó Tag
Állandó Tag
Gyíkemberek (Reptilianidák)<O:p</O:p
<O:p</O:p

A csoport következő prominens képviselője a Dean által humanoid fajként bemutatott, hűllőszerű karakterekkel rendelkező, 180-210 cm magas gyíkemberek (reptilians). A gyíkemberek fajának leírásakor egyaránt szóba kerül a földi és más csillagrendszerek is, mint földönkívüli eredet. R. A. Boulay töménytelen időt áldozott a legkülönfélébb történelmi források elemzésére, ennek eredményeként kijelenti, komoly források támasztják alá azt a feltevést, miszerint földönkívüli gyíkember fajok népesítették be a Földet egykoron, s fontos szerepet játszottak az emberi faj megteremtésében. Thomas Castello, a Dulce bázis korábbi tisztje szerint, létezik egy szigorúan titkos földalatti létesítmény ahol számos földönkívüli faj tevékenykedik az USA nemzeti titkosszolgálataival közös programokon; a gyíkemberek a kezdetektől fogva egymás mellett dolgoztak emberekkel, s más, földönkívüli fajokkal:<O:p</O:p
„… néhány gyíkfaj [reptilians] őshonos földlakó. Az „idegenek” vezető faja a gyíkembereké… Rendkívül régi fajt jelentenek itt a Földön, a felszín alatt élnek… A gyíkemberek úgy hivatkoznak önmagukra, mint „őshonos földiek”. Talán ők azok, akiket „bukott angyalok” néven ismerünk, talán nem. Más szavakkal, mi [meggyőződésük szerint] betolakodók vagyunk a Földön… Amikor Vezető Biztonsági Technikusként dolgoztam a bázison [Dulce], napi gyakorisággal kellett kommunikálnom velük. Ha bármi probléma adódott, ideértve a biztonsági dolgokat vagy a videokamera-rendszert, engem hívattak. A gyíkemberek „dolgozó osztálya” volt az, aki rendszeresen alacsonyabb szintű működési állapotba hozta a fizikai laboratóriumot a Dulce bázison.” Castello szerint a Dulce bázis alacsonyabb szintjein az emberi jogokat szinte semmibe veszik, fogságban tartanak embereket az emberi-földönkívüli társult vállalkozás vezetői. William Hamilton, jól ismert UFO kutató, egyaránt vizsgálta a Dulce bázist és Thomas Castello állításainak megbízhatóságát, úgy találta, mind a bázis létére, mind az állítások tartalmának megalapozottságára nézve a kijelentések szilárd alapokon nyugszanak. Thomas történetét valószínűleg rendkívül nehéz lesz elhinni vagy elfogadni. Látszólag olyan, mint egy éjszakai rémálom. Az viszont egyértelmű, valami különleges dolog történik a Dulce bázison. Thomas ismeri a választ? Talán iszonyatos igazság rejlik a folyamatosan megfigyelhető ufótevékenység, eltérítések és állatcsonkítások mögött. Kormányaink titkosszolgálatai már évtizedek óta kísérik figyelemmel az idegenek aktivitását. A rendkívüli állítás rendkívüli magyarázatot igényel. Talán csak egy szimpla szereplői vagyunk egy hatalmas csillagközi birodalomnak.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Hamilton következtetéseivel kapcsolatosan, miszerint Castello állításai megbízhatóak, írtam egy tanulmányt a Dulce bázisról, s úgy találtam a hozzáférhető információk szinte tökéletesen egyeznek Castello kijelentéseivel az emberi jogok súlyos megsértése kapcsán, különböző idegen fajok, az Egyesült Államok titkosszolgálatai és a velük együttműködők által.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Linda Moulton Howe, oknyomozó újságíró és ufókutató, interjút készítet Jim Sparxszel, egy „eltérített kontakttal”, aki – állítása szerint – számos, a Földön őshonos gyíkemberrel találkozott. Sparx szavai szerint az őshonos gyíkembereknek megvan a saját kultúrájuk a Földön, s az emberiséggel már évezredek óta kapcsolatban vannak, hol segítve, hol egyszerűen rezervátumként kezelve bennünket. Sparx szavai szorosan egybecsengenek egy másik „kontakt”, Ole K. kijelentéseivel, aki határozottan állítja, találkozott egy nőnemű gyíkemberrel, „Lacerta Files”-szel. Lacerta elmondása szerint a Földön élő gyíkembereket határozottan el kell különíteni a földönkívüli gyíkemberektől, akik csak időszakosan keresik fel bolygónkat. Miközben Ole K. kijelentései közül néhány vitatható, a teljes kép egybehangzó és összecsengő Sparx és mások kutatásaival a gyíkemberek kapcsán, és mindenféleképpen érdemes megfontolásra a gyíkemberek földi tevékenységének jobb megértése kapcsán. Lacerta elmondása szerint a gyíkemberek magatartása az emberiséggel kapcsolatban óvatos, hiszen úgy tekintenek ránk, mint valamiféle primitív fajra, mely a Földet tápláló más idegen fajok egyfajta birtoka. A Földön őshonos gyíkemberek, Sparx elmondás alapján, egyfajta „betakarítást” végeznek az emberek között, ami nem veszélyezteti az emberiség fennmaradását a bolygón. E kijelentést azt sugallja, hogy a gyíkemberek követik a megállapodásokat „kötelező” jelleggel, hiszen erre kényszerítik őket a náluk sokkal nagyobb erőt képviselő idegen fajok, akiket Lacerta említett.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Összegzésként elmondható, hogy a kiszivárogtatók és a kontaktok eddigi állításai szerint, megfogalmazható az a határozott állítás, miszerint létezik egy őshonos gyíkember faj a Földön, mely jelentősen érintett az emberiség elitjének manipulálásában, gazdasági intézmények befolyásolásában, vallási hiedelemrendszerek irányításában, katonai tevékenységben, valamint az emberiség eltüntetésében a történelem színpadáról. A globális problémák folyamatos keltéséért szintén az (őshonos) gyíkemberek felelősek, ideértve az emberi jogok súlyos megsértését, az elit korrumpálását és uralom alá hajtását, a média és az üzleti élet ellenőrzését, vallási dogmák összezavarását, a történelmi amnéziát és a agresszivitás kultúrájának elterjesztését.

folyt.köv..
<O:p</O:p


A faltiliánok (falemberek)

<O:p</O:p
A földönkívüliek, talán eddig a legkevésbé ismert képviselői, a faltiliánok.
A faltiliánok a Walltone csillagködből érkeztek a Nagy Galaktikus Tanács utasítására.
Céljuk a Föld teljes megsemmisítése, mivel a Nagy Galaktikus Tanács, következő, 5 fényéves terve - melyet a faltiliánok terjesztettek a tanács elé -, hogy válasszák el a Jót a Rossztól, egy hatalmas fallal, amely keresztülszelné az egész univerzumot. És ez a fal sajnos pontosan a naprendszerünkön fog majd végigfutni, ezért a Nagy Galaktikus Tanács úgy döntött, hogy az egész naprendszer, de ha úgy alakul, akkor az egész galaxis is szanálásra kerülhet. A fal építése már el is kezdődött az univerzum másik végén, ezt Ivan Borotovics újságíró is igazolta, aki ifjú éveiben, még az egyetemi tanulmányai alatt, kőműves segédmunkásként is dolgozott a NASA szovjet ellenes csillagprogramjának zuhanyzóján.
Sajnos, mint azt titkos forrásokból megtudtuk, a Jó és Rossz falának felépítése is lassan halad, mert ők is folyton falakba ütköznek, de a Nagy Galaktikus Tanácsnak éppen ez a célja, lehetőséget adva az emberiségnek, és a csótányoknak - akiket a Nagy Galaktikus Tanács a föld másik kiemelkedő értelmi képességekkel megáldott fajának tart -, hogy a fennmaradó időben eldöntsék, hogy ha eljön az idő, a Jó vagy a Rossz oldalra állnak.
Forrásunk (titkos) azt is elárulta, hogy mindösszesen 144.000 földi egyed élheti csak túl azt a pusztulást, ami a fal felépítésével jár, de hogy ebből a 144.000-ből mennyi lesz a csótány és mennyi az ember, ez a kérdés még nem került napirendre a Nagy Galaktikus Tanács bürokratikus útvesztői miatt.
A faltiliánokról is számos beszámoló láthatott volna napvilágot, de a szerzők, akik megpróbálták nyilvánosságra hozni az információkat, folyton, szintén, mindenhol falakba ütköztek.
Egyes kutatók szerint – ezt Brian Humbold, a NASA volt kutatómérnökének dédunokája, és Evelyn Baldwin a SETI program titkos tanácsadója is igazolta -, a faltiliánok időszámításunk előtt jelentek meg a földön, és azóta próbálják átvenni a teljes uralmat a földön. Ideérkezésük első szakaszában nem voltak még ellenségesek, mert nem tudták, hogy a falakat, amelyekben alakot öltöttek, függőlegesen kell megépíttetni az emberekkel, így eleinte a piramisformával kísérleteztek, és habár teleépítették a földet ilyen piramisokkal, hamar rájöttek, hogy ezzel a módszerrel lehetetlen az embereket elszeparálni egymástól. Ekkor tértek át, azóta is sikeresen működő módszerükre, a függőleges falak építtetésére, melynek célja, hogy az embereket tökéletesen elszeparálják egymástól, hamis biztonságérzetet keltve. A faltiliánok, szintén a humanoid fajhoz tartoznak, és ezt számos harmadik típusú találkozás beszámolója igazolja, de képesek arra, hogy falakba rejtőzve, telepatikus úton irányítsák azokat az emberi egyedeket, akik a falak között vannak. Így, eleinte templomok, majd később irodaházak építésére vették rá az embereket, hogy kezükbe kaparinthassák a világgazdaságot. Jól tudjuk, hogy az egész globális felmelegedés is a faltiliánok számlájára írható, mi emberek semmiben nem vagyunk, nem voltunk és nem leszünk hibásak, mivel gondoljunk csak bele, hogy mennyi energiát használunk el (a faltiliánok miatt) arra, hogy télen felfűtsük, nyáron pedig lehűtsük az épületeinket. Linda Moulton Howe, oknyomozó újságíró és ufókutató, interjút készítet Jim Sparxszel, egy „eltérített kontakttal”, aki – állítása szerint – számos, a Földön őshonos falemberrel találkozott, akik mindig eltérítették falaikkal attól az iránytól, amerre éppen haladni akart. Számos ilyen és ehhez hasonló ufóeltérítésről olvashatunk Jake Hobson: Faltiliánok, utcák és zsákutcák c. nagysikerű bestseller-ében. Ezekből a leírásokból kiderül, hogy a faltiliánok eredetileg városlakók, tehát először csak egy-két utcával próbálják elterelni az arra járó humanoid figyelmét az eredeti céljától, majd később hatalmas városokba tömörülnek, hogy gondolataikkal teljesen összezavarják a falaik közé tévedt földlakókat.
A faltiliánokat nagyon könnyű felismerni, erre számos bizonyságot találhatunk a történelemben olyan emberektől, akiket négy fal közé zártak. Ha az ember 4-5 órán keresztül néz egy üres falat, és ez alatt az idő alatt arcokat vél felfedezni, akkor azt a falat egyértelműen faltiliánok lakják. Sokszor a házak homlokzatán különféle emberi fejekről készült szobrokat láthatunk, azok mind, a falakban élő faltiliánokat ábrázolják, és a szobrok az ő telepatikus sugallataik alapján készültek. És habár a régi emberek tudták, hogy a falnak is füle van, de ez a tudás mára már szinte teljesen elhalványult. Buddha még tudta, hogy nem tapasztalhatja meg másként a valóságot, csak úgy, ha remeteségbe vonul, távol minden épülettől, amelyben a faltiliánok telepatikusan befolyásolják az emberi gondolkodást. Eddig számtalan tudós, kutató elme hívta fel a figyelmet a jelenségre, hogy egy humanoid faj (bár ők jobban szeretik magukat humanoid fal-nak nevezni), rejtőzik láthatatlanul a falakban. A téma legkiválóbb ismerője, maga a világhírű Simon Horowitz így ír, kiváló művében a Szabadkőművesek vs. Faltiliánok c. összefoglaló munkájában:
„…a faltiliánok, más néven falemberek több ezer éve uralkodnak az emberi faj fölött. Habár a piramisok építésével csúfos bukást szenvedtek, hamar rájöttek, hogy ebben a gravitációs térben hatásosabb az embereket a függőleges falak építésére rábírni. Kisebb-nagyobb háborúk mindig is voltak a faltiliánok, és az emberi faj között, gondoljunk csak Bábel tornyára, vagy Jericho falainak lerombolására. A szabadkőműves megnevezés is még abból a korból származik, amikor még a kőművesek nem álltak a faltiliánok befolyása alatt. Később aztán, a szabadkőművesek kénytelenek voltak lepaktálni a faltiliánokkal - mivel a kürtöt, amellyel a falakat le lehetne rombolni, benne felejtették a frigyládában, ami így sajnos végérvényesen eltűnt. Mivel a faltiliánok jelentős győzelmeket könyvelhettek el azáltal, hogy Bábel tornyában összezavarták a nyelveket -, így már könnyedén telepatikus irányításuk alá vonhatták a földlakókat, és számos kísérletet tettek arra, hogy a Jó és Rossz falát, kicsiben, előzetes kísérletként megépítsék, gondoljunk csak arra, hogy felépíttették a Kínai nagyfalat, de pl. a Berlini fal is egy ilyen kísérlet volt…”
Máshol ezt írja A faltiliánok hitrendszere c. fejezetben:
„…a faltiliánok hisznek Istenben, Őt a Nagy építtetőnek hívják, aki elválasztja a Jót a Rossztól. Tehát a faltiliánok, hasonlóan az emberekhez, és eltérően a csótányoktól, dualista módon értelmezik a világot. Hisznek az örök fal létezésében, bár tudják, hogy a vakolat mindig leomolhat, de az sosem jelenti egyértelműen a fal végét. Azt is elfogadják, hogy az Egész néha kisebb építőkövekre bomolhat, de abból egyszer újra fal fog épülni, így mondhatjuk, hogy a faltiliánok végső soron hisznek a reinkarnációban.
Az emberiség viszont szép lassan teljesen a faltiliánok befolyása alá fog kerülni. Már most is vannak olyan népcsoportok, akik egy falnak könyörögnek, hogy teljesítse a kérésüket (lásd: Siratófal) és vannak olyan népcsoportok is, akik falból különböző idióta történeteket találnak ki, hogy az emberek gondolatait eltereljék a lényegről. Mások pedig falaznak nekik, mert addig sem terelődik a gyanú árnyéka se a faltiliánokra, akik pedig kétségtelenül galaktikus uralomra törnek. Az emberiség egyetlen lehetséges módon menekülhetne meg a végső pusztulástól és a faltiliánok befolyása alól, ha egyességre lépne a csótányokkal, akik bár teljesen más világnézeti alapon közelítik meg a problémát, minthogy rájuk nincs hatással a faltiliánok telepatikus hatalma, így a faltiliánok a csótányokat ádáz ellenségüknek tartják.
Míg a csótányok senkit nem tartanak ellenségüknek, csak betartják azokat az alapelveket, amelyeket közvetlenül egy égő csipketerítő adott nekik. A Csótányok 5 alapelve foglalja össze azokat a nézeteket, amelyek miatt a faltiliánok munkáját rendszeresen, és módszeresen aláássák: 1., Enni, enni, ennyi. 2., Az vagy, amit megeszel. (ha mindent megeszel, a MINDEN Te leszel!) 3., Aki nem dolgozik, nem eszik, és viszont. 4., Egyél és szaladj! Szaladj és egyél! 5., A csótány a mindenség jót-evője….”
Ezek az alapelvek szerintem olyan elvek, amelyeket az emberi faj is elfogadhatna, és akkor együttesen, kéz a kézben vehetnénk fel a harcot a csótányokkal a faltiliánok ellen.
De addig is örüljünk, hogy itt vannak a faltiliánok, mert legalább mindent rájuk lehet fogni, mi nem vagyunk hibásak semmiben, mindent ők rontanak el, a világ vége is miattuk fog eljönni. Tőlük kell igazán félni, és nem magunktól. Az elszeparált emberi egyedek ezért nem tudnak már egységben gondolkodni, falak közé zárkóznak, a faltiliánok pedig telesugározzák az agyukat birtoklási vággyal, hogy mindent haza kell vinni, és le kell tenni a falak tövébe.
Szabaduljunk meg a faltiliánok befolyása alól!
Világ emberei és csótányai egyesüljetek!
<O:p</O:p
A malteros kanál legyen veletek!
<O:p</O:p
Kérném, hogy ezután a faltiliánokban is legyetek kedvesek hinni, ők is vannak olyan jó arcok, mint a többi földönkívüli faj (vagy fal)! (Hú, ezt már tuti, hogy Ők sugározták az agyamba.)
<O:p</O:p
Folyt. köv…
 

atmanandajee

Állandó Tag
Állandó Tag
No ezen jót mulattam! Köszi! Éljen az első 5 fényéves terv! :D

Köszi Fagyis!
De az érdem nem az enyém, az egészet egy ablaktilián kisfiú mesélte el egy pszichológusnőnek, aki viszont ajtótilián és ez a két faj a legádázabb ellensége a faltiliánoknak. Rendszeresen és módszeresen dolgoznak, hogy megtörjék a faltiliánok monoton uralmát. :D
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> Ezek inkább érdekességek szerintem,a valósőgalapjáról nem vagyok meggyöződve, de sokakat érdekel, és akkor folytatom:</o:p>
Sárkányok (drakonidák)<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A legellentmondásosabb „kiszivárogtatás” és kontaktok által közölt beszámoló egy földönkívüli „mester gyíkember” fajra, a drakonida-reptilianida (sárkánygyík) kultúrára vonatkozik, mely a Sárkány csillagkép alfájáról, a 215 fényévre lévő, egykoron sarkcsillagként ismert Thubánról származik. Alex Collier szerint a drakonidáknak vagy sárkányembereknek két fő kasztja van, az első a harcosok osztálya, tagjai 210-240 cm magasak, s az egész galaxisban rettegett lények harci képességeik miatt. A másik osztálya a drako-reptilianida fajnak az „uralkodói vonal”, melyet „Ciakarok” néven ír le, akik testalkatuk, pszichikai képességeik és hatalmas szárnyaik miatt, esetleg azonosíthatóak a földi hagyomány által leírt sárkányokkal, amennyiben Collier-nek igaza van:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
„A drakonidák hatalmas képviselői a gyíkember fajnak. Létezik egy „Ciakar” néven ismert uralkodói réteg. Testmagasságuk 4.4 métertől 6.5 méterig terjed, súlyuk elérheti a 900 kg-ot. Szárnyakkal rendelkeznek és félelem keltőek. Rendkívüli tisztánlátó képességgel rendelkeznek, hihetetlenül intelligensek és nem mindennapi módon félelem keltőek.”<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Collier állítja, hogy a drakonidák, világnézetük szerint, a galaxis legelőször létrejött intelligens faja, s biológiai úton sok-sok világot élőlényekkel népesítettek be. A drako-reptilianidák ezért úgy tekintenek magukra, mint az általuk „ellenőrzött” világok, ideértve a Földet is, természetes uralkodóira, az emberiségre pedig mint alacsonyabbrendű fajra. A drakonidák érdekeltek a Föld javainak és erőforrásainak betakarításában, tudván azt, hogy ezek az erőforrások igen hatékonyan felhasználhatók számukra.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Így tűnik, szigorú hierarchia uralkodik a drako-reptilianidák és más, ugyanebbe a csoportba sorolt földönkívüli fajok között. Thomas Castello szerint az Alfa Draconisról származó gyíkemberek, a drako-reptilianidák uralmuk alatt tartják a Földön őshonos gyíkembereket, azok a magas szürkéket, s azok pedig a kis szürkéket. Figyelemreméltó, hogy Castello szintén beszámol a drakonidák vezető kasztjáról, a szárnyas Ciakarokról, akiket rendkívül könnyű „sárkányokként” azonosítani. Jefferson Sousa, brazíliai ufókutató, megerősíti a magas szürkéket is felölelő hierarchia, valamint a Mester gyíkember faj létezését.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Az eddig bemutatott valamennyi földönkívüli faj a jelek szerint számos, egymást átfedő megállapodást kötött, melyek valamilyen formában kapcsolódnak az Egyesült Államok nemzeti titkosszolgálatai és a szürkék között kötött szerződésekhez. A drakonidák a katonai-ipari-földönkívüli komplexum (MIEC) csúcsán (rejtőzve) ellenőrzésük alatt tartják a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatos információkat, illetve technológiájukat. A drakonidák minden jel szerint igen aktívak az emberiség elitjének, intézményeinek és gazdasági rendszerének, katonai fejlesztéseinek, a földi klíma tönkretételének, háborúk kirobbantása és a hanyagság elterjesztésének ellenőrzésében, miközben elvonják az emberiség erőforrásait, manipulálják a szürkéket és más gyíkember fajokat. A drakonidák tevékenysége globális problémákat okoz, mint például az általános jólétre való törekvés, az elit és intézményrendszerének korrumpálása, etnikai/vallási zavargások keltése, emberi jogok megsértése, bűnöző jellegű kultúrák és a terrorizmus elterjesztése, végül ide sorolható a drogkereskedelem és a szervezett bűnözés is.

folyt.köv..<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
 

ionon

Kitiltott (BANned)
Nézd végig újra a maya NOMÁD FARKAS videóját, mert azt mondja, hogy nem lesz világvége csak ennek a ciklusnak lesz vége és kezdődik egy új ciklus.Utána beszél arról is, hogy mi jelzi az új ciklus kezdetét és válaszul elmondja, hogy a pólusváltás (ami dimenzióváltással szokott együttjárni), amikor 60-70 órára elsötétül minden (a tudat is).Ez lesz az a pillanat amikor, ha nem vagy tudatos létező, akkor nem tudod felfogni, hogy mi is történik, így azt sem tudod megválsztani, hogy mit is teremts (mert ugye mi teremtjük a valóságunkat).
Több ismeretet kell szerezni mindenkinek, olvassatok több forrásból e témában és akkor tisztább kép lesz előttetek.
PL: MAJA KÓD, 2012 VAN VÁLASZTÁSOD, PÓLUSVÁLTÁS I,II ésIII és a VILÁGVÉGE VILÁGBÉKE című könyvek
Nem lesz vége a világnak tudj róla.
 

atmanandajee

Állandó Tag
Állandó Tag
<O:pEzek inkább érdekességek szerintem,a valósőgalapjáról nem vagyok meggyöződve, de sokakat érdekel, és akkor folytatom:</O:p
Sárkányok (drakonidák)<O:p</O:p
<O:p</O:p

A legellentmondásosabb „kiszivárogtatás” és kontaktok által közölt beszámoló egy földönkívüli „mester gyíkember” fajra, a drakonida-reptilianida (sárkánygyík) kultúrára vonatkozik, mely a Sárkány csillagkép alfájáról, a 215 fényévre lévő, egykoron sarkcsillagként ismert Thubánról származik. Alex Collier szerint a drakonidáknak vagy sárkányembereknek két fő kasztja van, az első a harcosok osztálya, tagjai 210-240 cm magasak, s az egész galaxisban rettegett lények harci képességeik miatt. A másik osztálya a drako-reptilianida fajnak az „uralkodói vonal”, melyet „Ciakarok” néven ír le, akik testalkatuk, pszichikai képességeik és hatalmas szárnyaik miatt, esetleg azonosíthatóak a földi hagyomány által leírt sárkányokkal, amennyiben Collier-nek igaza van:<O:p</O:p
<O:p</O:p

„A drakonidák hatalmas képviselői a gyíkember fajnak. Létezik egy „Ciakar” néven ismert uralkodói réteg. Testmagasságuk 4.4 métertől 6.5 méterig terjed, súlyuk elérheti a 900 kg-ot. Szárnyakkal rendelkeznek és félelem keltőek. Rendkívüli tisztánlátó képességgel rendelkeznek, hihetetlenül intelligensek és nem mindennapi módon félelem keltőek.”<O:p</O:p
<O:p</O:p

Collier állítja, hogy a drakonidák, világnézetük szerint, a galaxis legelőször létrejött intelligens faja, s biológiai úton sok-sok világot élőlényekkel népesítettek be. A drako-reptilianidák ezért úgy tekintenek magukra, mint az általuk „ellenőrzött” világok, ideértve a Földet is, természetes uralkodóira, az emberiségre pedig mint alacsonyabbrendű fajra. A drakonidák érdekeltek a Föld javainak és erőforrásainak betakarításában, tudván azt, hogy ezek az erőforrások igen hatékonyan felhasználhatók számukra.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Így tűnik, szigorú hierarchia uralkodik a drako-reptilianidák és más, ugyanebbe a csoportba sorolt földönkívüli fajok között. Thomas Castello szerint az Alfa Draconisról származó gyíkemberek, a drako-reptilianidák uralmuk alatt tartják a Földön őshonos gyíkembereket, azok a magas szürkéket, s azok pedig a kis szürkéket. Figyelemreméltó, hogy Castello szintén beszámol a drakonidák vezető kasztjáról, a szárnyas Ciakarokról, akiket rendkívül könnyű „sárkányokként” azonosítani. Jefferson Sousa, brazíliai ufókutató, megerősíti a magas szürkéket is felölelő hierarchia, valamint a Mester gyíkember faj létezését.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Az eddig bemutatott valamennyi földönkívüli faj a jelek szerint számos, egymást átfedő megállapodást kötött, melyek valamilyen formában kapcsolódnak az Egyesült Államok nemzeti titkosszolgálatai és a szürkék között kötött szerződésekhez. A drakonidák a katonai-ipari-földönkívüli komplexum (MIEC) csúcsán (rejtőzve) ellenőrzésük alatt tartják a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatos információkat, illetve technológiájukat. A drakonidák minden jel szerint igen aktívak az emberiség elitjének, intézményeinek és gazdasági rendszerének, katonai fejlesztéseinek, a földi klíma tönkretételének, háborúk kirobbantása és a hanyagság elterjesztésének ellenőrzésében, miközben elvonják az emberiség erőforrásait, manipulálják a szürkéket és más gyíkember fajokat. A drakonidák tevékenysége globális problémákat okoz, mint például az általános jólétre való törekvés, az elit és intézményrendszerének korrumpálása, etnikai/vallási zavargások keltése, emberi jogok megsértése, bűnöző jellegű kultúrák és a terrorizmus elterjesztése, végül ide sorolható a drogkereskedelem és a szervezett bűnözés is.

folyt.köv..<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p


Akkor én is folytatom…:p

Nihillitidák (Semmitidák, Nullatidák)
<O:p</O:p
A Nihillitidák az univerzum origójából származnak, és már a Nagy Bumm előtt is léteztek, csak akkor még Nullatidáknak hívták őket, és mivel a nulla után az egy következik, így kapta a Nagy Bumm után létrejött valami az Univerzum nevet, a Nullatidáktól.(Az uni- előtag egyet, egységeset, egyesítőt jelent.) Tehát egyértelműen kijelenthetjük, hogy a Nihillitidák az univerzum urai, mint azt kiszivárogtatásokból, és kontaktok által közölt beszámolókból megtudtuk. Ezt még Hillary Cox, a NASA egykori idegenfegyver-szakértőjének pedikűröse is megerősítette, aki egy buli után, egy sötét lépcsőházban találkozott először a nihillitidákkal, eleinte csak érezte a jelenlétüket, de amikor bele akart inni a kezében lévő dobozos sörbe, de a dobozban már egy csepp sört sem talált, akkor jött rá, hogy az már tele volt nihillitidákkal.
A nihillitidák a legveszélyesebb földönkívüli faj, mivel minden mérettartományban, és minden dimenzióban képesek megjelenni, és támadni.
Az emberiséget a legfőbb ellenségüknek tartják, mert az emberek folyton akarnak valamit, szemben a nihillitidákkal, akik semmit nem akarnak, illetve csak semmit akarnak, és ezért mindent meg is tesznek, hogy behatoljanak mindenhová. Jelenlétüket a legtöbb ember sajnos képtelen érzékelni, vagy pusztán elsiklik a jelenség fölött, és egyszerűen csak kijelentik, hogy nincs ott (vagy benne) semmi, pedig a nihillitidák ott lapulnak szinte mindenhol, és különféle félelmeket plántálnak az emberek agyába, emiatt sokszor azt érezzük, hogy tennünk kell valamit, hogy legyen ott valami, ahol eddig nem volt semmi. Pedig a nihillitidák ott vannak.
Természetesen az emberi értelem azt gondolná, hogy minél nagyobb egy nihillitida, annál nagyobb hatalommal bír, de a nihillitidáknál ez éppen fordítva van, minél kisebb semmiségnek hisszük, annál nagyobb hatalommal bírnak, és annál biztosabban érezzük, hogy támadás áldozatai vagyunk.
<O:p</O:p
Morgan Palmer újságíró, ufókutató pszichológus szerint a nihillitidák már befurakodtak az emberek lelkébe és az érzelmeik közé is, de Mark Holland az Egyesült Államok Legtitkosabb Szolgálatainak titkos szakembere, és csillagkutató fizikusa szerint, a nihillitidák okozzák az univerzum tágulását is, mivel az univerzum szinte már mindenhol tele van valamivel, és így a nihillitidáknak erősen lecsökkent az élettere, és csak azáltal tudnak teret nyerni, ha szétfeszítik az univerzumot, úgy hogy mindenhová behatolnak, mert céljuk a teljes megsemmisítés.
Dave Parkinson „kontakt” személyesen számolt be arról, hogy a nihillitidák már az emlékei közé is beférkőztek, ezért nem emlékszik semmire.
<O:p</O:p
Sokan azt hiszik, hogy „a drakonidák minden jel szerint igen aktívak az emberiség elitjének, intézményeinek és gazdasági rendszerének, katonai fejlesztéseinek, a földi klíma tönkretételének, háborúk kirobbantása, és a hanyagság elterjesztésének ellenőrzésében, miközben elvonják az emberiség erőforrásait, manipulálják a szürkéket és más gyíkember fajokat. És hogy a drakonidák tevékenysége globális problémákat okoz, mint például az általános jólétre való törekvés, az elit és intézményrendszerének korrumpálása, etnikai/vallási zavargások keltése, emberi jogok megsértése, bűnöző jellegű kultúrák és a terrorizmus elterjesztése, végül ide sorolható a drogkereskedelem, és a szervezett bűnözés is.”<O:p</O:p
De aki komolyan érdeklődik a téma iránt és elmélyülten kutat, és ismeretlen nevekkel tudja alátámasztani a mondanivalóját, az hamar átláthatja, hogy mindezeket a problémákat a nihillitidák okozzák, és az emberek is, és más gyíkfajok is csak elszenvedői ezeknek a szörnyűségeknek. Ismételten, és nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy mi emberek semmiben nem vagyunk, nem voltunk és nem leszünk hibásak. Mert a nihillitidáknál nincs alattomosabb földönkívüli faj, sokszor, amikor az emberiség ellenes bűneiket elkövetik, minden lelkiismeret-furdalás nélkül ott maradnak, megtévesztve ezzel az embereket, akik emiatt sokszor csak legyintenek, és azt mondják, hogy „Nincs semmi probléma.”
És bár sokszor azt hisszük, hogy nincs semmi baj, jobb, ha tudjuk, hogy itt vannak mindenhol és mindenben, mégis azt mondom: Semmi pánik!
<O:p</O:p
Kérném, hogy ezután a nihillitidákban is legyetek kedvesek hinni, ők is vannak olyan jó arctalanok, mint a többi földönkívüli faj! <O:p
<O:p</O:p

Folyt. köv…
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Szíriusziak - a Szíriusz B-ről<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
A fentebb említett földönkívüli fajok mellett számos, emberszerű idegen látogat hozzánk a Szíriusz B csillagrendszerből, melyeket Alex Collier a következőképpen mutat be:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
„A Szíriusz B kultúráinak igen sajátos rezgése van. Az emberek közül egyesek vörösek, mások bézs színűek, megint mások fekete-bőrűek. A Szíriusz B körül keringő bolygók rendkívül szárazak, s általában valamely gyík- vagy kétéltű jellegű faj megszállása alatt állnak. A társadalmak sokkal inkább politikai csatározásokkal vannak elfoglalva, mint szellemi ismeretek megszerzésével.”<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Preston Nichols, állítása szerint „kiszivárogtató”, részt vett a titkos Montauk Projektben melybe számos földönkívüli faj is bekapcsolódott. Egy független kutató a következő kijelentést tette Nicholsról: „Igen megbízható, kemény tanú, s számomra, aki az általa közölt információknak utánanézett sorról-sorra; arra a következtetésre jutottam, hogy mindez lehetséges, a meglehetősen szokatlan információk ellenőrizhetők.” A Szíriusz B rendszeréből származó emberek, Nichols szavai szerint, fontos szerepet játszanak bizonyos idegen technikák - mint például idő vagy interdimenzionális utazás - átadásában titkos kormányhivataloknak, akik érintettek voltak mind a Philadelphia, mind a Montauk kísérletben.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Alex Collier igyekszik magyarázatot adni arra, hogy ennek a földönkívüli csoportnak milyen szerepe van a nemzeti titkosszolgálatokkal való technológia-cserében: „A Szíriusz B-ről érkezők meglehetősen összezavartak bennünket, és egyben ők azok is, akik eredetileg átadták a kormányunknak a Montauk technológiát.” Ezt az egzotikus technológiát abból a célból osztották meg a nemzeti titkosszolgálatokkal, hogy a katonaság támadó képességét növeljék lehetséges földönkívüli fenyegetéssel szemben. Ez a technológiai segítség felöleli biológiai fegyverek kutatási programját is, mint ahogy Collier határozottan kijelenti: „Az a biológiai anyag, mely az Ebola vírusához lett illesztve, szintén a Szíriusz B humanoid lényeinek adománya volt a kormányzat számára.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Egy másik hosszú katonai szolgálatot – ideértve a Nemzeti Felderítési Hivatalt is - maga mögött tudó kiszivárogtató, Daniel Salter szerint, földönkívüliek által szolgáltatott különböző szövetek tanulmányozásának kérdése vezetett el az idegenek és az emberiség között a Nemzeti Titkosszolgálat keretében létrehozott titkos társulás, a Fejlett Kommunikációs Kutató Szervezet (ACIO) megalakításához. Egy feltételezett, a népszerű „wingmakers” honlapon is megtalálható, kiszivárogtató által közölt információkra támaszkodva, melyeket Salter pontosnak és hitelesnek tart, az ACIO együttműködik a földönkívüliek konzorciumával, abból a célból, hogy kifejlesszenek nagy bonyolultságú időutazási technikákat más földönkívüliek esetleges jövőbeni fenyegetéseivel szemben. A „wingmakers” honlapon a következők olvashatók:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
„Üres Lap Technológia vagy BST…. az egyik formája az időutazásnak, mely lehetővé teszi a történelem átírását az úgynevezett interferencia pontokban. Az interferencia pontok az alapvető energiaközpontok, itt keletkeznek a történelem legfőbb eseményei, mint például a Szovjetunió felbomlása, vagy a NASA űrprogramja. A BST a legfejlettebb technológia, s bárki, aki birtokolja a BST-t, képes megvédeni magát bármilyen támadóval szemben. Ez az, amit a Tizenötös [Labirintus-vezető] szeret mondogatni, a szabadság kulcsa. Emlékeztetőül, az ACIO volt az első együttműködési forma a földönkívüli technikák átadásáról, ezen ismeretek felhasználása a társadalmak fő fejlődési módjának meghatározásakor, illetve katonai célokra. A földönkívüliek megfélemlítettek bennünket és kiismertük képességeiket. Talán éppen ezért, néhány idegen faj nem mer kilépni az ACIO együttműködésből.”<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Igen valószínű, hogy a földönkívüliek e konzorciumának a Szíriusz B népei is tagjai, akik ellátták a Montauk projektet idő vagy interdimenzionális utazás végrehajtására vonatkozó ismeretekkel, és segítenek biológiai fegyverek kutatásában is.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Összefoglalásképpen, a Szíriusz B-ről érkező emberszerű földönkívüliek csoportja főként a technológiai programok cseréjében érdekelt, mely főleg a katonai együttműködésre korlátozódik, olyan fejlesztések végrehajtására, melyek alkalmasak lehetnek esetleges földönkívüli fenyegetés elhárítására. A földi globális problémákért a következőkben felelősek: titkos katonai programok, egzotikus fegyverek használata, fekete költségvetések és militarizmus.

folyt.köv..<o:p></o:p>
 

Toth Bandi

Állandó Tag
Állandó Tag
Akkor én is folytatom…:p
Fantáziadús történetek jól szórakoztam köszönöm!

Az én véleményem ezekrő a dolgokról a következő.
Persze ezeket nem tényként állítom, csak gondolkozok róla.

Ma és valószínűleg régebben is a "szellemvilág" közvetítései, földönkívüliek történetei elárasztják a világot.
Én szilárdan hiszek, abban, hogy ezt a hatalmas univerzumot nem lehet csak az emberre "elpazarolni".
Több hozzászólásomban írtam már a tudat működéséről, nem tényként hanem megfigyelésként.
Figyeljük meg, hogy manapság a chaneling, médiumok stb. álltal hatalmas mennyiségű információ dömping árasztja el a világot.
Sokszor egymással szinkronban, sokszor ellentétes "világképet " ábrázolva.
Ki az aki eldöntheti, hogy melyik az "IGAZSÁG"?
Mindenki csak saját magának, melyikkel tud azonosulni.
Tehát itt tartunk az alap problémánál, a tudat generálta képek kinél-kinél és hogyan-hogyan válnak "valósággá"?
Nem azt állítom, hogy ezen médiumok stb. nem mondanak igazat (bár van ahol a szintiszta üzleti érdekek gyönyörűen látszanak), hanem az értelmezés, információ leképzés a problémás.
A következő pár sor csak az én meglátásom, tehát lehet téves is.
A világmindenség energiábol áll. A tudat mint a teremtő erő működik ebben.
Az "érkező" információt kivétel nélkül mindenki a saját értelmezésén vezeti át.
Ez a leképezési folyamat a mindennapokban is megfigyelhető, ha nem így lenne, akkor nem lennének viták, vagy más nézőpontok.
Tehát a pl. a médiumot ér egy "információ", leképzi (én szerintem, már maga az "adás" vétele is leképzés) ezt adja vissza.
Ezért nem állítom, hogy bármelyikük is hazudna.
Összeségében láthatjuk, hogy ebből kifolyolag más-más "sztorik" látnak napvilágot és ebből mindenki választ a saját értelmezésének megfelelően.

Tudom, hogy sokakban ezek a sorok majd ellenérzést váltanak ki, de miért is?
A félelmek miatt, az EGO szereti tudni, hogy neki igaza van.
Ő tudja, hogy mi miért történik.
Ezt a "bizonyosságot" nagyon nehéz eldobni, fizikai létünk biztonságérzetbeli alapja.

Ezekkel a sorokkal senkit nem szeretnék megbántani, csak rámutatni arra, hogy a nehéz tiszta fejjel szívvel eldönteni mit hogyan értelmezzünk.
 
Oldal tetejére