Útkeresőknek

ionon

Kitiltott (BANned)
Kedves Ionon, a könyvet megvettem én is, és hamarosan elovasom. Te azt írod, hogy már elolvastad, a kérdésem hozzád, hogy tudtad-e használni öngyógyításra? Köszönettel:
Amióta sikerült aktivizálnom a kékes fehér fényt kiterjesztésben, érdekes szemlélő módban látom és érzékelem (spontán módon) az eseményeket, igaz eltelt párnap mire észre vettem, de érdekes János ha tesszük a dolgokat. Sokat segített a könyv. :)
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Szabadságunk során - töltsük azt akár otthon, akár a világban utazgatva - tehát azt érezzük, hogy élünk, valahogy illata és súlya van az életünknek. Eltűntek a hétköznapok szorító béklyói, szinte magunk mögött hagytuk a hétköznapok szürke világát. A világ szinte él, lüktet körülöttünk és ámulva vesszük észre, hogy milyen csodálatos dolog is élni.

Úgy érezzük, hogy csak most élünk igazán. Átadjuk magunkat a pillanatnak, ülünk az otthoni kedvenc fotelünkben, vagy fekszünk a tengerparton, hallgatjuk a környezetünkből szűrődő zajokat, élvezzük a napsütést és a friss levegőt. A múlt és a jövő eltávolodott tőlünk, most csak a jelen pillanat számít. Mintha egy súlyos függönyt húztak volna el az érzékszerveink elől, most mindent tisztábban érzünk, minden élőbb, élettel teltebb körülöttünk. Érezzük, hogy élünk, és hogy élni jó. Miért is nem maradhatna ez így mindig?


A folytatást itt olvashatod:

http://canadahun.com/xfa-blogs/shaw61.309838/
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Mindenkivel előfordult már az élete során néhányszor, hogy egy adott pillanat varázsa alá került. Megigézte egy szép táj, egy naplemente látványába, belefeledkezett egy gyönyörű műalkotásba, vagy egy zenei ritmus ragadta magával. Az is előfordulhatott, hogy csak egyszerűen elfeledkezett magáról és belefeledkezett a csendbe.

Ezekben a pillanatokban megszűnik az elme működése, abbamarad a gondolatok őrült száguldása. Eltűnik az én, megáll a személyes történet mesélése és megszakad a megszokott identitásunk fonala. Csak a pillanat varázsa marad meg.

Mi adja ennek a pillanatnak a varázsát, miben rejlik a titka?

A folytatást itt olvashatod:

http://canadahun.com/xfa-blogs/shaw61.309838/
 

ionon

Kitiltott (BANned)
Belépő a Kozmoszba

Hermész Triszmegisztosz Smaragd Táblájának tétele

· Hogy ami fent van, a lentihez hasonló, s ami lent van, az a fentihez

Hasonló beteljesítvén az egyetlen számtalan csodáját.

A felismerések összefüggő láncolata lehetőséget ad számunkra arra, hogy az oly távolinak és titokzatosnak tűnő kozmosz titkait, illetve az általa számunkra tárolt ismeretetek halmazát megpróbáljuk megfejteni!

A lépésről lépésre történő építkezés lehetőséget ad arra, hogy részt tudjunk venni a szellemi felfedezések izgalmas játékában, valamint, hogy a tudatos világmindenség tényét ne csak feltételezzük, mind inkább beazonosítsuk! Jelen korunkban annyi információ lett „raktárra felhalmozva”, hogy érdemes lenne azok számbavétele után megpróbálni „összerakni saját világelméletünket”(Kismackó keréken!)

Az ember teste (Három Test Tanítás) lehetőséget ad arra, hogy a mindenséget is ugyanazzal a értő tekintettel nézzük! Ne a talányok sorozatának azonosítsuk be a világmindenséget, hanem a megoldások láncolatát segítségével végre ismerős helyen érezzük magunkat!

Elsőnek a vizsgálat rendszerét kell tudnunk jól felállítani!

Jelen „tudományos” beállítottságú világszemléletünk központjában az anyag áll!

Az emberi testet először anyagát tekintve fogjuk összehasonlítani a Földdel, s ezután a Kozmosszal!

Az emberi testet felépítő elemek rendszere mindenki által ismert! A földelem, a víz elem, a levegőelem és a tűz elem is ugyan úgy megtalálható az ember fizikai testében, mind a Föld tekintetében! Figyelembe véve a Smaragd Tábla fent említett tételét, egyenes következtetéssel meg tudjuk állapítani, hogy a Kozmoszt felépítő anyagok között is meg kell tudnunk találni, ezeket az elemeket!

· Itt érdemes megjegyezni, hogy ez a fajta felvezetési irány, nem helyes! Csupán az emberi világszemlélet mondatja azt velünk, hogy kiindulópontként az embert kell vennünk! Ő legyen a kezdet! Azt azonban tudjuk, hogy nem az ember hozta létre a Kozmoszt, hanem fordítva! Így beláthatjuk, hogy ha az elemek rendszere megtalálható az emberben és a Földön is, akkor ez nem azért igaz a Kozmoszra, mert a láncolat elemeibe belefér, hanem azért mert az ember a Kozmosz gyermekének Gaia Földanyáknak a megtestesülése! A szülő minden jellegzetessége visszaköszön a gyermekben! Mi mindannyian a Kozmosz gyermekei vagyunk!

Ez a fajta felépítésre törekvés, segíteni fog nekünk a Minden 1 szemléletének dinamikáját megismerni! Lépésről- lépésre, téglát – téglára rakva megépíthetjük tudásunk tárházát!

Ez által a következtetés által megállapításra került a mindenséget felépítő anyagok rendszere! Az azonosságok természete lehetőséget ad az alapfelállás megismerésére is! Itt arra gondolok, hogy az anyagok azonossága lehetőséget ad arra, hogy a többi összetevőre is fel tudjuk állítani az azonosságok egész láncolatát! Ne álljunk meg csupán a kézzel fogható anyagi szinten az egyezések felismerésével, hanem bátran lépjünk tovább, a további finomabb szinteken is keressük az összeköttetések rendszerét!

A Fizikai szint anyagi összetevői után az ember és a Föld finom anyagi rendszereit is rendszerbe tudjuk állítani, ilyen ismeretek alapján! Ismert az ember testének meridián rendszere, mely behálózza azt és összeköti szerveit, s egymással együtt dolgozó rendszerben határozza meg azokat! A meridiánok rendszere összeköttetésben áll a szervek rendszerével, a vérrendszerrel, a nyirokrendszerrel, az idegrendszerrel! Bemutatva egy olyan együttműködést, mely azonos partneri viszonyokon alapul, s melyben könnyen felfedezhető az” együtt sírunk, együtt nevetünk” alaptörvény! Így, ebben a formájában felismerhető a Föld működése is! Annyival emelve a „felelősséget”, hogy amint nézőpontváltozáson megyünk keresztül, azonnal a felelősségünk is meg fog növekedni hatványozott mértékben! Felismeréseink rendszere alkalmat ad arra, hogy az együttérzés alap természetét megértsük! Ismert előttünk tehát az emberi test működése, anyagi és finom anyagi szinten egyaránt. Ezen azonosítási pontokon átmenve a helyükre kerülhetnek a Föld hasonló rendeltetésű funkciói is.

Követhetjük ezt a bizonyítási módszert, hogy lépésről lépésre felfedezzük és beazonosítsuk a Minden 1 igazságát, de lehetőségünk nyílik a jelentősebb állomásokon elidőznünk, egy kicsit!

Az ember és a Föld azonosságát, felépítettségének lehetőségeit, bizonyítását már régóta figyeli az ember, de nézeteinek teljes rendszerben történő működtetésétől valamiért fél! A Világűr misztikus volta annyira megfejthetetlennek tűnik számunkra, hogy csupán, elragadtatásunknak, s az ezzel kéz a kézben járó tágra nyílt szemű csodálkozásunknak adunk helyet! Úgy gondoljuk, hogy a megismerésünk célpontja annyira hatalmas, hogy egyáltalán maga a gondolat is fantasztikus, hogy a Kozmosz kiismerhető! A jelenlegi adatgyűjtési munkálatok annyira lekötik minden energiánkat, hogy azok számbavétele, s az esetleges következtetések levonása még nem időszerű, majd csak ezután fog kialakulni, valamikor a beláthatatlan jövőben!

Egy kis kitérőt itt érdemes tenni! A SmaragdTábla 13. pontja kijózanító lehet számunkra, már ha megértjük!

13.) Amit a Nap műveletiről mondhattam, befejeztem.

Minden szó aranyat ér! Nincs több, amit Hermész Triszmegisztosz el akart volna mondani nekünk, a Nap, a bölcsesség, s fény, a tudás módozatairól! Mindent átadott, amire nekünk, embereknek szükségünk lehet! A felsorolt előző 12 pont minden megfejtést közöl, csupán megérteni, felismerni, alkalmazni kell tudni! Amint felismerjük a lehetőségek láncolatát, s azt következetesen betartva, lépésről – lépésre következetesen végigjárjuk, eredményre fogunk tudni jutni! Ezt hirdette a Smaragdtábla, mióta Hermész Triszmegisztosz megalkotta az emberek számára, az utókor okulására! Tehát nekünk, vizsgálódó XXI. sz.-i embernek is fel lehetne ismerni ezeket az utalásokat, s ha elfogadnánk, hogy az időtálló bölcsesség kortalan, mindig bevethető, mindig alkalmazható „ismeretanyag”, akkor sok örömünk lenne, lehetne bennük!

Tehát, „Ne keress tovább, ne próbálj meg újabb összefüggéseket keresni, „bízz bennem, tudásom több ezer éves múltra tekint vissza, mi is végig mentünk ezeken a látszólagos akadályokon, s ami megmaradt a végén, a tudás esszenciáját most átadom Nektek!

Így most már tudtok mindent! Nincs más hátra mind felismerni a szimbolikus azonosságokat, s ezek alapján alkalmazni az eddig jól bevált sémákat!

Visszatérve a nagy áttörés számunkra itt jöhet! Az elemek rendszere anyagi szinten megadja a lehetőséget arra, hogy a mindenség egységét bebizonyíthassuk magunknak! Az ember, a Föld és a Kozmosz hármasságának összekötő kapcsa az, ami mind háromban azonos, az, ami mindennek az alapja, a mindent áthat a Tér! Őnyújt nekünk beszálló kártyát arra, hogy a mindenki által hőn áhított azonosságokat ne csak felismerjük, hanem bizonyítékként fogadjuk el!

El kell fogadnunk azt, hogy a tér, a Kozmosz, s a tudat közös volta miatt tudunk olyan tulajdonságokat-azonosságokat felismerni, melyek szoros összekötő kapocsként szolgálnak a „kisebb testvérek” irányában!

A felismerés menete lehet a következő lépcső, hogy az időtálló igazságokat megfejthessük!

Amennyiben az ember és a Föld is hálózati rendszerekben épül fel, úgy a Kozmosznak is ezeket a felépítettségeket kell mutatnia!

A Kozmoszban is kell lennie a már ismert energia rendszereknek! Ami az emberekben a meridiánok rendszere, az, ami a Földnek a szintén energia vonalaknak beazonosított földsugárzások, Hartmann Hálók, vízvonalak, tengeri- és légáramlatok, úgy a világűrben is meg kell lennie ezeknek az energia hálózatoknak! Itt már az űrutazók komoly előnyre tehetnek szert az eddigi technikákkal szemben!

A közös motívum, hogy mind három rendszerben az energiák mozgásáról van szó összetett módon, lehetőséget ad számunkra, hogy elkezdődjön az építkezés!

Ebben a helyzetben az építkezés, a felfedezések elindítását jelenti, hiszen az alaphelyzet tisztázott, a feladatok összetettsége lehetőséget biztosít az eddig felhalmozott ismeretek rendszerbe állításának!

Vegyünk egy példát!

Jelen korunk egyik nagy talánya, a fekete lyukak probléma köre! Jelenlegi stádiumában az űrszondák feladata az, hogy adatokat gyűjtsenek róluk!

-Itt érdemes megjegyeznünk, hogy csupán feltételezésekre hagyatkozhatunk, mind látható tapasztalatról! Ez jó kinduló pont lehet az azonosságok szimbólumának felismerésében!

S a kapott adatokat csupán a matematika numerikus kifejeződéseként értelmezzék! Ilyen messze van, ilyen átmérőjű, még a fény is eltűnik benne! Kiderült, hogy a fekete lyukak a kozmosz hihetetlen félelmetes ragadozói, amelyek válogatás nélkül mindent felfalnak! Jó hírlap cím!

Félre téve a tréfát, miként tud nekünk segíteni a S.T. Ebben, az esetben! Egy jó kérdést, s egy jó megállapítást kell tennünk!

Amennyiben elfogadjuk a Nagy Család Három Testvérének összekötöttségét, úgy azonnal egy közös megállapítást kell tennünk! Amennyiben a Kozmoszban, ott kint van a fekete lyuk, úgy annak földi megfelelőjének is meg kell lennie! S tovább menve, a legérdekesebb felfedezés csak ezután következik! Az embernek is rendelkeznie kell a fekete lyuknak megfelelő alkotó elemével! Ez félelmetes!

De mit és miért segít Nekünk ez a felfedezés!

Lehetőségünk lesz a tudatosság, a szellem erejével építkeznünk, úgy, hogy H.T. Törvényét szem előtt tartva, s jelen kultúránk csodálatos raktárát felhasználva eredményt fogunk tudni elérni úgy, hogy szinte csak a megfelelő helyre, csak a megfelelő szimbólumot kell tennünk! Most fog segíteni nekünk a szaktudományok rendszere, hiszen alapossága most fogja igazi értelmét elnyerni!

Amint megállapításra került az „emberi fekete lyuk”, úgy csak elő kell vennünk a megfelelő eredményeket, megállapításokat, s bizonyítékokat, s azokat rendszerbe foglalva szinte „pillanatok alatt” olyan információk birtokába jutunk melyeket eddig nem, vagy igen hosszú idő multán tudtunk volna csak megállapítani!

S most jön a lényeg! Ebben a felismerési láncolatban, az azonosságok a bizonyítékok sorát fogják tálalni!

Megállapításaink szerint a felállított megoldó képlet azt mondatja velünk, hogy a világban felmerülő bármely kérdés, ezen azonosságok helyes felismerése folytán azonnali eredményeket mutat!

„ Ahol nagy a szükség, közel a segítség!”

Azokban a kultúrákban, melyek jelen civilizációnk előtt virágoztak, s múltak el, közös felismeréseket kellett, hogy hordozzanak mai világunk eredményeivel! A tudat határtalan tiszta terének bizonyossága az a közös összekötő kapocs, mely segít nekünk abban, ha meg akarnánk fejteni régi idők eredményeit, nagy talányait, hogy ne ütközzünk megoldhatatlan feladatba! Nem csupán anyagi természetű azonosságok ezek, melyeken keresztül megfejtéseket fogunk tudni kapni, hanem annak kiindulási pontja, a közös eredet az, ami biztos segítség számunkra, a Mindenséget Egységbe Fogalaló Nagyszerű Rendszerről! S, ez nem más, mind a Tudat!

Az ismert azonosságok egymást kiegészítve, egymást erősítve úgy adnak nekünk információkat, megfejtéseket, eredményeket, hogy nem vesztik el közben saját „látszólagos” egyéniségüket! Saját mozgásaik nem kerülnek egymás útjába, semmiben nem tudják egymást akadályozni, csupán egymás fejlődésének lesznek segítői, tanúi! Megelőlegezve a lehető legjobb, legeredményesebb együttműködési lehetőséget, amit mi kicsit leegyszerűsítve „az élni és élni, hagyni” közmondással fejezünk ki! Amint lehetőségem van a kibontakozásra, s én sem akadályozok meg senkit saját teljességének megélésében, egy tökéletes világ fog előttem kirajzolódni!

A szeretet az együttműködés, az együtt gondolkodás, egymás előnyeinek tiszteletben tartása, úgy tűnik nem megvalósíthatatlan idea! Ezt kell éberen tartanunk! Mindenkinek az a jó, ami nekem magamnak is az! A kirekesztő szemlélet eredménye az lesz, hogy saját magamat fogom kellemetlen, ha nem megoldhatatlan helyzetbe hozni!

A Minden 1 szemlélete így ad Nekünk összefüggő tanítást mindenről, mindenféle kirekesztés nélkül!

Ennél a pontnál találkozik a régmúlt bölcsességének ereje, tisztánlátása a modern kor minden részletre kiterjedő analitikus gondolkodásának pontosságával! Itt nyer értelmet a kettő egysége! A mindent átfogó bölcsesség időtálló, kortalan szemlélete nem nélkülözheti, a jelen kor minden részletre kiterjedő aprólékos kimunkálással dolgozó számítógépének tudását! ( Ez enm önálló tudás, csupán a numerikus rendszerek hosszantartó modellezésének gyorsított ütemű véghezvitele! Új ismereteket nem fog tudni adni!)

A bölcselet nem lehet meg a részletek tudása nélkül! A részletek tudása érvényét veszti, ha nincs meg a mindennek értelmet adó átfogó, rendszerbe állító bölcsesség! A két nézet kiegészíti egymást, csupán így együtt van értelme azokat tárgyalni! S kétségtelen tény így egymás nélkül nincs is miről beszélnünk! A kettő így együtt nem azonos, s az is megállapítható nem is különböznek egymástól!

A bölcsesség azonban egy kicsit vezet!

Íme, a bölcselet!

Mindkét szemlélet a tudat megnyilvánulása! Az emberi elme mindent életre hívó tevékenységének köszönhetően tud csak megjelenni! A bölcsesség életre hívja Önnön megismerését! A Kozmosz, a tér határtalanságának, a tudat határtalanságának közvetlen bemutató terme!

Megjelenik a dinamikus Möbius Elv!

A továbbfejlesztett változat a természet elmélete s gyakorlata lesz egyszerre! A Föld és az őt körülölelő és magába foglaló Kozmosz valósága, egy mozgó modellt, gyakorlatot fog bemutatni nekünk! Az eredendő kettős tulajdonság, hogy ugyanis a bolygó állandó meghatározott pályán forogva mozog, de mégis magában a Naprendszerben elfoglalt helye, bizonyos adott körülmények között mindig stabil, s statikus marad!

Bemutatásra került a természet alaptörvénye, mely nem nélkülözheti szereplőinek közös jól felfogott érdekeit, közös célunkat! A világmindenséget alkotó minden elem közös alaphelyzete az együttműködésen alapuló állandó változás!

Érdekességként megállapítható, hogy a földi törvények általánosnak vélt jellege ellenőrzésre fogható azoknak a mindenség törvényeivel történő összehasonlítása által!

Csupán a példa kedvéért említve, az ember földi törvényei gravitáció központúak! Ezzel bemutatva azt a törvényt, melyet mi az anyagnak, a súlynak, az összecsapások közvetlen elkerülhetetlenségeként élünk meg! A döntés mindig a nagyobb erő felől fog jönni, feltételezve, hogy mindig „az ember lesz a győztes”!

Miként néz ki ez a felvetés emberi kapcsolatokban, emberi felvetésben!

Az alaphelyzet az, hogy minden lefelé a föld irányába indul el! A gravitáció a természetes! Az anyag tulajdonságai befolyásolnak minket, embereket! Az anyaggal alkotott házassága az emberi szellemnek, az anyag látszólagos fölényét mutatja! Az anyag határozza meg milyen körülmények között, meddig, milyen állapotban éljük le földi életünket! A szellem az anyag alá van rendelve, annak behatároló tulajdonságait csak kis mértékben tudja befolyásolni! Lélekben elismerjük annak fölényét! Ennek megfelelően világunk erőviszonyai is anyagi elsődlegességet mutatnak! Első az anyag, annak súlya, tömege, s minden olyan tulajdonsága, mely nélkülözi a szellem bármilyen befolyásoló tényezőjét! Létre hoztuk ennek univerzális formáját, a pénzt, s annak még összetettebb alakjait, melyek ezt a súlyos leragadott állapotot mind inkább erősítik! A cselekedeteket, törvényszerűségeket, felismeréseket lekövezett bizonyítékként éljük meg! Egy állandóan változó világban, amiben semmi nem marad ugyanabban a helyzetben, azok a törvényeink, amelyek nem rendelkeznek olyan minőségekkel, amelyek körülvesznek bennünket!

Nézzük meg milyen válaszokat ad nekünk ezek alapján a Kozmosz abban az esetben, ha elhagyjuk a Földet!

A földi gravitáció mindent befolyásoló hatása a világűrben megszűnik! Még csak maradványaira sem lelünk! Teljesen indokolatlan a mindenségben súlyról, térfogatról, s olyan dolgokról beszélnünk, mely hasonlatos lenne arra a kikerülhetetlen befolyásoló tényezőre, amit mi gravitációként élünk meg! Hiába olyan nehéz a Föld, vagy a nála lényegesen nagyobb égitestek, még sem esnek le! A súly és a számunkra csak kivételesen beazonosítható súlytalanság is, ugyan azzal az elbírálással mért körülmény, melyet nem értünk, csak elfogadunk! Ez a Mi központi hozzáállásunk a mindenség dolgait illetően! Elfogadjuk, de nem értjük! Ebből nehezen lesz megismerés, nehezen lesz együttműködésre kész partneri kapcsolat! Az együttműködés formája, az egymás tartalmainak közös tiszteletben tartása, a Kozmosz alapszabálya! Nem elkerülve a hierarchia, a kapcsolódási lehetőségek szabályait, s annak mindent befolyásoló hatását!

Itt érdemes talán a legfontosabb dologról beszélnünk!

Az a körülmény, hogy az egyes ember individum, saját lélekkel, szellemmel, erkölccsel rendelkező kozmikus lény, nos ez nem kíván komolyabb kifejtést! Az, hogy Gaia Földanyánk is érző lény, talán mai világunkban egyre erősödő vélemény lesz- de még nem cselekszünk ebben az irányban! Nem befolyásol minket döntéseink meghozatalában!

S, itt következik a Hermészi tanítások lényege:

konkrétan még nem találkoztam olyan eszmefuttatással, olyan "tudományos munkával, mely érző lényként tekintene, magára a Kozmoszra!

- egy kis kitérőt ez is megér! Valami furcsa beidegződésnek engedelmeskedve, oda sem figyelve elhaladunk a lényeg mellett! Ha, valami élő, gondolkodó, érző, szellemi összetevőkkel rendelkezik, akkor arról nem lehet úgy beszélnünk, tennünk és gondolkodnunk, mind ha az csupán egy anyagi világ élettelen megjelenése lenne! A Földön értelmes, érző lények élnek, tehát magáról a Föld bolygóról nem beszélhetünk úgy mind egy élettelen valamiről! S mivel maga Föld, a Mindenség szülötte, nem gondolhatjuk azt komolyan, hogy véletlenül jött létre az élet, tudattalanul, egy teljesen hideg, s élettelennek titulált, hihetetlenül barátságtalan Kozmoszban, mely LÉLEK nélkül való! Lehet barátságtalan, hideg, ismeretlen, egy hely ahol mi magunk „vagyunk az egyetlen értelmes lény? Milyen véleménnyel vagyunk magunkról?

Tudomásul kell vennünk azt a helyzetet, hogy úgy néz ki a „KOZMOSZ EGY NAGY ÉRZŐ ÉRTELEMMEL BÍRÓ ÉLŐLÉNY, általunk eddig fel nem fedezett, nem ismert rendszerrel” működtetve!

Természetesen, ha nem tévedett Hermész Triszmegisztosz!

Visszatérve eredeti kifejtésünkhöz, a Kozmosz nem ismeri az idő mindent befolyásoló, mindent kordában tartó, mindent ellenőrzése alá vonó szerepét! Azon egyszerű körülmény miatt sem, hogy annak beosztását, annak mértékegységét mi földi emberek találtuk ki, bolygónk tejútban elfoglalt helyzete szerint! Figyelembe véve azt a periodikus mozgást, melyet kozmikus évként rögzítettünk! Ennek mértéke, egysége, rendszere abban az esetben, ha esetleg elhagynánk a Földet egy űrjárművel, teljesen természetesen megváltozik! Ezzel is magyarázható az a körülmény, ami a fénysebességre felgyorsuló és onnan visszatérő - ürhajó - időeltérését indokolhatja!

Érdemes lenne végigvenni azon jelenségek sorát, melyeket itt a Földön behatároló körülményként élünk meg, s melyek a világűrben teljesen más tulajdonságokat fognak mutatni!

Az egyik legfontosabb tisztázandó körülmény az lenne, hogy tudjuk, mi indokolja azt a szöges ellentétet, ami teljesen eltérővé teszi a földön felfedezett, kialakult törvényszerűségek a mindenség mindent elfogadó időtlen tudatosságával!

Sok mindent fel kellene még fedeznünk, át kellene alakítanunk ahhoz, hogy a mindenségben el tudjuk foglalni megérdemelt helyünket!

Van egy egészen filozofikusnak tűnő megállapítás, melyet Buddha mondott!

„amíg nem válsz Buddhává, viselkedj úgy mindegy Buddha!”

Lefordítva ezt az igazságot, úgy is lefordíthatnánk, hogy ha tanítványként közelítesz a tanhoz, mester nem lesz belőled soha! Az a tanítvány, aki nem látja, érzi, tapasztalja meg magában a mesteri minőséget, soha nem fog célt érni!

Talán ennek, a földi ember számára az üzenete annyi, hogy univerzális - kozmikus - lényként kell magunkra tekintenünk! Jelenlegi erkölcsi helyzetünk, felhalmozott, kiaknázatlan lehetőségeink be nem azonosított rendszere nem segít, inkább akadályoz minket abban, hogy elfoglaljuk méltó helyünket a Mindenség végtelenül nagy családjában!

· ÚGY NÉZ KI AZ EREDETI NYOMVONALON ELINDULVA, Tudat vs. KERESŐ TUDAT->ENERGIA-> IFORMÁCIÓ->ANYAG->IDŐ RENDSZERT FIGYELEMBE VÉVE, OTT JELENTKEZIK IDŐ AHOL ANYAG VAN!

· MIKÉNT MOZOGNAK AKKOR AZ ŰRJÁRMŰVEK! LEHETSÉGES VISSZALÉPÉSKÉNT A FENTI FELSOROLÁSBAN, AZ ANYAG ÖSSZEÁLLÁSÁT LEBONTÓ RENDSZER TUDATTÁ VÁLTOZIK, S MEGFELELŐ HELYEN ÚJRA ÖSSZERENDEZI ÖNMAGÁT! AZ EGYMÁST KIEGYENLÍTŐ TÖLTÉS PÁROK RENDSZERE VÉDŐBURKOT ALKOT! A JÁRMŰ AZ INFORMÁCIÓELMÉLET SZEMPONTJÁBÓL 1 EGYSÉGNYINEK BIZONYUL, CSAK ÍGY TUD FELÜLETÉN KERESZTÜL KOMMUNIKÁLNI A MINDENSÉGGEL, IDŐVESZTESÉG NÉLKÜL! AZ ŰRHAJÓ EGY NAGYOBB MÉRETŰ, DE AZONOS ALAPEGYSÉGE A MINDENSÉGNEK! FELÜLETE AZONOS ERŐVEL RENDELKEZIK MIND AZ ŐT KÖRÜLVEVŐ MINDENSÉG, DE AZZAL EL NEM VEGYÜL! HISZEN AKKOR AZ ANYAG KÖZVETLEN TÖRVÉNYEI VONATKOZNÁNAK RÁ! AZ ÜRHAJÓ ANYAGA, ALKOTÓ EGYSÉGE, KICSINYÍTETT MÁSA KELL LEGYEN A MINDENSÉGNEK! ALAPREZGÉSE ANNAK, ALAPEGYSÉGE ANNAK, ALAPMOTÍVUMA ANNAK!

· AZ ÜRHAJÓT A MINDENSÉG LETAPOGATÓ RENDSZERE EGYKÉNT ISMERI FEL ÖNMAGÁVAL, EZ AZ AZONOSSÁGOK FELISMERÉSÉN ALAPUL! BIZONYÍTÁST NYERT A MINDENSÉG TUDATOSSÁGA! A TUDATOS UNIVERZUM KOMMUNIKÁL MINDEN ALKOTÓ ELEMÉVEL, EGYÜTTMŰKÖDIK VELE! A MINDENSÉG ”NAVIGÁCIÓS RENDSZERE” A BUBORÉK UNIVERZUM MAGÁBAN HORDOZZA ANNAK „TÉRKÉPÉT”, KOMPLETT EGYSÉGÉT! ...EZEK AZ ISMÉRVEK KELLENÉNEK, HOGY TISZTÁZÁSRA KERÜLJENEK AHHOZ, HOGY MI MAGUNK EL TUDJUNK HELYEZKEDNI A MINKET KÖRÜLÖLELŐ MINDENSÉGBEN,. S, EZEK ALAPJÁN SAJÁT MEGISMERÉSÜNK IS UNIVERZÁLIS IRÁNYBA MOZDULJON EL, LEVÁLTVA A FÖLDI KRITÉRIUMOK SZERINTI VISELKEDÉST, MAGATÁRTÁST, ELBÍRÁLÁST! MEG KELL, HOGY ÉRTSÜK, AZ UNIVERZÁLIS FELELŐSSÉGET MINDEN TETTÜNKBEN, HOGY "BELÉPHESSÜNK IGAZI OTTHONUNKBA, A KOZMOSZBA...

Úgy, nem mellékesen érdemes a végére tenni egy visszacsatolási pontot azért, hogy maga az elméletünk "ne lógjon a levegőben!

Nem csupán a felsorolt hármasság -ember - Föld - Kozmosz - adja a megismerhető világ teljes keresztmetszetét! Hiszen mi emberek is - tudományosan igazoltan - anyagi szinten molekulákból, atomokból,... egyébb "alkotó elemekből épülünk fel, melyek ugyanúgí tudatossággal bírnak, mind mi! S, hogy a nagyobb léptékek irányába forduljunk, valószínűleg a mi Földünk is anyagi és intellektuális építőkövei, egy nagyobb "intelligens lénynek, melyet mi jelenlegi "fantasztikus elméletünk szerint, egy különálló dimenzióként azonosítunk be! Magyarán szólva, ha egyí kis fókuszváltást alkalmazunk, akkor megállapíthatjuk, hogy jelen világunk- jelen dimenziónk -, melyet próbálunk megismerni - a Hermészi törvények tündökletes bizonyításának köszönhetően - bizonyítottan egy "olyan egyedi lénnyel azonosítható, melyek mi magunk vagyunk!

""S, ők is egy bolygón élnek, társadalomban, természetnek hívott környezetben, s Ők is a Teremtő Nagy Kirakós Játékának Terepasztalán élik életüket!S, ugyanúgy a Nagy Megismerést keresik, természetesen a saját feltételrendszerükben!

Se Fent, Se Lent nincsenek korlátai az egymásba fonódó dimenzió rendszereknek, melyek Möbius minden elméletet egyesítő szalagján élnek...

Másolat:
 

ionon

Kitiltott (BANned)
Mesélek egy sokrétegű történést.
Ki találta hogy oly módon megy meditálni ami nem megszokott mód, vagyis magasabb tudat szintekre megy, a mélységi helyet, de várt a megfelelő eseményre amikor megteszi ezt, megtörtént egy eseményt (igazságot akart tenni, az esemény okán). Évekig várt a magas tudat szinte menéssel, és most megtette érdekes helyen találta magát, minden hófehér volt e helyen, akkor nem értette hogy hol volt, tudatos álmokat látott többet az éjjelen, az elsőben megálmodta azon eseményeket ami az igazságához tartozott(?), de hogy az lett volna más kérdés, a következő tudatos álma érdekesebb volt. Hárman egy nő és két férfi elindultak felszabadítani embereket, mert egy mágus varázsló, olyan hipnotikus transzba helyezte a személyeket akiket fokozatosan elrabolt, rengeteg személyt már, amint elindultak a szigetre ahol a mágus élt valahogy megérezte, mert közülük elrabolta a nőt, így ketten haladtak tovább, amint a sziget közelébe értek láttak a hatalmas épület együttest a folyósokon ott álltak az elrabolt személyek mint szobrok. Vált a kép azt látják hogy a mágus lekaszabolja a szolgáit akik minden ilyen kaszabolást túl élnek, hogy újra meg újra elkövesse velük, nem részletezem a látványt, a gondolatukban megjelenik mint a mágus ők is halhatatlanok, hogyan tudják elpusztítani a mágus, jött a gondolat amikor elalél a kaszaboláskor amit a szolgáival tesz, mert a szolgák is védekeztek, ekkor társával az alkarjukat megvágják egyszerre és vérüket a mágusra csepegtetik, aki ennek a hatására szénné ég az erős napsütésben, amint ez bekövetkezett az összes ember kiszabadult rabságából és repültek oda ahonnét a mágus elrabolta őket, s mindeközben a sziget is eltünedezett. A harmadik tudatos álomban megszólalt a hang, felemelkedhetsz Buddha. A netten tudta meg hogy az a hófehér tudat szint, a Buddhikus szint volt.

Tervbe vette a kiterjesztési tudat szintet ahová elakar menni majd valamikor, olyan hét hónap alatt sikerült megoldania a mikénteket, amiben a fák sokat segítettek, mert ők adták meg a mikénteket a kérdésére amire tőlük várt segítséget (gondolati látványban) balra, jobbra, hátra, előre magunktól nézve van egy arany kapu, ezen kell egyszerre be menni, és érdekes kék színű a táj, amint sikerül tervben van, hogy egyszerre a kiterjesztési és a mélységi és a magas tudat szintekre fog menni, vajon mi sikeredik ezekből, mert a kiterjesztési tudat szintre már látott érdekes kék jelenéseket (amikor gyakorlatozott).
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Arra kérünk, játssz néhány percig velünk.
Keressük meg közösen azt, aki a szemeiden keresztül látja és a füleiden keresztül hallja a világot.
Csak azok játszanak velünk, akik mindenre elszántak, mert előfordulhat, hogy a végén olyan meglepő választ találunk, amelyre esetleg még nem vagy felkészülve.

Videó:
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Személyes történetünk utolsó fejezete azzal kezdődik, hogy spirituális keresővé válunk. A videó ezt a spirituális keresést mutatja be, annak a meglepő végkifejletéig.

Videó:
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Az egész életünk rohanás. Rohanunk a különböző vágyaink, a beteljesületlen álmaink, az élet szép ígéretei után. Egész életünkben különböző célokat kergetünk, ambícióinktól vezérelve. Mindig törekszünk valamire, mindig el akarunk érni valamit. Szinte soha nem vagyunk elégedett azzal, ami van.

Rohanunk, de hová? Nem rohanunk-e el amellett is, amire mélyen belül oly régóta vágyakozunk?

Álljunk meg néhány percre ebben a nagy rohanásban, nézzük meg a videót, hátha választ kapuk ezekre a kérdésekre.

 

hei

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!
Én is még csak keresem az utamat, és most egy ismerősöm által felmerült egy kérdés, amit feltennék nektek is - mert nagyon érdekelne bennünket.
Az ismerősöm "belebotlott" ebbe a szervezetbe: UKTM (Univerzális Krisztus-tudatosság Mozgalom) - esetleg ismeri valaki a működésüket? A vezetője Rhadosa Varga Margit, és tartanak valamiféle UKTM önismereti tanfolyamot.
Esetleg valaki volt már ilyesmin, vagy rendelkezik bővebb, személyes információkkal (nem az interneten elérhető, publikus információkra gondolok)?
Ha esetleg tudna valaki tapasztalatokat írni - akár privátban is - előre is köszönöm!
 

hannah22

Állandó Tag
Állandó Tag
:))
A keresés kiindulópontja, hogy létezik valami,ami éppen most nem áll a rendelkezésünkre.... és most sem ..... és most sem.... azaz folyamatosan hiányzik valami.!?
Vajon tudatában vagyunk-e, hogy mi az, ami a hiány érzetét kelti bennünk?
Képesek vagyunk megfogalmazni?
Egy fontos momentumot tudni kell: ahol a kérdés,ott a válasz is!
:))
 
T

tuncu

Vendég
János Apostol I. levele 4. rész:8.
A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

Péld 8,17
Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.

Zsoltárok könyve 92. rész:16.
Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!

Jn 14,26
Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
 
T

tuncu

Vendég
Utolsó idő...

Jellemzi-e egyértelműen a Biblia a világot és az abban élő embereket az utolsó nemzedékből?

Hogyan tudhatjuk meg, mikor érkeztünk el a földi történelem legeslegutolsó pillanataihoz? Jellemzi-e egyértelműen a Biblia a világot és az abban élő embereket az utolsó nemzedékből?
A jövőtől való félelem és rettegés is Jézus visszajövetelének jelei. Válasz: Igen, jellemzi. Tanulmányozd az utolsó napok alábbi sajátos jeleit. Ámulni fogsz. És ez csupán néhány példa a számtalan egyértelmű jelből, amelyek azt mutatják, hogy a föld történetének záró szakaszához érkeztünk.

1. A tőke és a munka viszálya „Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez… Legyetek… béketűrők az Úrnak eljöveteléig” (Jak 5:4,8).
A tőke és a munka közötti viszály az utolsó napokban meg van jövendölve. A beteljesedéshez elég belelapozni valamelyik sajtótermékbe.

2. Háborúk és lázadások „És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek mert ezeknek meg kell lenni elébb” (Lk 21:9).
Háborúk és polgárháborúk sújtják az emberek tömegeit világszerte. Egyedül Jézus közeli visszajövetele vet véget a háború fájdalmának és pusztításának.

3. Nyugtalanság, félelem és zűrzavar „És a földön pogányok szorongása a kétség miatt… Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek” (Lk 21:25-26).
Különös csengése van e szavaknak, mintha egy mai napilap vezércikkéből ollóztuk volna ki: tökéletes ábrázolása ez mai világunknak, és ennek van is egy oka: mi vagyunk azok az emberek, akik a földi történelem legeslegutolsó napjaiban élnek. A mai feszült légkör, amit világunkban tapasztalhatunk, nem lephet meg bennünket. Krisztus előre szólt róla. Arról győzhet meg bennünket, hogy az Ő eljövetele közel van.

4. A tudás gyarapodása „…a végső időig… nagyobbá lesz a tudás” (Dán 12:4).
Az információ korában talán nem kell ez mellett külön érvelni. A legkétkedőbb elme is be kell, hogy lássa e jel beteljesedését. Az ismeretek minden irányban robbanásszerű fejlődésen mennek át. Elhangzott, hogy a világ teljes ismeretmennyiségének 80 %-a a legutolsó évtizedben látott napvilágot, továbbá a valaha élt összes tudós 90 %-a ma is az élők között van.

5. Csúfolódók és vallásilag kétkedők, akik elfordulnak a bibliai igazságtól „Az utolsó időben csúfolkodók támadnak” (2Pt 3:3). „Az egészséges tudományt el nem szenvedik ... és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak" (2Tim 4:3-4).
Nem nehéz rátalálni ma azokra a csúfolódókra, akik beteljesítik e jövendölést. Még vallási vezetők is tagadják a Biblia egyértelmű tanítását a teremtésről, az özönvízről, Krisztus istenségéről, Krisztus második eljöveteléről és sok más alapvető bibliai igazságról. A pszichiátria és az álműveltek hagyományai lépett a Biblia helyébe számos vallási körben. Világi nevelők tanítják meg ifjainkat arra, hogyan gúnyolódjanak ezeknek a nagy igazságok bibliai bizonyítékain, hogyan helyettesítsék a fejlődéselmélettel és egyéb ember alkotta hamis tanításokkal Isten Szent Igéjének egyértelmű és világos tényeit. Egy nemrég készített felmérés szerint az amerikai egyetemistáknak és főiskolásoknak mindössze két százaléka hisz Krisztus második eljövetelének valóságában.

6. Erkölcsi romlás − a lelkiség hanyatlása „Az utolsó napokban… lesznek az emberek magukat szeretők… szeretet nélkül valók… mértékletlenek… a jónak nem kedvelői… Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét” (2Tim 3:1-5).
A világ félelmetes válság közepette leledzik. A legkülönbözőbb állású emberek látják így. Az öngyilkosság népszerű válasz lett az emberi bajokra. A válások aránya elképesztő méretben megugrott: majdnem minden második házasság a bíróságon végzi. A mai erkölcstelen nemzedék − a szex és a romlottság iránti megszállottságával, a gyarapodó gyülekezeti tagokkal, ám csökkenőben levő valódi lelkiséggel − Isten Igéjének egyértelmű és határozott beteljesítője. Ha iagzán meg akarunk döbbenni, nézzük végig, hogy a Timóteushoz írt második levél 3:1-5 szakaszában elősorolt utolsó időbeli bűnök sorában hányra találunk példát bármely újságban, magazinban. Az Úr eljövetelén kívül semmi nem tartóztathatja fel a gonoszságnak azt az áradatát, ami lassan beborítja a világot.

7. Gyönyörök hajszolása „az utolsó napokban… lesznek az emberek… inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői” (2Tim 3:1-4).
A világ őrületbe kergette magát a gyönyörök hajszolásával. A nagyvárosokban a lakosságnak csak egy nagyon kis hányada jár rendszeresen istentiszteletre, de ezerszámra halmozzák egymásra a gyönyörforrásokat. A fejlett világban esztendőről esztendőre milliárdokat költenek a gyönyörökre, amihez képest csak filléreket Istenre. A gyönyörökért bolonduló világ órákat tölt el naponta a televízió előtt, mintegy 2Tim 3:4 közvetlen beteljesítéseképpen.

8. Növekvő törvénytelenség, véres bűntények és erőszak „A gonoszság megsokasodik” (Mt 24:12). „S gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban” (2Tim 3:13). „A föld tele van véres ítélettel, és a város tele van erőszakossággal” (Ez 7:23).
E jel teljesedése túlontúl is nyilvánvaló. A bűn és a törvénytelenség döbbenetes gyorsasággal növekedik. A nagyvárosokban a legtöbb ember nem nyit ajtót csengetésre sötétedés után. Korunk legbölcsebb államférfijait aggodalommal tölti el a gondolat, hogyan maradhat fenn civilizációnk, amikor szemmel látható, hogy a bűnözést lehetetlen féken tartani.

9. Pusztító földrengések, viharok és éhségek „És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok” (Lk 21:11).
A földrengések, a tornádók, az áradások stb. korábban nem ismert mértéket öltenek. A világon élő emberek egyharmada éhezik, és naponta ezrek halnak meg az alultápláltság miatt. Mindezek további bizonyítékul szolgálnak arra, hogy ezek a világtörténelem utolsó órái.

10. Az utolsó napokban egy különleges üzenet szól a világhoz „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek és akkor jön el a vég” (Mt 24:14).
A Krisztus második eljöveteléről szóló utolsó nagy és ünnepélyes üzenet ma több mint 900 nyelven és tájnyelven szólal meg. A világ népességének közel 95 százaléka jut hozzá ily módon ehhez az üzenethez. Jézus visszajövetele előtt a világon élő minden ember figyelme fel lesz híva az ő közeli visszatérésére. Az emberek csak akkor vesznek el, ha visszautasítják a figyelmeztető üzenetet.

11. A világ a spiritizmus felé fordul „Az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén” (1Tim 4:1). „Mert ördögi lelkek azok” (Jel 16:14).
A mai emberek, köztük nagyon sokan a népek vezetői közül, gyógyítókhoz, médiumokhoz és spiritisztákhoz fordulnak tanácsért. A spiritizmus behatolt az egyházakba is, mégpedig a lélek halhatatlanságának hamis tanítása által. A Biblia azt tanítja, hogy a holtak halottak.

 
Utoljára módosítva a moderátor által:
T

tuncu

Vendég
tizparancsolat.png
 
T

tuncu

Vendég
Zsolt 43,5
Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.
 
T

tuncu

Vendég

Zsolt 18,47
Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!

 
Oldal tetejére