Útkeresőknek

timeless

Állandó Tag
Állandó Tag
[FONT=Courier New, Courier, mono]Erdély Miklós:[/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, mono]A posztneoavantgard magatartás jellemzői [/FONT]

[FONT=Courier New, Courier, mono]1. Az ember illetékességét saját élete, sorsa tekintetében tudomásul kell vennie, ahhoz minden határon túl ragaszkodnia kell. [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, mono]2. Illetékessége mindenre kiterjed, ami létét érinti, akár közvetlenül, akár közvetve. [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, mono]3. Ilyen módon illetékessége mindenre kiterjed. [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, mono]4. Ami rossz, hibás, kínzó, veszélyes és értelmetlen, azt merészelnie kell észrevenni, legyen az a legelfogadottabb, legmegváltoztathatatlanabbnak tetsző ügy vagy dolog. [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, mono]5. Bátorkodnia kell akár a legirreálisabb, legmegvalósíthatatlanabb alternatívát javasolnia. [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, mono]6. Ezekről a változatokról el kell tudni képzelnie, hogy megvalósíthatóak. [/FONT]
[FONT=Courier New, Courier, mono]7. A csekély valószínűséggel megvalósítható, de nagy előnyökkel kecsegtető eshetőségeket ugyanúgy számba kell vennie, mint a nagy valószínűséggel keresztülvihető, de kis előnyt biztosító eshetőségeket. [/FONT][FONT=Courier New, Courier, mono]8. Amit megtehet a maga korlátozott eszközeivel, azt késedelem nélkül tegye meg. [/FONT][FONT=Courier New, Courier, mono]9. A szervezkedés, intézményesedés minden formájától tartózkodjon.[/FONT]

[FONT=Times New Roman, Times, serif]Optimista előadás[/FONT]​
 

timeless

Állandó Tag
Állandó Tag
Tiszteletreméltó Geshe Dzsampa Tinley egyik tanítója Bogdo Gegen volt. Kérem, beszéljen erről !
Bogdo Gegen egész Mongólia, Burjátia és Kalmükia spirituális vezetője. A legelső inkarnációjában hercegként Nagy-Mongólia királyának, Abtainak a fia volt, és Bogdo Kánnak hívták. Nagy-Mongólia magába foglalta Mongóliát, Belső-Mongóliát és Burjátiát is. Spirituális és világi vezető is volt egy személyben, mint Őszentsége, a Dalai Láma. A harmadik és negyedik inkarnációjában Tibetben született. A jelenlegi, a kilencedik Bogdo Gegent hat éves korában ismerték fel. Nagyon közeli barátja Őszentségének, a Dalai Lámának. Hivatalosan soha nem ismerték el a Szovjetunió, majd később Oroszország és Mongólia nyomása miatt, de Őszentsége, a Dalai Láma 1999-ben nyíltan elismerte és megerősítette, hogy ő Bogdo Gegen inkarnációja. Ma Bogdo Gegennek veszélyes Mongóliába utaznia. Amikor 1989-ben meghívták Oroszországba, nyomatékosan felhívtam a figyelmet, hogy nagyon fontos lenne neki akár hivatalosan, akár nem hivatalosan Mongóliába utaznia. Megígértem, hogy el fogom intézni, mert ha várunk a hivatalos meghívásra, Bogdo Gegen soha nem jut el Mongóliába. Az emberek őt ott ugyanúgy várják, mint a Dalai Lámát Tibetben. Nekem nagy szerencsém van, mert mind a két nagy tanítóhoz rendkívülien jó kapcsolat fűz. Egy tanítványom segítségével találkoztam a mongol nagykövettel, aki megígérte, hogy megszerezzük számára a vízumot, mert nagyon fontos, hogy Mongóliába utazzon, hiszen több százezer ember várja őt ott, és az idős emberek úgy gondolják, hogy mielőtt meghalnak, legalább egyszer látniuk kell őt. Ok Ezek után mindkettőnk számára közönséges turista vízumot kértem, amit meg is kaptunk. Egy tanítványomat időben előreküldtem, hogy készítse elő utazásunkat, de az érkezésünket tilos volt nyilvánosságra hoznia. Megkaptam néhány megbízható ember titkos címét, akik tudhattak Bogdo Gegen érkezéséről, de az utazást nyilvánosan semmiképpen nem lehetett bejelenteni. Mindent nagyon jól előkészítettünk, és így meg is érkeztünk Mongóliába. Néhány nap múlva, amikor még csak pár ember tudott az érkezésünkről, egyszer csak a mongol külügyminiszter látogatott el hozzánk. Megkérdezte, miért jöttünk turistaként, és engedély nélkül. Miért nem kértük a segítségét, hiszen befolyással bírt volna, hogy engedélyt kapjunk. Én akkor azt feleltem, miért ne jöhetnénk egyszerű turistaként, hisz ha engedélyt kértünk volna, egy csomó pénzt kellett volna fizetnünk, míg így mindettől most megmenekültünk. A külügyminiszter nevetett, bár nem értette meg a tréfát.
Elmondtam mindenkinek, hogy a vendégünk nagyon magas rangú, fontos ember, és trónt kell készíteni neki, mivel mindegyik Bogdo Gegennek volt trónja a Gandan kolostorban. Őszentsége, a Dalai Láma nyolc szerzetest küldött a Namgyal kolostorból, hogy elkészítsék a trónt és egy mandalát. Amikor ezeket elmondtam a helyi szerzeteseknek, izgatottak lettek és félni kezdtek. Azután beszéltem nekik Bogdo Gegen történetéről, amit megértettek és elfogadtak. Elkészült a trón, és mindegyik nagy kolostor külön pecsétet vésetett, amit felajánlottak neki. Nagyon örömteli esemény volt ez a látogatás. Rá nemsokára meghívtuk Bogdo Gegent Oroszországba, a Lama Congkapa Központba, ahol Kálacsakra beavatást adott 60 ezer embernek. Kalmükiába szintén meghívták, ott is Kálacsakra beavatást adott, amelyre 40 ezren jöttek el. Ez a magas látogatottság annak köszönhető, hogy a Dalai Láma nem tud Oroszországba jönni. Ha Bogdo Gegen beavatást ad, az nagyon jó az országnak.

Tiszteletreméltó Geshe Dzsampa, hogyan lehet a buddhista szemléletet, a szerzetesi életmódot eredményesen összekapcsolni a modern ember életével?
Úgy gondolom, a monasztikus életmód és a világi buddhista szemlélet különböző stílust képvisel. A monasztikus tanítások néha túlságosan tradicionális utat mutatnak, hosszú időbe telik a tan megértése. A nyugati, nagyvárosi embereknek másfajta megközelítésre van szükségük, a megközelítés formája számukra a lényegi tanítás átadása lehet. Legelőször megértetni velük a tan lényegét és szerkezetét, azt, hogy miért van szükség gyakorlásra, miért hasznos számukra a spirituális út, és csak ezek után tudjuk elmagyarázni, hogyan gyakoroljanak. Ezt követhetik az egyszerű gyakorlatok, és a filozófiai háttér.
A legjobb filozófia egyébként maga a gyakorlás. Filozófia nélkül nincs mit gyakorolni. A gyakorlás és a filozófia szorosan összefügg egymással, és ez a kapcsolat eredményezi, hogy az élet magasabb minőséggel élhető. Akkor tovább lehet lépni a tanítással is.
A gondolkodásmódnak, a mindennapok megvalósításának, a tanítások hallgatásának és a meditációnak egyensúlyban kell lennie. A világi emberek meghallgatják a tanításokat, de nem gondolkodnak el rajta, nem meditálnak, és lehetőséget sem teremtenek maguknak erre. Mások pedig azt mondják: ó, én meditálni szeretnék, csodát akarok, a tanítások hallgatása csak intellektuális dolog. De ezek a felfogások tulajdonképpen az egyensúly gátjai. Az európai embereknek nagyon fontosak a Lodzsong, a Lam-Rim ok és Shanti Deva tanításai. Az is nagyon fontos, hogy ezeket a tanításokat olyan mestertől kapják meg, akik maguk is gyakorolnak. Ne csak mint filozófiát, mint irodalmat olvassuk, hanem a szellemi táplálékból vegyük ki a Lam-Rim ok és minden tanítás átalakítja a gondolkodásunkat. A buddhizmus azt mondja, hogy minden negatív érzelem, mint például a düh, a féltékenység a rossz gondolkodásból ered és a rossz gondolkodásból rossz cselekedet keletkezik. A test, a beszéd és a tudat rossz cselekedetei hozzák létre a negatív karmát. Ez szenvedésünk oka és ez mások szenvedésének az oka is. A legjobb, ha nemcsak meditálni szeretnénk, hanem gondolkodásunk megváltoztatása is célunk lesz. Ne csak erre az életre gondoljunk, hanem azon túlra is, annak megértésére, hogy az élet halállal végződik, az alacsony karmára, a bodhicsittára, a több megértésre, a gondolkodás mélyítésére. Amikor a gondolkodásunk megváltozik, tudatosak leszünk, testünk, beszédünk és tudatunk természetes módon ártalmatlanná válik, és kitárul előttünk a gondolatok értelme. Az életünk erőszak- és szenvedésmentessé válik.
Gyakran találkozom a gondolkodás megváltozásának gyakorlati eredményeivel. Oroszorszában Lodzsongot és meditációt tanítok, és látom, hogy ha a tanítványaim a mindennapi életben rossz emberekkel találkoznak, nem lesznek dühösek, hanem pontosan az ellenkezője történik: szeretetet és könyörületet éreznek. Ha forróvérű vagy, könnyen dühbe gurulsz, gyorsan agresszívvá válsz, így a neked szegezett fegyver elsülhet és meg is halhatsz. Ezt senki sem akarja, legfőképpen te nem. Ebben áll a gyakorlás lényege, pontosan ilyen éles helyzetekben lehet gyakorolni a toleranciát, és ilyenkor kell felidézni magunkban a Lodzsong tanítását. Így ha például elveszik a pénzedet, nem leszel mérges, hanem elgondolkozol azon, hogy talán az előző életedben te vetted el más pénzét.
A Lodzsong tanítása szerint semmi sem történik az ok-okozat törvénye nélkül. Ha te senkinek nem okoztál szenvedést a múltban, semmi rossz nem történhet veled a jővőben. Bármi is történjék körülötted, az csak jó a számodra. Ha ezt felismered és tudatosítod, az elméd lenyugodhat. Ezért nagyon fontos tudni a nyugati embereknek, hogy a dharma gyakorlata annak a célnak a megvalósítása, hogy boldogok legyünk. A boldog életnek pedig nemcsak a jelenben, hanem a következő életben is megvan a hatása. A spirituális gyakorlat nem más, mint létrehozni a boldogság okait a jelenlegi életünkre és az elkövetkezendőkre is. Ne mondjuk, hogy ezt nem lehet megvalósítani! A megvalósítás jön magától, mégpedig nagyon gyorsan.

blessing
timeless
 

Jessi

Kitiltott (BANned)
“Senki sem irányítja a boldogságodat, csak te; ebből adódóan mindent megváltoztathatsz magaddal vagy az életeddel kapcsolatban, amit csak akarsz.”
[FONT=&quot] Barbara DeAngelis

[/FONT]

Hányszor próbáltad a jövődet ami ugye megvan írva az Akasha krónikában megváltoztatni, úgy, hogy tudtad mi lenne az eredeti???
Szó sincs változtatási lehetőségről!
Hányszor mentél el a létközbe, akár magadat elkísérve vagy esetleg másokat?

Mert ott dől el, hogy ki hová születik le és ott döntik el a lélek "feje fölött", hogy mit kell majd megtapasztalnia, amikor majd testben lesz?
Fogadni mernék, hogy egyszer sem!!
Csak hallottad a dogmát másoktól, akik szintén nem győződtek meg soha, hogy mi az igazság és ezt adod tovább.

Jó lenne, ha mindenki olyan hitet terjesztene, aminek a valódiságáról már többször személyesen meggyőződött, hogy az amit terjeszt, tényleg úgyis van.
 

Anamaya

Állandó Tag
Állandó Tag
Jessi, kérlek vedd figyelembe az alábbit: Mindenkinek hite szerint!

Egyelőre nem tudjuk a másiknak mit kell megtapasztalnia a jelen életben.

Egyébként elég sok olyan dolgot írtál most itt le, amelyről úgy látom még te sem szereztél tapasztalatokat. Ha szereztél volna tudnád, a lélek maga dönti el, hová születik le, hogy életfeladatát teljesítse!
 

Jessi

Kitiltott (BANned)
Jessi, kérlek vedd figyelembe az alábbit: Mindenkinek hite szerint!

Egyelőre nem tudjuk a másiknak mit kell megtapasztalnia a jelen életben.

Egyébként elég sok olyan dolgot írtál most itt le, amelyről úgy látom még te sem szereztél tapasztalatokat. Ha szereztél volna tudnád, a lélek maga dönti el, hová születik le, hogy életfeladatát teljesítse!

Nem jó a mondás, mely szerint mindenki a hite szerint!!!

Mindenki a megtapasztalása szerint!!
15 éve nézetem a jövőt emberek százaival! Tőlük hallom, amikor kihal a régi testéből és hogyan történik az ujjá születésük. Nem ők döntenek, hanem már a magzatban találják magukat, amikor felébrednek!!!!
Még nem fordult elő, hogy valaki azt látta volna, hogy ő döntött úgy, arról, hogy hová szülessen le!
Megmutatják neki életfeladatát, de ő nem kérhet semmit sem! El kell fogadnia, mert Úgysem kap másikat!

Szívesen meghívlak egy ilyen meghallgatására, hogy saját füleddel halljad, amint mondják amit látnak és tudnak. Akkor majd megváltozik a véleményed is azonnal. Történt már hasonló helyzet és végül mégis nekem lett igazam, mert mégis csak hallom, hogy mit mondanak, amikor a létközben járnak az emberek.

Azt viszont még nem írtad le, hogy te mennyi embert vittél el a létközbe és ők miről beszéltek ott??
Egyáltalán vittél oda valakit?

Mert csak arról beszélhetek meggyőzően, amit magam is megtapasztaltam és nem csak hallottam másoktól és aztán azóta azt hirdetem én is. Nem a kisujjamból szoptam ki, hanem én személyesen megtapasztaltam magam is.

Várom a beszámolót, hogy mit láttak ott a teáltalad odavezetett emberek??
Üdv Jessi
 

Anamaya

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Jessi, nem érzem úgy, hogy magyarázattal tartoznék neked. Én csak és kizárólag a megtapasztalásaim alapján írok. Majd, ha az egód is lejjebb engeded, akkor talán mesélek neked olyan intim dolgokról, mint a fénybe kísérés. Azért azt neked is tudnod kell, hogy ez olyan intim szférája a léleknek, amit csak kevesekkel osztanak meg, nem véletlenül. Szerintem éppoly erkölcstelen ezt kiteregetni, mint bárki másnak a magánügyét...
 

Jessi

Kitiltott (BANned)
Kedves Jessi, nem érzem úgy, hogy magyarázattal tartoznék neked. Én csak és kizárólag a megtapasztalásaim alapján írok. Majd, ha az egód is lejjebb engeded, akkor talán mesélek neked olyan intim dolgokról, mint a fénybe kísérés. Azért azt neked is tudnod kell, hogy ez olyan intim szférája a léleknek, amit csak kevesekkel osztanak meg, nem véletlenül. Szerintem éppoly erkölcstelen ezt kiteregetni, mint bárki másnak a magánügyét...

Meghalni és megszületni ugyanaz a folyamat. Nincs abban semmi intim!
Nem hinném, hogy teregetés lenne az a tapasztalat, hogy mindenki ugyanazt látja már 15 éve.

Amennyiben intim a meghalás, akkor a születés is intim. Márpedig a szülőszobában vannak egypáran.

Az csak önáltatás, mese, mások félrevezetése, ha nem mondjuk ki az igazságot.

Beszéltem más jövőbelátást tanítókkal és őszintén bevallották, hogy bizony igazam van. A jövőt nem lehet megváltoztatni.

Ezt ők is tudják, csak nem merik ezt elmondani senkinek, mert akkor összetűzés lenne a vége. Nincs kedvük senkivel konfrontálódni.

Nekem nincs miért hazudnom!

Nem élhetnek az emberek sötétségben. Fel kell kapcsolni a lámpást. A hazugság nem vezet sehová!

Nevezheted a meghalást bárminek, de az nem olyan titkos, intim dolog, mint ahogy azt beállítod. Semmi rendkívüli nincs egy meghalásban! Egy újjászületésben sincs semmiféle intim!

Intimnek nevezheted a hálószoba titkokat. Vagy intimnek nevezheted a mezítelenséget. De nem a meghalást.

MI az, hogy EGÓ?

Ez is csak kitalálás! Akik szeretnek hülyeséget fecsegni dolgokról, kitalálták, hogy az EGÓD!

Küzdj az EGÓDDAL! Ugyan már!:D:D Soha még senki sem

Szeretnék én találkozni azokkal az embereiddel, akik önállóan döntenek a leszületésükről!

Amikor pihen a lélek, képtelen önállóan bármit is dönteni! Nincs magánál! Döntésképtelen, mint egy bábu. Nem tud gondolkodni. Nem tud cselekedni. Mások gyakorolják a hatalmat rajta. Nem tudom, hogy kik, de az biztosan igaz, hogy mások!

Ha nem lenne döntésképtelen állapotban a lélek leszületése előtt, akkor tudna tiltakozni is, de erre nincs lehetősége. El sem jut odáig, hogy gondolkozzon. Erre ott és akkor nem képes! Olyan mint egy csecsemő!
 
S

Seth2

Vendég
Kedves Jessi, nem érzem úgy, hogy magyarázattal tartoznék neked. Én csak és kizárólag a megtapasztalásaim alapján írok. Majd, ha az egód is lejjebb engeded, akkor talán mesélek neked olyan intim dolgokról, mint a fénybe kísérés. Azért azt neked is tudnod kell, hogy ez olyan intim szférája a léleknek, amit csak kevesekkel osztanak meg, nem véletlenül. Szerintem éppoly erkölcstelen ezt kiteregetni, mint bárki másnak a magánügyét...

Hagyd, nem éri meg. Ez a makacs erőszakosság csak erről szól:
"Negativitásuk mindössze az ő kapcsolatukat tükrözi a Forrásenergiával. Azt a szakadékot fejezi ki, ami igazi énjük, és az általuk megélt, korlátozott énjük között tátong!"
 

Chris58

Állandó Tag
Állandó Tag
Amikor pihen a lélek, képtelen önállóan bármit is dönteni! Nincs magánál! Döntésképtelen, mint egy bábu. Nem tud gondolkodni. Nem tud cselekedni. Mások gyakorolják a hatalmat rajta. Nem tudom, hogy kik, de az biztosan igaz, hogy mások!


Hat ezt nem birom szo nelkul hagyni, pedig kene, mert aki ilyen okos es beallitott, az jobb, ha magaval tarsalog. De kerdem en, ha semmit nem tudsz, csak mondodsz, akkor mit lehet ebbol elhinni?
Ugy gondolom, fogsz meg talalkozni az eletben egyket dologgal, ami a fejedet korbetekeri a nyakadon. Amit irsz, abbol a derul ki, hogy te vagy a legokosabb, legtajekozottabb, legtapasztaltabb, es legnagyobb tudasu leny a vilagon. Gratulalok!
Majd azert gondolj erre akkor is, amikor rajossz arra, hogy a sotet oldal probal manipulalni, es keso lesz a masik utra terned. Akkor majd tudni fogod, hogy azok a masok kik!
Az arrogancia es a nagykepuseg nem olyan tulajdonsagok, melyek gazdajukat messzire engedik, egy korben topognak, a sajat ketrecukben, de ezt nem tudjak. Csak amikor addig vergodnek, mig vegre kinyilik a ketrec es kirepulnek, azonnal csapdaba esnek, erre jobb felkeszulni.
A sotet oldal nagyon harcol, hogy elteritse a vilagossagtol az embereket. Aki igazan lato, az tudja ezt es fel is ismeri, es ez meg is nyilvanul a kijelenteseiben.
 

Jessi

Kitiltott (BANned)
Amikor pihen a lélek, képtelen önállóan bármit is dönteni! Nincs magánál! Döntésképtelen, mint egy bábu. Nem tud gondolkodni. Nem tud cselekedni. Mások gyakorolják a hatalmat rajta. Nem tudom, hogy kik, de az biztosan igaz, hogy mások!


Hat ezt nem birom szo nelkul hagyni, pedig kene, mert aki ilyen okos es beallitott, az jobb, ha magaval tarsalog. De kerdem en, ha semmit nem tudsz, csak mondodsz, akkor mit lehet ebbol elhinni?
Ugy gondolom, fogsz meg talalkozni az eletben egyket dologgal, ami a fejedet korbetekeri a nyakadon. Amit irsz, abbol a derul ki, hogy te vagy a legokosabb, legtajekozottabb, legtapasztaltabb, es legnagyobb tudasu leny a vilagon. Gratulalok!
Majd azert gondolj erre akkor is, amikor rajossz arra, hogy a sotet oldal probal manipulalni, es keso lesz a masik utra terned. Akkor majd tudni fogod, hogy azok a masok kik!
Az arrogancia es a nagykepuseg nem olyan tulajdonsagok, melyek gazdajukat messzire engedik, egy korben topognak, a sajat ketrecukben, de ezt nem tudjak. Csak amikor addig vergodnek, mig vegre kinyilik a ketrec es kirepulnek, azonnal csapdaba esnek, erre jobb felkeszulni.
A sotet oldal nagyon harcol, hogy elteritse a vilagossagtol az embereket. Aki igazan lato, az tudja ezt es fel is ismeri, es ez meg is nyilvanul a kijelenteseiben.


Soha nem állítottam, hogy én vagyok a világon a legtapasztaltabb. Figyelmedbe ajánlom a következőket!
Ezt már sokszor elmondtam, most csak ismétlem Önmagamat:

15 éve foglalkozok a jövőbelátással!
Ez idő alatt pár száz, vagy ezer nem tudom mennyi megfordult nálam.
Jövőt nézett és látta, amit én itt elmondok mindenkinek!
Otthagytam a munkahelyemet is, mert már nem győztem fogadni az embereket. Nem volt mikor.

Munkahelyemen is megkerestek. Amíg ebédszünetem volt, akkor is jövőt néztek nekem. Ha vacsora szünetem volt, akkor is. Sőt, amikor vezettem a villamost, előfordult, hogy akkor is nézték a jövőt!
Mert már nem tudtam időpontot adni annak a fiatal mérnöknek, akinek a másoddiplomája miatt sürgős szüksége volt megtudni valamit a saját jövőjéből.

A fülke ajtóm nyitva volt és háttal állt nekem és úgy nézte a jövőt. Miközben mondta, hogy csukott szemmel mit lát. A villamos kitérőben is jövőt nézett egy utas.

Én csak és kizárólag ezzel foglalkoztam az elmúlt 15 évben. Nem voltam kirándulni, csak tanfolyamokra jártam továbbképzésekre jártam.
Ezért tudom, hogy ki mit látott, mert annyira érdekes, nem volt nehéz megjegyeznem az izgalmas jövőképeket.
Itt nincs semmiféle sötét oldal.

Itt tapasztalat van, amit közre adok mindenkinek, hogy mások is tudják, akiknek nem volt lehetőségük ennyit tapasztalni, hallani ennyi embert. Most ismét ugyanaz a helyzet.

Egyre többen keresnek fel a jövőbelátás tanulása, gyakorlása céljából. Nem tehetek arról, hogy én többet foglalkoztam és tudok a témáról, mint közületek bárki más.
Sértegethetsz, mondhatsz rám bármit, mert immunis vagyok a szavaid sértegető hatására.

Kettőnk között csak annyi a különbség, hogy én tapasztalt vagyok, Te meg borzasztóan írígy arra, amit tudok. Hát ilyen a magyar ember!

Nekem az a szerepem a múltban, a jelenben és a jövőben is, hogy belém törölje mindenki a sáros csizmáját. Rajtam verje el a port.
Persze, hogy idegesítő az az ember, aki többet tud másnál. Megértő vagyok, nem kell elolvasnod, amit írok és akkor nem megy fel a vérnyomásod.

A múltban sem dícsérték az olyan embert, aki kimerte mondani a valós igazságot.
A jóslatod nem fog beválni, mert én tényleg látom a saját jövőmet is. Az álatalad említettek abszolút nem lesznek igazak.:..:

De kerdem en, ha semmit nem tudsz, csak mondodsz, akkor mit lehet ebbol elhinni?

Hogyhogy semmit nem tudok?
Azt nem tudom, hogy ki az aki írányítja a leszülető lelkeket? Ki mondja meg a léleknek, hogy merre menjen?

PL: Az én kislányom azt mondta, hogy egy hang. Testnélküli hang!

Te megtudnád mondani, hogy ki az a testnélküli hang? Mert én nem tudom megnevezni!
Nincs semmiféle sátán, nem kell idekeverni.
Miért nem lehet elhinni, hogy ezt tapasztaltam? Miért írnám le, Miért fárasztom magamat?? Van-e értelme másokat felvilágosítani a megtapasztalt új dolgokról, ha ez a köszönet?

Ha nem látnám előre, hogy mi fog történni, akkor nem lennék ilyen magabiztos. Nem írnék meg olyan új dolgokat, amiket olvashatsz. Ebben biztos lehetsz!
 

Chris58

Állandó Tag
Állandó Tag
Soha nem állítottam, hogy én vagyok a világon a legtapasztaltabb. Figyelmedbe ajánlom a következőket!
Ezt már sokszor elmondtam, most csak ismétlem Önmagamat:

15 éve foglalkozok a jövőbelátással!
Ez idő alatt pár száz, vagy ezer nem tudom mennyi megfordult nálam.
Jövőt nézett és látta, amit én itt elmondok mindenkinek!
Otthagytam a munkahelyemet is, mert már nem győztem fogadni az embereket. Nem volt mikor.

Munkahelyemen is megkerestek. Amíg ebédszünetem volt, akkor is jövőt néztek nekem. Ha vacsora szünetem volt, akkor is. Sőt, amikor vezettem a villamost, előfordult, hogy akkor is nézték a jövőt!
Mert már nem tudtam időpontot adni annak a fiatal mérnöknek, akinek a másoddiplomája miatt sürgős szüksége volt megtudni valamit a saját jövőjéből.

A fülke ajtóm nyitva volt és háttal állt nekem és úgy nézte a jövőt. Miközben mondta, hogy csukott szemmel mit lát. A villamos kitérőben is jövőt nézett egy utas.

Én csak és kizárólag ezzel foglalkoztam az elmúlt 15 évben. Nem voltam kirándulni, csak tanfolyamokra jártam továbbképzésekre jártam.
Ezért tudom, hogy ki mit látott, mert annyira érdekes, nem volt nehéz megjegyeznem az izgalmas jövőképeket.
Itt nincs semmiféle sötét oldal.

Itt tapasztalat van, amit közre adok mindenkinek, hogy mások is tudják, akiknek nem volt lehetőségük ennyit tapasztalni, hallani ennyi embert. Most ismét ugyanaz a helyzet.

Egyre többen keresnek fel a jövőbelátás tanulása, gyakorlása céljából. Nem tehetek arról, hogy én többet foglalkoztam és tudok a témáról, mint közületek bárki más.
Sértegethetsz, mondhatsz rám bármit, mert immunis vagyok a szavaid sértegető hatására.

Kettőnk között csak annyi a különbség, hogy én tapasztalt vagyok, Te meg borzasztóan írígy arra, amit tudok. Hát ilyen a magyar ember!

Nekem az a szerepem a múltban, a jelenben és a jövőben is, hogy belém törölje mindenki a sáros csizmáját. Rajtam verje el a port.
Persze, hogy idegesítő az az ember, aki többet tud másnál. Megértő vagyok, nem kell elolvasnod, amit írok és akkor nem megy fel a vérnyomásod.

A múltban sem dícsérték az olyan embert, aki kimerte mondani a valós igazságot.
A jóslatod nem fog beválni, mert én tényleg látom a saját jövőmet is. Az álatalad említettek abszolút nem lesznek igazak.:..:

De kerdem en, ha semmit nem tudsz, csak mondodsz, akkor mit lehet ebbol elhinni?

Hogyhogy semmit nem tudok?
Azt nem tudom, hogy ki az aki írányítja a leszülető lelkeket? Ki mondja meg a léleknek, hogy merre menjen?

PL: Az én kislányom azt mondta, hogy egy hang. Testnélküli hang!

Te megtudnád mondani, hogy ki az a testnélküli hang? Mert én nem tudom megnevezni!
Nincs semmiféle sátán, nem kell idekeverni.
Miért nem lehet elhinni, hogy ezt tapasztaltam? Miért írnám le, Miért fárasztom magamat?? Van-e értelme másokat felvilágosítani a megtapasztalt új dolgokról, ha ez a köszönet?

Ha nem látnám előre, hogy mi fog történni, akkor nem lennék ilyen magabiztos. Nem írnék meg olyan új dolgokat, amiket olvashatsz. Ebben biztos lehetsz!


Kedves Nostradamus2!
Sajnalom, hogy onerzetedben megbantottalak, eszemben sincs irigykedni, de valoban jot mulatok azon, hogy mennyire fontos vagy magadnak. Csak igy tovabb! A satan mukodik benned, de nem kell elfogadnod. Nekem is van tapasztalatom, ennyi valoban nincs, mint neked, de ebben nem fogok versenyezni.
De furcsa nekem, hogy provokalsz masokat es mennyire el vagy telve magaddal. A jovobe latas bizony a sotet oldal manipulacioja, azt hiszed hogy, pedig dehogy... nem art gondolkodni ezen is, mert a tapasztalasban is van sok megteveszto dolog!
Sok szerencset!
 

Medim

Állandó Tag
Állandó Tag
Azt gondolom, a küvilág által felfedezett tudás hasznos, mert a lélek/felsőbb én/tudatalatti nem felejt, s amit egyszer megtanult a tudás megmarad. Azt is el tudom képzelni, hogy későbbi életben profitál a tudásból a lélek.

Szepes Mária írta egyik könyvében, hogy egyik életünből a másikba, csupán az okkult képességeinket vihetjük át, a többit elfelejtjük :)
( az okkult itt most nem úgy okkult, ahogy általában vélik )


Fontos felfedezni önmagunkat, és ezáltal az elsajátított tudást megélni, és akkor válik saját tudássá. A könyvek, filmek, zenék éppannyira mankók, útmutatók, mint egy másik ember tapasztalatai, tanácsai. Érdemes elolvasni, meghallgatni, és leszűrni azt, ami számunkra emészthető, legalábbis én így teszem. :)

Hogy mennyire "egymásra vagyunk bízva..."
egyszer, régen foglalkoztatott nagyon valami. Valahogy éreztem a megfejtést, de nem tudtam megfogalmazni. Akkoriban eladóként dolgoztam. Volt egy kedves, idős, ám kissé kótyagos nénike vevőm. Mindíg mortyogott magában....
Történt, hogy vásárolni jött egy délután. Szólt, hogy mit kér, én lemértem az árut, s kértem az ellenértékét. Ő motoszkált a pénztárcájában... aztán rámnézett, mondott "egy mondatot", majd kirakta a pénzt, elrakta az árut, elköszönt és elment.
Álltam ott, mint akivel csoda történt. A nénike mondata az én megfejtésem volt. Máig nem értem, hogy hogyan történt mindez, de így volt :)
Azóta nagyon figyelek arra is, hogy ki mit mond nekem...
de arra is, ha valami 'oda nem illő" jut eszembe, ha valakivel beszélgetek.
 

Jessi

Kitiltott (BANned)
Hogy mennyire "egymásra vagyunk bízva..."
egyszer, régen foglalkoztatott nagyon valami. Valahogy éreztem a megfejtést, de nem tudtam megfogalmazni. Akkoriban eladóként dolgoztam. Volt egy kedves, idős, ám kissé kótyagos nénike vevőm. Mindíg mortyogott magában....
Történt, hogy vásárolni jött egy délután. Szólt, hogy mit kér, én lemértem az árut, s kértem az ellenértékét. Ő motoszkált a pénztárcájában... aztán rámnézett, mondott "egy mondatot", majd kirakta a pénzt, elrakta az árut, elköszönt és elment.
Álltam ott, mint akivel csoda történt. A nénike mondata az én megfejtésem volt. Máig nem értem, hogy hogyan történt mindez, de így volt :)
Azóta nagyon figyelek arra is, hogy ki mit mond nekem...
de arra is, ha valami 'oda nem illő" jut eszembe, ha valakivel beszélgetek.

Velem mindig is az szokott megtörténni, hogy ha beszélgetek valakivel, érzem a beszélgető partnerem gondolatát is. Sokszor van, hogy egészen mást mond, mint amit gondol. Ezt a tévébemondókon is lehet gyakorolni, jó szórakozás.
 

Anamaya

Állandó Tag
Állandó Tag
Jessi, úgy gondolom, én már túl vagyok azon a szinten, hogy egy olyan provokációba belépjek, amelynek nem más a lényege, mint a harc az energiáért.
Látom, ha már másképp nem, akkor mártírként próbálod megszerezni. Ha valóban annyit tapasztaltál, mint írod, akkor tudod miről beszélek, bár borítékolni merem a hozzászólásod mást rejt majd.
A továbbiakban a témát veled lezártnak tekintem, így egyetlen hozzászólásodra sem fogok már válaszolni a fenti indokok miatt.
További jó próbálkozást!
Üdvözlettel:
anamaya
 

timeless

Állandó Tag
Állandó Tag
Hogy mennyire "egymásra vagyunk bízva..."
egyszer, régen foglalkoztatott nagyon valami. Valahogy éreztem a megfejtést, de nem tudtam megfogalmazni. Akkoriban eladóként dolgoztam. Volt egy kedves, idős, ám kissé kótyagos nénike vevőm. Mindíg mortyogott magában....
Történt, hogy vásárolni jött egy délután. Szólt, hogy mit kér, én lemértem az árut, s kértem az ellenértékét. Ő motoszkált a pénztárcájában... aztán rámnézett, mondott "egy mondatot", majd kirakta a pénzt, elrakta az árut, elköszönt és elment.
Álltam ott, mint akivel csoda történt. A nénike mondata az én megfejtésem volt. Máig nem értem, hogy hogyan történt mindez, de így volt :)
Azóta nagyon figyelek arra is, hogy ki mit mond nekem...
de arra is, ha valami 'oda nem illő" jut eszembe, ha valakivel beszélgetek.

Kedves Medim!

Meginditoak a soraid. Tenyleg sokszor nagy csodakat rejtenek egy latszolag 'nem oda illo' ember kozlesei.
Imadom, ha ilyen tortenetek latnak napvilagot.:D
Egy kis plusz:

http://www.youtube.com/watch?v=-j-Pe879Z8U

blessing
timeless
 
I

ionon

Vendég
Kedves Nostradamus2!
Sajnalom, hogy onerzetedben megbantottalak, eszemben sincs irigykedni, de valoban jot mulatok azon, hogy mennyire fontos vagy magadnak. Csak igy tovabb! A satan mukodik benned, de nem kell elfogadnod. Nekem is van tapasztalatom, ennyi valoban nincs, mint neked, de ebben nem fogok versenyezni.
De furcsa nekem, hogy provokalsz masokat es mennyire el vagy telve magaddal. A jovobe latas bizony a sotet oldal manipulacioja, azt hiszed hogy, pedig dehogy... nem art gondolkodni ezen is, mert a tapasztalasban is van sok megteveszto dolog!
Sok szerencset!
Napokban ezt álmodom sokadjára részleteit nem látom tisztán, de a lényege ha az indián minden tudását elmondja meghal. Mai nap tanulsága: egyedül is része vagy az egésznek ha mindenkitől távol áll akkor is (rajzfilmben láttam valami ilyet mondtak).
 

Chris58

Állandó Tag
Állandó Tag
Napokban ezt álmodom sokadjára részleteit nem látom tisztán, de a lényege ha az indián minden tudását elmondja meghal. Mai nap tanulsága: egyedül is része vagy az egésznek ha mindenkitől távol áll akkor is (rajzfilmben láttam valami ilyet mondtak).

Mindez igaz. Az indian akkor is meghal, ha nem mondja el a tudasat.:D Es a nem mindegy az, hogy az egesz melyik reszen tengodsz. A periferian eros a sodrodas, es masok a tapasztalati elmenyek is.
 

fortunata

Állandó Tag
Állandó Tag
Én nem találtam Jessi írásában semmi sértőt, szerintem csak a tapasztalatairól akart beszélgetni, de ez itt valamiért nem igazán működik úgy látom.Régebben én is jártam így, aztán el is köszöntem hosszabb időre a CH-tól, mert nem tetszett ez a hangnem. Nagyon nem....
ezek szerint nem sok minden változott, mi emberek úgy látszik mindig ugyanazok maradunk.
Engem érdekelne ami a topik témája és sokat gondolkodtam már én is ezen a témán, hogy most predesztináció vagy szabad akarat....
annak idején pont ezért hagytam fel az asztrológiával, mert nem tudtam elfogadni, hogy minden meg lenne írva a csillagokban.
De ha valóban előre minden le van sakkozva és a jövőn nem tudunk már változtatni, akkor mégsem igaz a vonzás törvénye?
 

thetrinity

Állandó Tag
Állandó Tag
<TABLE width="100%" align=center><TBODY><TR><TD style="PADDING-LEFT: 10px" vAlign=top rowSpan=2 width=140 align=left><TD style="TEXT-ALIGN: center" vAlign=top rowSpan=2>
Jiddu Krishnamurti

indiai filozófus, író és spirituális tanító
1895. május 12. — 1986. február 17.</TD><TD class=figyeles vAlign=top width=140 align=right></TD></TR><TR><TD vAlign=bottom width=140 align=right><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right><TBODY><TR><TD class=rendezes align=right></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center><TBODY><TR height=60><TD class=brake width=130>


</TD><TD class=brake align=middle>
brake.jpg
</TD><TD class=brake width=130></TD></TR><TR><TD class=csakidezet colSpan=3 align=middle>Abban a pillanatban, amikor a szerelemnek nevezett rendkívüli dolog bekövetkezik a szívedben, átérzed a mélységét, gyönyörűségét és felfedezed, hogy megváltozott számodra a világ.</TD></TR><TR height=5><TD align=left></TD><TD class=idezet align=middle></TD><TD style="BACKGROUND-IMAGE: url(/elemek/brake-csik.jpg); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: 50% bottom" vAlign=bottom rowSpan=2 align=right>

<TABLE style="PADDING-BOTTOM: 30px" cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>


</TD></TR></TR><TR height=60><TD class=brake vAlign=bottom align=left></TD><TD class=brake align=middle>
brake.jpg
</TD></TR><TR><TD class=csakidezet colSpan=3 align=middle><SCRIPT type=text/javascript><!--google_ad_client = "pub-6508784789179056";/* citatum_kozep */google_ad_slot = "9832942003";google_ad_width = 336;google_ad_height = 280;//--></SCRIPT><SCRIPT type=text/javascript src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT></TD></TR><TR><TD class=brake colSpan=3 align=middle></TD></TR><TR><TD class=csakidezet colSpan=3 align=middle>Az igazság ott van, ahová sohasem tekintünk.</TD></TR><TR height=5><TD align=left></TD><TD class=idezet align=middle></TD><TD style="BACKGROUND-IMAGE: url(/elemek/brake-csik.jpg); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: 50% bottom" vAlign=bottom rowSpan=2 align=right>

<TABLE style="PADDING-BOTTOM: 30px" cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>


</TD></TR></TR><TR height=60><TD class=brake vAlign=bottom align=left></TD><TD class=brake align=middle>
brake.jpg
</TD></TR><TR><TD class=csakidezet colSpan=3 align=middle>Ha nem értitek meg, hogy az élet célja a szabadság, akkor nem tesztek egyebet, mint hogy elméletek, hitelvek, bölcseletek és vallások feltalálásával kalitkátok rácsait aranyozzátok.</TD></TR><TR height=5><TD align=left></TD><TD class=idezet align=middle></TD><TD style="BACKGROUND-IMAGE: url(/elemek/brake-csik.jpg); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: 50% bottom" vAlign=bottom rowSpan=2 align=right>

<TABLE style="PADDING-BOTTOM: 30px" cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>


</TD></TR></TR><TR height=60><TD class=brake vAlign=bottom align=left></TD><TD class=brake align=middle>
brake.jpg
</TD></TR><TR><TD class=csakidezet colSpan=3 align=middle>Ne kívánj másnak látszani, mint amilyen vagy, mert minden tettetés akadálya az igazság tiszta fényének, melynek úgy kell átsugároznia rajtad, miként napfény ragyog át a tiszta üvegen.</TD></TR><TR height=5><TD align=left></TD><TD class=idezet align=middle></TD><TD style="BACKGROUND-IMAGE: url(/elemek/brake-csik.jpg); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: 50% bottom" vAlign=bottom rowSpan=2 align=right>

<TABLE style="PADDING-BOTTOM: 30px" cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>


</TD></TR></TR><TR height=60><TD class=brake vAlign=bottom align=left></TD><TD class=brake align=middle>
brake.jpg
</TD></TR><TR><TD class=csakidezet colSpan=3 align=middle>Bármennyire vágyjál is segíteni, ha tudatlan vagy, többet ártasz, mint használsz.</TD></TR><TR height=5><TD align=left></TD><TD class=idezet align=middle></TD><TD style="BACKGROUND-IMAGE: url(/elemek/brake-csik.jpg); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: 50% bottom" vAlign=bottom rowSpan=2 align=right>

<TABLE style="PADDING-BOTTOM: 30px" cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>


</TD></TR></TR><TR height=60><TD class=brake vAlign=bottom align=left></TD><TD class=brake align=middle>
brake.jpg
</TD></TR><TR><TD class=csakidezet colSpan=3 align=middle>Hatalmas energiák szabadulnak fel az emberi életben akkor, amikor nincs eltérés abban, ahogy gondolkodunk, amiben hiszünk, és ahogyan élünk.</TD></TR><TR height=5><TD align=left></TD><TD class=idezet align=middle></TD><TD style="BACKGROUND-IMAGE: url(/elemek/brake-csik.jpg); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x; BACKGROUND-POSITION: 50% bottom" vAlign=bottom rowSpan=2 align=right>

<TABLE style="PADDING-BOTTOM: 30px" cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>


</TD></TR></TR><TR height=60><TD class=brake vAlign=bottom align=left></TD><TD class=brake align=middle>
brake.jpg
</TD></TR><TR><TD class=csakidezet colSpan=3 align=middle>Ha gondolatod helyes, tetteidben sem hibázhatsz.</TD></TR></TBODY></TABLE><SCRIPT src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/test_domain.js"></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/render_ads.js"></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT>
<SCRIPT src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/test_domain.js"></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/render_ads.js"></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT>
 
Oldal tetejére