A britek elhagyják az Európai Uniót?

Ez a mumus csak nem akar továbbállni, és ennek oka viszonylag egyszerű. Szemben a kontinentális („jó”) nyugat-európaiakkal, az Európai Gazdasági Közösségbe (vagy a Közös Piacba) – ahogy 1973-ban ismerték – az Egyesült Királyság tartózkodva és csak az elhúzódó gazdasági és pénzügyi válság csapásai miatt lépett be.

A hidegháború legforróbb időszakában az amerikai külügyminiszteri posztot betöltő Dean Acheson manapság agyonhasznált kifejezésével élve: Nagy-Britannia elvesztett egy birodalmat és még nem talált magának új szerepet. Ez talán a meghatározó tagállami lét lehetne Európában? Miért is ne? A nemzetközi porond hagyományos brit „hatalmi körének” – a Nemzetközösség – jelentősége gyorsan hanyatlott és az Egyesült Államokkal fennálló „különleges kapcsolat” is csak alárendelt pozíciót biztosíthatott egy közepes méretű európai államnak.

Ahogy a tagság tartalma kikristályosodott, úgy vált egyértelművé – már ebben a korai formában is –, hogy a Közösség többnek tartja magát egy szabadkereskedelmi övezetnél. Valamilyen mértékben a politikai szuverenitást is fel kell majd áldozni. Emlékezzünk csak, mindössze harminc éve az Egyesült Királyság vezető szerepet vállalt a világháborúban, a náci Németország és a militarista Japán legyőzésében, és egy olyan világméretű (bár viharvert) gyarmatbirodalom központja volt, ahol „a Nap soha nem nyugodott le”. A skótok, walesiek és északír protestánsok nagy többsége (akik ma egyre szélesedő politikai és gazdasági önállóságot élveznek a királyságon belül) még nem fedezte fel a Nagy-Britannián kívüli élet lehetőségét. (Az ír katolikusok ezt már jóval korábban el tudták képzelni).

Akkoriban a Munkáspárt berkeiben voltak a kor legjelentősebb euroszkpetikusai, a párt keményvonalas baloldalán, az agitátor ex-lord Tony Benn körül csoportosultak. Az ő szemükben Európa… (Szórakoztató, hogy „Európa” fogalmat a britek az EGK, EK vagy az EU rövidítéseként használják. 2004 után tíz keleti állam vált „Európa részévé”. Előtte nem voltak azok, ahogy az Egyesült Királyság sem volt Európában 1973 előtt. Sok évvel a brit csatlakozás után valaki felfedezett egy vízből kiálló rozsdásodó fémtáblát, amelyet épp a brit felségvizeken belül csapkodtak a Csatorna hullámai. A táblán e figyelmeztetés állt: „Vigyázat! Ön nemsokára eléri Európát”) ...a munkáspárt baloldalának szemében Európa, az EGK, a nagytőkét képviselte, egy nem demokratikus kereskedelmi és pénzügyi cselszövést, mely felfalná és lassan elemésztené a brit demokráciát, valamint az egyének nehéz küzdelmek árán megszerzett jogait. Különösen a munkásosztály nevében beszéltek, akiknek nem volt magánvagyonuk és nem élvezték a nemzetközi kapcsolataik nyújtotta védelmet. Nem csupán a keményvonalas munkáspárti baloldal gondolkodott azonban így. A magyar születésű munkáspárti felsőházi képviselők, Lord Thomas Balogh és Lord Nicholas Kaldor, a munkáspárti Harold Wilson miniszterelnök gazdasági tanácsadói, is vezető ellenzői voltak a brit EGK-tagság fenntartásának. Azzal érveltek, hogy a tagság erodálja a szuverén döntéshozatalt, megnehezíti a brit munkahelyek védelmét, valamint Brüsszel intézményeit antidemokratikusnak tartották. A tagság hatása a bevándorlásra ekkor még nem volt napirenden.

Végül a Toryk és Edward Heath állapodtak meg az „Európába” történő belépésről. Azonban a Munkáspárt volt az Wilson alatt, amely a bennmaradásról vagy a távozásról az első népszavazást megtartotta 1975-ben. E tény, ahogyan az is, hogy Thatcher asszony volt az, aki brit részről megtárgyalta és aláírta az Egységes Európai Okmányt 1986 februárjában (abban az évben, amikor a Londoni tőzsde Big Bang-je történt) szembemegy azzal az alapvető sztereotípiával, hogy az állhatatos konzervatív lehet csak euroszkeptikus, míg a jó munkásosztálybeli, Labour-t támogató „legények” vállvetve vonulnának a „maradók” soraiban.

Akiket zavar a jelenlegi is zajló népszavazási kampány éles hangneme, azoknak érdemes megnézniük az 1975-ös (ún. posztlegiszlatív, azaz a belépés törvénybeiktatását követő) referendum fennmaradt feljegyzéseit. (Az 1973-as belépést megelőzően nem volt népszavazás.) A közbeszédet a lárma jellemezte és igencsak populista volt. A legjelentősebb újságok mindazonáltal a bennmaradás oldalán álltak, csupán a Spectator, a Daily Worker és néhány helyi lap támogatta a kilépést. Az 1975-ös eredmény a távozni szándékozók súlyos vereségét hozta: 67% szavazott igennel és 33%-nemmel.

conservatives%281%29.jpg

(Forrás: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images)

Az 1975-ös népszavazási kampány. Balról jobbra: William Whitelaw, a Konzervatív párt elnöke; Margaret Thatcher pártvezető és Sir Peter Kirk, a Tory delegáció vezetője az Európai Parlamentben 1973-ban

A konzervatívok új vezetője, Thatcher, meggyőzően érvelt a bennmaradás mellett 1975-ben, az ország alapvető gazdasági érdekeire hivatkozva.

De mi a helyzet most? A Maradókként és Távozókként ismerté vált két csoporthoz köthető beszédek, kijelentések és a közösségi médiában megjelenő posztok napi hullámait idézi mindenki. Afölött azonban gyakran elsikkad a figyelem, hogy ezek a megnyilvánulások élesen elkülönülnek egymástól abban, hogy érzelmi (főleg a bevándorlás kérdésére kifutva) vagy racionális (gazdasági vagy nemzetbiztonsági érdekek) érveket használnak-e fel. Még én is hallottam, hogy Nigel Farage, UKIP elnök (a leghangosabb távozáspárti) egy elszólásában beismerte azt, hogy Nagy-Britannia lehet, hogy tényleg jobban járna gazdaságilag a bennmaradással, de ennek ellenére hevesen érvelt a távozás mellett, a bevándorlási félelmekre és arra hivatkozva, hogy az Egyesült Királyságot az uniós szabályok következtében nem lehet többé demokratikusan kormányozni. Forrásai szerint a brit törvények 60%-a nem otthon készül, hanem vagy Brüsszel/Strasbourg jogi dokumentumait kell átvenni, vagy pedig a hazai törvényeket egyszerűen felülírja az uniós jog.

Amikor ilyen érzelmekre ható érveket hallunk, érdemes emlékezni arra, hogy a mostani népszavazás eredete egy, a Konzervatív Pártban lezajlott polgárháborúra vezethető vissza. A pusztító harc röviddel Margaret Thatcher 1990 végén történő lemondása előtt kezdődött, 1992 és 1997 között John Major második miniszterelnöksége alatt kulminált, majd csak részben csillapodott mióta David Cameron a konzervatívok új vezetőjeként pártjában hozzáfogott a kör négyszögesítéséhez 2005-ben (akkoriban ellenzékben).

Néhány személy a konzervatív euroszkeptikusok távozáspárti hajlíthatatlan harcosai közül: John Redwood, Sir Bill Cash, Peter Lilley, Iain Duncan Smith, Nigel Dodds, Dominic Cummings, Theresa Villiers, Lord Lawson, Chris Grayling, Gisela Stuart, Michael Gove és legújabban Boris Johnson, a villódzó és vakmerő – 2008 és 2016 márciusa közt regnáló – londoni polgármester. A miniszterelnök David Cameron, valamint a kormányához köthető legtöbb munkatársa, mint a pénzügyminiszter George Osborne, a volt pénzügyminiszter Ken Clarke és a volt miniszter Lord Heseltine mind-mind a maradás egyértelmű hívei a Konzervatív Pártban.

Az Európáról vallott eltérő meggyőződések hátterében azonban politikai ambíciók állnak. Nincs szükség összeesküvés-elméletekre, hogy felfedezzük a politizálását a politika mögött. Állítólag Boris Johnson pompás beszédekkel készült mind a távozás mellett és ellen is mielőtt megtudta, hogy a miniszterelnök nyíltan a Maradók táborát erősíti és mielőtt észlelte, hogy az EU-reformról szóló tárgyalások Angela Merkellel csupán gyenge kompromisszumokat eredményeztek. Johnson feltehetően arra számít, hogy ha ő lesz a konzervatív kilépéspárti tábor szószólója, az jó hátszelet biztosíthat számára a Konzervatív Párt vezetésének megszerzéséhez, ha majd Cameron lemond (amire már ígéretet tett) 2020-ban (még a következő általános választás tervezett időpontja előtt). Teljesen mindegy, hogy mi lesz a népszavazás eredménye, az euroszkeptikus szárny nem fog eltűnni. Ezzel ellentétben George Osborne világos, maradáspárti álláspontját szintén lehet, hogy párt uralmának a népszavazás utáni megszerzését megcélzó rivális ambíció tüzeli. A pártvezetésért még hivatalosan be nem jelentkezett jelöltek (Big Beasts of the Tory Party) fekete lova Theresa May, a régóta szolgáló belügyminiszter; az ő kifinomult megszólalásai Európáról visszafogottságot és nyugodt tekintélyt biztosítanak számára ebben a különben csípős vitában.

Csak kevés hangos távozáspárti van a Munkáspártban: Frank Field, a rangidős, közepes politikai meggyőzőerővel bíró szociális és jólét-ügyi reformer, egyben az alsóházi munka és nyugdíjügyi bizottság elnöke, az egyik legtiszteletreméltóbb és legkitűnőbb közülük. Gisela Stuart, a német származású birminghami parlamenti képviselő, a hivatalos távozáspárti kampánycsoport vezetője, aki az elmúlt néhány hétben a Brexit egyik leglelkesebb támogatója lett, szintén munkáspárti. Mégis van egy ki nem hunyó gyanú, hogy sokan Munkáspárt ideológiai spektrumának másik szélén, a jelenlegi corbynista vonalon is, miközben szavakban az unió mellett állnak (különösen John McDonell), őrzik a régi (Benni) baloldal EGK-val szembeni ellenszenvét. Mick Cash, az RMT (vasutasok, tengerészek és szállítómunkások) szakszervezet új vezetője és a Munkáspárt közeli szövetségese, egyértelműen minden alkalmat megragad arra, hogy a kilépés mellett érveljen.

Az a tény, hogy mind a miniszterelnök, mind az ellenzék vezetője engedélyezte pártja tagjainak, hogy szabadon kifejtsék véleményüket – kinyitva így a zsilipet a megosztó beszédek és politikai tevékenységek előtt – a vita nyitott és demokratikus természetét és a brit pártrendszer stabilitását bizonyítja. Kétlem, hogy ez az Egyesült Királyságon kívül más országban lehetséges lenne. Mégis, a két párton belül megjelenő és kivirágzó nyílt szakadások olyan sebeket hagyhatnak hátra, amelyek nehezen gyógyulhatnak csak be. A megfigyelők megosztottak abban a kérdésben, hogy Cameron lemond-e, ha a Távozók nyernek. Ez nem kötelessége és e blogbejegyzés írója úgy véli, hogy nem is fogja megtenni. Ha mégis lemondana, az azért történhetne meg, mert az emberek lehet, hogy ezt a népszavazást az EU-val (Angela Merkellel) a referendum előtt megkötött kompromisszumos alkuról való véleménynyilvánításnak tekintik. Egyesek, mint Andrew Lilico, a Europe Economics ügyvezető igazgatója, nem osztják a népszavazás utóhatásairól vallott rózsaszínű elképzelésemet. Lilico azt írta egyik blogbejegyzésében, hogy „hacsak nem győznek kilépést támogatók, vagy a maradáspártiak nem nyernek 20%-kal, igen nehéz látni, hogyan folytathatná a tagság mellett kiálló jelenlegi kabinet. Lehet, hogy igaza van, de én továbbra is úgy vélem, hogy alábecsüli a kampány általános integritását.

Mi a UKIP álláspontja a fentiekről? A UKIP-ot egyetlen céllal alapították: vezesse ki Nagy-Britanniát az EU-ból, így az álláspontja egyértelmű. Mégis, a hivatalos „Szavazz a kilépésre” kampány, amely Torykra (és kisebb részben Munkáspártiakra, így például Gisela Stuart vagy Frank Field) épül, nem akarja az UKIP-et saját sorai közé befogadni, hiszen ez utóbbit továbbra is fertőzi korai kapcsolata a faji intoleranciával és durva taktikákkal. A UKIP vezetőjének, Nigel Farage-nak, karizmatikus személyisége ellenére a legtöbb mainstream politikus kellő távolságot kíván tartani a párttól. Farage ugyan férfias felháborodással panaszkodott a kirekesztésről legújabb interjúiban, de ez aligha fogja megváltoztatni a politikai establishment álláspontját.

A racionális érvek birodalmában a Maradók tábora úgy érvel, hogy amellett, hogy Nagy-Britannia elszegeltté válik és elveszíti tárgyalópozícióját a világban, az EU-ból való kilépés miatt az ország további 36 milliárd fontot veszít minden egyes évben (ez a szám a kincstár becslésén alapszik, miszerint a Brexit miatt 4300 fontot veszít minden egyes család). Rámutatnak a Távozók táborának megtévesztő érvelésére is – miszerint 17.8 milliárd fontnyi kötelező befizetést tudna megtakarítani Nagy-Britannia –, mivel az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) (ahova a Távozók feltételezhetően csatlakoznának) tagsága szintén komoly költségekkel jár. Mindenesetre a Margaret Tatcher által 1984-ben kialkudott visszatérítés levonása után valójában nem 17,8, hanem 12,9 milliárd font terheli csak a szigetországot (azaz az első helyen sosem küldték el ezt az összeget Brüsszelnek). Továbbá a közös piachoz való hozzáférés újratárgyalása is legalább 6 évet venne igénybe (jól mutatja ezt az EU-Albánia tárgyalások példája). Mindezeken túl az európai egységes piacon 500 millió fogyasztó él, akik a világ GDP-jének negyedét termelik meg és Anglia exportjának 45 százaléka az egységes piacra irányul. Eddig az EU 53 olyan kereskedelmi egyezményt kötött, amely az Egyesült Királyságnak előnyös. A maradás mellett érvelők azt is állítják, hogy Anglia befolyásos tagja az Európai Uniónak és így komoly hatása van a nemzetközi tárgyalóasztaloknál, ezért az EU becsmérlése egyet jelent Anglia becsmérlésével. El tudja bárki képzelni egy ilyen közösség elhagyásának előnyeit?

A távozáspártiak mindezt vitatják, mivel állításuk szerint az EU nem szabadkereskedelmi övezet, hanem egy, a politikai unió irányába nagy sebességgel fejlődő vámunió, mely 17,8 milliárd fontos tagsági díjat, valamint folytonos szolgálatkészséget követel. Fontos látni, hogy az EU-s szabályok 10-20 százalékkal növelik a termelési költségeket az egész Unióban. Nagy-Britanniának számos világszervezetben, így például a WTO-ban, sincs többé saját képviselője, mivel manapság az EU képviseli az összes tagállamot. Ráadásul az EU-ból való kilépés véget vetne az akadálytanul beáramló európai bevándorlók tömegének, mely talán az euroszkeptikusok legfontosabb mumusa. Körülbelül egy millió uniós polgár érkezett és telepedett le az Egyesült Királyságban és legalább ugyanennyi, hacsak nem még több, angol él folyamatosan külföldön. Az Unióból érkező bevándorlókkal szemben az volt a kezdeti kifogás, hogy kéregetők, akik kihasználják az Egyesült Királyság bőkezű jóléti rendszerét, és sem az egészségügy, sem az oktatási rendszer nem képes megbirkózni ilyen nagy tömeggel. Magyarul, túl sokba kerülnek az Egyesült Királyságnak. Amikor ezeket az érveket statisztikai adatokkal megcáfolták, sőt, kimutatták, hogy a bevándorlás több milliárd font bevételt hozott az országnak, a Távozók (legalábbis többségük) a kulturális (érzelmi) érveket vették elő. Sok városban és külvárosban anélkül megy el az emberek többsége otthonról, vonatozik vagy buszozik munkába, ugrik be a közeli boltba vagy újságárushoz, hogy egy árva angol szót is hallana. Lengyel, román, magyar sofőrök, építőipari szakemberek, boltosok, valamint rádió és televízió adók vették át az angolok helyét. Ez ijesztő élmény lehet. Egy alkalommal, amikor Nigel Farage késve érkezett egy wales-i élő műsorba, azt állította, hogy az autóját lengyel kamionosok sokasága lassította le az M4-es autópályán (vajon a lengyel kamionok eltűnnek a Brexit után?). Peter Lilley, korábbi miniszter megjegyezte: „Csak akkor tudjuk visszaszerezni a hatalmat saját törvényeink, pénzünk és határaink felett, ha kilépünk az EU-ból”. Ez vajon mennyire érzelmi alapú kijelentés?

A Maradók szintén érzelmi alapon emlékeztetnek minket, hogy az integráció előtt az európai országok folyamatosan háborúban álltak egymással, így az Unió bomlasztásával valójában a harmadik világháború (talán pont Ukrajna kapcsán?) szellemét idézik meg – és ezt a folyamatot akár az angol kilépés is megindíthatja. A Schuman Nyilatkozat ígérete az volt, hogy az integráció lehetetlenné teszi a háborút, és lám, működött! Most pedig Boris Johnson, a Távozók legékesszólóbb és legműveltebb személyisége arról beszél, hogy az EU céljai megegyeznek Hitler céljaival: Európa meghódításával. Ahogy közeledünk a szavazáshoz, a Távozók táborába a valódi érvek helyet átveszik a szenvedélyek. A spektrum másik végén, Hilary Benn (a Munkáspárt árnyék-külügyminisztere) kijelentette egy minapi rádiós vitában, hogy: „nem vagyunk bezárva senkinek a csomagtartójába sem, hanem segítünk vezetni az autót”.

Jelenleg még nem világos, hogy mennyiben segíti vagy hátráltatja a Maradók ügyét az, hogy a távozással kapcsolatos legegyértelműbb figyelmeztetések olyan magas rangú külföldi funkcionáriusoktól érkeztek, mint Christine Lagarde (IMF-vezér), Obama elnök és a Bank of England kanadai kormányzója, Mark Carney. Valójában egy meghatározó világpolitikai szereplő sem szeretné (talán Putyint kivéve), hogy az Egyesült Királyság kilépjen az EU-ból. A Távozókat rettentően felbosszantotta Obama figyelmeztetése miszerint: „Anglia sor (queue) végén találná magát” az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásoknál, ha az ország kilép az EU-ból. De, vajon, ez a beszólás tényleg Obamától jött? Az amerikaiak sosem használták a „queue” szót a sorra (a „line”-t használják inkább) – szóval lehet, hogy Cameron adta az ötletet?

Azok számára pedig, akik képmutatással vádolják Obamát, hogy ő például sosem korlátozná ilyen mértékben országa szuverenitását, az lehet a válasz, hogy ez a korlátozás már rég megtörtént akkor, amikor az alapító államok döntöttek az Amerikai Egyesült Államok létrehozataláról és összeolvasztották szuverenitásukat a nagyobb egység magasabb szintű érdekében.

A feszültséget csak tovább növelte, hogy Donal Trump, a Republikánusok elnökjelöltje bejelentette: Anglia akkor sem kerül a sor végére a kereskedelmi tárgyalásoknál, ha kilép az EU-ból. A heves megszólalások – ha másra nem is jók – lehetőséget teremtettek arra, hogy a „queue” szó bekerüljön az amerikai angol szótárába.

Az érvek és ellenérvek zajos csatájában emlékszik még bárki is arra, hogy miről szóltak Cameron tárgyalásai az EU reformja kapcsán? Az emberek állítólag ez utóbbi alapján döntenek a maradásról vagy a távozásról, noha eddig ezekből nem túl sok jelent meg a vitában. Mindezek ellenére érdemes felidézni az eddig Cameronnak tett engedményeket.

Nemrég azt hallhattuk, hogy még mielőtt a tényleges tárgyalások elkezdődtek, Angela Merkel német kancellár kizárta annak lehetőségét, hogy a felek az EU állampolgárok szabad mozgásáról tárgyaljanak. Ez egy „no-go” terület Németország számára. Ehelyett, Cameron a következő kompromisszumokat erőszakolta ki EU-s kollégáitól: a munkavállalóknak járó, foglalkoztatással összefüggő juttatások befagyasztása hét évre; ha a gyerekek nem Nagy-Britanniában laknak, akkor az utánuk járó támogatást aszerint indexelik, hogy az érintett gyermek hol lakik pontosan; az eurózónához nem tartozó tagállamok is kezdeményezhetnek vitát az eurózónát érintő jogi kérdésekről; és ami a legfontosabb, hogy mostantól a szerződések is elismerik, hogy „az Egyesült Királyság … nem elkötelezett az Európai Unió további politikai integrációjában … és az egyre szorosabban összefonódó Európára vonatkozó utalások nem alkalmazhatók az Egyesült Királyságra”. Az összes ilyen klauzula önmagától megszűnik, ha a Távozók nyernek június 23-án.

Néhány hete a Maradók tábora még kényelmesen vezetett. Ma, május közepén, a válaszadók 29 százaléka még mindig bizonytalan, a közvélemény-kutatások szerint a Távozók és Maradók fej-fej mellett (50-50%) állnak. Egy másik felmérés azt mutatta, hogy a szavazók 28 százalékát inkább a „nemzeti” megfontolások befolyásolják, például a migráció, míg csupán 15 százalékuk szavaz majd gazdasági okok alapján. Mindez nem jósol túl sok jót Anglia jövőbeli tagságának. Európában sehol sincs ok önteltségre a 2016. június 23-i szavazás miatt.

Miklós Lojkó
ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet egyetemi docense

brit szavazas.jpg
 
Mindenhol lesznek változások, azt hiszem rá sem ismernénk Európára, ha 20 év hibernáció után hirtelen ébrednénk fel és néznénk körül. A tendencia semmi jót nem ígér azoknak, akik a népesség 99 százalékát teszik ki, függetlenül attól, hogy Európa melyik részén laknak. Mivel a történelem folyamatosan ismétli önmagát, ezért még ha lesznek is különbözőségek, az is csak átmeneti lesz, a magyarok "szabadságharca" már megint csak időnyerés, mint az évszázadok óta eddig mindig.

Mást ne mondjak magyarázatnak; az Europol nyilatkozott, hogy 211 merényletet akadályoztak meg Európában tavaly.

Ez nagyon szép eredmény.... origo

Én nem látom ilyen feketén a jövőt, szerencsére. Ha mind elhinném, amit a sajtó összehord, már rég kiirtottam volna a családomat és utána magamat is.
 
http://kolozsvaros.com/2016/05/24/u...-annyira-az-orszagot-hogy-haza-tudjunk-jonni/

Részlet az egyik kommentből:

"Mi maradtunk!
Megvívjuk a harcot értetek is. De ott odakint segítsetek minket legalább annyival, hogy soha az életben többé nem szavaztok FIDESZ-MSZP-DK-JOBBIK-KDNP és egyéb kollaboráns mocsadékokra."
"És itt lesz vége a 26-28 éves tartó ámokfutásnak, majd itt kezdődik az elszámoltatás is."


A cikkben szereplő (névtelen) doktor úrnak az nem jutott eszébe, hogy országon belül költözzön jobb lehetőséget kínáló településre?
 
Nem kell anyira lebecsulni a brit gazdasagot mert mint befizeto is 10% felett van.
Nekunk nem lesz jo ha kimennek az eubol. A munkaerot megfogjak oldani a menekultekkel es ez a magyaroknak se lesz jo akik kint dolgoznak.
Balatonon nem talalnak tanyer mosogatokat, itt is van rengeteg munka....
 
Hát persze, minden kint élő fiatalnak ez az álma...;)
Igy gondoljak otthon, hogy London helyet majd Svajcba mennek , hisz mindenki legalabb 3-4 nyelven beszel legalabb kozepfokon vagy allamvizsgaja is van. A kintelok vagya hogy 5 evente uj orzagba koltozon es a nullarol kezdjen.
 
Igy gondoljak otthon, hogy London helyet majd Svajcba mennek , hisz mindenki legalabb 3-4 nyelven beszel legalabb kozepfokon vagy allamvizsgaja is van. A kintelok vagya hogy 5 evente uj orzagba koltozon es a nullarol kezdjen.
Nem, azt nem gondolom, hogy bárkinek is az lenne az álma, hogy 5 évente új országban új életet kezdjen. De az sem az álmunk, hogy fülünk-farkunkat behúzva visszasunnyogjunk Magyarországra, és diplomával vagy jó szakmával zsebünkben falevelet söprögessünk, mert annál többre becsüljük magunkat, mint amennyire az az ország becsül bennünket!
 
  1. ja még jó, hogy az Európába beözönlő horda 3-4 nyelvet beszél középfokon , és persze diplomás is mind. Nem lesz elküldve Angliából egy kelet európai munkavállalót se akit legálisan foglalkoztatnak legalább szakmunkásként, ha kilépnek ha nem . A szürkegazdaságba mozgó járulékokon élősködőket ,pedig már most küldik haza tömegével kb ebbe egyezhettek meg Orbán és Cameron mikor itt járt a muki.
 

  1. ja még jó, hogy az Európába beözönlő horda 3-4 nyelvet beszél középfokon , és persze diplomás is mind. Nem lesz elküldve Angliából egy kelet európai munkavállalót se akit legálisan foglalkoztatnak legalább szakmunkásként, ha kilépnek ha nem . A szürkegazdaságba mozgó járulékokon élősködőket ,pedig már most küldik haza tömegével kb ebbe egyezhettek meg Orbán és Cameron mikor itt járt a muki.
Angliában közel sem akkora divat a fekete foglalkoztatás, mint Magyarországon. Az meg, hogy a link, semmirekellő alakokat visszaküldik a feladó országnak, abban én semmi kivetnivalót nem találok.
 
Szervusz CasaLoma ,
igen küldjék csak vissza , ha lehet !!!!!!:dr_64: kérlek itt nálunk kölben még a rendört is kiröhögik mert nemtudják visszaküldeni , mivel minimum 3 évnyi börtönbüntetést kéne a fickokra kiszabni ! Valamikor , pár évvel ezelött volt egy olyan büntetési "fogalom" , hogy rablás melyre ezt a pár évet kilehetne szabni ! Ma ezt kérlek jó ember modjára " an tanzen" rá táncolásnak nevezik !és ez enyhitö körülmény ! Majdnem mondtam valamit ! Hasonló mint a valamelyik kormány által beinditott "életbe marádási lopás"" vagy hogy a rákba is hivják !
 
Cimre reagalok csak, angolok lelepnek az uniobol?

A nemetek pedig Nemetorszagbol atkoltoznek hozzank, megpedig, aszerint, amit lattam a nemet televizioban, egyenesen ok lesznek a legujabb magyarorszagi Flüchtlingek :/ csak azert nem vigyorgok, mert ez az egesz reportage elegge ketelu dolog, es nem igazan vicces, rosszakat sugall, viszont akit ertekel, itt megnezheti:

http://www.br.de/mediathek/video/se...ucht-vor-fluechtlingen-ungarn-100.html#&time=

Tenyleg baj van Europaban, kellene mar valamit tenni. (Ohhdebolcseletteltelivagyokma.)
 
Cimre reagalok csak, angolok lelepnek az uniobol?

A nemetek pedig Nemetorszagbol atkoltoznek hozzank, megpedig, aszerint, amit lattam a nemet televizioban, egyenesen ok lesznek a legujabb magyarorszagi Flüchtlingek :/ csak azert nem vigyorgok, mert ez az egesz reportage elegge ketelu dolog, es nem igazan vicces, rosszakat sugall, viszont akit ertekel, itt megnezheti:

http://www.br.de/mediathek/video/se...ucht-vor-fluechtlingen-ungarn-100.html#&time=

Tenyleg baj van Europaban, kellene mar valamit tenni. (Ohhdebolcseletteltelivagyokma.)
Igen, pont ez a lényeg. Az EU vezetése az elmúlt években olyan döntéseket hozott, melyek felerősítették az elégedetlenek érveit és nyilvánvalóan sok EU polgár ellenérzését váltotta ki. Brüsszel elszakadt a valóságtól, polgárainak egy jelentős részétől.
 
Nem fognak visszajönni, amíg a bérek nem közelítik meg az ottanit. (Erre, ugye, nem nagyon van esély.) Ha oda nehezebb lesz menni, akkor mennek máshova, ahogy CasaLoma írta.
Bérek? A Balaton mellé költöző németek fejében - ha csepp eszük van - meg se forduljon, hogy idehaza alkalmazottak legyenek. (Talán minimálisan a szállodaiparban.) Más lehet a helyzet, ha vállalkozást indítanak. Felhasználva német kapcsolataikat, kimondottan a német vendégekre specializálódott idegenforgalomba kellene invesztálniuk. Ha olyan környezetet biztosítanak, mint otthon a német vendégeiknek lehet megélnének.
 
Ha van eszük,elhagyják a "bolondok"süllyedő hajóját. És mi,magyarok legyünk a másodikak!Tudom,hogy sokan nem osztják ezt a véleményemet,de a jelen és a várható jövő csak ilyen lépést tesz lehetővé.
 
Ha van eszük,elhagyják a "bolondok"süllyedő hajóját. És mi,magyarok legyünk a másodikak!Tudom,hogy sokan nem osztják ezt a véleményemet,de a jelen és a várható jövő csak ilyen lépést tesz lehetővé.
Én jobban örülnék, ha a bolondokat takarítanánk el az útból, és az EU újraértelmezné önnmagát. A magyarhoz hasonló gazdaságok egyedül életképtelenek. Az általunk gyártott termékek olyan piacokon, melyekre csak magas vámmal juthatnak be esélytelenek. A belső piacunk kicsi, ráadásul nem igazán nő, így a termékeink a nyakunkon maradnának. A mezőgazdaságot szétverték, ráadásul kiölték a vágyat a mai fiatalokból, hogy ebből éljenek. Francnak kell ide Audi, meg Mercedes, azért mert pár ezer embernek munkát ad?! Millióknak adhatna megélhetést, ha az adottságainkat kihasználva, a mezőgazdaságot tettük volna versenyképessé. De ma itthon, csak azért versenyképes néhány cég, mert tizedannyiért dolgoznak a munkások mint nyugaton. Az egész vállalkozói szegmens adóelkerülő magatartást végez, alig adózik, virágzik a feke pénzek kifizetése, fiktív egymásnak számlázás, stb. Egyedül szerintem ez fokozódna. Egy más vezetésű EU-ban talán mindenki megtalálná a számára megfelelő szerepet. Mert amit most akar Brüsszel ránkkényszeríteni azt egyértelműen nem akarjuk.
 
Hu... M1 tv ezt szajkoza . Mit kenyszerit ratok az Eu ? Ajanlasokat tesz, de minek?-hisz mindenkinel okosabbak vagytok ugyesebbek meg a tapsi fulesnel is. Hogy az eu vezetoit azt az orszagok adjak mit szamit.....
Nem kell A MErci gyar, ok mond meg nekik ,menjenek a busba, majd jo lesz a lengyeleknek a romanoknak es barmelyik orszagnak. Lesz Kecskemeten kb 20ezer munkanelkuli azonnal, hova is fognak menni dolgozni?
Mezogazdasagba? akkor miert nem tiltakozol ,hogy ne a csokosak kapjak meg a foldet?-eszuk agaba nem lesz felvenni 20ezer embert de meg csak 200-at se.
Az euval valo mezogazdasagi kereskedes nem vamok lesznek hanem kvotat kell megvenni.
Azt mashova hova szallitananak ? ahol fizetnek is es fizetokepes kereslet van ott jol mukodik a kvota a kereskedes stb Nem tetszik lehet az oroszokkal uzletet kotni, de aron alul joval az eu ar alatt es a fizetes is bizonytalan ha nem lesz az eu mogottunk. NEm fogjak osszecsinalni magukat ijedtukbe ,meg ha ejnye bejnyet is mondunk love helyet.
Ennyi eus penzbol az utolso helyeken allunk, de ugy beszelunk mintha az elso 5 termelok kozott lennenk. Felkene ebredni mert a valosagot jobb latni ,mert delibababot kergetni..................
Csak ugy mellesleg a GDP az eu beruahzasok hozzak 90% ban.
NA csereld le magyarra. arra a 10% ra. juj de jo vasart csinalnal.
 
Szervusz Comicsbubu ,
kérlek akik Németországból "Haza" költöznek valahová a Balaton mellé az nem dolgozni akar ott ! Az valószinüleg a nyugdijjas éveit szerétné valamely Balaton környéki kis faluban eltöllteni és esetleg Igalon köszvényes csontjait áztattni . Amit az esetleges 1000€-ból nyugodtan megtehet ott , itt Németországban erre ebböl a pénzböl semmi esélye nincsen rá . Pontosan ugy mint a fogorvosi kezelésekre sem amelyeket már évek óta a nyugati országrész fogorvosai rendeznek el , Lásd Györ, Sopron etc.pp.:D
 
Szervusz Comicsbubu ,
kérlek akik Németországból "Haza" költöznek valahová a Balaton mellé az nem dolgozni akar ott ! Az valószinüleg a nyugdijjas éveit szerétné valamely Balaton környéki kis faluban eltöllteni és esetleg Igalon köszvényes csontjait áztattni . Amit az esetleges 1000€-ból nyugodtan megtehet ott , itt Németországban erre ebböl a pénzböl semmi esélye nincsen rá . Pontosan ugy mint a fogorvosi kezelésekre sem amelyeket már évek óta a nyugati országrész fogorvosai rendeznek el , Lásd Györ, Sopron etc.pp.:D
Már gondolkodtam én is rajta, hogy a következő "Gyere haza nyugger" programot igénybe veszem.;)
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

ani515 wrote on Éleskés's profile.
Szép napot kívánok!
Szerettem volna megnézni ezt
és ez történt:
Hoppá! Bizonyos problémákba ütköztünk.
A művelet végrehajtásához nem rendelkezel megfelelő jogosultsággal.
Ha ki lehet ezeket a "problémákat" javítani, akkor kérem szépen.
Biróné Cs. Katalin wrote on ladysla's profile.
Kedves Ladysla, kérlek segíts!
Évek óta nem voltam a fórumon. Hogyan lépek be az e-bookok lapjaira? Hová írom be a 20 mondatot? Érvényes még ez a követelmény? Válaszodat előre is köszönöm.
Biróné Cs. Katalin (Biseka)
pomagrade wrote on Kincsesbolygó's profile.
Szia! Sajnos nem sikerült még megtalálnom a Viszkok Fruzsi könyvet... Ha szembejön, felteszem majd :)
Hello everyone!!! The Rnata Nativity Bundle pattern is now available!!! Anyone here who already has it and wants to share it?
Erinna Lee has just released a new book: Enchanted Woodland Amigurumi... I hope someone will post it on the forum soon!

Statisztikák

Témák
37,873
Üzenet
4,732,759
Tagok
610,973
Legújabb tagunk
Eva7374
Oldal tetejére