A cserkészszövetségnél a romáknak megmondták, hogy sem a hitük, sem a származásuk miatt nem illenek

A Magyar Cserkészszövetség mondvacsinált indokokkal elutasította egy borsodi roma fiatalokból álló cserkészcsapat megalakulását. Még a cserkész név használatát is megtagadták tőlük. Minden egy cserkésztáborral kezdődött, amelynek kapcsán rövid úton kiderült: a borsodi roma fiatalok „sem származásuk, sem hitük alapján nem illenek a magyar keresztény cserkészek közé”.


Van egy iskola Borsodban, amelynek alapítói tíz évvel ezelőtt azt a célt tűzték ki, hogy azokat a gyerekeket is eljuttatják az érettségiig, akikről az állami és a kormány által is kiemelten támogatott egyházi közoktatás lemond. Ezek a diákok magukkal hozzák a generációkon megtörhetetlenül átörökített szegénységet, a kirekesztettséget, amiből az érettségi megszerzése jelenthetné a kiutat. Anélkül ugyanis nem megy. Az érvényesülni tudó, keresett szakmunkásoknak is van érettségijük. Minden statisztikából az olvasható ki, hogy érettségi nélkül az életesélyek sokkal rosszabbak, az még az egészségben töltött évekre, a várható élettartamra is hatással van. Az elmúlt nyolc év oktatáspolitikai fordulatának következményeként azonban a mélyszegénységben élő gyerekeknek az érettségi megszerzése csak álom.

Ebben az ellenszélben próbál a sajókazai Dr. Ámbédkar Iskola talpon maradni, tanulókat toborozni, megtartani és az érettségiig eljuttatni. Az iskola ennek érdekében az összes elérhető integrációs lehetőséget megragadja, hogy a diákok találkozhassanak a gettón kívüli világgal. Tanulóik zöme ugyanis a környék szegregált, cigány általános iskoláiból érkezik, ahol nem találkoztak más társadalmi réteghez tartozó osztálytársakkal.

A szegénység pedig fizikailag is bezárja a gyerekeket: a középiskola megkezdése előtt a legtöbben még a nagyobb borsodi városokig sem jutottak el, nemhogy a fővárosig.

Ezért tartja kiemelten fontosnak az iskola igazgatója, Derdák Tibor, hogy a gyerekeknek a lehető legtöbb olyan programot megszervezze, amelynek során kinyílik számukra egy másik világ: a szegénységen túli. Ilyen integratív együttműködésük van több budapesti középiskolával, határokon túli oktatási intézményekkel is. A kapcsolatoknak köszönhetően az iskolában mindig vannak vendégek a világ minden tájáról.

Néhány éve az iskola lehetőséget látott a Magyar Cserkészszövetségben (MCSSZ) is. A Dr. Ámbédkar Iskola diákjai és pedagógiai munkát segítő kollégái 2014 óta rendszeresen részt vettek a szövetség által szervezett különböző programokon. Az ámbédkaros pedagógusok célja az volt, hogy a cserkészmozgalom náluk is megvethesse a lábát.

„Vendégül láttuk a mozgalom megyei képviselőjét, majd december elején Szerencsen mi ismerkedtünk a cserkészek munkájával, december végén Budakeszin téli portyán jártunk, a Bükkben túráztunk, e hét végén pedig Szokolyán cserkészőrsvezető-képzőn veszünk részt. Célunk, hogy saját cserkészcsapatunk legyen, és a kallódó fiatalokat összefoghassuk” – olvasható az Ámbédkar honlapján. De sokáig nem örülhettek a borsodi roma fiatalok, a magyar cserkészek ugyanis nem kértek belőlük, s az Ámbédkarral alakuló kapcsolatot elvágták.

A fordulópont tavaly, 2017 nyarán történt. A hivatalos cserkészcsapattá szerveződés egyik feltétele, hogy a formálódó társaság tagjai együtt táborozzanak, és a tábor alatt vezetőképzésen is részt vegyenek.

– Ott követtük el a történelmi hibát, hogy befizettük a gyerekeinket a táborba

– idézi fel Derdák Tibor. – Amikor a cserkészeknek leesett, hogy a táborozók között három roma fiatal is lenne, azonnal vissza akarták küldeni a befizetett pénzt, indoklásul pedig összevissza magyarázkodtak.

A befizetett részvételi díjat nem vették vissza, mert tavaly nyáron még abban reménykedtek, hogy majd egy másik táborba elmehetnek, de mindenhonnan ugyanazt az indok nélküli elutasítást kapták: „Ez a tábor bensőséges lesz, csak a mieinknek szerveződik.”

– Ahogy a nyár elrepült – folytatja Derdák Tibor –, világossá vált, hogy

a borsodi cserkészek egyik táborában sem táborozhatnak befizetett pénzükért a roma gyerekek, de még azok az ifjúsági vezetők sem, akik velük dolgoznak.

Az országos vezetőséget hiába kérleltük, hogy a borsodiak helyett vállalják el a gyerekeinket más megyék táboraiban. Kétszer is fogadtak bennünket irodájukban az elmúlt télen, de csak arról beszéltek, hogy sem származásunk, sem hitünk alapján nem illünk a magyar keresztény cserkészek közé. Az integráció fontosságát szép szavakkal ecsetelték, de tettek nem követték a szavakat: mi soha nem találkoztunk roma gyerekekkel vagy roma ifivezetőkkel a borsodi cserkészcsapatokban. Arra próbáltak rábeszélni minket, hogy keressünk magunknak olyan szervezetet, amelynek szervezeti kultúrájába jobban beleférünk. Még szerencse, hogy a francia cserkészek a segítségünkre siettek, és tavaly nyáron cserkésztábort szerveztek Sajókazára. A francia ifivezetők felavatott cserkészsegédtisztek, így nyaranta arra az időre mi is cserkészek lehetünk egy kicsit. Máskor nem, mert

a cserkész név használatát közben megtagadta tőlünk a Magyar Cserkészszövetség, arra hivatkozva, hogy honlapunkon hírt adtunk a meghiúsult Borsod megyei táborozásról.

Többször gondoltunk arra is, hogy valamelyik külföldi csapathoz fordulunk, ahol talán szívesebben fogadnak bennünket. Szlovákiai roma barátaink két évvel ezelőtt részt is vettek egy uniós pályázatból megvalósult itteni cserkészképzésen, majd elmentek a helyi magyar cserkészcsapathoz, de durva elutasításban volt részük. Tavaly ősszel Erdélyben próbálkoztunk. Cserkészfelszereléseket rendeltünk a gyermekeinknek a romániai magyar cserkészszövetségnél, és be is fizettük érte a pénzt. A felszerelések azonban nem érkeztek meg. Talán ők is tehertételnek éreztek minket. A franciák viszont az idén is jönnek. Talán azért, mert ők nem állnak közvetlen szervezeti kapcsolatban a Magyar Cserkészszövetséggel, mint a határon túli magyarok?

Nemrégiben a Magyar Cserkészszövetség azért került a figyelem középpontjába, mert a szervezetet Orbán Viktor miniszterelnök is meglátogatta a Teleki–Tisza-kastély felújítását követő avatón. (Az épületet és a parkot 2013-ban kapta meg a cserkészszövetség, és a kormány biztosította a felújításhoz szükséges 2,5 milliárd forintot.) A miniszterelnök a kastélyátadáson azt mondta: „Az épület nem ajándék, hanem lehetőség a cserkészszövetség kiteljesedésére, közösségépítésre.”

orban_cserkeszek_foto_minelnoki_sjto_arvai_karoly_fit_800x10000.jpg

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Árvai Károly
Mi is éppen a miniszterelnök által hangsúlyozott közösségépítéssel kapcsolatban fordultunk a cserkészszövetséghez. A közösségépítés és -fejlesztés régóta kiemelt célja a nemzetközi cserkészetnek is. A magyar szövetség erre a munkára nemcsak a magyar államtól, hanem az Európai Uniótól is kapott támogatást. A honlapjukon is olvasható információ szerint 2013 áprilisában indították el a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása című kiemelt projektet, amelyhez az európai adófizetők egymilliárd forinttal járultak hozzá. Az uniós pályázat egyik célkitűzése itt is a közösségépítés volt, illetve azon belül megfogalmazódott egy speciális cél is, a hátrányos helyzetű gyerekek bevonása a cserkészközösségek életébe. A projekt célcsoportjáról a pályázat ezt írja:

„6–25 éves gyermekek, fiatalok, kiemelten azok, akik működő ifjúsági kisközösségbe való bekapcsolódás lehetőségének szempontjából hátrányos helyzetűek (hátrányos helyzetűnek számít az a gyermek/fiatal, aki olyan településen él, ahol nincsen lehetősége meglévő és működő gyermek- és ifjúsági közösséghez kapcsolódni).” Mi úgy értelmezzük, hogy ennek a pályázatnak kiemelt célcsoportja éppen a sajókazai roma iskolások csapata lehetne, amelytől viszont megtagadták ezt a lehetőséget.

A cserkészszövetségtől azt kérdeztük, hogy az elmúlt években hány roma cserkészvezetőt és közösségszervezőt neveltek ki. Arra is rákérdeztünk, hány hátrányos helyzetű és/vagy roma gyereket sikerült a közösségi programokba és táboroztatásba országszerte bevonni. Erre azért is voltunk kíváncsiak, mert a cserkészek honlapján az is olvasható, hogy a 2014 nyarán indított és azóta is folyamatosan zajló országjáró rendezvényeiken az ország több hátrányos helyzetű településén jelentek meg programjaikkal,

amelyekkel a helyi közösségi életet kívánják fellendíteni. Felmerül a kérdés: alakult-e az elmúlt években hátrányos helyzetű, roma cserkészcsapat e munka hatására, illetve az MCSSZ elősegítette-e ilyen cserkészcsapat megalakulását?

Válaszukat változtatás nélkül közöljük.

„A Magyar Cserkészszövetség ifjúságnevelő, önkéntes munkáját 1912 óta – néha illegalitásban vagy emigrációban – folyamatosan végzi, az alapítók eredeti szándéka szerint.

A Magyar Cserkészszövetség értékközpontú szervezet: az integrált nevelésben hisz és tevékenységét is ennek megfelelően végzi. Ezért nem tartja nyilván sem a tagok, sem a vezetők nemzetiségi/etnikai vagy hátrányos helyzetre vonatkozó hovatartozását.

Ugyanakkor az említett pályázati konstrukció E1 pontja szerint: hátrányos helyzetűnek számít az a gyermek/fiatal, aki olyan településen – Budapesten kerületben – él, amelyben 2013. január 01-én nincs a Kedvezményezett hálózatába tartozó, alapszabálya szerint működő, aktív ifjúsági kisközösség. A Magyar Cserkészszövetség ennek megfelelően bonyolította le a projekt tevékenységeit, azaz olyan településeken segítette csapatok fejlődését, ahol nem működött korábban aktív ifjúsági kisközösség, hogy önkéntes alapú és társadalmi felelősségvállalást erősítő kisközösségeket erősítsen, továbbiakat létrehozzon. Ennek megfelelően a projektidőszakban, azaz 2013.04.01-2015.12.31 között 24 új csapat alakult, és a Szövetség – a hátrányos helyzetre vonatkozó szempontok szerint – 3760 fő számára teremtett lehetőséget a kisközösségi lét megismerésére. Ez a folyamat azóta is zajlik, és további csapatok jöttek létre a közösségfejlesztés hatására. Ezen csapatok megfelelnek a fenti kritériumoknak, melyek között 7 olyan csapat is alakult a projektidőszak alatt, amelyek a 105/2015 (IV.23) Kormányrendelet 1§. szerinti ún. kedvezményezett településeken találhatóak, ami az összes csapat vonatkozásában 29,1 százalékot jelent. Vagyis a létrejött közösségek mindegyike a pályázati feltétel szerinti környezetben jött létre, de ha szigorúbb szempontokat veszünk figyelembe, akkor is a csapatok közel harmada jött létre a kormányrendeletnek megfelelő kedvezményezetti településen. Emellett a Magyar Cserkészszövetség támogat és bátorít minden ifjúsággal és gyermekekkel kapcsolatos fejlesztő munkát, és szívesen vesz részt párbeszédben, közös gondolkodásban vagy tudásmegosztásban bármilyen olyan szervezettel, aki szintén ezen a területen tevékenykedik.”

Ezek után újra feltettük a kérdést: az MCSSZ-nek van-e olyan specifikus programja, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű romákra irányul? Ilyen programja ugyanis sok szervezetnek van, hogy csak egyetlen példát említsünk, ilyen a Magyar Katolikus Egyház cigánypasztorációja.

„A Krisztustól az Egyházra bízott küldetés arra irányul, hogy minden embert elvezessen Krisztus hitére, szabadságára és békéjére (…) a küldetésnek ez az egyetemessége arra ösztönzi az Egyházat, hogy megpróbálja elérni még a földrajzilag legtávolabb élőket is (…) a cigányok jó része ezen emberek közé sorolható. Évszázadok óta keresztény hagyományokkal rendelkező vidékeken élnek, de gyakran peremre szorítva. Szenvedés, diszkrimináció, gyakran üldözés bélyegzi meg életüket, mégsem váltak soha Istentől elhagyatottakká (…)” – tudjuk meg a cigánypasztoráció irányelveinek előszavából.

De ehhez hasonló programja az MCSSZ-nek nincs.

Mint a 168 Órának küldött válaszukban írják, az MCSSZ „az integrált nevelésben hisz, és tevékenységét is ennek megfelelően végzi. Ezért nem tartja nyilván sem a tagok, sem a vezetők nemzetiségi/etnikai vagy hátrányos helyzetre vonatkozó hovatartozását. Programjaink pedig mindenki számára nyitottak, aki elfogadja a cserkészet értékeit.”

Mindenki számára azért mégsem: a sajókazai roma fiataloktól megtagadták a cserkészcsapattá alakulás lehetőségét. Ennek fényében nem vehető komolyan az a mondatuk, hogy hisznek az integrált nevelésben.
168.
 
Erdemes megnezni, es azutan velemenyt mondani egy olyan problemarol, amit keptelenek megoldani a nalunk skkal okosabbak!
Egyszerubb persze rasszistazni, es szegregaciorol beszelni, de ezzel legjjobban azokkal van kitolva, akiknek az eletet elintezik nehjany politikailozunggal a bolcsek, es kozben nem altozik semmi!
*
Részemről nincs emlegetés, csak a tolerancia csíráját szeretném de sok emberben felismerni...
 
A romakat felhasznalja a politika!
Zaszlot csinalnak beloluk, lobogtatjak oket, de semmit nem tesznek ertuk!
A toleranciara valoban szukseg lenne, de minden olalon!!!!!!!!!!!!
Felhasznalni valamit, aztan eldobni...
Ez nem tolerancia!
*
Így igaz. Éppen a cigányságot képviselő az (egyik) legnagyobb lopós a jelenlegi kormányban. Éppen ő az, aki nem áll ki a népe mellett. Éppen ő az, aki ellopja a romák pénzét. S, a jelenlegi kormány ezt a jellemtelen embernek látszó akárkit istápolja, védi. Sejtem, hogy nem ok nélkül. Talán a cigányok pénzéből olyanok is részesülnek, akikre nem is gondolnánk. Ez részemről feltételezés, de tiszta ésszel valóban több minden érthetetlen és megbocsáthatatlan.
 
*
Így igaz. Éppen a cigányságot képviselő az (egyik) legnagyobb lopós a jelenlegi kormányban. Éppen ő az, aki nem áll ki a népe mellett. Éppen ő az, aki ellopja a romák pénzét. S, a jelenlegi kormány ezt a jellemtelen embernek látszó akárkit istápolja, védi. Sejtem, hogy nem ok nélkül. Talán a cigányok pénzéből olyanok is részesülnek, akikre nem is gondolnánk. Ez részemről feltételezés, de tiszta ésszel valóban több minden érthetetlen és megbocsáthatatlan.
Nezd en ezen nem akarok politikai vitaba menni :)
Kormanyok jottek, mentek, es mindig csak eszkoz volt a iganysagg.
El kell donteni, mirol szol ez a bbbeszelgetes.
Arrol-e, hogy a ciganysagnak lassan integralodnia kell, es mit tehetunk ezert. Vagy arrol, hogy a jelenlegi kormanyt epp miert szidjuk :)
 
Ujra csak ez a legegyszerubb, hhogy romak kapcsan szidjatok a keresztenyeket.
Rasszizmust emlegettek.

Sajokaza egy olyan borsodi telepules, ahol a 3000 lakosbol kozel 1000 a roma.
Meg ennel is erdekesebb az, hhogy ezen a telepulesen alapitottak a Dr. Ambedkar gimnaziumot.
Ebben a gimnaziumban tanulokrol van szo!
Nem veletlen a szokatlan nev!
A gimnazium a magyar budhista kozosseg iskolaja!
Erdekes modon a sajokazai romak egy jelentos resze a buddhista vallast vallja magaenak.

A cserkesszervezet tudomasom szerintv kereszteny ertekrendet vall, es ebben az esetben fura lenne ha egy olyan kozosseget fogadna a tagjai koze, amelyik buddhista beallitottsagu.

A romak tobbsege katolikus abbol a kozel 1 millo emberbol minimalis az akiknek mas vallasa van.
 
A romak tobbsege katolikus abbol a kozel 1 millo emberbol minimalis az akiknek mas vallasa van.
Igy van.
Vviszont ez a ccikk egy konkret esettel, a Sajokazan levo romakkalfoglalkozik.
Ezelott nehany evvel eleg nagy vihart kavart, hogy a kazai romak egy jelentos resze buddhistanak vallotta magat.
A cikk konkretan a kazan alapitott gimnaziummal foglalkozik, oket utasitotta el a cserkeszszovetseg. Ez a gimnazium pedig eredetileg a magyarorszaggon mukodo buddhista szovetseg.
Ezert mondtam azt egy korabbi hozzaszolasban, hogy nehany dolgot acikk politikai okokbol elhhalgat. Igy, hogy par informaciot nem oszt meg az olvasokkal az ujsagiro, valoban az a latszat, hogy rasszizmusrol van szo.
 
Szerintem az előítéletek gyorsan megváltoznak ha a tapasztalat egészen más valóságot tükröz.
Tehát a tapasztalat alakítja ki a véleményt és még érdekesebb ha megnézzük a környező országok véleményét egy-egy témában, ha a vélemények azonosak ... akkor lehet, hogy nem is előítéletekről van szó, hanem tényekről.

Mit tudsz te a cigányokat ért évszázados üldözésről és elnyomásról?
Úgy látszik semmit.
-
- A cigányok nem kalandvágyból nem laktak városokban az utóbbi időkig.
- Épp most beszéltünk a szezonmunkások fontosságáról és kizsákmányolásáról
- A cigányok ebbe a szektorba lettek kényszerítve és a mai napig fogva tartva.
- De a cigányok története még összetettebb
- Én láttam elfogató papírt egy KZ vitrinben amiben az állt: "Bűncselekmény: cigány"
- Én ezeket tartom előzményeknek és minden más ennek a következménye.
-
- Tételezzük fel egy pillanatra, hogy igazad van és létezik egy genetikai különbbség
- ami az embereket "cigányokra és nem cigányokra" ossza fel
- és ez a különbség erkölcsi viselkedésünkben nyilvánul meg
-
Talán vagy annyira intelligensnek hogy ha belegondolsz feladsz a rasszizmusnak, foggal körömmel való védelmével.
-
A cigányok nem tettek olyanokat a történelembe mind a "nem cigányok"
A cigányok nem robbantottak ki háborúkat, nem kovácsoltak tómegpusztító fegyvereket
A cigányok nem állítanak emlékműveket a soraikból kikerült gyilkosoknak.
-
Ha kevés, lehetek konkrétabb is. A rasszizmus tudományosan megcáfolt.
-
 
Nezd en ezen nem akarok politikai vitaba menni :)
Kormanyok jottek, mentek, es mindig csak eszkoz volt a iganysagg.
El kell donteni, mirol szol ez a bbbeszelgetes.
Arrol-e, hogy a ciganysagnak lassan integralodnia kell, es mit tehetunk ezert. Vagy arrol, hogy a jelenlegi kormanyt epp miert szidjuk :)
*
Igazad van, ebben a topicban most szüneteltetem a szidalmazását jelenlegi kormányunknak. Tény, hogy jó lenne, ha a cigányságnak volna lehetősége az integrálódásra, de úgy, hogy megőrizhessék a saját kulturájukat és nyelvüket. De sok mindennek meg kellene változnia, őszíntén megírom, még reményem sincs rá, hogy jelentősen megváltozzon az életük. De akkor is felháborítónak tartom azt, hogy megosszák a gyerekeket, hogy ez cigány, az nem cigány, ez mehet, az pedig jöhet... Ennek nem szabadna megtörténnie 2018-ban.
 
*
Igazad van, ebben a topicban most szüneteltetem a szidalmazását jelenlegi kormányunknak. Tény, hogy jó lenne, ha a cigányságnak volna lehetősége az integrálódásra, de úgy, hogy megőrizhessék a saját kulturájukat és nyelvüket. De sok mindennek meg kellene változnia, őszíntén megírom, még reményem sincs rá, hogy jelentősen megváltozzon az életük. De akkor is felháborítónak tartom azt, hogy megosszák a gyerekeket, hogy ez cigány, az nem cigány, ez mehet, az pedig jöhet... Ennek nem szabadna megtörténnie 2018-ban.

Barmifele integracio csak ugy fogadhato el, ha az mindket felnek - befogado, es befogadott - megfelelo.
A ciganysagra sem lehet raeroltetni dolgokat, nem lehet a fejuk felett eldonteni, hogy nekik pedig igy es igy kell integralodni.
Ugyan akkor nem lehet elarni a tobbsegi tarsadalomtol sem azt, hogy elfogadjon valamit, atalakitsa az eletet egy szamara teljesen idegen kultura befogadasaert.
Egy nagyon egyszeru peldat mondok ez utobbira: szegregacio egy rettenetes, es nagyon konzervalo eroel bbiro dolog. De az sem megoldas, ha egy iskolaban a tehetseges, es hakladni kepes gyerekekre egy csigatempot kenyszeritunk ra a lemaradozok miatt.
Ilyenkor nem az tortenik, amit borzaszto bolcs Bp-i ujsagirok irnak, hogy a szulok rasszistak, es ezert elviszik a gyerekeiket azv ilyen iskolabol. Ok egyszeruen egyenlo jogokat, es lehetosegeket szeretnenek a gyerekeiknek olyanokkal, akik normalis iskolba jarnak! Persze sokszor elofordul az ellentetje is. Gyerekeket szarmazasuk miatt fosztanak meg a tanulas lehetosegetol, mondvvan hhogy ugysem kepesek tartani a tempot.

Ez sak egy dolog, de mar mar megoldhatatlan problema az ezzel foglalkozoknak.
 
Egyebkent az is egy erdekes jelenseg, hogy akisegyhazaknak rengeteg roma kovetoje van.
Borsodban, a nyirsegben es olyan helyeken ahol sok cigany el, a punkosdistak, jehovak beloluk epitkeznek

Konkrétan tudok Nógrád megyében egy viszonylag elég népes csoportról, a Jehova Tanúi közül. Többségük igaz hogy „fehér”, de akad azért roma is köztük, a lényeg azonban az hogy maga a csoport vezetője is roma, ráadásul kifejezetten művelt és udvarias férfi, ezt onnan tudom hogy több alkalommal beszélgettem vele, elég sokat! Még bibliatanulmányozásra is járt hozzám egy ismerősével... szóval sokat beszélgettünk. Persze nem sikerült beszerveznie.,.. épp engem?! No way... Állíthatom azonban, semmi kivetnivaló nem volt benne, eltekintve persze attól, hogy a vallása, az, izé... na mindegy.

Mindenesetre ebből azért én azt a következtetést vonom le, talán nem a romákban van a bűn ha egyre inkább a kisegyházak felé fordulnak! Nyilván az ennek az oka hogy ott IGAZI befogadást találnak, a hagyományos és emiatt gőgössé vált egyházaknál meg még látszatbefogadást is csak ritkán. Ami amiatt is nagyon érdekes, mert ha jól tudom, Jézus is eredetileg az első követőit élpp azok közül toborozta, akik az akkori társadalomban a legmegvetettebbek, legszegényebbek, legkirekesztettebbek voltak! Amennyiben tehát a nagy egyházak elutasítják a romákat, akkor ezzel a legkifejezettebben szembemennek épp Jézus legfontosabb tanításával, vagy ha nem is szóbeli tanításával, de azzal amiről az életével példát mutatott!

És baromi nagy szégyen, ha a magukat kereszténynek nevezőket erre épp én, egy ateista kell figyelmeztessem..

Másik oldalról viszont, nem értem, ha egyszer azok a romák buddhisták, akkor tényleg mi a szöszt keresnek egy cserkészszövetségben, miért akarnak abba belépni?! Most nem is elsősorban az jár a fejemben hogy a cserkészek tényleg keresztények (legalábbis szólamaikban...), hanem az, hogy túlságosan katonaiak! Mint olyasvalaki aki jól ismeri Buddha tanait, állítom nektek, egy igazi buddhistának semmi köze nem lehet semmihez se, ami akár csak elméletileg is, formailag is, vagy játékos jelleggel is KATONAI!
Jó, persze, lehet hogy még tanulatlanok, csak most kezdték a buddhistáskodást... de csak kéne legyen nekik valaki gurujuk aki erre felhívja a figyelmüket, vagy nem?! Vagy még őket is erre nekem, az ateistának kell figyelmeztetnem?! Elképesztő hogy én a hitetlen jobban ismerem a legfontosabb vallásokat mint azok követői...

Bár van egy olyan érzésem, tudják ők mindezt maguk is jól, de ugye a pénz felülírja a hitbeli meggyőződést, sőt, már a REMÉLT pénz is...
 
*
Igazad van, ebben a topicban most szüneteltetem a szidalmazását jelenlegi kormányunknak. Tény, hogy jó lenne, ha a cigányságnak volna lehetősége az integrálódásra, de úgy, hogy megőrizhessék a saját kulturájukat és nyelvüket. De sok mindennek meg kellene változnia, őszíntén megírom, még reményem sincs rá, hogy jelentősen megváltozzon az életük. De akkor is felháborítónak tartom azt, hogy megosszák a gyerekeket, hogy ez cigány, az nem cigány, ez mehet, az pedig jöhet... Ennek nem szabadna megtörténnie 2018-ban.

Most bocs de az integrálódás épp azt jelenti, hogy feladni a saját kultúrát! Amiért nem is lenne kár, mert konkrét élményem van olyasmiről hogy családunk ismerős cigánybarátai közül két lányt is férjhezadtak 14 éves koruk előtt... Ki is maradtak az iskolából... Ez ott igenis a KULTÚRA RÉSZE!

Ilyen kultúráért nem kár ha feladják.

Ott van aztán az ismer cigánydal, ők maguk éneklik:

—Lábam termett a táncra,
szemem a kacsintásra
két kezem a csóherlásra!

Ebben a „kacsintás” nyilvánvalóan a kurvaság polkorrekt elnevezése, a csóherlásról meg mindenki tudja hogy a lopást jelenti. Nos ez miféle „kultúra”?! Ezért se kár ha feladják...

Ott van aztán a cigány nyelv. Minek? Hogy legyen egy újabb attributum ami elkülöníti őket másoktól?! A nyelvtudás tiszteletre méltó dolog, de semmi szükség egy olyan nyelvre amit alig beszél valaki (ne feledjük, cigány nyelvből is több van...) és amin nem is született eddig jelentős mennyiségű irodalmi emlék. Ennek még annyi értelme sincs mint a hébernek, ami maga is majdnem kihalt, de aztán Izrael megalakulásával feléledt. Annak jelentős irodalma volt majdnem-holt nyelv korában is. A cigány nyelvnek ilyen nincs. Felesleges ezzel terhelni a gyerekek agyát, tanuljanak helyette angolt például.
 
Egyebkent az is egy erdekes jelenseg, hogy akisegyhazaknak rengeteg roma kovetoje van.
Borsodban, a nyirsegben es olyan helyeken ahol sok cigany el, a punkosdistak, jehovak beloluk epitkeznek
Éppen ezért kellene befogadni azokat a romákat akik be akarnak lépni a cserkészek közzé.
Most úgy tűnik fehér árja elkülönülési viselkedést folytatnak a cserkészek.
Ne hagyják elkallódni azokat akiket írsz.
Munkára ál-keresztények.
A vallás dolga több kell legyen.
Egy vallásra nagyon hajló csoportról van szó
Ha kiközösítik másutt keresnek megértést.
Mellékesen mondom
A vallási sokszínűség régen is jellemző volt.Már a reformáció terjedésétől.
Nazarénus temető is létezett nálunk.Ma is látni a sírokat de már bezárt temető.
A népszámlálási adatokat néztem 200 évvel ezelőttről pár ezer volt
A református pap ma is ellenségként tekint rájuk.(pedig nem kéne)
A katolikust meg se mertem kérdezni
A hitviták vége
hitviták Európában 1640 után jelentőségüket vesztették.
Habsburg centralizáció politikai eszközökkel korlátozta a protestáns egyházak szabadságát. Az elnyomás és erőszak légkörében komoly szellemi izgalmakat hozó újabb viták már nem voltak lehetségesek.
Ne kezdjék már újra az erőszakos elkülönülést.
 
Utoljára módosítva:
Megint egy olyan cikk, ami csak uszítani akár, de a tényekhez nem sok köze van. Nem az a baj, hogy cigányok, hanem az, hogy lenyúlják a felzárkóztatásra szánt támogatást, cserébe viszont semmilyen oktatást nem nyújtanak abban az iskolában. A gyerekeknek be se kell járniuk, csak leadják az adataikat, év végén még megkapják a bizonyítványt. A hitük pedig nem biztos, hogy megegyezik a kereszténységgel. A cigányok között nagyon sok karizmatikus közösség van, ahol nem is pap irányítja őket. Kötődik a Bibliához, de nem ugyanaz. Annak a cigány gyereknek, aki vinni akarja az életben valamire, a hagyományos iskolában van a helye. Ha szorgalmas és tehetséges, már alsó tagozattól ösztöndíjakat kap. A katolikus templomban is szívesen látjuk őket, nálunk két cigány ministráns is van.
 
Bár van egy olyan érzésem, tudják ők mindezt maguk is jól, de ugye a pénz felülírja a hitbeli meggyőződést, sőt, már a REMÉLT pénz is...
Ha nincs kiemelt egyháznak adott pénz.
Egyforma lehetőségeik lesznek
Nem lesz meggyanúsítás: (Nincs remélt pénz)
Bár ezért éppen nem lehet senkit elítélni
Több pénz több rendezvény, jobb oktatás.
Nem mindegy, egy tábor sok pénzbe kerül.
Ha meg netán a buddhisták áttérnek akkor mi van?
Látszat áttérés:
Nem fogja gyengíteni a látszatkeresztényeket.
 
Mit tudsz te a cigányokat ért évszázados üldözésről és elnyomásról?
Úgy látszik semmit.

Csak azt látom, hogy a több száz éves együttélés után milyen jól integrálódtak a társadalomba, Magyarországon és a környező országokban is (Bulgária, Románia) ... ezért kérdeztem még az elején, hogy honnam lehet tudni valakiről, hogy roma vagy nem roma. A franciáknál, olaszoknál vannak némi társadalmi feszültségek, de elhanyagolható.
 
Nem az a baj, hogy cigányok, hanem az, hogy lenyúlják a felzárkóztatásra szánt támogatást, cserébe viszont semmilyen oktatást nem nyújtanak abban az iskolában.
Ha ez igaz erre nem válasz az Kizárják a jelentkezőt egy szövetségből
Amit írsz azt másképpen kell kezelni.
 
A hitviták vége hitviták Európában 1640 után jelentőségüket vesztették.
Ne kezdjék már újra az erőszakos elkülönülést.

Azért a közösségeket a vallásuk is összetarja. A vallások találkozásánál azért törésvonalak, komoly feszültségek is tapasztalhatóak. Mint ír-angol, román-magyar
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Másik kis kedvencem !
Dittike2009 wrote on Árcs206's profile.
Szia!

Eltudnád nekünk küldeni a full blast 3 testjeit?

kÖSZÖNÖM
László Ferenc wrote on midi nyalánkság's profile.
2020 topik 160 oldal
Mészáros B. Tamás wrote on Ivan Szorokov's profile.
Szia
Valóban kihagytam a listából. Majd javítom.
Ha be tudod szkennelni a hiányzó novellát, akkor megcsinálom.
Köszönöm.
Sziasztok! Tudnátok segíteni? 7.osztály Gondolkodni jó tankönyv megoldások keresem Köszönöm előre is a segítséget. Felmérő megoldásokat találtam, tlk kellene

Statisztikák

Témák
36,992
Üzenet
4,515,329
Tagok
597,654
Legújabb tagunk
Tracey minnis
Oldal tetejére