A cserkészszövetségnél a romáknak megmondták, hogy sem a hitük, sem a származásuk miatt nem illenek

A Magyar Cserkészszövetség mondvacsinált indokokkal elutasította egy borsodi roma fiatalokból álló cserkészcsapat megalakulását. Még a cserkész név használatát is megtagadták tőlük. Minden egy cserkésztáborral kezdődött, amelynek kapcsán rövid úton kiderült: a borsodi roma fiatalok „sem származásuk, sem hitük alapján nem illenek a magyar keresztény cserkészek közé”.


Van egy iskola Borsodban, amelynek alapítói tíz évvel ezelőtt azt a célt tűzték ki, hogy azokat a gyerekeket is eljuttatják az érettségiig, akikről az állami és a kormány által is kiemelten támogatott egyházi közoktatás lemond. Ezek a diákok magukkal hozzák a generációkon megtörhetetlenül átörökített szegénységet, a kirekesztettséget, amiből az érettségi megszerzése jelenthetné a kiutat. Anélkül ugyanis nem megy. Az érvényesülni tudó, keresett szakmunkásoknak is van érettségijük. Minden statisztikából az olvasható ki, hogy érettségi nélkül az életesélyek sokkal rosszabbak, az még az egészségben töltött évekre, a várható élettartamra is hatással van. Az elmúlt nyolc év oktatáspolitikai fordulatának következményeként azonban a mélyszegénységben élő gyerekeknek az érettségi megszerzése csak álom.

Ebben az ellenszélben próbál a sajókazai Dr. Ámbédkar Iskola talpon maradni, tanulókat toborozni, megtartani és az érettségiig eljuttatni. Az iskola ennek érdekében az összes elérhető integrációs lehetőséget megragadja, hogy a diákok találkozhassanak a gettón kívüli világgal. Tanulóik zöme ugyanis a környék szegregált, cigány általános iskoláiból érkezik, ahol nem találkoztak más társadalmi réteghez tartozó osztálytársakkal.

A szegénység pedig fizikailag is bezárja a gyerekeket: a középiskola megkezdése előtt a legtöbben még a nagyobb borsodi városokig sem jutottak el, nemhogy a fővárosig.

Ezért tartja kiemelten fontosnak az iskola igazgatója, Derdák Tibor, hogy a gyerekeknek a lehető legtöbb olyan programot megszervezze, amelynek során kinyílik számukra egy másik világ: a szegénységen túli. Ilyen integratív együttműködésük van több budapesti középiskolával, határokon túli oktatási intézményekkel is. A kapcsolatoknak köszönhetően az iskolában mindig vannak vendégek a világ minden tájáról.

Néhány éve az iskola lehetőséget látott a Magyar Cserkészszövetségben (MCSSZ) is. A Dr. Ámbédkar Iskola diákjai és pedagógiai munkát segítő kollégái 2014 óta rendszeresen részt vettek a szövetség által szervezett különböző programokon. Az ámbédkaros pedagógusok célja az volt, hogy a cserkészmozgalom náluk is megvethesse a lábát.

„Vendégül láttuk a mozgalom megyei képviselőjét, majd december elején Szerencsen mi ismerkedtünk a cserkészek munkájával, december végén Budakeszin téli portyán jártunk, a Bükkben túráztunk, e hét végén pedig Szokolyán cserkészőrsvezető-képzőn veszünk részt. Célunk, hogy saját cserkészcsapatunk legyen, és a kallódó fiatalokat összefoghassuk” – olvasható az Ámbédkar honlapján. De sokáig nem örülhettek a borsodi roma fiatalok, a magyar cserkészek ugyanis nem kértek belőlük, s az Ámbédkarral alakuló kapcsolatot elvágták.

A fordulópont tavaly, 2017 nyarán történt. A hivatalos cserkészcsapattá szerveződés egyik feltétele, hogy a formálódó társaság tagjai együtt táborozzanak, és a tábor alatt vezetőképzésen is részt vegyenek.

– Ott követtük el a történelmi hibát, hogy befizettük a gyerekeinket a táborba

– idézi fel Derdák Tibor. – Amikor a cserkészeknek leesett, hogy a táborozók között három roma fiatal is lenne, azonnal vissza akarták küldeni a befizetett pénzt, indoklásul pedig összevissza magyarázkodtak.

A befizetett részvételi díjat nem vették vissza, mert tavaly nyáron még abban reménykedtek, hogy majd egy másik táborba elmehetnek, de mindenhonnan ugyanazt az indok nélküli elutasítást kapták: „Ez a tábor bensőséges lesz, csak a mieinknek szerveződik.”

– Ahogy a nyár elrepült – folytatja Derdák Tibor –, világossá vált, hogy

a borsodi cserkészek egyik táborában sem táborozhatnak befizetett pénzükért a roma gyerekek, de még azok az ifjúsági vezetők sem, akik velük dolgoznak.

Az országos vezetőséget hiába kérleltük, hogy a borsodiak helyett vállalják el a gyerekeinket más megyék táboraiban. Kétszer is fogadtak bennünket irodájukban az elmúlt télen, de csak arról beszéltek, hogy sem származásunk, sem hitünk alapján nem illünk a magyar keresztény cserkészek közé. Az integráció fontosságát szép szavakkal ecsetelték, de tettek nem követték a szavakat: mi soha nem találkoztunk roma gyerekekkel vagy roma ifivezetőkkel a borsodi cserkészcsapatokban. Arra próbáltak rábeszélni minket, hogy keressünk magunknak olyan szervezetet, amelynek szervezeti kultúrájába jobban beleférünk. Még szerencse, hogy a francia cserkészek a segítségünkre siettek, és tavaly nyáron cserkésztábort szerveztek Sajókazára. A francia ifivezetők felavatott cserkészsegédtisztek, így nyaranta arra az időre mi is cserkészek lehetünk egy kicsit. Máskor nem, mert

a cserkész név használatát közben megtagadta tőlünk a Magyar Cserkészszövetség, arra hivatkozva, hogy honlapunkon hírt adtunk a meghiúsult Borsod megyei táborozásról.

Többször gondoltunk arra is, hogy valamelyik külföldi csapathoz fordulunk, ahol talán szívesebben fogadnak bennünket. Szlovákiai roma barátaink két évvel ezelőtt részt is vettek egy uniós pályázatból megvalósult itteni cserkészképzésen, majd elmentek a helyi magyar cserkészcsapathoz, de durva elutasításban volt részük. Tavaly ősszel Erdélyben próbálkoztunk. Cserkészfelszereléseket rendeltünk a gyermekeinknek a romániai magyar cserkészszövetségnél, és be is fizettük érte a pénzt. A felszerelések azonban nem érkeztek meg. Talán ők is tehertételnek éreztek minket. A franciák viszont az idén is jönnek. Talán azért, mert ők nem állnak közvetlen szervezeti kapcsolatban a Magyar Cserkészszövetséggel, mint a határon túli magyarok?

Nemrégiben a Magyar Cserkészszövetség azért került a figyelem középpontjába, mert a szervezetet Orbán Viktor miniszterelnök is meglátogatta a Teleki–Tisza-kastély felújítását követő avatón. (Az épületet és a parkot 2013-ban kapta meg a cserkészszövetség, és a kormány biztosította a felújításhoz szükséges 2,5 milliárd forintot.) A miniszterelnök a kastélyátadáson azt mondta: „Az épület nem ajándék, hanem lehetőség a cserkészszövetség kiteljesedésére, közösségépítésre.”

orban_cserkeszek_foto_minelnoki_sjto_arvai_karoly_fit_800x10000.jpg

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Árvai Károly
Mi is éppen a miniszterelnök által hangsúlyozott közösségépítéssel kapcsolatban fordultunk a cserkészszövetséghez. A közösségépítés és -fejlesztés régóta kiemelt célja a nemzetközi cserkészetnek is. A magyar szövetség erre a munkára nemcsak a magyar államtól, hanem az Európai Uniótól is kapott támogatást. A honlapjukon is olvasható információ szerint 2013 áprilisában indították el a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása című kiemelt projektet, amelyhez az európai adófizetők egymilliárd forinttal járultak hozzá. Az uniós pályázat egyik célkitűzése itt is a közösségépítés volt, illetve azon belül megfogalmazódott egy speciális cél is, a hátrányos helyzetű gyerekek bevonása a cserkészközösségek életébe. A projekt célcsoportjáról a pályázat ezt írja:

„6–25 éves gyermekek, fiatalok, kiemelten azok, akik működő ifjúsági kisközösségbe való bekapcsolódás lehetőségének szempontjából hátrányos helyzetűek (hátrányos helyzetűnek számít az a gyermek/fiatal, aki olyan településen él, ahol nincsen lehetősége meglévő és működő gyermek- és ifjúsági közösséghez kapcsolódni).” Mi úgy értelmezzük, hogy ennek a pályázatnak kiemelt célcsoportja éppen a sajókazai roma iskolások csapata lehetne, amelytől viszont megtagadták ezt a lehetőséget.

A cserkészszövetségtől azt kérdeztük, hogy az elmúlt években hány roma cserkészvezetőt és közösségszervezőt neveltek ki. Arra is rákérdeztünk, hány hátrányos helyzetű és/vagy roma gyereket sikerült a közösségi programokba és táboroztatásba országszerte bevonni. Erre azért is voltunk kíváncsiak, mert a cserkészek honlapján az is olvasható, hogy a 2014 nyarán indított és azóta is folyamatosan zajló országjáró rendezvényeiken az ország több hátrányos helyzetű településén jelentek meg programjaikkal,

amelyekkel a helyi közösségi életet kívánják fellendíteni. Felmerül a kérdés: alakult-e az elmúlt években hátrányos helyzetű, roma cserkészcsapat e munka hatására, illetve az MCSSZ elősegítette-e ilyen cserkészcsapat megalakulását?

Válaszukat változtatás nélkül közöljük.

„A Magyar Cserkészszövetség ifjúságnevelő, önkéntes munkáját 1912 óta – néha illegalitásban vagy emigrációban – folyamatosan végzi, az alapítók eredeti szándéka szerint.

A Magyar Cserkészszövetség értékközpontú szervezet: az integrált nevelésben hisz és tevékenységét is ennek megfelelően végzi. Ezért nem tartja nyilván sem a tagok, sem a vezetők nemzetiségi/etnikai vagy hátrányos helyzetre vonatkozó hovatartozását.

Ugyanakkor az említett pályázati konstrukció E1 pontja szerint: hátrányos helyzetűnek számít az a gyermek/fiatal, aki olyan településen – Budapesten kerületben – él, amelyben 2013. január 01-én nincs a Kedvezményezett hálózatába tartozó, alapszabálya szerint működő, aktív ifjúsági kisközösség. A Magyar Cserkészszövetség ennek megfelelően bonyolította le a projekt tevékenységeit, azaz olyan településeken segítette csapatok fejlődését, ahol nem működött korábban aktív ifjúsági kisközösség, hogy önkéntes alapú és társadalmi felelősségvállalást erősítő kisközösségeket erősítsen, továbbiakat létrehozzon. Ennek megfelelően a projektidőszakban, azaz 2013.04.01-2015.12.31 között 24 új csapat alakult, és a Szövetség – a hátrányos helyzetre vonatkozó szempontok szerint – 3760 fő számára teremtett lehetőséget a kisközösségi lét megismerésére. Ez a folyamat azóta is zajlik, és további csapatok jöttek létre a közösségfejlesztés hatására. Ezen csapatok megfelelnek a fenti kritériumoknak, melyek között 7 olyan csapat is alakult a projektidőszak alatt, amelyek a 105/2015 (IV.23) Kormányrendelet 1§. szerinti ún. kedvezményezett településeken találhatóak, ami az összes csapat vonatkozásában 29,1 százalékot jelent. Vagyis a létrejött közösségek mindegyike a pályázati feltétel szerinti környezetben jött létre, de ha szigorúbb szempontokat veszünk figyelembe, akkor is a csapatok közel harmada jött létre a kormányrendeletnek megfelelő kedvezményezetti településen. Emellett a Magyar Cserkészszövetség támogat és bátorít minden ifjúsággal és gyermekekkel kapcsolatos fejlesztő munkát, és szívesen vesz részt párbeszédben, közös gondolkodásban vagy tudásmegosztásban bármilyen olyan szervezettel, aki szintén ezen a területen tevékenykedik.”

Ezek után újra feltettük a kérdést: az MCSSZ-nek van-e olyan specifikus programja, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű romákra irányul? Ilyen programja ugyanis sok szervezetnek van, hogy csak egyetlen példát említsünk, ilyen a Magyar Katolikus Egyház cigánypasztorációja.

„A Krisztustól az Egyházra bízott küldetés arra irányul, hogy minden embert elvezessen Krisztus hitére, szabadságára és békéjére (…) a küldetésnek ez az egyetemessége arra ösztönzi az Egyházat, hogy megpróbálja elérni még a földrajzilag legtávolabb élőket is (…) a cigányok jó része ezen emberek közé sorolható. Évszázadok óta keresztény hagyományokkal rendelkező vidékeken élnek, de gyakran peremre szorítva. Szenvedés, diszkrimináció, gyakran üldözés bélyegzi meg életüket, mégsem váltak soha Istentől elhagyatottakká (…)” – tudjuk meg a cigánypasztoráció irányelveinek előszavából.

De ehhez hasonló programja az MCSSZ-nek nincs.

Mint a 168 Órának küldött válaszukban írják, az MCSSZ „az integrált nevelésben hisz, és tevékenységét is ennek megfelelően végzi. Ezért nem tartja nyilván sem a tagok, sem a vezetők nemzetiségi/etnikai vagy hátrányos helyzetre vonatkozó hovatartozását. Programjaink pedig mindenki számára nyitottak, aki elfogadja a cserkészet értékeit.”

Mindenki számára azért mégsem: a sajókazai roma fiataloktól megtagadták a cserkészcsapattá alakulás lehetőségét. Ennek fényében nem vehető komolyan az a mondatuk, hogy hisznek az integrált nevelésben.
168.
 
Nem mindegy, hogy nyelvismerettel, diplomával, munkaszerződéssel érkezel egy idegen országban vagy, teljesen üres kézzel.
Persze hogy nem mindegy de az se mindegy milyen a mentalitása mire szocializálódott.
Bár feltételezem ha ennyit tanult és gyűjtött.Már átszocializálódott azzal tette alkalmassá magát hogy bárhol szívesen lássák.
 
Most én kérem fejtsd ki bővebben zavaros
A hatóságok időnként szemet húnynak írta Ernő és jól.
a valóság az, hogy egyszerüen hazatoloncolják ... lényegtelen, hogy engedély nélkül létrehozott telepeken vannak vagy nem

Mi ez a mondat?:"társadalom reagál ... szó sincs előítéletekről["
Most mi vaaaan?

ez egy konkrét példa Ernoenak aki azt állítja, hogy a gondok csupán az előítéletek miatt vannak:
"
- A cigányokkal is úgy vagyunk mind minden előítélettel
- Elég, hogy egy megfeleljen a klisének, máris örül az ember a felfedezésnek
- Ezzel gondoskodunk arról, hogy az őseink előítéleteit megőrizzük "

szóval ez lett a szocializáció eredménye a franciáknál.
 
Ha kirabol valaki, vagy megeroszakol, vagy elveszi a telefonodat, a munkahelyen folyamatosan tunnek el az oltozobol a holmik, es kiderul ki volt a tettes, ellopjak ac gyerekeid biciklijet, meg akarjak eroszakolni a ffelesegedet, vagy valami effele tortenik veled akkor eloiteletnek nevezed azt az erzest amit ez benned kelt ?

Szerintem nem az idezett mondat szol furcsan!
Nem telefon ez
 
a valóság az, hogy egyszerűen hazatoloncolják ... lényegtelen, hogy engedély nénélkül létrehozott telepeken vannak vagy nem
Hát nem mindegy hogy sátorvárost hoztak létre vagy albérletből járnak dolgozni.
Nincs minden esetben hazatoloncolás
Ez is azon múlik a hatóságok szemet hunynak-e, kell a munkás, vagy szezonvégén küldik haza vagy haza se küldik évekig.
Néha nem következetes a hatóság.Hisz a politikusok irányítják
 
"társadalom reagál ...
ez egy konkrét példa Ernoenak aki azt állítja, hogy a gondok csupán az előítéletek miatt vannak:
A társadalom reagál de mit?
És igen a gondok forrása az előítélet meg a rossz tapasztalat
De a rossz tapasztalatot nem szabad átvinni egy ismeretlen harmadik személyre,
Mert az az előítélet
És azzal kárt okozol neki ok nélkül
És ha épp egy nem olyannal találkoztál, szar ember vagy ha bántod
 
szóval ez lett a szocializáció eredménye a franciáknál.
Mi is pontosan?
Hát nem írtam általánosan hogy olyan gondról van szó amit ki sem elemeztek sok megválaszolatlan kérdés van.
Milyen oktatás?
szegregált vagy példaadó?
dicsérő felemelés vagy büntető?
Hogy elsőre huszadikra nem sikerült hogy 10 év alatt 200 év alatt nem sikerült akkor sose csinálj semmit te társadalom te politika.
Vagy eresszük szabadon a szélsőjobbot?
 
igyekszem magyarázni, hogy amiatt hogy sátorban alszik egy EU állampolgár még nem toloncoják ki ... pláne ha dolgozik is.
Igyekszel megmagyarázni de szerintem.
Minden sátor vagy bódévárost meg fognak szüntetni előbb utóbb.
Én ennyit mondtam nem a hazaküldésről beszéltem bár az is néha vele jár.Hiszen egy sátorváros egyúttal a bűn fészke is és ez nem fajtól függ
Maga körülmény adja.
 
Szelektív hallásúak egy ilyen videóból is mást hallanak meg és más tanulságot tesznek le maguknak.a kommentjeik is a szelektív hallásuktól függ.
A fickó hogy mit mér mondd hogy ért-e hozzá vagy csak egy politikai megfogadott az se mindegy
A címe cigány bűnözés
de itt mi nem a cigány-bűnözésről beszélünk, az csak egy szelete az egésznek.
Persze már a rendszerváltás előtt is születtek könyvek erről.Van e speciális cigányok által elkövetett bűnözési fajta.
A cigányság kérdésének csak az egyik szelete a csalási szokás A nagyobb szelete, hogy milyen életmódot folytatnak összességében.
 
Szelektív hallásúak egy ilyen videóból is mást hallanak meg és más tanulságot tesznek le maguknak.a kommentjeik is a szelektív hallásuktól függ.
A fickó hogy mit mér mondd hogy ért-e hozzá vagy csak egy politikai megfogadott az se mindegy
A címe cigány bűnözés
de itt mi nem a cigány-bűnözésről beszélünk, az csak egy szelete az egésznek.
Persze már a rendszerváltás előtt is születtek könyvek erről.Van e speciális cigányok által elkövetett bűnözési fajta.
A cigányság kérdésének csak az egyik szelete a csalási szokás A nagyobb szelete, hogy milyen életmódot folytatnak összességében.

Igazad van.
Mindenfele politikai lozungok kedveert be kell fogni a szemunket es ugy csinalni, mintha nem letezne a problema.

Rasszizmusrolll beszelunk, eloiteletekrol.
Javaslom azoknak akik erre probaljak fogni az egesz dolgot, hoggy koltozzenek olyan videkre ahol magas a ciganysag aranya.
Oda ahol a problemak a gyakorlatban jelennek meg, es nem csak a politikai jelszavak szintjen.
Massal fognak talalkozni, mint amiket X vagy Y politikus ur mond!

Az hhogy ismmerek en is egy ciganyt, nem ertem mi bajotok vele, mikor rendes, semmi problema vele, a magyar kulturat terjeszti kulfoldon.... szoval az ilyen ervek csak emberek butasagat, szuklatokoruseget mutatjak
 
előítéletekről beszéltek. Midig is volt és lesz.Az is elképzelhető nem előítélet! A cigányság három csoportba osztható Eltérő szokások Törvények Ami az egyiknél bűn nem bűn a másiknál .Cserkészet valóban ostobaság volt kirekeszteni Egy esélyt megérdemeltek volna. Úgy kel elfogadni ahogy vannak.Sosem lesznek mások ilyenek voltak és maradnak.A szőke hajú ötvenes napfényfaktoros találja ki mi jó a cigánynak és milyené váljanak Biztos csőd! Felmérni mire képesek és mire hajlandók.A tehetségeket helyzetbe hozni Gandhi gimnázium.Vagy használjuk arra amire lehet vagy el kel tartani őket Lehet szidni ócsárolni attól még léteznek Velünk élnek Ugyan úgy Magyarok mint én vagy te
 
Ne hogy mar tamogatast varjal a rasszizmusodert. Eredetileg gyerekekrol van szo.
Hogy a fenebe van az hogy en rengeteg romat ismerek akik dolgoznak rendezetten elnek . Sok zenesz is van itt minden szinten, az utcazenesztol az Operaig mindenhol megtalalhatok.
Itt en meg nem hallottam senkitol ilyen kirohanasokat egy nep csoport ellen sem, igaz hamar sittre is kerulnetek ha barkit nemzetisege miatt perojativ ertelembe kikezdenetek.
Az hhogy ismmerek en is egy ciganyt, nem ertem mi bajotok vele, mikor rendes, semmi problema vele, a magyar kulturat terjeszti kulfoldon.... szoval az ilyen ervek csak emberek butasagat, szuklatokoruseget mutatjak
Intelligens ember ilyent nem ir le. Azt hiszem te vagy szuklatokoru es budult butasagot mondasz.
Van nekunk egy elni hagyni cimu topic
https://canadahun.com/forums/Élni-és-élni-hagyni-zsidók-cigányok-melegek.161/
ahol megismerkedhetsz jo par romaval akik orekbitettek a magyarokat a nagyvilagba,kulfoldon is.
Lopas csalas garazdasag stb minden nemzetisegnel megtalalhato. Bunugy van buneset . Nem hizem a BTK ugy vadasaskodik hogy roma bunonot visz birosagra ezert azert.

Eredetileg a cikkhez vissza szegenysegi bizonyitvany aki gyerekek felett itelkezik kirekeszt stb.es meg meg akarja a bizonyitvanyat magyarazni.
 
Erttem Melitta
Teehat nincsc romaproblema, minden csak a rasszizmusnak es intolerancianak koszonheto.

Majd megprobalom errol meggyozni magam egy olyan varosban, ahol a ciganysag aranya messze meghaladja a magyar atlagot
 
Ne hogy mar tamogatast varjal a rasszizmusodert. Eredetileg gyerekekrol van szo.
Hogy a fenebe van az hogy en rengeteg romat ismerek akik dolgoznak rendezetten elnek . Sok zenesz is van itt minden szinten, az utcazenesztol az Operaig mindenhol megtalalhatok.
Itt en meg nem hallottam senkitol ilyen kirohanasokat egy nep csoport ellen sem, igaz hamar sittre is kerulnetek ha barkit nemzetisege miatt perojativ ertelembe kikezdenetek.

Intelligens ember ilyent nem ir le. Azt hiszem te vagy szuklatokoru es budult butasagot mondasz.
Van nekunk egy elni hagyni cimu topic
https://canadahun.com/forums/Élni-és-élni-hagyni-zsidók-cigányok-melegek.161/
ahol megismerkedhetsz jo par romaval akik orekbitettek a magyarokat a nagyvilagba,kulfoldon is.
Lopas csalas garazdasag stb minden nemzetisegnel megtalalhato. Bunugy van buneset . Nem hizem a BTK ugy vadasaskodik hogy roma bunonot visz birosagra ezert azert.

Eredetileg a cikkhez vissza szegenysegi bizonyitvany aki gyerekek felett itelkezik kirekeszt stb.es meg meg akarja a bizonyitvanyat magyarazni.
nekem cimezted ha igen töröld
 
- A világ minden országban, kontinenstöl független, vannak rétegek amikkel hasonló problémák vannak
- Ez is mutatja, hogy nem valami genetikai hanem a szegénységgel járo szociális problémákról beszélünk
- Egy primitív, kontraproduktiv gondolkodás ha "faji különbségekre" akarjuk az okokat visszavezetni
- Ha akarod nevezzük bűnözésnek,
- a bűnözésnek specifikus formái vannak
- A szegények, szociálisan kirekesztettek
Ezt a szegénységgel járó szociális problémát ki kéne fejteni mert így helyből homályos.Mit értesz szociális probléma alatt?
És melyik kontinensen mi?
Az USA-ban gondolom a latin amerikai meg az ilyen olyan gettók lecsúszott negyedeire gondolsz ahol van bűnözés erősen
Mik ott a bűnözés tipikus esetei?
sorold
Lehet hasonlítani más lecsúszott etnikai negyedekhez
azt mondod nincs etnikumi sajátosság
Bár te genetikainak nevezed
Genetikai kódoltság nincs ezt én is mondom
De van szokási és elterjedtségi viselkedés
Ez szerzett viselkedés
Ez az úgynevezett szocializáltság
Ne ezt mutasd hol melyik országban mi?
Én ettől függetlenül tartom azt amit mondasz:"A szegények, szociálisan kirekesztettek"
Igen és ez hátrányt ad az élethez
Hamarább keveredhetnek bűnözés közé
De csak ezzel magyarázni nem lehet
 
nekem cimezted ha igen töröld
Utánad következik lehet neked címezte.
Ám szerintem érdemes megtartani még be is idézem.
Majdnem 100% jó írás.
A sosem lesznek mások dolgot kétlem hiszen koronként sikeres kormányakciónként mások lettek most éppen egy visszaesés van
Volt jobb is.Az biztos:hamar visszaesnek.de a tartós gyökeret veréshez kéne 3-4 generáció annyi idejük sose volt.

A társadalom átalakulása és tőlük független események megtorpantották a tartós átalakulást
előítéletekről beszéltek. Midig is volt és lesz.Az is elképzelhető nem előítélet! A cigányság három csoportba osztható Eltérő szokások Törvények Ami az egyiknél bűn nem bűn a másiknál .Cserkészet valóban ostobaság volt kirekeszteni Egy esélyt megérdemeltek volna. Úgy kel elfogadni ahogy vannak.Sosem lesznek mások ilyenek voltak és maradnak.A szőke hajú ötvenes napfényfaktoros találja ki mi jó a cigánynak és milyené váljanak Biztos csőd! Felmérni mire képesek és mire hajlandók.A tehetségeket helyzetbe hozni Gandhi gimnázium.Vagy használjuk arra amire lehet vagy el kel tartani őket Lehet szidni ócsárolni attól még léteznek Velünk élnek Ugyan úgy Magyarok mint én vagy te
Ha megválaszolod mitől van most: most éppen egy visszaesés van
Volt jobb is.Én két kort tudok kapásból
Mi okozta a ma visszaesését és honnan.akkor tanulság lehet a jövőre nézve
A legjobb mondatod: A tehetségeket helyzetbe hozni Gandhi gimnázium
Második legjobb mondatod: .Cserkészet: valóban ostobaság volt kirekeszteni Egy esélyt megérdemeltek volna.
 
Utoljára módosítva:
Az hhogy ismmerek en is egy ciganyt, nem ertem mi bajotok vele, mikor rendes, semmi problema vele, a magyar kulturat terjeszti kulfoldon....
Bizony egy ilyen kirívó példa semmit (nem sokat) nem jelent.
Majd ha a lélekszámukhoz képest eléri a 20 %-t már valami
És akkor sem az az érv hogy a: "magyar kulturat terjeszti kulfoldon...." szorgalmat mutasson és a magántulajdon tiszteletét
Akkor már valami.
 
Az a gyerek nem tehet rola hova szuletik.
Egy tabor a felzarkozasra remekul alkalmas mert lehet olyan dolgokat sajatit el amirol meg csak nem is hallott.

Felesleges roma bunozesrol beszelni mert nem errol van szo a cikkben.
Nagyon sok nehez korulmenyekbol jovo gyerekbol lesz sikeres felnott.
HA az iskola az ovoda a gyerek taborok , mozgalmak mind segit a lemaradt gyerekeknek behozni a hatranyt es nem azt magyarazna miert nem lehet miert irjuk le a gyengebb rossz korulmenyek kozott elo gyerekeket akkor senki nem kiabalna rasszizmust hanem akkor a segitseg lenne a dominans meg a cserkeszeknel is.
/Tpasa nem nevre szoloan cimeztem de ezek szerint talalva erezted magad. a beiras marad/
Osszeszamolhatod hany hozzaszolas van aki a roma gyerekekert szot emelt.
 
Ha kirabol valaki, vagy megeroszakol, vagy elveszi a telefonodat, a munkahelyen folyamatosan tunnek el az oltozobol a holmik, es kiderul ki volt a tettes, ellopjak ac gyerekeid biciklijet, meg akarjak eroszakolni a ffelesegedet, vagy valami effele tortenik veled akkor eloiteletnek nevezed azt az erzest amit ez benned kelt ?

Szerintem nem az idezett mondat szol furcsan!

Erről szolt a vum által belinkelt videó? Hát nem
-
Felháborodást igazából az keltett, hogy Sárközi megakarta tiltani a Roma Román állampolgároknak az EU-n belüli szabad mozgását.
-
Akár milyen nehéz bizonyos szituációban levő polgárokkal közös nevezőre jönni, kötelességünk ezt megpróbálni a törvényeken belül. Márpedig senkit nem lehet a származása miatt kirekeszteni.
-
Az eset vagy 8 esztendős.
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Sziasztok! Tudnátok segíteni? 7.osztály Gondolkodni jó tankönyv megoldások keresem Köszönöm előre is a segítséget. Felmérő megoldásokat találtam, tlk kellene
Amanda33 wrote on Fidji's profile.
Dr Bernard Spock könyvei engem is érdekelnének, ha még megvannak
Marcipanos wrote on caviking's profile.
Szia, évekkel ezelőtt a Játsszunk beszédet könyvet feltetted. Tudom, sokan kerestek ez ügyben. Tudnál segíteni, szükségem lenne rá!
Köszönöm!
get to the top 3 test új verzióját keresem. Nagyon köszönöm, ha tudtok segíteni.
Fehér József wrote on janikaaa24's profile.
Midi Sies letőlteni mert törölni fogják .

Statisztikák

Témák
36,989
Üzenet
4,513,821
Tagok
597,565
Legújabb tagunk
pacilackó
Oldal tetejére