A cserkészszövetségnél a romáknak megmondták, hogy sem a hitük, sem a származásuk miatt nem illenek

A Magyar Cserkészszövetség mondvacsinált indokokkal elutasította egy borsodi roma fiatalokból álló cserkészcsapat megalakulását. Még a cserkész név használatát is megtagadták tőlük. Minden egy cserkésztáborral kezdődött, amelynek kapcsán rövid úton kiderült: a borsodi roma fiatalok „sem származásuk, sem hitük alapján nem illenek a magyar keresztény cserkészek közé”.


Van egy iskola Borsodban, amelynek alapítói tíz évvel ezelőtt azt a célt tűzték ki, hogy azokat a gyerekeket is eljuttatják az érettségiig, akikről az állami és a kormány által is kiemelten támogatott egyházi közoktatás lemond. Ezek a diákok magukkal hozzák a generációkon megtörhetetlenül átörökített szegénységet, a kirekesztettséget, amiből az érettségi megszerzése jelenthetné a kiutat. Anélkül ugyanis nem megy. Az érvényesülni tudó, keresett szakmunkásoknak is van érettségijük. Minden statisztikából az olvasható ki, hogy érettségi nélkül az életesélyek sokkal rosszabbak, az még az egészségben töltött évekre, a várható élettartamra is hatással van. Az elmúlt nyolc év oktatáspolitikai fordulatának következményeként azonban a mélyszegénységben élő gyerekeknek az érettségi megszerzése csak álom.

Ebben az ellenszélben próbál a sajókazai Dr. Ámbédkar Iskola talpon maradni, tanulókat toborozni, megtartani és az érettségiig eljuttatni. Az iskola ennek érdekében az összes elérhető integrációs lehetőséget megragadja, hogy a diákok találkozhassanak a gettón kívüli világgal. Tanulóik zöme ugyanis a környék szegregált, cigány általános iskoláiból érkezik, ahol nem találkoztak más társadalmi réteghez tartozó osztálytársakkal.

A szegénység pedig fizikailag is bezárja a gyerekeket: a középiskola megkezdése előtt a legtöbben még a nagyobb borsodi városokig sem jutottak el, nemhogy a fővárosig.

Ezért tartja kiemelten fontosnak az iskola igazgatója, Derdák Tibor, hogy a gyerekeknek a lehető legtöbb olyan programot megszervezze, amelynek során kinyílik számukra egy másik világ: a szegénységen túli. Ilyen integratív együttműködésük van több budapesti középiskolával, határokon túli oktatási intézményekkel is. A kapcsolatoknak köszönhetően az iskolában mindig vannak vendégek a világ minden tájáról.

Néhány éve az iskola lehetőséget látott a Magyar Cserkészszövetségben (MCSSZ) is. A Dr. Ámbédkar Iskola diákjai és pedagógiai munkát segítő kollégái 2014 óta rendszeresen részt vettek a szövetség által szervezett különböző programokon. Az ámbédkaros pedagógusok célja az volt, hogy a cserkészmozgalom náluk is megvethesse a lábát.

„Vendégül láttuk a mozgalom megyei képviselőjét, majd december elején Szerencsen mi ismerkedtünk a cserkészek munkájával, december végén Budakeszin téli portyán jártunk, a Bükkben túráztunk, e hét végén pedig Szokolyán cserkészőrsvezető-képzőn veszünk részt. Célunk, hogy saját cserkészcsapatunk legyen, és a kallódó fiatalokat összefoghassuk” – olvasható az Ámbédkar honlapján. De sokáig nem örülhettek a borsodi roma fiatalok, a magyar cserkészek ugyanis nem kértek belőlük, s az Ámbédkarral alakuló kapcsolatot elvágták.

A fordulópont tavaly, 2017 nyarán történt. A hivatalos cserkészcsapattá szerveződés egyik feltétele, hogy a formálódó társaság tagjai együtt táborozzanak, és a tábor alatt vezetőképzésen is részt vegyenek.

– Ott követtük el a történelmi hibát, hogy befizettük a gyerekeinket a táborba

– idézi fel Derdák Tibor. – Amikor a cserkészeknek leesett, hogy a táborozók között három roma fiatal is lenne, azonnal vissza akarták küldeni a befizetett pénzt, indoklásul pedig összevissza magyarázkodtak.

A befizetett részvételi díjat nem vették vissza, mert tavaly nyáron még abban reménykedtek, hogy majd egy másik táborba elmehetnek, de mindenhonnan ugyanazt az indok nélküli elutasítást kapták: „Ez a tábor bensőséges lesz, csak a mieinknek szerveződik.”

– Ahogy a nyár elrepült – folytatja Derdák Tibor –, világossá vált, hogy

a borsodi cserkészek egyik táborában sem táborozhatnak befizetett pénzükért a roma gyerekek, de még azok az ifjúsági vezetők sem, akik velük dolgoznak.

Az országos vezetőséget hiába kérleltük, hogy a borsodiak helyett vállalják el a gyerekeinket más megyék táboraiban. Kétszer is fogadtak bennünket irodájukban az elmúlt télen, de csak arról beszéltek, hogy sem származásunk, sem hitünk alapján nem illünk a magyar keresztény cserkészek közé. Az integráció fontosságát szép szavakkal ecsetelték, de tettek nem követték a szavakat: mi soha nem találkoztunk roma gyerekekkel vagy roma ifivezetőkkel a borsodi cserkészcsapatokban. Arra próbáltak rábeszélni minket, hogy keressünk magunknak olyan szervezetet, amelynek szervezeti kultúrájába jobban beleférünk. Még szerencse, hogy a francia cserkészek a segítségünkre siettek, és tavaly nyáron cserkésztábort szerveztek Sajókazára. A francia ifivezetők felavatott cserkészsegédtisztek, így nyaranta arra az időre mi is cserkészek lehetünk egy kicsit. Máskor nem, mert

a cserkész név használatát közben megtagadta tőlünk a Magyar Cserkészszövetség, arra hivatkozva, hogy honlapunkon hírt adtunk a meghiúsult Borsod megyei táborozásról.

Többször gondoltunk arra is, hogy valamelyik külföldi csapathoz fordulunk, ahol talán szívesebben fogadnak bennünket. Szlovákiai roma barátaink két évvel ezelőtt részt is vettek egy uniós pályázatból megvalósult itteni cserkészképzésen, majd elmentek a helyi magyar cserkészcsapathoz, de durva elutasításban volt részük. Tavaly ősszel Erdélyben próbálkoztunk. Cserkészfelszereléseket rendeltünk a gyermekeinknek a romániai magyar cserkészszövetségnél, és be is fizettük érte a pénzt. A felszerelések azonban nem érkeztek meg. Talán ők is tehertételnek éreztek minket. A franciák viszont az idén is jönnek. Talán azért, mert ők nem állnak közvetlen szervezeti kapcsolatban a Magyar Cserkészszövetséggel, mint a határon túli magyarok?

Nemrégiben a Magyar Cserkészszövetség azért került a figyelem középpontjába, mert a szervezetet Orbán Viktor miniszterelnök is meglátogatta a Teleki–Tisza-kastély felújítását követő avatón. (Az épületet és a parkot 2013-ban kapta meg a cserkészszövetség, és a kormány biztosította a felújításhoz szükséges 2,5 milliárd forintot.) A miniszterelnök a kastélyátadáson azt mondta: „Az épület nem ajándék, hanem lehetőség a cserkészszövetség kiteljesedésére, közösségépítésre.”

orban_cserkeszek_foto_minelnoki_sjto_arvai_karoly_fit_800x10000.jpg

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Árvai Károly
Mi is éppen a miniszterelnök által hangsúlyozott közösségépítéssel kapcsolatban fordultunk a cserkészszövetséghez. A közösségépítés és -fejlesztés régóta kiemelt célja a nemzetközi cserkészetnek is. A magyar szövetség erre a munkára nemcsak a magyar államtól, hanem az Európai Uniótól is kapott támogatást. A honlapjukon is olvasható információ szerint 2013 áprilisában indították el a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása című kiemelt projektet, amelyhez az európai adófizetők egymilliárd forinttal járultak hozzá. Az uniós pályázat egyik célkitűzése itt is a közösségépítés volt, illetve azon belül megfogalmazódott egy speciális cél is, a hátrányos helyzetű gyerekek bevonása a cserkészközösségek életébe. A projekt célcsoportjáról a pályázat ezt írja:

„6–25 éves gyermekek, fiatalok, kiemelten azok, akik működő ifjúsági kisközösségbe való bekapcsolódás lehetőségének szempontjából hátrányos helyzetűek (hátrányos helyzetűnek számít az a gyermek/fiatal, aki olyan településen él, ahol nincsen lehetősége meglévő és működő gyermek- és ifjúsági közösséghez kapcsolódni).” Mi úgy értelmezzük, hogy ennek a pályázatnak kiemelt célcsoportja éppen a sajókazai roma iskolások csapata lehetne, amelytől viszont megtagadták ezt a lehetőséget.

A cserkészszövetségtől azt kérdeztük, hogy az elmúlt években hány roma cserkészvezetőt és közösségszervezőt neveltek ki. Arra is rákérdeztünk, hány hátrányos helyzetű és/vagy roma gyereket sikerült a közösségi programokba és táboroztatásba országszerte bevonni. Erre azért is voltunk kíváncsiak, mert a cserkészek honlapján az is olvasható, hogy a 2014 nyarán indított és azóta is folyamatosan zajló országjáró rendezvényeiken az ország több hátrányos helyzetű településén jelentek meg programjaikkal,

amelyekkel a helyi közösségi életet kívánják fellendíteni. Felmerül a kérdés: alakult-e az elmúlt években hátrányos helyzetű, roma cserkészcsapat e munka hatására, illetve az MCSSZ elősegítette-e ilyen cserkészcsapat megalakulását?

Válaszukat változtatás nélkül közöljük.

„A Magyar Cserkészszövetség ifjúságnevelő, önkéntes munkáját 1912 óta – néha illegalitásban vagy emigrációban – folyamatosan végzi, az alapítók eredeti szándéka szerint.

A Magyar Cserkészszövetség értékközpontú szervezet: az integrált nevelésben hisz és tevékenységét is ennek megfelelően végzi. Ezért nem tartja nyilván sem a tagok, sem a vezetők nemzetiségi/etnikai vagy hátrányos helyzetre vonatkozó hovatartozását.

Ugyanakkor az említett pályázati konstrukció E1 pontja szerint: hátrányos helyzetűnek számít az a gyermek/fiatal, aki olyan településen – Budapesten kerületben – él, amelyben 2013. január 01-én nincs a Kedvezményezett hálózatába tartozó, alapszabálya szerint működő, aktív ifjúsági kisközösség. A Magyar Cserkészszövetség ennek megfelelően bonyolította le a projekt tevékenységeit, azaz olyan településeken segítette csapatok fejlődését, ahol nem működött korábban aktív ifjúsági kisközösség, hogy önkéntes alapú és társadalmi felelősségvállalást erősítő kisközösségeket erősítsen, továbbiakat létrehozzon. Ennek megfelelően a projektidőszakban, azaz 2013.04.01-2015.12.31 között 24 új csapat alakult, és a Szövetség – a hátrányos helyzetre vonatkozó szempontok szerint – 3760 fő számára teremtett lehetőséget a kisközösségi lét megismerésére. Ez a folyamat azóta is zajlik, és további csapatok jöttek létre a közösségfejlesztés hatására. Ezen csapatok megfelelnek a fenti kritériumoknak, melyek között 7 olyan csapat is alakult a projektidőszak alatt, amelyek a 105/2015 (IV.23) Kormányrendelet 1§. szerinti ún. kedvezményezett településeken találhatóak, ami az összes csapat vonatkozásában 29,1 százalékot jelent. Vagyis a létrejött közösségek mindegyike a pályázati feltétel szerinti környezetben jött létre, de ha szigorúbb szempontokat veszünk figyelembe, akkor is a csapatok közel harmada jött létre a kormányrendeletnek megfelelő kedvezményezetti településen. Emellett a Magyar Cserkészszövetség támogat és bátorít minden ifjúsággal és gyermekekkel kapcsolatos fejlesztő munkát, és szívesen vesz részt párbeszédben, közös gondolkodásban vagy tudásmegosztásban bármilyen olyan szervezettel, aki szintén ezen a területen tevékenykedik.”

Ezek után újra feltettük a kérdést: az MCSSZ-nek van-e olyan specifikus programja, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű romákra irányul? Ilyen programja ugyanis sok szervezetnek van, hogy csak egyetlen példát említsünk, ilyen a Magyar Katolikus Egyház cigánypasztorációja.

„A Krisztustól az Egyházra bízott küldetés arra irányul, hogy minden embert elvezessen Krisztus hitére, szabadságára és békéjére (…) a küldetésnek ez az egyetemessége arra ösztönzi az Egyházat, hogy megpróbálja elérni még a földrajzilag legtávolabb élőket is (…) a cigányok jó része ezen emberek közé sorolható. Évszázadok óta keresztény hagyományokkal rendelkező vidékeken élnek, de gyakran peremre szorítva. Szenvedés, diszkrimináció, gyakran üldözés bélyegzi meg életüket, mégsem váltak soha Istentől elhagyatottakká (…)” – tudjuk meg a cigánypasztoráció irányelveinek előszavából.

De ehhez hasonló programja az MCSSZ-nek nincs.

Mint a 168 Órának küldött válaszukban írják, az MCSSZ „az integrált nevelésben hisz, és tevékenységét is ennek megfelelően végzi. Ezért nem tartja nyilván sem a tagok, sem a vezetők nemzetiségi/etnikai vagy hátrányos helyzetre vonatkozó hovatartozását. Programjaink pedig mindenki számára nyitottak, aki elfogadja a cserkészet értékeit.”

Mindenki számára azért mégsem: a sajókazai roma fiataloktól megtagadták a cserkészcsapattá alakulás lehetőségét. Ennek fényében nem vehető komolyan az a mondatuk, hogy hisznek az integrált nevelésben.
168.
 
Az a gyerek nem tehet rola hova szuletik.
Egy tabor a felzarkozasra remekul alkalmas mert lehet olyan dolgokat sajatit el amirol meg csak nem is hallott.

Felesleges roma bunozesrol beszelni mert nem errol van szo a cikkben.
Már leírtuk többen ezt elszúrta a cserkészet esélyt nem adott se a saját hitelének se a tag létszám emelésének
Se a cigányság vallási igényének kielégítésére se a két etnikum ismerkedésére.se az új megismerésére.
Mindezt elmondta Tipasa is én is
Ez a rész tehát egyetértés
Felesleges roma bűnözésről beszélni vagy tilos?
Látod ezek ide tartoznak.Ha nincs a cikkbe írva akkor is.
A szó úgy is arra furdul.Mert a valóságban élünk.
 
a valóság az, hogy egyszerüen hazatoloncolják ... lényegtelen, hogy engedély nélkül létrehozott telepeken vannak vagy nem

ez egy konkrét példa Ernoenak aki azt állítja, hogy a gondok csupán az előítéletek miatt vannak:
"
- A cigányokkal is úgy vagyunk mind minden előítélettel
- Elég, hogy egy megfeleljen a klisének, máris örül az ember a felfedezésnek
- Ezzel gondoskodunk arról, hogy az őseink előítéleteit megőrizzük "

szóval ez lett a szocializáció eredménye a franciáknál.
-
- Ne keverjük a dolgokat. A híd alatt lakok hajléktalanok.
- Manapság senki nem megy a híd alá mert autóval nem loval érkezel
- Ahogy írtam a helység a lovak parkírozóhelye volt.
-
- A cigányoknak nálunk megvan engedve, hogy kijelölt helyeken a városszélen
- összegyűljenek a lakókocsijukkal.
- Időpont és tartam megvan beszélve a polgármesterrel
-
- Természetes, hogy Franciaországban probléma volt, hogy tartós települést hoztak létre
- Ha jól emlékszem Románia 2007-ben lett EU-Tag
- A rögtön kiáramló Romáknak nem volt tapasztalatuk külfölddel
- Vannak akik nem olvasnak törvénykönyvet csak a büntetésre reagálnak
- Ez egy tanulási folyamat, különböző szinten mindenkivel megtörténik
-
- Az előítéletekről pedig azt írtam, hogy a javulást nem regisztráljuk
- csak azt ami megfelel az előítéleteinknek.
- a szervezetünkben benne van a sémák felismerése (ez biológia)
- ha valaki nem úgy él ahogy az előítéleteink diktálják
- az "nem cigány" a szemünkben -
ez a magja az állitásomnak
-
- Az elmúlt évszázadokban rengeteg cigány gyereket adoptáltak
- rengeteg nem cigány ejtett teherben cigány lányt. Nem csoda csinosak.
- Ki merne megesküdni arra, hogy neki nincsenek ilyen rokonai?
-
 
A cigányoknak nálunk megvan engedve, hogy kijelölt helyeken a városszélen
- összegyűljenek a lakókocsijukkal.
Két különböző dolog miatt lep meg
Egy mert azt írtam valahol volt javulás a szocializáltságukban kettőre emlékszem
És tévedek
Mert az egyik pont a vándorcigányok letelepítése
Mária Terézia szándéka és politikája volt
Vitatkató és rossz passzusok is voltak benne
De a letelepítési szándék az működni látszott
Erre te jössz a modern vándorcigánysággal a lakókocsival
Vagyis ez sem sikerült
Itt olvashatsz Mária Terézia összes intézkedéséről:
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/da...at/magyarorszagi_ciganyok/pages/004_maria.htm
 
Igy van.
Vviszont ez a ccikk egy konkret esettel, a Sajokazan levo romakkalfoglalkozik.
Ezelott nehany evvel eleg nagy vihart kavart, hogy a kazai romak egy jelentos resze buddhistanak vallotta magat.
A cikk konkretan a kazan alapitott gimnaziummal foglalkozik, oket utasitotta el a cserkeszszovetseg. Ez a gimnazium pedig eredetileg a magyarorszaggon mukodo buddhista szovetseg.
Ezert mondtam azt egy korabbi hozzaszolasban, hogy nehany dolgot acikk politikai okokbol elhhalgat. Igy, hogy par informaciot nem oszt meg az olvasokkal az ujsagiro, valoban az a latszat, hogy rasszizmusrol van szo.
Kik vagyunk?
A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amelynyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A Magyar Cserkészszövetség tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organziation of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja. A Magyar Cserkészszövetség 300 csapatában körülbelül 10 ezer cserkész tevékenykedik, az ország minden megyéjében. Rajtunk kívül létezik néhány kisebb létszámú cserkészszövetség is.
 
Két különböző dolog miatt lep meg
Egy mert azt írtam valahol volt javulás a szocializáltságukban kettőre emlékszem
És tévedek
Mert az egyik pont a vándorcigányok letelepítése
Mária Terézia szándéka és politikája volt
Vitatkató és rossz passzusok is voltak benne
De a letelepítési szándék az működni látszott
Erre te jössz a modern vándorcigánysággal a lakókocsival
Vagyis ez sem sikerült
Itt olvashatsz Mária Terézia összes intézkedéséről:
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/da...at/magyarorszagi_ciganyok/pages/004_maria.htm

Valahol az az érzésem, hogy kötekedőnek tartasz. :)
-
Nem mondtam, hogy "vándorcigányokról" beszélek
- Németországban sok cigány városban él
- A gyerekek mennek iskolába, papa, mama dolgozik
- Aki itt él tudja nemcsak cigányok járnak lakókocsival
- Ahogy hétvégi bungalók (Schrebergarten) vannak úgy van lakókocsi-park is.
- A cigányoknak nagy családjuk van, szétszórtan élnek, szívesen rendeznek találkozót
- ide a lakókocsival mennek, ez nekik a nyaralás

Itt van egy rövid videó ahol egy kislány bemutatja hogyan élnek.
-
-
A férfiak neve "Sinti", a lányoké "Sintisa", ha nem tévedek.
 
Nem mondtam, hogy "vándorcigányokról" beszélek
- Németországban sok cigány városban él
- A gyerekek mennek iskolába, papa, mama dolgozik
- Aki itt él tudja nemcsak cigányok járnak lakókocsival
Nem mondtad de most jelentsd ki vándorcigányok azok akik lakókocsikban élnek.
a kivételeid nem érdekelnek
Mert nem az számít hogy van más is.
A lakókocsis cigányok akikről beszéltél
Vándorló állandó lakóhellyel és állandó munkával nem rendelkező cigányok?

Persze ezt nem tudod de ne mentegesd.Más is jár lakókocsival
Mennyi számmal vannak és vannak-e minden városban?
Illetve akik vannak annak mennyire életformája?
Volt egy film a blöff ott láttam lakókocsis cigány tábort
Azok vándorcigányok
A tieid milyenek?
Bár ez a mondatrészlet azt mondja nyaralás
- A cigányoknak nagy családjuk van, szétszórtan élnek, szívesen rendeznek találkozót
- ide a lakókocsival mennek, ez nekik a nyaralás
Akkor ezek nem kóbor cigányok
 
Utoljára módosítva:
Nem mondtad de most jelentsd ki vándorcigányok azok akik lakókocsikban élnek.
a kivételeid nem érdekelnek
Mert nem az számít hogy van más is.
A lakókocsis cigányok akikről beszéltél
Vándorló állandó lakóhellyel és állandó munkával nem rendelkező cigányok?

Persze ezt nem tudod de ne mentegesd.Más is jár lakókocsival
Mennyi számmal vannak és vannak-e minden városban?
Illetve akik vannak annak mennyire életformája?
Volt egy film a blöff ott láttam lakókocsis cigány tábort
Azok vándorcigányok
A tieid milyenek?
Bár ez a mondatrészlet azt mondja nyaralás

Akkor ezek nem kóbor cigányok

- Oh Mann, fogadd már el, hogy tudom kiről beszélek. :)
- most nem akarom megadni a cimet mert idetalálsz hozzám,
- de hidd el azokról a cigányokról beszélek, akik csak nyáron és valami alkalombol
- találkoznak egy közeli kisváros szélén és maximum 1-2 hetet töltenek ott.
- egyszer beszélgettem is egy résztvevővel, elegánsan voltak felöltözve.
-
- Biztos, hogy vannak olyan cigányok akik kerekeken élnek
- ezek luxus lakókocsik, több mind 7 méteresek,
- minden ujjadat megnyalnád ha lenne neked egy olyan
- nem beszélve az autóról amivel húzzák a lakásukat PS PS hátán. :)
-
- Hogy menyi Szinti él Németországban nem lehet tudni pontosan mert az nem téma.
- Becslések szerint 70.000-er tősgyökeres él az ország nagy városaiban és Berlinben.
-
- Egy idejétmúlt klischee, hogy a cigányok legszívesebben lakókocsiban laknak
- és karavánokban vonulnak.
- Ezek Holland turisták akik síelni mennek Ausztriába, nem cigányok. :)
-
- A Cigányok legnagyobb része Európában letelepedett nem "vándor cigány"
- A Grazi Egyetem szerint a cigányok alig 5%-a vándorol állandóan.
- Potsdam előtt van egy Roma-Camp ahol májusban engedély nélkül lehet parkolni
-
- Franciaországban van a legnagyobb Roma-Camp Europában
- Nem csoda ott ök a szezonmunkások, nélkülük nincs Beaujolais
- Bajorországban és NRW-ben a belügyminiszter megszüntette a parkolást
- Hessenben még néhány éve láttam ilyet
 
- Oh Mann, fogadd már el, hogy tudom kiről beszélek. :)
- most nem akarom megadni a cimet mert idetalálsz hozzám,
- de hidd el azokról a cigányokról beszélek, akik csak nyáron és valami alkalombol
- találkoznak egy közeli kisváros szélén és maximum 1-2 hetet töltenek ott.
- egyszer beszélgettem is egy résztvevővel, elegánsan voltak felöltözve.
-
- Biztos, hogy vannak olyan cigányok akik kerekeken élnek
- ezek luxus lakókocsik, több mind 7 méteresek,
- minden ujjadat megnyalnád ha lenne neked egy olyan
- nem beszélve az autóról amivel húzzák a lakásukat PS PS hátán. :)
-
- Hogy menyi Szinti él Németországban nem lehet tudni pontosan mert az nem téma.
- Becslések szerint 70.000-er tősgyökeres él az ország nagy városaiban és Berlinben.
-
- Egy idejétmúlt klischee, hogy a cigányok legszívesebben lakókocsiban laknak
- és karavánokban vonulnak.
- Ezek Holland turisták akik síelni mennek Ausztriába, nem cigányok. :)
-
- A Cigányok legnagyobb része Európában letelepedett nem "vándor cigány"
- A Grazi Egyetem szerint a cigányok alig 5%-a vándorol állandóan.
- Potsdam előtt van egy Roma-Camp ahol májusban engedély nélkül lehet parkolni
-
- Franciaországban van a legnagyobb Roma-Camp Europában
- Nem csoda ott ök a szezonmunkások, nélkülük nincs Beaujolais
- Bajorországban és NRW-ben a belügyminiszter megszüntette a parkolást
- Hessenben még néhány éve láttam ilyet

Torkorszaag es Romania mellett Spanyolorszagg ad otthont az egyik legnagyobb ciganykozossegnek.
Becslesek szerint mint egy 1,5 millio cigany el spanyolorszagban.
A gitano egyiptomra utal, a zingaro a spamyol cigany megnevezese.

Eleg ha a legismertebb "spanyol" ritmusra, a flamencora gondolunk mar rajuk is talaltunk. Emellett persze sok nagy spanyol gitaros cigany szarmazasu

 
Torkorszaag es Romania mellett Spanyolorszagg ad otthont az egyik legnagyobb ciganykozossegnek.
Becslesek szerint mint egy 1,5 millio cigany el spanyolorszagban.
A gitano egyiptomra utal, a zingaro a spamyol cigany megnevezese.

Eleg ha a legismertebb "spanyol" ritmusra, a flamencora gondolunk mar rajuk is talaltunk. Emellett persze sok nagy spanyol gitaros cigany szarmazasu


:)
 
Hozzateszem gyorsan, hogy a Gipsy Kings tagjai franiaorszagban elnek ugyan, de spanyolorszaggbol telepultek oda :)
A zenejuket hallva azt hiszem egy pillanatig nem ketseges :)

 
Vegul egy kevesbe kommersz.
Django Reinharddt francia cigany szarmazasu gitaros.
Csak erdekesseg, hogy 18 eves koraban kigyullladt a lakokosijuk, es ket ujja a bbal kezen(kisujj, es gyurus ujz ) hasznalhatatlan lett. Ennek ellenere tudott az europai jazz talan legnagyobb gitarosava vallni.

 
OFF
Már régebben, Santana koncertezett Zürichben. John McLaughlin volt
a vendéggitáros.
Szegény Santanat a falra játszotta. Csak két számban engedte fellépni. :)

ON
Santana mas.
Ő az amerikai latin ritmusokat jatsza, Lauglin kicsit kolyabb. Neki azt az idoszakat szeretem igazan amikor a Mahavisnuban jatszott.
Santanat megint masert lehet sszereetni.
Az a ritmus utanozhatatlan amit csinal
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Amanda33 wrote on Fidji's profile.
Dr Bernard Spock könyvei engem is érdekelnének, ha még megvannak
Marcipanos wrote on caviking's profile.
Szia, évekkel ezelőtt a Játsszunk beszédet könyvet feltetted. Tudom, sokan kerestek ez ügyben. Tudnál segíteni, szükségem lenne rá!
Köszönöm!
get to the top 3 test új verzióját keresem. Nagyon köszönöm, ha tudtok segíteni.
Fehér József wrote on janikaaa24's profile.
Midi Sies letőlteni mert törölni fogják .

Statisztikák

Témák
36,981
Üzenet
4,512,434
Tagok
597,482
Legújabb tagunk
Kabáth Erzsébet
Oldal tetejére