A szabadkőművesek már az Európai Parlamentben vannak

A bő háromszáz évvel ezelőtt indult szabadkőműves mozgalom egy pillanatra sem szűnt meg létezni. Gondolta volna, hogy mind a mai napig legalább egy tucat páholy működik Magyarországon, amelyekhez összesen több száz szabadkőműves tartozik?

Utánajártunk, hogy igazak-e a szélsőjobboldal által kreált összeesküvés-elméletek, tartanak-e orgiákat, és hogy a hangoztatott humanizmus ellenére miért nem engednek be nőket bizonyos páholyokba.

„Negyvenéves lehettem, amikor úgy éreztem, hogy amit meg kellett tanulni, azt már megtanultam, ami pozíciót el lehetett érni, azt elértem, szóval beállt a világ, azt éreztem, már mindent tudok, már unatkozom” – mondja Dávid András, akinek egy ismerőse vetette fel a gondolatot: mi lenne, ha felkeresné a szabadkőműveseket, hogy ezzel valami új irányt vehessen az élete? Andrásnak akkor még fogalma sem volt arról, hogy mit csinálhat a huszadik század végén egy szabadkőműves, a mozgalomról csupán a történelem- és irodalomórák alapján volt némi homályos elképzelése. Végül egy kis keresgélés és kérdezősködés után rátalált egy páholyra, és 1989-ben a párizsi Grande Loge (Nagypáholy) magyar nyelven működő Martinovics Páholyában szabadkőművessé avatták.

Később kilépett a Martinovicsból, és 15 évvel ezelőtt a Jászi Oszkár Páholy mellett állapodott meg, amelynek három éven keresztül főmestere is volt.

Andrást a páholy nyilvános e-mail címén keresztül értük el, ő mesélt nekünk a jelenkori mozgalomról, és hogy a mostani tevékenységük eltér-e bármiben is a felvilágosodás korabelitől. Persze kíváncsiak voltunk arra is, hogy igazak-e a szabadkőművességgel kapcsolatos hiedelmek, és vajon az értelmiségi kőművesek alkotják-e a világ politikai elitjét, mozgatják-e a világgazdaság motorját. Az alábbiakban ezeket a legendákat próbáljuk meg tisztázni.
“ Nem működünk szektaként, nem tartunk orgiákat sem.


András rögtön az elején leszögezi: az a szóbeszéd például egyáltalán nem igaz, hogy a beavatási rituálé csuklyás, maszkos, latin könyvek felett élvező emberek gigantikus orgiája lenne.Szex helyett viszont többször is kihallgatják az illetőt, mielőtt bekerülne a társaságba.

„Meg kell, hogy ismerjük a jelentkezőt. Ez nem agymosás, hanem egy kölcsönös megismerési folyamat, amelynek során rákérdezünk, hogy miért akar szabadkőműves lenni, és fordítva: ő is nyugodtan kérdezhet tőlünk. Ha úgy látjuk, hogy a potenciális tag nyitott és jóindulatú, akkor szabad a pálya. Kizáró ok leginkább csak a szélsőségesség lehet, ideális esetben viszont jobb- és baloldali beállítottságú emberek is vannak köztünk” – teszi hozzá.

Az elbeszélgetések után egy meghatározott rituálé szerint avatják be a jelentkezőt. Ennek részleteiről nem árul el sok mindent az interjúalanyunk, mondván, hogy a sok szimbolikus gesztus miatt úgyis érthetetlennek tűnne a szertartás az olvasó számára. A különböző forrásokból, tanulmányokból azonban arra következtethetünk, hogy valószínűleg gyertyákat és kardot is használnak a ceremóniák során.
Forrás: Wikipedia
freimaurer-erhebung-jpg.exact729x476.jpg

Ilyen lehetett egy szabadkőműves szertartás a 18. században.

Minden egy kocsmában kezdődött
A szabadkőművesség a 17. századi Angliában született, és bár a szó eredetére többféle magyarázat van, valószínűleg a szabadkőműves kifejezés (angolul: freemason) azokra a nagy tudású középkori kőfaragókra utal, akik céhektől függetlenül dolgoztak. A mozgalomnak nem véletlenül szinonimája az állandóan építkező kőműves: szabad szellemünket szerintük ugyanúgy folyamatosan fejleszteni kell, ahogy egy épületet tégláról téglára haladva kell felhúzni.

A modern szabadkőművesség kezdetének a páholyok nagypáholyokba rendeződését tekintik: 1717-ben négy londoni szabadkőműves páholy a Lúdhoz és Rostélyhoz címzett fogadóban nagypáhollyá (Premier Grand Lodge of England) egyesült, ezzel elkülönítették magukat a többi szabadkőműves egylettől. (Wikipédia)

Innentől kezdve a szabadkőművesség története meglehetősen bonyolulttá válik, mivel a páholyok Európa- és világszerte is több táborra szakadtak, és különböző irányzatokat képviselnek mind a mai napig. Leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy vannak ortodox és neológ irányzatok.

Az egyik legfontosabb momentum, hogy az 1730-as években az angol mozgalom elérte a kontinenst, és a francia polgárosodó rétegnek nem kellett sok idő, hogy magáévá tegye a pápaság intézményét elvető, szabad gondolkodást hirdető trendet. A francia forradalmat követően egész Európában és Amerikában is elterjedt a mozgalom. Több tekintélyes listát is találunk arról, hogy a világtörténelem során kik tartoztak a szabadkőművesek közé. Voltaire-től kezdve, Oscar Wilde-on, Mozarton és Liszt Ferencen át Rooseveltig, Nagy Frigyesig és Dmitrij Mengyelejevig sok mindenkit elkapott a szellemi szabadság láza.

A szabadkőművesség mindig is a katolikus egyház által üldözött törekvés volt, a pápák az 1700-as évek közepétől egymás után bocsátották ki bulláikat, amelyekben igyekeztek valamilyen módon elhatárolódni a szabadkőművesektől, ördögtől valónak tekintették a mozgalmat. A reformer Ferenc pápa viszont – úgy néz ki – e téren is megengedő lesz. Legalábbis a nagypáholyok ezt várják tőle, mivel megválasztásakor szinte mindegyik üdvözölte az argentin egyházfőt.

Fotó: MTI / Koppán Viktor
dvett20080614053-jpg.exact729x485.jpg

A dégi Festetics-kastély az egyik legnagyobb hazai szabadkőműves gyűjteménynek adott egykoron helyet

Magyarországon időnként bűn volt, időnként pedig megtűrt tevékenységként tartották számon a mozgalmat.

Az első magyarországi szabadkőműves páholyt lengyel emigránsok alapították 1770-ben, de hamarosan létrejött a magyar mozgalom is Pozsonyban. Martinovics Ignác és Kazinczy Ferenc az első szabadkőművesek közé tartozott. 1795-ben aztán betiltották a mozgalmat, amely csak a kiegyezés után éledhetett újjá, a 20. század elején pedig többek között már Kosztolányi, Ady, Wekerle Sándor, Csáth Géza és Apponyi Antal is szabadkőműves volt. A hazai szabadkőművesek egyik legnagyobb könyvtára és központja a – fenti képen látható – dégi Festetics-kastélyban működött, az itteni hatalmas Szabadkőműves Levéltár alapján több kutatómunka is született. A gyűjteménynek 1945-ben veszett nyoma.

A gondolkodó középosztály hobbija
A magyarországi kommunizmus alatt polgári csökevénynek tartották a mozgalmat, 1919-ben be is tiltották, a 60-as évektől kezdve is csak megtűrt tevékenységként tartották számon, de azért itt nem volt komoly állami propaganda ellene, mint a Szovjetunióban.


1989-ben – az egyesülési törvényt kihasználva – már teljesen legálisan alakulhatott újjá a két legfontosabb nagypáholy: a Szimbolikus, majd a Magyarországi Nagyoriens. (A hazai szabadkőművesség huszadik századi története részletesebben a Magyar Narancs egy korábbi cikkében található meg.)

E két társaság a mai napig létezik, de több ponton is eltér egymástól. A legfontosabb különbség talán az, hogy míg a szimbolikusok a brit vonalat követik, tehát az Istenbe vetett hit elvárás a belépéskor (ez lenne az ortodox irány), addig a hazai Nagyorienshez tartozók a latin (francia) hagyományt ápolják: itt nem kikötés a vallásosság.

András csak a Jászi Oszkár nagypáholyáról beszélhet: „a Magyarországi Nagyoriens alá jelenleg hét-nyolc kisebb páholy (ebből egy szegedi és egy pécsi) tartozik.” A tagok inkognitója miatt pontosan nem lehet megmondani, hogy jelenleg hány szabadkőműves él Magyarországon, de pár száz emberről van szó. András szavaival: a „gondolkodó középosztály”, ügyvédek, orvosok, újságírók, egyetemi tanárok, pedagógusok, művészek kerülnek be a szabadkőművesek közé, elsősorban a középkorú vagy az idősebb korosztályból.
Kétszáz év alatt nem sok változott


Valaha a szabadkőművesség a progresszív gondolkodás szinonimája volt, és bár kívülállóként nem látunk bele, hogy a mostani tagok törekvései mennyire számítanak haladónak, az biztos, hogy a szabadkőművesek jelenlegi működése, szervezeti felépítése meglehetősen konzervatív.

Ennek egyik oka, hogy a szabadkőművesség túlélte a történelem viharait, és az élettartamát tekintve mára utolért bizonyos egyházakat, például a metodistákat – jóllehet, az egyházzal való összehasonlításnak általában nem örülnek a szabadkőművesek.

A mozgalom elpusztíthatatlansága részben arra vezethető vissza, hogy egyetlen páholy sem szűnhet meg, csak alvómódba kapcsolhat. Aztán azonnal felébred, amint hét mesterfokot elért szabadkőműves úgy dönt, hogy újra működtetni szeretné a páholyt.
Forrás: reddit.com
lcnfe0k-jpg.exact729x482.jpg

A páholyok felépítése országonként eltérhet. Egy dolog közös bennük, mindegyik páholy hierarchikus

Az egyenlőséget, testvériséget hirdető mozgalom egy jól bevált hierarchikus rendszerre épül. A szabadkőműves páholyok még mindig inasokból, legényekből, mesterekből és a főmesterből állnak. András szerint azonban ez a sajátos felépítés nagyon jól működik már az idők kezdete óta. A különböző fokozatok és bizonyos szabályok betartása nélkül ugyanis nem lenne hatékony a munka – így nevezik a szabadkőművesek hivatalos összejöveteleit.


A munka mindig egy-egy előre kidolgozott téma megvitatását jelenti, amelyet minden esetben a szabadkőműves rituáléval vezetnek fel.
  • „A rítus – nagyjából három-ötféle van – alapjaiban minden páholyban ugyanaz. Nem kell nagy ördöngösségre gondolni: úgy képzelje el, hogy mondjuk meggyújtanak egy gyertyát, majd azt körbejárják kétszer. Ez a ceremónia keretet biztosít, egyfajta iránymutatást jelent ahhoz, hogy aztán miként vitassuk meg a dolgokat. A rítusnak szabályai vannak, csakúgy, mint ahogy a vitának is” – meséli András.
  • Az egyik szabály például az, hogy nem lehet beleszólni a másik mondandójába, hivatalosan pedig csak egyszer lehet hozzászólni a vitához. „Ennek a szigornak tradicionális okai vannak, száz évvel ezelőtt még több ezer ember vett részt egy munkán, nagy felfordulás lett volna, ha mindenki többször beleszól a vitába.”
  • „Általában előre kidolgozunk egy éves témavonalat, idén a hit és tudás témakörét jártuk körbe, tíz előadás volt ezzel kapcsolatosan. Persze, alkalomadtán a tematikától el is lehet térni. Az éppen aktuális előadó egyébként sosem a hétköznapi szakmájához köthető anyagot ad elő, hanem elmélyül valami teljesen más témában. Olyan 15-20 percig tart a prezentációja, ezt követően vitatja meg az előadását a társaság.”
“ Amikor valakit felvesznek inasnak, ő is egyenlő testvére lesz a többieknek, csak a feladatai szintjén tér el társaitól. Egy évig tanulnia kell, azaz egy évig csendben kell maradnia.


  • A frissen beavatott inasoknak nemhogy előadni, még csak hozzászólni sem lehet a vitákhoz a munkák során.
  • Egy év eltelte után a szabadkőművesből legény lesz, akinek már jóval több szabadsága van. A legény feladata is a tanulás, és ahogy a feudalizmusban, itt is vándorolnia kell a tanulónak. Csak épp nem műhelyről műhelyre, hanem a páholyok között kell mozognia. Mivel különböző profilú páholyok vannak, a „vándorlás” lehetőséget ad az embernek, hogy eldöntse, a jövőben melyik társasághoz szeretne tartozni. „A Leonardo Páholyban például sok a művész, ott inkább művészeti kérdésekkel foglalkoznak, míg mondjuk a Jászi Oszkárt inkább a társadalmi kérdések érdeklik.”
  • Később a legényből mester lesz. Egy páholy csak akkor működik, ha legalább hét mestere van. Mindig van egy már megfelelő tapasztalattal rendelkező főmestere is, akit minden esetben legfeljebb három évre választanak meg.
Forrás: tortenelemportal.hu
szabadkom1-jpg.exact550x405.jpg


Kifejezetten tilos vallási és politikai meggyőződésről beszélni
Vannak dolgok, amiket kifejezetten tilos szabadkőművesként megtenni. Először is nem szabad firtatni a társaságon belül a másik vallásosságát. „Nem vagyunk istentagadók, csak egyházellenesek. Ennek ellenére tudom, hogy egyházi ember is van köztünk” – jegyzi meg Dávid András.


A másik politikai meggyőződése sem lehet téma, és politizálni sem szabad. „Persze, bizonyos témák, mint most a menekültkérdés, néha kikerülhetetlenek, de pártpolitikával egyáltalán nem foglalkozunk. Egyébként politikus is van köztünk, habár nem első vonalbeli.”

Az aktuális kérdések, ha vita szintjén nem is, jótékonykodás formájában azért beszivároghatnak a szabadkőművesek közé. Az adományozás ugyanis kötelességük a páholyoknak, András szerint mindig ott próbálnak segítséget nyújtani, ahol éppen a legégetőbb társadalmi szükség van rá.

„Néhány évvel ezelőtt, a cigánygyilkosságok során egy lány szülők nélkül maradt. Az ő oktatását finanszíroztuk egy évig, legutóbb meg a Keletinél lévő tranzitzónába szállíttattunk mobilvécéket.”

Az adományok feladója egyik esetben sem a szabadkőműves páholy volt, itt is igyekeztek titokban tartani kilétüket, és civilként adták át a támogatásokat.
Nem az örök élet titkát őrzik
Ha valaki elárulja a szabadkőműves titkot, annak ott kell hagynia páholyát. Bár szeretnénk az ellenkezőjét hinni, de Dávid András állítása szerint sajnos a titok nem a bölcsek köve, még csak nem is a világuralom megkaparintásának terve. Kizárással jár azonban, ha valaki elárulja a rituálék szabályait, vagy ha lebuktatja a másikat. „Magadról elmondhatod, hogy szabadkőműves vagy, de a másik nevét nem árulhatod el.”

Forrás: Wikipedia
masonic-lodge-poster-jpg.exact729x584.jpg

A Nap és a Hold fontos szabadkőműves szimbólumok

Minek kell titkolózni a 21. században?
Dávid András azt mondja, hogy Magyarországon sok szabadkőműves félti az állását, ezért nem szeretik nyilvánosságra hozni a másik életüket. „Az egyetemi tanárok, újságírók nem szívesen fedik fel, hogy szabadkőművesek. Gondoljon csak bele, egy olyan lapnál, amelyet mondjuk az egyház vagy a jelenlegi kormány támogat, elég okot adhat a kirúgásra, ha az egyházellenes kőművesek közé tartozol.”


Valószínűleg sok más munkahelyen sem néznék jó szemmel, ha kiderülne az egyik kollégáról, hogy mindenféle rítusokkal, a nyilvánosságra nem tartozó vitákkal üti el az időt esténként. Az eddig felsorolt szabályok mégiscsak azt a képet erősíthetik, mintha egy szektáról lenne szó.

Ráadásul, ha valami titkos, az mindig gyanús is. A szabadkőművesekbonyolult szimbólumrendszert használnak (a kalapács például a folyamatos szellemi és lelki építkezést fejezi ki, míg a körző a körre, amely meg a világ tökéletességére, a világegyetemre utal), ami így még homályosabbá teszi tevékenységüket egy kívülálló számára. Dávid András szerint a rítusok szimbolikáját egy beavatatlan teljesen értelmetlennek tartaná, sok belépő is idegenkedik attól, hogy a rituálékban részt vegyen.
“ Az újonnan érkezőket hosszú időn keresztül tanítjuk a szimbólumok használatára. Elkezdjük az alapoknál, és arra építjük fel a gondolkodásunkat. Amit felépítettünk, az voltaképpen sosincs befejezve, magyarán mindig minden változhat, nyitottnak kell maradni.
Bár a társaságok „titkosak”, a szabadkőműveseket valójában könnyű megtalálni, a magyarországi Nagyoriensnek még honlapja, páholyainak pedig külön gyűjtőoldala is van. Az Angliai Egyesült Nagypáholynak az épülete látogatható, rendezvényekre ki is bérelhető, sőt kifejezettem reklámozzák is magukat. Bár a magyar páholyok között nem divat a toborzás, néha ők is tartanak nyílt napokat.


„Évente két-három alkalommal tartunk nyitott munkát a szélesebb közönség számára, de általában marhára nem érdekli az embereket. Ez egyébként lehet, hogy a mi hibánk, rosszul reklámozzuk a nyílt napot, vagy csak rossz a témaválasztásunk.”

Nőkkel együtt nem olyan hatékony a munka
Ha eddig azt gondoltuk, hogy a szabadkőművesség csupán egy jól konzerválódott mozgalom, amelyben a szigorú hierarchia is csak a hatékony működést szolgálja, akkor ezt most bíráljuk felül. Egy esetben biztosan nem pusztán hagyományőrzésről, hanem egyenesen maradiságról van szó. A legtöbb páholynak ugyanis nincsenek női tagjai (kivételek azért akadnak, sőt vannak női páholyok is).


Dávid András szerint, ha a jövőben reformokat vezetnének be a szabadkőművesek, akkor az egyik mindenképpen a koedukáció lenne. „Bár a brit irányzat nem, de a legtöbb külföldi országban a latin irányzat már felvesz a tagjai közé nőket, és a magyar egyesületeknek is követniük kellene a példát” – mondja.

„Jóban vagyunk a női szervezetekkel is, de valahogy a legtöbb férfi még mindig azt gondolja, hogy amint egy nő is ott van a munkák során, egyszerűen megváltozik a férfiak magatartása, egyesek harsányabbak, mások halkabbak lesznek a vitákban. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy csak a nőkön keresztül tudunk megújulni. A nők egyszerűen rámenősebbek és nyitottabbak. A férfiak viszont sokszor azt hiszik, hogy minden úgy van, ahogy azt ők elképzelik.”
Forrás: Wikipedia
cut03-gif.exact729x556.gif

A szabadkőművesség legfontosabb jelképe a kőműves derékszög (szögmérő) szárait keresztező körző. Az így keletkezett négyszög közepén általában egy G betű is van, amely a nagy geométerre, a világegyetem építőjére utal. A Világegyetem Nagy Építőmestere a felsőbb lényt, a felsőbb értelmet jelenti, ugyanakkor a latin irányzat követői általában nem használják az építőmester kifejezést.

„Trianonról is a szabadkőművesek tehetnek”
Elsősorban a szélsőjobboldali retorikában fordul elő viszonylag gyakran az összeesküvés-elmélet, amely szerint a szabadkőművesek a maguk képére formálják a világot, globális gazdasági uralomra törnek. Az olyan portálokon, mint az Alfahír vagy aKurucinfó,a szabadkőműves ugyanolyan szitokszó, mint a cionizmus vagy a zsidó. Szeretik például azt hangoztatni, hogy Trianon is azért történhetett meg, mert a békeszerződést megfogalmazó győztes hatalmak a nemzetközi szabadkőműves közösség legbefolyásosabb emberei voltak. Dávid András szerint azonban „csak azt felejtik el Trianon megemlítésénél, hogy a magyar fél részéről is kivétel nélkül mindenki szabadkőműves volt”.


Ezzel együtt van némi alapja a a konspirációs elméletnek. „Működik a testvériség nemzetközi szinten is, a szabadkőművesek kapcsolatban vannak más országok szervezeteivel is.” A hazai páholyok jelentőségét és legitimációját például az adja, hogy a francia vagy a brit nagypáholyok elismerik az itthoni egyesületeket. Ennek megfelelően jó kapcsolatot ápolnak a központi szerepet betöltő páholyokkal, '56-ban is ezeknek köszönhetően maradhatott fenn emigrációban a magyar szabadkőművesség. „De az osztrákokkal is jó kapcsolatot ápolunk, és létrehoztunk egy közép-kelet-európai együttműködést is, mert ugyan Európában élünk, de a régiónknak saját problémái vannak, amelyeket időnként együtt kell megvitatnunk.”
“ A szabadkőművesek a franciákon meg a belgákon keresztül bejutottak az Európai Parlamentbe is
– büszkélkedik Dávid András.

Fotó: iStockphoto / Agromov
1-jpg-117.exact729x491.jpg
Mivel az EP-ben minden egyesület regisztráltathatja magát, így a páholyok – amelyek Magyarországon is egyesületként működnek – is bejegyeztették magukat. Az Európai Parlamentben minden évben tartanak egy napot az egyesületek, egyházak számára, amikor meghallgatják őket. A szabadkőművesek közül 20-25 fő szokta ilyenkor képviseltetni magát.

Vs.

Mo2.jpg
 
Érdekes cikk már csak azért is, mert sok regény foglalkozik a témával, amely tele misztikummal, itt-ott horroral,izgalmakkal , homállyal stb.A cikk segít megvilágítani, hozzáférhetőbbé tenni a tényeket!Persze a téma nagyobb elmélyülést kíván,a véleményem mindössze az első olvasatra vonatkozik.
 
M
Érdekes cikk már csak azért is, mert sok regény foglalkozik a témával, amely tele misztikummal, itt-ott horroral,izgalmakkal , homállyal stb.A cikk segít megvilágítani, hozzáférhetőbbé tenni a tényeket!Persze a téma nagyobb elmélyülést kíván,a véleményem mindössze az első olvasatra vonatkozik.

Kedves Aniko! Ez nem misztikum és nem elmélet, nézz csak utána, mondjuk mindjárt a Wikipédiában, amire a fenti írás is hivatkozik. Az összeesküvés elméletekről az összeesküvők szokták elterjeszteni, hogy elmélet. :)

Itt bőségesen olvashatsz a nem létező szabadkőművesekről. https://translate.google.hu/transla...auf-fuer-immer-mehr-einwanderung/&prev=search

Az Olaszország jobboldali újjászületéséért küzdő P2 szabadkőműves páholyba 1977 és 1978 során tömegesen kérték felvételüket politikusok, magas rangú katonatisztek, a hadsereg és a rendőrség titkosszolgálatainak vezetői.[1] Licio Gelli, a páholy nagymestere nem véletlenül jelenthette ki 2006-ban a svájci televíziónak adott interjúj|ban, hogy nagyon sok barátja volt, és lehetőségükben állott volna mindent blokkolni az államapparátus gépezetében.[2] Virginio Rognoni kereszténydemokrata politikus, aki 1978 és 1983 között töltötte be a belügyminiszteri tisztséget egy interjúban ezzel kapcsolatban a következőket mondotta:

„Nekem teljes bizonyossággal úgy tűnik, hogy a P2 tervei homlokegyenest ellenkeztek Moro politikai terveivel...De homlokegyenest ellenkeztek minden olyan politikai céllal, amelyet a demokratikus erők követtek autonóm részvételük révén. És éppen ezért, mert a P2 okkult hatalom volt, képes volt kívülről befolyásolni erőszakkal az események – mert a korrupció és az intrika is az – az események alakulását.”[3]


Folytatás itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/P2


USA-páholygyűlés-hidfo.ru_.jpg Freimaurer-und-Einwanderung-259x300.jpg Kattints rá az eredeti méretért.

A fenti kép az USA szabadkőműveseinek a gyűlésén készült, a második kép, pedig a szeptember 7-i nyilatkozat, 28 európai szabadkőműves páholy közös nyilatkozata. A nyilatkozatot a franciaországi Médias-Press hozta nyilvánosságra.

Magyar fordítás:

Az európai szabadkőműves páholyok nyilatkozata


Az európai szabadkőműves Nagypáholyokat aggodalommal tölti el a háború és nyomor martalékául esett országokból menekülő migránsok tragédiája, ezért felhívják az európai kormányokat azoknak a közös politikai döntéseknek a meghozatalára, amelyek nélkülözhetetlenek a szükségben és végveszélyben lévő emberek méltó és humánus fogadásához. Az államok arra való képtelensége, hogy felülemelkedjenek a nemzeti önzéseken újabb jele annak, hogy Európa beteg, ahol az önző egyéni érdek felülkerekedik a közérdeken.

Az európai szabadkőműves Nagypáholyok emlékeztetnek arra, hogy az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartása az európai építkezés alapelvei közé tartozik. Ilyen elvek alapján jött létre a nemzetek közötti szolidaritás. A szolidaritás eszméjének jelentősége csak nő a világ számos régiójában bekövetkezett összeomlás láttán.

Anélkül, hogy egy olyan földrész történelmére kitérnénk, amelyet magát is számos népvándorlás kovácsolt egybe, a mai drámák fel kell rázzák öntudatunkat és újító befogadó politikát kell sugalmazzanak.

Ennek hiányában az európai földrész hamarosan a megosztottság és ellentétek színtere lesz, ami új szerencsétlenségbe fogja sodorni a népeket. Ebből pedig nem más következik, mint a nacionalizmusok újbóli felkorbácsolása.

A mai tragédia tehát az európai álom újjászületésének és megújulásának olvasztó tégelye kell legyen.

Talán jól is jött ez a cikk, mert így már érthető, hogy miért viselkednek úgy az Európai Unió vezetői, mintha elment volna a józan eszük.
 
Utoljára módosítva a moderátor által:
Hát akkor ez a szabadkőművesség csak a liberalizmus őse, ma meg az egyik formája.

Amúgy nekem ez a "mozgalom" mindig is csak egy gittegyletnek tűnt, amire a titokzatossága miatt a kívülállók ráaggattak egy csomó misztikus meg konteós képzelgést. De a titokzatossága nélkül nem is létezne.
A szélsőjobbosoknál meg azért jelenik meg szitokszóként, mert a "zsidó" szó szinonimájaként használják.
Afféle Jolly Joker ez, amint látom, amibe mindenki belegondolhatta azt, amit gonosz erőnek tartott. Mivelhogy a titokzatossága miatt nem tudta, hogy mi az. És amit nem ismerünk, azt nem szeretjük.
 
M
Hát akkor ez a szabadkőművesség csak a liberalizmus őse, ma meg az egyik formája.

Amúgy nekem ez a "mozgalom" mindig is csak egy gittegyletnek tűnt, amire a titokzatossága miatt a kívülállók ráaggattak egy csomó misztikus meg konteós képzelgést. De a titokzatossága nélkül nem is létezne.
A szélsőjobbosoknál meg azért jelenik meg szitokszóként, mert a "zsidó" szó szinonimájaként használják.
Afféle Jolly Joker ez, amint látom, amibe mindenki belegondolhatta azt, amit gonosz erőnek tartott. Mivelhogy a titokzatossága miatt nem tudta, hogy mi az. És amit nem ismerünk, azt nem szeretjük.

Az a baj, hogy ebbe a gittegyletbe tartozik Juncker is és mi ugyan nem vesszük komolyan, mert elképesztő, mint az óvodások gyülekezete, de Juncker az Európai Unió egyik vezetője! :(
 
Neked M.Anna semmi se jo. HA segitenek az a baj ha nem, az.
Nem sok kapcsolatunk volt veluk, egy mutetre gyujtottek,egy erdelyi kisfiunak , es mi is beszalltunk es kaptunk egy koszono levelet a St Laszlo nagy paholytol Bp-rol..
Human celokat finanszeroznak.
A cikk pont azt mutatja be mi az a tabu amit nem szokas, nem illo megkerdezni kik a tagjai es milyen politikai nezeteket vall..ezek utan a wikipedia es minden egyeb csak pletyi, hisz maga a nagymester nyilatkozik aki hitelessege nem kerdojelezheto meg.

En szivesen lennek ennek a "gittegyletnek" a tagja,:) kar hogy a noket nem veszik fel.:(
 
nekem ez a "mozgalom" mindig is csak egy gittegyletnek tűnt,
ebbe a gittegyletbe tartozik mint az óvodások gyülekezete, deGittegylet ezt is kozarolag magyar megfogalmazban lehet igy hallani ,mint lebecsulendo es ertektelen ,holott azt sem tudja mirol szol ! Meg eleven tagot nem is latott azert beszel rola ily modon mert fel tole !
A mi ismeretsegi korunkben akad azert tag ,elevenebb mar nem is lehetne .
Melitta Neked epp ugy baratod mint Nekem es Nala correctebb emberrel meg nem talalkoztam .
Mifelenk megnyitottak a noi agat is tudomasom szerint .
Mar csak beajanlast kell szerezned !-hmmm tan meg az meglenne ...
 
Utoljára módosítva:
M
Neked M.Anna semmi se jo. HA segitenek az a baj ha nem, az.
Nem sok kapcsolatunk volt veluk, egy mutetre gyujtottek,egy erdelyi kisfiunak , es mi is beszalltunk es kaptunk egy koszono levelet a St Laszlo nagy paholytol Bp-rol..
Human celokat finanszeroznak.
A cikk pont azt mutatja be mi az a tabu amit nem szokas, nem illo megkerdezni kik a tagjai es milyen politikai nezeteket vall..ezek utan a wikipedia es minden egyeb csak pletyi, hisz maga a nagymester nyilatkozik aki hitelessege nem kerdojelezheto meg.

En szivesen lennek ennek a "gittegyletnek" a tagja,:) kar hogy a noket nem veszik fel.:(

Jajj, kedves Melitta, dehogynem örülök, ha karitatív tevékenységet végeznek! Igazán csodás! Én csak annak nem örülök, amikor jó szándékú embereket becsapnak. Ez nem a Máltai Lovagrend és nem úgy vesznek fel tagokat, hogy valaki gondol egyet és beesik az utcáról, mintha moziba menne. Nem tudom, hogy ki lehet ez az úr, a Dávid András, aki utánajárt, hogy kik is azok a szabadkőművesek. Feltételezem róla, hogy jó szándékú ember és valóban csak ennyit tud róluk. Csakhogy sokkal többet is lehetne róluk tudni, hiszen bőven van irodalma olyan személyektől akiket az egész világon respektálnak.

Ezért aztán teljesen téves az, ahogy ez a cikk bemutatja a szabadkőművességet. Mindjárt kezdhetnénk a karitatív tevékenységekkel. Vajon mi szükség lenne ilyen esküre ahhoz, ha valóban ennyi lenne csak ennek a társaságnak a dolga?

Részletek a francia/skót rítus szerinti szabadkőműves-esküből:

„Magasztos ügyünk az emberiség haladása, legfőbb óhajunk a gondolat szabadsága, küldetésünk a lelkismereti szabadság, s végső célunk: egyenlő jogok biztosítása minden ember számára.”

„Esküszöm, hogy nincs más hazám, mint széles e világ! Esküszöm, hogy nem szűnöm meg végsőkig és mindenek felett küzdeni a nemzeti határok ellen! Esküszöm, hogy egzisztenciámat is feláldozom a progresszió és az egyetemes egység diadaláért! Esküszöm, hogy életem árán is leverem azokat, akik istentiszteletből ember és ember közé válaszfalakat emelnek!"

Az sem igaz, amit az eredetükről ír Dávid András. Mélyen az ókorba nyúlik az eredetük, egészen addig az első építőig, aki Istenhez akart eljutni és ennek érdekében felépítette Bábelt.

Nagyon veszélyes társaság ez, sokan haltak meg és lettek eltemetve, mint egy kutya, tömegsírban, azért, mert elárulták esküjüket. Elég ha csak Mozart történetét ismered. Ismered a Varázsfuvolát?

Ne haragudj, Melitta, én nem veled akarok akadékoskodni, de annyira nem stimmel semmi abban, amit itt írtál, vagy írt Dávid András.

Bárcsak úgy lenne, ahogy ő gondolta és csak ennyire lennének veszélytelenek a szabadkőművesek. Sajnos nagyon komoly és a hivatalos hatalom fölött álló társaságról van szó.

 
Utoljára módosítva a moderátor által:
M
Még annyit, hogy Jászi Oszkár, nagymester akit a cikk is említ a Kelet című lap 1911. júliusi számában azt írta:

"Vitatható, hogy a szabadkőműves páholyok jótékonysági egyletek lennének. Ahhoz, hogy jótékonykodjunk, nincs szükség szövetkezésre bőrköténnyel és szalagokkal teleaggatva... Nem! Mi egy új társadalmi rend alapjait építjük. Ehhez van szükség a teljes titoktartásra összejöveteleinken. A jótékonykodás csak álcázást szolgáló palást, amit levetünk, ha már nincs rá szükségünk. A titoktartási fogadalomnak nincs semmi értelme, ha csak jótékonykodásról lenne szó, és a félelmetes szabadkőműves eskü is felesleges lenne."


Tehát Dávid András ezt nem tudta, vagy tudta, de eltitkolta. Szerintem egyik sem vet rá túl jó fényt. o_O

Bizony, bizony és egy ilyen páholy tagja a mi alkoholista és luxemburgi adóparadicsomot építő uniós vezetőnk, Juncker, aki vezet bennünket a végromlásba és épp azon kesergett a minap Franciaországban, hogy micsoda nagy veszélyt jelentenek Európára a nemzetek.
 
NAgy gondolkodokat soha nem ertette meg a vilag, csak joval halaluk utan.
A muvesz vilag fiatalon elhunyt tagjait nem kell az o nyakukba varni, hisz maig nem derult igazabol ki mi okozta Mozart halalat. Azert azt ne feletsd el hogy o maga is erezhette elete veget akar a Don Giovanni eloadasa utan ,hisz az utolso eveben irta a La clemenza di Tito, a Varazsfuvola es a Requiemet.
Amennyiben maskeppen teszed fel a kerdest hany ember is halt meg a nemzeti hatarok miatt? 5oo millio, jo par milliard ha a vilagon csak az utolso 100 vagy 200 evet nezuk.
Istentiszteletbol ember es ember kozott micsoda oldoklesek mentek es mennek a mai napig.

Amerika tortenelmet ha nezuk,ott se ment siman 1867 eszak-del haboru ,de vegul csak letrejott egy jol mukodo allam mint The United States of America.
Eus orszagok is tomorultek es hatarok nelkul azert jonak itelheto meg ,megha van is a kezdeti idoben zokkenok is.

Eskuszegesert regebben mindenhol kinyirtak az embereket, ma bortonbe kerulnek. Legyen az allami katonai az egyhazirol nem is beszelve.
A szabadkomuveseknek soha nem volt akkora hatalma, hogy csak ugy eltegyenek embereket a lab alol.
 
Utoljára módosítva:
1980-valahányban nekem is mondták hogy beajánlanának az egyik torontói szabadkõmüves páholyba. El kellett hárítsam, mert mint (aránylag) új-kanadás, még nem voltam abban a helyzetben hogy jótékonysági aktivitásokat támogathassak. De - maradtam jó véleménnyel róluk (pláne mert azok a barátaim nagyon rendes jó emberek voltak).
Azóta, az illetõ páholy kihalt, én meg maradtam az emlékeimmel....
 
Én nem sokat tudok a szabadkőművesekről, de állítólag a legtöbb nagy magyar az volt, Kossuth is, meg Széchenyi is.

Mozart pedig azért halt meg fiatalon, mert az apja már kisgyerekkorában hurcolta fellépésről fellépésre szélben, hóban, hidegben, huzatos, hideg termekben játszott, és emiatt nagyon beteges volt. A ki nem kezelt gyermekkori betegségeket pedig nem tudta kiheverni.
És hát azt is tudjuk, hogy a nagy zsenik mindig rövid ideig éltek.
Hogy miért került tömegsírba, azt nem tudom.
 
M
Én nem sokat tudok a szabadkőművesekről, de állítólag a legtöbb nagy magyar az volt, Kossuth is, meg Széchenyi is.

Mozart pedig azért halt meg fiatalon, mert az apja már kisgyerekkorában hurcolta fellépésről fellépésre szélben, hóban, hidegben, huzatos, hideg termekben játszott, és emiatt nagyon beteges volt. A ki nem kezelt gyermekkori betegségeket pedig nem tudta kiheverni.
És hát azt is tudjuk, hogy a nagy zsenik mindig rövid ideig éltek.
Hogy miért került tömegsírba, azt nem tudom.

220px-Sankt_Marxer_Friedhof_Mozart-Grabmal_1.jpg
Ez Mozart jelképes sírja.

Látod ez az utolsó mondatod a kulcs.

Halála után egy harmadosztályú sorsírba helyezték. Ebben a sírfajtában három koporsót helyeztek egymásra, majd a sírhelyet 7 év múlva újra kiadták. A Mozart családból sem vett részt senki temetésen, Constanze pedig valamilyen oknál fogva csak 9 év múlva ment ki a temetőbe, hogy megkeresse férje sírhelyét, de addig már a sír pontos helye feledés homályába merült.

Mozart nem egy kis muzsikus volt, hanem már életében is körülrajongták, mégis úgy kaparták el, mint egy kutyát.

A szabadkőműves testvérei sem kísérték el, pedig a fogadalmuk erre kötelezi őket.

Hasonló módon halt meg Schiller Weimarban, aki kiváló egészségnek örvendett, mégis teljesen váratlanul betegeskedni kezdett, miután a porosz uralkodó Berlinbe hívta, hogy ő legyen a trónörökös nevelője. Schillert is teljes részvétlenség mellett tömegsírba temették el nagy titokban. A misztikus betegségben elhunyt nagy drámaírót illuminátus orvosa nem boncoltatta fel, és nem adták meg neki sem az őt megillető végtisztességet. Az illuminátusok azért kedvelik a boncolás nélküli, gyors temetést egy tömegsírba, hogy ne maradjon nyoma a halálbasegítő mérgezésnek.
 
Utoljára módosítva a moderátor által:
M
A nyíltan szabadkőműves római pápa...
Jelenleg is regnáló
(az írás születésekor még Benedek volt a pápa) Szentatyánk bevallotta a szabadkőművesség teljes hatalomátvételét a Vatikánban. Most vált teljessé VI. Pál pápa - akinek a boldoggá avatási folyamata a vége felé tart és várható rövid időn belül megtörténik - 30 évvel ezelőtt (1972. június 29. Szent Péter és Pál Apostolok ünnepén) mondott szavai: "A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba!".

http://apologetica-hitvedelem.blogspot.hu/2012/12/a-nyiltan-szabadkomuves-romai-papa.html
 
„Esküszöm, hogy nincs más hazám, mint széles e világ! Esküszöm, hogy nem szűnöm meg végsőkig és mindenek felett küzdeni a nemzeti határok ellen!

De ezt én nem értem. Ha, mint írod, a szabadkőművesség egyik célja a nemzetállamok megszüntetése, akkor hogy lehet, hogy a XIX. századi nagy magyar hazafiak, költők, írók, és a szabadságharc sok hőse is mind szabadkőművesek voltak? Hát rájuk aztán igazán nem lehet mondani, hogy nem akartak nemzetállamot.
 
hogy lehet, hogy a XIX. századi nagy magyar hazafiak, költők, írók, és a szabadságharc sok hőse is mind szabadkőművesek voltak? Hát rájuk aztán igazán nem lehet mondani, hogy nem akartak nemzetállamot.

Hát igen, ők a nemzet szabadságáét hacoltak, az önállóságért és a szabadságért - legalább is nekünk ezt tanították, és mert volt ki ellen harcolni...

Más kérdés, hogy sok forradalom kirobbantása mögött ott voltak bizonyos érdekszférák (titkos társaságok), amelyekkről nem nagyon beszél a hivatalos történelem oktatás, hogy ez mennyie az elméletek körébe tartozik, azt egy hétköznapi ember nehezen tudja megitélni... Persze adatokat lehet találni bőven az interneten...

Az én nézetem szerint, ha ezek a társaságok csak jótélkonysági szervezetek lennének nem kellene titkolozniuk és mindenféle szertartást kitalálniuk, hanem nyiltan működnének, mint azt teszik a jótékonysággal foglakozó hivatalos szervezetek - legalábbis nekem így lenne logikus - persze ez nem jelenti azt, hogy a titkos társaságok esetenként ne lépjenek fel jótékonyan...
 
Utoljára módosítva:
De egy olyan társaságnál, aminek ilyen sok tagja van, és volt a történelem során, bennem erősen felmerül a kétség, hogy lehet-e egyáltalán titokról beszélni. Amit ilyen sokan tudnak, és tudtak, az már nem titok. Nekem gyanús, hogy nincs is ott semmiféle titok.
 
M
De egy olyan társaságnál, aminek ilyen sok tagja van, és volt a történelem során, bennem erősen felmerül a kétség, hogy lehet-e egyáltalán titokról beszélni. Amit ilyen sokan tudnak, és tudtak, az már nem titok. Nekem gyanús, hogy nincs is ott semmiféle titok.

Én nem vagyok szabadkőműves és szakértő sem, én is csak olvastam róla, nem vagyok arra predesztinálva, hogy én oktatgassam itt, hogy mi miképp történik. :) Annyit azért el tudok mondani, hogy különböző fokozatok vannak és akkor, amikor valaki elhatározza, hogy belép egy páholyba - persze meghívás alapján, ami előtt alapos ismereteket szereznek róla - ezt követően 1 évig semmiféle fokozatot nem szerezhet, még csak meg sem szólalhat a találkozók alkalmával. Sőt, olyan szabadkőműves páholy, vagy titkos társaság is van, amelynek úgy nevelik ki a tagjaikat arisztokrata családok ivadékaiból, eleve olyan iskolákba küldik őket és végig figyelemmel kísérik a pályafutásukat. Ilyen az amerikai "Order of Skull and Bones". Az amerikai elnökök közül a két Bush és William Howard Taft volt ennek a titkos társaságnak a tagja. A fiatalabb Bush ellenfele John Kerry volt 2004-ben. Mindketten a Skull & Bones tagja...

Amikor erről kérdezték Busht egy tévé riportban, azt válaszolta, hogy ez annyira titkos társaság, hogy nem beszélhet róla.

Nem csak a szabadkőművesek közt vannak fokozatok, hanem a társaságok között is. A legfelső szinten levőkről, már tényleg csak nagyon keveset lehet tudni. Ott történnek a legfelső döntések, amit végre kell hajtaniuk az alattuk levőknek.

Mi egyszerű emberek egy virtuális valóságban élünk, elhitetik velünk, hogy bármi is múlik rajtunk, mert mi megyünk választani 4 évenként. A választási lehetőségünk annyi, mint 2004-ben Bush és John Kerry közt az amerikaiaknak volt. Minden eldőlt már réges rég, például az is, ami most történik a népvándorlás kapcsán. Ezért tűnik nekünk így kívülről nézve, mintha megőrültek volna a vezetőink. Pedig nem őrültek meg, csak végrehajtják azt, amit az igazi hatalom már rég elhatározott, csakhogy ezt nem közölhetik velünk

Ugyanez a helyzet a Vatikán szintjén is. A keresztény emberek csak forgatják a fejüket és nem értik, hogy mi történt az ő pápájukkal, aki ma már keletre fordulva imádkozik és muzulmán vallású emberek befogadására szólít fel, az abortuszt elkövetőknek feloldozást ígér és a homoszexuális párok házasságát is hajlandó megszenteltnek tekinteni és ezt mondja:

„Amennyiben időnként erőfeszítéseink és munkánk látszólag nem képesek gyümölcsöt teremni, emlékeznünk kell, hogy mi Jézus követői vagyunk… és az Ő élete, emberileg fogalmazva bukással végződött, a kereszt bukásával.”


 
Utoljára módosítva a moderátor által:

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

petrucy wrote on dreaming58's profile.
Szia!
Sajnos elírtam a jelszót.Helyesen: DKKTi (a végén kis " I "
Sziasztok! Üdv mindenkinek! Nagyon örülök, hogy a kolléganőm megmutatta ezt az oldalt. Remélem innen sok jó olvasmányt tudok letölteni és elolvasni. Ha csak tehetem, akkor olvasok. A fantázia nagyon fontos számomra. Immár túl vagyok egy könyvtárra való könyv kiolvasásán. De ez az, amiből sohasem lehet elég. Szinte minden műfajt szeretek olvasni. Talán az önéletrajzot nem. Régen sok könyvem volt, ma már nem igazán.
gyurcyka wrote on Aronfy's profile.
szia! annó feltöltöttem a dicsekvő béka-t.eltünt a gépemről sok mással együtt.ha még meg lenne, átdobnád? köszi!
Adatbázis hibát jelez a gép, minden olvasatlan üzenetre kattintásnál....
vivant wrote on nadva's profile.
máj 14 péntek 8:47

Statisztikák

Témák
38,269
Üzenet
4,827,581
Tagok
617,022
Legújabb tagunk
HTamas12
Oldal tetejére