A természet furcsa játékai

tekergo

Kitiltott (BANned)
Állandó Tag
Akik őseink idejében „a természet furcsa játékai” voltak csupán, ma 330 ezres számukkal meghatározó elemei a társadalmunknak. Választópolgárok, akik bármikor leszavaznak 329 ezer értelmiségit, és ha előrevetítjük a jelenleg uralkodó tendenciát, maholnap milliónyian lesznek. Tét a jövő, gyermekeink élete, de cselekedni ma kell.

Kezdjük a szigorú tényekkel. A hetvenes években végzett országos felmérés szerint az iskoláskorú gyerekek 3,3%-a volt gyengeelméjű, amely arányt ha kivetítjük az egész társadalomra, akkor az 330 000 beteget jelent. Szintén a hetvenes évekből származó országos adatok szerint a súlyosan értelmi fogyatékosok 24,1%-a cigánygyerek volt, és számuk emelkedő tendenciát mutatott. Vegyük figyelembe, hogy 1976-ban a cigányság lélekszámát 350 ezerre becsülték. Ismereteinket összegezve az a meghökkentő eredmény jön ki, hogy a cigányok legkevesebb 22%-a súlyosan értelmi fogyatékos, azaz minden ötödik az. Az országos átlagot – amely a már említett 3,3% – természetesen úgy kell érteni, hogy abban már benne van a cigányok rontó tényezője is, vagyis a magyar lakosságra érvényes érték ennél valamivel kevesebb, ahhoz a 2,3%-hoz közelít, amelyet az Amerikai Egyesült Államok fehér bőrű lakossága körében is mértek. (Fehérek IQ-eloszlása közel azonos, bárhol éljenek is a világban.) Tehát ha a magyarországi értelmi fogyatékosok számarányát rasszonként vizsgáljuk, akkor a különbség majdnem tízszeres a magyarokkal szemben a cigányság „javára”.

Ez azonban még csak a jéghegy csúcsa. Tudjuk azt, hogy az IQ-értékek úgynevezett normális eloszlást mutatnak. Ha az értékeket megint csak rasszonként vizsgáljuk, igaz az, hogy a fehér bőrű emberek leggyakoribb és egyben átlagos IQ-értéke száz. IQ 85 alatt tekintünk valakit enyhén, 70 alatt pedig súlyosan értelmi fogyatékosnak. A fehérbőrű emberek túlnyomó többsége, mintegy 84%-a fölötte van a 85 pontos értéknek, azaz se enyhén, se súlyosan nem értelmi fogyatékos. Más a helyzet a cigányoknál. Az ő IQ értékeik is normális eloszlást mutatnak (mint ahogyan minden rassznak), de tekintve, hogy náluk 70 pont alatt már az egyedek 22%-a található (fehér bőrű embereknél 85 alatt is csak a 16%), így az egész görbe mintegy 20 ponttal van balra eltolva, azaz az átlag és egyben leggyakoribb IQ érték a cigányoknál körülbelül 80. Mindez azt jelenti, hogy több mint felük legalábbis enyhén értelmi fogyatékos, és a legintelligensebb cigányok is alig érik el a fehér bőrűek átlagát. Mindezeket a megállapításokat a mindennapi gyakorlat is igazolja. A kisegítő iskolák tele vannak cigányokkal, és a normális tantervű iskolákban a cigány diákok csak gyenge eredményt képesek elérni.

A fentebbi sorok miatt sokan nyílván máris rasszistának titulálhatnak, holott a tények megállapítása még nem rasszizmus, mint ahogyan az Amerikai Egyesült Államokban is mindenki tényként kezeli a fekete bőrűek gyengébb értelmi teljesítményeit, még a legelhivatottabb jogvédők is. Tehát aki már itt acsarkodni kezdett, az csak azt bizonyítja, hogy ostoba (vagy cigány). A rasszisták és nem rasszisták ott válnak kétfelé, amikor az okokat kezdjük el firtatni.

Jogvédők szerint a barnább bőrűek szokatlanul gyenge értelmi teljesítménye a környezeti hatásoknak tudható be. A gonosz fehéreknek elég csak csúnyán nézni egy genetikailag hiperpigmentáltra, és az máris elfelejti még azt is, hogy hogyan hívják, nemhogy még jó pontokat érjen el egy IQ teszten. És ömlik a szokásos maszlag, hogy hát a kedvezőtlen szociális körülmények, a kissebségtudat, és még sorolhatnánk, hogy mi minden okozza, okozhatja ezt a nagy értelmi különbséget.

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy vannak (tudósok), akik ezt fordítva gondolják. Szerintük igenis az enyhébb értelmi képesség az elsődleges, ami aztán meghatározza a szociális gondokat, a társadalom perifériáján való tengődést. Szerintük a barnább bőrűek kisebb intelligenciája genetikailag meghatározott, és igazán semmi köze a környezeti hatásokhoz. Érvek és ellenérvek feszülnek egymásnak a két tábor vitáiban (persze nem itt nálunk, hanem az USA-ban, nálunk ugyanis a kérdést megfogalmazni sem szabad, nemhogy vitázni róla), és anélkül, hogy megpróbálnám eldönteni ezt az évszázados harcot, folytassuk tovább csakis a szigorú tényekkel.

Létezik Magyarországon egy olyan, hogy genetikai tanácsadás. Természetesen nem ma éli a fénykorát, hiszen ma még a mennyiségi családtervezés sem működik, nemhogy a minőségi (csak egy enyhe utalás a demográfiai helyzetünkre). Néhány őrült genetikus a fejébe vette azt a gaz náci ötletet, hogy milyen jó lenne, ha a gyermeket váró anyák egészséges újszülötteknek adnának életet. Felháborító. Az ilyen fasiszta mocskokat le kéne lőni. Meg is fogalmaztak egy elvet, miszerint ha olyan pár keresi fel őket, akik gyermekvállalása esetén körülbelül húsz százaléknál nagyobb esély merül fel arra, hogy beteg utód születik, akkor nem tanácsolják a gyermekvállalást, míg ellenkező esetben minden tudásukkal azon lesznek, hogy egészséges kisbabák szülessenek.

Fogjuk fel a súlyos értelmi fogyatékosságot úgy, mint betegséget. (A trendi Európában is ez járja.) Vajon mi történik akkor, ha egy átlagos értelmi képességű (azaz IQ 100), fehér bőrű pár keresi fel a genetikai tanácsadót, és mondjuk semmilyen öröklődő bajuk nincsen? Természetesen szóba kerül annak a veszélye is, hogy nem lesz-e a gyerek esetleg értelmi fogyatékos. A fiatal párt ebben az esetben természetesen megnyugtatják, hiszen az intelligencia örökletessége 60, más kutatók szerint 80%, azaz annak az esélye, hogy egy átlagos értelmi képességű párnak súlyosan értelmi fogyatékos gyereke születik, számítások szerint körülbelül 0,2%, azaz a gyakorlatban elhanyagolható.

Mi történik akkor, ha egy átlagos értelmi képességű (azaz IQ 80) fiatal cigány pár keresi fel ugyanazt a genetikai tanácsadót, ugyanolyan kérdéssel? Megint csak szóba kerül az értelmi fogyatékosság kérdése, és hoppá, az orvosok el kezdik vakarni a fejüket, ugyanis két IQ 80 találkozásakor annak a valószínűsége, hogy súlyosan értelmi fogyatékos utód születik már 17,3%. Mit kell tennie a tanácsadónak? Természetesen azt, hogy nem javasolja a cigány párnak a gyermekvállalást. És bizony ezt kell tanácsolnia a cigány párok felének. Persze a valóságban ilyesmi sohasem szokott előfordulni, mégpedig azért nem, mert egy átlagos cigány pár sohasem keres fel genetikai tanácsadót.

Tegyünk még egy lépést a borzalmak kapuja felé. Mi történik vajon akkor, ha – ne adj Isten – egy 70-es intelligenciával rendelkező pár keresi fel a genetikai tanácsadót? (Ne felejtsük el, hogy bizonyítottan a cigányok 22%-a tartozik ennél rosszabb kategóriába.) Az orvosok megint csak vakarhatják a fejüket, ugyanis ebben az esetben a beteg utód születésének valószínűsége már 50, azaz ötven százalék! Vegyük még mindehhez hozzá, hogy a fővárosban végzett felmérések szerint egy átlagos értelmi képességű pár 1,8-2,0 gyermeket vállalt a hetvenes években, míg egy familiáris értelmi fogyatékos (IQ általában 45 és 70 között) 6, azaz hatot. Ezek után azt hiszem nem csoda, hogy Magyarországon az 1954 és 1974 között eltelt időszakban az értelmi fogyatékosok száma megnégyszereződött. És a lejtőn nincs megállás.

És itt kell felhívnunk a törvényhozás felelősségére a figyelmet. Köztudott, hogy hazánkban a vérrokonházasságot, valamint a vérrokonokkal folytatott szexuális kapcsolatot a törvény igen szigorúan bünteti. Mindez nem véletlen, annak a valószínűsége ugyanis, hogy egy ilyen kapcsolatból degenerált utód születik 50%, azaz pontosan annyi, amennyi két IQ 70 találkozásakor. Ha a törvényhozók csak egy kicsit is következetesek lennének, akkor megtiltanának minden szexuális kapcsolatot 70-es intelligenciaszint alatt, hiszen mint ahogy a vérrokoni fajtalankodások, úgy ezek is a társadalom genetikai degenerációjához vezetnek. Ily módon minden ötvenedik fehér bőrű embernek tilos lenne gyermeket nemzeni, mint ahogyan minden ötödik cigánynak. Egy ilyen törvény bevezetése alapvető társadalmi érdek, mégis, a megvalósításának még csak halvány reménye sincsen. Alapvető társadalmi és politikai változások kellenének ahhoz, hogy egy ilyen törvény – azaz az emberi faj jogos önvédelme – megszülessen.

Végezetül vessünk egy pillantást az intelligencia – pontosabban annak hiánya – és a bűnözés kapcsolatára. Nyírő Gyula, hazánk egyik legnevesebb pszichiátriai professzora, akinek könyve évtizedekig tankönyv volt az orvostudományi egyetemeken, nem egyszer kifejtette és leírta, hogy a társadalmi normákat csak azok képesek betartani, és tiszteletben tartani, akik azokat egyáltalán felfogják. Mert egy átlagember számára igen egyértelmű parancsnak számít például az, hogy ne ölj, no de mit kezd ugyanezzel a normával egy értelmi fogyatékos? Ily módon mennél több mentálisan sérült van egy társadalomban, annak világa annál élhetetlenebb, fertőzőbb. Akik őseink idejében „a természet furcsa játékai” voltak csupán, ma 330 ezres számukkal meghatározó elemei a társadalmunknak. Választópolgárok, akik bármikor leszavaznak 329 ezer értelmiségit, és ha előrevetítjük a jelenleg uralkodó tendenciát, maholnap milliónyian lesznek. Ki fogja fenntartani a világot, ha géniuszaink már nem születnek meg? Ki fogja előre vinni, ha már nem lesznek vezéreink, útmutatóink? Tét a jövő, gyermekeink élete, de cselekedni ma kell.

Most már egészen biztosan nem tudom lemosni magamról a vádat, hogy nemzeti szocialista nézeteket vallok, de az igazság az, hogy ez nem is nagyon érdekel. Az acsarkodók nyílván az én véremet is követelni fogják, mondván, hogy ebben az országban náci patkányoknak nincs helye. Már megbocsássatok, kedves partizánok, de hogy lennék én náci ezzel a névvel, amelyet most ostoba dühtől torzult orcátok elé kanyarintok:
Ludman Zsolt.
 

afca

Kitiltott (BANned)
Kicsit antiszemitának találom.Lehet,hogy nincs igazam.Nekem is vannak nézeteim... Sokszor nem jó mindent kimondani.
 

siriusB

Állandó Tag
Állandó Tag
Egy kis eugenetika?
Amiről írsz, nagyon messzire vezet és nagyon igazságtalan nézőpontból született "felmérés" - márha valóban történt ilyen.
 

siriusB

Állandó Tag
Állandó Tag"...társadalmi normákat csak azok képesek betartani, és tiszteletben tartani, akik azokat egyáltalán felfogják"

Tegyük fel, hogy minden embernek megmérnék az IQ-ját és megkapnák a 30-tól egészen menzaszintig az adatokat. Összeülne egy bizottság: kimondaná, hogy akinek 70 alatti az IQ-ja az költözzön börtönbe, mert biztos bűnöző lesz. (mert egyéb szankcióra még gondolni sem merek!)

Aztán eltelik 20 év akkor már emelni kell a szintet ugye a haladás... Akkor már az is mehet a süllyesztőbe akinek az IQ-ja 70-100 között van. És így tovább.... Nyugtass meg, hogy ugye nem így gondolkodnak az EMBEREK!! Gondolom azok vagyunk?

:555:
 

kmarkdev

Új tag
Furcsa helyzeteket teremthetnek a statisztikai adatok. Másrészt az ún. "emberi tényező" nagyon kiszámíthatatlan, de jól is van így.
Az emberek faji hovatartozástól függetlenül nagy számban képtelenek a logikus gondolkodásra, sőt, sokan nagyon komoly szövegértelmezési problémákkal küzdenek. És mind, egytől egyig választópolgárok, akiknek emiatt gőzük nincs, miképp kellene szavazni.
Ez valahogy nem áll össze nekem: több szál fut egyetlen statisztikai érv alatt.
 

estfen

Állandó Tag
Állandó Tag
Még szerencse ,hogy a Teremtő Egy-nek nem jutott eszébe ilyen felmérést csinálni az egész emberiségen és a határt nem húzta meg a saját IQ -ja szerint. Akkor ki élne ma a Földön?
 

b.p.

Állandó Tag
Állandó Tag
Az IQ mérési módszere (a feltett kérdések pl.) erősen kultúrafüggő. Ha az európai kultúra alapján feltett kérdésekkel mérnéd, tartok tőle, hogy sok mérhetetlenül bölcs és művelt indiai ostobának bizonyulna. Ugyanakkor bizonyos vagyok abban, hogy 120-as IQ-jú ember gyengeelméjű lenne, ha a dzsungel szabályaiból állítanának össze kérdéseket. Szerintem a cigányokat a saját kultúrájuk alapján összeállított kérdésekkel lehetne objektíven mérni. Az iidézett vizsgálatok csak arra jók, hogy hergeljék az úgyis hergelhetőket.
 

carmen

Állandó Tag
Állandó Tag
Más a helyzet a cigányoknál. Az ő IQ értékeik is normális eloszlást mutatnak (mint ahogyan minden rassznak), de tekintve, hogy náluk 70 pont alatt már az egyedek 22%-a található (fehér bőrű embereknél 85 alatt is csak a 16%), így az egész görbe mintegy 20 ponttal van balra eltolva, azaz az átlag és egyben leggyakoribb IQ érték a cigányoknál körülbelül 80.-------Nem minden cigány (azok közt is vannak rendesek), de nagyrészük szedte a nagyösszegú családipótlékot, meg segélyeket, dolgozniuk nem kellett, igy a kocsmákban múlatták az időt többnyire. Mi várható el, milyen IQ alkoholista szülők gyerekétől, akik ráadásul nevelésükkel se foglalkoztak, sőt iskolába se járatták őket. Saját maguknak köszönhetnek mindent. Ha azt állitod diszkrimináció érte őket, akkor igazad van, pozitiv diszkrimináció, mindig többet kaptak a társadalomtól, mint mások.
Ami az elkövetkező nemzedékek IQ-jét illeti, majd jönnek a drogosok gyerekei, ami még az alkoholnál is rosszabb. Igaz nem szokás róla beszélni, mert abban pénz van, főleg s sok szervezet jól él az ún. drogellenes kampányokból.
 

afca

Kitiltott (BANned)
Más a helyzet a cigányoknál. Az ő IQ értékeik is normális eloszlást mutatnak (mint ahogyan minden rassznak), de tekintve, hogy náluk 70 pont alatt már az egyedek 22%-a található (fehér bőrű embereknél 85 alatt is csak a 16%), így az egész görbe mintegy 20 ponttal van balra eltolva, azaz az átlag és egyben leggyakoribb IQ érték a cigányoknál körülbelül 80.-------Nem minden cigány (azok közt is vannak rendesek), de nagyrészük szedte a nagyösszegú családipótlékot, meg segélyeket, dolgozniuk nem kellett, igy a kocsmákban múlatták az időt többnyire. Mi várható el, milyen IQ alkoholista szülők gyerekétől, akik ráadásul nevelésükkel se foglalkoztak, sőt iskolába se járatták őket. Saját maguknak köszönhetnek mindent. Ha azt állitod diszkrimináció érte őket, akkor igazad van, pozitiv diszkrimináció, mindig többet kaptak a társadalomtól, mint mások.
Ami az elkövetkező nemzedékek IQ-jét illeti, majd jönnek a drogosok gyerekei, ami még az alkoholnál is rosszabb. Igaz nem szokás róla beszélni, mert abban pénz van, főleg s sok szervezet jól él az ún. drogellenes kampányokból.


Carmen szivemből szólltál.Nagyon osztom vélleményedet.Amit itt leirtál az a nyers igazság.:p
 

Judith

Állandó Tag
Állandó Tag
Más a helyzet a cigányoknál. Az ő IQ értékeik is normális eloszlást mutatnak (mint ahogyan minden rassznak), de tekintve, hogy náluk 70 pont alatt már az egyedek 22%-a található (fehér bőrű embereknél 85 alatt is csak a 16%), így az egész görbe mintegy 20 ponttal van balra eltolva, azaz az átlag és egyben leggyakoribb IQ érték a cigányoknál körülbelül 80.-------Nem minden cigány (azok közt is vannak rendesek), de nagyrészük szedte a nagyösszegú családipótlékot, meg segélyeket, dolgozniuk nem kellett, igy a kocsmákban múlatták az időt többnyire. Mi várható el, milyen IQ alkoholista szülők gyerekétől, akik ráadásul nevelésükkel se foglalkoztak, sőt iskolába se járatták őket. Saját maguknak köszönhetnek mindent. Ha azt állitod diszkrimináció érte őket, akkor igazad van, pozitiv diszkrimináció, mindig többet kaptak a társadalomtól, mint mások.
Ami az elkövetkező nemzedékek IQ-jét illeti, majd jönnek a drogosok gyerekei, ami még az alkoholnál is rosszabb. Igaz nem szokás róla beszélni, mert abban pénz van, főleg s sok szervezet jól él az ún. drogellenes kampányokból.

Hátha ez a beszólás nem számit rasszistának, akkor megeszem a nemlétező gyapju kalapom.:555:Ha egy hasonló megjegyzést Észak Amerikában tennél, akkor minimum nézhetnéd az üres pénztárcádat. :mad:
 

b.p.

Állandó Tag
Állandó Tag
Idézet:
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">Eredeti szerző carmen
Más a helyzet a cigányoknál. Az ő IQ értékeik is normális eloszlást mutatnak (mint ahogyan minden rassznak), de tekintve, hogy náluk 70 pont alatt már az egyedek 22%-a található (fehér bőrű embereknél 85 alatt is csak a 16%), így az egész görbe mintegy 20 ponttal van balra eltolva, azaz az átlag és egyben leggyakoribb IQ érték a cigányoknál körülbelül 80.-------Nem minden cigány (azok közt is vannak rendesek), de nagyrészük szedte a nagyösszegú családipótlékot, meg segélyeket, dolgozniuk nem kellett, igy a kocsmákban múlatták az időt többnyire. Mi várható el, milyen IQ alkoholista szülők gyerekétől, akik ráadásul nevelésükkel se foglalkoztak, sőt iskolába se járatták őket. Saját maguknak köszönhetnek mindent. Ha azt állitod diszkrimináció érte őket, akkor igazad van, pozitiv diszkrimináció, mindig többet kaptak a társadalomtól, mint mások.
Ami az elkövetkező nemzedékek IQ-jét illeti, majd jönnek a drogosok gyerekei, ami még az alkoholnál is rosszabb. Igaz nem szokás róla beszélni, mert abban pénz van, főleg s sok szervezet jól él az ún. drogellenes kampányokból.

</TD></TR></TBODY></TABLE>
Hátha ez a beszólás nem számit rasszistának, akkor megeszem a nemlétező gyapju kalapom.:555:Ha egy hasonló megjegyzést Észak Amerikában tennél, akkor minimum nézhetnéd az üres pénztárcádat. :mad:

Annyira rasszista, hogy nekem van egy gyapjú kalapom erre a célra.

Egyébként kíváncsi lennék, hogy a cigány kultúra alapján összeállított IQ teszttel hová kerülnének a saját felsőbbrendűségüktől elszállt emberek.
 

gödipista

Állandó Tag
Állandó Tag
Valamelyik fórumon már idéztem egy XIX sz.-ból való történetet:egy sok rabszolgát dolgoztató ültetvényestől a barátja- aki megdöbbent a majdnemfehér mulattok látványától- megkérdezte: miféle niggereket dolgoztatsz te, hisz ezek majdnem fehérek?Ja, kedves barátom, a négerség nem szín, hanem állapot!
Nem a cigányok, négerek, stb IQ-ja alacsony, hanem a társadalom perifériáján élőké, függetlenül, származásuktól, és ez sem genetikailag meghatározott, hanem a halmozottan hátrányos élethelyzetből adódik.
 

Judith

Állandó Tag
Állandó Tag
És milyen érdekes volt azt tapasztalni, hogy azok a cigánygyerekek, akik Magyarországon kisegitő iskolákba jártak és csak botladoztak, itt Kanadában a legnagyobb többségük három-négy hónapon belül képes volt a hasonló korú kanadai gyerekekhez fölsorakozni. kiss
 

Szamócám

Állandó Tag
Állandó Tag
Cigánygyerek bekerül az óvodába (jó esetben), iskolába, és rettentő gyengén teljesít. Nem azért, mert buta, gyengeelméjű stb., hanem mert olyan alapvető fogalmakat nem ismer, ami egy átlagos családban felnövő gyereknek természetes. És sokszor még csak nem is az anyanyelve, amit ott beszélni kell. De sokszor kiderül, hogy a rendkívül primitívnek tűnő kisgyereknek éles esze, jó megfigyelőképessége, "józan paraszti esze" van. Csak sajnos a családja nem partner abban, hogy tanuljon.
 

Ludman Zsolti

Kitiltott (BANned)
bab

Kedves földieper.

Kérlek, gondold végig.

Tehát azt mondod, hogy egy átlagos - ezt a szót kiemelem: átlagos - cigánygyerek semmivel sem gyengébb az adottságait nézve, mint a többi. Csakhát a szülei nem támogatták az ő kultúrlénnyé válását. A szülei nyilván azért nem támogatták a kultúrlénnyé válását, mert az ő szüleik sem támogatták az ő kultúrlénnyé válásukat, és szerinted - nyilvánvalóan - itt sem lehet szó biológiai tényezőkről. Aztán persze a nagyszülők kultúrlénnyé válását sem támogatták a dédnagyszülők, akiknek meg az üknagyszülők nem támogatták a kultúrlénnyé válását, és így tovább.

Kérdésem a következő: Létezett valaha egy őscigány család, akik valami ok miatt - azt ne firtassuk, hogy miért - nem támogatták, hogy gyermekeik kultúrlényekké váljnak, és ez a nevelési hiány, mint a tűzvész, végigsöpört úgy 80-90 generáción? Ez afféle dominó-elmélet? És semmit sem lehet tenni?

Kérlek, csak egy kicsit gondolkozz, mielőtt nem fondolkozol. Nehogy a leszármazottaid szintén ne tudjanak gondolkozni, mert te nem támogattad a gondolkodó-lénnyé válásukat.

Apropó. A Homo sapiens sapiens akkor most nem is faji kategória? Az örökléstant - mint náci mocskot - húzzuk le? Mendelt hantoljuk ki, és kérjük rajta számon aljas elméletét,

Emberek! Itt nem babra megy ám a játék!
 

tekergo

Kitiltott (BANned)
Állandó Tag
Idézet:
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">Eredeti szerző carmen
Más a helyzet a cigányoknál. Az ő IQ értékeik is normális eloszlást mutatnak (mint ahogyan minden rassznak), de tekintve, hogy náluk 70 pont alatt már az egyedek 22%-a található (fehér bőrű embereknél 85 alatt is csak a 16%), így az egész görbe mintegy 20 ponttal van balra eltolva, azaz az átlag és egyben leggyakoribb IQ érték a cigányoknál körülbelül 80.-------Nem minden cigány (azok közt is vannak rendesek), de nagyrészük szedte a nagyösszegú családipótlékot, meg segélyeket, dolgozniuk nem kellett, igy a kocsmákban múlatták az időt többnyire. Mi várható el, milyen IQ alkoholista szülők gyerekétől, akik ráadásul nevelésükkel se foglalkoztak, sőt iskolába se járatták őket. Saját maguknak köszönhetnek mindent. Ha azt állitod diszkrimináció érte őket, akkor igazad van, pozitiv diszkrimináció, mindig többet kaptak a társadalomtól, mint mások.
Ami az elkövetkező nemzedékek IQ-jét illeti, majd jönnek a drogosok gyerekei, ami még az alkoholnál is rosszabb. Igaz nem szokás róla beszélni, mert abban pénz van, főleg s sok szervezet jól él az ún. drogellenes kampányokból.

</TD></TR></TBODY></TABLE>


Annyira rasszista, hogy nekem van egy gyapjú kalapom erre a célra.

Egyébként kíváncsi lennék, hogy a cigány kultúra alapján összeállított IQ teszttel hová kerülnének a saját felsőbbrendűségüktől elszállt emberek.

Olyan is van?
 

Ludman Zsolti

Kitiltott (BANned)
a cigány kultúráról

Tényleg közhelyszámba megy B.P elmésnek szánt mgjegyzése, hogy a cigány kúltúra alapján összeállított IQ teszten az európai emberek teljesítenének rosszul.

De tisztázzuk:

- Az IQ teszt, nem műveltségi teszt. Kultúráktól tökéletesen független gondolkodás-készséget vizsgálnak vele. (Mármint az igazi IQ tesztekkel. Az utcai árusoknál kapható, meg az interneten kitölthető tesztekre ezt persze nem igaz, hiszen azoknak a lényege éppen az, hogy a kitöltője elszálljon magától, mert tudja, hogy a Kiskunfélegyháza-Salgótarján-Párizs-Debrecen sorban a Párizs a kakukktojás. Hú, de "intelligens"...

- Ha el is fogadnánk azt, hogy a kétféle értelem nem fedi egymást, de mégis egyenrangúak, azért azt nem árt figyelembe venni, hogy az európai civilizációt európai emberek építették, európai értelem mentén, és amelyet "másfajta értelmű" népek nehogy továbbvinni, de még fenntartani sem tudnak. Viszont az érdekes adalék, hogy pl. az indiai történelem ezzel a mondattal kezdődik: "Kezdetben jöttek az árják." És előtte? Mihez tudott kezdeni a saját értelmével az a "civilizáció"?

De hogy egy kis ellenvéleményt is vigyek a dologba. Nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy a cigányságnak van egy olyan rétege, amely már generációk óta - és ez egy nagyon fontos információ - képes egy olyan társadalmi-kultúrális szinten lenni, amely magasabb, a magyar átlagnál. Mindannyian ismerünk ilyen családokat. És ők annak is az élő biznyítékai, hogy a felzárkóztatási programok elhibázottak, hiszen aki képes rá, az felzárkózik magától, pusztán a saját erejéből, aki meg nem, azt lehet hogy irdatlan összegekkel fel tudjuk helyezni egy polcra - no de mi rá a garancia, hogy ott is marad? Erre a magyar kényszer-értelmiség képzés az eleven példa. Beterelték az olvasni szó szerint utáló ifjanti csürhét az egyetemekre, ami után körülbelül három-négy évbe kerül nekik visszasüllyedni - viszont az öntudtauk életük végéig kitart.

De visszatérve az "eli" cigány családokra. Ezekben a nekünk szokatlan mentalitás még inkább pozitívum, mint elitélendő "idegenség". Gazdasági válság van? Akkor mától 12 órát dolgozok naponta - gondolkodik egy ilyen család fője. Míg - valjuk be - egy átlag magyar családfő sírni kezd, hisztizni, toporzékolni, leissza magát, majd megveri a feleségét, hogy bebizonyítsa, mennyire erős.

Aki olvasta az utóbbi írásaimat is, annak nem új, hogy az úgynevezett cigánykérdést már én is csak csinált problémának tartom. Kétségkívül létezik, és kétségkívül probléma - no de messze nem ez ma Magyarországon a legnagyobb.

És a kúltúrák egyenjogúágáról egy frappáns történet:

Amikor Szegeden divatba jött az egyetemisták körében, hogy lováriból teszik le a diplomához szükséges nyelvvizsgát, ami egyébként még tovább züllesztette az amúgy sem szárnyaló felsőoktatás színvonalát, a természettudományi tanszékeken született egy nagyon elmés, és egyébként semmi szín alatt diszkriminatívnak nem nevezhető döntés:

Csak olyan nyelvvizsgát fogadnak el a diplomához, amely nyelven az adott tudományak van írásbelisége...
 

misi44

Kitiltott (BANned)
Míg - valjuk be - egy átlag magyar családfő sírni kezd, hisztizni, toporzékolni, leissza magát, majd megveri a feleségét, hogy bebizonyítsa, mennyire erős.

Ez nekem uj....de lehet te okosabb vagy:D

Nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy a cigányságnak van egy olyan rétege, amely már generációk óta - és ez egy nagyon fontos információ - képes egy olyan társadalmi-kultúrális szinten lenni, amely magasabb, a magyar átlagnál. Mindannyian ismerünk ilyen családokat
En nem ...
 
Oldal tetejére