Ajándék pillanatok Neked...

Évicus témája a 'Irodalom' fórumban , 2008 Augusztus 18.

 1. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  William Henry Davies

  Nincs időnk

  Taposómalom életünk:
  Egy percet nem pihenhetünk.

  Nem érünk rá, mint rét ölén
  Mélázó bárány és tehén.

  Dióval mókus hempereg -
  Nem pazarlunk rá perceket.

  Tavon szikrázó napsugár -
  Nem nézzük meg régóta már...

  Tánc közben egy nő ránk nevet,
  Lábát se láttuk -, ellebeg.

  Hiába gyúl ki mosolya,
  Időnk - csodára - nincs soha.

  Éljük a hajszás éveket -
  S elszalasztjuk az életet. ​
   
 2. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Jorge Luis Borges

  Az álom

  Midőn az éjfél kongatása még
  bőséges idővel kecsegtet,
  Odüsszeusz gályáinál mélyebbre szállok
  az álom emberi emlékezetének
  elérhetetlen tartományaiba.
  És e vízalatti tájról
  érthetetlen roncsokat emelek ki:
  elemi botanikák füveit,
  mindenféle fajta állatokat,
  holtakkal folyó párbeszédeket,
  arcokat, melyek voltaképp álarcok,
  és réges-régi nyelvek szavait
  s olykor olyan borzalmakat,
  melyekhez nappal semmi sem hasonlít.
  Minden leszek vagy semmi. Az a másik,
  ki úgyis vagyok, s aki ezt a másik
  álmot látja: ébrenlétem. Csak néz rá,
  kis, rezignált mosollyal. ​
   
 3. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Yves Bonnefoy

  Egy hang

  Úgy hordtam bennetek szavam, akár a lángot,
  E sötét gyilkosabb, mint lángnak bár a szél.
  S nem döntött semmi még ily véres küzdelembe,
  Sem rossz csillagzatom és semmilyen szeszély.
  Így éltem volna hát, amíg erőm e láng volt,
  És láttam volna mást, mint hogy hamvába tért,
  S az éjt, mely jól tudom, eljön, ha szárnyalása
  Lerázza sorstalan sok üvegcserepét?
  Csak szó vagyok, magam feszítve a hiánynak,
  Dadogásom egykor a hiány szórja szét.
  Igen, a pusztulás közel, nem lenni, szó csak,
  A végzet ez s hiú a megdicsőülés. ​
   
 4. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Kosztolányi Dezső

  Szemét a csillagok között

  Ha emberek közé megyünk, fényes terembe,
  remegve toljuk a tiltó reteszt.
  A tiszta nők nyugodt és enyhe mellén
  oly súlyosan lóg az aranykereszt.
  Ez a talaj szilárd -- ők állnak, ülnek,
  vagy fekszenek, nyugodtan alszanak.
  Övék a föld, a biztos rejtve-élés,
  vetésükben lassan kikél a mag.
  Mi a jövőt fogunkkal ráncigáljuk,
  köldökzsinórját tépjük esztelen,
  mi Mágusok vagyunk, Előidézők,
  és korcsolyázunk kócos fellegen.
  És minden úszik és csurog köröttünk,
  bukunk, hacsak hozzánk nyúlnak puhán,
  folyton-folyó és folyton-újuló lét,
  síkos, csuszamlós trottoir-roulant,
  hullám a szélben, szél a fellegekben,
  szemét és csillagok közt a kezünk,
  bizonytalan habokban, életünkben
  alélva és örjöngve evezünk --
  csak evezünk a ködben és a szélben,
  mint tántorgó és ájult szívbajos,
  ki kétes életének óceánján
  rozzant ladikkal tétova hajós. ​
   
 5. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Mécs László

  Az ember és az árnyéka

  Egy fényességes hajnalon a földből nőtt egy ember.
  Valaki beoltotta őt két fény-imádó szemmel.
  Meglátta a kelő Napot és ment feléje folyvást,
  valami vágy vonszolta, mint tenger felé a forrást.
  Az élet jött-ment, színesült, pergett a film körülte,
  szemébe hullt a múlt, jelen: öklével kitörülte.
  Nem döbbentette semmi meg, a cél-érzése tiszta.
  Csak ment, csak ment a Nap felé. Nem nézett volna vissza.
  A Nap meg megtréfálta őt: az égzenitre pattant,
  akkor sejtett meg egy gyanút, rejtélyt, megoldhatatlant.
  Most merre menjen ? Fölfelé ? Ha szárnya volna, bordó !
  Itt pusztuljon mint egy-nyaras, szegény kis napraforgó ?
  A Nap megindult lefelé. Az ember ment utána.
  A Nap vért hullatott, bukott. Tán eltörött a szárnya ?
  Ha mostan végleg eltűnik : mi jő ? miféle végzet ?
  Az ember ősz lett hirtelen, megrémült, hátra nézett.
  Most látta meg kitárt-karú árnyékát szívbe-fájón,
  amint keresztként feketült s elnyúlt a messzi tájon.
  Vállára vette szomorún a mérföldes keresztet.
  A Nap lehullt, a föld kihűlt és alkonyodni kezdett.
  Az éj sűrű volt, mint a sár, az ember lába gyúrta,
  nem tudta azt se, merre jár s rálépett a tejútra.
  Vállán vonszolta a sötét, a mérföldes keresztet,
  hogy odaért, a nagy kereszt ragyogni, égni kezdett.
  Lépdelt csillagtól csillagig, tán ezer évig is ment,
  beoltott fény-szomjas szeme kereste Őt, az Istent​
   
 6. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Rafael Alberti

  Csalódott a galamb..

  Csalódott a galamb, igen.
  Csalódott a galamb.
  Északra készült s délre tévedt.
  Tónak hitte a búzaföldet.
  Csalódott a galamb.
  A tengerről azt hitte: égbolt,
  az éjről meg hogy napsütés.
  Csalódott a galamb,
  A csillagok, azt hitte: harmat,
  a forróság meg: hóesés.
  Csalódott a galamb.
  Szoknyád blúznak gondolta, s a
  szíved, gondolta: otthona.
  Csalódott a galamb.
  (A parton nyomta el az álom.
  Te meg fönt voltál egy faágon.)
  -
  fordította:Csorba Győző
   
 7. rajkin

  rajkin Állandó Tag

          Rab Zsuzsa - Add meg

          Kegyelmes Isten add meg add meg add meg -
          még egy kicsit világon kívül élni
          még egy kicsit sírni a szerelemtől
          járni szemetes utcán mint virágon
          gépzuhogást hallani muzsikának
          telefonvárás pórázán szűkölni
          ígézni az utcát a kerti ajtót
          eszelősen ráolvasót susogni
          térj meg térj meg fordulj nyakad szakadjon
          kifaggatni reménykedőn a tükröt
          makacsul hajtogatni hogy nem és nem
          s igen igen mondani rá a rímet

          Kegyelmes Isten add meg add meg add meg -
          édességes életveszélyben élni
          sínek közt várni be hetykén a mozdonyt
          tudva hogy félkezemmel visszalökném
          tépdesni bután margarétaszirmot
          lépéseket számolni hátha páros
          és mosogatás közben énekelni
          mint kiscseléd és nem szégyelni semmit
          és aztán persze sírni néha este
          üresen hagyni félhelyet a párnán
          s mint olvasót átkot morzsolni áldást
          térj meg térj meg fordulj nyakad szakadjon
          és reggel újrakezdeni a semmit

          Kegyelmes Isten add meg add meg add meg -
          állni az ablakban mint dédanyáink
          ígézni a kerti ajtót az utcát
          ráolvasót susogni eszelősen
          térj meg térj meg fordulj nyakad szakadjon
          Közben ügyek emberek tárgyalások
          szerződések kérdőívek satöbbi
          elrendezni félkézzel az egészet

          aztán tovább világon kívül élni
          aztán tovább sírni a szerelemtől
          járni szemetes utcán mint virágon
          elmondani ezerszer hogy nem és nem
          mégis mégis felelni rá rímet

          Kegyelmes Isten add meg add meg add meg -
          S ha megadod ne büntess majd utána.


      [​IMG]
   
 8. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Tersánszky Józsi Jenő

  Különös fohász

  Esti bánat mit kezdjek én veled,
  Könnyen hevült, könnyen feledt,
  Múlt öröm, avúlt fájdalom?
  Nos, - kóstolgattam mint majom,
  Régit ujért dobva hamar.
  Egyik férges volt, más fanyar,
  Érett, édes émelyitett.
  Nem bánom én semelyiket.
  Hagyd a nyöszörgést, hagyd a vádat,
  Estéli bánat, olcsó bánat,
  Vesszen szemem, ha hátra néz.
  Hagyj engemet gyatra zenész.
  Hangicsálásod csak undort okoz…
  Bárcsak födözne be gonosz,
  Álnok, sivár, dölyfös makacsság.
  Bárcsak értés, jóság ne hassák
  Többé szivemet. - Átkozott
  Malasztjok csak romlást hozott
  S judásfiaknak erősséget.
  Bár ne ösmernélek csak téged
  S mint földönfutó háza romján,
  Öklét az égre rázza, mondnám:
  Háztüzem, hitem kialudt.
  Gyűlöleté, kétségeké az út.
  Nincs hát és nem kell többé kegyelem,
  Sötét erőm, csupán te légy velem!​
   
 9. rajkin

  rajkin Állandó Tag

  Kérésem egy

  Devecseri Gábor - Kérésem egy

  Kérésem egy: a csókod add
  vagy tiszta szívvel megtagadd
  de ne osszad nekem kegyül
  mert akkor a szivem kihűl.

  Omolj karomba szeliden
  vagy lökj magadtól messze el
  ha hozzámsimulsz, köszönöm
  ha meg se hallgatsz, becsülöm
  alamizsna nem érdekel.

  [​IMG]
   
 10. carly

  carly Állandó Tag

  [​IMG]

  TOLNAY ANDRÁS
  LENNÉL-E MENEDÉKEM

  Lennél-e menedékem,
  Ha teljesen eláztat az eső
  Lennél-e menedékem
  Ha nem is próbálnék erősnek látszani
  Megsimogatnál akkor is,
  Ha mocsárba merültem előtted
  Lennél-e menedékem
  Ha siralmas kiszolgáltatottságom
  Egyetlen érintésért könyörögne
  Megvigasztalsz akkor is, ha majd
  Könnyeim ömlenek aszfaltközöny tócsáiba
  Lennél-e a menedékem,
  Akkor, mikor magam elől menekülök ...
  talán pont hozzád...
   
  kékzsebsün kedveli ezt.
 11. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Reviczky Gyula

  Pálma a Hortobágyon

  Oda vitték, ki a Hortobágyra,
  Hogy legyen majd híres, büszke pálma,
  Hogy bámulják olvasatlan évek,
  Születendő, újabb nemzedékek.

  De az ösztön már kicsikorába'
  Húzta, vonta melegebb hazába.
  S hol az ákác, fűzfa gyökereznek:
  A homokban nem gyökerezett meg.

  Darabig csak tengett nyomorogva,
  Míg a nyári nap körülragyogta,
  S magát azzal csalta, hitegette,
  Hogy ez délnek sugára, melegje.

  De hogy ősz lett, köd lepé a tájat,
  S a levelek lassan hulldogáltak:
  A legelső szélvihar kitépte,
  S a halálnak éje szállt föléje.

  Új tavaszkor ákác, fűzfa zöldellt;
  A kiszáradt fácska soha többet;
  Mert akinek délszak a hazája,
  Hideg földön nem él meg a pálma. ​
   
 12. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Nagy István Attila

  Utószó

  Rettenetes, ha a reménytelenség megköti az
  ember tetteit, gondolkodását, életösztöneit.
  Ilyenkor nem futja másra az erejéből, mint
  hogy egymás mellé teszi a lábait, ha
  egyáltalán útnak indul.
  De inkább a helyét keresi, mert hirtelen
  kiüresedett az élete, eltűnt, aminek - hol
  nagyobb, hol elgyengülő akarattal -
  nekifeszült. Arra törekedett, hogy átrendezze
  az elmúlt évtizedeket. Lehet még valami, ha
  ketten akarják.

  Mene tekel ufarsin - megmérettél és könnyűnek
  találtattál. Ezt mondja az ember legelőször
  magának. Felkínáltam magam; kézbe vettél,
  megforgattál, gyönyörködtél bennem, aztán
  elejtettél. - Olyan, mint egy lila színű
  kavics, én pedig mostanában megszerettem az
  aranyat - mondtad. Nem ad hiába, aki úgy ad,
  hogy közben magának is örömöt szerez vele.
  Szép gondolat. - Elég lesz a halálig.
   
 13. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Vlagyimir Viszockij

  Ballada a szerelemről

  Midőn a tengerár az Úr szavára
  Medrébe visszatérült csendesen,
  A vízözön habjaiból kiszállva
  A partra léphetett a szerelem,

  S széthordta menten fürgeröptű szárnnyal
  A szél a bűnös kontinenseken.
  S akadnak még oly furcsa figurák,
  Akik magukba szívják e csudát,

  S nem várnak büntetést, kitüntetést sem,
  S míg azt hiszik, csak lélegeznek, át-
  Veszik szabálytalan, vad ritmusát
  Annak, ki éppen így zihál egészen.

  Szenvedélyedet, miként hajót,
  Úgy sodorják áradó folyók,
  Mielőtt kimondod: "szeretek",
  Mondd, hogy: "élek", "levegőt veszek".

  A szerelem lovagja kódoroghat
  Örökkön - ez az ország végtelen.
  S a próbák napról napra szigorodnak,
  Szeszélyes udvarhölgy a szerelem.

  Elválás, búcsú - akit erre fognak,
  Nem lesz nyugalma, talmi álma sem.
  Nem tántorítod e bolondokat,
  Számukra nincs elég nagy áldozat,

  Nem drága ár az életük sem érte;
  Ha nem szakad meg, hogyha fennmarad
  A szál, mely ezt az eszelős hadat
  Bűvös kötéssel összefűzte végre.

  Friss szél a kiválasztottakat
  Részegíti, újra él a holt,
  Mert nem lélegezhet, élhet az,
  Ki szeretni sohasem tanult.

  Aki a szerelem tavába fulladt,
  Nem húzza ki, nem éri el szavad,
  A mendemonda bármit is locsoghat,
  De az a tó a vérétől dagad.

  S mi égő gyertyát állítunk a holtnak,
  Aki a szerelembe belehalt.
  Eggyé simult a hangjuk, úgy suhan
  Eggyévált lelkük is virágosan,

  Lélegzetük is összeforrt örökre,
  Egy ingó híd alattuk, sóhaja
  Ajkuknak egy, nem válik szét soha,
  Így lépnek együtt minden földi rögre.

  Ágyuknak én a rétet megvetem,
  S hallom alva, hallom éberen:
  "Lélegzem, mert élek - szeretek,
  A szerelem ad csak életet."
   
 14. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Devecseri Gábor

  Őszibarackvirág

  Őszibarackvirág
  püspökszínü szirma
  mintha álmaimra
  szentbeszédet írna,
  földi szentbeszédet,
  eget nem hazudva
  sem égre, sem földre,
  csak azt mondva újra
  szép kenetes hangon,
  hogy ami van, az van,
  legyek áhitatos
  minden pillanatban,
  tiszteljem a létet,
  élvezzem a szépet,
  érezzék már minden
  szóban szentbeszédet
  s az eső zajában,
  s a fűben, s a fában,
  madarak tavaszi
  barbár imájában
  és az ő ünnepi
  szirom-lilájában.​
   
 15. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Devecseri Gábor

  Idő- játék

  A nap kering, a perc szalad,
  marasztalom, de nem marad.
  Egyszerre egyhelyben megáll,
  elküldeném, de egyre áll;
  meglódul, hirtelen leül,
  megmarkolom, kegyetlenül
  kitépi magát - sánta eb,
  rohan két hosszabb-rövidebb
  óramutató-lábon el -;
  megvádolom, de nem felel;
  megdicsérem, csak mosolyog;
  marasztalom, továbbforog;
  meg-megszakítja önmagát,
  villantja holdját, csillagát;
  trapéz-ugrással szökken el,
  vádolva kérdem, nem felel;
  artista-tánca mind vadabb;
  ráng mint a húr, döng mint a dob;
  hajnalra meg-megszelidül,
  olyankor áll, szalad, meg ül,
  mindhármat egyszerre teszi
  s így önmagát megszünteti;
  de mikor szárnya meg se lebben,
  akkor száll a legsebesebben.​
   
 16. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Bertók László

  Egyszerűbb volna

  Okosabb egy szál gyertyát gyújtani,
  mint átkozni a nagy sötétséget,
  jut eszembe a higgadt kínai
  mondás, hogy megint gödörbe lépek,
  és a számon van már, hogy azért ezt
  nem vártam volna, s rohannék neki
  fejjel, ököllel, ha ennyit érek,
  úgy ne akarjon velem játszani,
  ki is? így adná tudtul valaki,
  hogy nem tart méltó ellenfelének?
  vagy én hibázom el? de veszteni
  könnyebb, ha azt mondom rá, hogy végzet?
  miért örülök a piciny fénynek,
  ha egyszerűbb volna ordítani?​
   
 17. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Tabán Gyula

  A vers

  Azt kérdezed, a vers, a dal
  e fáradt mában mit akar?
  De kérdezed-e, mit dalol
  a hattyú, mikor haldokol? ​
   
 18. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Mészáros Fernc

  Csillagközi magány

  Mások bűneit vette magára,
  vonszolja szüntelen menetben,
  álmokat épít a magánya,
  reményt keres a végtelenben.

  Egyetlen csillag az útitársa.
  Néma ez a csillag is,
  és súlyosabb égi magánya,
  mert elveszítette fényeit.

  Fénytelen csillag és földi párja,
  egy felrobbant szerelem.
  Csillagközi menedékre
  nem találnak sohasem.

  És nyugalmat sem találnak,
  a Napot sem érik el.
  Párhuzamos menetükről
  az éj balladát énekel.

  Hold szájából ballada száll,
  siratja az eltűnt napot,
  a magányos égi párost,
  fényét vesztett csillagot.
   
 19. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Mészáros Ferenc

  Reggel

  Reggel a nagy Mókamester
  felkapcsolja a Napot.
  Éjszakai őrségükből
  Búcsúznak a csillagok.

  Kinyílik a szem kapuja,
  besóhajtod az eget
  Anya lélekcsengőjéről
  suhog rád a szeretet.

  Nyújtózik a cirmos reggel,
  könnyharmatok gyöngye csillan,
  éjjeli mámor-meséknek
  kalandja a fénybe illan.
   
 20. Évicus

  Évicus Állandó Tag

  [​IMG]

  Karinthy Gábor

  A kék rózsa

  Ballagok hegyen, völgyön, úttalan
  utakon; ruhám cafatokba lóg;
  dűlöngök, dúdorászom ittasan.
  Kísérnek vad nyarak, telek;
  könnyezem, botlom, elesem.
  És jönnek görcsösbottal ballagók
  s kérdik tőlem: te mit keressz?
  Szemük rámvetik. S felelek:
  én a kék rózsát keresem.
  Mert nagyon sok van, ki keres.
  Az egyik régi ezüstláncot,
  másik szétmállott szavakat.
  Harmadik elfújt gyertyalángot,
  negyedik olvadt havakat.
  Ötödik télidőn tavaszt,
  hatodik ezt, hetedik azt...
  Keresnek mind... múlt árnyakat
  sokan, a jövőt kevesen.
  Utamban ők nem ártanak:
  én a kék rózsát keresem.
  A kék rózsát, a hamvasszirmút!
  a szűz csodát, a meztelent!
  Az éjfél kibomló haját,
  halottak élő sóhaját,
  mely boszorkák szemére leng...
  fagyott tüzét a gyűlöletnek,
  melynek méhe a szerelem...
  Én a kék rózsát keresem!
  a kék rózsát! a fényeset!
  a lengőt és a mozdulatlant.
  Keresem jaj, halálraváltan
  télen és nyáron szüntelen
  a szemeken s az arcokon...
  Keresem... s ha majd megtaláltam,
  gyöngéden számhoz emelem,
  megcsókolom és eldobom... ​
   

Megosztás