Angyalok

Etusmama témája a 'Vallás,szellemtan' fórumban , 2007 Január 18.

 1. Nemtudomka

  Nemtudomka Állandó Tag

  Sajnos a 2., 3. és 4. szám nem ment át a mérete miatt, többszöri próbálkozásra sem.

  :00: Mike Rowland - Mystic Angel
   
 2. Nemtudomka

  Nemtudomka Állandó Tag

  Nem bíztam benne, de ez sikerült.

  :00: Mike Rowland - Mystic Angel
   
  ancsitello kedveli ezt.
 3. Nemtudomka

  Nemtudomka Állandó Tag

  :00: Mike Rowland - Mystic Angel
   
 4. Nemtudomka

  Nemtudomka Állandó Tag

  Befejező rész

  :00: Mike Rowland - Mystic Angel
  Sajnos ez volt az utolsó szám, amit fel tudtam tölteni az albumról, de remélem, ha a műszaki feltételeim változnak, pótolni tudom a hiányzó számokat.
   
 5. Etusmama

  Etusmama Kitiltott (BANned)

  :D

  KEDVES NEMTUDOMKA!

  Köszönöm, hogy gazdagítod az oldalt.
  Kívánom, hogy legyen további szép napod!

  Angyalok vigyázzák minden léptedet!
   
 6. Nemtudomka

  Nemtudomka Állandó Tag

  F.E. Eckard Strohm: Atlantisz angyalai (Részlet a könyből)

  Atlantisz – az Éden kertje<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  „Szent vagy te,<O:p</O:p
  És szentek a te lakóid,<O:p</O:p
  Mert lásd,<O:p</O:p
  Köztetek vagyok!”<O:p</O:p
  (Atlantiszi Törvények könyve)<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  A korszak, amiről szó lesz, körülbelül 83.000-től 67.000-ig tartott a nagy Vízözön előtt. Ez az az időszak, amelyben az angyalok vezették és irányították az embereket. Ebben a korai időszakban a Föld felülete merőben más képet mutatott, mint manapság. A kontinenseknek még nem volt meg a mai formájuk, ekkor még csak részben alkottak szilárd részeket. Más területek, melyek ma a földrészekhez tartoznak, nagy szigetek voltak. A korai, magasan fejlett emberei kultúráknak – Atlantisznak, és Moo-nak vagy más néven Lemúriának – két szárazföldi színtere létezett. Eredetileg mindkét kultúrában az emberek állatias elődei éltek. Míg a többi földrészen, mint például Európában és Amerikában egy fokozatos, természetes evolúció eredményeként a kiválóbbakból emberek fejlődtek ki, Atlantiszon isteni alkotóerők tudatos beavatkozása által egy szellemileg magasabban fejlett személyiség jött létre. A bibliai teremtéstörténet ezt az eseményt, mint az isteni lélegzet, a lékek egy agyagformába leheléseként ábrázolja.
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  Mint említettük, a korai ember ekkor még állatias jellegű fizikai testtel rendelkezett. Az ily módon létrehozott lény képes volt az anyagot a szellem révén formálni, irányítani és uralni. Szépség, harmónia és béke jellemezte a atlantiszi emberek életét az Éden kertjében.

  Nagyon sokáig éltek, mai időfogalmunk szerint körülbelül 280 évig, és amikor meghaltak, tudatosan tértek át a fizikaiból a tisztán szellemi létbe. A halálfélelem ismeretlen volt számukra, mivel a halál – amely mai értelmezésben a tudatosság megszűnését jelenti – nem következett be. Ezért nem is gyászolták az „elhunytat”, hanem a hazatérését ünnepelték. Nem öltek sem állatot, sem embert, ezt az Istennel és a Természettel való tökéletes egység tudata nem engedte meg.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Az atlantisziaknak nem volt egyforma tudásuk, és felelősségük sem volt azonos. A tudás birtokosai a lokik voltak: a beavatottak, a nép tanítói és gyógyítói, akik az angyalokkal álltak kapcsolatban. Legtalálóbb fordításban papot jelenthetne a loki. 144 loki volt a b irodalomban. Minden 12 loki egy főlokinak, a 12 főloki pedig az Arklokinak, a legmagasabb beavatottnak volt alárendelve, aki Istennél lakott, és nem igényelt sem ételt, sem italt. Az általunk vizsgált időben Samael volt az Arkloki az „Arany Fény Birodalmá”-ban, ahogyan Atlantiszt valójában nevezték. <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Eredetileg csak a főváros neve volt Atlantisz. Később az egész földrészt így nevezték azok az idegenek, akik a birodalmat kereskedelmi célból látogatták. Az Atlantisz szó jelentése: „legerősebb, a leghatalmasabb, amin a világ nyugszik”. A görög mítosz Atlaszról – az óriásról, aki a világot a vállán tartja – mindmáig erre az elnevezésre utal.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  A főváros, Atlantisz 12 gyűrűt formálva egy hosszan elnyúló domboldalon terült el. Minden egyes gyűrűt egy fal határolt, mely egy meghatározott drágakő és a hozzátartozó angyal rezgését bocsátotta ki. A templom felépítésének leírásánál majd újra találkozunk ezekkel a drágakövekkel. Minden egyes falon egy kapu vezetett át, amely a fal mentén egy kör alakú utcába nyílott. A kapukat egy egyenesen vezető út kötötte össze egészen a dombtetőig, ahol a főtemplom állt. „És Isten az emberek között lakozott és az ő fénye megvilágította őket”, ahogyan ezt a régiek mondták.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Atlantisz főtemplomában volt Isten lakhelye. A templom közepén állt egy nagy hatszögű, csillag-alakú ajtó és ablak nélküli terem. Alapja, teteje, falai tiszta arannyal voltak bevonva. Szent hely volt ez, ahová soha senki nem léphetett be. Ez az isteni lakóhely képezte a belső szentély középpontját. A belső szentély egy ezüsttel díszített, négyszög alapú helyiség volt. A hatszögű csillagterem körül 12 kör volt aranyból, egymástól 12-12 rőf távolságra. Minden egyes körön 12, félember-nagyságú, óriási drágakő állt.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  A középponttól távolabb eső első kört 12 kristálytiszta jáspis, a másodikat 12 zafír, a harmadikat 12 kalcedon, a negyediket 12 smaragd képezte. Az ötödiket sardonyx, a hatodikat sarder, a hetediket krizolit, a nyolcadikat beryll, a kilencediket topáz, a tizediket krizopráz, a tizenegyediket hyacint képezte. A tizenkettedik kör, az isteni lakóhelytől 12 rőf távolságra, ametisztből állt.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  <O:p</O:p

  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  Közelítsünk a kabalisztika segítségével a fenti számokhoz. Ismerkedjünk meg jelentésükkel! 12-szer 12 drágakő összesen 144-et tesz ki. A szám ismerős a Bibliából, mégpedig a Jelenések Könyvéből. Ott 144.000 kiválasztottról van szó, Izrael 12 törzséből, törzsenként 12.000 emberről.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  144 számjegyeinek összege 9 – a teljesség száma.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  9=3x3 – a szentháromság (Atya, Fiú/Logos, Szentlékek – Isten nőnemű ereje) hatványa.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  A 12 kör 12 rőf távolságra ismét 144-et tesz ki. A számjegyek összege megint 9.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  144 (rőf) x 144 (drágakő) = 20.736, összege 9.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  A drágakőnevek betűinek összege 11-et tesz ki, jelentése: spirituális hatalom, ebből továbblépve a 2-es szám adódik, jelentése: tudás.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Minden egyes drágakőhöz tartozott egy Istentől elrendelt angyal. A 144 angyal feladata az emberek segítése, védelmezés és tanítása volt. Minden angyal szolgálatában egy-egy loki állt.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 306pt; HEIGHT: 26.25pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="sepblandet30" src="file:///C:\DOCUME~1\Anna\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif"></v:imagedata></v:shape><O:p</O:p
  <O:p</O:p


  Folytatása következik<O:p</O:p<O:p</O:p
   
 7. Etusmama

  Etusmama Kitiltott (BANned)  Az angyalok nyelvéről és arról, hogy hogyan beszélnek egymás közt és velünk

  Kételkedhetünk benne, hogy az angyalok vagy a démonok ( mivel ezek tisztán lelkek ) használnak hangos beszédet vagy nyelvet egymás közt vagy velünk, de Pál néhány helyen ezt mondta: „ Ha beszélek az emberek vagy az angyalok nyelvén…” hogy a beszédük, vagy nyelvük abban sokan kételkednek.
  Többen azt gondolják, hogy ha valamilyen nyelvet használnak, akkor az a héber, mert ez volt az első és mennyből származik. A Bábeli nyelvzavar előtt is létezett, az Isten ezen a nyelven adta a törvényt és Krisztus hirdette az Evangéliumot és így kaptak sok jóslatot a próféták a szent lélektől. Látjuk ahogy minden nyelv átmegy különböző változásokon, romláson, ez az egy maradt sértetlen.

  Még további bizonyítéka ennek a véleménynek az, hogy minden démon és intelligencia csak annak az egy népnek a nyelvét használja, amelyiknél „ lakik”, akik megértik. De hogy az angyalok hogyan beszélnek , az rejtve van előttünk csak úgy mint ők maguk. Nekünk , hogy beszéljünk szükségünk van a nyelvhez eszközökre (szervekre) mint például az álkapocs, szájpadlás, ajkak, torok, tüdő, légcső és a mellizmok, melyekből a lélek mozdulata indul.

  Ha távol van a másiktól, hangosabban kell beszélnie, de ha közel, belesuttog a fülébe: és ha össze is tud kapcsolódni a hallgatóval, egy lágyabb lélegzet is elegendő.

  Belesiklik a hallgatóba hang nélkül, mint egy visszatükröződés a szemen , vagy az üvegen. Tehát a testből kilépő lélek, az angyalok, a démonok beszélnek: de amit az emberek érzékelhető hanggal tesznek, azt ők a beszéd eszméjének lenyomatával teszik. Jobb módszer ez, mintha hallható hanggal fejeznék ki a mondanivalójukat.

  A Platonisták szerint Sokrates démonját érzékkel észlelte, de nem a testével, hanem az ebben rejtőző éteri test érzékével. Ezen módszer miatt hiszi Avieen , hogy az angyalokat nem láthatták és hallhatták a próféták. Az eszköz, melynek segítségével az egyik lélek tudatja a másikkal, hogy mire gondol, az erény melyet Pál apostol az angyalok nyelvének hív. De gyakran hallható hangot küldenek, mint az Úr mennybe menetelénél: „ti, galileaiak, miért álltok ott a mennybe bámulva ?” És a régi törvényben sok atya használt hallható hangot de csak mikor testet öltöttek. Azt viszont nem tudjuk, hogy miként hallják meg a lelkek és a démonok a mi könyörgéseinket, imáinkat, hogyan látják szertartásainkat. A démonoknak van spirituális testük, melyet mindenhol érzékelhet a természet, megérinthető, látható, hallható, és semmi sem lehet neki akadály. Ők azonban nem olyan módon érzékelnek mint azt mi tesszük különböző szerveinkkel, hanem talán mint a szivacs, mi magába issza a vizet, vagy valahogy máshogy, mi számunkra még ismeretlen.

  Sok állat nincs felruházva azokkal a szervekkel, például sokaknak nincs füle de valamiképp mégis érzékelik a hangot.

  A lelkek nevei, különböző büntetéseik és a lelkek, melyek a csillagokat, csillagjegyeket, menny sarkait és elemeket uralják

  A jó és rossz szellemeknek különböző neveik vannak, de az ő sajátosságukat és igaz neveiket csak úgy mint a csillagoknak Isten tudja, aki képes arra, hogy megszámolja a csillagok sokaságát és neveiken szólítja őket. Közülünk ezeket senki nem ismerheti, de egy nagyon kevés kifejeződik számunkra az Isteni kinyilatkoztatás által a Szent Írásban. A héber mesterek azt gondolják, hogy az angyalok neveit Ádám határozta meg, és ennek megfelelően lettek ezek leírva. Isten mindent elhozott Ádámnak amit teremtett és Ádámra bízta az angyalok elnevezését és ahogy Ádám elnevezte őket ez így is maradt. Ennélfogva a héber Macabeusok a mágusokkal együtt azt gondolják, hogy a férfi hatalmában áll, hogy elnevezze a lelkeket, de csak olyan férfi aki méltóságteljes és felmagasztalt ehhez az erkölcshöz az Isteni ajándék és felhatalmazás által.

  De a névadást, ami ki kell hogy fejezze az isteni természetet és az angyali erény egészét nem csinálhatja bármilyen emberi hang. A neveket tulajdonképpen munkájukból kifolyólag kapták meg, jelezve hivatásukat és hatásaikat amit az angyali kar követel. Ezek a nevek isteni áldozatok, hatékonyságot adnak minden spirituális szubsztanciának fentről és lentről, hogy elérjék a kívánt hatást.

  Látom és ismerek néhány írást egy szűz pergamenen, amely néhány lélek nevét tartalmazza a hold órájában, amit aztán oda adott, hogy a vízi béka lenyelje és ez morajlik a versekben. A békát elengedik a vízbe, esőbe, zivatarba. Ugyanazt a férfit láttam aki leírta egy másik lélek nevét jelölésével a Mars órájában, amit egy hollónak adtak, akit elengedtek amikor elmondták a verset, azonnal követték a menny azon sarkából és amerre szállt, villámlás, rázkódás, szörnyű dörgések, sűrű felhők jelentek meg. Egyik lélek nyelve sem volt ismeretlen és egyik sem jelölt mást, mint hivatásukat.

  Ilyen nevű angyalok: Raziel, Gabriel, Michael, Raphael, Haniel, akik isteni vízióval , erővel, gyógyszerrel, dicsőséggel rendelkeznek. Ugyanilyen módon olvashatóak a gonosz démonok hivatásai és e szerint így nevezhetjük őket: játékos, csaló, álmodozó, félrelépő és hasonlóak. Így kaptuk meg az ősi héber atyáktól az angyalok neveit, akik uralják a bolygókat és a csillagjegyeket, a Szaturnuszt- Zaphiel, Jupitert – Zadkiel, Marsot - Camael, Napot – Raphael, a Vénuszt – Haniel, a Merkúrt – Michael, a Holdat - Gabriel.

  Ez a hét lélek, akik mindig Isten színe előtt állnak, akikben megbízik az egész égi és földi királyság, ami a Hold alatt van. Ezért ahogy a legtöbb kíváncsibb teológus mondja, uralják az évek, napok, órák bizonyos változásait, ahogy az asztrológusok tanítják a bolygókkal kapcsolatban, melyeket uralnak, Mercurius Trismegistus a világ hét uralkodójának hívja őket, akik a mennyek, eszközök által közvetítik a csillagok és csillagjegyek hatását az alárendeltekre.

  Vannak, akik csillagoknak tulajdonítják őket, különböző neveket adva nekik mondván, hogy a Szaturnusz felett az intelligencia uralkodik, neve : Oriphiel, Jupiter felett Zachariel, a Mars felett Zamael, a Nap felett Michael, Vénusz felett Anael, a Merkúr felett Raphael, a Hold felett Gabriel. És mindegyik 354 évig és 4 hónapig uralja a világot. Az uralkodás a Szaturnusz intelligenciájából indul ki. Ezek sorrendben a következők: Vénusz, Jupiter, Merkúr, Mars, Hold, Nap és aztán az uralkodás visszatér a Szaturnusz lelkébe. Abbas Tritemius Maximilian Caesarnak egy speciális tanulmányt írt erre vonatkozólag amit, hogy alaposan átvizsgáljon egy hatalmas ismeretet kreált a jövő időkről.

  A 12 csillagjegyet a következők uralják: A kos felett Malchidael, a bika felett Asmodel, az ikrek felett Ambriel, a szűz felett Hamaliel, a mérleg felett Zuriel, a skorpió felett Barchel, a nyilas felett Advachiel, a bak felett Hanael, a vízöntő felett Cambiel, a halak felett Barchiel. Ezek az angyalok/lelkek uralják a bolygókat és a csillagjegyeket, János megemlítette a Jelenések Könyvében az előzőeket.

  A 7 lélek/angyal, akik Isten trónja előtt megjelentek, úgy gondolom a könyv végén, a hét bolygót uralják, leírta a mennyei város emelvényét, elmondva, hogy a 7 bejáratnál hét angyal van. Újra 28 angyal van akik uralkodnak a Hold 28 házában, amelyeknek neve sorrendben a következő: Geniel, Enediel, Amixiel, Azariel, Gabriel, Dirachiel, Seheliel, Amnediel, Barbiel, Ardefiel, Neciel, Abdizuel, Jazariel, Ergediel, Staliel, Azeruel, Adriel, Egibiel, Amutiel, Kyriel, Bethnael, Geliel, Requiel, Abrinael, Aziel, Tagriel, Alheniel, Amnixiel. Négy angyali hercegnő is van, akik a négy szelet uralják, Raphael a nyugatit, Gabriel az északit, Nariel akit olykor Urielnek is hívnak a délit.

  Őket az elemekhez is hozzárendelték, azaz a levegőhöz Cherubot, a vízhez Tharsist, a földhöz Arielt, a tűzhöz Seruphot. Ezen lelkek/angyalok mindegyike egy herceg és saját uralmukban, bolygójukon, csillagjegyükben, idejükben, éveikben, hónapjaikban, napjaikban, óráikban, elemeikben, a világ részeiben és szelekben több erővel és szabadsággal rendelkeznek. És mindegyik közülük sok terület felett uralkodik és ez hasonlóan van a gonosz lelkek között is, van négy akik a legpotenciálisabb királyok, akik a maradékot uralják, figyelembe véve a világ 4 részét, neveik a következőek: Urieus a kelet királya, Amayon dél királya, Paymon a nyugat királya, Egin dél királya. A héber tudósok talán pontosabban így nevezik őket: Samuel, Azazel, Azael, Mahazuel, melyek közül pár mint területi herceg uralkodik, és megszámlálhatatlan démonja is van a privát hivatásoknak. Leginkább az ősi görög teológusok számolnak 6 démonnal melyeket Telchines-nek és Alastoresnek hívnak, ezek rosszakarattal bírnak az emberekre, mert amint vizet vesznek a Styx folyóból kezükkel, szétszórják a vizet a világra amit járvány, pestis, éhség követ és ezeket nevezik: Acteusnak, Megaleziusnak, Ormenusnak, Lycusnak, Niconnak, Mimonnak.
  Forrás:Ezoteric portal

   
  szegedilea és ezoka kedveli ezt.
 8. Nemtudomka

  Nemtudomka Állandó Tag

  F.E. Eckard Strohm: Atlantisz angyalai (Részlet a könyvből)

  :55:
  Nézzük meg a kormányzás rendjét. Atlantisz birodalmát 12 királyság alkotta, élükön egy-egy királlyal. A birodalmat nem földrajzi szempontok, hanem feladatkörök alapján osztották fel. A királyok kiválasztása Isten kegyelme és kinevezése által történt. A birodalomban senki nem számított többnek vagy kevesebbnek a másiknál. Királynak lenni nem kiváltságot, sokkal inkább komoly terhet, fáradságos, kötelességteljes feladatot jelentett. Minden egyes királyt egy-egy angyal segített, aki irányította és tanította őt. Hogy tevékenységüket ne korlátozzák, a királyságok 12 angyalát nem nevükön, hanem feladatkörük alapján szólították:<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Élet angyala<O:p</O:p
  Öröm angyala<O:p</O:p
  Nap angyala<O:p</O:p
  Víz angyala<O:p</O:p
  Föld angyala<O:p></O:p
  Levegő angyala<O:p</O:p
  Örökkévalóság angyala<O:p</O:p
  Kreativitás angyala<O:p</O:p
  Szeretet angyala<O:p</O:p
  Bölcsesség angyala<O:p</O:p
  Harmónia angyala<O:p</O:p
  Erő angyala<O:p></O:p
  <O:p</O:p

  Tehát minden egyes királyság saját feladatkörrel rendelkezett. E feladatkörök alapján a királyok voltak felelősek azért, hogy az alapelvek megvalósuljanak.<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p


  A fővárosban évente egyszer birodalmi találkozóra gyűltek össze a királyok. A gyűlés színhelye a birodalmi terem volt, amelynek tetejét 12 oszlop tartotta. Az oszlopok mellett – amelyek a tizenkét királyság nevét viselték – állt egy-egy trón a királyok számára. 12 napon át tanácskoztak a királyok ebben a teremben. A harmadik napon a templomban egy különleges ünnepséget tartottak, ahol megjelent az Arkloki is, hogy kihirdesse Isten akaratát. Rajta keresztül nyilvánította ki Isten a trón örökösének nevét, amikor meghalt egy király. A trónra ugyanis semmiféle örökösödési jog nem volt érvényben. Mindenkiből lehetett király, és éppen ezért nagy-nagy izgalom előzte meg az új király kinevezését, amit aztán örömteli ünneplés követett. Az Arkloki ezenkívül törvényeket, utasításokat, figyelmeztetéseket is közvetített a királyoknak. A közzététel után az Arkloki a 144 loki kíséretében megjelent a templom előtti téren, ahol ilyenkor már óriási tömeg várakozott.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  A tér közepén egy hatszög alakú, kék és aranyszínű kövekből álló mozaik (hexagram, Dávid-csillag) feküdt, benne a királyságok 12 angyalának színes pecsétjével. A lokik angyalaik megfelelő helyén körbeállták a hexagramot. Az Arkloki a mozaik közepén foglalt helyet. Lábaihoz fektettek egy beteget vagy egy nyomorékot, és ő a beteg gyógyulása érdekében levezette a Nagy Angyalrituálét. A szertartás minden alkalommal egy Isten tiszteletére szóló énekkel vette kezdetét. Eközben az égi és a földi síkok összekötői – mint nagyítók gyűjtötték össze az angyalok energiáját. A főlokik ezeket az erőket a templomtérre irányították. A szellemi abc bizonyos hangjainak rezegtetésével hívták segítségül az angyalokat. (lásd: A királyangyalok című fejezet) A drágakövek által az angyali erők közvetlenül hatottak az emberi sejtekre, s így azonnali gyógyulást és a test átalakulását eredményezték. A szertartás egy énekkel fejeződött be, majd az ünneplő tömeg a városba vonult hazáig kísérve a gyógyultakat.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Bizonyára felmerül a kérdés az olvasóban: hogyan lehettek betegek és nyomorékok ebben a paradicsomi birodalomban? Mint már említettem, kezdetben az emberek primitív, állatias testtel rendelkeztek, ahogyan ez Földünk más részén is általános volt. Az atlantisziaknál olykor-olykor előfordultak „genetikai balesetek”: az ősi, primitív tulajdonságok felszínre törése különféle zavarokat eredményezett. Idővel más földrészekről egyre több utazó kereste föl Atlantiszt, akiknek gondolkodásmódja alapvetően különbözött az atlantisziakétól: hatalomtól és harci vágytól voltak ittasak, és ők az „Én”-re fektették a hangsúlyt a „Minden és Egy” gondolatával szemben. Ez a gondolkodásmód vírusként fertőzte meg az atlantisziakat. A vér keveredésének következményeként beteg vagy nyomorék utódok születtek. Mivel ezeket az embereket gyógyítani tudták, az évezredek folyamán az emberek tudata egyre inkább elfajult, az anyagra és a technikára irányult.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  A „Mi” illetve „Ő” helyébe az „Én” lépett. A következmény a félelem és halál lett: a „bűnbeesés” megtörtént. A tudat elkorcsosulásából következett Atlantisz második korszakának a végén a földrész katasztrofális fizikai megsemmisülése, amely többek között meggyorsította szárazföldek szétválását is. A beavatottak időben észlelték a bekövetkező katasztrófa jeleit. Azért, hogy az ősi tudást megóvják a feledésbe merüléstől, a Föld már részeire menekítették. E tudás nyomaira bukkanunk még ma is az ősi kultúrák bölcseinél, sámánjainál, valamint számos vallás és monda hagyományaiban. A felhőkből érkező – gyakran űrhajósokként értelmezett – istenekről szóló elbeszélések a repülő járműveiken közlekedő beavatott atlantisziakra utalnak.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Atlantisz pusztulását követően hosszú idő telt el, míg az ősi örökség újra felbukkant egy kicsiny közösségnél, Palesztina területén. Innen jutott el az emberiséghez a „Legnagyobb” tanításai révét, aki valaha is soraikból kikerült. Ő volt a sokat ígért Messiás, Jézus.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Mindezt azért írtam le nektek, mert 2005. augusztus 20-án én magas is személyesen részt vettem egy Atlantiszi Nagy Angyal Rituálén, amelynek célja egy nagyon beteg ember gyógyulásának elősegítése volt. Egy pár fotóm is van a szertartás előkészületeiről és magáról a szertartásról is, amelyeket bemutatok nektek. A szertartás hasonlított a könyvben leírtakhoz, énekeltünk, imádkoztunk, miközben mindenki fogta a mellette állók kezét, egy nagy kört alkotva. A kör közepén volt a Dávid-csillag, és annak is a közepén foglalt helyet egy széken a beteg. A ceremónia meglehetősen hosszú volt, mindenki egyenként bement a kör közepére, és ott csukott szemmel kívánhatott valamit. Én azt tudom elmondani, hogy végig a szertartás alatt hatalmas meghatottságot éreztem, és nem bírtam visszatartani a sírást. Majd ezt egy végtelen megkönnyebbülés követte. <O:p</O:p
  Még annyit, hogy ez nem valamiféle augusztus 20-ai rendezvény volt, hanem mert minden hónap 20-a az angyalok napja, azért volt ezen a napon. <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  Ma február 20-a van, és ma este egy beteg fórumtársamért fogok kérést intézni az angyalokhoz, hogy gyógyítsák meg őt és feleségét. Sajnos, mindketten nagyon betegek és sok szenvedésen mentek keresztül. <O:p</O:p
   
 9. Etusmama

  Etusmama Kitiltott (BANned)

  Kedves Nemtudomka!

  Az angyal rituálén való részvétel nagy élmény lehetett.
  Végeztél angyal tanfolyamot? Gyógyítasz is? Van napi kapcsolatod az angyalokkal? Látod Őket? Beszélsz velük? Vagy másmilyen formában érzékeled Őket?

  Kérlek, ha nem akarod titokban tartani, írjál róla.

  Az angyalok vigyázzák minden léptedet!
   
 10. Nemtudomka

  Nemtudomka Állandó Tag

  Kedves Etusmama!

  Tegnap este válaszoltam a beírásodra, de lehet, hogy sokáig fogalmaztam, mert amikor el akartam küldeni, megszakadt a kapcsolat, az írásom meg elszállt.
  Nos, ne gondolj rólam semm rendkívülit. Egyszerűen csak érdekelnek az angyalokkal kapcsolatos írások. Persze, meg vagyok győződva róla, hogy vannak, és itt vannak a mellettünk, vigyáznak ránk, és ha kérjük őket, segítenek. Esténként, ha lefekszem, a szoba négy sarkába képzelem a négy arkangyalt, és beszélek hozzájuk, hogy pihenjenek meg nálam, mert odafönn biztosan nagyon hideg van. Ha gondjaim vannak, kérem a segítségüket, és eddig MINDIG segítettek (pl.: betegség, elveszett dolgok megtalálása, műszaki problémák megoldása stb.). Néha illatokat érzek, pontosabban jázmin-illatot, ez volt már kinn a szabadban is. Megkérdeztem a mellettem állótól, hogy ő érez-e valamit, de nem érzett semmit. (Megjegyzem, iszonyatosan rossz a szaglásom.) És amikor éreztem ezt az illatot, egyértelműen az angyalok jutottak eszembe, tehát más nem lehetett. Képzeld csak el, állsz az utcán, ahol autók tucatjai mennek el melletted, tiszta por, kosz minden, sehol egy virág, ami illatozna, és eközben te jázmin-illatot érzel! Egyébként nem nagyon szoktam ezekről a dolgokról beszélni, mert nincs akivel megosszam a gondolataimat, de ha mégis beszélek róla, általában nem szoktak kinevetni. Hogy közben mit gondolnak, az más kérdés. Dehát kit érdekel!?
  Hát ennyi jutott eszembe, amit megoszthatnék veled, veletek.

  Szeretettel üdvözöllek, Nemtudomka
   
 11. feherlofia

  feherlofia Állandó Tag

  Ha ismeritek azt a James Blunt számot (You are beautiful), akkor abban benne van egy találkozás élmény, s habár az teljesen bagatell, azt kell mondjam, rengetegszer átéltem már azt.
  A dalban is olyan tényszerű, ahogy érezni szoktam. "I saw an angel. Of that I'm sure." És -ismétlem- az énekes egy lány szépségéről beszél, de én biztos vagyok olyankor, hogy angyalt látok.
  Szerintem egy angyalban épp nem a misztikusság a lényeg, hanem az egyértelmű, egyszerű megütő (jézusi) tisztaság.
   
 12. feherlofia

  feherlofia Állandó Tag

  Wass Albert<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
  Mese az erdőről<o:p></o:p>
  (részlet)<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
  Tudnod kell, hogy amikor a Jóisten a világot megteremtette, és már mindennel készen volt, összehívta négy legkedvesebb angyalkáját, hogy szétossza közöttük a világ kincseit. Az igazi kincseket.
  Egyiknek a jóságot adta, hogy szálljon le vele az emberek közé, és mindenkinek szívébe tegyen belőle egy darabkát. A másodiknak a szeretetet adta, s a harmadiknak a békességet. Láthatod: Igazi nagy kincseket osztott szét angyalkái között a Jóisten. Az angyalok pedig leszálltak a kincsekkel a földre.<o:p></o:p>

  Odamentek sorra minden emberhez. Az emberek azonban lezárták szíveiket nagy súlyos lakatokkal. Gyűlölet, irigység, rosszindulat, kapzsiság őrizték a lakatokat, és Isten angyalkái hiába mentek egyiktől a másikig: a szívek nem nyílhattak meg s ők nem tehették beléjük a Jóisten ajándékait. A Jóisten pedig, aki mindent lát, látta ezt is, és nagyon elszomorodott. Mert tudta, hogy baj lesz ebből. Háborúság, nyomor és pusztulás. Gyűlölet lakozik majd az emberek házaiban, és jajgatástól lesz hangos a föld.<o:p></o:p>
  S ahogy a Jóisten ott szomorkodott, egyszerre csak elébe lépett a negyedik angyalka, akiről bizony meg is feledkezett volt, és ezt mondta:<o:p></o:p>
  - Hallgass meg engem, édes jó Istenem! Lám odaadtad angyaltársaimnak a jóságot, meg a szeretetet meg a békességet, de ők bizony nem érnek velök semmit, amíg az ember szíve zárva marad. Add nekem az erdőket, és én majd megnyitom velök az ember szívét!<o:p></o:p>
  A Jóisten rácsodálkozott a kicsi angyalkára, de aztán elmosolyodott, és ez a mosolygás olyan volt, mint amikor a nap fénye átragyog a felhőkön.<o:p></o:p>
  - Próbáld meg lelkecském – mondta kedvesen a Jóisten. – Legyen, ahogy kívánod: neked adom az erdőket!<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  * * *<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  Az erdő pedig élni kezdett. Úgy éppen, ahogy most is él. A szellő, akit ruhája ráncaiból húzott elő az angyal, járta a fákat, és a fák suttogva beszélgettek egymással. Úgy, mint ma is, éppen úgy. Vén fák odvában, sziklák üregeiben, bozótok sűrűjében matattak a manók, s tanítgatták az állatokat mindarra, amit tudni jó és hasznos. Mint ma is, éppen úgy. Tisztásokon, rejtett nyiladékok napfoltjain virágok nyíltak, s minden virágban egy-egy tündérke lakott, és gondoskodott arról, hogy minden madár megtanulja idejében a maga dallamát, és senki az erdő népéből mérges bogyót ne egyék. Énekeltek, fütyörésztek, csiviteltek a madarak, mesélt a forrás, Visszhang pedig ült a sziklán halványkék ruhában, és lógatta a lábát. Akárcsak ma, éppen úgy.<o:p></o:p>
  Az angyal pedig látta, hogy szép az erdő, és elindult, hogy megkeresse három társát: a Jóság angyalát, a Szeretet angyalát és a Békesség angyalát.<o:p></o:p>
  - Gyertek! – mondta nekik -, az erdő majd megnyitja az emberek szívét, és ti elhelyezhetitek benne a magatok kincseit.<o:p></o:p>
  Bevitte őket az erdő mélyébe, ott is a legszebb tisztásra, amit azóta is Angyalok Tisztásának neveznek. Ott megpihentek és várták az embereket.<o:p></o:p>
  Jött az első. <o:p></o:p>
  De hiába daloltak a madarak, hiába virágoztak a virágok, hiába suttogtak a fák, és hiába mesélte el legszebb meséjét a forrás: az ember nem látott meg és nem hallott meg mindebből semmit. Fejszét fogott, levágott egy fát, és elment vele. Szíve nem nyílt meg egyetlen pillanatra se. Rontó-ember volt.<o:p></o:p>
  Az angyalok nagyon elszomorodtak, amikor látták, hogy hiába szép az erdő, a rontó ember nem látott meg belőle semmit. Megsiratták a szerencsétlent. Amikor elment, zárt szívvel, hidegen. Ez volt az első harmat a földön.. Az estéli harmat. Angyalok könnye.<o:p></o:p>
  Aztán jött a második ember. Jött, de ő sem látott meg semmit az erdőből. Vakon és süketen haladt a maga útján, fejét lehajtva hordta, és száraz rőzsét gyűjtött. Száraz ágakat keresett csupán az élő, csodaszép erdőben. Az ő szíve se nyílhatott meg. Jött és elment. Gyűjtő-ember volt, közönyös ember. Az angyalok megsiratták őt is, még jobban, mint az elsőt. És ez volt az erdőn a második harmat. A hajnali harmat.<o:p></o:p>
  Búsan álltak az angyalok a tisztás közepén, és sírtak. Siratták az embereket, a kik nem látják a szépet. Sírtak a fák is, sírt a szellő, a virágok, és a tündérkék a virágokban. A patak is sírt, a csönd is sírt.<o:p></o:p>
  És ekkor jött a harmadik ember. Jött, megállt a tisztás széliben, és meghallotta sírni az erdőt. Meglátta a virágokat, a fákat. Meghallotta a csermelyt. És halkan mondta:<o:p></o:p>
  - Istenem, milyen szép…<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  És abban a pillanatban lehullt a szívéről egy nagy rozsdás lakat.<o:p></o:p>
  Az angyalok pedig odaléptek hozzá, egyenként, lábujjhegyen és nyitott szívébe betették a kincseket. A jóságot, a szeretetet, és a békességet. Magasan fönt, az égben, fehér felhőtutajon a Jóisten ült, maga. Bárányfelhőket pöfékelt nagy kék pipájából, és alámosolygott a földre.<o:p></o:p>
   
  ezoka kedveli ezt.
 13. yvette

  yvette Állandó Tag

  Kedves Etusmama!
  Csatlakozott hozzánk egy egészen új tag derive néven.Nagyon nehéz az élete mostanában(elvesztette a szüleit)
  Tudnátok Neki valamilyen tanácsot adni?Akár az Angyalok segítségét is igénybe vehetné.
  Köszönöm a nevében is.
  Szép napot mindenkinek!
  szeretettel:yvette
   
 14. Nemtudomka

  Nemtudomka Állandó Tag

   
 15. Ancsa8

  Ancsa8 Vendég

  Kedves feherlofia !

  Ez tényleg gyönyörű. És elgondolkodtató... :)
  Köszönöm, hogy megosztottad velünk.
   
 16. yvette

  yvette Állandó Tag

  Nagyon szép.Köszönjük.:D
   
  ezoka kedveli ezt.
 17. Etusmama

  Etusmama Kitiltott (BANned)

  Kedves Yvette!

  Szívesen adok tanácsot Derivének, de le kellene írnia a problémáját, amiben segítséget kér.
  Nagyon szomorú, hogy elvesztette a szüleít, bizony ezt nehéz lehet feldolgozni. Hány éves? mit csinál? hogyan és kivel él? és még sok kérdés felmerül.Szerintem általános dolgokat ilyen esetben nem érdemes írni, mert az nem sokat segít. De, ha csak erre van szüksége, megteszem. Kérlek jelezz vissza.

  Angyalok vigyázzák lépteiteket!
   
 18. yvette

  yvette Állandó Tag

  Kedves Etusmama! Köszönöm.Ideirányítottam Őt,remélem, mielőbb jelentkezik.
  Köszönöm mégegyszer.:D
  Légy áldott!
   
 19. derive

  derive Állandó Tag

  Üdv!

  Yvette azt mondta ne mondjam ki ha problémám van, mert akkor problémám lesz, vagy ilyesmi ;)

  Hmmm, mit is mondjak, 27 leszek idén, dolgozom, mint rendszergazda, hogyan élek? erre nem tudom mit írjak... a nővéremmel lakom együtt.. sok kérdés az bennem is felmerül, s nem is mindegyikre tudom a választ.

  Azthiszem csak kicsit elvesztettem a fonalat mostanság;
   
 20. Etusmama

  Etusmama Kitiltott (BANned)

  Kedves Derive!

  Segíteni csak azon lehet, aki el is mondja a problémáját. Tanácsot is csak úgy tudunk adni, ha a kérdéseidet, melyek benned felmerültek, közlöd, mert így nem tudjuk melyek azok, amelyekre nem tudod a választ.
  Segítünk a fonalat megtalálni, amít kicsít elvesztettél mostanság.
  Bátran írjál, akár priviben is.
  Amennyiben szoktad látogatni az esettanulmányok oldalt, úgy a chat-en is beszélgethetünk - csak tudnom kell, ki vagy ott? Ha látlak, belépek, s mehet a beszélgetés, akár priviben is.

  A szüleid elvesztése szomorú tény, de kérlek, dolgozd fel, engedd el, ne kösd röghöz Őket. Beszélj róluk szeretettel, kérheted a segítségüket is - de ne ragaszkodj túlságosan hozzájuk, ne bánkódj elvesztésükön, mert akkor a lelkük nem tud elmenni a fénybe - ebben a dimenzióban maradnak, s kóbor lélek válik belőlük. Ők akkor lesznek boldogok, akkor tudnak Neked segíteni, ha elengeded Őket. Éltessen az a tudat, hogy jó helyen vannak, nem fáj semmijük, egészségesek - várnak arra, hogy újból leszülethessenek, a családban legyenek, esetleg arra, hogy magasabb dimenzióba emelkedhessenek, tanulhassanak. Azt az életutat, amít bejártak a földön leszületésük előtt Ők választották, sőt még azt is megtervezték, milyen körülmények között hagyják el a földi létet. Tudom, és tudják, hogy az ittmaradóknak nagyon fáj a hiányuk, de az Ő életük volt, ezzel Ők dolgoztak le karmikus terhükből valamít, távozásukkal befejezték, és eleget tettek tanulási folyamatuknak is.
  Hidd el, Ők mindig figyelemmel kisérik életedet, segítenek Neked, csak kérd bátran erre Őket.

  Nem voltál túl közlékeny, azért remélem tudtam valamelyest segíteni, enyhíteni fájdalmadon.

  Angyalok segítsék, vigyázzák életed. Kérd segítségüket.
   

Megosztás