Ernoe - Itt lehet beszélgetni

Ernoe témája a 'Tudósok' fórumban , 2014 Február 10.

 1. pitti

  pitti Állandó Tag

  Olvasunk mi mint a szelvesz. Lehet, hogy nem ugyanaz a szerzo a kedvencunk.....
   
 2. Ernoe

  Ernoe Állandó Tag

  Hamis haj,
  hamis mellek,
  hamis köröm
  hamis börszin
  hamis szempillák

  de egy igazi férfit szeretne
  :)
   
  tomi6789, setni, Éleskés és 1 másik tag kedveli ezt.
 3. korhely1

  korhely1 Állandó Tag

  Hogyan lehet akkora egod, h. a tudatlanság teljes magabiztosságával mersz tényként állítani olyan dolgokat, amiknek semmi közük a valósághoz?
  Azt mutatod be nagyon jól, h. a kreacionizmus a tudatlanságon alapul, és a csökkent értelműek sportja.
  A tudomány tényeinek felfogásához, - az ezotéria, szeretetgömbös hókuszpókusz, kreacionizmus, homeopatikus kuruzslás és hasonló esztelenségek befogadásával szemben - értelem szükséges. Aki gondolkodni is, meg tájékozódni is lusta, az megkímélhetné a többieket a kinyilatkoztatásaitól!
  Retardált kreacionista a hasára csap, és már osztja is az észt, h. a szem nem alakulhatott ki egymást követő módosulások révén!!! Nála az észt a sok felkiáltójel helyettesíti.
  Ha legalább a bulvárújságok szintjén képes lenne tájékozódni, akkor tudhatná, h. akár egyetlen élőlényen is megfigyelhetőek a szem egymást követő, egyre fejlettebb módosulatai a pigmentfolttól a legfejlettebb, lencsével működő szemig. Dehát, a kreacionistának az általános iskolai tudásszint is magas.

  http://www.origo.hu/tudomany/20110502-a-fak-alapjan-tajekozodik-egy-kockameduza.html
  http://www.gyakorikerdesek.hu/tudom...k__2539563-valaki-segitene-9-osztaly-biologia
  http://tg-cbmass-20121025.postr.hu/a-meduza-szeme
  http://www.ng.hu/Tudomany/2009/01/Darwin_tevedett_1_resz
  Nem, is tom, sírjak v. nevessek ezen az együgyűségen.
  Szerinted, "ha az égre nézel, akkor, a csillagok távolságában jelenik meg a kép".
  Ha távcsővel nézel egy csillagot, akkor a távcső nyilván közelebb visz hozzá, azért látod közelebbinek a csillagot. :D
  Van a primitívségnek egy túlszárnyalhatatlan foka...
   
  step és Ernoe kedveli ezt.
 4. Csillagözön

  Csillagözön Állandó Tag


  Mindenkinek szíve-joga olyan aspektusból vizsgálni a jelenségeket, ahogyan neki tetszik. De, mégis mit gondolsz? Ha valaki eleve blődségnek tart különböző nézőpontokat, és csak egy oldalról közelíti meg annak a csodás dolognak a jelenségeit, amelyet ÉLET-nek nevezünk, és amiről fogalmunk sincs, hogy micsoda, az okosabb annál, mint aki előítélet nélkül, pusztán a kíváncsiságtól és a tudásszomjtól hajtva nem csak a hivatalos tudomány által beskatulyázott téziseket tanulmányozza?

  Figyelmedbe ajánlom Berényi Dénes fizikust, a debreceni atommagkutató Intézet volt igazgatóját, aki talán a Világon először bizonyította, hogy lehetséges a "hidegfúzió", - amit azóta is tagad a hivatalos tudomány - Ő többek között az alábbiakat mondta:

  ".......Valójában örök emberi kísértés azt hinni, hogy már mindent tudunk és „lenézni” elõdeinket azért, hogy hozzánk képest mennyivel kevesebbet tudtak vagy milyen téves nézeteik voltak. Anaxagorasz (Kr. e. 500–428) sírfelirata például a következõ: „Itt nyugszik Anaxagorasz, aki elérte az igazság legszélsõ határait, megismerve a világegyetem felépítését.” Ez a magatartás a természettudományt, illetve -tudósokat is újra és újra megkísértette, pedig a természettudományos valóságmegközelítést minden más világképtõl éppen nyíltsága, be nem fejezettsége, saját álláspontja korrigálására való készsége különbözteti meg. Az elõzõ korok tudásának lebecsülésétõl pedig könnyû megszabadulni, részben ha megpróbálunk elõreszaladni ötven vagy száz évvel, és onnan nézünk vissza mai tudásunkra.

  Biztosak lehetünk abban, hogy ötven vagy száz év múlva utódaink éppen ilyen „lenézéssel” tekinthetnének ránk, illetve jelenlegi tudásunkra, mint néha mi tesszük elõdeinkével. Gondoljuk csak el, hogy mennyi sugárzást ismerünk ma, amelyeket ötven vagy száz éve ezelõtt nem ismertek, nem volt mûszerük észlelésükre. Itt vannak körülöttünk a különbözõ sugárzások, például a rádióhullámok. Nem észleljük õket, nincs rá érzékszervünk. De ha van rádiókészülékünk, csak be kell kapcsolnunk, és már felfogtuk a rádióhullámokat. A valóság az, hogy jelenlegi ismereteink és álláspontunk a múltbeli kutatásokon, köztük meghaladott tévedéseken is alapul, azokra épül, mint ahogy a jövõ tudománya mai munkánkra. Ezért írta Newton szerényen, hogy „óriások vállán állok”.

  Mindennek mintegy következménye, hogy a természettudomány nem ismer végleges, megcáfolhatatlan, abszolút igazságokat. Ellenkezõleg! Nincs az a szilárdan álló, akár évszázadokon át elfogadott elmélet, amelyet egy új, megbízható, megismételhetõ kísérlet meg ne cáfolhatna. Csak egy példa. Az anyag- és energiamegmaradás valóban a természet egyik alaptörvénye. Mégis az elmúlt század folyamán két esetben is kétségbe kellett vonni. Az egyik a béta-bomlás, ahol energia látszott eltûnni. Ezért feltételezték a harmincas évek elsõ felében a neutrínót, amelyet csak mintegy húsz év múlva sikerült kísérletileg kimutatni. Egyébként pedig a kvantummechanikában az energiamegmaradás csak bizonyos határok, éspedig a Heisenberg-féle bizonytalansági reláció megadta határok között érvényes. Amit W. Kuhn a fizikával kapcsolatban ír, az az egész természettudományra igaz. „A fizikai elméletek nem nyilatkoztatnak ki végsõ, abszolút igazságokat a világról. A fizika csakis a benne rejlõ tévedések lehetõsége útján haladhat elõre. Korszerû álláspontunk szerint semmiféle eredménye sem tekinthetõ abszolútnak és biztosnak. Ennek ellenére az állandó bizonytalanság a természet megismerésére jobb módszernek látszik, mint a neomitikus gondolkozásmód, mely abszolút biztos és végleges eredményt tûz ki céljául. Az igazi ismeret sohasem lehet egy lezárt rendszer, hanem mindig újra és újra meginduló dialógus a természettel.”....."


  Még egy vélemény a tudomány és az ezoteria, általad hókuszpókusznak nevezett dologhoz:

  "......Végül még valami! Senki nem gondolhatja, hogy a transzcendens hit merõ értelmetlenség és tudománytalan, sõt tudományellenes dolog. Fontoljuk csak meg, mit ír J. D. Barrow: „A fizika világképe” címû nemrégiben megjelent munkájában. „…úgy vizsgáljuk a természetet, mintha azt egy, a miénkkel nem azonos értelem rendezte volna el. A tudósok lényegében ezt teszik, akár vállalják nyíltan ezt az eszmét, akár nem; másképpen nem lennének tudósok.” Nem sokban tér el ettõl Einstein álláspontja sem, amelyet Infelddel együtt a következõképpen fogalmazott meg: „A tudomány nem létezhet, ha nincs hitünk, hogy elméleti konstrukcióinkkal megragadható a valóság, és ha nem hiszünk a világ belsõ harmóniájában.”......."

  Azért, ha megengedsz egy megjegyzést: máskor, ha belépsz valahová ismeretlenül, előtte kopogj, ha bementél mond el, hogy mi célból látogatsz oda. Ha ezeket megteszed, biztosan szívesen látnak......

  Bocsánat!.jpg
   
  Kicsi Fecske, Ernoe és pitti kedveli ezt.
 5. Ernoe

  Ernoe Állandó Tag

  -
  Kedves Csillagözön
  -
  Hol a logikai kapcsolat Berényi és Einstein hozzászolásában az ezoterika fel?
  Berényi megmondja, hogy a tudomány mindig csak az ismeretek pillanatnyi állásáro beszél.
  -
  Az ezoterikusok és a vallások viszont örök igazságokrol beszélnek amit tolbamondptt nekik valaki.
  -
  Az ezoterikusok azt állitják, hogy csak "mediumok", kiválasztott személyek képesek az "igazságot" meglátni.
  Einstein szerint nem. Einstein szerint a világban az a legcsodálatosabb, hogy megismerhetö ;)
   
  step kedveli ezt.
 6. korhely1

  korhely1 Állandó Tag

  A kreacionizmus bizonyítékaként állítottad, h. a fejlett szem "Nem alakulhatott ki egymást követő módosulások révén!!!".
  Bemutattam, h. a hamis kreacionista álláspontodat élő példaként cáfolják a kockamedúzák, amelyeken megtalálod a különböző fejlettségű szemtípusok egész fejlődéstani sorozatát.
  Erre kinyilvánítod, h. "Mindenkinek szíve-joga olyan aspektusból vizsgálni a jelenségeket, ahogyan neki tetszik...", és erre alapzva tagadod a mindenki által ellenőrizhető tényeket. Ez már nem csak tudatlanság, hanem súlyos mentális probléma.
  A kérdésedre válaszolva, igen, blődségnek és veszélyes ostobaságnak tartom a felfogásodat, amivel az objektív tényekkel szemben a fantazmagóriáid realitásáról akarsz meggyőzni bennünket. A rögeszmékhez való ragaszkodásnak sohasem szokott jó vége lenni!
   
  step kedveli ezt.
 7. Csillagözön

  Csillagözön Állandó Tag

  Mit lehet erre mondani....?


  .....jpg
   
 8. pitti

  pitti Állandó Tag

  Eszembe jutott nehany dolog de meggonoltam magam.:D
   
  Kicsi Fecske és Csillagözön kedveli ezt.
 9. korhely1

  korhely1 Állandó Tag

  Jól tetted, mert kaptál volna! :dr_64::D
   
 10. korhely1

  korhely1 Állandó Tag

  Mesélj, hogyan tagadhatja "a hivatalos tudomány" Berényi Dénes fizikus munkásságát, amikor Berényi Dénes maga is "a hivatalos tudomány" prominens képviselőjeként, hosszú ideig az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke volt!
  Kérlek, csatold Berényi Dénes bizonyítását is a hidegfúzióra!
   
  step kedveli ezt.
 11. Ernoe

  Ernoe Állandó Tag

  Az evolutiot megnemértök ott követik el a hibát, hogy egy komplex rendszert szétszednek és azt gondolják egyenként jöttek létre az alkotorészek és ugy lettek összeépitve mind egy auto.
  -
  A szemröl pl. azt gondolják, hogy az evolutionisták szerint elöbb megvolt az élölény (ember) aztán szépen "lassu lépésekkel" beléjük épült a szem a lencsével. Ez valoban nem menne. A nök melle nem jöhet létre anélkül, hogy a popojuk ne nyujtana ellensulyt mert felbillennénk és ez forditva is igaz.
  -
  Az embrionális fejlödés nem ugyan az mind az evolutios fejlödés (az egyik egyeddel a másik a fajjal kapcsolatos) de primán mutatja a technikát. Egy komplikált lény mind az ember csak lépésröl lépésre tud létrejönni, a legmulatságosabban mutatja ezt, hogy kezdetben mindenki egy nö (musink van) csak késöbb göngyölödik össze egy doronggá. Az erek, a sziv, a vese, a gyerek szeme nem egy kész emberbe potyan bele, hanem lassan a testünkkel fejlödik ki. Sok állat vakon jön világra, ez az utolso lépésekhez tartozik, a kép a születésünk után "fordul meg a fejünkbe", két szemünk van mégis egy képet látunk. Nem furcsa?
  -
  Minden változás egy élölényen az egész lényre hat. Volt egy kollégám aki egy bélmütéten ment át, holott a táplálkozással nem volt többet problémája a szociális élete megváltozott. Nem mehetett akár hol WC-re mert nem hivták meg többet a szag miatt. Egy aproság?
  -
  Mi sem mutatja jobban a majmokkal valo rokonságunkat mind, hogy az orrunk száraz.
  -
  [​IMG] [​IMG]
  -
  Mi szárazorru majmok vagyunk. A "teremtés koronáját" arrol lehet felismerni, hogy csimbokot szedünk az orrunkbol. Ezt nem tudja megcsinálni más állat. A lovaknak folyik az orruk mert patával nagyon nehéz lenne pucolni. Tehát turkáljunk továbbra is méltoságteljesen az orrunkba. :)
   
  sanctieri és step kedveli ezt.
 12. Ernoe

  Ernoe Állandó Tag

  [​IMG]
  -
  Phila, a Komet-misszio leszállo egysége elérte a célját, ott lovagol egy üstökösön.
  -
  Nemcsak azt tudjuk hogyan néz ki a komét hanem azt is tudjuk milyen szaga van. :)
  Mindezt fél-milliard km távolságbol. Záptojás. Kénhidrogének áramlanak ki belölle.
   
  korhely1 kedveli ezt.
 13. Csillagözön

  Csillagözön Állandó Tag

  Azt hallottad, hogy az üstökös ének- és zeneszóval üdvözölte a Rosettát....

  http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2014/11/az-ustokos-titokzatos-dalt-enekel.html
   
  Kicsi Fecske és JULA56 kedveli ezt.
 14. pitti

  pitti Állandó Tag

  Hey Ernoe! Te mint a teremtes evolucionalis koronaja remelem nem a buszon vagy az etteremben piszkalod az orrodat! :dr_173:
   
  Csillagözön és Kicsi Fecske kedveli ezt.
 15. Kyra_

  Kyra_ Kitiltott (BANned)

  Bocsánat, hogy beleszólok, de Berényi Dénes fizikusnak a hideg fúzióról lehet más a véleménye, mint a "hivatalos" és dogmákkal terhelt (legalábbis kifelé) tudományos akadémiáknak, még akkor is, ha alelnöke az Akadémiának. Remélem neked már nem az a véleményed, mint Kelvinnek, hogy "...„nincs már semmi új a fizikában, ami fölfedezésre vár"?

  Erről a "hivatalos" tudományos életről beszél cikkében Polónyi István is, szerintem erről írt Csillagözön. A hídegfúzióról meg olyan sok kutatónak más a véleménye már külföldön is, mint az MTA-nak és szekértolóinak, hogy előbb utóbb megtudhatjuk, hogy 50 éve titokban használják is valakik...:)

  [​IMG]
   
  Csillagözön és Kicsi Fecske kedveli ezt.
 16. korhely1

  korhely1 Állandó Tag

  Nem, nekem egyáltalán nem az a véleményem, h. "...„nincs már semmi új a fizikában, ami fölfedezésre vár"!
  A véleményem ennek éppen az ellenkezője. Azt gondolom, h. ilyen sohasem lesz, a fizika és az egész tudomány, egy hasonlattal élve, egy folytonosan táguló Univerzum. Ugyanez a materialista tudóstársadalom egybehangzó véleménye is.
  A tudomány nem vallás, nincsenek örök érvényű dogmái!
  A te problémád a vallásos embereknél áll fenn, mert őket jellemzi egyértelműen a dogmák elfogadása, és csak a vallás olyan, h. már ezer évekkel ezelőtt megmondta a tutit.

  A hidegfúzió ellen szóló érvek nem dogmákból származnak, hanem a valóságról szerzett ismeretekből. Röviden arról van szó, h. egyelőre nem tapasztaltunk semmi olyant, ami alapján elképzelhető lenne az, h. a hidrogén és a hélium állapot közötti potenciálgát spontán áttörése közönséges nyomáson és hőmérsékleten megfelelő valószínűséggel végbemegy.
  Ez nem jelenti azt, h. a hidegfúzió teljesen kizárt, de a jelenlegi tudásunk ellene szól.
  Ahhoz lehet hasonlítani, mintha vki váltig állítaná neked, h. az éj leple alatt talicskával elhordta a Himaláját. A saját tudásodra hagyatkozva megvan rá minden alapod, h. ne hidd el ezt a bejelentést.
  A fizikusok ugyanígy vannak a hidegfúzióval. A saját tudásuk alapján kétségbe vonják a lehetőségét.
  Ennek ellenére, néhányan megpróbálták megismételni a hidegfúziós kísérleteket, de még egyszer sem sikerült ellenőrzött körülmények között reprodukálni. Nagyon valószínű tehát az, h. vmilyen kísérleti hibát értelmeztek félre, akik a hidegfúzióról számoltak be. Az is előfordulhat persze, h. vki egyszerűen csak az érdeklődés középpontjába akart kerülni az ilyen szenzációhajhász bejelentéssel. Az emberi gyarlóságot sohasem lehet figyelmen kívül hagyni.
  Egyébként, a hidegfúzióról azt állították, h. olyan egyszerű feltételek között sikerült megvalósítani, amelyek számtalan laboratóriumban rendelkezésre állnak. Szórakozásképpen is megpróbálkozhat vele bárki. Hogyan lehetne "elnyomni" a sikeres kísérleteket?

  Berényi Dénes fizikusról itt is a szokásos levegőbe beszélés folyik. Csillagözön azt állította, h. Berényi Dénes "talán a Világon először bizonyította, hogy lehetséges a "hidegfúzió", - amit azóta is tagad a hivatalos tudomány". Kértem, h. csatolja be azt a bizonyítást, amire hivatkozik, de persze azóta sem tette meg.
  Nyilván te sem fogod becsatolni Berényi Dénes fizikus bizonyítását, csak alaptalanul hivatkozol rá.
  Azt látom, h. itt a tudatlanok dobálóznak mindenféle hamisított ténnyel tudományos kérdésekkel kapcsolatban, és hiába bizonyul be az állításaik valótlansága, ettől a hiedelmeik semmit sem változnak. A rögeszmés betegek sajnos, ilyenek.
   
  Utoljára módosítva: 2014 November 13
  step kedveli ezt.
 17. Kyra_

  Kyra_ Kitiltott (BANned)

  Tényleg nem csatolom be a bizonyítást, de még azt a cikket sem, amiben ő kiállt volna a hideg fúzió mellett. Azt a látszatot sem szeretném kelteni, mintha atomfizikus képzettségem lenne, és direkt arra lennék predesztinálva, hogy kiállásommal én magam bizonyítsam, képes volna a világ új energiaforrást találni az életre-halálra preferált olajjal szemben, pedig nagyon szeretném...:( Viszont tudom, hogy számtalan találmány és próbálkozás van a világon, amelyben még nálad is okosabb és a természeti törvényeket ismerő kutató állítja, hogy lehetőség van olyan energiaforrás használatára, ami rendelkezésünkre áll.

  Azonban ezeket lerázza magáról az elefántcsont tornyába bezárkózott "hivatásos" tudomány, ahol lehet gáncsolja a feltalálókat és nevetségessé teszi őket az olyanok segédletével, mint amilyen te vagy. Ezt őszintén meg is mondják a találmányi hivatalban: aki ilyen próbálkozással keresi meg őket, ahhoz még a lábukat sem teszik be. Itt, a videó 46. percétől.

  http://canadahun.com/temak/találmányok-felfedezések.20975/page-21
   
  Kicsi Fecske kedveli ezt.
 18. Csillagözön

  Csillagözön Állandó Tag

  Most talán azt gondolhatnád, hogy kijelentésedre többszörös magyar hülyének, vagy hasonlónak kiáltalak ki. De ilyet nem mondok, mert feltételezem rólad, hogy nem a zárt osztályról engedtek ki, meg egyébként is a moderátor is lojális hozzád.

  Azt viszont kijelentem, amit már leírtam számodra, hogy az információkkal komoly küzdelmet folytathatsz, hiszen azok nagyon egyirányúak nálad. Már pedig azoknak az a tulajdonságuk, hogy több oldalról is jönnek - már, ha utat engedsz nekik.

  A debreceni kísérletről annyit, hogy abban az időben igen nagy visszhangja volt. Kb. 8-10 napig. Itt a városban, ahol a kísérletet elvégezték. Utána folyamatosan halkították le a "rádiót", mígnem az el nem hallgatott teljesen.

  Addig sehol nem lesz sikeres ez a kísérlet, míg az utolsó hordó olajat el nem adják.....

  Egy kis utóhang:

  ".......A szenzációs bejelentés nyomán világszerte megkísérelték az eredmények reprodukálását, a folyamat részletes vizsgálatát. Felváltva érkeztek hírek pozitív és negatív eredményekről, meglehetősen nagy volt a zűrzavar. Utólag számbavették a leggyorsabban megszületett kísérleti eredmények földrajzi eloszlását. Észak-Európában, az USA nagy laboratóriumaiban és észak-nyugati vidékein a negatív eredmények voltak túlsúlyban (18 negatív, 1 pozitív eredmény), Kelet- és Dél-Európában, Ázsiában és Latin-Amerikában viszont csaknem az összes eredmény pozitív volt. Természetesen Magyarországon is kísérletezni kezdtek. A debreceni egyetemen Csikai Gyula és Sztaricskai Tibor már a bejelentést követő napokban pozitív eredményt ért el, neutronokat detektáltak. A hírt felkapta a sajtó, foglalkozott vele a televízió-híradó is. Tíz nappal később a KFKI-ban tartott, hatalmas érdeklődéssel kísért szemináriumi előadásában Csikai Gyula elektromos erőtér okozta fúzióról beszélt, az erőteret a katód előtti potenciálesés okozhatja. „A rendszer úgy működik, mint egy miniatűr neutrongenerátor, ami felületi jelenségre utal.” (A miniatűr neutrongenerátorra később visszatérünk.) A KFKI-ban a zavaró hatások minél alaposabb kiszűrése érdekében a föld alatt 30 méterrel, a hajdan a kozmikus sugárzás tanulmányozására épített laboratóriumban ismételték meg a kísérletet, negatív eredménnyel – nem észleltek neutronokat.

  A szenzációt követő első napok sajtótudósításaiban az általános bizonytalanságon és információhiányon túl meghökkentő tévedések is előfordultak. Az alapfolyamat deuteron + deuteron reakció, tehát az eredmény csak trícium + proton vagy hélium-3 + neutron lehet. Ezzel szemben egy japán lap szerint nagy mennyiségű hőt, gamma-sugarakat és urániumot figyeltek meg, ez is „bizonyítja”, hogy fúzió ment végbe, írták. A Ninon Keizai Shimbun hírét a kitűnő New Scientist is közölte, a hibáért nyilván a nagy sietség okolható.


  Megtévesztő volt a Tanjug jugoszláv hírügynökség anyaga is, amelyet az újvidéki Magyar Szó 1989. április 19-i számából idézünk: „Az eddigi módszertől eltérően Frascatiban gáz halmazállapotú deutériumot használtak, amely alacsony hőmérsékleten, nyomás alatt könnyen egyesül a titánnal…” Mivel az amerikai kísérlettől eltérően az olasznál sem nehézvizet, sem villanyáramot nem használtak, ezt a módszert kiáltották ki a „találmányok találmányának”.........."


  Ilyen érv is volt a vízlépcső építése ellen:

  "....„Sok érv elhangzott az utóbbi időben a Bős–Nagymaros vízerőmű építése mellett és ellen. Anélkül, hogy megismételnénk mindazt a leírhatatlan kárt, amit felépítése okozna, most csupán arra hívjuk fel a figyelmet, hogy e vízerőmű nemcsak rendkívül káros, hanem teljesen fölösleges is. Akik arra hivatkoznak, hogy energiaszükségletünk szempontjából az országnak feltétlenül szüksége van erre az erőműre, bármilyen árat is kell fizetnünk érte, azoknak ez az érve egyik napról a másikra megsemmisült egy korszakalkotó felfedezés következtében. (…) Azt még nehéz megmondani, hogy ennek az új felfedezésnek a gyakorlati alkalmazása mikor lesz általánosan elterjedt, de az majdnem biztos, hogy mire negyed század múlva a Bős–Nagymaros vízerőmű nekünk fog energiát szolgáltatni, akkorra már a lebontásával kellene foglalkozni. Budapest, 1989. április 11. Összeállították: Dr. Tarnóczi Tivadar, a fiz. tud. kandidátusa, Dr. Nagy Imre, a fiz. tud. kandidátusa, MTA Központi Fizikai Kutató Intézet tudományos főmunkatárs.”......."

  Ezek a személyek elfogadták a hideg fúzió tényét!!!!

  Lehetne még ragozni, de lehet, hogy ez számodra már így is sok lesz.......
   
  Utoljára módosítva: 2014 November 13
  Kicsi Fecske kedveli ezt.
 19. korhely1

  korhely1 Állandó Tag

  Elég merész, h. gőzöd sincs az egészről, de azért, tudománypolitikai kérdésekbe is beleokoskodsz.
  Olyan ez, mintha pl. nem tudnál vezetni, nem ismernéd a KRESZ szabályait, de felszállnál egy buszra, és ott elkezdenéd kioktatni a sofőrt a közlekedési táblák jelentéséről. Elvárnád, h. úgy vezessen, ahogyan te megmondod neki, mert ő nem jól tudja, mit kell tennie. A buszon azonnal lefognának az utasok, aztán hívnák a mentőket.
  Nem ám csak a buszon abnormális viselkedés ez, hanem a tudomány területén is!
  Nehéz erre mit mondani, mert önmagadra is veszélyes vagy.
  Bedobsz ilyen szlogeneket, mint "a tudomány elefántcsonttornya", amit számodra bizonyít az a szörnyűség, h. a tudomány nem a vállalati szektortól kapja az anyagi támogatását, meg h. a Tudományos Akadémia védőszárnyai alatt nem is lesz ez másként stb.
  Sajnos, azt sem érted, amikkel saját magad hozakodsz elő. Amit itt lobogtatsz, azzal éppen azt követeled, ami ellen máskor sikítva tiltakozol.
  A tudományos kutatás anyagi támogatását a gyógyszergyárakra, ipari érdekeltségekre bízni azt jelenti, h. ezeknek az érdekeltségeknek megfelelő eredmények fognak születni.
  Sztem ebbe nem kellene belebeszélned, mert a tudomány függetlensége sokkal bonyolultabb kérdés, mint amit te át bírsz látni.
  Ugyanezt csinálja az a háborodott is a linkelt videódon, akinek a zavarodott eszmefuttatásaira pocsékoltam az időt. Az ürge totálkáros agyilag, de nem is zavarja, h. nem ért ahhoz, amibe belepofázik, és folyamatosan ellentmond a tényeknek is, meg önmagának is.
  Ehhez képest, még fel is van háborodva, h. nem a hozzá hasonló, csökkent értelműek határozhatják meg a tudományt. Nevetséges. Az ilyeneknek kezeltetniük kellene magukat.
   
  step kedveli ezt.
 20. korhely1

  korhely1 Állandó Tag

  Igazad van, számomra ez sokkoló és szomorú.
  Hidrogénből uránium meg gamma-sugarak keletkeztek és még nagy mennyiségű hő?
  Tudod te, miket beszélsz?
  Prézliből nem gyártottak vasgolyót? Na meg persze egyúttal gamma részecskéket.

  Hogy nagyobb legyen a derültség, megkeresem az embereket, akikről írsz, és rákérdezek, hogy ment nekik a hidegfúzió.
   
  Utoljára módosítva: 2014 November 13
  step kedveli ezt.

Megosztás