Gyógypedagógusoknak, logopédusoknak, szülőknek..

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Ide kerülnek a sajátos nevelési igényű és beszédhibás gyermekek nevelését, fejlesztését segítő könyvek, eszközök, módszerek és ötletek.Canadahun will not allow the display of content protected by copyright law, unless they have the necessary legal rights to display or direct traffic to that content.

A Canadahun nem nem járul hozzá bemutatni - vagy a megtaláláshoz iranymutatást adni - olyan tartalmú anyagot ami a copyright (szerzői jog) által védett, csak akkor ha van szükséges legális engedély van rá.
 

kató

Állandó Tag
Állandó Tag
A beszédfejlődés nehézségei- Megkésett beszédfejlődés

A beszédfejlődés nehézségei
Megkésett beszédfejlődés
Megkésett beszédfejlődés2
Megkésett beszédfejlődés 3
Tanácsok nem beszélő kisgyermekek szüleinek
 

Csatolások

 • Megkésett beszédfejlődés2.doc
  62 KB · Olvasás: 1,219
 • Tanácsok nem beszélő kisgyermekek szüleinek.doc
  25 KB · Olvasás: 1,540
 • A beszédfejlődés nehézségei.doc
  52 KB · Olvasás: 1,507
 • Megkésett beszédfejlődés.doc
  31 KB · Olvasás: 1,539
 • Megkésett beszédfejlődés 3.doc
  27.5 KB · Olvasás: 1,120

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Bodnár Györgyné: Szil, szál, szalmaszál Segédanyag a pöszeség javitásához

Szil, szál, szalmaszál
SEGÉDANYAG A PÖSZESÉG JAVÍTÁSÁHOZA kisgyermek a családban szinte észrevétlenül tanulja meg a beszédet. Ez azonban csak látszatra spontán folyamat. A környezet - a család, a bölcsőde, az óvoda, az iskola - állandó segítsége, nevelő hatása szükséges a problémamentes beszéd kialakulásához.A szép és érthető beszéd feltétele a hangok tiszta kiejtése, a beszéd folyamatossága. Az emberek életében a beszéd összekötő kapocs. A beszédhibák sok gondot okoznak.Összeállításommal szeretnék segítséget adni a szülőknek, óvodákban-iskolákban dolgozó kartársaimnak a beszédhibák felismeréséhez, a könnyebb esetek, elsősorban a pöszeség javításához.


 

Csatolások

 • 708030_4.jpg
  708030_4.jpg
  21 KB · Olvasás: 888
 • Szil, szál, szalmaszál...doc
  23.5 KB · Olvasás: 1,826

vegsone

Állandó Tag
Állandó Tag
Fejlesztő tervek gyűjteménye - Tariné Beregi Judit

sziasztok!
Ezt a könyvet keresném, ha valaki fel tudná tölteni nagyon megköszönném :)
Fejlesztő tervek gyűjteménye - Tariné Beregi Judit

Nem tudom ezt keresed-e, mert az eleje nincs meg, csak a fejlesztési tervek belőle. Azért talán ez is hasznos lehet...
 

Csatolások

 • egyéni fejlesztési tervek.doc
  23.5 KB · Olvasás: 3,591

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Beszédmester
előszó

Az Oktatási Minisztérium támogatásával egy IKTA projekt keretében elkészült egy számítógéppel segített beszédjavítás-terápiára és olvasásfejlesztésre alkalmas eszköz, a BESZÉDMESTER.

A szoftver jelentõsége a beszédjavítás-terápiát tekintve abban áll, hogy olyan önmûködõ (gépi) beszédfelismerésen alapuló vizuális beszéd-kiértékelést valósít meg, amely hatékonyan támogatja a hallássérült gyermekeket az érthetõ beszédartikuláció elsajátításában. A hallássérültek beszédképzésének terápiája hagyományosan óriási türelmet és a szurdopedagógus állandó jelenlétét igényli, ugyanis a helyes hangképzés rögzítéséhez rengeteg ismétlésre és a pedagógus folyamatos korrekciójára van szükség. Ezt az ún. automatizálási folyamatot nagyban felgyorsítja és egyszerûbbé teszi a szoftver, amellyel a gyakorlás részben önállóan is végezhetõ.

A szoftver olvasásfejlesztõ moduljának célja, hogy játékos feladatokon és automatikus beszédfelismerésen keresztül a gyermek - a számítógépet motivációs eszközként használva - minél könnyebben és gyorsabban megtanulja a fonéma-graféma, ill. graféma-fonéma megfeleltetéseket. A program az általános olvasásfejlesztésen túl használható a részképességükben sérült gyermekek fejlesztõ terápiájában, segítheti a diszlexia-terápiát és egyes beszédhibák kezelését is.
A "Beszédmester" program bárki által ingyenesen, bármiféle térítés vagy ellenszolgáltatás nélkül felhasználható beszédjavítás-terápiára, illetve olvasásfejlesztésre. A szoftver eredeti formájában, változtatás nélkül bárki által szabadon és kizárólag ingyenesen terjeszthetõ. A szoftver használatából eredõ közvetlenül vagy közvetetten adódó problémákért a készítõk semmiféle felelõsséggel nem tartoznak. A szoftver a készítõk tulajdonát képezi és szerzõi jogi védelem alá esik az 1999. évi LXXVI. törvény alapján. A szoftver terápiai célú használatán és az eredeti formában történõ ingyenes terjesztésen kívül a szerzõk minden jogukat fenntartják. Bármilyen más felhasználást, különösen beleértve a mû sajátos címének felhasználását, a mû átdolgozását vagy kiegészítését csak és kizárólag a készítõk engedélyezhetik.

A beszédjavítás-terápiai modul az artikulációjukban különbözõ okok miatt akadályozott gyermekeknek nyújt segítséget. Javasoljuk, hogy csak szakember irányítása mellett végezzék a terápiát. Az olvasásfejlesztõ modul didaktikájában részletesen megfogalmaztuk az erre a modulra vonatkozó felhasználási területeket. Hangsúlyozzuk, hogy a részképességükben sérült gyermekek szisztematikus fejlesztéséhez a pedagógus, illetve logopédus következetes segítõ munkája szükséges. A program megfelelõ terápiai használatához kérjük, hogy a metodikai és didaktikai leírásokat figyelmesen olvassák el!

A szoftver dokumentációja megjelent, és letölthetõ. Tartalmazza a telepítési útmutatót, a beszédorientált részek használatát, a beszédjavítás-terápia metodikai leírását és használatát, illetve az olvasásfejlesztés didaktikáját és felhasználói kézikönyvét.
Megjelent a BeszédMester új kiadása, az 1.02-es verzió. A szoftver telepíthetõ verziója letölthetõ. Letõltés után csomagoljuk ki a file-t (beme.zip), majd a kapott tartalmat írjuk CD-re. Az így elõállt telepítõ CD behelyezés után automatikusan elindítja a telepítési folyamatot (az Automatikus lejátszás funkció engedélyezett állapotában).
Ha nincs lehetõség CD írásra, akkor a telepítési folyamat elindítható az "autorun.exe" futtatható file kézi elindításával a kicsomagolás után.
Óriási a mérete ezért letölthető innen: http://www.inf.u-szeged.hu/beszedmester/
 

Tücsy

Őstag
Egyéni fejlesztési terv készítése ( fejlesztő- és gyógypedagógusoknak )

1. A sajátos nevelési igény meghatározása a közoktatási törvény 121. §-ában
2. A pszichés fejlődés zavara
3. Hogyan álljunk neki az egyéni fejlesztési terv készítésének?
4. Egy lehetséges alternatíva az egyéni fejlesztési terv formai
megvalósítására
 

Csatolások

 • Egyéni fejlesztési terv készítéséhez szükséges adatok.txt
  5.6 KB · Olvasás: 2,053

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Javitott
Nyelvfejlődési szűrővizsgálat (D)

PPL (R)

Egy tíz éven át kifejlesztett s a gyógypedagógiai és alkalmazott nyelvészeti, illetve pszichológiai tanácsadásban egyre szélesebb körben használt nyelvfejlődési szűrőmódszert ismertet e kötet, mely 4 és 8 év közötti gyermekek vizsgálatában bevált. Fontos segédeszköz a nyelvi, illetve beszédfejlődési problémákkal jelentkező gyermekek előzetes, az egyénítettebb vizsgálódást elősegítő szűrésére. A módszer négy alpróbából áll. A monográfia a nyelvfejlődési tesztirodalom áttekintése után bemutatja az eljárásokat, pontos leírásokat adva. Végül esetelemzéseket mutat be, illetve néhány jellegzetes megkésett beszédfejlődésű, s ehhez hasonló mintán illusztrálja a módszer differenciáldiagnosztikai értékét. A gyakorló szakembereken kívül nélkülözhetetlen kézikönyv a pszichológushallgatók oktatásában.

Csatolt Thumbnail-ek
 

csipkebogyo

Állandó Tag
Állandó Tag
Gósy Mária:

A hangok tanától a beszédtechnológiáig

A helyesírás és a beszédészlelés összefüggései

A kiejtési hibák és a beszédészlelés

Beszédhiba és beszédfeldolgozás

Beszédképzés és nyelvi reprezentáció

Beszédkutatás 2004, 2005, 2007

Önállósuló feladatok a beszédpercepció fejlődésében
 

Csatolások

 • a kiejtési hibák és a beszédészlelés.pdf
  141.8 KB · Olvasás: 883
 • a helyesírás és a beszédészlelés összefüggései.pdf
  141.4 KB · Olvasás: 906
 • a hangok tanától a beszédtechnológiáig.pdf
  942.1 KB · Olvasás: 883
 • beszédhiba és beszédfeldolgozás.pdf
  1.4 MB · Olvasás: 720
 • beszédkutatás2004.pdf
  1.3 MB · Olvasás: 545
 • önállósuló feladatok a beszédpercepció fejlődésében.pdf
  355.9 KB · Olvasás: 890

kovibetti

Állandó Tag
Állandó Tag
I. BESZÉDSZERVI ÜGYESÍTŐ JÁTÉKOK
Nyelvgyakorlatok
Légző-ajak-hangutánzó gyakorlatok
Fúvó-szívó gyakorlatok

1. Nyelvgyakorlatok
Elnevezzük az egyes beszédszerveket, és ennek megfelelően adunk instrukciót a különböző mozgásokra. A két ajak a „kapu”, a fogak a „kerítés”, a szájpadlás a „padlás”, az alsó fogsor mögötti terület a „pince”.” lesz.

Csináljunk kerek kaput – az ajkak csücsörítése;

Nyissunk nagy kaput! – az ajkak nyitása;

Menjen fel a nyelv a padlásra! – a nyelv emelése a felső fogsor mögé;

Jöjjön le a nyelv a pincébe! – a nyelv az alsó fogsor mögé kerül;

Sétáljon a nyelv a kapu előtt körbe-körbe! – a nyelv körkörös mozgása az ajkakon;

Jöjjön ki a nyelv a kapuból! - a nyelv kinyújtása előre;

Bújjon be a házba a nyelv!- a nyelv hátrahúzása a szájüregbe.

Nyalogasd körbe a szád szélét lassan, majd gyorsan, mindkét irányban;

Simogasd körbe a fogsorodat, nyitott és csukott szájjal, lassan és gyorsan is;

Próbáld megnyalni az orrod hegyét, az állad csücskét;

Sétál a nyelvünk – tedd a nyelved hegyét a felső ajkadra, az ajkad és a fogsorod közé, a fogad élére, vakard meg a nyelved hegyét, tedd a nyelved a fogsorod mögé, piszkáld ki a fogad, nyomd erősen a nyelved a fogaidhoz;

Kukucskál a nyelvünk: A nyelv kukucskáljon ki a „kapun” /nagyra nyitott száj, a nyelv előrenyújtása egyesen/ és bújjon vissza a szájüregbe. Ismételjük többször, minél gyorsabban és pontosabban ezt a mozgást./Ne érjen hozzá se a fogadhoz, se az ajkaidhoz, ne görbüljön be, ne hajoljon le/ Csúsztasd ki a nyelved hegyét a szád sarkán, nézze meg a nyelved, meg van-e a füled lassan egyszer-egyszer, gyorsan sokszor;

Nyomd az alsó fogad tövéhez a nyelved /nyelvtámasz/, púposítsd fel a közepét, hintáztasd meg, lassan és gyorsan is;

Nyújtsd ki a nyelved jó erősen, csinálj kanalat /kunkorítsd fel a végét,/ emeld be a szádba

A kinyújtott nyelvedet húzd vissza szélesen, laposan, a nyelv szélei érjenek hozzá a fogad széléhez;

Dugd ki a nyelved hegyét, középen óvatosan harapd össze, mozgasd fel-le óvatosan, lassan-gyorsan;

Nagyra nyitott szájjal mozgasd a nyelved fel-le, úgy hogy az állad ne mozduljon
Nyissunk nagyra a „kaput” /ajak/ és nézzünk be a „házba” /szájüreg/. Menjen fel a nyelv a „padlásra”, most menjen le a „pincébe” /alsó fogsor mögé/. Most gyorsabban menjen fel és le! Most futkározzon a „padlás” és a pince” között! /A nyelv gyors mozgása fel-le/. Kiabáljon is, amikor szaladgál, így: lá-lá-lá-lá! Énekeljen is, amikor szaladgál: lá-lá-lá-lá / ismert gyermekdal dallamára/.

Csinálj gombócot a nyelvedből, rágcsáld meg óvatosan. Tedd a gombócot jobbra-balra;

Csettints nagyokat a nyelveddel – ló megy az utcán – lassan, gyorsan, mosolygós és csücsörített szájjal is;

Szorítsd össze jó erősen a fogaidat,

Lazán érintsd, zárd össze a fogaidat;

Tartsál meg szívószálat, pálcikát, kiskanalat a nyelved és a fogad között

Méznyalogató.
A gyermek felső ajkára egy kis mézet csöppentünk. Nyelvét felfelé irányítva le kell nyalogatnia a mézet. Kitűnő gyakorlat a nyelv emelésére, ha nagyra nyitott ajakállással végezzük.

Zizi szedegetés.
A zizit tányérra, vagy tenyérre tesszük /egyszerre csak keveset!/. Az ajkuktól megfelelő /3-4 cm/ távolságra tartva felszólítjuk őket, hogy szedegessék fel a cukorkákat a nyelvükkel. Hogy ez sikerüljön, a nyelvet hegyesre, előre és lefelé kell nyújtani.
 

kovibetti

Állandó Tag
Állandó Tag
2. Légző, ajak, hangutánzó gyakorlatok

Lélegezz hang nélkül, hangosan, ásítozz nagyokat

Szívd be a levegőt a szádon – fújd ki a szádon
Szívd be a levegőt a szádon – fújd ki az orrodon
Szívd be a levegőt az orrodon – fújd ki az orrodon
Szívd be a levegőt az orrodon – fújd ki a szádon

Szívd be a levegőt, tartsd meg ameddig csak tudod, fújd ki hirtelen erősen

Vegyél gyorsan, szaporán levegőt /lihegés/

Vegyél levegőt nagyon lassan, folyamatosan sokáig, engedd ki lassan, egyenletesen

Csibejáték: Tegyünk egy kis tányérra, vagy tiszta tenyérre 2-3 szemenként zizit. A gyermek feladata, hogy a ziziszemeket ajkával felcsipegesse a tányérból, vagy a tenyérről. A gyermek a „csibe”, csücsörített ajka a „csőr”, amivel felszedegeti az ennivalót.

Mosoly-játék.A gyermekeknek játékokat /képeket, vagy tárgyakat/ mutatunk. Ha olyat látnak, aminek örülni lehet, mosolyogjanak, kedvesen, természetesen, kissé nyitott ajakkal. Például: bohóc, piros alma, farkas, hinta, maszatos fiú, csokoládé képe.

Kit szeretünk?: Puszit küldünk a játék, a kép, vagy a képzelt /a játékvezető által megnevezett/ személynek: csücsörített ajakkal majd ezután mosolyognak.

Pipálós játék. Nagyapát utánozzuk, ő mindig pipázik. Így pöfékel: p-p-p /erős p ejtés/, most a szája sarkában tartja a „pipát” /a nyelv hegyesre nyújtva az ajkak egyik sarkába kerül, az ajkak zárnak/. Most újra pöfékel és a másik szájzugba viszik a pipát.

Madárka játék. A gyakorlatvezető a „madármama”, a gyerekek „fiókák”. A mama eteti a fiókákat, akik nagyon nagyara nyitják a szájukat. Ilyenkor sorban, szemenként beleejt egy-egy szem zizit a gyermekek szájába. Ezután nagyon gyorsan be kell csukni a szájukat.

A következő feladatokban játssz a hangoddal, mondd némán, suttogva, halkan, hangosan, énekelve, vékony hangon, morcosan, megszakítva;
Mutasd meg a torkod: Á-Á-Á-Á
Utánozd a kisbabát: OÁ OÁ OÁ OÁ
Utánozd a csacsit: IÁ IÁ IÁ IÁ
Utánozd a kismalacot: UÍ UÍ UÍ UÍ
Utánozd a mentőt: NI NÓ NÍ NÓ, ÉŐ ÉŐ ÉŐ ÉŐ, IÜ IÜ IÜ IÜ
Utánozd a cicát: MIÁU MIÁU MIÁU,
Mondogasd: IGY ÚGY ÍGY ÚGY

Huhog a bagoly: HU HU HU HU
Állítsd meg a lovakat: HŐ HŐ HŐ
Nevet a boszorkány:HI HI HI
Nevet a kövér ember: HA HA HA
Csúfolódnak a gyerekek: HE HE HE
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére