Hírek Háborús vészhelyzetben a lakossági megtakarítást az állam zárolhatja és elveheti

Erre szavazott a nép! Tisztelet a kivételnek.

A kormány május 25-étől az Ukrajnában fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel egész Magyarország területére háborús veszélyhelyzetet hirdetett ki. Annak néztünk utána, hogy pontosan mit jelent, milyen kormányzati intézkedésekre ad felhatalmazást a háborús veszélyhelyzet?

Az Országgyűlés május 24-én (kedden) elfogadta az Alaptörvény tizedik módosítását, valamint a katasztrófavédelmi törvény kiegészítését is. A két jogszabály még aznap megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 84. számában, ami egyúttal azt is jelentette, hogy mindkettő a kihirdetését követő napon, május 25-én (szerdán) hatályba is lépett. Még ugyancsak kedden megjelent a Magyar Közlöny idei 85. száma, benne az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm.-rendelettel.
MÁJUS 25-ÉTŐL HATÁLYBA IS LÉPTEK A HÁBORÚS VESZÉLYHELYZET SZABÁLYAI.
Melyek ezek? Vegyük őket sorba.

Az Alaptörvény felhatalmazása​

Az Alaptörvény tizedik módosítása a május 25-étől hatályos alaptörvényi szövegbe iktatta a veszélyhelyzet új esetkörét:
A Kormány szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.
Vagyis a kormány alkotmányos felhatalmazást kapott arra, hogy többek közt háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa esetén veszélyhelyzetet hirdethessen ki és a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethessen be.
Tovább elemezve az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdését: a veszélyhelyzet kihirdetéséhez a háborús helyzetnek, a fegyveres konfliktusnak vagy a humanitárius katasztrófának Magyarország területén kívül, de Magyarországgal szomszédos államban kell fennállnia. A háborús helyzet fogalmát pedig a nemzetközi hadijog szerint kell értelmezni.
AHHOZ, HOGY A VESZÉLYHELYZETET LEHESSEN KIHIRDETNI, HÁBORÚS CSELEKMÉNYEKNEK KELL MEGVALÓSULNIUK.

Az új alkotmányos rendelkezés indoklása szerint a különleges jogrend kihirdetésére kizárólag akkor van lehetőség, ha a szomszédos államban bekövetkezett eseményeknek ténylegesen van súlyos – különösen humanitárius, gazdasági – hatása Magyarországon, illetve e súlyos hatások bekövetkeztének veszélye reális.

Intézkedések a sarkalatos törvényben​

Lássuk ezt követően az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében hivatkozott sarkalatos törvényt. Ennek azért van jelentősége, mert a kormány – mint már szó volt róla – az Alaptörvény alapján a sarkalatos törvényben, azaz
A KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEKET VEZETHET BE.

A katasztrófavédelmi törvény módosítása alapján a kormány először is felhatalmazást kapott arra, hogy a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzetben
 1. a 21–24. alcímben meghatározott rendkívüli intézkedéseken és szabályokon túl
 2. az élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonság, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
És mit tartalmaz a 21–24. alcím? A teljesség igénye nélkül az alábbi intézkedések vezethetők be:
 • halasztást nem tűrő esetben a kormány rendelete közszolgálati műsorszóró útján is kihirdethető, amit aztán a Magyar Közlöny legközelebbi számában meg kell jelentetni;
 • amennyiben a veszélyhelyzet több megyét érint, vagy ha a katasztrófa elhárítása érdekében ez szükséges, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter – legfeljebb a veszélyhelyzet fennállásáig – miniszteri biztost nevezhet ki;
 • a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását – helyszínre érkezésétől – a polgármestertől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője által kijelölt személy veszi át;
 • rendeletben az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezések állapíthatók meg;
 • a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései közül rendelettel eltérő rendelkezések bevezetésére van mód például a bíróság előtt meg nem támadható hatósági döntések körét érintően;
 • rendelettel előírható, hogy a termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségek biztosítása érdekében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a gazdasági tevékenységet folytató szolgáltatásra kötelezettek részére szerződéskötési kötelezettséget írhat elő;
 • a veszélyhelyzet súlyosbodásának közvetlen veszélye esetén, annak megelőzése céljából gazdálkodó szervezet működése rendeletben meghatározottak szerint a Magyar Állam felügyelete alá vonható;
 • a közúti, vasúti, vízi és légi járművek forgalma a nap meghatározott tartamára, vagy meghatározott útvonalra korlátozható, illetve az ország egész területén vagy meghatározott részén ideiglenesen megtiltható;
 • korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását, amit a rádió, a televízió, a sajtó és hirdetmény útján, valamint a helyben szokásos módon a lakosság tudomására kell hozni;
 • elrendelhető, hogy közterületen rendezvény, nyilvános gyűlés megtartását a rendőrség a védelmi érdekek sérelme esetén megtiltsa;
 • elrendelhető, hogy az ország meghatározott területét a lakosságnak a szükséges időtartamra el kell hagynia, egyben kijelölhető a lakosság új tartózkodási helye.

Garanciális szabályok​

A katasztrófavédelmi törvény szerint a kormány ezt a jogkörét – a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan – a humánjárvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja.
A törvény indoklása szerint a kormány jogi és politikai felelősségébe tartozó kérdés, hogy mely rendkívüli intézkedéseket vezeti be. Ezek bevezetése során
A KORMÁNYNAK MINDIG ESETRŐL ESETRE KELL VIZSGÁLNIA A BEAVATKOZÁS SZÜKSÉGESSÉGÉT, ANNAK HALASZTHATATLANSÁGÁT, A RENDES JOGRENDI ESZKÖZÖKKEL VALÓ SZABÁLYOZÁS LEHETETLENSÉGÉT VAGY KORLÁTOZOTTSÁGÁT,
továbbá a ténylegesen alkalmazandó rendkívüli intézkedések előírásának jogpolitikai szegmenseit.
Az alkotmányossági követelmények érvényesülését a kormány köteles folyamatosan biztosítani, és ha a rendkívüli intézkedésekkel való kormányzati eljárásnak – ideértve az alapvető jog korlátozását vagy felfüggesztését – a feltételei nem állnak fenn,
HALADÉKTALANUL KÖTELES GONDOSKODNI A RENDES JOGRENDI MŰKÖDÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁRÓL, AZ ALAPVETŐ JOG KORLÁTOZÁSÁNAK VAGY FELFÜGGESZTÉSÉNEK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL.

A szabályozással kapcsolatos további garanciális szabály, hogy a kormány által hozott veszélyhelyzeti intézkedéseket erre irányuló indítványra az Alkotmánybíróság köteles felülvizsgálni.

Az állampolgárok együttműködését kérik​

A 180/2022. (V. 24.) Korm.-rendelet pedig arról szól, hogy a kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. Emellett a kormányrendelet azt is tartalmazza, hogy
 • a kormány a veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki;
 • a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek;
 • a kormány a veszélyhelyzet fennállásának, valamint a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések fenntartásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja;
 • a kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában;
 • a veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
HVG
 

Csatolások

 • 1654172318742.png
  1654172318742.png
  85.7 KB · Olvasás: 7,130
Melitta bocsi, de légy szives beidézni azt a torvenyszoveget, ami alapján ezt megteheti a kormany:

Háborús vészhelyzetben a lakossági megtakarítást az állam zárolhatja és elveheti​


Ez a cime a cikknek, de errol budos kukk nincs a cikkben, nincs a torvenyekben, nincs a rendeletekben!
Ez igy sima hazudozás, és riogatas!
 
Nem feltetlen kell a munder becsuletet vedeni , foleg ha nagyon fals az ok , az intezkedes es a 10. granitszilardsagu torvenybe iktatas.
 
Németországban van rá lehetőség gazdasági vállságnál megtakarított pénzeket zárolni.
Nem hinném hogy komplikált lenne ezt háború esetén is alkalmazni.
(Nálunk a kétharmad minden csodára képes :) )

Egy részlet fordítás a Google fordítóval:

Ki védi meg Európában a lakossági megtakarítást?
Kisajátíthatják-e a kormányok a lakosság spórolt pénzét?


"Általában nem a központi bankok zárolják a megtakarítók számláit. Inkább a kormányok érvényesítik ezt, ha kell, a jegybankok segítségével. A német jogban például a banktörvény 47. szakasza előírja, hogy a szövetségi kormány moratóriumot rendelhet el a bankszektorban „a gazdaság egészét érintő komoly veszélyek” és különösen a szabályos fizetési műveletek esetén. Ehhez elegendő egy kormányrendelet, így nem kell országgyűlési határozat. A kormány végzéssel ideiglenesen bezárhatja a hitelintézeteket az ügyfélügyletek elől, megtilthatja a fizetési műveleteket, valamint ezt az intézkedést az egyes bankok csoportjaira, illetve egyes banki tranzakciókra korlátozhatja. A kormány a tőzsdéket is bezárhatja."

 
Utoljára módosítva:
Sajnos nem találtam ezt a cikket.
Amit találtam az is érdekes...
A magyar emberek bölcsen döntöttek, amikor a Fideszre szavaztak ezért nem lesznek megszorítások – mondta a Orbán Balázs a miniszterelnökség politikai igazgatója a Telexnek. A politikus szerint nem lesznek megszorítások, és bár nehézségek lehetnek, de a költségvetési egyensúly fenntartása biztosítható lesz. Orbán úgy véli, hogy megszorítani csak a baloldali kormányok sajátja.
(egy ilyen nyilatkozat után már tüntetnének az emberek ha érdekelné őket....)
 
Németországban van rá lehetőség gazdasági vállságnál megtakarított pénzeket zárolni.
Nem hinném hogy komplikált lenne ezt háború esetén is alkalmazni.
(Nálunk a kétharmad minden csodára képes :) )

Egy részlet fordítás a Google fordítóval:

Ki védi meg Európában a lakossági megtakarítást?
Kisajátíthatják-e a kormányok a lakosság spórolt pénzét?


"Általában nem a központi bankok zárolják a megtakarítók számláit. Inkább a kormányok érvényesítik ezt, ha kell, a jegybankok segítségével. A német jogban például a banktörvény 47. szakasza előírja, hogy a szövetségi kormány moratóriumot rendelhet el a bankszektorban „a gazdaság egészét érintő komoly veszélyek” és különösen a szabályos fizetési műveletek esetén. Ehhez elegendő egy kormányrendelet, így nem kell országgyűlési határozat. A kormány végzéssel ideiglenesen bezárhatja a hitelintézeteket az ügyfélügyletek elől, megtilthatja a fizetési műveleteket, valamint ezt az intézkedést az egyes bankok csoportjaira, illetve egyes banki tranzakciókra korlátozhatja. A kormány a tőzsdéket is bezárhatja."

Párnaciha!
 
Mit, mit? A párnacihában tartott pénzt nem zárolhatják, nem vehetik el. Legfeljebb a betörők:).
Pár hónapja olvastam, hogy sokan még mindig otthon tartják, volt nemrég egy cikk is arról, hogy hová dugdossák az emberek a pénzecskéjüket. Persze, nem a milliárdosokra gondolok, de azok úgyis biztonságban vannak, hanem az egy-két milliós megtakarítású kisemberekre. Azt is olvastam, hogy a gazdagok ma ékszereket vesznek, és látom, hogy az árveréseken milyen árakon mennek el a festmények. Hát... azokat sem tudja állambácsi elvenni, csak éppen nem lehet azonnal pénzzé tenni őket. Bár én mindig azt vallottam, hogy a legjobb befektetés a tanulás. Ha van jó szakmád, és tudsz pár nyelvet, nem fogsz éhen halni.
 
Sajnos nem találtam ezt a cikket.
Amit találtam az is érdekes...
A magyar emberek bölcsen döntöttek, amikor a Fideszre szavaztak ezért nem lesznek megszorítások – mondta a Orbán Balázs a miniszterelnökség politikai igazgatója a Telexnek. A politikus szerint nem lesznek megszorítások, és bár nehézségek lehetnek, de a költségvetési egyensúly fenntartása biztosítható lesz. Orbán úgy véli, hogy megszorítani csak a baloldali kormányok sajátja.
(egy ilyen nyilatkozat után már tüntetnének az emberek ha érdekelné őket....)
Na igen, kérdés, hogy mit nevezünk megszorításnak. Az elszállt államadósság és infláció miatti elszegényedés persze nem az. Az extraprofitadó, amit tovább hárítanak ránk... hm. Hm. Csúnya bankok, csúnya multik!
Eszembe jut egy választások előtti fideszes szöveg az Origóról: azért kell a fideszre szavazni, hogy ne legyen több gyurcsányozás. Miután megnyerte Orbán a választást, elég sok gyurcsányozás volt.
 
Volt???? Van!!! Gyakorlatilag mindenre alkalmazható mantrája van a lopós fijúknak (2010 óta). "Elmúlt 8 év, Soros, Gyurcsány, migráncsok, rezsicsökkentés". Kihagytam valamit?
Aha. Jobbik, Jakab, MZP, Brüsszel, Zelenszkij, hajléktalanok, lmbtq, oltás és háborúpárti baloldal, stb. Van még a tarsolyukban. Azért azt szeretem /ja, nem/, hogy a gyermekvédő kormányhoz közeli origó, ha nem az ellenzéket gyepálja, akkor tele van szexszel, nő- és férfiügyekkel, különböző nagyobbításokkal, és ledobta a...kal. Az a baj, hogy akárhová nézek, képmutatást, aljasságot, sőt, gonoszságot látok. Ha viszont behunyom a szemem, elalszom, mint a reklámok alatt.:) Mondjuk, fogyókúránál segít, ha pár percig belenézek valamelyik köz-, kereskedelmi, izé, fullfideszes tévés műsorba, az undortól elmegy az étvágyam.
Tegnap a Prime-on /TV2-s érdekeltség/ sorozatepizód közben Tények röviden, hangot rögtön kinyomtam, a két hír: a baloldal olajembargót akar. Jakab hazudott a vagyonbevallásában. Na, ez jól jött, mert épp vacsizni akartam. Mondom én, fogyókúrás recept: fidesztévét nézni!
 
Ezek nem örökzöldek, csak hozzáadódtak az eredeti mantrához...
Igen, hol ez, hol az, valamelyikkel mindig elő lehet jönni. Valamelyikkel mindig meg lehet indokolni, hogy miért nem kapunk pénzt Brüsszeltől, miért akkora az infláció, stb. Engem gyerekkoromban arra tanítottak, hogy vállaljam a felelősséget a tetteimért. Eddigi tapasztalataim szerint a politikusok nagy többsége erre képtelen, a fideszesek meg végképp azok, örökké bűnbakot, ellenséget keresnek. Ha valami rosszul alakul, annak mindig más az oka. Orbán bevált taktikája az is, hogy úgy tesz, mintha minden a kedve szerint menne, minden rendben lenne, és ezt sokan be is veszik. Istenem, ha egyszer beültethetném Karinthy Bűvös Székébe! Meg Mészárost, Kövért, Vargát, Matolcsyt! Kíváncsi lennék, mit szólnának a vérfideszesek egy adag igazsághoz a nyakukba.
 
Különösebben nem kell megerőltetnie magát az embernek hogy lássa azt mi ennek az oka. Ott a 2/3 előny, ha csak a kormánypárt nyom igent, már az elég. Gyakorlatilag ez a módosítás elfogadása, felhatalmazta a napóleont szinte mindenre. Eddig is gátlástalanok voltak, tehettek bármit, most se lesz másképp. Ez az átkozott magát félistennek képzelő elmeháborodott, meg van őrülve a hatalomért. Már semmi nem állíthatja meg, és erről azok tehetnek, akik adtak neki még négy évet. De kíváncsi leszek, ha azok is elvesztik esetleg a pénzüket akik rá szavaztak, akkor vajon fognak e tapsolni neki hogy hajrá viktor?!
Előttem írta Sukiaki, hogy a szavazóik sem tudják az igazat semmiről, csak most jó ez nekik ami van. sötétségben tartja őket a vityka, és az meg neki jó.
 
Azt meg ne is írja nekem senki, hogy nem vehet el bármilyen pénzt. Bármit elvehet. Elvette a magán nyugdíjakat is, amit az emberek évek óta befizettek úgy, hogy mellette ment az állami nyugdíj is. Hát azt nem egyszerűen ellopták? És nem tehettünk semmit, pedig sok embertől milliók mentek el. Ilyent sehol nem csinálnak a szabad világban, ahol meg megteszik, az nem egy demokrácia. Ahogy itt ez sem az. Amíg kényszerítik az embert, és fenyegetik, az az én szememben csak egy nagy semmi, nem demokrácia.
 
Azt meg ne is írja nekem senki, hogy nem vehet el bármilyen pénzt. Bármit elvehet. Elvette a magán nyugdíjakat is, amit az emberek évek óta befizettek úgy, hogy mellette ment az állami nyugdíj is. Hát azt nem egyszerűen ellopták? És nem tehettünk semmit, pedig sok embertől milliók mentek el. Ilyent sehol nem csinálnak a szabad világban, ahol meg megteszik, az nem egy demokrácia. Ahogy itt ez sem az. Amíg kényszerítik az embert, és fenyegetik, az az én szememben csak egy nagy semmi, nem demokrácia.
Illiberális autoriter állam, Manfred valami ilyesmit mondott. Azon mindig felkapom az agyvizet, amikor a fideszes rokonaim elbagatellizálják a hazai korrupciót. Ukrajna kapcsán viszont f...sák a szájukat. Na, érdemes elolvasni, ma megjelent cikket a portfolión az orosz katonai korrupcióról. Mondhatjátok, hogy ez más téma, de szerintem valójában nem az. Hazugságok, média, lopás, Orbán. Persze, mindenki manipulál. A fideszesek által sokat szidott, utált NyF-en egymás alatt a két cikk: Németeknél 4700 Ft lett a minimálbér - órabér, alatta: O. fizetését a duplájára emelik. Hát igen, a szerkesztésen sok múlik.
 
Különösebben nem kell megerőltetnie magát az embernek hogy lássa azt mi ennek az oka. Ott a 2/3 előny, ha csak a kormánypárt nyom igent, már az elég. Gyakorlatilag ez a módosítás elfogadása, felhatalmazta a napóleont szinte mindenre. Eddig is gátlástalanok voltak, tehettek bármit, most se lesz másképp. Ez az átkozott magát félistennek képzelő elmeháborodott, meg van őrülve a hatalomért. Már semmi nem állíthatja meg, és erről azok tehetnek, akik adtak neki még négy évet. De kíváncsi leszek, ha azok is elvesztik esetleg a pénzüket akik rá szavaztak, akkor vajon fognak e tapsolni neki hogy hajrá viktor?!
Előttem írta Sukiaki, hogy a szavazóik sem tudják az igazat semmiről, csak most jó ez nekik ami van. sötétségben tartja őket a vityka, és az meg neki jó.
Sajnos, tapsolni fognak, mert ha 12 év alatt nem ébredtek fel, már soha nem is fognak. Ahogy írtam, bűnbak mindig lesz. 2018-ban lett volna még esélye az ellenzéknek, ha néhány helyen összefog, akkor nem lett volna 2/3, és egy csomó mindent nem csinálhattak volna meg velünk. Talán. Most, az a véleményem, hogy ez a rendszer már csak külső tényezők hatására bukhat meg, vagy úgy, ha Orbán kikerül a képből. Mert amíg ő ilyen ügyesen manipulál, karizmatizálja a híveit, esély sincs a változásra.
 
Sajnos, tapsolni fognak, mert ha 12 év alatt nem ébredtek fel, már soha nem is fognak. Ahogy írtam, bűnbak mindig lesz. 2018-ban lett volna még esélye az ellenzéknek, ha néhány helyen összefog, akkor nem lett volna 2/3, és egy csomó mindent nem csinálhattak volna meg velünk. Talán. Most, az a véleményem, hogy ez a rendszer már csak külső tényezők hatására bukhat meg, vagy úgy, ha Orbán kikerül a képből. Mert amíg ő ilyen ügyesen manipulál, karizmatizálja a híveit, esély sincs a változásra.
Valami ilyesmire gondoltam, sőt kicsit erősebbre, de nem igazán akartam kifejteni érthetőbben. Mert tartok tőle hogy ma is létezik az a "bizonyos fekete kocsi" és a baj nem hiányzik vén fejjel. Én egy újabb 56 szerű állapotot vízionáltam, csak ez most csúnyább lenne, mert megosztott az ország. Viszont semmi mást nem látok a közeljövőben ami ezen ami van változtathatna.
 
Mint a jó gombatenyésztő sötétségben tartja, szarral eteti és egyre jobb a szaporulat.
Azzal a különbséggel, hogy Ő az emberekkel teszi ezt.
Sajnos egyetértünk, de azok az emberek fognak a legnagyobbat koppanni, akik szentírásként veszik a szavait. Mi legalább csak kellemesen fogunk meglepődni bármin is, mert tisztában vagyunk vele mi várható.
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Sz.V.Anikó wrote on DeeYoo's profile.
Üdv! Először is nagyon köszönöm én is a szuper fordításokat!
Lenne egy kérésem: nem találom a Daemonica sorozat 3.könyvét. Fel tudnád tenni ha meg van magyarul? Köszönöm szépen!
sorcier wrote on Wikkike.'s profile.
szia,ha ezt talàltad meg tölem,akkor jo helyen jàrsz. :)
A bak latin neve capricorn.

Kötés, horgolás 2018. november 13-tól

Wildcath wrote on VikiCs99's profile.
:dr_33:
Sziasztok! Karácsonyi dramatizált mesét keresek, 6-7 szereplővel. Óvodásoknak adnánk elő! Előre is köszönöm a segítséget! :)
napsugar641 wrote on mejutka's profile.
:)

Statisztikák

Témák
37,948
Üzenet
4,753,428
Tagok
612,679
Legújabb tagunk
princi26
Oldal tetejére