Hírek Háborús vészhelyzetben a lakossági megtakarítást az állam zárolhatja és elveheti

Erre szavazott a nép! Tisztelet a kivételnek.

A kormány május 25-étől az Ukrajnában fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel egész Magyarország területére háborús veszélyhelyzetet hirdetett ki. Annak néztünk utána, hogy pontosan mit jelent, milyen kormányzati intézkedésekre ad felhatalmazást a háborús veszélyhelyzet?

Az Országgyűlés május 24-én (kedden) elfogadta az Alaptörvény tizedik módosítását, valamint a katasztrófavédelmi törvény kiegészítését is. A két jogszabály még aznap megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 84. számában, ami egyúttal azt is jelentette, hogy mindkettő a kihirdetését követő napon, május 25-én (szerdán) hatályba is lépett. Még ugyancsak kedden megjelent a Magyar Közlöny idei 85. száma, benne az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm.-rendelettel.
MÁJUS 25-ÉTŐL HATÁLYBA IS LÉPTEK A HÁBORÚS VESZÉLYHELYZET SZABÁLYAI.
Melyek ezek? Vegyük őket sorba.

Az Alaptörvény felhatalmazása​

Az Alaptörvény tizedik módosítása a május 25-étől hatályos alaptörvényi szövegbe iktatta a veszélyhelyzet új esetkörét:
A Kormány szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.
Vagyis a kormány alkotmányos felhatalmazást kapott arra, hogy többek közt háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa esetén veszélyhelyzetet hirdethessen ki és a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethessen be.
Tovább elemezve az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdését: a veszélyhelyzet kihirdetéséhez a háborús helyzetnek, a fegyveres konfliktusnak vagy a humanitárius katasztrófának Magyarország területén kívül, de Magyarországgal szomszédos államban kell fennállnia. A háborús helyzet fogalmát pedig a nemzetközi hadijog szerint kell értelmezni.
AHHOZ, HOGY A VESZÉLYHELYZETET LEHESSEN KIHIRDETNI, HÁBORÚS CSELEKMÉNYEKNEK KELL MEGVALÓSULNIUK.

Az új alkotmányos rendelkezés indoklása szerint a különleges jogrend kihirdetésére kizárólag akkor van lehetőség, ha a szomszédos államban bekövetkezett eseményeknek ténylegesen van súlyos – különösen humanitárius, gazdasági – hatása Magyarországon, illetve e súlyos hatások bekövetkeztének veszélye reális.

Intézkedések a sarkalatos törvényben​

Lássuk ezt követően az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében hivatkozott sarkalatos törvényt. Ennek azért van jelentősége, mert a kormány – mint már szó volt róla – az Alaptörvény alapján a sarkalatos törvényben, azaz
A KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEKET VEZETHET BE.

A katasztrófavédelmi törvény módosítása alapján a kormány először is felhatalmazást kapott arra, hogy a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzetben
 1. a 21–24. alcímben meghatározott rendkívüli intézkedéseken és szabályokon túl
 2. az élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonság, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
És mit tartalmaz a 21–24. alcím? A teljesség igénye nélkül az alábbi intézkedések vezethetők be:
 • halasztást nem tűrő esetben a kormány rendelete közszolgálati műsorszóró útján is kihirdethető, amit aztán a Magyar Közlöny legközelebbi számában meg kell jelentetni;
 • amennyiben a veszélyhelyzet több megyét érint, vagy ha a katasztrófa elhárítása érdekében ez szükséges, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter – legfeljebb a veszélyhelyzet fennállásáig – miniszteri biztost nevezhet ki;
 • a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását – helyszínre érkezésétől – a polgármestertől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője által kijelölt személy veszi át;
 • rendeletben az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezések állapíthatók meg;
 • a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései közül rendelettel eltérő rendelkezések bevezetésére van mód például a bíróság előtt meg nem támadható hatósági döntések körét érintően;
 • rendelettel előírható, hogy a termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségek biztosítása érdekében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a gazdasági tevékenységet folytató szolgáltatásra kötelezettek részére szerződéskötési kötelezettséget írhat elő;
 • a veszélyhelyzet súlyosbodásának közvetlen veszélye esetén, annak megelőzése céljából gazdálkodó szervezet működése rendeletben meghatározottak szerint a Magyar Állam felügyelete alá vonható;
 • a közúti, vasúti, vízi és légi járművek forgalma a nap meghatározott tartamára, vagy meghatározott útvonalra korlátozható, illetve az ország egész területén vagy meghatározott részén ideiglenesen megtiltható;
 • korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását, amit a rádió, a televízió, a sajtó és hirdetmény útján, valamint a helyben szokásos módon a lakosság tudomására kell hozni;
 • elrendelhető, hogy közterületen rendezvény, nyilvános gyűlés megtartását a rendőrség a védelmi érdekek sérelme esetén megtiltsa;
 • elrendelhető, hogy az ország meghatározott területét a lakosságnak a szükséges időtartamra el kell hagynia, egyben kijelölhető a lakosság új tartózkodási helye.

Garanciális szabályok​

A katasztrófavédelmi törvény szerint a kormány ezt a jogkörét – a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan – a humánjárvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja.
A törvény indoklása szerint a kormány jogi és politikai felelősségébe tartozó kérdés, hogy mely rendkívüli intézkedéseket vezeti be. Ezek bevezetése során
A KORMÁNYNAK MINDIG ESETRŐL ESETRE KELL VIZSGÁLNIA A BEAVATKOZÁS SZÜKSÉGESSÉGÉT, ANNAK HALASZTHATATLANSÁGÁT, A RENDES JOGRENDI ESZKÖZÖKKEL VALÓ SZABÁLYOZÁS LEHETETLENSÉGÉT VAGY KORLÁTOZOTTSÁGÁT,
továbbá a ténylegesen alkalmazandó rendkívüli intézkedések előírásának jogpolitikai szegmenseit.
Az alkotmányossági követelmények érvényesülését a kormány köteles folyamatosan biztosítani, és ha a rendkívüli intézkedésekkel való kormányzati eljárásnak – ideértve az alapvető jog korlátozását vagy felfüggesztését – a feltételei nem állnak fenn,
HALADÉKTALANUL KÖTELES GONDOSKODNI A RENDES JOGRENDI MŰKÖDÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁRÓL, AZ ALAPVETŐ JOG KORLÁTOZÁSÁNAK VAGY FELFÜGGESZTÉSÉNEK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL.

A szabályozással kapcsolatos további garanciális szabály, hogy a kormány által hozott veszélyhelyzeti intézkedéseket erre irányuló indítványra az Alkotmánybíróság köteles felülvizsgálni.

Az állampolgárok együttműködését kérik​

A 180/2022. (V. 24.) Korm.-rendelet pedig arról szól, hogy a kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. Emellett a kormányrendelet azt is tartalmazza, hogy
 • a kormány a veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki;
 • a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek;
 • a kormány a veszélyhelyzet fennállásának, valamint a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések fenntartásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja;
 • a kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában;
 • a veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
HVG
 

Csatolások

 • 1654172318742.png
  1654172318742.png
  85.7 KB · Olvasás: 7,104
Sajnos egyetértünk, de azok az emberek fognak a legnagyobbat koppanni, akik szentírásként veszik a szavait. Mi legalább csak kellemesen fogunk meglepődni bármin is, mert tisztában vagyunk vele mi várható.
Mi várható? Itt van egy mindjárt. Most olvasom, hogy átalakítják a rezsicsökkentést. Önkormányzatoknak ezentúl semmi nem jut. Ami azt jelenti, hogy ez tovább gyűrűzik majd a szolgáltatásokba, a lakosság anyagi viszonyaiba. Az ok a háború és Brüsszel elhibázott szankciós politikája Nagy Márton szerint. Szóval megy tovább a verkli, a néphülyítés, és ha emelkednek a helyi adók, az egyszeri fideszes majd a gonosz önkormányzatokat okolja ezért. Ha pedig továbbra sem emelkedhetnek, mert Orbánék tiltják, elvégre új veszélyhelyzet lesz novemberig, és nem vehetnek fel hitelt sem az önkormányzatok, végleg lőttek az önkormányzatiságnak. Mármint az ellenzékieknek, mert az orbánistákat, ahogy eddig is, ezután is kompenzálják majd.
 
Mi várható? Itt van egy mindjárt. Most olvasom, hogy átalakítják a rezsicsökkentést. Önkormányzatoknak ezentúl semmi nem jut. Ami azt jelenti, hogy ez tovább gyűrűzik majd a szolgáltatásokba, a lakosság anyagi viszonyaiba. Az ok a háború és Brüsszel elhibázott szankciós politikája Nagy Márton szerint. Szóval megy tovább a verkli, a néphülyítés, és ha emelkednek a helyi adók, az egyszeri fideszes majd a gonosz önkormányzatokat okolja ezért. Ha pedig továbbra sem emelkedhetnek, mert Orbánék tiltják, elvégre új veszélyhelyzet lesz novemberig, és nem vehetnek fel hitelt sem az önkormányzatok, végleg lőttek az önkormányzatiságnak. Mármint az ellenzékieknek, mert az orbánistákat, ahogy eddig is, ezután is kompenzálják majd.
Nálunk már a nem tudom hányadik ciklus óta nem fideszes polgi van. Tudom miről beszélsz, mert 2010 óta a város sz@rt sem kapott ezektől. Már szinte mindenki kormánypárti körülötte, de ő keményen kitartott. Csinálta is a dolgát, nem véletlenül választották újra meg újra. De ne félj, nem is tetszett a majmoknak, ott gyilkolták, ott tettek keresztbe, ahol csak lehet. Ugye az nem jó, ha van egy rész ami nem vevő a kormány politikájára, hanem csak egyszerűen azt látja szívesen a város élén, aki nem a lopást részesíti előnyben. Igaz, nem élek már otthon, de remélem még az öreg viszi a várost a mai napig.
De ahogy írod, az orbános önkormányzatokat kompenzálják, akkor most bajban lesz ez a gyászhuszár. Mert vidéken sok helyen azok vannak hatalmon. Nos, hogy fogja csinálni? vagy gondolod, hogy innentől már az sem fog számítani? Mondjuk, én semmin nem tudok már csodálkozni. Ha úgy lenne, azon sem.
 
Nálunk már a nem tudom hányadik ciklus óta nem fideszes polgi van. Tudom miről beszélsz, mert 2010 óta a város sz@rt sem kapott ezektől. Már szinte mindenki kormánypárti körülötte, de ő keményen kitartott. Csinálta is a dolgát, nem véletlenül választották újra meg újra. De ne félj, nem is tetszett a majmoknak, ott gyilkolták, ott tettek keresztbe, ahol csak lehet. Ugye az nem jó, ha van egy rész ami nem vevő a kormány politikájára, hanem csak egyszerűen azt látja szívesen a város élén, aki nem a lopást részesíti előnyben. Igaz, nem élek már otthon, de remélem még az öreg viszi a várost a mai napig.
De ahogy írod, az orbános önkormányzatokat kompenzálják, akkor most bajban lesz ez a gyászhuszár. Mert vidéken sok helyen azok vannak hatalmon. Nos, hogy fogja csinálni? vagy gondolod, hogy innentől már az sem fog számítani? Mondjuk, én semmin nem tudok már csodálkozni. Ha úgy lenne, azon sem.
Propagandával, etetéssel minden megold, ahogy eddig. Eddig sem kormányzott, még kormányprogramja sem volt, és újra és újra tarolt. Kertész Ákost annak idején kigolyózták a szövegéért, de igaza volt. Talán emlékszel, mit mondott. Mindegy, megyünk előre, a pokolba. Én budapesti vagyok, rengeteg pénzt elvettek a fővárostól, de nem engedték, hogy bármilyen adót bevezessenek, emeljenek, bankhitelt vegyenek fel, ugyanakkor elvárták, hogy teljesítsék a feladataikat. Forrás nélkül mégis hogyan? Látom, hogy a nem fideszes önkormányzatok vért izzadnak, nem tudnak segélyezni, nem tudják az utakat karban tartani, a közmunkásokat foglalkoztatni. És látom, hogy milliárdokat szór el Orbán pl. az ún. Városliget projektre, ami szerintem egy rémálom. Meg bokszakadémiákra, stadionokra, világításra. És már megint előhozta az olimpiát, ami az utóbbi évtizedekben mindenhol óriási ráfizetést eredményezett. Nem volt véletlen, hogy a parlamenti választásokon Budapesten, a valóban nagyon erős fideszes mozgósítás és pénzosztogatás dacára az ellenzék nyert. De kétlem, hogy ez még egyszer előfordul, ha ennyire ránk ülnek. Ez a ló már sosem fog megbokrosodni. És hiába kellene pénz a kórházakra, szakdolgozókra, tanárokra, orbánékat nem érdekli, ha döglik a magyar, annál kevesebbet kell majd a nyugdíjra költeni. Soha nem volt bennük egy szemernyi együttérzés sem, csak meg kell nézni, mit műveltek a hajléktalanokkal. Vagy ott volt a vadászi világkiállítás, 16 milliárd veszteség, 600 millió bevétel. /Kb./ Semjén mániája. De milyen jó nekünk, itt egy kémbank, jön a kémegyetem, a Fudan, a mi pénzünkből épül, de nem mi építjük, és nem nekünk épül, de beadtunk már milliárdokat az alapítványába. És az igazság az, hogy minden Orbán. Amíg ő van, a fidesz csak addig van. Az ő zsenialitása tartja uralmon őket. Mindenben ő dönt, mindenki az ő embere, vagy... kapja a selyemzsinórt. Én nem tudnék máshol élni, minden emlék, a család ideköt, bár a munkám nem. De múltkor, amikor egy néni a gyógyszertárban azon töprengett hangosan, hogy a szív- vagy a csontritkulás elleni gyógyszerét váltsa-e ki, majd megszakadt a szívem. Sajnos, nem kapcsoltam rögtön, és mire eszembe jutott, hogy kifizetem neki az egyiket, már elment. Legközelebb gyorsabb leszek. Ja, a kisbetűs írásmód szándékos, úgy mint Molnárnál volt.
 
Propagandával, etetéssel minden megold, ahogy eddig. Eddig sem kormányzott, még kormányprogramja sem volt, és újra és újra tarolt. Kertész Ákost annak idején kigolyózták a szövegéért, de igaza volt. Talán emlékszel, mit mondott. Mindegy, megyünk előre, a pokolba. Én budapesti vagyok, rengeteg pénzt elvettek a fővárostól, de nem engedték, hogy bármilyen adót bevezessenek, emeljenek, bankhitelt vegyenek fel, ugyanakkor elvárták, hogy teljesítsék a feladataikat. Forrás nélkül mégis hogyan? Látom, hogy a nem fideszes önkormányzatok vért izzadnak, nem tudnak segélyezni, nem tudják az utakat karban tartani, a közmunkásokat foglalkoztatni. És látom, hogy milliárdokat szór el Orbán pl. az ún. Városliget projektre, ami szerintem egy rémálom. Meg bokszakadémiákra, stadionokra, világításra. És már megint előhozta az olimpiát, ami az utóbbi évtizedekben mindenhol óriási ráfizetést eredményezett. Nem volt véletlen, hogy a parlamenti választásokon Budapesten, a valóban nagyon erős fideszes mozgósítás és pénzosztogatás dacára az ellenzék nyert. De kétlem, hogy ez még egyszer előfordul, ha ennyire ránk ülnek. Ez a ló már sosem fog megbokrosodni. És hiába kellene pénz a kórházakra, szakdolgozókra, tanárokra, orbánékat nem érdekli, ha döglik a magyar, annál kevesebbet kell majd a nyugdíjra költeni. Soha nem volt bennük egy szemernyi együttérzés sem, csak meg kell nézni, mit műveltek a hajléktalanokkal. Vagy ott volt a vadászi világkiállítás, 16 milliárd veszteség, 600 millió bevétel. /Kb./ Semjén mániája. De milyen jó nekünk, itt egy kémbank, jön a kémegyetem, a Fudan, a mi pénzünkből épül, de nem mi építjük, és nem nekünk épül, de beadtunk már milliárdokat az alapítványába. És az igazság az, hogy minden Orbán. Amíg ő van, a fidesz csak addig van. Az ő zsenialitása tartja uralmon őket. Mindenben ő dönt, mindenki az ő embere, vagy... kapja a selyemzsinórt. Én nem tudnék máshol élni, minden emlék, a család ideköt, bár a munkám nem. De múltkor, amikor egy néni a gyógyszertárban azon töprengett hangosan, hogy a szív- vagy a csontritkulás elleni gyógyszerét váltsa-e ki, majd megszakadt a szívem. Sajnos, nem kapcsoltam rögtön, és mire eszembe jutott, hogy kifizetem neki az egyiket, már elment. Legközelebb gyorsabb leszek. Ja, a kisbetűs írásmód szándékos, úgy mint Molnárnál volt.
Igen értettem.:) A kisbetűt. Úgy gondolkodsz ahogy én, és úgy is látsz. Ilyenkor nyugszik meg a lelkem, hogy nem én vagyok valami deformálódott korcs, aki rémeket lát, hanem a rendszerben van a hiba. És egyre többen vagyunk így, ilyenek. Lassan érik be minden, de nagy árat fogunk fizetni ha el tudjuk zavarni ezt a Magyar gyilkoló rabló bagázst.
És én is itt élek, az más tészta hogy most nem itthon dolgozom időnként. Mert ebből a jó hazai fizetésből nem lehet a kölcsönt, a rezsit, meg a többit fizetni.
A gyógyszertári ügy miatt pedig tiszteletem, még akkor is ha lekésted. A szándékod a fontos, mert sokaknak eszükbe sem jutott volna.
 
Igen értettem.:) A kisbetűt. Úgy gondolkodsz ahogy én, és úgy is látsz. Ilyenkor nyugszik meg a lelkem, hogy nem én vagyok valami deformálódott korcs, aki rémeket lát, hanem a rendszerben van a hiba. És egyre többen vagyunk így, ilyenek. Lassan érik be minden, de nagy árat fogunk fizetni ha el tudjuk zavarni ezt a Magyar gyilkoló rabló bagázst.
És én is itt élek, az más tészta hogy most nem itthon dolgozom időnként. Mert ebből a jó hazai fizetésből nem lehet a kölcsönt, a rezsit, meg a többit fizetni.
A gyógyszertári ügy miatt pedig tiszteletem, még akkor is ha lekésted. A szándékod a fontos, mert sokaknak eszükbe sem jutott volna.
Nem szoktam kommentelni, mert látom, hogy a kommentek végül mindig eldurvulnak, és nem hiányzik a személyeskedés. Sajnos, a rokonság, ismeretségi kör nagy része fideszes, velük nem érdemes, és nem is lehet vitatkozni, legjobb esetben azt mondják, naiv vagyok, de évekkel ezelőtt még hazaárulónak is tituláltak. Így aztán maradt a CH, ahol kicsit kiadhatom a keserűségemet, haragomat, frusztrációmat. És ahol akad néhány ember, aki - mint Te is - hozzám hasonlóan gondolkozik. De az se nagy gond, ha nem, és ha vitáznak, sőt, és Melitta gondoskodik arról, hogy ne nyerjen teret a sértegetés, kioktatás, személyeskedés.
 
Nem szoktam kommentelni, mert látom, hogy a kommentek végül mindig eldurvulnak, és nem hiányzik a személyeskedés. Sajnos, a rokonság, ismeretségi kör nagy része fideszes, velük nem érdemes, és nem is lehet vitatkozni, legjobb esetben azt mondják, naiv vagyok, de évekkel ezelőtt még hazaárulónak is tituláltak. Így aztán maradt a CH, ahol kicsit kiadhatom a keserűségemet, haragomat, frusztrációmat. És ahol akad néhány ember, aki - mint Te is - hozzám hasonlóan gondolkozik. De az se nagy gond, ha nem, és ha vitáznak, sőt, és Melitta gondoskodik arról, hogy ne nyerjen teret a sértegetés, kioktatás, személyeskedés.
:) Azért szeretek én is itt lenni, mert a nagy többség nem azt a megszokott/megunt zagyvaságot nyomja, amit nap nap után hallani. Itt nagy százalékban komoly és okosabb emberek vannak. (nem okoskodók) A FB-on beszélgettem, de az már fertőzötté vált minden oldalról.
Ott már nem igazán van kontroll, egymás torkának ugranak pillanatok alatt. Jó néhány régi barátomat is elveszítettem ott, így már csak néha nézek be, általában ismerős szülinaposok miatt. És annyi. Megpróbáltam a magam módján kultúrált maradni, de nem nagyon tolerálták. Hamar elmondják az embert hazaárulónak, szemétnek, pedig csak egy vélemény az ami őket felhergeli. Nem én, nem a helyzet, hanem az, hogy van aki nem fekszik le a rendszernek, és nem nyal segget. Én nem tudok hajlott háttal létezni, ez családi örökség. A gerinc maradjon egyenes bármi áron.
A legszűkebb családi körben csak elenyésző a fideszes kötődés, inkább az is csak egyfajta szimpátia . Őket azért meg tudom győzni, és remélem hogy tartós is marad. Bár ha így megy ez az agymosás, meg a szavazatok megvétele bármilyen módszerrel, akkor már nem biztos.
 
:) Azért szeretek én is itt lenni, mert a nagy többség nem azt a megszokott/megunt zagyvaságot nyomja, amit nap nap után hallani. Itt nagy százalékban komoly és okosabb emberek vannak. (nem okoskodók) A FB-on beszélgettem, de az már fertőzötté vált minden oldalról.
Ott már nem igazán van kontroll, egymás torkának ugranak pillanatok alatt. Jó néhány régi barátomat is elveszítettem ott, így már csak néha nézek be, általában ismerős szülinaposok miatt. És annyi. Megpróbáltam a magam módján kultúrált maradni, de nem nagyon tolerálták. Hamar elmondják az embert hazaárulónak, szemétnek, pedig csak egy vélemény az ami őket felhergeli. Nem én, nem a helyzet, hanem az, hogy van aki nem fekszik le a rendszernek, és nem nyal segget. Én nem tudok hajlott háttal létezni, ez családi örökség. A gerinc maradjon egyenes bármi áron.
A legszűkebb családi körben csak elenyésző a fideszes kötődés, inkább az is csak egyfajta szimpátia . Őket azért meg tudom győzni, és remélem hogy tartós is marad. Bár ha így megy ez az agymosás, meg a szavazatok megvétele bármilyen módszerrel, akkor már nem biztos.
Szívemből beszélsz. /írsz/ Ami még nagyon dühít, az az, és ezt biztos te is tapasztaltad, hogy ha van egy megcáfolhatatlan érvem, gyorsan témát váltanak.
 
Szívemből beszélsz. /írsz/ Ami még nagyon dühít, az az, és ezt biztos te is tapasztaltad, hogy ha van egy megcáfolhatatlan érvem, gyorsan témát váltanak.
Igen. És azt sajnos a tapasztalataim alapján, már durván és arrogáns hangnemben kapja az ember. Nagy százalékban nincs konkrét ellenérvük ami megállná a helyét, ezért a bevált főnöki stílusban vágnak vissza. Nagyképűen, lenézően, lekezelően bánnak az emberrel, mintha teljesen hülye és sötét lenne a másik. Ebből lett nekem ott elegem. Amikor pár írást feltettem ami a kormányzat és a nagyvezér sötét üzleteit bizonyítja, akkor arra mindig volt válasz. Legtöbbszőr hazaárulózás, GyF és Soros bérenc, meg ilyenek. Semmi cáfolat, vagy konkrétum. Én, az ilyen emberekkel nem tudok, de nem is akarok kommunikálni. Annál műveltebbnek és kultúráltabbnak érzem magam melós létemre is. Itt azért ilyenek némi kivétellel nincsenek. Mindenki el tudja fogadni a másik véleményét még ha nem is ért vele egyet mindenben. Sajnálom és szánom őket azért, mert sok okos és tanult embert jól megvezetnek, nem látják hogy az ő bőrük is odalesz, ha minden borul. De esküszöm megérdemlik, csak nekünk ez nem mindegy, mert ez nem egy lottó hogy újra próbálkozunk majd. Nem lesz új próba ha elbukik az ország.
 
Igen. És azt sajnos a tapasztalataim alapján, már durván és arrogáns hangnemben kapja az ember. Nagy százalékban nincs konkrét ellenérvük ami megállná a helyét, ezért a bevált főnöki stílusban vágnak vissza. Nagyképűen, lenézően, lekezelően bánnak az emberrel, mintha teljesen hülye és sötét lenne a másik. Ebből lett nekem ott elegem. Amikor pár írást feltettem ami a kormányzat és a nagyvezér sötét üzleteit bizonyítja, akkor arra mindig volt válasz. Legtöbbszőr hazaárulózás, GyF és Soros bérenc, meg ilyenek. Semmi cáfolat, vagy konkrétum. Én, az ilyen emberekkel nem tudok, de nem is akarok kommunikálni. Annál műveltebbnek és kultúráltabbnak érzem magam melós létemre is. Itt azért ilyenek némi kivétellel nincsenek. Mindenki el tudja fogadni a másik véleményét még ha nem is ért vele egyet mindenben. Sajnálom és szánom őket azért, mert sok okos és tanult embert jól megvezetnek, nem látják hogy az ő bőrük is odalesz, ha minden borul. De esküszöm megérdemlik, csak nekünk ez nem mindegy, mert ez nem egy lottó hogy újra próbálkozunk majd. Nem lesz új próba ha elbukik az ország.
Na ez az! Olvasom, hogy a baloldalt és Budapestet akarják megvágni. Onnan vennének el, ahol nincs. Olvasom, hogy Gyurcsány vagyona több száz millióval csökkent, és ugye, ő ott a leggazdagabb. Olvasom, hogy mennyit zsebelt be Rogán az elektronikus aláírás találmányért, ami, ugye, vitatható, hogy az övé, jogdíjként, hogy mennyire feljött Tiborc, Sarka Kata cége, gondolom Ráhel sem áll rosszul, a fidesz közeli lélegeztetővásárló cég, amely megszűnt időközben, miután milliárdokat kaszált, ott van Balásy, Orbán papa, Várkonyi Andi, a szerintem szeme-sem- áll-jól mészáros, Lázár, a kormányszóvívő férje, ha jól emlékszem, és még sorolhatnám. Óriási vagyonok várják, hogy megcsapolják őket az ország, a haza érdekében. De nem. Megint, mint mindig, a szegényektől vesznek el, a kkv-k fogják megszívni, a kisemberek, nyugdíjasok. Nem lesznek tanárok, nem lesz szakszemélyzet a kórházakban, de a magánklinikák szépen ellátják majd a gazdagokat, a szegények meg dögöljenek meg, a gazdagok elit magániskolába vagy külföldre, /mint Ráhelt az apja/ küldik majd a csemetéiket, a kispolgár, munkás, roma szülők gyerkőceinek fejét meg marhaságokkal tömik, a 30, 35 fős osztályokban a nyugdíjas, teljesen kiszolgáltatott tanárok. Gyártja a rendszer az elbutított, gondolkodni nem tudó humán erőforrást, az új rabszolgákat. Nem tudom, láttad-e a Metropolist, sajnos, bizonyos szempontból ma is aktuális.
De hát semmi sem tart örökké, egyszer ez a rezsim is menni fog, a kérdés csak az, hogy megérem-e, megérjük-e. És persze, hogy mi jön utána. Mert mindig van rosszabb is. Bár orbániánál rosszabb, igazságtalanabb rezsimben én még sosem éltem. Ennél még a Kádár-kor is jobb volt. Mindenesetre nem voltak ilyen ásító anyagi és társadalmi különbségek. Azért még nem kívánom vissza.
 
Melitta bocsi, de légy szives beidézni azt a torvenyszoveget, ami alapján ezt megteheti a kormany:

Háborús vészhelyzetben a lakossági megtakarítást az állam zárolhatja és elveheti​


Ez a cime a cikknek, de errol budos kukk nincs a cikkben, nincs a torvenyekben, nincs a rendeletekben!
Ez igy sima hazudozás, és riogatas!
Én is kerestem, és végül megtaláltam mi alapján került ki a netre sok helyre ez a bizonyos szöveg /ami persze kicsit tudatosan "kattintásvadász" módon lett megfogalmazva/! Tehát az elhíresült Békesi interjúban / Élet és irodalom június 03. / szerepel ez a fajta értelmezése a hivatkozott törvény 53. cikkelyének. Idézem:

"Ha a nép rájön, hogy átverték, akkor tömeges elégedetlenség törhet ki

Beszélgetés Békesi Lászlóval​

A háborús vészhelyzetet meghirdető szabályozás akár azt is lehetővé teheti, hogy az ország érdekében átmeneti időre gazdálkodásba vonják az állampolgárok vagyonát, jövedelmét, megtakarításait! – így értelmezi az Alaptörvény tizedik módosításának 53. cikkelyét az egykori pénzügyminiszter, Békesi László. A közgazdász nem feltételezi, hogy a lehetőséggel azonnal élni kíván az Orbán-kormány, de a jogalap megteremtése számára komoly riadalmat okoz. A háborús veszélyhelyzet egyébként módot ad a kormánynak az extraprofitadó kivetésére, amelynek várható összege Békesi számításai szerint megegyezik a választási kampányban osztogatott családiadó-visszatérítés mértékével. Lényegében tehát a Fidesz visszakéri a társadalomtól a választási győzelme árát. A volt pénzügyminiszter egyébként megdöbbentőnek tartja azt az inflációs statisztikát, amely szerint az életfenntartáshoz szükséges termékek áremelkedése az elmúlt évben 30–50 százalék között változott. A héten 80 éves Békesi László adott interjút lapunknak."
A teljes riport ingyen letölthető az es.hu web oldaláról, amennyiben egy rövid kis reklámfilmet végignéz az ember!
Remélem segítettem talán ezt a vitát megoldani, az idézett szöveg eredeti "születési" helyét pontosítani! Figyelem: a hivatkozott szövegben ugyebár azért a - sokat idézett és picit hatásosabbra módosított - szöveg eredetileg így szerepelt: "...szabályozás akár azt is lehetővé teheti..." Így, dupla feltételes módban!
 
Utoljára módosítva:
Figyelem: a hivatkozott szövegben ugyebár azért a - sokat idézett és picit hatásosabbra módosított - szöveg eredetileg így szerepelt: "...szabályozás akár azt is lehetővé teheti..." Így , dupla feltételes módban!
Igen ikgazad van, ez is egy jogértelmezes.
Nem igazan joindulatu, és nem veletlen, hoigy ewgy olyan pénzugyminisztertol hangzott el, aki csak a lakossagi megtakaritasok megszoritasaban tudott gondolkodni
 
Egyébként van egy remek otlet inflacio, és koprrupcio ellen.

A legcélravezetőbb az, ha a pénzunket nem a párnacihában tartjuk, hanem megesszuk, megisszuk.
A tobbi meg majd kialakul...
 
Erre szavazott a nép! Tisztelet a kivételnek.

A kormány május 25-étől az Ukrajnában fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel egész Magyarország területére háborús veszélyhelyzetet hirdetett ki. Annak néztünk utána, hogy pontosan mit jelent, milyen kormányzati intézkedésekre ad felhatalmazást a háborús veszélyhelyzet?

Az Országgyűlés május 24-én (kedden) elfogadta az Alaptörvény tizedik módosítását, valamint a katasztrófavédelmi törvény kiegészítését is. A két jogszabály még aznap megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 84. számában, ami egyúttal azt is jelentette, hogy mindkettő a kihirdetését követő napon, május 25-én (szerdán) hatályba is lépett. Még ugyancsak kedden megjelent a Magyar Közlöny idei 85. száma, benne az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm.-rendelettel.
MÁJUS 25-ÉTŐL HATÁLYBA IS LÉPTEK A HÁBORÚS VESZÉLYHELYZET SZABÁLYAI.
Melyek ezek? Vegyük őket sorba.

Az Alaptörvény felhatalmazása​

Az Alaptörvény tizedik módosítása a május 25-étől hatályos alaptörvényi szövegbe iktatta a veszélyhelyzet új esetkörét:

Vagyis a kormány alkotmányos felhatalmazást kapott arra, hogy többek közt háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa esetén veszélyhelyzetet hirdethessen ki és a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethessen be.
Tovább elemezve az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdését: a veszélyhelyzet kihirdetéséhez a háborús helyzetnek, a fegyveres konfliktusnak vagy a humanitárius katasztrófának Magyarország területén kívül, de Magyarországgal szomszédos államban kell fennállnia. A háborús helyzet fogalmát pedig a nemzetközi hadijog szerint kell értelmezni.


Az új alkotmányos rendelkezés indoklása szerint a különleges jogrend kihirdetésére kizárólag akkor van lehetőség, ha a szomszédos államban bekövetkezett eseményeknek ténylegesen van súlyos – különösen humanitárius, gazdasági – hatása Magyarországon, illetve e súlyos hatások bekövetkeztének veszélye reális.

Intézkedések a sarkalatos törvényben​

Lássuk ezt követően az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében hivatkozott sarkalatos törvényt. Ennek azért van jelentősége, mert a kormány – mint már szó volt róla – az Alaptörvény alapján a sarkalatos törvényben, azaz


A katasztrófavédelmi törvény módosítása alapján a kormány először is felhatalmazást kapott arra, hogy a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzetben
 1. a 21–24. alcímben meghatározott rendkívüli intézkedéseken és szabályokon túl
 2. az élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonság, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
És mit tartalmaz a 21–24. alcím? A teljesség igénye nélkül az alábbi intézkedések vezethetők be:
 • halasztást nem tűrő esetben a kormány rendelete közszolgálati műsorszóró útján is kihirdethető, amit aztán a Magyar Közlöny legközelebbi számában meg kell jelentetni;
 • amennyiben a veszélyhelyzet több megyét érint, vagy ha a katasztrófa elhárítása érdekében ez szükséges, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter – legfeljebb a veszélyhelyzet fennállásáig – miniszteri biztost nevezhet ki;
 • a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását – helyszínre érkezésétől – a polgármestertől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője által kijelölt személy veszi át;
 • rendeletben az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezések állapíthatók meg;
 • a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései közül rendelettel eltérő rendelkezések bevezetésére van mód például a bíróság előtt meg nem támadható hatósági döntések körét érintően;
 • rendelettel előírható, hogy a termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségek biztosítása érdekében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a gazdasági tevékenységet folytató szolgáltatásra kötelezettek részére szerződéskötési kötelezettséget írhat elő;
 • a veszélyhelyzet súlyosbodásának közvetlen veszélye esetén, annak megelőzése céljából gazdálkodó szervezet működése rendeletben meghatározottak szerint a Magyar Állam felügyelete alá vonható;
 • a közúti, vasúti, vízi és légi járművek forgalma a nap meghatározott tartamára, vagy meghatározott útvonalra korlátozható, illetve az ország egész területén vagy meghatározott részén ideiglenesen megtiltható;
 • korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását, amit a rádió, a televízió, a sajtó és hirdetmény útján, valamint a helyben szokásos módon a lakosság tudomására kell hozni;
 • elrendelhető, hogy közterületen rendezvény, nyilvános gyűlés megtartását a rendőrség a védelmi érdekek sérelme esetén megtiltsa;
 • elrendelhető, hogy az ország meghatározott területét a lakosságnak a szükséges időtartamra el kell hagynia, egyben kijelölhető a lakosság új tartózkodási helye.

Garanciális szabályok​

A katasztrófavédelmi törvény szerint a kormány ezt a jogkörét – a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan – a humánjárvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja.
A törvény indoklása szerint a kormány jogi és politikai felelősségébe tartozó kérdés, hogy mely rendkívüli intézkedéseket vezeti be. Ezek bevezetése során
A KORMÁNYNAK MINDIG ESETRŐL ESETRE KELL VIZSGÁLNIA A BEAVATKOZÁS SZÜKSÉGESSÉGÉT, ANNAK HALASZTHATATLANSÁGÁT, A RENDES JOGRENDI ESZKÖZÖKKEL VALÓ SZABÁLYOZÁS LEHETETLENSÉGÉT VAGY KORLÁTOZOTTSÁGÁT,
továbbá a ténylegesen alkalmazandó rendkívüli intézkedések előírásának jogpolitikai szegmenseit.
Az alkotmányossági követelmények érvényesülését a kormány köteles folyamatosan biztosítani, és ha a rendkívüli intézkedésekkel való kormányzati eljárásnak – ideértve az alapvető jog korlátozását vagy felfüggesztését – a feltételei nem állnak fenn,


A szabályozással kapcsolatos további garanciális szabály, hogy a kormány által hozott veszélyhelyzeti intézkedéseket erre irányuló indítványra az Alkotmánybíróság köteles felülvizsgálni.

Az állampolgárok együttműködését kérik​

A 180/2022. (V. 24.) Korm.-rendelet pedig arról szól, hogy a kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. Emellett a kormányrendelet azt is tartalmazza, hogy
 • a kormány a veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki;
 • a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek;
 • a kormány a veszélyhelyzet fennállásának, valamint a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések fenntartásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja;
 • a kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában;
 • a veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
HVG
Ez szomorú dolog, hogyan legyen bizalma igy az embereknek
 
Valami ilyesmire gondoltam, sőt kicsit erősebbre, de nem igazán akartam kifejteni érthetőbben. Mert tartok tőle hogy ma is létezik az a "bizonyos fekete kocsi" és a baj nem hiányzik vén fejjel. Én egy újabb 56 szerű állapotot vízionáltam, csak ez most csúnyább lenne, mert megosztott az ország. Viszont semmi mást nem látok a közeljövőben ami ezen ami van változtathatna.
Veletlenul se szabad "forradalmat"csinalni. Sokan megmondtak elso a media amit ki kell kovetelni az egyenlo idot az ellenzek reszere is.Ott be lehet mutatni a valosagot.

Az ido nem neki dolgozik. Penz nelkul /Eus/ szepen felfaljak egymast. En nem hiszem ,hogy fog kapni EUs penzt annal is inkabb mert folyamatosan szisztematikusan folytatja azokat a modokat amiket kifogasoltak, es rendre jonnek ujabbak allandoan ami kiderul ami bizonyitja hogy ha papiron meg is csinalnak valamit a gyakorlat megy tovabb mint idaig.
Ez lesz a veszte.. Az sincs kizarva hogy elhatalmasodik rajta a skrizofenia, es egyre kevesbe lehet controlalni gyogyszerekkel.

Pl a svedek vetozasa vagy nem, o igen de a fideszbe sok ellenzoje van , maskulonben rosszak mondtak a magyarokra......es o nem mond rosszakat Brusszelre?
 
Erre szavazott a nép! Tisztelet a kivételnek.

A kormány május 25-étől az Ukrajnában fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel egész Magyarország területére háborús veszélyhelyzetet hirdetett ki. Annak néztünk utána, hogy pontosan mit jelent, milyen kormányzati intézkedésekre ad felhatalmazást a háborús veszélyhelyzet?

Az Országgyűlés május 24-én (kedden) elfogadta az Alaptörvény tizedik módosítását, valamint a katasztrófavédelmi törvény kiegészítését is. A két jogszabály még aznap megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 84. számában, ami egyúttal azt is jelentette, hogy mindkettő a kihirdetését követő napon, május 25-én (szerdán) hatályba is lépett. Még ugyancsak kedden megjelent a Magyar Közlöny idei 85. száma, benne az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm.-rendelettel.
MÁJUS 25-ÉTŐL HATÁLYBA IS LÉPTEK A HÁBORÚS VESZÉLYHELYZET SZABÁLYAI.
Melyek ezek? Vegyük őket sorba.

Az Alaptörvény felhatalmazása​

Az Alaptörvény tizedik módosítása a május 25-étől hatályos alaptörvényi szövegbe iktatta a veszélyhelyzet új esetkörét:

Vagyis a kormány alkotmányos felhatalmazást kapott arra, hogy többek közt háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa esetén veszélyhelyzetet hirdethessen ki és a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethessen be.
Tovább elemezve az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdését: a veszélyhelyzet kihirdetéséhez a háborús helyzetnek, a fegyveres konfliktusnak vagy a humanitárius katasztrófának Magyarország területén kívül, de Magyarországgal szomszédos államban kell fennállnia. A háborús helyzet fogalmát pedig a nemzetközi hadijog szerint kell értelmezni.


Az új alkotmányos rendelkezés indoklása szerint a különleges jogrend kihirdetésére kizárólag akkor van lehetőség, ha a szomszédos államban bekövetkezett eseményeknek ténylegesen van súlyos – különösen humanitárius, gazdasági – hatása Magyarországon, illetve e súlyos hatások bekövetkeztének veszélye reális.

Intézkedések a sarkalatos törvényben​

Lássuk ezt követően az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében hivatkozott sarkalatos törvényt. Ennek azért van jelentősége, mert a kormány – mint már szó volt róla – az Alaptörvény alapján a sarkalatos törvényben, azaz


A katasztrófavédelmi törvény módosítása alapján a kormány először is felhatalmazást kapott arra, hogy a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzetben
 1. a 21–24. alcímben meghatározott rendkívüli intézkedéseken és szabályokon túl
 2. az élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonság, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
És mit tartalmaz a 21–24. alcím? A teljesség igénye nélkül az alábbi intézkedések vezethetők be:
 • halasztást nem tűrő esetben a kormány rendelete közszolgálati műsorszóró útján is kihirdethető, amit aztán a Magyar Közlöny legközelebbi számában meg kell jelentetni;
 • amennyiben a veszélyhelyzet több megyét érint, vagy ha a katasztrófa elhárítása érdekében ez szükséges, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter – legfeljebb a veszélyhelyzet fennállásáig – miniszteri biztost nevezhet ki;
 • a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását – helyszínre érkezésétől – a polgármestertől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője által kijelölt személy veszi át;
 • rendeletben az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezések állapíthatók meg;
 • a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései közül rendelettel eltérő rendelkezések bevezetésére van mód például a bíróság előtt meg nem támadható hatósági döntések körét érintően;
 • rendelettel előírható, hogy a termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségek biztosítása érdekében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a gazdasági tevékenységet folytató szolgáltatásra kötelezettek részére szerződéskötési kötelezettséget írhat elő;
 • a veszélyhelyzet súlyosbodásának közvetlen veszélye esetén, annak megelőzése céljából gazdálkodó szervezet működése rendeletben meghatározottak szerint a Magyar Állam felügyelete alá vonható;
 • a közúti, vasúti, vízi és légi járművek forgalma a nap meghatározott tartamára, vagy meghatározott útvonalra korlátozható, illetve az ország egész területén vagy meghatározott részén ideiglenesen megtiltható;
 • korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását, amit a rádió, a televízió, a sajtó és hirdetmény útján, valamint a helyben szokásos módon a lakosság tudomására kell hozni;
 • elrendelhető, hogy közterületen rendezvény, nyilvános gyűlés megtartását a rendőrség a védelmi érdekek sérelme esetén megtiltsa;
 • elrendelhető, hogy az ország meghatározott területét a lakosságnak a szükséges időtartamra el kell hagynia, egyben kijelölhető a lakosság új tartózkodási helye.

Garanciális szabályok​

A katasztrófavédelmi törvény szerint a kormány ezt a jogkörét – a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan – a humánjárvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja.
A törvény indoklása szerint a kormány jogi és politikai felelősségébe tartozó kérdés, hogy mely rendkívüli intézkedéseket vezeti be. Ezek bevezetése során
A KORMÁNYNAK MINDIG ESETRŐL ESETRE KELL VIZSGÁLNIA A BEAVATKOZÁS SZÜKSÉGESSÉGÉT, ANNAK HALASZTHATATLANSÁGÁT, A RENDES JOGRENDI ESZKÖZÖKKEL VALÓ SZABÁLYOZÁS LEHETETLENSÉGÉT VAGY KORLÁTOZOTTSÁGÁT,
továbbá a ténylegesen alkalmazandó rendkívüli intézkedések előírásának jogpolitikai szegmenseit.
Az alkotmányossági követelmények érvényesülését a kormány köteles folyamatosan biztosítani, és ha a rendkívüli intézkedésekkel való kormányzati eljárásnak – ideértve az alapvető jog korlátozását vagy felfüggesztését – a feltételei nem állnak fenn,


A szabályozással kapcsolatos további garanciális szabály, hogy a kormány által hozott veszélyhelyzeti intézkedéseket erre irányuló indítványra az Alkotmánybíróság köteles felülvizsgálni.

Az állampolgárok együttműködését kérik​

A 180/2022. (V. 24.) Korm.-rendelet pedig arról szól, hogy a kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. Emellett a kormányrendelet azt is tartalmazza, hogy
 • a kormány a veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki;
 • a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek;
 • a kormány a veszélyhelyzet fennállásának, valamint a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések fenntartásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja;
 • a kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában;
 • a veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
HVG
Az állam bármikor bármit elvehet, ha úri kedve úgy akarja. Pl. : einstandolt magánnyugdijak
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Biróné Cs. Katalin wrote on ladysla's profile.
Kedves Ladysla, kérlek segíts!
Évek óta nem voltam a fórumon. Hogyan lépek be az e-bookok lapjaira? Hová írom be a 20 mondatot? Érvényes még ez a követelmény? Válaszodat előre is köszönöm.
Biróné Cs. Katalin (Biseka)
pomagrade wrote on Kincsesbolygó's profile.
Szia! Sajnos nem sikerült még megtalálnom a Viszkok Fruzsi könyvet... Ha szembejön, felteszem majd :)
Hello everyone!!! The Rnata Nativity Bundle pattern is now available!!! Anyone here who already has it and wants to share it?
Erinna Lee has just released a new book: Enchanted Woodland Amigurumi... I hope someone will post it on the forum soon!
remélem jól csinálom!

Statisztikák

Témák
37,865
Üzenet
4,729,945
Tagok
610,732
Legújabb tagunk
TarZsuzsa1971
Oldal tetejére