Idézek - de honnan, miből? Csak NEM MAGYAR szerzőktől!!! - kérésre‎

kokojumbo témája a 'Irodalom' fórumban , 2010 Január 12.

 1. kokojumbo

  kokojumbo Állandó Tag

  Canadahun will not allow the display of content protected by copyright law, unless they have the necessary legal rights to display or direct traffic to that content.

  A Canadahun nem járul hozzá bemutatni - vagy a megtaláláshoz iránymutatást adni - olyan tartalmú anyagot, ami a copyright (szerzői jog) által védett, csak akkor, ha van szükséges legális engedély rá.
  Adminisztrátor

  Ua., mint az " Idézek - de honnan, miből? Csak magyar szerzőktől!!!" , azonban itt CSAK ÉS KIZÁRÓLAG NEM MAGYAR SZERZŐK művei szerepelhetnek.​

  Idézetek forrását kell megtalálni.

  Aki hamarabb kitalálja a mű címét, az tehet fel új kérdést. CSAK ISMERT, NEM MAGYAR SZERZŐK, ismert műveiből lehet idézni, műfaji megkötés nélkül. Ha a kérdés feltevője 24 órán belül nem jelentkezik, bárki új kérdést indíthat!!


  első:

  "Vagy az a zábhlicei ártatlan cigány, amelyik betört egy szatócsboltba, éppen szentestén. Hiába esküdözött, hogy csak meg akart melegedni, az sem segített rajta semmit. Ha egyszer a törvény kezében van az ember, az már régen rossz."
   
 2. signore

  signore Állandó Tag

  Akkor elindítom :D

  Jaroslav Hasek: Svejk

  Így tehát, mindig új partok felé csatázván,
  mert éjünk örök, és nincs út visszafele,
  horgonyt nem vethetünk az idő óceánján
  egyetlen napra se?
  <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><o></o>
  Ah tó! Mily messze már az alig elsuhant év!
  Hűs vized hasztalan várja a drága nőt;
  nézd, egymagam ülök a kövön, hol tavaly még
  mellettem láttad őt!<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
   
 3. Schrödinger

  Schrödinger Állandó Tag

  Lamartine: A tó

  "Sziklák meredtek,
  testetlen fák. A semmiben hidak feszültek,
  s ott volt a roppant, hályog-tükrű tó,
  medrére víze úgy nehezkedett,
  mint nyári rétre esőterhes felhő.
  És a szelíd mezők közt felderengett
  az Egyetlen-út halottfehér sávja,
  akár egy hosszú-hosszú gyolcs-szalag.

  Ott jöttek ők, az Egyetlen-uton."

  Esetleg megadhatnánk a fordítót? Ez a fordítás Rab Zsuzsának köszönhető.
   
 4. kokojumbo

  kokojumbo Állandó Tag

  Rilke Rainer Maria - Orfeusz, Eurüdiké, Hermész

  "Veronán kívül nincs nekem világ,
  Csak tisztítótűz, gyötretés, pokol.
  Ki száműz innen, száműz a világból"
   
 5. signore

  signore Állandó Tag

  William Shakespeare: Rómeó és Júlia

  Egyszer egy bús éjféltájon, míg borongtam zsongva, fájón
  S furcsa könyvek altatgattak, holt mesékből vén bazár,
  Lankadt főm már le-ledobbant, mikor ím valami koppant,
  Künn az ajtón mintha roppant halkan roppanna a zár,
  "Vendég lesz az", így tűnődtem, "azért roppan künn a zár,
  Az lesz, más ki lenne már?"
   
 6. kokojumbo

  kokojumbo Állandó Tag

  Allan Edgar Poe - A holló

  "Egyszer egy esős májusi éjszaka, hajótörésem után huszonnégy esztendővel, éppen ágyamban feküdtem. Ébren voltam, jó egészségnek örvendtem, sem betegség, sem rosszkedv nem kínzott, testem-lelkem nem volt más feltételek közt, mint egyébként. Mégsem szállt szememre álom, még egy pillanatra sem. Lehetetlen lejegyezni a tömérdek gondolatot, mely akkor éjszaka emlékezetemben átrohant. Sűrítve végigéltem életemet, egészen addig, míg a szigetre kerültem, és itteni tartózkodásom éveit."
   
 7. Schrödinger

  Schrödinger Állandó Tag

  Daniel Defoe: Robinson Crusoe

  Meglepetésemben akkorát kiáltottam, hogy a megriadt kis teremtések nyakra-főre elfutottak. Csak később tudtam meg, hogy egyik-másik meg is sérült, amint oldalamról leugráltak. De a kicsinyek csakhamar visszatértek, és egyikük, aki a legvakmerőbb volt köztük, annyira előre haladt, hogy a szemem közé nézett. Bámulatában összecsapta apró, a vakondéihoz hasonló két kacsóját és finom, de értelmes hangon azt kiáltotta, hogy: "Hekina, Degul!" A többi emberke most nekibátorodva szintén közeledett. A nagy lárma ellenére tisztán hallottam, hogy megismétlik e szavakat: "Hekina Degul". A szavak értelmét akkor persze még nem ismertem.
   
 8. signore

  signore Állandó Tag

  Jonathan Swift: Gulliver kalandos utazásai

  Mit mondjak leveledre?
  Nem ver le oly nagyon,
  tudatod: nem szeretsz. De
  tizenkét oldalon!

  Megannyi teleírt lap -
  kis kézirat-köteg!
  Komolyan nem szakíthat,
  ki ily sokat fecseg.
   
 9. kokojumbo

  kokojumbo Állandó Tag

  Heinrich Heine - Leveled

  új:

  "Matyi hatéves korában elvesztette szüleit. Ez Párizsban történt, nagyon hirtelen és váratlanul."
   
 10. signore

  signore Állandó Tag

  Erich Kästner: Az emberke

  Többé nem csatangolunk hát
  ily késő éjbe már,
  bár szivünk csöppet se lomhább,
  s ragyog még a holdsugár.

  Kardról lehull a hüvely
  és a lélekről a mell,
  nem liheghet szűntelen:
  a szívnek béke kell.

  Bár az éjben érzelem gyúl,
  s túlhamar megtér a nap,
  nem csatangolunk ezentúl
  holdas ég alatt.
   
 11. Schrödinger

  Schrödinger Állandó Tag

  Remek választás. Byron: Többé nem csatangolunk

  "
  együtt vágtunk a hegynek,
  volt víg napunk elég, John,
  szép emlék két öregnek.
  Lefelé ballagunk már
  kéz-kézben csöndesen,
  s lent együtt pihenünk majd,"

  a közepéről idéztem különben túl könnyű lenne, bár valószínűleg így is az :)
   
 12. kokojumbo

  kokojumbo Állandó Tag

  Robert Burns - John Anderson (Nagyon szép, de az Őrizem a szemed is legalább ennyire megkapó)

  "Az emberélet útjának felén
  egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,
  mivel az igaz útat nem lelém."​
   
 13. signore

  signore Állandó Tag

  Dante: Isteni színjáték

  Fagyott mezőkön birkóztam a széllel,
  ruhám csupán egy fügefalevél,
  mi sem tisztább számomra, mint az éjjel,
  mi sem sötétebb nékem, mint a dél.
  A matrózkocsmák mélyén felzokogtam,
  ahogy a temetőkben nevetek,
  enyém csak az, amit a sárba dobtam,
  s mindent megöltem, amit szeretek.
  Fehér derével lángveres hajamra
  s halántékomra már az ősz feküdt,
  és így megyek, fütyülve egymagamban,
  megáldva és leköpve mindenütt.
   
 14. VI.Lenin

  VI.Lenin Vendég

  Villon-Ballada a senki fiáról


  A tiszt urak, kik hösi pózzal
  csörtetik rozsdás kardjukat,
  s a kölykök, kik bársonyzacskóban
  hordják körül a farkukat,
  a dáma drága bundájában,
  ki megfestette ösz haját,
  s a délelötti napsugárban
  büszkén riszálja vén farát:
  ti, akik dáridóra vártok,
  míg mi vánszorgunk éhesen:
  hogy eleget nem köptem rátok,
  bocsássátok meg énnekem.
   
 15. signore

  signore Állandó Tag

  Villon: Ballada, melyben Villon mester embertársai bocsánatát kéri

  Mert minden földi lélek
  valakibe
  átszáll, mint illat, ének,
  láng vagy zene;

  mert minden élet annak,
  amit szeret,
  rózsákat mindig ad vagy
  töviseket;
   
 16. Vegetable

  Vegetable Állandó Tag

  Viktor Hugo - Mert minden földi lélek

  "Dorothea olyasféleképpen érezte magát, mint aki folyóba esett, s most elsodorja a sebes ár. Tegnap Dickkel kettesben voltak, mint rendesen, nézegettek, tervezgettek, mesélgettek, most pedig itt vannak egy nyolctagú társaság kellős közepén, csörtetnek felfele a domboldalon a téli napsütésben, ebédjük húspástétom, ami egy lány hátizsákjában rejtőzik, akit fél órája sem ismernek; azt sem tudják, merre tartanak, azt még kevésbé, hogy mi célból."
   
 17. signore

  signore Állandó Tag

  Arthur Ransome: Téli szünidő (Az iglu)

  Az élet édességeit kiittam én már,
  az ifjúság öröme messze, messze rég már!
  Április, május, július be távol!
  Semmi vagyok már, válnék a világtól.<qtlend></qtlend>
   
 18. VI.Lenin

  VI.Lenin Vendég

  Hölderlin-Az élet édességeit...
  (Rónay György)

  Beteg virág vagyok:
  láthatatlan féreg
  éji vihar szárnyán
  egy szirmomra tévedt;
   
 19. zsuzsanna03

  zsuzsanna03 Állandó Tag

  William Blake - A beteg rózsa


  ******

  "Magadba vagy, s csupán a fák,
  az áldott, ázott, őszi fák,
  csupán a fák a híveid."
   
 20. VI.Lenin

  VI.Lenin Vendég

  Pilinszky János -Anyám
  Budapesten született 1921. november 25-én.Ő magyar költő!!!!!  A rózsa nem kutat, virágzik, mert virágzik,
  nem tud magáról és nem kérdez és nem vitázik.
   

Megosztás