Idézetek

tothjanosjr

Állandó Tag
Állandó Tag
“Ne kívánj semmit gyorsan érni el,
És ne a kicsiny haszonra figyelj!
Mert aki gyorsan akar valamit elérni,
Az messzire nem juthat,
És mert aki a kicsiny haszonra figyel,
Az nem visz végbe nagy dolgokat.”
(Konfuciusz)
 
T

tuncu

Vendég
János Apostol I. levele 4. rész:8.
A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.

Péld 8,17
Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.

Zsoltárok könyve 92. rész:16.
Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!

Jn 14,26
Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
 

Georgina Bojana

Őstag
Fórumvezető
Rádiós
Kormányos
Bölcs idézetek - mondások - a gasztronómia világából vagy azzal kapcsolatosan...

A szerencse egy csinos bankszámla, egy jó
szakácsnő és egy kifogástalan emésztés függvénye. (Jean-Jacqus Rousseau)

-Ha valaki egy jó zenész akar lenni, tudnia kell egy jó
étlapot is komponálni. (Richard Strauss)

-Az igazi gazdagság nem a tulajdonban rejtőzik,
hanem az élvezetekben. (Ralph Waldo Emerson)

-A vendégszeretet egy kevés melegségből, egy kevés
táplálkozásból és nagy nyugalomból áll. (Ralph Waldo Emerson)

-Nem tesz irigyebbé bennünket más jobban,
mint egy üres asztalnál jó ételekre gondolni. (Alexandre Dumas)

-A sajt, a tej lépése a halhatatlanság felé. (Clifton Fadiman)

-Post coenam stabis sen passus mille meabis. (Balthasar Scguppius)
- Étkezés után pihenj, vagy tégy ezer lépést.

-A szakácsművészet felfedezése óta az emberiség
kétszer olyan sokat eszik, mint azt a természet
szükségesnek tart. (Benjamin Franklin)

-Folyvást a sok ivásról beszélnek,
de soha nem a kiadós szomjúságról. (Karl Julius Weber 1826).

-Semmi sem egészségtelenebb a maga nemében, mint
egyedül enni. Magammal szemben ülni és közben
olvasni, vagy akár gondolkodni. (Karl Julius Weber 1832).

-Az véleményem nem túlzás: Ha valaki nem tud inni,
nem kell kedvelni. (Johann Wolfgang von Goethe)

-Az ételnek először a szemet kell megörvendeztetni
és aztán a gyomrot. (Johann Wolfgang von Goethe)

-Természetesen a szemével is eszik az ember.
De őszintén mondom, én nagyon szívesen eszek
szájjal is. (Karl Habsburg)

-Egy úgynevezett költői inspirációnak az analízis
eredménye 99% Whisky és 1 % izzadság. (William Faulkner)

-Aki örömet talál az evésben, nem szükséges a
szakácskönyvek szerelmesének lenni. (Walter Ludin)

-A szakácskönyvekből még senki sem ette túl magát. (Walter Ludin)

-Aki az ivásban nem talál örömet, az egy őrült. (Euripides)

-Ne arról beszélj, hogyan kell enni,
hanem egyél úgy ahogyan kell! (Epiktet)

-Ízlésekről vitatkozni nem lehet. (Immanuel Kant)

-A részegségben nem a bor a hibás, hanem az ivó. (Konfuzius)

-Nincs olyan aki ne enne és inna, de kevesen vannak
akik az ízlést értékelni tudnák (Konfuzius)

-Evés a gyomor szükséglete, az ivás a léleké. (Claud Tillier)

-Hagyj föl a sok evéssel; akkor fogsz kellemesebben,
olcsóbban és egészségesebben élni! (Xenophon)

-Nem azért élünk, hogy együnk,
hanem azért eszünk, hogy éljünk. (Sokrates)

-Aki nem dolgozik, az ne is egyék. (Sokrates)

-Evés és ivás tartja a testet és a lelket össze. (Sokrates)

-Az élet ünnepek nélkül olyan, mint egy hosszú út
vendéglők nélkül. (Demokrit)

-Egy élet barátok nélkül olyan,
mint egy hosszú utazás vendéglők nélkül. (Demokrit)

-Aki művészien énekel, énekeljen;
aki jó ízléssel tud inni, igyon. (Ovid)

-Közös fazékban nem öröm főzni. (Petronius Gajus Arbiter)

-Egy kulturált ember soha nem sajnál egy élvezetet.
Egy kulturálatlan egyáltalán nem is tudja mi az élvezet. (Oscar Wilde)

-Egy nemzet kultúrája a szakácsművészetétől függ. (Oscar Wilde)

-Egy kitűnő ebéd után hajlamos az ember mindenkinek
megbocsátani. (Oscar Wilde)

-Add nekem a fölöslegeset és én
megelégszem a szükségessel. (Oscar Wilde)

-Az én ízlésem nagyon egyszerű:
Mindenből csak a legjobbat. (Oscar Wilde után szabadon)

Ha elnyerte tetszésüket, engedelmükkel tovább folytatom.
Igazi élvezethalmozásnak tartom, ha az étkezéssel, a jó borral, - általában az
ínyencségről szóló híres emberek, vagy népek mondásait közzé teszem.

Külön ajánlom, a Franciaországot kedvelő farnientedolce466 szíves figyelmébe.

Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826) francia író, újságíró, gasztronómiai szakértő,
- "Az íz(le)lés fizilológiája", a gasztronómia és az asztali örömök írója.

-Aki a finomságot és szépet kutatja az evésben és ivásban,
az csak finom lelkű és megértő ember lehet.

-Az étkezés sajt nélkül olyan lányhoz hasonlít, aki szép
volna, de akinek csak fél szeme van.

-Aki vendégül hívja barátait, de maga nem ügyel rá, hogy mily
ebéd készül számukra, nem méltó arra, hogy barátai legyenek.

-Az ember kiváltsága, hogy akkor is tud inni, amikor nem
szomjas.

-Bordói bortól az ember butaságokat gondol, a burgunditól butákat beszél, a pezsgőtől ostobaságokat cselekszik.

- A terített asztal az egyetlen hely, ahol az ember az első
órában sohasem unatkozik.

-A salátának három nagy előnye van. Táplálék, orvosság
és ha jól van elkészítve, igazi öröm.

-Sokáig várakozni egy késlekedő vendégre annyi, mint
megsérteni a már megjelenteket.

-Az állat fal, az ember eszik. De csak az okos ember ért az
étkezéshez.

-Zabálni és vedelni, annyi, mint sem az étkezéshez sem az iváshoz
semmit nem érteni.

- A szakács lehet képzett, de egy sültet készítő mesternek
születni kell.

-Egy új étel feltalálása jobban megörvendezteti az emberiséget,
mint egy ismeretlen csillag felfedezése.

-Mondd meg mit eszel, megmondom ki vagy.

-Egy új étel feltalálása jobban megörvendezteti az emberiséget,
mint egy ismeretlen csillag felfedezése.

- Evéssel jön meg az étvágy, de még gyakrabban a böjttel. (Willy Millowitsch)

- Tudunk barátok nélkül élni és még talán könyvek
nélkül is, de egy civilizált ember biztosan nem:
szakács nélkül élni. (Owen Meredith Lytton)

- Aki a bort, a nőt és az éneklést nem szereti,
az egy élete végéig bolond marad. Herder:...a Népdalok I

- Aki élvezetet akar, az nem issza már bort, hanem
titkokat kóstolgat. (Salvador Dali)

- Az étel csak egy közönséges kézi munka,
az ivás ellenben egy művészet. (Claude Tillier)

- A feleségem konyhája nélkül, nem lehettem
volna ilyen öreg. (Winston Churchill)

-A főzés művészetében a mártás az ízlés győzelme. (Honoré de Balzac)

- Egy üres gyomor, egy rossz tanácsadó. (Albert Einstein)

- Az étkezés, a második legfontosabb az életbe. (Honoré de Balzac)

- A konyha egy világ, ahol a tűzhely a nap. (Victor Hugo)

-Aki egy jó sültet készít, annak jó szíve is van. (Wilhelm Busch)

- Isten csak a vizet csinált, de az ember a bort. (Victor Hugo)

- Az ostobák az ízlést megmosolyogják,
és arroganciának titulálják. (Damaris Wieser)
 
T

tuncu

Vendég
Utolsó idő...

Jellemzi-e egyértelműen a Biblia a világot és az abban élő embereket az utolsó nemzedékből?

Hogyan tudhatjuk meg, mikor érkeztünk el a földi történelem legeslegutolsó pillanataihoz? Jellemzi-e egyértelműen a Biblia a világot és az abban élő embereket az utolsó nemzedékből?
A jövőtől való félelem és rettegés is Jézus visszajövetelének jelei. Válasz: Igen, jellemzi. Tanulmányozd az utolsó napok alábbi sajátos jeleit. Ámulni fogsz. És ez csupán néhány példa a számtalan egyértelmű jelből, amelyek azt mutatják, hogy a föld történetének záró szakaszához érkeztünk.

1. A tőke és a munka viszálya „Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez… Legyetek… béketűrők az Úrnak eljöveteléig” (Jak 5:4,8).
A tőke és a munka közötti viszály az utolsó napokban meg van jövendölve. A beteljesedéshez elég belelapozni valamelyik sajtótermékbe.

2. Háborúk és lázadások „És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek mert ezeknek meg kell lenni elébb” (Lk 21:9).
Háborúk és polgárháborúk sújtják az emberek tömegeit világszerte. Egyedül Jézus közeli visszajövetele vet véget a háború fájdalmának és pusztításának.

3. Nyugtalanság, félelem és zűrzavar „És a földön pogányok szorongása a kétség miatt… Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek” (Lk 21:25-26).
Különös csengése van e szavaknak, mintha egy mai napilap vezércikkéből ollóztuk volna ki: tökéletes ábrázolása ez mai világunknak, és ennek van is egy oka: mi vagyunk azok az emberek, akik a földi történelem legeslegutolsó napjaiban élnek. A mai feszült légkör, amit világunkban tapasztalhatunk, nem lephet meg bennünket. Krisztus előre szólt róla. Arról győzhet meg bennünket, hogy az Ő eljövetele közel van.

4. A tudás gyarapodása „…a végső időig… nagyobbá lesz a tudás” (Dán 12:4).
Az információ korában talán nem kell ez mellett külön érvelni. A legkétkedőbb elme is be kell, hogy lássa e jel beteljesedését. Az ismeretek minden irányban robbanásszerű fejlődésen mennek át. Elhangzott, hogy a világ teljes ismeretmennyiségének 80 %-a a legutolsó évtizedben látott napvilágot, továbbá a valaha élt összes tudós 90 %-a ma is az élők között van.

5. Csúfolódók és vallásilag kétkedők, akik elfordulnak a bibliai igazságtól „Az utolsó időben csúfolkodók támadnak” (2Pt 3:3). „Az egészséges tudományt el nem szenvedik ... és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak" (2Tim 4:3-4).
Nem nehéz rátalálni ma azokra a csúfolódókra, akik beteljesítik e jövendölést. Még vallási vezetők is tagadják a Biblia egyértelmű tanítását a teremtésről, az özönvízről, Krisztus istenségéről, Krisztus második eljöveteléről és sok más alapvető bibliai igazságról. A pszichiátria és az álműveltek hagyományai lépett a Biblia helyébe számos vallási körben. Világi nevelők tanítják meg ifjainkat arra, hogyan gúnyolódjanak ezeknek a nagy igazságok bibliai bizonyítékain, hogyan helyettesítsék a fejlődéselmélettel és egyéb ember alkotta hamis tanításokkal Isten Szent Igéjének egyértelmű és világos tényeit. Egy nemrég készített felmérés szerint az amerikai egyetemistáknak és főiskolásoknak mindössze két százaléka hisz Krisztus második eljövetelének valóságában.

6. Erkölcsi romlás − a lelkiség hanyatlása „Az utolsó napokban… lesznek az emberek magukat szeretők… szeretet nélkül valók… mértékletlenek… a jónak nem kedvelői… Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét” (2Tim 3:1-5).
A világ félelmetes válság közepette leledzik. A legkülönbözőbb állású emberek látják így. Az öngyilkosság népszerű válasz lett az emberi bajokra. A válások aránya elképesztő méretben megugrott: majdnem minden második házasság a bíróságon végzi. A mai erkölcstelen nemzedék − a szex és a romlottság iránti megszállottságával, a gyarapodó gyülekezeti tagokkal, ám csökkenőben levő valódi lelkiséggel − Isten Igéjének egyértelmű és határozott beteljesítője. Ha iagzán meg akarunk döbbenni, nézzük végig, hogy a Timóteushoz írt második levél 3:1-5 szakaszában elősorolt utolsó időbeli bűnök sorában hányra találunk példát bármely újságban, magazinban. Az Úr eljövetelén kívül semmi nem tartóztathatja fel a gonoszságnak azt az áradatát, ami lassan beborítja a világot.

7. Gyönyörök hajszolása „az utolsó napokban… lesznek az emberek… inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői” (2Tim 3:1-4).
A világ őrületbe kergette magát a gyönyörök hajszolásával. A nagyvárosokban a lakosságnak csak egy nagyon kis hányada jár rendszeresen istentiszteletre, de ezerszámra halmozzák egymásra a gyönyörforrásokat. A fejlett világban esztendőről esztendőre milliárdokat költenek a gyönyörökre, amihez képest csak filléreket Istenre. A gyönyörökért bolonduló világ órákat tölt el naponta a televízió előtt, mintegy 2Tim 3:4 közvetlen beteljesítéseképpen.

8. Növekvő törvénytelenség, véres bűntények és erőszak „A gonoszság megsokasodik” (Mt 24:12). „S gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban” (2Tim 3:13). „A föld tele van véres ítélettel, és a város tele van erőszakossággal” (Ez 7:23).
E jel teljesedése túlontúl is nyilvánvaló. A bűn és a törvénytelenség döbbenetes gyorsasággal növekedik. A nagyvárosokban a legtöbb ember nem nyit ajtót csengetésre sötétedés után. Korunk legbölcsebb államférfijait aggodalommal tölti el a gondolat, hogyan maradhat fenn civilizációnk, amikor szemmel látható, hogy a bűnözést lehetetlen féken tartani.

9. Pusztító földrengések, viharok és éhségek „És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok” (Lk 21:11).
A földrengések, a tornádók, az áradások stb. korábban nem ismert mértéket öltenek. A világon élő emberek egyharmada éhezik, és naponta ezrek halnak meg az alultápláltság miatt. Mindezek további bizonyítékul szolgálnak arra, hogy ezek a világtörténelem utolsó órái.

10. Az utolsó napokban egy különleges üzenet szól a világhoz „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek és akkor jön el a vég” (Mt 24:14).
A Krisztus második eljöveteléről szóló utolsó nagy és ünnepélyes üzenet ma több mint 900 nyelven és tájnyelven szólal meg. A világ népességének közel 95 százaléka jut hozzá ily módon ehhez az üzenethez. Jézus visszajövetele előtt a világon élő minden ember figyelme fel lesz híva az ő közeli visszatérésére. Az emberek csak akkor vesznek el, ha visszautasítják a figyelmeztető üzenetet.

11. A világ a spiritizmus felé fordul „Az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén” (1Tim 4:1). „Mert ördögi lelkek azok” (Jel 16:14).
A mai emberek, köztük nagyon sokan a népek vezetői közül, gyógyítókhoz, médiumokhoz és spiritisztákhoz fordulnak tanácsért. A spiritizmus behatolt az egyházakba is, mégpedig a lélek halhatatlanságának hamis tanítása által. A Biblia azt tanítja, hogy a holtak halottak.

 
Utoljára módosítva a moderátor által:

Desideria

Állandó Tag
Állandó Tag
" Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szeretlek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. "
Ján. 15,12-13
 

Desideria

Állandó Tag
Állandó Tag

" Azután így szólt: Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is, sőt adnak is hozzá."
Mk. 4,24
 
T

tuncu

Vendég
Desideria Örülök,hogy megismertelek! És annak,hogy van aki érti a szavam! :)

Példabeszédek 21. rész

17.
Szűkölködő ember lesz, a ki szereti az örömet; a ki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag!
 

Desideria

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves tuncu! Én is nagyon szeretem a Bibliát és annak tanítását.

" Boldog az az ember,
aki bölcsességet talál,
s az a férfi, aki belátásában bővelkedik,
mert megnyerése jobb,
mint az ezüst megszerése,
és gyümölcse többet ér a színaranynál,
drágább az minden gazdagságnál,
és nincs hozzá fogható kívánatos dolog." Péld. 3, 13-15.


" Én vagyok az út,
az igazság és az élet" Ján. 14,6
 
T

tuncu

Vendég
Kedves Desidera! :) :) :)

Példabeszédek 3. rész

21. Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcseséget, és a meggondolást!
22. És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak.
23. Akkor bátorsággal járod a te útadat, és a te lábadat meg nem ütöd.
24. Mikor lefekszel, nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod.
25. Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő;
26. Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól.

Igaz Hittel,és szeretettel! Áldott szép szombatot kívánok! :)
 
T

tuncu

Vendég
tizparancsolat.png
 

Desideria

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszönöm.

"Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek, ne mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Jól használjátok fel az idöt, mert rossz napokat élünk! Ne legyetek tehát ostobák, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. "

Ef. 5,15-17

" Nincs megvetendőbb gyávaság, mint ha tudjuk mi a helyes, mégsem tesszük meg."

Konfuciusz


" A gyűlöletre az egyetlen válasz a szeretet"

Buddha


Kedves tuncu! Szép napot kívánok Neked, Isten áldásával.
 
Utoljára módosítva:
T

tuncu

Vendég
Akinek füle van hallja,kinek értelme van értse!

Mózes II. könyve 20. rész

1. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:
2. Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.

3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.

6. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják
 
T

tuncu

Vendég
Zsolt 43,5
Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.
 
T

tuncu

Vendég

Zsolt 18,47
Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!

 
T

tuncu

Vendég
Azok a szavak, amiket most fogsz hallani, igazak!
Meg fogják változtatni az életed, ha engeded.
Mert Isten szívéből való szavak ezek.
Ő szeret téged, és Ő azaz Atya,akit egész életeden keresztül kerestél.
Ez az Ő szerelmes levele Neked!


Gyermekem!

Lehet, hogy Te nem ismersz, de Én mindent tudok rólad. Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz fel. Minden utadat jól ismerem. Még a hajad szálait is mind számon tartom. Mert képmásomra teremtettelek téged. Anélkül, hogy tudnád, bennem élsz, mozogsz, és létezel. Az én nemzetségem vagy. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek. Kiválasztottalak magamnak a teremtés kezdetéül. Nem véletlenül születtél. Életed minden napja megíratott az én könyvemben. Én határoztam el születésed pontos idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni. Csodálatosan teremtettelek meg, Én formáltalak anyád méhében. Én hoztalak a világra születésed napján. Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek Engem. Nem zárkóztam el tőled, és nem vagyok haragtartó. Hanem teljes szeretettel tekintek rád. Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak. Csupán azért, mert a gyermekem vagy, Én pedig Atyád vagyok. Többet adok neked, mint valaha földi apádtól kaphatnál. Mert Én vagyok a tökéletes Apa. Minden jó ajándék számodra amit elfogadsz, az Én kezemből ered. Mert gondoskodom rólad, és megadok mindent amire szükséged van. A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak telve. Mert Örökkévaló Szeretettel Szeretlek téged. Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton. Örvendezek neked, hangosan énekelve. Sohasem unok bele abba, hogy jót tegyek veled. Mert az én kincsem vagy. Teljes szívemmel, és lelkemmel vágyok arra, hogy örök életet adjak. Hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked. Megtalálsz, ha teljes szíveddel keresel engem. Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kérését. Hiszen a jónak akarása is az én ajándékom benned. Mindent megteszek érted. Sokkal bőségesebben, mint ahogy azt el tudnád képzelni. Én vagyok a leghűségesebb bátorítód. Atyád vagyok, aki minden nyomorúságodban megvigasztal. Ha a szíved összetört, akkor közel vagyok hozzád. Mint ahogy a Pásztor karjára veszi a Bárányt, akképpen hordozlak szívemen téged. Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről. És megszabadítalak minden földi fájdalmaidtól. Atyád vagyok, és fiamként szeretlek csakúgy, ahogy Jézust szeretem. Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek. Ő az Én tökéletes képmásom. Azért küldtem el fiamat, hogy bebizonyítsa veled vagyok és nem ellened és, hogy elmondja nem számolom tovább a bűneidet. Jézus azért hallt meg, hogy megbékélhessünk egymással. Az Ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése. Feladtam mindent amit szerettem azért, hogy megnyerjem a Te szeretetedet. Ha befogadod a fiamat Jézust, úgy engem fogadsz be. És soha semmi nem választ el téged az Én szeretetemtől. Gyere haza! És a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a Mennyország valaha is látott. Én mindig Atya voltam. És mindig Atya leszek.

Az Én kérdésem ez: Leszel-e az Én gyermekem?

Várok rád!


Szeretettel Édes Atyád:
Mindenható Isten!
 
Oldal tetejére