Intézményi önértékelés

mosoly22

Állandó Tag
Állandó Tag
Érdeklődnék,hogy szerintetek az intézményi elvárásokhoz muszáj most írni minden területhez??? Az én álláspontom, hogy nem! Nem gondolom,hogy elvárható, hogy most mindenki kapkodva találjon ki minden kompetenciához bármit is... + most gyorsan írjuk át a PP-t??? Úgy gondolom, hogy ez már túlzás. A mi álláspontunk az, hogy nem csináljuk meg, majd úgyis kell hibát találni a munkánkban, hát legyen ez.... DE!!Légyszíves szóljatok rám, ha muszáj megcsinálni.... és beállunk a sorba! :) ;-)
 

kros

Állandó Tag
Állandó Tag
Szerintem pedig pont, hogy meg kéne jelenmie az intézmény belső elvárások között, ha az nem értelmezhető. NÉé jelölés a portfolió minősítés során is adható egy indikátorra. Szerintem tisztább lenne a minősítő bizottság számára is, ha már az intézményi elvárásokban is meg lenne jelenítve. Csak egy példa: nem beszélő, autista középsúlyos értelmi fogyatékosok csoportjában mennyire megfelelő elvárás a következő: "Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját."
A portfólióban talán egy - és nem ezt - az indikátort lehet N.É-re venni... A portfólióban éppen ott kéne lenni mindennek...
Nem írod, tehát találgatok: gyógypedagógiai intézményre gondolhatsz.
Az idetartozó szakterületi Kézikönyv innen érhető el:
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload...elesi_kezikonyv_gyogypedagogiai_intezmeny.pdf
Amit viszont írsz, az az általános iskolai, s a legáltalánosabban megfogalmazott követelmény-indikátor. (Ez a kettő - a tanfelügyeleti és a minősítési indikátor - tulajdonképpen egyet jelent, lásd föntebb az erre vonatkozó megjegyzést.)
Na már most, gyógypedagógiai intézményben nincs is olyan elem, mint amit írsz.
Használható kiegészítő anyag még a szakterületi Útmutató, amely innen lehet:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/gyogypedagogia_k_masodik.pdf
Ebben az 5.9 leírása ez:
Hatékony és biztonságos online kommunikációra nevel.
Az anyanyelvi tartalmakat, pl. levélírás, ünnepi üdvözlet, stb. számítógép alkalmazásával, online módon sajátíttatja el. Felhívja SNI-s tanítványai figyelmét a közösségi oldalak előnyeire és veszélyeire.

Tehát az intézményi dokumentumokban erre vonatkozó leírást kell keresni, illetve, ha nincs, javaslatot tenni a beépítésre.
Majd a szakember kijavít, de úgy gondolom, hogy ezek közül az utolsó mondattal érdemes foglalkozni, mert nekem ez a legrelevánsabb: Felhívja SNI-s tanítványai figyelmét a közösségi oldalak előnyeire és veszélyeire.
Ha tehát erre utaló tartalom szerepel a PP-ben, akkor tudtok erre vonatkozóan állítást megfogalmazni/ ha nincs, belefaragni.
Éppen fentiek miatt, az intézményi dokumentáció (a folyamat végére) nem lehet "lyukas", legfeljebb az önértékelés kezdő fázisában, mivel éppen ezen hiányokkal kell kiegészíteni, beleépítve ezeket az alapdokumentumokba.
Ez a logika más dokumentumokkal természetesen más és más területeken is megoldás lehet. Bevallom, nekem is jó időbe telt, míg eljutottam ide, mert első és második olvasásra sem volt nyilvánvaló (sőt!!!) hogy mi a fenét akarnak is ezzel....
 
Utoljára módosítva:

Verőce

Állandó Tag
Állandó Tag
Csak nem bírom abbahagyni a témát...

Most találtam:

A Szakmai napokon elhangzott kérdések és válaszok - Tanfelügyelet, önértékelés

Intézményi önértékelés kapcsán a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend módosítása hogyan lehetséges az őszi időszakban?
Nem feltétlenül szükséges módosítani, az őszi időszakban az elvárásrendszert kell elkészíteni és azt feltölteni az OH által biztosított informatikai felületre.

Hogyan történik a kérdőívezés a szülők körében? Szükséges-e minden érintett szülőt megkérdezni?
A kérdőívezés online történik. A szülők egy egyedi kód alapján töltik ezt ki, illetve lehetőséget biztosítunk a papír alapú kitöltésre is. A kérdőívek kitöltése az érintettek részéről önkéntes, nem kötelező. A pedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzése során a szakértők a rendszerbe a látogatás napját megelőző 15. napig beérkezett értékelések összegzését veszik alapul.
A megkeresettek köre azok a tanulók (csak középiskolai és gimnáziumi tanulók) és szüleik, akikkel a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintett pedagógus az oktató-nevelő munkája során kapcsolatban áll. A kérdőíves felméréssel megbízott pedagógus dönti el, hogy az érintett osztályok/csoportok közül kiknek a véleményét kéri, hány kérdőívet készít és ad a partnereknek. Optimális esetben minden partner kap kérdőívet. A kérdőívek típusait az önértékelési kézikönyv tartalmazza.

Az önértékelési terv készítésénél naptári évet vagy tanévet kell figyelembe venni?
Naptári évet szükséges figyelembe venni.

Forrás: http://elearning.oh.gov.hu/mod/page/view.php?id=43562

Utolsó módosítás: 2015. September 30., Wednesday, 10:52
 

huncutka2005

Állandó Tag
Állandó Tag
Feladatok megosztását az önértékelés folyamatában! Igazából nagy semmi..ezt már leosztottuk! :dr_16:

S egy érdekes megnevezést: önértékelést támogató munkacsoport!:hurra:megint egy új név

Viszont a PSZE 3. 4. 5. számú mellékletét szerintem tudjuk majd pici átalakítást követően használni az önértékelésben is. Érdemes megnézni!
 
Utoljára módosítva a moderátor által:

verocska60

Állandó Tag
Állandó Tag
Feladatok megosztását az önértékelés folyamatában! Igazából nagy semmi..ezt már leosztottuk! :dr_16:

S egy érdekes megnevezést: önértékelést támogató munkacsoport!:hurra:megint egy új név

Viszont a PSZE 3. 4. 5. számú mellékletét szerintem tudjuk majd pici átalakítást követően használni az önértékelésben is. Érdemes megnézni!
Azt nem látom, hogy kinek a feladata lesz a feltöltés...A csoporté, vagy az ellenőrzött pedagógusé...
 

huncutka2005

Állandó Tag
Állandó Tag
Ezek
 A csoporttagok kiemelt szerepet kapnak az önértékelés előkészítésében és megtervezésében, a pedagógusok és a partnerek tájékoztatásában, valamint az öt évre szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében.
 Az intézményi önértékelés során többféle adatgyűjtő eszközt használ az intézmény. A szakszerűség és az időgazdálkodás szempontjából egyaránt fontos a kollégák bevonása az önértékelés lebonyolításába, melynek módját az éves önértékelési tervben kell rögzíteni. A bevont kollégák felkészítése és folyamatos támogatása az önértékelést támogató munkacsoport feladata, noha az adatgyűjtést vagy az értékelést alapesetben nem az önértékelést támogató csoporttagok végzik.
Az értékelésben részt vevő pedagógusok az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen rögzítik a tapasztalatokat, tényeket, adatokat, melyek alapján az értékeltek megfogalmazzák, és a felületen rögzítik saját önértékelésüket. Az önértékelést támogató munkacsoport a felületen és a valóságban is nyomon követi a folyamatot, gondoskodik az önértékelés minőségbiztosításáról.

Ezek szerint nem feltétlenül kell az egész feladatot magunkra vállalnunk. Nálunk az óralátogatást a mk vezetők és a mesterpedagógusok is végezték.
 

Németh Ági

Állandó Tag
Állandó Tag
És sajnos elég katasztrofális!! Az óvodait átfutottam, eddigi felfedezéseim: Elvárásokhoz újabb indikátorokat raktak, (1. és 5. kompetenciához).Kérdőívek teljesen megváltoztak, főleg mennyiségileg. Interjú kérdések változtak. Dokumentumelemzésnél más és sokkal több szempont, viszont "egyéb foglalkozások tervezése" szerencsére eltűnt. Tevékenység/foglalkozás látogatásának megfigyelési szempontjai is változtak. Egyenlőre ennyi, és még csak a pedagógusra vonatkozó részt néztem át!!
 

fodorlak

Állandó Tag
Állandó Tag
És sajnos elég katasztrofális!! Az óvodait átfutottam, eddigi felfedezéseim: Elvárásokhoz újabb indikátorokat raktak, (1. és 5. kompetenciához).Kérdőívek teljesen megváltoztak, főleg mennyiségileg. Interjú kérdések változtak. Dokumentumelemzésnél más és sokkal több szempont, viszont "egyéb foglalkozások tervezése" szerencsére eltűnt. Tevékenység/foglalkozás látogatásának megfigyelési szempontjai is változtak. Egyenlőre ennyi, és még csak a pedagógusra vonatkozó részt néztem át!!
Szerintem az indikátorok változatlanok :) Csak többinél van változás.
 

Vicus 59

Állandó Tag
Állandó Tag
És sajnos elég katasztrofális!! Az óvodait átfutottam, eddigi felfedezéseim: Elvárásokhoz újabb indikátorokat raktak, (1. és 5. kompetenciához).Kérdőívek teljesen megváltoztak, főleg mennyiségileg. Interjú kérdések változtak. Dokumentumelemzésnél más és sokkal több szempont, viszont "egyéb foglalkozások tervezése" szerencsére eltűnt. Tevékenység/foglalkozás látogatásának megfigyelési szempontjai is változtak. Egyenlőre ennyi, és még csak a pedagógusra vonatkozó részt néztem át!!
Én nem látok változást sem az 1-es sem az 5-ös területnél.Kétszer is végigböngésztem. Már vak is vagyok tán?
 
Oldal tetejére