Isten és más mesék - 2013

Frank-FHI

Kormányos
Kormányos
A téma vitaindítója: " Ezen az oldalon olyan gondolatokat olvashatsz, amelyek az embert állítják középpontba és bemutatják az istenmítosz és a teremtésmítosz tarthatatlanságát a XXI. században." /Diogenes-44/

A közkedvelt témát a 2013-as évben itt folytatjuk. Megkérek minden kedves hozzászólót, hogy a témával kapcsolatos véleményét úgy fogalmazza meg, hogy az ne sértse mások alapjogait.

Mielőtt válaszolsz egy véleményre, a következőket vedd figyelembe:

“Minden egyénnek joga van a szabad gondolkodáshoz, a szabad vallásgyakorláshoz, a lelkiismereti szabadsághoz…”;


“Minden egyénnek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz és a szólásszabadsághoz, ami azt is jelenti, joga van hozzá, hogy ne üldözzék a véleménye miatt, és azért sem, ha határokra tekintet nélkül, bármiféle eszközzel keresi, kapja és terjeszti az információkat és a gondolatokat.”


Részlet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. és 19. szakaszából.

30. cikk
A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az valamely állam, valamely csoport, vagy valamely egyén részére bármilyen jogot adna arra, hogy az itt kinyilvánított jogok és szabadságok megsemmisítésére irányuló tevékenységet fejtsen ki, vagy ilyen cselekményt elkövessen.Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata az ENSZ által elfogadott nyilatkozat, mely összefoglalja az ENSZ álláspontját a minden embert megillető alapvető jogokról.


A téma előzménye: http://canadahun.com/forum/showthread.php?16063-Isten-és-más-mesék/page549

Mindenkinek további jó szórakozást és eszmecserét!
 

Ernoe

Állandó Tag
Állandó Tag
Remélem mindenki baj nélkül hazatalált a szilveszteri bulibol, nem szondáztattak meg senkit a rendörök, és otthon aludta ki magát nem a kapu alatt, vagy a kijozanito fülkében. :D
-
A táncparketten konstatáltam, hogy egyre több ember táncol egyedül, ha pedig párok képzödnek akkor annak nem okvetlen a szexualis vonzalom az oka. Természetesen nem mentek ki a divatbol a vonaglásszerü-ölelkezések miközben a DJ diszkréten leveszi a fényt.
-
De mi köze mindehez a vallásokhoz?
-
Erdekes, hogy a tánc vallásos motivatibol ered, gondoljunk a sámán-, voodoo-, dervis-táncokra vagy az egyptomiak tánc-istenre. Az antikok megvoltak gyözödve, hogy a tánc egy isteni-találmány, a hinduizmusban az isten "siva" a táncok királya....
-
En ugy látom, hogy a müvészetnek ez a formája, mindahol ahol a kereszténység megvetette a lábát, számüzésre került.
-
Szent Ambroziusz a 4. sz.-ban teljesen eltörölte a liturgiábol a szent-táncokat, a középkorban generell meglett tiltva a templomokban a tánc. Vele együtt számüzve lett a liturgikus zenéböl a táncokat kisérö hangszerek, leier, nyenyere, fuvola, cimbalom stb. "Legyen a megkeresztelt kereszténység háza mentes az "ördög korusátol" a chorus diaboli-tol" -igy hangzott a korabeli egyházatyák ajánlása.
-
Az idösebbek emlékeznek még milyen körülmények között térhetett vissza a gittár, a hárfa a templomokba a 60-as évek közepén, az üresedö templomok és a közönségtöl magát menteni nem tudo "beat-koncertek" idelyében. Erdekes, hogy az utolso kasztrált eunuchnak a fellépése a Sixusi kápolnába is ebben az idöben, a II. Vatikani zsinat idelyén volt.
-
A tánccal még mindig nehézsége van a szüzességet idealizálo keresztény egyháznak,
a hatalma azonban még a 21. században is akkora, hogy képes államaparátusokat arra birni, hogy vallásos ünnepek idelyén un. "szekularis államokban" is jogilag betiltassa a táncolást. Holott mondom, a táncolás már régen elveszitette a párkeresésben játszott szerepét.
-
A táncolás egy müvészet, az érzéseink kifejezésének egy modja, ez pedig sokféle lehet, az imponálás csupán egy töredéke ennek.
-
Az emlitett vallások azért küzdenek a táncolás ellen mert az individuális érzések kifejezése ami nem kontrolálhato "episkopok" segitségevel. Ezzel ellentétben a tömjénezés, a monoton imák, litániák, hymnuszok, zsoltárok, vallásos dalok intonálása egy jol kalkulálhato eredménnyhez vezet.
-
Szerintem jobb lenne ha nem sértödékenységgel válaszolnának az olvasok a kritikus irásokra hanem ellenérvekkel. ;)
 

Ernoe

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Frank, hagy egészitselek ki
-
A vallásszabadságba beletartozik a vallások szabad birálhatósága a szólásszabadság és a valláskritika is.
-
Ami az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát illeti:
-
"Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata az ENSZ által elfogadott nyilatkozat, mely összefoglalja az ENSZ álláspontját a minden embert megillető alapvető jogokról."
-
Ezeket a jogokat elméletben megkövetelheti minden ember az államtol és más autoritástol.
-
A gyakorlatban ugy néz ki, hogy egynáhány állam - és ezek közé tartozik a Vatikán-állam - nem ugy látja ezt, és ezért mind a mai napig nem irta alá az emberi-jogok nyilatkozatát.
-
Ezek az államok nyilván azon a véleményen vannak, hogy létezik az embereknél fontosabb valami. :( :( :(
-
Hangsulyozom, az "emberi-jogok" nem tartoznak ENSZ-konventiokhoz, ez csupán egy nyilatkozat amit nem muszály aláirni csupán illene betartani.
-
Ha egy konventio lenne akkor megérteném, hogy a Vatikán nem irja alá, mert nem is irhatná alá hiszen a Vatikán nem ENSZ-tag.
-
A Vatikán azért nem irja alá ezt a nyilatkozatot mert ezzel akarja kifejezésre juttatni, hogy "nem e-világbol valo"? :(
-
A vallásos kategoriák leszükitik az emberi-jogok érvényességét, ez a keresztény és izlám-jog véleménye. "Az istenre valo hivatkozás nélkül nem lehetséges az emberi jog" - igy áll a romai és izlám szövegekben.
-
Ez a tanitás csak olyan embereket tud meggyözni akik már hivök. Erdemes belelolvasni sariábol levezetett törvénykönyvekbe vagy a számunkra jobban ismert nyilvános egyházjogba.
-
A szo "demokratia" még a legutolso 1993-as kathekizmusban sem szerepel, jogvédelem vagy független biroság ismeretlen fogalmak a számukra. A töllük elfogadott törvényeket nem egy szabadon választott parlament hozza hanem egy un. „földönkivüli lény“ akivel állitolag ennek a „földi helytartoja“, egy templom-fejedelem, egy monarch (Pápa) tart kapcsolatot.
-
Borzaszto, hogy állami biroságok a 21. században még erre adnak és érthetetlen modon erre az elérhetetlen tanura valo hivatkozást „szavahihetöseg-megerösitésenek“ (eskü) fogadják el. A postás azt sem tudná hova vigye a megidézést tartalmazo levelet. Hogy lehet egy ilyen valakit tanuként hivni?
-
Az államfök konkrét cselekedetek helyett az „isten álldását“ küldik a népre az évvégi beszédeikben mindha minden polgár az ö állomvilágukban élne. Ez ellen tiltakoztak ebben az évben az emberek németországban és utasitották vissza a beszédet lezáro "isteni áldást".
-
 

Frank-FHI

Kormányos
Kormányos
Kedves Ernő!

Ha az ateizmust is mint világnézetet a vallások közé soroljuk... akkor nézeteinek terjesztése is egy kategóriába esik.


26. cikk

"(2) A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia.A nevelésnek elő kell segítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, valamint az Egyesült Nemzetek által a béke fenntartásának érdekében kifejtett tevékenység kifejlődését."

A kiemelt részre való hivatkozással, Richard Dawkins és csapata azzal érvel, hogy a vallások nem tartják tiszteletben az alapjogokat így a gyerekeket nem lehet vallási nevelésben részesíteni.... de a folytatást már nem veszik figyelembe, sem a 3. szakaszt:


"(3) A szülőket elsőbbségi jog illeti meg gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában."

Akkor most lehet, vagy nem a vallást a gyerekeknek átadni... ? Meddig terjedhet a valláskritika?
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Ernoe!

Idézet Ernoe-től:"Mi történik annak a lelkével aki a Mindenhato-Ur-Jézus-Chrisztust visszautasitja?

Véleményem szerint ez az ember hasonló helyzetbe kerül,mint aki tagadja a folyó tiszta forrását,de annak elszennyeződött vizében vígan lubickol.De lehet,hogy sokan élnek a forrásból,anélkül hogy tudatosulna bennük.Tehát a vallást mint külső burkot elutasítják,a lelkük mélyéből származó isteni sugallatot viszont nem.(anonym kereszténység,annak alapján,hogy a lélek eredeti természete szerint keresztény-)
anima naturaliter christiana
(lat. 'a lélek természeténél fogva keresztény'): Tertullianustól származó megállapítás.
 

Csillagözön

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Ernoe!

Idézet Ernoe-től:"Mi történik annak a lelkével aki a Mindenhato-Ur-Jézus-Chrisztust visszautasitja?

Véleményem szerint ez az ember hasonló helyzetbe kerül,mint aki tagadja a folyó tiszta forrását,de annak elszennyeződött vizében vígan lubickol.De lehet,hogy sokan élnek a forrásból,anélkül hogy tudatosulna bennük.Tehát a vallást mint külső burkot elutasítják,a lelkük mélyéből származó isteni sugallatot viszont nem.(anonym kereszténység,annak alapján,hogy a lélek eredeti természete szerint keresztény-)
anima naturaliter christiana
(lat. 'a lélek természeténél fogva keresztény'): Tertullianustól származó megállapítás.

Ernőnél az a gond, hogy a Teremtőt összekeveri a vallásgyakorlással. De ezt ki lehet nőni.....;)
 

Ernoe

Állandó Tag
Állandó Tag
Ha az ateizmust is mint világnézetet a vallások közé soroljuk... akkor nézeteinek terjesztése is egy kategóriába esik.
-
Kedves Frank
-
Az isten nemlétének a belátása az realizmus. Az "atheizmus" az egy buta szo amit vallásos emberek találtak ki és propagálnak. Kénytelen vagyok ismétlésekbe bocsájtkozni, aki nem hisz a husvéti nyulba azt nem nevezzük "husvéti-nyul-tagadonak".
-
Vegyük elöször a szavak jelentését. Ha te azt mondod, hogy "az Isten az univerzum", vagy a másik azt, hogy "az isten a szeretet", akkor abba nem kötök bel, mert univerzum is van és szeretet is létezik.
-
Ami ellen minden jozan észnek tiltakozni kell, hogy létezne egy "személyes isten" mind te meg én, létezne egy testtöl független lélek, hogy "a halál után jönn az örök élet".
-
Te azzal érversz, hogy az "isten létezésében" valo hit és az ellenkezöje csupán egy negatioban különbözik egymástol. Az egyik hiszi, hogy van a másik hiszi, hogy nincs.
-
Ez nem ilyen szimetrikus mind ahogy feltünteted: Az ismereteink fényében ugyanis egy isten-nemlétezése sokkal valoszinübb mind az ellenkezöje.
-
Gondoljunk csak a mindenhato, mindentudo, teremtö joistenre ami minden theologia alapja és a realitásra, az evolutiora, a katasztofákra ami válogatás nélkül pusztit hivöt és hitetlent.
-
A vallásos tanok szerint minden orvos az isten ellen dolgozik és a pokolba fogja végezni.
Minden villámhárito a háztetön az isteni büntetés elöl valo bujkálás. Vagy hogy is van?
-
De vissza a "hitvallok" és a "realitással" számolok (atheisták) közötti különbbséghez.
-
A gondolkodo ember világnézete nyitott és érvekkel dolgozik: az atheista nem szünik meg kérdéseket feltenni és a véleményét az uj ismeretekhez igazitani,
-
mig a vallásos ember megelégszik az elsö számára legegyszerübb válasszal: "van egy isten és az isten a teremtö, basta" aki ellene szol az egy istengyalázo, amig csak hatalmában állt le is gyilkolta a másképpen gondolkozokat.
-
A vallás és gondolatszabadság nem vezethetö le a theologiábol, ezt ugy kellett kivivnunk a vallásokkal szembeni harcban.
-
A legdöntöbb különbbséget a vallás és az atheizmus között te szállitod a hozzászolásaidban:
-
Egyetlen egy topikot semm kellett ezideig bezárni a forumon mert egy "atheista" sértve érezte volna magát. :D
A terrorcselekedetek tulnyomo többsége valamilyen isten nevében történik, az atheizmusbol nem vezethetö le logikával a másik meggyilkolása, a vallások minden mártirnak közvetlen belépöt igérnek a menyországba. ("A mártyrok az egyetlenek akikröl tudjuk, hogy a menyországba kerültek" - hangzanak a vallásos tanok)
-
A számtalan vallásos ember felhatalmazva érzi magát egy ceruzavonás miatt (karikatura) a gyilkolásra.
Ezt nem bagatelizálhatod el, különben nem lenne csiki-csuki a topikokban. :D
-
Végül csak anyit, hogy én itt a humanizmust képviselem, atheista csak mellékesen vagyok.
-
Richard Dawkins és csapata azzal érvel, hogy a vallások nem tartják tiszteletben az alapjogokat így a gyerekeket nem lehet vallási nevelésben részesíteni.... de a folytatást már nem veszik figyelembe, sem a 3. szakaszt: "(3) A szülőket elsőbbségi jog illeti meg gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában." Akkor most lehet, vagy nem a vallást a gyerekeknek átadni... ? Meddig terjedhet a valláskritika?
-
Ha jol emlékszem a bibliában egyetlen szo sincs arrol, hogy a szülönek milyen feleösége van a gyerekkel szemben csak forditva. A neveletlenségért megkövezés jár ugy mind a nöi hütlenségért. Vagy ha mégis szobakerül akkor ott az áll, hogy "aki szereti a gyerekét az megveri". Abrahám majdnem legyilkolja a gyerekét "isteni szeretetböl". Az Isten keresztre küldi a Szent Fiát - oh mily megragado, "Verba volant exempla trahunt" ("szavak mozgatnak példa vonz")
-
Aki a gyerekének összekulcsolja a kezét és térdre kényszeriti; aki a gyereke orra alá dug egy kereszten logo emberfigurát és azt mondja "Látod kisfiam a Jézuska érted ment a keresztre a Pilátus-bácsi megakart neki kegyelmezni de a zsidok inkább Barabást mentették fel, látod hogy üvöltenek.." az egy heccelö, egy gonosz szülö, az nem tudja mit csinál.
-
Azzal sem segitünk a gyereken ha a természettudományos godolkodásának a kifejlödésében akadályozzuk teremtésröl beszélünk ahelyet, hogy a fejlödés csodálatos szépségére hivnánk fel a figyelmét.
-
Ami a kritikát illeti azt nem lehet behatárolni, függetlenül attol, hogy a vallás vagy más a téma. Aki huzodozik a kritikátol az nem akarja tudomásulvenni a realitást. Az hosszu uton bajhoz vezet.
-
A vallások nem viselik el a kritikát mert nincsenek érveik, ez a legnagyobb aszimetria az isten létét és nemlétét vallok között.
Az atheizmus ezért nem vallás hanem a realitás elfogadása. Ki ne örülne annak ha a halál után jönne még valami jo Remmi-Demmi? :D
-
jane001.jpg
 

steve3

Állandó Tag
Állandó Tag
Ernoe írja: "A gondolkodo ember világnézete nyitott és érvekkel dolgozik: az atheista nem szünik meg kérdéseket feltenni és a véleményét az uj ismeretekhez igazitani,"
-
"mig a vallásos ember megelégszik az elsö számára legegyszerübb válasszal: "van egy isten és az isten a teremtö, basta" aki ellene szol az egy istengyalázo, amig csak hatalmában állt le is gyilkolta a másképpen gondolkozokat."


A hívő embernek is megvannak a kérdései,és erre meggyőző válasz is érkezik,aképpen amint még a lélek érdekeit szolgálja.Más a helyzet,ha valakinek tanulnia kell életút szakaszából,míg eljut a magába-szállásig.Akkor nincs más válasz,mint a döntéseink következményeképpen fennálló tapasztalat.(Pl.tékozló fiú)
Nem bölcs dolog a hívő embert fanatikus önámítónak beállítani.Főképpen úgy, hogy azt becsületes,tisztes életű emberekről is feltételezem,akik hosszú időn keresztül,gyümölcsöző életükkel tettek tanúságot,belső világuk egyenességéről.(tehát magukat sem szolgáltatják ki,hamis meggyőződésnek..)A becsületesség alapja:a kérdésünkre kapott válasz,amit a hívő az Istennek megfelelő módon kap meg.
Isten ellensége a látszat-vallásosságnak!!Helyes,ebben igazad van,ha emiatt felháborodsz.
" Mát 15:8 Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem."


Ellensége a képmutató meghasonlottságnak:
"

1 Kiálts teljes torokkal, ne Kíméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób Házának vétkeit.
2 Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni Kivánják útaimat, mint oly nép, a mely Igazságot cselekedett és Istene törvényét el nem hagyta; kérik tőlem az Igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését Kivánják.
3 Mért bőjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Ímé, bőjtöléstek Napján kedvtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat Szorongatjátok.
4 Ímé perrel és versengéssel bőjtöltök, és Sújtotok a Gazságnak öklével; nem úgy bőjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a Magasságban.
5 Hát ilyen a bőjt, a melyet én kedvelek, és olyan a nap, a melyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint Káka lehajtja fejét, és Zsákot és hamvat Terít maga Alá: ezt nevezed-é bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak?
6 Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a Gonoszságnak bilincseit, az Igának köteleit megoldjad, és szabadon Bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden Igát széttépjetek?"Ésa.58

Hogyne adná meg Isten a meggyőző megyőződést amire lehet építeni?Ezt senki nem veheti komolyan,hogy bizonytalanra biztosat-egyeneset-tisztát építsen.Az ilyet nyugodt lelkiismerettel vissza lehet utasítani.Hit nékül ,ezért lehetetlen Istennek tetszeni,-ebben az értelemben is.
 

furrier75

Kitiltott (BANned)
Kedves Ernő!

Ha az ateizmust is mint világnézetet a vallások közé soroljuk... akkor nézeteinek terjesztése is egy kategóriába esik.


26. cikk

"(2) A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia.A nevelésnek elő kell segítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, valamint az Egyesült Nemzetek által a béke fenntartásának érdekében kifejtett tevékenység kifejlődését."

A kiemelt részre való hivatkozással, Richard Dawkins és csapata azzal érvel, hogy a vallások nem tartják tiszteletben az alapjogokat így a gyerekeket nem lehet vallási nevelésben részesíteni.... de a folytatást már nem veszik figyelembe, sem a 3. szakaszt:


"(3) A szülőket elsőbbségi jog illeti meg gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában."

Akkor most lehet, vagy nem a vallást a gyerekeknek átadni... ? Meddig terjedhet a valláskritika?

Frank...!
A probléma gyökerét abban látom, hogy te e szöveget úgy kezeled, mintha azt valaki, valamikor, törvényesen jogerőre emelte volna...
Ez még nem történt meg, és szerintem, nem árulok el vele nagy titkot, ha kijelentem, hogy nem is fog megtörténni, hiszen nem ilyen céllal hozták létre...

Márpedig, ameddig ez nincs törvényesen jogerőre emelve, és ismétlem, ez soha nem is fog megtörténni,
addig a szövegben foglalt tartalom annyit ér, mint a pénztárgépnél elhelyezett: "A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el" felirat...
Mert bizony kénytelenek elfogadni a pénztártól való távozásom után a reklamációt, ugyanis léteznek jogerőre emelt fogyasztóvédelmi törvények,
amik ezt a feliratot felülbírálják...
 

FagyisSzent

Állandó Tag
Állandó Tag
A végéről kezdem.

...Szerintem jobb lenne ha nem sértödékenységgel válaszolnának az olvasok a kritikus irásokra hanem ellenérvekkel. :wink:
Szerintem az is nagyon jó lenne, ha az irogatók kritikák és sértések helyett érveket hoznának fel eleve állításaik alátámasztására. :cool:


...Erdekes, hogy a tánc vallásos motivatibol ered, gondoljunk a sámán-, voodoo-, dervis-táncokra vagy az egyptomiak tánc-istenre. Az antikok megvoltak gyözödve, hogy a tánc egy isteni-találmány, a hinduizmusban az isten "siva" a táncok királya....
A tánc eredete olyan messze nyúlik vissza a múltba, ráadásul tárgyi leletek nélküli múltba, hogy eredetéről csak spekulációk vannak. Joseph Jordania érdekes elmélete szerint a tánc egyáltalán nem vallásos, hanem harcászati motivációból született. A tánccal (meg zenével és skandálással) érték el a harcosok a szükséges transzállapotot, amivel aztán csatába mentek.

...mondom, a táncolás már régen elveszitette a párkeresésben játszott szerepét.
Lehet, hogy mondod, de ez messze jár a valóságtól. A tánc, akárcsak a régi századok során, természetéből fakadóan (mozgó, ringó, rángatózó testek) ma is igenis szexuális töltettel rendelkezik és a párkapcsolatok kialakításában szereppel bír. Talán nem a Te meg az én koromban, de a fiatalok számára feltétlenül. :p

...En ugy látom, hogy a müvészetnek ez a formája, mindahol ahol a kereszténység megvetette a lábát, számüzésre került.
Állításodban sajnos van valami igazság. Minden frivolnak tartott megnyilvánulást igyekezett az Egyház kiűzni a hívők életéből. A tánc, a ringó test, frivolnak minősíttetett. Ebben viszont nem kellene a kereszténységre acsarkodni, hisz a kereszténység nem a táncot, csak annak templomi használatát tiltotta. Ebben hasonlatos a legtöbb más valláshoz. De a pártházban sem volt tudtommal örömmel látott, ha valaki egyszercsak felcsavarta a szőnyeget és elkezdte járni a rakendrollt valamelyik elhárító tiszttel.

A kereszénység sem volt mindig a tánc és a zene ellen, sőt! A kezdeti Egyházban még nem jelent meg semmi táncellenes megnyilvánulás. Hippolitusz és Jusztinosz mártír a 2-3 században, Epifániosz a 4. században egyaránt a zene és tánc Istenhez emelő lehetőségéről írnak. A lassan kialakuló táncellenesség is nem belülről, lényegből fakadó ellenállás, hanem bizonyos mértékben a hanyatló Római Birodalom táncos orgiáira való reflexió volt a tánc eltávolítása a keresztény gyülekezetből bizonyos kultikus táncok kivételével. A mélypontot a reformáció után csak több századdal jelenik meg a tánc a liturgiában. Vannak olyan protestáns egyházak, amelyek léte tánc nélkül szinte elképzelhetetlen lenne.

...a hatalma azonban még a 21. században is akkora, hogy képes államaparátusokat arra birni, hogy vallásos ünnepek idelyén un. "szekularis államokban" is jogilag betiltassa a táncolást.
Állítod ezt akkor, amikor közismert, hogy az afrikai, latin-amerikai, ausztrál de számos amerikai templomban is rendszeres a táncra perdülés misék közben???
 

Frank-FHI

Kormányos
Kormányos
Frank...!
A probléma gyökerét abban látom, hogy te e szöveget úgy kezeled, mintha azt valaki, valamikor, törvényesen jogerőre emelte volna...
Ez még nem történt meg, és szerintem, nem árulok el vele nagy titkot, ha kijelentem, hogy nem is fog megtörténni, hiszen nem ilyen céllal hozták létre...

Márpedig, ameddig ez nincs törvényesen jogerőre emelve, és ismétlem, ez soha nem is fog megtörténni,
addig a szövegben foglalt tartalom annyit ér, mint a pénztárgépnél elhelyezett: "A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el" felirat...
Mert bizony kénytelenek elfogadni a pénztártól való távozásom után a reklamációt, ugyanis léteznek jogerőre emelt fogyasztóvédelmi törvények,
amik ezt a feliratot felülbírálják...

Na azért ez nem teljesen így van, mert nemzetközi szerződések alapja, azokból pedig következik a szerződő országok jogrendszerének összeegyeztetése, törvényei.... Ezt a folyamatot hívják jogharmonizációnak.

/Pl. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről: 2. § (1) A törvény védi a személyek vagyoni és személyhez fűződő jogait, továbbá törvényes érdekeit.(2) A törvény biztosítja a személyeknek az őket megillető jogok szabad gyakorlását, e jogok társadalmi rendeltetésének megfelelően.... Ezt nem egy pénztáros írta :D/

Na de arról mondj már véleményt, amit kérdeztem. Szerinted meddig terjedhet a valláskritika? Afelől semmi kétségem, hogy az ateisták jószándéktól vezérelve saját hitüknek megfelelően... akarják "megreformálni" a gyermeknevelés alapszabályait.. A kérdés viszont az, hogy megtilthatják-e egy szülőnek, hogy gyermekeit a legjobb tudása szerint nevelje? Akkor most belefér a gyereknevelésbe a hitről való oktatás, vagy sem?
 

furrier75

Kitiltott (BANned)
Na azért ez nem teljesen így van, mert nemzetközi szerződések alapja, azokból pedig következik a szerződő országok jogrendszerének összeegyeztetése, törvényei.... Ezt a folyamatot hívják jogharmonizációnak.
/Pl. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről: 2. § (1) A törvény védi a személyek vagyoni és személyhez fűződő jogait, továbbá törvényes érdekeit.(2) A törvény biztosítja a személyeknek az őket megillető jogok szabad gyakorlását, e jogok társadalmi rendeltetésének megfelelően.... Ezt nem egy pénztáros írta :D/
Ehhez lehetne írni egy regényt hozzászólásként, de van rá egy nagyon rövid lényegre mutató megfogalmazás...
Ex turpi causa non oritur actio!
avagy
"Törvénysértés jogot nem alapít" (Deák Ferenc)

Na de arról mondj már véleményt, amit kérdeztem. Szerinted meddig terjedhet a valláskritika?
A kritika az "ítélni" jelentésű ókori görög κριτική szóból ered, vagyis addig kell, hogy terjedjen a valláskritika, amíg el nem vezet minket az igazság szolgáltatásához...!
Persze, ahogy a magyar mondja "az igazságtól betörik a feje" majd sok embernek, viszont ez nem baj, mert amikor betörik az ember feje,ilyenkor kijön annak addig védett belső tartalma is...

Afelől semmi kétségem, hogy az ateisták jószándéktól vezérelve saját hitüknek megfelelően... akarják "megreformálni" a gyermeknevelés alapszabályait.. A kérdés viszont az, hogy megtilthatják-e egy szülőnek, hogy gyermekeit a legjobb tudása szerint nevelje?
Nem..! A székelyek annak idején, amikor bevezették a kötelező oktatást, majdnem meglincselték a tanárt, mert elkezdett mesélni a gyerekeknek...
A hír futótűzként terjedt és mindenki otthagyta a munkáját, és lóhalálában futott az iskolába...

Akkor most belefér a gyereknevelésbe a hitről való oktatás, vagy sem?
Része kell, hogy legyen, viszont nem mindegy, hogy milyen formában...
Képzeld el, hogy, tudom is én Krisna-tudatú hívő vagy, vagy éppen buddhista, és az állami iskolában a gyerekedre rákényszerítenek egy 'judeo-krisztian'
(a gyengébbek kedvéért - mert pl. Fagyis már egyszer megkérdezte ki az a judeo krisztán - 'zsidófelkent') eszmerendszeren alapuló hitet, és világképet...
 
Oldal tetejére