Jóslókártyák feltöltése II

tpmonika

Állandó Tag
Állandó Tag
A Bolond

A bolond élénk színű ruhában van, a ruha különös szimbólumokkal van tele. A bolond a Nappal ellentétesen bámul, nem törődve azzal, hogy a szakadék szélén lépdel. Az oldalán egy fehér kiskutya szalad. A bolond jobb kezében van egy bot, a bot végén batyu. Másik kezében egy virág van, mögötte havas hegyek vannak a távolban.

A bolond egy androgün, képviseli a férfit és nőt. Ebben a fejlődési szakaszban ártatlan, friss, fiatalos és érdeklődő. Eldönti az útra kelést, mindegy, hogy veszélyes vagy örömteli az út. Még tanulja az utat, hogy meglássa a fátyol mögött az igazságot. Gondtalan és nyitott a tapasztalásra. Hamarosan lepottyan a szakadékba, hogy lejöjjön a Földre, a spirituális utat járni az anyagban.

Ruháján a szimbólumok a 10 szefirát képviselik a kabbalisztikus életfán. Ez alapján osztályoz és megért mindent. Az élet fája képviseli a lelki fény emelkedését és süllyedését. A bolond rákapcsolódott a szellemre, az élet leheletére.

Övén 12 csomó van, képviselve a tizenkét állatövi jegyet, melyek 12 személyiségi alaptípust alkotnak.

Fején babérkoszorú és Maat, az igazság és igazságosság egyiptomi Istennőjének szimbóluma. A babérkoszorú győzelmet jelent. Ezek együttesen jelképezik a bolond isteni természetét és a gondolat győzelme által az igazságot.

Fehér rózsa van a bolond bal kezében, a tisztaságot jelképezi a tudattalanjában. Meg kell tanulnia használni a tudattalant és fejleszteni.

A fehér rózsa volt az Arany Hajnal jelképe.

A jobb kezében lévő bot a szilárd tudatot mutatja. A batyu zárt, tartalma rejtély. Az egyetemes memória és ösztön van benne elrejtve, mellettük a négy mágikus szimbólum. A bolond még tanul, hogy megértse a saját útját. A batyun alig kivehetően Hórusz szeme vagy sas látható. A bolond isteni szülőktől származik, a reinkarnáció útján lépdel.

A Nap a kártya észak-keleti részén található. Szimbolizálja a lelki növekedést, ragyogása jelzi, hogy a bolondot felülről vezetik. A bolond a Nap fényével ellenkező irányba halad, a lelki fényen át ereszkedik az anyag világába.

A fehér kutya mutatja a bolond állatias jellegét és ártatlanságát. (boldog tudatlanság)

A kutya kíséri az utazását az életben.

Eleme a Levegő (értelem), bolygója az Uránusz.

0. A Bolond.jpg
 

tpmonika

Állandó Tag
Állandó Tag
1. A Mágus

A mágus köpenyben áll az asztala előtt, melyen több mágikus eszköz található. Felemelt jobbjában egy bot van, míg bal keze a földre mutat. Az előtérben fehér és piros virágok vannak.

Mágikusan átalakítja az egyén vágyát és akaratát, hogy alkalmazni tudja az egyetemes törvényeket és elveket az életében.

A legfontosabb, hogy megtanulja, az isteni irányítás hat, és tudatosan ellenőriz, lehetővé téve, hogy a környezetet elsajátítsa.

Ahhoz, hogy sikeres legyen, a lelki tisztasás és átláthatóságot fenn kell tartani annak érdekében, hogy az Isteni Fényt csatornázni lehessen lefelé. Hasznosítja a tapasztalatot, tisztában van azzal, hogy a valódi tudás csak az átruházott élő fény szelleme. Miután elsajátította ezt a törvényt z anyagi világban, a mágus feladata, emelkedni a nem-fizikai síkon és hatásában egyesülni az istenivel.

Kétvégű bot jobb kézben felfelé, bal kéz lefelé mutat.

A mágus eléri a hatáskörét agy magasabb síkon. Bal keze lefelé, a mutató ujja kinyújtva - Jupiteri energia -, arra törekszik, hogy irányítsa az energiát lefelé a Földre. Ez az ő tudata. Törekvése, hogy egyesítse a szellemet az egységbe. Reméli, hogy ellenőrzik az akaratát. Isten akaratának eljuttatása a Földre.

Az előtte lévő mágikus eszközök jelképezik a négy elemet.

A feje fölött lévő lemniszkáta az örök életet és az élet fölötti uralmat jelenti.
1. A Mágus.jpg

Vörös és fehér ruha

A mágus fehér ruhája szimbolizálja a tiszta spiritualitást. A vörös köpeny szimbolizálja a vágyat, az aktivitást és szenvedélyt.

Kígyó öv, regeneráció, megújulás és örökkévalóság. A kígyó szimbóluma univerzális, megtalálható az alkímiában is.

A fejpánt jelzi, hogy az előtte álló feladatra koncentrál. Szellemi fegyelem, megvan az ereje, hogy átalakítsa az egyént és környezetét.

Vörös rózsák szimbolizálják a vágyat és akaratot.

Fehér liliom szimbolizálja a tiszta és elvont gondolkodást.

Vörös rózsák

Piros rózsák szimbolizálják a vágy és akarat.

Fehér liliom szimbolizálja a tiszta és elvont gondolkodást.
 

tpmonika

Állandó Tag
Állandó Tag
A torony egy sziklán áll, éjszaka van, az égből lecsapó villám világítja meg.
A torony tetejéről a korona lehullóba van, három ablakból lángok törnek elő. A torony mellett mindkét oldalon eső esik.
Két kékbe öltözött alak pottyan lefelé a toronyból, az egyik koronát visel, másikon piros köpeny van. A tornyot nagy felhők ölelik körbe.
A torony képviseli az emberi teljesítményt, büszkén, hivalkodón.
A sötétség mutatja, a torony isteni útmutatás nélkül épült. Hiányzik az Isteni Fény.
A torony tehát megmutatja a fizikai sík eredményét, lelki tudonságok nélkül.
A korona az emberi tudás, megértés és értelem szimbóluma.
A lehulló korona mutatja, képtelenek a lelki út minőségére.
A spiritualitás kívül esik az emberi értelmen.
A villám mutatja az Isten kerülő életet, és elpusztítja a hamis eszméket és létmódot.
A villám fénye formálja az isteni Fényt
A felhők szimbolizálják az értékvesztést, megaakadályozzák a valóság és szükséges látását.
A zápor cseppek és lángok a 22 héber Yod betűt szimbolizálják.

A Yod betű a Tűz elem és az isteni Szikra.
Az Életfán 22 út van.
A betűk alá hullnak az égből, felébresztenek, és megmutatják az igaz isteni utat.
A jobb oldalon 10 betű van, a 10 szefirát képviseli. Bal oldalon 12 betű van, a 12 zodiákust képviseli.
A toronyból emberek esnek ki, az isteni világosság eljött életükbe. Mi a valóság és mit érdemes eléri az életben.
Sok ember elfoglalt a fizikai életben az anyagi síkkal, szorultságukban akarják helyreállítani a kapcsolatukat az istenivel.
Mindkét alak jól öltözött. Az egyik piros köpenyt visel, a másik kék köpenyt. A koronás alak nő.
Sokan körbeveszik magukat vagyonnal, pompával, az anyagi világ hatalmával. A vagyon a lelki síkon nagy nulla, semmi.
Gyors pusztulás után növekedés.


16.jpg
 

tpmonika

Állandó Tag
Állandó Tag
10. A Szerencsekerék

A kártya négy sarkában egy angyal, egy sas, egy bika és egy oroszlán van. Mindegyiknek saját felhője és tanácsadó könyve van.
Középen egy narancssárga kerék van, melynek tetején egy szfinx lovagol, egy kígyóval és sakállal.
A kerék három gyűrűből áll. A legkülső rétegen betűk vannak, a másodikon szimbólumok, ezek együtt küllőt alkotnak. A küllők a legbelső körből indulnak.
A négy sarokban a négy evangélista látható. Máté az angyal, János a sas, Lukács a bika, Márk az oroszlán. Az evangéliumot olvassák. Másik szinten ők a kerubok képviselői a négy elem alapján. Levegő angyal, Víz a sas, Föld a bika és Tűz az oroszlán.
De lehet még variálni. Angyal a Vízöntő, sas a Skorpió, bika a Bika és az oroszlán az Oroszlán állatövi jegye.
A négy alak Krisztus életének szakaszai: angyal a születése, bika a halála, oroszlán a feltámadása, és sas a felemelkedése.
A keréken a szfinx képviseli az intelligenciát, és a törekvést a felemelkedésre.
Ez újjászületés, építés, alkotás, teljesség, lét és egyensúly.
A kígyó az életerő megnyilvánulása az úton.
A Sakál fejű férfi jelenti Hermest és Anubist.

A kerék képviseli az élet kerekét, mely ciklikusan forog élet és halál között.
A kerék három köre a Főpap koronája, belső kerék a teremtő erő, a középső a formatív teljesítmény, a külső az anyagi világ.
A nyolc küllő az egyetemes sugárzó energia, ami az egész életen átfut.
A kerék négy betűje a TORA, ami mutatja, hogy az isteni bölcsesség belül van.
TARO = tarot
ROTA = Nagy Kerék
A többi betű a héber Yod, Heh, VaV, Heh, amelyek a Tetragramma az IHVH vagy Jehova.
Ez a szó a kulcsa minden létezésnek.
Yod – Tűz
Heh – Víz
Vav – Levegő
Heh - Föld

A többi szimbólum a keréken alkímiai. Felül van Merkúr, jobb oldalon a kén, bal oldalon a só, alul a víz.
A kártyához a Jupiter bolygó tartozik.

011.jpg
 

tpmonika

Állandó Tag
Állandó Tag
21. A világ

Egy meztelen nő táncol a képen, mindkettő kezében pálca.
Lábai keresztbe vannak. Ovális koszorú fogja körbe, piros szalaggal. A kép négy sarkán négy felhő, a felhőkön szimbólumok vannak.
A nő testét részben fedi ruha. A keresztbe tett lábak utalnak az akasztott emberre. Ez a lelki diadal az anyag fölött.
A kézben tartott botok az Isteni Fény.
Az ovális koszorú az újjászületés szimbóluma. A bolond fog újjászületni, magasabb szinten.
A piros szalagok a lemniszkátára utalnak, ami az élet soha véget nem érő ciklikusságára utal.
A kép négy sarkában a négy evangélista szimbóluma van. Jelöli a négy évszakot, a négy elemet, és a kabbala négy világát is.

image043.png
 

tpmonika

Állandó Tag
Állandó Tag
20. A Végítélet

Egy angyal látható a felhőkön, trombitát fúj, amelyen egy fehér zászlón piros kereszt lobog.
A képen hat személy van, karjukat felemelik különböző gesztu-sokkal. Koporsóban állnak, a tengeren lebegnek a koporsók. A háttérben fehér hegyek.
A trombitát fújó angyal a Jelenések könyvében van. A második eljövetelt szimbolizálja, ahol az igaz keresztények a mennybe jutnak.
A könyv hét angyalt említ. Minden trombitaszó fontos, és kataszt-rofális eseményt jelent.
A zászló Szent György keresztje. Szent György legyőzte a sár-kányt, a kereszténység győzelme a Sátán fölött.
A zászló szimbóluma a szellem győzelme egyesülve az Istenivel.
Az angyal Michael arkangyal.
Kapcsolat a templomos lovagokkal, ők keresték a Szent Grált.
A család veszélyhelyzetben van a tengeren. A nő kitárt karokkal áll, fejtetőre állított „L” betűt formázva, a gyermek „U” betűt, a férfi „X" betűt formáz. Ez jobbról balra a LUX szót, mint Fény szót adja.
A koporsók a felemelkedést jelölik.
A tenger, ahova visszatérünk.
A fehér hegyek az absztrakt gondolkodást tükrözik.
A fák a háttérben a kinyilatkoztatás. A folyó két oldalán a fák az élet szimbóluma.

image041.png
 

tpmonika

Állandó Tag
Állandó Tag
2017-es év
10. A Szerencsekerék
A jutalmazó tudati energiája. (Tanítás, Változó szerencse)
Gazdagság-szegénység.
A békéltetés útja, az isteni befolyás átadása.
Az út Chesed-Jupiter és Netzah-Vénusz között.
Az út szeretet és gyógyulás között.
A forgandó szerencse, Fortuna archetípusa. A keresők kielégítő intelligenciája. (a számban 1 = a Teremtő, 0 = örökkévalóság, végtelenség.)
A haladás útja.
Az ember belátón, értelmezésen és érzés szerint élt. Hagyni kell, hogy az új dolgok megtörténjenek.
Meg akarsz tanulni a belső hangodra figyelni.
Saját magad irányítod az életed.
Kövesd az intuíciód. Keresd és járd az új utakat.
Itt a lehetőség a nagy áttörésre.
Légy nyitott életed csodájára.
Semmi nem maradhat ugyanaz örökre. A változás elkerülhetetlen, és minden helyzet, a jó és a rossz is elmúlik.

Kozmikus hatás: Jupiter (A Szerencsekerék lapot a Jupiter határozza meg)
Jupiterre hatás: Jupiter és Vénusz, Szeretet, Szépérzék (A Szerencsekerék lapjára kettő szefira energiája hat, Cheszed-Jupiter és Netzah-Vénusz)
A Szeretethez tartozik a Cheszed szefira, a Szépérzékhez a Netzah szefira.
Fényhatás: Tzadkiel arkangyal és Haniel arkangyal
Cheszed szefira Fénylénye Tzadkiel arkangyal, Netzahé Haniel.
Felkészültél a nagy változásra?
Képes vagy felismerni a kínálkozó lehetőségeket, és kihasználni azokat?
Melyik életterületed jutott fordulóponthoz?

A kártya 4 sarkán lévő szimbólumról:
Máté evangélista szimbóluma az ember (gyakran szárnyakkal), mert evangéliuma Krisztus emberré válásával kezdődik; Márk evangélista szimbóluma az oroszlán, mert evangéliumában Keresztelő Szent János kiáltó hangja szól a júdeai pusztában; Lukácsé a tulok/bika (áldozati állat), mivel Zakariás pappal kezdődik evangéliuma; Jánosé a sas, mert nála a szellem a mennyei régiókig szárnyal. Lyoni Szent Ireneusz az evangélisták által közölt örömhír négyféle hatását emeli ki: az oroszlán a királyi tetterőt jelenti, a bika az áldozatvállalást, az ember az emberré válást, a sas az egyházat átható isteni leheletet (pneumát) jelképezi.

A kártya négy sarkában egy angyal, egy sas, egy bika és egy oroszlán van. Mindegyiknek saját felhője és tanácsadó könyve van.
Középen egy narancssárga kerék van, melynek tetején egy szfinx lovagol, egy kígyóval és sakállal.
A kerék három gyűrűből áll. A legkülső rétegen betűk vannak, a másodikon szimbólumok, ezek együtt küllőt alkotnak. A küllők a legbelső körből indulnak.
A négy sarokban a négy evangélista látható. Máté az angyal, János a sas, Lukács a bika, Márk az oroszlán. Az evangéliumot olvassák. Másik szinten ők a kerubok képviselői a négy elem alapján. Levegő angyal, Víz a sas, Föld a bika és Tűz az oroszlán.
De lehet még variálni. Angyal a Vízöntő, sas a Skorpió, bika a Bika és az oroszlán az Oroszlán állatövi jegye.
A négy alak Krisztus életének szakaszai: angyal a születése, bika a halála, oroszlán a feltámadása, és sas a felemelkedése.
A keréken a szfinx képviseli az intelligenciát, és a törekvést a felemelkedésre.
Ez újjászületés, építés, alkotás, teljesség, lét és egyensúly.
A kígyó az életerő megnyilvánulása az úton.
A Sakál fejű férfi jelenti Hermest és Anubist.
A kerék képviseli az élet kerekét, mely ciklikusan forog élet és halál között.
A kerék három köre a Főpap koronája, belső kerék a teremtő erő, a középső a formatív teljesítmény, a külső az anyagi világ.
A nyolc küllő az egyetemes sugárzó energia, ami az egész életen átfut.
A kerék négy betűje a TORA, ami mutatja, hogy az isteni bölcsesség belül van.
TARO = tarot
ROTA = Nagy Kerék
A többi betű a héber Yod, Heh, VaV, Heh, amelyek a Tetragramma az IHVH vagy Jehova.
Ez a szó a kulcsa minden létezésnek.

A többi szimbólum a keréken alkímiai. Felül van Merkúr, jobboldalon a kén, baloldalon a só, alul a víz.

Ezoterikus meghatározása:
Az élet erejének ura


image021.png
 

xyxc

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok! :)
A bőség zavarában küzdök!
Tudnátok ajánlani olyan tarot kártyalapokat ami magyar nyelvű és van hozzá "kirakási útmutató"?
Köszönöm! :)
 

Raavveen

Új tag
Sziasztok!

Keresem valamilyen elektronikus formában Misztikus Kipper (Regula Fiechter) cimü könyvet. Ha valaki tudna segíteni nagyon örülnek. Nagyon szeretnem tanulmányozni, olvasni ezt a könyvet, de sajnos paripalapon nem tudom megvenni fizikai korlátai vannak. Köszönettel: Misi
 

tpmonika

Állandó Tag
Állandó Tag
Symbolon... minden, ami nekem van. :)
 

Csatolások

 • Párkapcsolat szimbolonja.pdf
  1.5 MB · Olvasás: 128
 • Párkapcsolat szimbolonjai értelmezés.pdf
  1.7 MB · Olvasás: 112
 • Symbolon.pdf
  1.4 MB · Olvasás: 121
 • Symbolon lapok.pdf
  5.5 MB · Olvasás: 135
 • Symbolon 1.rar
  4.5 MB · Olvasás: 114
 • Symbolon 2.rar
  3.6 MB · Olvasás: 95
 • Symbolon Dudus oldalán.pdf
  30.5 KB · Olvasás: 113
Oldal tetejére