Kompetencia elvű nevelés az óvódában, iskolában

marchello témája a 'Pedagógusoknak' fórumban , 2009 Szeptember 9.

 1. marchello

  marchello Állandó Tag

  A kompetenciát most vezették be az ovinkban. Olvastam, hogy többünk is segítségre szorul a gyakorlati dolgokban.
  Arra gondoltam, hogy itt kicserélhetnénk a tapasztalatokat.
   
 2. marchello

  marchello Állandó Tag

  Pilóta kompetenciafejlesztő sorozat

  Találmányok
  Balaton
  Képregény
   

  Csatolt fájlok:

 3. nrita

  nrita Állandó Tag

  Hálás köszönet a nyitott topikért és a feltett anyagért. Nagyon sok hasznát tudjuk venni, mert nálunk éppen aktuális. Pár napja tettem fel a kérések rovatba, hogy keresem a PILOTA sorozat kiadványait és már itt is vannak. Nagyszerű. Lelkes szülőként nagyon örülnék, ha jól működne ez a rovat, biztos sokat tudnék belőle profitálni.
  E témában tudomásom szerintem csak most kezdenek megjelenni anyagok. Egyátalán mióta van jelen az oktatásban? Vagy egyszerűen csak új nevet kapott valami?
   
  TMagdi, orosztne és peva1013 kedveli ezt.
 4. marchello

  marchello Állandó Tag

  Kompetencia


  Nem olyan régi ez az oktatási módszer. Minden vele kapcsolatos anyagot le lehet tölteni a Sulinova oldaláról. Az ovisat innen: http://sulinovaadatbank.hu/index.php?akt_menu=254
  De a következő oldaltól fent vannak a suliban használható anyagok is.
   
 5. kolett01

  kolett01 Állandó Tag

  Nagyon jó ölet volt feltenni a kompetencia alapu nevelést, mert mióta gyesen vagyok használja az ovoda , most készülök visszamenni dolgozni és lenne hozzá egy pár anyagom.
  KÖSZI
   
  orosztne és peva1013 kedveli ezt.
 6. nrita

  nrita Állandó Tag

  Köszi a javaslatot sok hasznos dolgot találtam.kiss
   
  orosztne, peva1013 és blankazalan kedveli ezt.
 7. örzsike

  örzsike Állandó Tag

  halas koszonet minden feltoltott kepert
   
  orosztne és peva1013 kedveli ezt.
 8. lakita

  lakita Állandó Tag

  Számomra nagy segítség lenne, ha óvodás kompetenciából néhány gyakorlati tanácsot is kaphatnék.
   
  orosztne és peva1013 kedveli ezt.
 9. Erőleves

  Erőleves Állandó Tag

  Sziasztok!
  Nálunk senkit sem iskoláztak be erre- csak elmondta az igazgató,hogy építsük be a tanmenetekbe ("nem kell ebből olyan nagy ügyet csinálni").
  Én ezt találtam:


  Kiemelt fejlesztési feladatok
  A kulcskompetenciák csoportjai egyensúlyba helyezik az értelmi és érzelmi intelligencia területeit, valamint a megismerési, érzelmi-akarati és mozgásos követelményeket.
  A képességfejlesztés útjai-módjai igen különbözőek lehetnek, sokféle ismereten, az ismeretek változatos kombinációin alapulhatnak.

   európai azonosságtudat - egyetemes kultúra (E K )
   énkép és önismeret (ÉN )
   felkészülés a felnőtt lét szerepeire (F )
   hon- és népismeret (H )
   információs és kommunikációs kultúra ( I )
   környezeti nevelés (K)
   tanulás ( T )
   testi és lelki egészség (TE)

  Kulcskompetenciák
  A kiemelt fejlesztési feladatok az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését.

   kommunikációs (ko)
   kritikai (kr)
   problémamegoldó (p )
   együttműködési ( eg )
   életvezetési (é )
   lényegkiemelő (lk)
   szabálykövető ( sz )
   döntési (d)
   narratív (n)
   komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek (kk)
   
 10. Erőleves

  Erőleves Állandó Tag

  No és ,hogy lássátok, milyen régóta téma ez, íme egy cikk:
  Kompetencia alapú tankönyvek és oktatási programcsomagok
  2008. augusztus 01.
  Az átlagos tankönyvek árainak háromszorosáért kínálják az új, úgynevezett kompetencia alapú tanítás tankönyveit.
  Az új oktatási módszert szeptembertől 1000 iskola alkalmazza, az Oktatási Minisztérium terve alapján pedig a jövőben az összes magyarországi iskola átvenné.

  Egy hagyományos tankönyvcsomag körülbelül 10 ezer forint. Ennyivel számolnak az iskolák, az önkormányzatok és a szülők is beiratkozáskor. Az új, úgynevezett kompetencia alapú tanításhoz készült vadonatúj tankönyvekért azonban a megszokott összeg többszörösét kérik (kb. 30-35 ezer forint). Ennek oka, az alacsony példányszámban keresendő. Minél nagyobb példányszámban rendelik meg ezeket a könyveket, az ár annál alacsonyabb lesz, de a kevesebb megrendelés magasabb árakat eredményez.

  A tankönyvek online, ingyenesen is letölthetőek, ezért összesen 100 iskola rendelte meg a tankönyveket a programban résztvevő 1000 iskola közül. Egy neve elhallgatását kérő tanár az RTL Hírek.hu-nak azt mondta: ők inkább fénymásolják a könyveket, mert a nyomtatópatronok beszerzésére uniós támogatást kapnak. Így marad a kevesebb példányszám, és a magas ár is.

  A kompetencia alapú oktatási programcsomagok részét képezi, a tankönyveken kívül, rengeteg segédanyag a tanárok számára, mely segíti a kompetencia alapú oktatás megértését és alkalmazását. Például a programcsomagok tartalmaznak részletes pedagógiai-szakmai koncepciót, általános szakmai koncepciókat és programtanterveket. Ezek a segédanyagok is ingyenesen letölthetőek.
   
  Mami75 és zsóka2. kedveli ezt.
 11. Erőleves

  Erőleves Állandó Tag

  Anyanyelvi kommunikáció
  A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történő kifejezésének és értelmezésének képessége (szövegértés, beszéd, olvasás és írás), valamint a megfelelő módon történő nyelvi érintkezés képessége a társadalmi és kulturális kontextusok teljes skáláján – az oktatásban és képzésben, a munkahelyen, otthon és a szabadidőben.

  Idegen nyelvi kommunikáció
  Az idegen nyelvi kommunikáció nagyjából ugyanazokat a fő területeket öleli fel, mint az anyanyelvi kommunikáció: a gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő megértésének, kifejezésének és értelmezésének alapja (szövegértés, beszéd, olvasás és írás) a társadalmi kontextusok megfelelő skáláján – a munkahelyen, otthon, a szabadidőben, az oktatásban és képzésben – az egyén igényei vagy szükségletei szerint. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan készségeket is igényel, mint a közvetítéshez és a kultúrák közötti megértéshez kapcsolódó készségek. A nyelvtudás foka a négy dimenzióban, a különböző nyelveken, valamint az egyén nyelvi környezetétől és örökségétől függően eltérő lehet.

  Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák
  A matematikai kompetencia magában foglalja az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a százalékok és a törtek használatát fejben és írásban végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása céljából. A hangsúly inkább a folyamaton, mint annak kimenetén van, azaz inkább a tevékenységen, mint az ismereteken.
  A természettudományi kompetencia a természeti világ magyarázatára szolgáló ismeretek és módszerek használatára való képesség és hajlam. A technológiai kompetencia ennek a tudásnak és módszertannak az értő alkalmazása akkor, amikor az ember a természeti környezetet felismert igényeinek vagy szükségleteinek megfelelően átalakítja.

  Digitális kompetencia
  A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben és a kommunikáció során. E kompetencia a logikus és kritikus gondolkodáshoz, a magas szintű információkezelési készségekhez és a fejlett kommunikációs készségekhez kapcsolódik. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos készségek a legalapvetőbb szinten a multimédiás technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes kommunikációt és a hálózatokban való részvétel képességét foglalják magukban.

  A tanulás tanulása
  A „tanulás tanulása” a saját tanulás önállóan és csoportban történő szervezésének és szabályozásának a képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban – otthon, a munkahelyen, oktatásban és képzésben – történő alkalmazásának a képessége. Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása erőteljesen befolyásolja, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására.

  Személyközi és állampolgári kompetenciák
  A személyközi kompetenciákhoz tartoznak mindazok a viselkedésformák, amelyeket az egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat. A személyközi készségek nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos érintkezéshez, és mind a köz-, mind a magánéletben alkalmazhatók.

  Vállalkozói kompetencia
  A vállalkozói kompetenciának egy aktív és egy passzív összetevője van. Magában foglalja egyrészt a változás kiváltására való törekvést, másrészt a külső tényezők által kiváltott újítások elfogadásának, támogatásának és alkalmazásának a képességét. A vállalkozói kompetencia része az egyén felelőssége saját – pozitív és negatív – cselekedetei iránt, a stratégiai szemléletmód kialakítása, a célok kitűzése és elérése, valamint a sikerorientáltság.

  Kulturális kompetencia
  A kulturális kompetencia a gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában.
   
 12. Erőleves

  Erőleves Állandó Tag

  A nem szakrendszerű oktatásban a képességek fejlesztésére helyeződik a hangsúly.
  Alapkészségek:
  olvasáskészség, íráskészség, elemi számolási készség,
  elemi rendezési képesség és elemi kombinatív képesség.
  Olvasás:
  olvasáskészség gyakoroltatása.
  Íráskészség:
  kiírt íráskészség fejlesztése.
  Elemi számolási készség:
  számolás készsége, mértékegység-váltás és a négy alapművelet gyakoroltatása.
  Elemi rendező és kombinatív készség:
  az elemi kombinatív készség fejlesztése az egyes tanulók vonatkozásában.

  Az oktatásszervezésnél az alábbi területek kapnak kiemelt figyelmet:
  - az önálló tanulás, jegyzetelési technikák tanítása 10-12 éves korban,
  - az információszerzés-, és feldolgozás ( forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés,
  felhasználás, új kontextusban alkalmazás ) képességének fejlesztése,
  - a kommunikációs képességek ( pl.: műfajok ismerete, értése, nyelvhelyessége, helyes-
  írása, alkotása hétköznapi helyzetekben ) erősítése,
  - a szociális kompetenciák fejlesztése,
  - a térbeli, időbeli mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás,
  - az 5. és 6. évfolyamokon kialakítandó tanulásszervezés során a módszertani kultúra
   
  Mami75, Ilbobo, orosztne és 1 másik tag kedveli ezt.
 13. Erőleves

  Erőleves Állandó Tag

  Fejlesztendő kulcskompetenciák és egyéb fejlesztendő területek
  Anyanyelvi kommunikáció
  Szókincs
  Nyelvtani ismeretek
  Nyelvi funkciók
  Szóbeli kapcsolattartás
  Irodalmi és nem irodalmi szövegek megértése
  Nyelvi stílusok érzékelése és adekvát alkalmazása
  Kommunikációs helyzetek változatai

  Szövegértési-szövegalkotási kompetenciák
  Beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése és alkotása
  Olvasás, írott szöveg megértése
  Írás, szövegalkotás
  A tantárgyakon átívelő tanulási képesség
  Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék


  Matematikai kompetencia
  számok, mértékek és struktúrák megértése, alkalmazása
  alapműveletek rutinos végzése
  matematikai fogalmak megértése felismerése és alkalmazása
  összefüggések átlátása
  érvek láncolatának megértése és hasonlók alkotása
  a bizonyítás eszközei és törvényszerűségei
  matematikai, információszerzési eszközök hatékony alkalmazása
  tájékozódás a térben
  tájékozódás az időben
  tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban
  A tapasztalatszerzés, a képzelet, az emlékezés, és a gondolkodás
  alapműveletei a matematikában és a verbális tevékenységekben

  A hatékony, önálló tanulás
  írás, olvasás, számolás
  saját tanulási stratégia
  összpontosítás
  tanulás céljának mérlegelése
  közös munka
  támogatás kérés

  Gazdasági nevelés
  tudatos fogyasztóvá válás
  kockázatok mérlegelése
  rövidebb és hosszabb távú előnyök

  Környezettudatosságra nevelés
  fenntartható fejlődés
  állampolgári kötelességek
  személyes felelősség
  válságjelenségek
  fogyasztás és erőforrások

  A tanulás tanítása
  Érdeklődés
  Önállóság
  könyvtári és más információforrások
  előzetes tudás mozgósítása
  csoportos tanulás módszerei
  az emlékezet erősítése
  jegyzetelési technikák
  forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új
  kontextusban alkalmazás

  Idegen nyelvi kommunikáció
  Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció
  elemeivel jellemezhető: alapvető fogalmak, tények megértése,
  kifejezése és értelmezése szóban és írásban

  Digitális kompetencia
  A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban:
  IST) használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén.

  Egészséges életmódra nevelés
  A rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése és
  kielégítése. Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív beállítódások, magatartásoknak és szokások megerősítése.

  Természettudományos kompetencia
  E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta
  változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
   
 14. kmarcsy

  kmarcsy Állandó Tag

  Kérés


  Drága látogatók!

  Óriási szükségem lenne a segítségre. Tudnátok segíteni nem szakrendszerű tanmenetekben??? :confused:
  Ének és Rajz (vizuális kommunikáció) tanmenetek kellenének 5. és 6. osztály számára...
  Tudnátok segíteni merre induljak? ... hogyan? ...van valamilyen netes oldal ahol hasznos dolgokat találok?!
  Légyszíves segítsetek nekem!:)

  Köszönöm előre is!
  Kmarcsy
   
  orosztne és peva1013 kedveli ezt.
 15. marchello

  marchello Állandó Tag

  Kompetencia anyagok iskolásoknak

  4. és 5. osztálynak
   
 16. macsek65

  macsek65 Állandó Tag

  dokumentumok

  Sziasztok!
  Nálunk a tavasszal nyert pályázatot az óvoda a kompetencia nevelés bevezetésére, sajnos még nem voltunk továbbképzéseken , de már szeptembertől az uj módszerek szerint kell dolgoznunk.
  Nagy segítségét venném a kompetenciával kapcsolatos dokumentációval kapcsolatos tanácsoknak, mintáknak.
  Akár tanterv mintának, hogyan tudtátok összedolgozni a helyi és a kompetencia program anyagát a négy őselemet, a eddigi 4 évszak szerinti
  tantervet.
   
  orosztne és mollybizsu kedveli ezt.
 17. Miyako-chan

  Miyako-chan Új tag

  Szia macsek65!
  Mi már ennek a megtartásánál tartunk.
  Nem volt egyszerű átszokni erre a rendszerre, de ha belegondolsz, pl. a Tűz jól passzol a télhez (karácsony, mécses stb.). Mi nem vettünk át persze mindent szóról szóra, viszont sok mindent használtunk fel belőle. Ha ti megtehetitek, hogy válogassatok belőle, az nagy segítség (különben is, mindent nem is lehet átvenni, mert minden csoport más és más).
   
  orosztne kedveli ezt.
 18. marchello

  marchello Állandó Tag

  Pilóta kompetenciafejlesztő sorozat

  Zsebpénz
  Könyvtitok

  Ezt a két részt egy kedves barátnőm bocsátotta a rendelkezésemre! Köszönet neki érte!
   
 19. Kilap

  Kilap Állandó Tag

  napló

  Mi már túl vagyunk 1 továbbképzésen. Pénz, anyag még sehol, de hajrá, csinálni kell!
  Ovis csoportnaplóhoz ötletet vagy mintát ha tudna valaki mutatóba, az most sokat segítene nekem.
  Előre is köszi!
   
  orosztne kedveli ezt.
 20. kmarcsy

  kmarcsy Állandó Tag

  Segítségkérés SOS!!!

  Kérlek benneteket, segítsetek nekem 5-6. osztályos nem szakrendszerű tanmenetben ének és rajz tantárgyból!!!

  Köszönöm:
  Kmarcsy
   
  orosztne kedveli ezt.

Megosztás