Krishnamurti szerint a világ

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!

A spirituális fejlődésemre egyik legnagyobb hatással lévő tanítónak, Krishnamurtinak néhány szép versét és gondolatát szeretném itt megosztani veletek
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Óh, barátom, aggódom érted

ÓH, BARÁTOM,
Aggódom érted.

Az idő hosszú versenyfutása,
A terek szeleinek szüntelen tánca,
A nyomasztó, magányos bánat,
Gyönyörök aratása:
Elmúltak már.
És én várlak,
Mind eljövendő esőt a száraz talaj.

A szeretet, mely megrontja szépsége tárgyát;
Áldozás, hogy elcsendesítsék belül
A gondolkozás félelmét,
Megértés nélküli hiú remények,
Látomások és álmok,
Örökkön az emberhez hasonlók,
Halál, mely sötétséget teremt az életben:
Elmúltak már.
És én várlak,
Mint lótuszvirág a hűs éji szellőt.

Hallgass rám,
Barátom.
Várlak,
Mint havas orom a csendes völgy fölött.

J. Krishnamurti<O:p</O:p
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Az élet egy

FIGYELJ!
Az Élet egy.
Nincs kezdete, nincs vége.
Te fogva vagy tátongó
Szakadékoknak sötétjében

Az Életnek nincs vallása,
Sem hite, sem neme;
Nemzetnek, szentélynek nem tulajdona;
Nem köti élet és halál.

Felfoghatjátok-e
Hálóval a vízet?
Vagy markotokba
Gyűjthetitek-e a szelet?

Felelj, óh barátom.

Igyál az Élet forrásából.
Jöjj,
Megmutatom az utat.

Az Élet palástja mindent eltakar.
J. Krishnamurti<O:p</O:p
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Az Igazság

Az igazság nem rossz, se nem jó,
Az igazság se nem szeretet, se nem gyülölet,
Az igazság se nem tiszta, se nem szennyes,
Az igazság se nem szent, se nem szentségtelen,
Az igazság se nem egyszerű, se nem bonyolult,
Az igazság se nem mennyei, se nem pokoli,
Az igazság se nem erkölcsös, se nem erkölcstelen,
Az igazság se nem Isten, se nem ördög,
Az igazság se nem erény, se nem bűn,
Az igazság se nem születés, se nem halál,
Az igazság nincs vallásban, sem valláson kívűl,

Az igazság olyan mint a vízek,
Vándorol, nincs nyugvóhelye.

MERT AZ IGAZSÁG AZ ÉLET.

Láttam a hegyet lejönni a völgybe.

J. Krishnamurti
 

ionon

Kitiltott (BANned)
ÓH, BARÁTOM,
Aggódom érted.

Az idő hosszú versenyfutása,
A terek szeleinek szüntelen tánca,
A nyomasztó, magányos bánat,
Gyönyörök aratása:
Elmúltak már.
És én várlak,
Mind eljövendő esőt a száraz talaj.

A szeretet, mely megrontja szépsége tárgyát;
Áldozás, hogy elcsendesítsék belül
A gondolkozás félelmét,
Megértés nélküli hiú remények,
Látomások és álmok,
Örökkön az emberhez hasonlók,
Halál, mely sötétséget teremt az életben:
Elmúltak már.
És én várlak,
Mint lótuszvirág a hűs éji szellőt.

Hallgass rám,
Barátom.
Várlak,
Mint havas orom a csendes völgy fölött.

J. Krishnamurti<O:p</O:p
Kedves (evapatocs) Éva milyen gyorsan jöttek, amiről nem rég beszéltél, sa lám már olvashassuk Krishnamurti verseitkiss ajánlom neked, ami már a magamé.
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Kaliforniai beszédek

Nem arra törekszem, hogy valamely gondolatrendszert adjak, mint inkább arra, hogy gondolatokat ébresszek.<O:p</O:p
<O:p</O:p
Remélem, hogy beszédeim végeztével nem fogják azt mondani, hogy találtak valamit, mert amint valamit találnak, nyomban veszve vannak. Horgony ez, amibe az értelem belekapaszkodik, s ezért megszűnik az az örökös mozgás, az az igazi keresés, amiről beszélni szándékozom. <O:p</O:p
A legtöbb értelem valami végérvényes cél felé tekint, azzal az elhatározott vágyakozással, hogy találjon, s ha ez a vágy gyökeret vert, akkor fognak is találni valamit. De amit találnak az nem eleven, hanem halott dolog lesz, s ezért félreteszik, hogy másfelé forduljanak. <O:p</O:p
A folytonos válogatásnak és félredobásnak ezt a folyamatát azután bölcsességszerzésnek, tapasztalásnak, vagy igazságnak nevezik.<O:p</O:p
<O:p</O:p
Nem jelölök ki tehát ideált, hogy utánozzák, célt, hogy megtalálják. Szándékom inkább az, hogy fölébresszem a gondolkodásnak azt a fajtáját, amely megszabadítja az észt ezektől a megszokott és igaznak tartott dolgoktól.<O:p</O:p
<O:p</O:p
A környezetből s a környezetre való visszahatásból kitermelődött emlékezéskötegből lesz az a tudatosság, amit "Én"-nek nevezünk. Az ész azonosítja magát a környezethatásokkal, s ebből keletkezik az "Én". Valójában az "Én", a tudat, amivel az ész azonosítja magát, nem más, mint a környezet eredménye. A küzdelem az "Én" s az állandóan változó környezet között keletkezik.
Ezt az "Én"-t szüntelenül halhatatlanná szeretnék tenni. Más szóval: a hazugság arra törekszik, hogy valósággá és örökéletűvé váljék.<O:p</O:p
<O:p</O:p
Idézet: J. Krishnamurti, Kaliforniai beszédek, Ojai, 1934.
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves (evapatocs) Éva milyen gyorsan jöttek, amiről nem rég beszéltél, sa lám már olvashassuk Krishnamurti verseitkiss ajánlom neked, ami már a magamé.
Ez igy igaz kedves ionon.

Kedves Shaw61!

Spirituális utam 4 évvel ezelőtt kezdődött,egy hatalmas trauma (szenvedés)után,amibe azt hittem csúnya szóval mondva,hogy beledöglök.
Addig azt sem tudtam,hogy létezik ilyen,persze fonetikusan értem:),de akkor elkezdődött az "új" életem.Agykontroll,benne a meditáció,ami szó szerint nálam életet mentett(!),majd jöttek az ilyen jellegű könyvek,DVD-k: Eckhart Tolle,ami a most élők között a CSÚCS!!!
Aztán Sri Ramana Maharsi,amitől szó szerint elolvadtam,majd J.Krishnamurti.
Eckhart Tolle:Az örökkévaló megérintése (6 részes videó anyaga)

Őket azóta is a szivemben őrzöm!!

Tudod itt a fórumon rengeteg könyvet le lehet tölteni,én mégis inkább megveszem,mert érezni akarom őket.
Érzem a belőlük áradó energiát!!
Főleg Tolle,és Maharsi esetében éreztem azt.
Krishnamurti nekem keményebb,kicsit "félősebb".
Tudod Tolle is azt mondta,hogy mindegyik tanitó jó,még a rossz tanitó is jó (valamire:)).Persze más az oroszlán jegyben született tanitó,és más a halak jegyben született tanitó.
Úgy látszik én érzékenyebb vagyok,azért inkább kedvelem Tolle-t.

Mostmár láthatod,hogy milyen sokan elindultunk ezen az úton!kiss

Azonban fontosnak tartom,hogy senki ne szálljon el magától,mert úgy érzi,hogy ő előrébb jár,vagy mert ő spirituálisabb a másiknál...
Nem beszélve,hogy némelyek máris megvilágosodottnak hiszi magát.Azonnal kiderül egy-egy reakcióból az igazság.
Nem a véleményalkotással van baj,hanem a kioktatással,a másik ember megalázásával,vagy éppen semmibe vevésével,mert intelligensebb,okosabb a másik embertársától stb.

Sajnos a hajlam mindannyiunkban benne van,hisz emberek vagyunk.
Azonban,mi már tudatosak vagyunk,igen azok,mert tudatára ébredtünk önmagunknak.Képesek vagyunk kivülről meglátni magunkat,és nem belefolyni mindenféle alantas dolgokba.
Ez a felismerés,ami számit,a többi már mellékes!!
Bocsánat,hogy kissé hosszúra sikeredett irásom,de muszáj volt lerirnom mindezeket.
szeretettel:Éva
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Éva!

Az én spirituális utamat is hasonló nevek fémjelzik. Paul Brunton könyvei vezettek el Maharsi tanításaihoz. Innen tettem egy kis kitérőt a Rózsakereszt felé (J. Van Rijckenborgh), ami Krishnamurti tanaihoz veztett vissza. Végül rátaláltam Tollére, aki újra megnyitotta a tiszta forrást.

Senki sem gondolhatja azt, hogy ő előrehaladottabb, spirituálisabb mint a másik. Ez az Ego spirituális álarca, amely mögé bújva akarja átmenteni magát a jövőbe.

A jövő viszont nem létezik, csak a Most, az éber tudat Jelenléte.
Itt pedig nincs helye a legspirituálisabb Mester Egónak sem.

Krishnamurti is ugyanezeket a tanításokat hozta el, csak más gondolati formákba csomagolva.

Legyen szép napod!
Üdv: Shaw
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
A boldogság utáni vágy

A legkiesebb völgyet<O:p</O:p
Jaj és panasz szó tölti be,<O:p</O:p
Az élet széles országútja mentén<O:p</O:p
Kacaj és zokogás váltakozik a vándorok ajkán,<O:p</O:p
A dalok melódiájában<O:p</O:p
Beteljesült vágyak üressége kong,<O:p</O:p
A hegyek körbevesző bércein<O:p</O:p
A halál csendje várakozik.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Mint hullám hullámot,<O:p</O:p
Úgy követik egymást az emberek cselekedetei,<O:p</O:p
Hogy fáradtan megtörjenek a hiú dicsősség partjain,<O:p</O:p
Az ifjú szerelem forgószele<O:p</O:p
Gyötrelemmé válik egyetlen napnak fordulásával,<O:p</O:p
A gondolat elindul meghódítani az Idő távoli vidékeit,<O:p</O:p
Hogy ismét visszatérjen a csalóka elme határai közé.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Óh, a vágy oly ifjú, mint a hajnal első sugara,<O:p</O:p
És oly szomorú, mint a sír felé ballagó gyászmenet.<O:p</O:p
<O:p</O:p

A küzdelem – hajsza futó öröm után,<O:p</O:p
Munka – hiú nagyratörés tompa fájdalma,<O:p</O:p
Nyerészkedés – gazdagok öncélú kincshalmozása,<O:p</O:p
Uralkodás – a megcsúfolt igazság jajszava, mely<O:p</O:p
Az elnyomó szívét fogva tartja<O:p</O:p
Kapzsiság – a rablás kegyetlensége, az élet megrontója,<O:p</O:p
A félelem – mohó kutatás vigasznyújtó oltalom után,<O:p</O:p
Az imádat – feledésbe merítése sok zavaros vágynak.
<O:p</O:p
Fuvolák távoli édes zenéjére <O:p</O:p
Folyik hömpölyögve a régi folyó<O:p</O:p
Felfrissülten az ifjú vizektől.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Sok dalt zengenek a boldogság dicséretére,<O:p</O:p
Sok istentől könyörgik, vezessen a boldogság felé<O:p</O:p
Sok eget dícsőitenek, mint a boldogság csábhelyét,<O:p</O:p
Sok oltárt építenek a boldogságnak.<O:p</O:p
Sok szertartásban hoznak áldozatot a boldogság elé,<O:p</O:p
Sok áldást mondanak el a boldogság védelmére,<O:p</O:p
Sok igazságot dicsérnek fel aggódva a boldogságért,<O:p</O:p
Sok erény után kutatnak a boldogságot féltve,<O:p</O:p
Sok birtokot halmoznak a boldogság reményében<O:p</O:p
Sok vágyat elégítenek ki a boldogság várakozásában,<O:p</O:p
Sok áldozatot hoznak a boldogság keresésében,<O:p</O:p
Sok sebet ejtenek ridegségből a boldogság utáni vágyban.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Mélyen az iszapban vajúdik a lótusz magva,<O:p</O:p
Az édes illat ott rejtőzik a virág szívében.
<O:p</O:p
J. Krishnamurti<O:p</O:p
 

ionon

Kitiltott (BANned)
Ez igy igaz kedves ionon.

Kedves Shaw61!

Spirituális utam 4 évvel ezelőtt kezdődött,egy hatalmas trauma (szenvedés)után,amibe azt hittem csúnya szóval mondva,hogy beledöglök.
Addig azt sem tudtam,hogy létezik ilyen,persze fonetikusan értem:),de akkor elkezdődött az "új" életem.Agykontroll,benne a meditáció,ami szó szerint nálam életet mentett(!),majd jöttek az ilyen jellegű könyvek,DVD-k: Eckhart Tolle,ami a most élők között a CSÚCS!!!
Aztán Sri Ramana Maharsi,amitől szó szerint elolvadtam,majd J.Krishnamurti.
Eckhart Tolle:Az örökkévaló megérintése (6 részes videó anyaga)

Őket azóta is a szivemben őrzöm!!

Tudod itt a fórumon rengeteg könyvet le lehet tölteni,én mégis inkább megveszem,mert érezni akarom őket.
Érzem a belőlük áradó energiát!!
Főleg Tolle,és Maharsi esetében éreztem azt.
Krishnamurti nekem keményebb,kicsit "félősebb".
Tudod Tolle is azt mondta,hogy mindegyik tanitó jó,még a rossz tanitó is jó (valamire:)).Persze más az oroszlán jegyben született tanitó,és más a halak jegyben született tanitó.
Úgy látszik én érzékenyebb vagyok,azért inkább kedvelem Tolle-t.

Mostmár láthatod,hogy milyen sokan elindultunk ezen az úton!kiss

Azonban fontosnak tartom,hogy senki ne szálljon el magától,mert úgy érzi,hogy ő előrébb jár,vagy mert ő spirituálisabb a másiknál...
Nem beszélve,hogy némelyek máris megvilágosodottnak hiszi magát.Azonnal kiderül egy-egy reakcióból az igazság.
Nem a véleményalkotással van baj,hanem a kioktatással,a másik ember megalázásával,vagy éppen semmibe vevésével,mert intelligensebb,okosabb a másik embertársától stb.

Sajnos a hajlam mindannyiunkban benne van,hisz emberek vagyunk.
Azonban,mi már tudatosak vagyunk,igen azok,mert tudatára ébredtünk önmagunknak.Képesek vagyunk kivülről meglátni magunkat,és nem belefolyni mindenféle alantas dolgokba.
Ez a felismerés,ami számit,a többi már mellékes!!
Bocsánat,hogy kissé hosszúra sikeredett irásom,de muszáj volt lerirnom mindezeket.
szeretettel:Éva
Életem a mesék világából indul folytatódott az indiai Pancsatantra - az Ötös Könyv - a világ legősibbnek tartott és leghíresebb mesegyűjteménye. 90évektől jött rengeteg könyv sokat el olvastam, és jött a törés 95ben akartam egy könyvet venni rá jöttem ezt is tudom ami benne van, sorra vettem le az ismertelen könyveket, és rá jöttem nem tudnak már mit mondani, eleget olvastam. Élem az életem a saját meséimben, mert sokak számára mese, de nekem az életem. Ja és okoskodok, ha késztetésem van rá sajna a mesékben olvasott dolgaim életre kelnek ilyenkor, kérik szóljál már az érdekünkben (vicc).kiss

 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Szomorúság

Óh, barátom, <O:p</O:p
Szomorúság a megértés virága, <O:p</O:p
Melyből az öröm gyümölcs fakad.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Szívednek teljességéből <O:p</O:p
Hívd hát a bánatot,<O:p</O:p
És bőséges lesz az öröm, <O:p</O:p
Mely nyomában fakad<O:p</O:p
<O:p</O:p

Szomorúságból született az örök szeretet,<O:p</O:p
Szomorúság bontja ki az Élet szövevényét,<O:p</O:p
Szomorúság adja a magány erejét,<O:p</O:p
Szomorúság nyitja meg szíved zárt ajtaját,<O:p</O:p
Szomorúság hódítja meg az örökkévalóság tereit.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Szívednek teljességéből <O:p</O:p
Hívd hát a bánatot.<O:p</O:p
Miként nagy eső után a folyó megárad<O:p</O:p
S futó vizeknek csobogásában<O:p</O:p
A kavicsok újra felujjonganak,<O:p</O:p
Akképen töltsék ki az út mentén szerzett tapasztalatok<O:p</O:p
Az űrt, mely félelmet teremt.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Szellők szárnyán érkezik az illat,<O:p</O:p
Tekintély bástyái mögött,<O:p</O:p
Hol kényelem, romlás tenyészik,<O:p</O:p
Ne keress oltalmat.<O:p</O:p
Jöjj el, óh jöjj onnan.<O:p</O:p
Hogy messze juthass,<O:p</O:p
Közel kell kezdened.<O:p</O:p
Magasra hághass,<O:p</O:p
Alant kell kezdened.<O:p</O:p
<O:p</O:p

A bánat hangja: a beteljesülésnek hívó szózata,<O:p</O:p
És a gyönyörűség benne<O:p</O:p
Az Élet teljessége.<O:p</O:p
<O:p</O:p

J. Krishnamurti<O:p</O:p
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Jiddu Krishnamurti (1895-1986)

A XX. század elején Annie Besant (1847-1933) és C.W. Leadbeater (1847-1934) angol teozófusok, a Teozófiai Társaságon belül egy Krishnának nevezett hindu fiúcskát, mint eljövendő „világtanítót” képeztek ki és neveltek fel. 1911-ben Leadbeater és Besant megalapították a „Kelet Csillaga” rendet, amely Krishnamurtit mint a világ új szellemi vezetőjét hirdette világszerte. Krishnamurti 1929-ben szakított ezzel az elképzeléssel. Nem akart szellemi vezető lenni, és szakadatlanul hangsúlyozta, hogy mindenkinek önmagának kell elgondolkodnia, át kell látnia saját állapotát, valamint gondolkodásának, akaratának és cselekedeteinek megmerevedett mintáit, és át kell törnie azokon. Ezzel kapcsolatban a dogmák és előírások nem fontosak. „Láss át minden tekintélyen, valamint önmagadon, és tapasztald meg az élet egységét mindenben, ami jön, megjelenik, majd újra eltűnik.”

Krishnamurti nem kínált fel technikákat. Jóllehet nem akart világtanító lenni, mégis azzá vált. Világszerte tartott, nagy látogatottságú előadásain mindig könyörtelenül boncolgatta az individuális gondolkodást és magatartást, valamint ezeknek a társadalomra ható következményeit.

Mary Lutyens, Krishnamurti életútja, 1895-1986, The life and death of Krishnamurti. Murray, London 1990.</SPAN>
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
A megértés szava

Tedd kívánságodat a világ kívánságává,<O:p</O:p
Szereteted a világ szeretetévé.<O:p</O:p
Gondolataiddal zárd elmédbe a világot<O:p</O:p
S tetteidben hagyd, hogy örökkévalóságodat<O:p</O:p
Szemlélhesse a világ.<O:p</O:p
<O:p</O:p

A kútnak sok vízét kimerítheted,<O:p</O:p
De nem tudod oltani: vágyad szomjúságát.<O:p</O:p
Szeretetének virágát őrizheti a szíved, <O:p</O:p
De a halál közeledtére elhervad a virág.<O:p</O:p
Gondolataid szárnyalhatnának magasztos cél felé, <O:p</O:p
De nyugtalan küzdelmek<O:p</O:p
Béklyóba szorítva tartják fogva.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Miként az erős kar kilőtte nyíl,<O:p</O:p
Úgy hatoljon szíved mélyen abba, ami örök.<O:p</O:p
Mint a hegyi patak, mely sebes futásában tiszta,<O:p</O:p
Úgy törje útját elméd a szabadság felé.<O:p</O:p
<O:p</O:p

A szeretet szívében feleszmélve<O:p</O:p
Hangom a végtelen szomorúságból született<O:p</O:p
Megértés szavát viszi közétek.
<O:p</O:p
J. Krishnamurti<O:p></O:p>
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
A tudatosság

A tudatlanságnak nincs kezdete, de véget lehet vetni annak.
<O:p</O:p
Maga a megértés, hogy a tudatlanság önfenntartó, véget vet a folyamatnak. <O:p</O:p
Azaz megfigyeled, hogyan tartod fenn a tudatlanságot cselekedeteiden keresztül, sóvárgáson keresztül, amely növeli a félelmet, és hogyan ad ez folytonosságot az elmefolyamatnak, tudatosságnak. <O:p</O:p
<O:p</O:p
Ez a tudatlanság, ez az elmefolyamat, saját akarati cselekvéseivel tartja fenn magát, amelyek vágyból, sóvárgásból származnak. <O:p</O:p
Az öntáplálás megszűnésével az elmefolyamat véget ér.<O:p</O:p
<O:p</O:p
El fogom magyarázni, mit jelent számomra a tudatosság, amelyből az egyéniség származik, de észben kell tartani, hogy ez számodra nem a valóság, csak egy elmélet lehet.
<O:p</O:p
Ahhoz, hogy megismerjük ennek valóságát, az elmédnek képesnek kell lennie a tisztánlátásra, választás nélküli érzékelésre, mentesnek kell lennie a kényelem és biztonság utáni sóvárgástól. <O:p</O:p
<O:p</O:p
Nem elég pusztán logikusnak lenni. <O:p</O:p
Csak a saját tapasztalatodon keresztül fogod látni, hogy amit mondok igaz-e, és a tapasztaláshoz az elmének mentesnek kell lennie az önmaga által teremtett korlátoktól. <O:p</O:p
<O:p</O:p
Nagyon nehéz sebezhetőnek lenni, úgy, hogy az élet mozgása felfogható legyen érzékeny elmével, képesnek lenni meglátni azt ami maradandó, és valódi.
<O:p</O:p
Ahhoz, hogy megértsd az egyéniség folyamatát nagyfokú intelligencia kell, és nem az intellektus beavatkozása. <O:p</O:p
Hogy felébresszük ezt az intelligenciát, nagy késztetést kell érezni a megismerésre, de nem az elmélkedésre. <O:p</O:p
<O:p</O:p
Kérlek tartsd észben, hogy ami nekem bizonyosság, tény, neked csak egy elmélet lehet, és a szavaim puszta ismétlése nem része a tudásodnak és valóságodnak, csak egy feltevés lehet, semmi több.
<O:p</O:p
Csak tapasztaláson, és cselekvésen keresztül tudod meglátni annak valóságát. Akkor az már nem tartozik személyhez, sem hozzád, sem hozzám.<O:p</O:p
<O:p</O:p
Idézet: J. Krishnamurti, Első beszéd Ommenben, 1936.
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Létezik-e az idő?

Létezik-e egyáltalán - az órától eltekintve - idő?

Az oknak következménye van, a következmény viszont okká válik; nem választhatók el egymástól, ugyanarról a mozgásról van szó. Ezt a mozgást nevezzük időnek, és ezzel a mozgással a szemünkben és a szívünkben látunk mindent. Az idő szemével látunk, és a jelent a múlt szemszögéből értelmezzük; az értelmezés találkozik a holnappal. Ez az idő láncolata.

A gondolkodás, amely foglya ennek a folyamatnak, azt kérdezi: Mi az idő? Maga a kérdésfeltevés is az idő folyamatának része. Ezért a kérdésfeltevésnek nincs értelme, mert a gondolkodás maga idő. A tegnap teremtette meg a gondolkodást, és ezért a gondolkodás osztja fel a teret tegnapra, mára és holnapra. Vagy azt mondja: csak a jelen létezik - elfeledkezve arról, hogy maga a jelen is a tegnap folyománya.

Létezik-e valójában holnap?

Természetesen igen, ha el kell érnünk a vonatot; de belülről létezik-e a kínok és örömök vagy az eredmények holnapja? Az idő csak akkor áll meg, amikor a gondolkodás megáll.

A megállás pillanata a most.
Ez a most nem eszme, hanem valóságos tény, de csak akkor, amikor a gondolat egész folyamata véget ér. A most érzése egészen más, mint a szó, ami időbeli. Ne sétáljunk be tehát az olyan szavak csapdájába, mint tegnap, ma és holnap. A most csakis a szabadságban értelmezhető, és a szabadság nem a gondolkodás gyakorlása.

Ami a tegnap nélkül van, az a most.

A most a tegnap csendje.

A szabadság, nem a börtönön belül van, bármennyire kényelmes és díszes is az. Ha valaki párbeszédet folytat a szabadsággal, az semmiképpen nem történhet az emlék, tudás és tapasztalat határai között. A szabadság azt követeli meg, hogy ledöntsük a börtön falát, bár talán még élvezzük is a korlátozott rendetlenséget, a korlátozott rabságot, a robotolást e korlátokon belül.

A szabadság nem viszonylagos; szabadság vagy van, vagy nincs. Ha nincs, akkor el kell fogadnunk a szűkös, korlátozott életet, konfliktusait, bánatait és fájdalmait - legfeljebb itt-ott változtatgathatunk rajta egy kicsit.

A képzelet bármely formája elpusztítja az igazságot. A szabadság a gondolaton túl van; a szabadság olyan végtelen teret jelent, amelyet nem a megfigyelő teremtett. A szabadságra való rátalálás a meditáció.

Nincs tér csend nélkül, és a csend nem hozható létre az idő mint gondolat révén. Az idő sohasem vezet szabadsághoz; rend csak akkor lehetséges, ha a szívet nem fedik el a szavak.

J. Krishnamurti


 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
"Vajon mi a legfontosabb,alapvető dolog,ami által megérthetjük az emberi és tudományos problémákat? Ehhez elsősorban csendes és nyugodt,a megértés szándékával rendelkező elmére van szülségünk,nem igaz?

Az ilyen elme pedig nem kirekesztő,nem igyekszik"összpontositani" -mivel ez újfent csak ellenállásból fakadó erőfeszités. Ha valóban meg akarunk érteni valamit,elménk azonnal elcsitul. Vajon milyen állapotban van az elmétek,amikor meg akarjátok hallgatni a kedvenc dalotokat,vagy meg akartok nézni egy festményt,amelyhez mély érzelmek fűznek benneteket? Az elme ilyenkor azonnal elcsendesedik. Amikor zenét hallgatunk,elménk nem csatangol el mindenfelé - ilyenkor egyszerűen figyelünk. Ha meg akarjuk érteni a konfliktusokat,ugyanúgy nem függünk az időtől:egyszerűen szembesülünk azzal,ami van,azaz jelen esetben a konfliktussal,és ekkor elménk azonnal elcsendesedik és megnyugszik.

Ha már nincs szükségünk az időre ahhoz,hogy átalakitsuk azt,ami van,mert felismertük e folyamat téves mivoltát,akkor felismerjük a valóságot,és mivel szándékunkban van azt megérteni,elménk magától elcsitul - és ebben az éber,mégis passziv állapotban bekövetkezik a megértés. Amig elménk konfliktusok közepette létezik,amig másokat hibáztat,amig ellenáll a valóságnak,és itélkezik,nem létezhet számunkra megértés: ha meg akarunk érteni valakit,nyilvánvalóan nem alkothatunk itéletet az illetőről.Az átalakulást pedig ez a csendes és nyugodt elme idézi elő.

Ha az elme már nem áll ellen a valóságnak,ha nem akarja eltagadni és megitélni azt,hanem egyszerűen passziv módon tudatában van annak,ami van,akkor ebben a passziv állapotban valóban elkezdünk foglalkozni az adott kérdéssel,ez pedig elvezet az átalakuláshoz."
/J.Krishnamurti/
 

ionon

Kitiltott (BANned)
“Létének törvénye határozza meg minden embernek, hogy hol tart életútján: a gondolatai, amelyeket jellemébe épített, juttatták oda, és életének rendszerében nincs egyetlen véletlen rész sem, hanem minden egy tévedhetetlen törvény működésének eredménye. Egészen addig, amíg egy ember magát külső körülmények teremtményének tartja, sodródni fog a körülményekkel; de amint ráeszmél, hogy ő teremtő erő, és képes rendelkezni lényének rejtett talaja és magjai felett, amelyekből a körülmények kifejlődnek, saját maga irányítója lesz. Azt, hogy a külső körülmények a gondolatokból nőnek ki, minden ember tudja, aki egy ideig gyakorolt önkontrollt és tisztulási folyamaton ment keresztül, hiszen azt tapasztalta, hogy körülményei pontosan olyan mértékben változtak, amennyire mentális állapota változott.” (James Allen: As a Man Thinketh)
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Az Én

A vágy élet,<O:p</O:p
Az élet szabadsága pedig<O:p</O:p
Szabadság a vágytól.
<O:p</O:p
A szeretet élet,<O:p</O:p
Az élet boldogsága pedig<O:p</O:p
A szeretet megronthatatlansága.
<O:p</O:p
A gondolat élet,<O:p</O:p
Élettel való egyesülése pedig<O:p</O:p
A határtalan elmék dicsősége.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Az élet örökkévalóságával<O:p</O:p
Elválaszthatatlanul, megronthatatlanul<O:p</O:p
És mérhetetlenül állok egyesülésben Én:<O:p</O:p
Az én halhatatlanságom az én Imádottam,<O:p</O:p
A minden életek Imádottja.<O:p</O:p
<O:p</O:p

J. Krishnamurti<O:p</O:p
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
A csend

A Csend

A csend terméazetes állapotunk.
A csendből születtünk és oda térünk vissza.

A minket átítató eszmék felszínesek és csupán közösségi életmódunknak köszönhetően ívódtak belénk.
A szabadságot csak gondolkodás nélkül lehet elérni.

A csend olyan, mint egy kikötő, ahova a hajók befutnak.
Ha a kikötő foglalt, nincs hely semmi újnak.

A szabadság csak csendben születik meg!

C. Castaneda
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Mi folytonosan arra törekszünk, hogy ezzé vagy azzá váljunk, hogy elérjünk egy bizonyos állapotot, hogy ilyen vagy olyan tapasztalatra tegyünk szert... - így a tudat örökkön-örökké valamivel foglalkozik; sohasem nyugodt annyira, hogy odahallgasson a saját küzdelmeinek és fájdalmainak zajára

J. Krishnamurti
 
Oldal tetejére