Krishnamurti szerint a világ

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
A keresés

A KERESÉS csak az ismertnek az ismert felé való mozgásformája lehet, s a legtöbb, amit a tudat tehet, annyi, hogy beismeri: ez a tevékenység sohasem fogja feltárni a feltáratlant.

Az ismert bármely aktivitása a már megismertek körén belül marad.

Pontosan ez az, amit meg kell érteni; mindössze ezt kell a tudatnak belátnia.

Ezután - minden késztetés, minden szándék nélkül - az elme elcsöndesedik.

J. Krishnamurti
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Az Igazság

Az igazság nem valami távoli dolog. Nagyon is közel van, csak éppen mi nem tudjuk, hogyan lássunk neki a keresésének.

Hogy keresni tudjuk, meg kell értenünk a kapcsolatainkat, nem csak az emberekkel fennállókat, hanem a természettel, az eszmékkel kialakítottakat is.

Meg kell értenem a kapcsolatomat a földdel és az eszmékkel éppúgy, ahogy a kapcsolatomat veled; és hogy megérthessem, nyitottá kell válnom.

J. Krishnamurti
 

Zsazsa61

Állandó Tag
Állandó Tag
Az igazság nem valami távoli dolog. Nagyon is közel van, csak éppen mi nem tudjuk, hogyan lássunk neki a keresésének.

Hogy keresni tudjuk, meg kell értenünk a kapcsolatainkat, nem csak az emberekkel fennállókat, hanem a természettel, az eszmékkel kialakítottakat is.

Meg kell értenem a kapcsolatomat a földdel és az eszmékkel éppúgy, ahogy a kapcsolatomat veled; és hogy megérthessem, nyitottá kell válnom.

J. Krishnamurti


Weöres Sándor: Szembe-fordított tükrök

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz
úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy minden-
nek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad
a föld, fölötted az ég, benned a létra.

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a tor-
zítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az össz-
hang állapotában.
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
A tudatalatti

"Hogyan lehet a tudatalattit egy csapásra megtisztítani a múlttól?

A lélekbúvárok szerint a tudatalatti részben vagy teljesen megtisztítható az analízis során vizsgálattokkal, feltárásokkal, bizalmas beszélgetésekkel vagy álomfejtéssel.

Így legalább "normális" emberi lényekké válunk, akik képesek alkalmazkodni aktuális környezetükhöz.

Az analízis folyamatában azonban mindig jelen van az elemző az alany, egy megfigyelő, aki értelmezi megfigyeléseit és ez már önmagában is kettősséget okoz, vagyis konfliktusok forrása lehet.

Azt tapasztaltam, hogy pusztán a tudatalatti elemzése nem vezet sehová.

Ezért teljes egészében elutasítom az analízist.

Abban a pillanatban, amikor tudatosul bennem az a tény, hogy az analízis semmilyen körülmények között sem szabadíthatja meg terhétől a tudatalattit, máris kivontam magam az elemzésből, nem foglalkozom vele.

Mi jöhet helyette?

Nincs többé elkülönült elemző, aki különbözik attól, amit vizsgál, hanem mindenki maga lesz saját elemzésének tárgya.

Megszűnik az elkülönülés.

Akkor pedig rádöbbenünk, hogy a tudatalattinak mennyire nincs jelentősége. "

J. Krishnamurti
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
A medítítiv tudat

A meditatív tudat csendes.

Ez nem az a csend, ami gondolattal felfogható, nem egy halk este csendje, hanem az a csend, amelyben a gondolat - minden képével, szavával, érzékelésével együtt - teljesen eltűnt.

Ez a meditatív tudat a vallásos tudat - az a vallás, amit nem érinthet egyház, templomok és zsoltárok.

A vallásos tudat a szeretet kirobbanása... Csak ebből a csendből hat a meditatív tudat.

J. Krishnamurti
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
Az Igazság

Az igazság soha nem a múltban van. A múlt igazsága az emlékezet hamuja; az emlékezet időhöz kötött, és a tegnap holt hamvában nincs igazság. Az igazság élő dolog, nem az idő tartományában található.

De ha nem fogad el adottnak semmiféle dogmát, akkor azzal szembesül, ami valójában van. Ez a "van", ez gondolat, öröm, bánat és a félelem a haláltól.

Ha megérti mindennapi életének a struktúráját - benne a versengést, kapzsiságot, nagyratörést és hatalomvágyat -, akkor nemcsak az elméletek, megváltók és guruk abszurditását fogja látni, hanem megtanulja, hogyan vessen véget a bánatnak, az egész rendszernek, amelyet a gondolkodás rakott össze.


Ráébred, hogy a világ nem illúzió, hanem rettenetes valóság, amelyet az ember hozott létre embertársával való kapcsolata révén. Ezt kell megérteni.

Ha az ember szabad, ha semmi oka nincs a félelemre, irigységre vagy a bánatra, csakis akkor lehet az elme természetes módon békés és nyugodt. Akkor nemcsak hogy percről percre meglátja az igazságot a mindennapi életben, de túl is jut mindenféle észlelésen; és ennek folytán megszűnik észlelő és észlelt, megszűnik a kettősség.

De mindezen túl, és függetlenül ettől a küzdelemmel, ettől a hiúságtól és kétségbeesésből létezik - és ez nem elmélet - egy áramlat, amelynek nincs kezdete, sem vége; mérték nélküli mozgás, amelyet az értelem soha nem tud hatalmába keríteni.

J. Krishnamurti
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
A meditáció nem menekülés a világ elől; nem elszigetelő, bezárkózó tevékenység, hanem sokkal inkább a világnak és lehetséges útjainak a megértése.

A világ olyan keveset kínál, ételt, ruhát, menedéket és gyönyört, ami nagy szomorúsággal jár.

A meditáció elvonul ettől a világtól; tökéletesen kívülállónak kell lennünk. Akkor a világnak jelentése van, és a menny meg a föld szépsége állandó. Akkor a szeretet nem gyönyör.

Ebből a forrásból olyan cselekedet fakad, amely nem a feszültségnek, ellentmondásnak, az ön-beteljesítés keresésének vagy a hatalom gőgjének a következménye.


J. Krishnamurti
 

most

Állandó Tag
Állandó Tag
Weöres Sándor: Szembe-fordított tükrök

" Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz
úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy minden-
nek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad
a föld, fölötted az ég, benned a létra.

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a tor-
zítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az össz-
hang állapotában."nagyon kedvelem J. Krishnamurti verseit azonban ezek a magyarázatok... vagy nem jó a fordítás vagy vitatkoznék vele ...
Weöres Sándor sorai egyértelműbbek ö legalább "olyan nagy tanító"
h egy példát is mondjak mondjak

szerintem az igazság az egó egyik eszköze tulajdonképpen egy elvárás a másik felé.... amíg az együttélést segíti (csak jel)addig nincs vele gond, de amint e szerint akarunk élni éppen az együttélést akadályozza ... elválaszt haragot gerjeszt bűntudatot szül stb
nézzük meg hányan élnek évtizedeken át egy sérelmet dédelgetve
a múltban...


úgy vélem az igazság az a törött tükör ami nem mutatja meg a másikat de megsebzi mindazokat azt ki belenéznek...
 

evapatocs

Állandó Tag
Állandó Tag
nézzük meg hányan élnek évtizedeken át egy sérelmet dédelgetve
a múltban..
Azért,mert nem olvasták Eckhart tollé-t,vagy Krishnamurtit!!:p

Viccet félretéve tényleg van benne igazság,mert valahonnan információt kell szereznünk erről a csodáról,amit ők közvetitenek felénk.

-Magam is éppen igy gondolkodtam,ahogyan Te fogalmaztál,fűszerezve önsajnálattal...kiutat mégsem találtam addig a pontig,mig rá nem döbbentem az ú.n. "igazságra"!!
Ezt pedig a könyvekből tanultam meg,no nem úgy hogy felmondtam valakinek:),hanem a meditálással,a csendben találtam rá...
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]A meditáció nem a szó ismételgetése, nem egy látomás megtapasztalása, sem a csend gyakorlása. A rózsafüzér szeme és a szó lecsillapítja a fecsegő elmét, de ez az önhipnózis egyik formája. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ezzel az erővel valamilyen tablettát is bevehetnénk.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
A meditáció nem önmagunk becsomagolása valamilyen gondolkodási mintába, az öröm bűvöletébe. A meditációnak nincs kezdete, és emiatt vége sincs.

Ha valaki azt mondja: - Ma elkezdem rendbe szedni a gondolataimat, elkezdek nyugodtan ülni meditációs pozicióban, szabályosan lélegezni -, akkor az illető bedől azoknak a trükköknek, amelyekkel áltatni szoktuk magunkat.

A meditáció nem azzal valósul meg, hogy átadjuk magunkat valamilyen grandiózus gondolatnak vagy elképzelésnek: ez csupán lecsillapít minket egy pillanatra, ahogyan a játékával elfoglalt gyerek is csöndben van átmenetileg. De mihelyet a játék elveszti érdekességét, újra kezdődik a nyugtalanság és a rosszalkodás. A meditáció nem egy láthatatlan út követését jelenti, amely valamilyen elképzelt üdvösséghez vezet.

A meditatív elme látó - figyel, hall, szó nélkül, megjegyzés nélkül, vélemény nélkül - a nap folyamán végig ügyel az élet mozgására annak minden vonatkozásában. Éjszaka pedig, amikor az egész szervezet pihen, a meditatív elmének nincsenek álmai, mert egész nap ébren volt. Álmai csak a tétlennek vannak; csak a félálomban lévőnek, akinek íly módon szükséges értesülnie önmaga állapotáról. De ahhoz az elméhez, amely nézi és hallgatja az élet mozgásait, a külsőket és a belsőket, az ilyen elméhez eljön az a csend, amelyet nem a gondolkodás rakosgat össze.

Nem csend az, amit a megfigyelő észlelni képes. Ha észleli és felismeri, akkor nem csend többé. A meditatív elme csendje nem a felismerés mezsgyéjén belül helyezkedik el, mert ennek a csendnek nincsenek határai.

Csak csend van - amelyben megszűnik a megosztottság tere.

J. Krishnamurti
[/FONT]
 

hannah22

Állandó Tag
Állandó Tag
Krishnamurti szerint....:)
Adyashanti szerint....:p
Poonja szerint....:p
Maharadzs szerint...:p:p
Tolle szerint ....:)
Osho szerint...kiss

a szer..:p.. int..:p...!!!
:ph
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
A reinkarnációról

"Próbáljuk meg kitalálni, mit értünk reinkarnáción.

Az igazságra vagyok kíváncsi, nem pedig arra, amit hinni szeretnék, amit valakitõl hallottam, vagy amit tanítottak.

Amikor kijelentem, "újjászülettem", tudnom kell, ki vagyok én.

Spirituális egység, valamilyen folytonosság, esetleg az emlékektõl, tapasztalatoktól függetlenül létezõ?

Próbáljuk meg kitalálni, tényleg idõn túli-e az "én".

Nézzük, valóban valamilyen spirituális dolog-e.

A spiritualitáson azt értjük, hogy nem képes feltételekhez kötõdni, nem emberi elme terméke, nem tartozik bele a gondolatokba, olyan valami, ami nem halhat meg.

Vajon az "én" ilyen spirituális egység?

A halhatatlanság kersése a reinkarnáción keresztül lényegében önös gondolat, éppen ezért a valósághoz semmi köze.

Nem az számít tehát, létezik-e újjászületés, hanem az, hogy tökéletesen éljük át és töltsük ki a jelen pillanatot.

Létezik-e lélek?

Szeretjük azt hinni, hogy van ilyen, mivel ez örömet szerez nekünk, olyasmi, amit gondolatokon szavakon túlinak érzünk.

Valamilyen örökkévaló, spirituális amely sohasem hal meg, ezért ragaszkodik hozzá a gondolat.

Létezik-e viszont olyan dolog, mint lélek, amely idõn és gondolaton túli, nem az ember találta fel, az emberi természeten kívüli, és nem a fortélyos elme rakta össze?

Mivel az elme látja ezt a nyomasztó bizonytalanságot, zûrzavart, az állandóság hiányát, ezért kitalált valamit, ami állandó, és ezt nevezi léleknek.

A lélek folytonossága eszméjének és a többszöri újraszületésnek tehát nincs értelme, mivel ez nem más mint a rettegõ elme találmánya."

/Jiddu Krishnamurti/
 

ionon

Kitiltott (BANned)
"Próbáljuk meg kitalálni, mit értünk reinkarnáción.

Az igazságra vagyok kíváncsi, nem pedig arra, amit hinni szeretnék, amit valakitõl hallottam, vagy amit tanítottak.

Amikor kijelentem, "újjászülettem", tudnom kell, ki vagyok én.

Spirituális egység, valamilyen folytonosság, esetleg az emlékektõl, tapasztalatoktól függetlenül létezõ?

Próbáljuk meg kitalálni, tényleg idõn túli-e az "én".

Nézzük, valóban valamilyen spirituális dolog-e.

A spiritualitáson azt értjük, hogy nem képes feltételekhez kötõdni, nem emberi elme terméke, nem tartozik bele a gondolatokba, olyan valami, ami nem halhat meg.

Vajon az "én" ilyen spirituális egység?

A halhatatlanság kersése a reinkarnáción keresztül lényegében önös gondolat, éppen ezért a valósághoz semmi köze.

Nem az számít tehát, létezik-e újjászületés, hanem az, hogy tökéletesen éljük át és töltsük ki a jelen pillanatot.

Létezik-e lélek?

Szeretjük azt hinni, hogy van ilyen, mivel ez örömet szerez nekünk, olyasmi, amit gondolatokon szavakon túlinak érzünk.

Valamilyen örökkévaló, spirituális amely sohasem hal meg, ezért ragaszkodik hozzá a gondolat.

Létezik-e viszont olyan dolog, mint lélek, amely idõn és gondolaton túli, nem az ember találta fel, az emberi természeten kívüli, és nem a fortélyos elme rakta össze?

Mivel az elme látja ezt a nyomasztó bizonytalanságot, zûrzavart, az állandóság hiányát, ezért kitalált valamit, ami állandó, és ezt nevezi léleknek.

A lélek folytonossága eszméjének és a többszöri újraszületésnek tehát nincs értelme, mivel ez nem más mint a rettegõ elme találmánya."

/Jiddu Krishnamurti/
Kozmoszban megtalálod amit Krishnamurti nem tudott elmondani:idea:
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
A figyelem

"Üldögélt-e már valaha valaki közülünk nagyon csendesen, semmire sem összpontosítva, gondolatok nélkül békés és valóban nyugodt elmével?

Ha képesek vagyunk így figyelni- könnyedén és minden erőfeszítés nélkül-,akkor különleges változást tapasztalhatunk.

Hogyan szoktunk figyelni?

Saját képzeletünk, céljainkon, vágyainkon, félelmeinken és szorongásainkon keresztül.

Amennyiben saját vágyaink szûrõjén át figyelünk, nyilvánvalóan önnön hangunkat halljuk, tulajdon vágyaink szavát.

Vajon létezik-e a figyelemnek más formája is?

Vajon meg tudunk-e szabadulni a figyelmet zavaró tényezõktõl, és képesek vagyunk-e valóban figyelni?

A figyelem nem könnyen elsájátítható mûvészet, viszont nagyon sok szépséget és megértés lehetõségét találhatjuk meg benne.

Nem tudunk egyszerûen figyelni, mert a megfigyelt dolgok és köztünk szûrõként állnak gondolataink, következtetéseink és elõitéleteink.

A figyelemhez belsõ nyugalomra, a befogadás kényszerétõl való megszabadulásra és ellazult állapotra van szükség.

Aki szeret, az esetleg meghallgathat bennünket, de nagyon ritkán találni olyan személyt, aki igazán figyel ránk.

Azt mondom tehát, hogy figyelni valakire vagy valamire és kizárólag figyelni a legnehezebb dolgok egyike.

Igazán semmire sem tudunk figyelni, mert az elménk nem szabad.

A fülünket betömi mindaz, amit már tudunk, ezért a figyelés különösen nehéz feladat."

Jiddu Krishnamurti
 

hannah22

Állandó Tag
Állandó Tag
Kozmoszban megtalálod amit Krishnamurti nem tudott elmondani:idea:

:p
ahogy lent, úgy fent
ahogy bent, úgy kint
ahogy kicsiben, úgy nagyban......

elegendő a "benttel" tisztában lenni, akkor a "kintet" is érthető...:D

a kinttel kezdeni (?) = bábeli zűrzavar és útvesztő (Ariadné fonala nélkül)

Vajon mi lehet a kozmoszban, ami bennünk nincs ?????
:ph
 

Shaw61

Állandó Tag
Állandó Tag
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]A meditáció az új feltárulása. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Az új az ismétlődő múlt fölött és azon túl van - és a meditáció ennek az ismételgetésnek a vége. Az a halál, amelyet a meditáció előidéz, az új halhatatlansága. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Az új nem a gondolat körén belül van, és a meditáció a gondolkodás csöndje.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
A meditáció nem teljesítmény, nem valamilyen látomás megszerzése, nem egy érzet izgalma. Olyan, mint a folyó, megszelidíthetetlen, sebesen rohan, és elönti a partjait. Hang nélküli zene; nem lehet megszelidíteni, sem hasznosítani.

Az a csönd, amelyben a megfigyelő a kezdet kezdetétől fogva megszűnik.

J. Krishnamurti
[/FONT]
 

hannah22

Állandó Tag
Állandó Tag
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]A meditáció az új feltárulása. [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Az új az ismétlődő múlt fölött és azon túl van - és a meditáció ennek az ismételgetésnek a vége. Az a halál, amelyet a meditáció előidéz, az új halhatatlansága. [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Az új nem a gondolat körén belül van, és a meditáció a gondolkodás csöndje.[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]A meditáció nem teljesítmény, nem valamilyen látomás megszerzése, nem egy érzet izgalma. Olyan, mint a folyó, megszelidíthetetlen, sebesen rohan, és elönti a partjait. Hang nélküli zene; nem lehet megszelidíteni, sem hasznosítani. [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Az a csönd, amelyben a megfigyelő a kezdet kezdetétől fogva megszűnik.[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]J. Krishnamurti[/FONT]

:p
... a meditáció híd, eszköz az (ön)magunk felé vezető úton, az (ön)magunkban mélyülésben.... mindíg van tovább
:ph
 

ionon

Kitiltott (BANned)
:p
ahogy lent, úgy fent
ahogy bent, úgy kint
ahogy kicsiben, úgy nagyban......

elegendő a "benttel" tisztában lenni, akkor a "kintet" is érthető...:D

a kinttel kezdeni (?) = bábeli zűrzavar és útvesztő (Ariadné fonala nélkül)

Vajon mi lehet a kozmoszban, ami bennünk nincs ?????
:ph
Kozmoszban megtudod találni önmagad létezésének az okát, mért vagy az ami vagy, és milyen dolgokat fogsz megtenni, hogy azzá válj ami vagy (végső soron). Kozmosz ismeretéhez nem kellenek a bölcsletek egyetlen olvasott információ sem kell, hisz mindegyik TÉVÚTRA VISZ önmagad megismerése okán. Aki amit ír önmagáról alkotott véleménye hogyan nem tudja elképzelni az életétt a társadalmi hierarchikus rendekben, és ha másokat szinte parancsolatokra tudja rá venni, akkor tud örömben élni? Tévelygés lesz mindennek a vége, kozmosz ott van és lesz ha mi már nem leszünk többé.
 

ionon

Kitiltott (BANned)
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]A meditáció az új feltárulása. [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Az új az ismétlődő múlt fölött és azon túl van - és a meditáció ennek az ismételgetésnek a vége. Az a halál, amelyet a meditáció előidéz, az új halhatatlansága. [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Az új nem a gondolat körén belül van, és a meditáció a gondolkodás csöndje.[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]A meditáció nem teljesítmény, nem valamilyen látomás megszerzése, nem egy érzet izgalma. Olyan, mint a folyó, megszelidíthetetlen, sebesen rohan, és elönti a partjait. Hang nélküli zene; nem lehet megszelidíteni, sem hasznosítani. [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Az a csönd, amelyben a megfigyelő a kezdet kezdetétől fogva megszűnik.[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]J. Krishnamurti[/FONT]
Meditáció az elme drogg függő álapota, szinte mindennap szeretnéd e függést élvezni ami kihat a mindennapjaidra is, és illuzió világban visz (lásd mint Krishnamurtit). ELSŐ igazi csend elmém kitartott félnapig, oka verseket írtam egy kedves személynek és elküldtem másoknak is, félnapig nem voltak gondolataim csak az üresség, és ebben azért tudtam tenni a dolgaimat de roppant zavaró volt. Olyan ez amikor az orron át veszed a levbegőt és a szájon át fújjod ki, na ilyenkor nem tudtam gondolkodni, majd félévembe került mire sikerül gondolkodásra kényszerítenem magamat, mert alapvetően orron át veszem a levegőt és orrán át fújom ki a levegőt, ha így teszek szuper gondolataim vannak. Krishnamurti illuzió világa mesterségesen fentartott elme játékairól kitud tényeket adni, csak saját maga, de e tény róla szólt a kifordított világ létezésről, mert a csendben csak csend van (véleményem nem életre való e csend)
 
Oldal tetejére