Miért mi fizetjük ukrán állampolgárok tízezreinek nyugdíját? – Ukrán-magyar nyugdíjellátás

Mielőtt bárki manipulálást kiáltana, az alábbi írás a Kárpátalja című lap hasábjain jelent meg, ami a református Pulzás Rádió (kárpátaljai kereskedelmi rádió) weboldalán is olvasható. Nagyon sok érdekes és meglepő információt tartalmaz, mert kiderült, hogy mindezek NEM CSAK A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKAT ÉS A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTIK!


A NYUGDIJASOK.COM honlap információi alapján utánajártunk, hogy jelenleg több tízezerre tehető azoknak az ukrán nyugdíjasoknak a száma, akik magyar nyugdíjat kapnak, és nem csak a „magyar ukránokat”, hanem az „oroszokat és az ukránokat” is megilleti ez.

2011-ig kb. 10 ezer fő volt érintve, 2012-ben azt írta szöveges elemzésben az ONYF Statisztikai évkönyv, hogy 75%-kal megugrott az ukrán nyugdíjasok magyarországi nyugdíjigénylése! Azóta nem publikusak az adatok.
Pedig nagyságrendi ugrás lehet, mert Ukrajna átélt már egy súlyos válságot, és belesodródott egy háborúba is.
A honosítás intézménye is kiszélesedett.
Azok az ukrán állampolgárok, akik az ukrán helyett magyar nyugdíjat kérnek, életük végéig a magyar nyugdíjkasszából kapják a juttatásukat.

Tudni kell, hogy a magyar nyugdíjak 10-szer magasabbak, mint az ukrán nyugdíjak! Becslések szerint éves szinten 10 milliárd forintnál is többet fizetnek a korábban Ukrajnában dolgozó, de magyar nyugdíjat kapó személyeknek.
Sokakat háborít fel ez az oktalan nyugdíjkassza-csapolás, miközben a kormány sokaktól elvette a rokkantnyugdíjat vagy a korhatár előtti nyugdíjat, és megalázó orvosi ellenőrzésekre citálják a visszafordíthatatlan állapotú rokkantakat is. Ezzel egyidejűleg pedig szórjuk a pénzt azokra, akik csak papíron élnek Magyarországon.

A 10-15 éve kezdődött átjelentkezési hullám a mai napig tart, és csúcsokat dönt. Nem csoda, hiszen az ukrajnai átlagnyugdíj tízszeresét kapják azok, akiknek így vagy úgy szereznek egy magyarországi lakcímkártyát. Innentől már sínen van a dolog! Az érintettek 99 százaléka Kisvárdán vagy Nyíregyházán nyit egy bankszámlát, és onnantól oda utaltatják a járandóságukat. Jelenlegi árfolyamon az ukrán átlagnyugdíj nagyjából 12 ezer forint (900 hrivnya). A magyar átlagnyugdíj pedig 120 ezer forint – vagyis tízszer több ennél!

„Ukrán nyugdíjas vagyok, Magyarország területén nemrég letelepedési engedélyt kaptam. Milyen nyugdíjra számíthatok Magyarországon?” – kérdezte az egyik olvasó. A magyarországi nyugdíjjal kapcsolatos további kérdéseket csokorba gyűjtve eljuttattuk a Nyugdíjalap helyi szakembereinek.

– Ukrajna és Magyarország között érvényben van az egykori Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság által 1963. július 1-jén kelt „Együttműködés a szociális ellátás területén” című szerződés. A Szerződés 4. cikkelye 1. pontja szerint a szociális ellátás minden típusa, melyeket a Szerződés magában foglal, annak az országnak a törvényi előírásai szerint történik, mely területén állandó lakhely szerint él az adott állampolgár.

A Szerződés 9. cikkelye kimondja, hogy az öregségi, rokkantsági (többek között munkahelyi baleset vagy szakmai megbetegedés) vagy özvegyi nyugdíj megítélése és folyósítása az adott ország törvényi előírásai szerint a szociális ellátási hatóság által történik azon szerződő fél részéről, melynek területén állandó bejelentett lakhellyel rendelkezik az ügyfél a nyugdíj kérelmezésének időpontjában.

Abban az esetben, ha a nyugdíjas átköltözik a másik szerződő fél területére, a nyugdíj folyósítását a lakhelyváltoztatás dátumát követő hónap első napjától megszüntetik. A szerződő fél erre hivatott szerve, mely területére átköltözött a nyugdíjas, biztosítja a nyugdíjat az átköltözés után a saját törvényi előírásai szerint és a saját forrásaiból, az átköltözés dátumát követő hónap első napjától. A nyugdíjra való jogosultság nem változik, ha ilyen típusú nyugdíj szerepel a befogadó fél törvényi előírásai között. Ha a nyugdíjra való jogosultság egy bizonyos korhatárhoz van kötve, a nyugdíjat attól a dátumtól folyósítják, mikor a kérelmező elérte a korhatárt, mely annak a szerződő félnek a törvényi előírásai szerint létezik, mely területére átköltözött.

Ukrajna „A kötelező állami nyugdíjbiztosításról” szóló törvénye szerinti nyugdíjak megítéléséhez (átszámolásához) szükséges dokumentumok beterjesztéséről szóló rendelet 32. pontja szerint az Ukrajna területéről állandó jelleggel történő kiutazás esetén a nyugdíj folyósításának megszüntetéséhez benyújtott kérelem mellé be kell nyújtani az érvényes külföldi útlevelet az állandó magyarországi lakhelyváltozást igazoló bejegyzéssel, illetve az állandó ukrajnai lakhelyről történő kijelentkezésről szóló igazolást.

Ha az ukrajnai nyugdíjas állandó jelleggel átköltözött Magyarország területére és jogosult a nyugdíjra a magyarországi törvényi előírások szerint (rendelkezik megfelelő időtartalmú munkaviszonnyal és elérte a magyar törvények szerinti nyugdíjkorhatárt), a magyar fél Ukrajna Nyugdíjalapja hivatalos értesítése alapján beszámítja az ukrajnai munkaviszonyt és megállapítja a fizetést a nyugdíj kiszámításához, összehasonlítva a nyugdíjba vonulás előtti utolsó munkahelyet, beosztást Ukrajnában a megfelelő munkahellyel, beosztással Magyarország területén.

Tehát az Ön Magyarországon történő nyugdíjfolyósítása kérelmezésének ügyében először is Önnek le kell vétetni magát Ukrajna nyugdíjellátási nyilvántartásából. Az ukrajnai lakhely szerinti illetékes nyugdíjalap hivatalához be kell nyújtania kérelmét az állandó jelleggel külföldi lakhelyre történő költözése kapcsán a nyugdíj folyósításának megszüntetéséről, mellékelve az érvényes ukrán útlevelet az állandó magyarországi lakhelyváltozást igazoló bejegyzéssel, illetve az állandó ukrajnai lakhelyről történő kijelentkezésről szóló igazolást.

14544198896025_34267329559890_db.jpg


– Nem titok, hogy a kárpátaljai magyarok többen éltek az egyszerűsített honosítás adta lehetőséggel és vették fel a magyar állampolgárságot. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen egyszerűsítés a magyarországi nyugdíj megítélésekor?

– Az egyszerűsített honosításról szóló törvény semmilyen formában nem befolyásolja a két ország között hatályos szerződést, mely nem az állampolgárság szerint állapítja meg a nyugdíjra való jogosultságot, hanem az állandó lakhelyhez köti ennek megítélését és folyósítását.

– Hivatalosan dolgozom Magyarországon, fizetem az ottani kötelező nyugdíjbiztosítást. Számíthatok-e a nyugdíjkorhatár elérésekor a magyarországi munkaviszonyom beszámítására?

– A szerződés 5. cikkelye 1. pontja szerint a nyugdíj és segély összegének megállapításakor figyelembe kell venni a teljes munkaviszonyt (nyugdíjbiztosítási időszakot), illetve más tevékenységet a két szerződő fél területén, mely az adott szerződés szerint beszámítódik a munkaviszonyba. Mivel a Szerződés területi elv alapján van megkötve, a nyugdíj összegének megállapítását annak az államnak az erre hivatott szerve végzi el, mely területén az ügyfél állandó jelleggel él a nyugdíj kérelmezésének időpontjában. Ha ez az ország Ukrajna, akkor a nyugdíj összegének megállapítása Ukrajna törvényi előírásai szerint történik, a Magyarország területén szerzett igazolt munkaviszony az ukrán munkaviszonyhoz lesz hozzászámítva. A Magyarország területén szerzett igazolt munkaviszony beszámítása az általános ukrajnai munkaviszonyba azután lehetséges, ha Magyarország Központi Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága hivatalosan igazolja az Ön munkaviszonyát. Az említett igazgatóság felé Önnek Ukrajna Nyugdíjalapja lakhely szerinti illetékes hivatalán keresztül egy beadvánnyal kell fordulnia, a szükséges dokumentumok eredeti és hiteles másolataival, melyek igazolják a magyarországi munkavégzés tényét.

Itt kell megjegyezni, hogy mostanra aláírásra és további jóváhagyásra elő van készítve Ukrajna és Magyarország között egy új Szerződés-tervezet a szociális ellátásról, mely a nyugdíjak megállapításának „proporcionális”, vagyis részarányos elvét támogatja. Az előkészített szerződés-tervezet aláírása és jóváhagyása esetén Önnek jogában lesz kérni a magyarországi munkaviszonynak megfelelő részarányos nyugdíjat, ha Ön eléri a Magyarországon megállapított nyugdíjkorhatárt, illetve Ön Magyarország területén megszerezte a nyugdíj megállapításához szükséges minimális munkaviszonyt (a nyugdíjbiztosítási időtartam szerint).

Bolsakov Olekszij - Ukrajna Nyugdíjalapja Kárpátalja megyei hivatalának külföldi nyugdíjak osztályvezetője
refradio.eu
http://www.karpataljalap.net

nyugdijas.jpg
 
Mielőtt bárki manipulálást kiáltana, az alábbi írás a Kárpátalja című lap hasábjain jelent meg, ami a református Pulzás Rádió (kárpátaljai kereskedelmi rádió) weboldalán is olvasható. Nagyon sok érdekes és meglepő információt tartalmaz, mert kiderült, hogy mindezek NEM CSAK A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKAT ÉS A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTIK!


A NYUGDIJASOK.COM honlap információi alapján utánajártunk, hogy jelenleg több tízezerre tehető azoknak az ukrán nyugdíjasoknak a száma, akik magyar nyugdíjat kapnak, és nem csak a „magyar ukránokat”, hanem az „oroszokat és az ukránokat” is megilleti ez.

2011-ig kb. 10 ezer fő volt érintve, 2012-ben azt írta szöveges elemzésben az ONYF Statisztikai évkönyv, hogy 75%-kal megugrott az ukrán nyugdíjasok magyarországi nyugdíjigénylése! Azóta nem publikusak az adatok.
Pedig nagyságrendi ugrás lehet, mert Ukrajna átélt már egy súlyos válságot, és belesodródott egy háborúba is.
A honosítás intézménye is kiszélesedett.
Azok az ukrán állampolgárok, akik az ukrán helyett magyar nyugdíjat kérnek, életük végéig a magyar nyugdíjkasszából kapják a juttatásukat.

Tudni kell, hogy a magyar nyugdíjak 10-szer magasabbak, mint az ukrán nyugdíjak! Becslések szerint éves szinten 10 milliárd forintnál is többet fizetnek a korábban Ukrajnában dolgozó, de magyar nyugdíjat kapó személyeknek.
Sokakat háborít fel ez az oktalan nyugdíjkassza-csapolás, miközben a kormány sokaktól elvette a rokkantnyugdíjat vagy a korhatár előtti nyugdíjat, és megalázó orvosi ellenőrzésekre citálják a visszafordíthatatlan állapotú rokkantakat is. Ezzel egyidejűleg pedig szórjuk a pénzt azokra, akik csak papíron élnek Magyarországon.

A 10-15 éve kezdődött átjelentkezési hullám a mai napig tart, és csúcsokat dönt. Nem csoda, hiszen az ukrajnai átlagnyugdíj tízszeresét kapják azok, akiknek így vagy úgy szereznek egy magyarországi lakcímkártyát. Innentől már sínen van a dolog! Az érintettek 99 százaléka Kisvárdán vagy Nyíregyházán nyit egy bankszámlát, és onnantól oda utaltatják a járandóságukat. Jelenlegi árfolyamon az ukrán átlagnyugdíj nagyjából 12 ezer forint (900 hrivnya). A magyar átlagnyugdíj pedig 120 ezer forint – vagyis tízszer több ennél!

„Ukrán nyugdíjas vagyok, Magyarország területén nemrég letelepedési engedélyt kaptam. Milyen nyugdíjra számíthatok Magyarországon?” – kérdezte az egyik olvasó. A magyarországi nyugdíjjal kapcsolatos további kérdéseket csokorba gyűjtve eljuttattuk a Nyugdíjalap helyi szakembereinek.

– Ukrajna és Magyarország között érvényben van az egykori Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság által 1963. július 1-jén kelt „Együttműködés a szociális ellátás területén” című szerződés. A Szerződés 4. cikkelye 1. pontja szerint a szociális ellátás minden típusa, melyeket a Szerződés magában foglal, annak az országnak a törvényi előírásai szerint történik, mely területén állandó lakhely szerint él az adott állampolgár.

A Szerződés 9. cikkelye kimondja, hogy az öregségi, rokkantsági (többek között munkahelyi baleset vagy szakmai megbetegedés) vagy özvegyi nyugdíj megítélése és folyósítása az adott ország törvényi előírásai szerint a szociális ellátási hatóság által történik azon szerződő fél részéről, melynek területén állandó bejelentett lakhellyel rendelkezik az ügyfél a nyugdíj kérelmezésének időpontjában.

Abban az esetben, ha a nyugdíjas átköltözik a másik szerződő fél területére, a nyugdíj folyósítását a lakhelyváltoztatás dátumát követő hónap első napjától megszüntetik. A szerződő fél erre hivatott szerve, mely területére átköltözött a nyugdíjas, biztosítja a nyugdíjat az átköltözés után a saját törvényi előírásai szerint és a saját forrásaiból, az átköltözés dátumát követő hónap első napjától. A nyugdíjra való jogosultság nem változik, ha ilyen típusú nyugdíj szerepel a befogadó fél törvényi előírásai között. Ha a nyugdíjra való jogosultság egy bizonyos korhatárhoz van kötve, a nyugdíjat attól a dátumtól folyósítják, mikor a kérelmező elérte a korhatárt, mely annak a szerződő félnek a törvényi előírásai szerint létezik, mely területére átköltözött.

Ukrajna „A kötelező állami nyugdíjbiztosításról” szóló törvénye szerinti nyugdíjak megítéléséhez (átszámolásához) szükséges dokumentumok beterjesztéséről szóló rendelet 32. pontja szerint az Ukrajna területéről állandó jelleggel történő kiutazás esetén a nyugdíj folyósításának megszüntetéséhez benyújtott kérelem mellé be kell nyújtani az érvényes külföldi útlevelet az állandó magyarországi lakhelyváltozást igazoló bejegyzéssel, illetve az állandó ukrajnai lakhelyről történő kijelentkezésről szóló igazolást.

Ha az ukrajnai nyugdíjas állandó jelleggel átköltözött Magyarország területére és jogosult a nyugdíjra a magyarországi törvényi előírások szerint (rendelkezik megfelelő időtartalmú munkaviszonnyal és elérte a magyar törvények szerinti nyugdíjkorhatárt), a magyar fél Ukrajna Nyugdíjalapja hivatalos értesítése alapján beszámítja az ukrajnai munkaviszonyt és megállapítja a fizetést a nyugdíj kiszámításához, összehasonlítva a nyugdíjba vonulás előtti utolsó munkahelyet, beosztást Ukrajnában a megfelelő munkahellyel, beosztással Magyarország területén.

Tehát az Ön Magyarországon történő nyugdíjfolyósítása kérelmezésének ügyében először is Önnek le kell vétetni magát Ukrajna nyugdíjellátási nyilvántartásából. Az ukrajnai lakhely szerinti illetékes nyugdíjalap hivatalához be kell nyújtania kérelmét az állandó jelleggel külföldi lakhelyre történő költözése kapcsán a nyugdíj folyósításának megszüntetéséről, mellékelve az érvényes ukrán útlevelet az állandó magyarországi lakhelyváltozást igazoló bejegyzéssel, illetve az állandó ukrajnai lakhelyről történő kijelentkezésről szóló igazolást.

14544198896025_34267329559890_db.jpg


– Nem titok, hogy a kárpátaljai magyarok többen éltek az egyszerűsített honosítás adta lehetőséggel és vették fel a magyar állampolgárságot. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen egyszerűsítés a magyarországi nyugdíj megítélésekor?

– Az egyszerűsített honosításról szóló törvény semmilyen formában nem befolyásolja a két ország között hatályos szerződést, mely nem az állampolgárság szerint állapítja meg a nyugdíjra való jogosultságot, hanem az állandó lakhelyhez köti ennek megítélését és folyósítását.

– Hivatalosan dolgozom Magyarországon, fizetem az ottani kötelező nyugdíjbiztosítást. Számíthatok-e a nyugdíjkorhatár elérésekor a magyarországi munkaviszonyom beszámítására?

– A szerződés 5. cikkelye 1. pontja szerint a nyugdíj és segély összegének megállapításakor figyelembe kell venni a teljes munkaviszonyt (nyugdíjbiztosítási időszakot), illetve más tevékenységet a két szerződő fél területén, mely az adott szerződés szerint beszámítódik a munkaviszonyba. Mivel a Szerződés területi elv alapján van megkötve, a nyugdíj összegének megállapítását annak az államnak az erre hivatott szerve végzi el, mely területén az ügyfél állandó jelleggel él a nyugdíj kérelmezésének időpontjában. Ha ez az ország Ukrajna, akkor a nyugdíj összegének megállapítása Ukrajna törvényi előírásai szerint történik, a Magyarország területén szerzett igazolt munkaviszony az ukrán munkaviszonyhoz lesz hozzászámítva. A Magyarország területén szerzett igazolt munkaviszony beszámítása az általános ukrajnai munkaviszonyba azután lehetséges, ha Magyarország Központi Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága hivatalosan igazolja az Ön munkaviszonyát. Az említett igazgatóság felé Önnek Ukrajna Nyugdíjalapja lakhely szerinti illetékes hivatalán keresztül egy beadvánnyal kell fordulnia, a szükséges dokumentumok eredeti és hiteles másolataival, melyek igazolják a magyarországi munkavégzés tényét.

Itt kell megjegyezni, hogy mostanra aláírásra és további jóváhagyásra elő van készítve Ukrajna és Magyarország között egy új Szerződés-tervezet a szociális ellátásról, mely a nyugdíjak megállapításának „proporcionális”, vagyis részarányos elvét támogatja. Az előkészített szerződés-tervezet aláírása és jóváhagyása esetén Önnek jogában lesz kérni a magyarországi munkaviszonynak megfelelő részarányos nyugdíjat, ha Ön eléri a Magyarországon megállapított nyugdíjkorhatárt, illetve Ön Magyarország területén megszerezte a nyugdíj megállapításához szükséges minimális munkaviszonyt (a nyugdíjbiztosítási időtartam szerint).

Bolsakov Olekszij - Ukrajna Nyugdíjalapja Kárpátalja megyei hivatalának külföldi nyugdíjak osztályvezetője
refradio.eu
http://www.karpataljalap.net

Csatolás megtekintése 1431717

Ki szeretném próbálni, ha én is oda mennék, le is telepednék akár' - a nyugdíjért, - nekem is osztogatnának?
Igaz, még messze nem értem el a korhatárt.
A kíváncsiság ördöge csak "dolgozik" bennem, no meg a "kérdés" is.
Charly
 
Sok kerdest vet fel ,hogy miert az egyik magyar kap, a masik meg nem. Jogos az egyiknek akkor a masiknak miert nem.
Foleg ha pont arrol szol hogy nem a munkavalallas a befizetett penz a nyugdijalapba a lenyeg hanem hogy kint el-e az orszaghatarain kivul.
Canadaba is van sok idos ember aki sok gyereket nevelt fel nem dolgozott, es ferje meghalt nagyon jol jonne neki egy kis nyugdij otthonrol.
Amerikaba is itt is leteznek olyanok akik valami oknal fogva nem voltak bejelentve, es nincs nyugdijuk roluk nem akar godnoskodni Mo -ag......
Van magyar allampolgarsaguk, otthoni cimet is tudnanak szerezni akkor mi is az akadalya.........hogy csak egyesekrol gondoskodnak kettesekrol nem.
 
Sok kerdest vet fel ,hogy miert az egyik magyar kap, a masik meg nem. Jogos az egyiknek akkor a masiknak miert nem.
Foleg ha pont arrol szol hogy nem a munkavalallas a befizetett penz a nyugdijalapba a lenyeg hanem hogy kint el-e az orszaghatarain kivul.
Canadaba is van sok idos ember aki sok gyereket nevelt fel nem dolgozott, es ferje meghalt nagyon jol jonne neki egy kis nyugdij otthonrol.
Amerikaba is itt is leteznek olyanok akik valami oknal fogva nem voltak bejelentve, es nincs nyugdijuk roluk nem akar godnoskodni Mo -ag......
Van magyar allampolgarsaguk, otthoni cimet is tudnanak szerezni akkor mi is az akadalya.........hogy csak egyesekrol gondoskodnak kettesekrol nem.

Itt van a cikkben a válasz:
"Ukrajna és Magyarország között érvényben van az egykori Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság által 1963. július 1-jén kelt „Együttműködés a szociális ellátás területén” című szerződés. A Szerződés 4. cikkelye 1. pontja szerint a szociális ellátás minden típusa, melyeket a Szerződés magában foglal, annak az országnak a törvényi előírásai szerint történik, mely területén állandó lakhely szerint él az adott állampolgár."

Gondolom, Kanada és Mo. vagy USA és Mo. között nincs, és nem volt ilyen szerződés.
Elég hülyeség, hogy azóta se mondták fel ezt a régi megállapodást (persze, lehet, hogy ez nem olyan egyszerű, mint ahogy hisszük). Bár nem rég olvastam, hogy pl. Romániával is volt ilyen, és akkor szűnt meg, amikor Románia is úniós tag lett.
 
Itt van a cikkben a válasz:
"Ukrajna és Magyarország között érvényben van az egykori Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság által 1963. július 1-jén kelt „Együttműködés a szociális ellátás területén” című szerződés. A Szerződés 4. cikkelye 1. pontja szerint a szociális ellátás minden típusa, melyeket a Szerződés magában foglal, annak az országnak a törvényi előírásai szerint történik, mely területén állandó lakhely szerint él az adott állampolgár."

Gondolom, Kanada és Mo. vagy USA és Mo. között nincs, és nem volt ilyen szerződés.
Elég hülyeség, hogy azóta se mondták fel ezt a régi megállapodást - persze, lehet, hogy ez nem olyan egyszerű, mint ahogy hisszük. Bár nem rég olvastam, hogy pl. Romániával is volt ilyen, és akkor szűnt meg, amikor Románia is úniós tag lett.
ezt most rosszul gondolod mert Canada es Magyarorszag kozott VAN NYUGDIJ EGYEZMENY
 
A romanokkal milyen egyezmeny van mert rajuk is vonatkozik legalabbis az ott elo magyarokra.
Tudom van ez az egyezmeny de most fontos is mert baj van az orosz nyugdij kifizetesekkel.
Egyenlobben az egyenloknel.

Canada csak azt az idot fizeti miota itt vagy. Az otthoni nyugdij befiztest ki kell kerni aki otthon is dolgozott.
 
ez azert canadafele igen erdekes es furfangos szabalyozason megy keresztul
valahogy az ukranoke ecccerubbnek tunik -- vajh miert ?

Utána kéne nézni, hogy a szerződések hogy néznek ki konkrétan. Gondolom, nem egyforma a kettő, aminek szintén számos oka lehet.
 
A romanokkal milyen egyezmeny van mert rajuk is vonatkozik legalabbis az ott elo magyarokra.
Tudom van ez az egyezmeny de most fontos is mert baj van az orosz nyugdij kifizetesekkel.
Egyenlobben az egyenloknel.

Canada csak azt az idot fizeti miota itt vagy. Az otthoni nyugdij befiztest ki kell kerni aki otthon is dolgozott.

Nem tudom, jelenleg mi van a románokkal.
Egy szerződés két fél megegyezése, gondolom, Kanadának is így felelt meg, azért van így - nem hiszem, hogy egyoldalúan Magyarország adta a szerződés feltételeit.
 
A canadai magyar nyugdijmegallapodas az azokra vonatkozik akik otthon dolgoztak valamenyi idot, de mi van azokkal a magyarokkal akik nem dolgoztak otthon semmit de magyar allampolgarok es ok is kaphatnak nyugdijat mint az ukranok vagy az erdelyiek......
 
Itt van a cikkben a válasz:
"Ukrajna és Magyarország között érvényben van az egykori Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság által 1963. július 1-jén kelt „Együttműködés a szociális ellátás területén” című szerződés. A Szerződés 4. cikkelye 1. pontja szerint ....
Amikor ezt a szerződést megkötötték, vajon a jövőbe láttak?
Látták előre, hogy a Szovjetunió nem marad fenn az idők végezetéig, és belevették a szerződésbe, hogy a szerződés a szerződő felek megszűnése után is érvényben marad? Ez is egyfajta "világörökség", aminek a fennmaradásán majd évezredeken keresztül fáradozni kell?
 
A canadai magyar nyugdijmegallapodas az azokra vonatkozik akik otthon dolgoztak valamenyi idot, de mi van azokkal a magyarokkal akik nem dolgoztak otthon semmit de magyar allampolgarok es ok is kaphatnak nyugdijat mint az ukranok vagy az erdelyiek......
Melitta, ez csak "egyesek" kiváltsága. Mi, akik "kettesek" vagyunk, nos nekünk az a kiváltságunk, hogy előteremthetjük az "egyesek" nyugdíját.
 
W
Javítsatok ki, ha rosszul tudom, de a magyar nyugdíjasok is kérhetnek ilyesmit külföldön, ugye?

Mit gondoltok, ha menekültként jönnének át, akkor mennyit kellene nekik fizetni azon túl, hogy etetni és lakóhelyet kellene biztosítani nekik. Én úgy tudom, hogy egy személynek több száz euró "segélyt" kellene adnunk, többet, mint amennyit itt sokan egy hónap alatt munkával megkeresnek.

Szerintem a nyugdíjjal jobban járunk, mert így legalább képesek gondoskodni saját magukról és esetleg, ha bírnak dolgozni, még munkát is vállalhatnak. Biztos, hogy vállalnak is, mert aki otthon marad, általában ők is abból élnek, amit Lengyelországból, Szlovákiából és tőlünk hazaküldenek.

Higgyétek el, nem egy álom ez az Urajnából menekülőknek.

Itt is el lehet mondani, amit Irakról, Szíriáról, hogy nem kellett volna sok milliárd dollárért felforgatni az életüket és akkor élhetnének békében a saját hazájukban. Még ha szegényebben is mint mi, mégis csak az az ő hazájuk.
 
Javítsatok ki, ha rosszul tudom, de a magyar nyugdíjasok is kérhetnek ilyesmit külföldön, ugye?
Csak azon országokban, amelyekkel van hasonló érvényes szerződés.
Mit gondoltok, ha menekültként jönnének át, akkor mennyit kellene nekik fizetni azon túl, hogy etetni és lakóhelyet kellene biztosítani nekik. Én úgy tudom, hogy egy személynek több száz euró "segélyt" kellene adnunk, többet, mint amennyit itt sokan egy hónap alatt munkával megkeresnek.
Miért is kellene menekültekként jönniük?
Mi elől menekülnének?
Ezen az alapon BÁRMELY országból érkezhetnének és nyugdíjat kellene adnunk mindenkinek.
Szerintem a nyugdíjjal jobban járunk, mert így legalább képesek gondoskodni saját magukról és esetleg, ha bírnak dolgozni, még munkát is vállalhatnak. Biztos, hogy vállalnak is, mert aki otthon marad, általában ők is abból élnek, amit Lengyelországból, Szlovákiából és tőlünk hazaküldenek.
Szerintem meg nem.
Ugyanis itt egyszerűen arról van szó, hogy külhoni szavazatokért a regnáló államvezetés hagyja a jelenlegi formájában - jókora kiadást generálva - tovább működni, holott, ahogy már talán itt is megírtam, egyszerűen azt lehetne feltételként szabni, hogy 5/10 év adott országban eltöltött munkaviszony (és megfizetett nyugdíjjárulék) esetén folyósítható.
Higgyétek el, nem egy álom ez az Urajnából menekülőknek.
Amennyiben a londonba kitántorgott magyar fiatalokat is menekültként aposztrofáljuk, helyálló a jelződ. egyébként, semmiképp. Miért is lenne a sok nyugdíjas menekült???? És miért csak a nyugdíjas???
Te úgy érzem , kevered a szezont a fazonnal.
Aki "nálunk lakhellyel rendelkezik", azaz ÁTKÖLTÖZIK! A menekültre nem igazán ez jellemző. Mindamellett az átlag ukrán helyzete tényleg nem rózsás, de az átlag magyaré sem.
Itt is el lehet mondani, amit Irakról, Szíriáról, hogy nem kellett volna sok milliárd dollárért felforgatni az életüket és akkor élhetnének békében a saját hazájukban. Még ha szegényebben is mint mi, mégis csak az az ő hazájuk.
Már bocsáss meg, elolvastad te az eredeti cikket?
Egy jó 50 éve másik országgal (más körülmények mellett) kötött szerződést hosszabbítottak meg automatikusan, amelyet nem alakítottak hozzá az időközben iváltozásokhoz. És mivel az ukrán nyugdíj (meg az egész gazdaság, kb 10* olyan gyorsan romlik, mint a magyar - pedig az sem piskóta - ezt kihasználják azok az ukránok, akik ki tudják használni.
Mindezzel semmi baj nem lenne, ha az állam nem vette volna el a szolgálati és rokkant nyugdíjakat a MAGYAR állampolgároktól és ha lenne rá fedezet a magyar költségvetésben. De mivel egyik sem ...
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. 5. osztály nat 2020 természettudomány tantárgyhoz esetleg tudnátok dolgozatot küldeni? köszönöm szépen előre is a segítségeteket!
Valakinek meg van azangol tz? Project 5 unit 3?Sziasztok! Mivel az interneten nem találtam ezt a témazárót gondoltam meg kérdezem hogy valakinek van e ilyen lapja mert pl már meg írta vagy valami.....fontossak lennének a feladatok... Köszönöm ha valaki segít.
Lucan0 wrote on angel1208's profile.
Kedves Angel sehol nem találom a zsebkendőm hová tetted?
Stieb Gabriella wrote on ronix7-7's profile.
Szia! Szeretném megkérdezni, hogy Széplaki Erzsébet Szövegértést fejlesztő gyakarlatok 5 évfolyam részére, fel tudnád tölteni? Szerintem Apáczais. Köszönöm szépen.
kÖSZI A KALAPOT!!! ÜDV ATTILA

Statisztikák

Témák
37,466
Üzenet
4,622,071
Tagok
604,421
Legújabb tagunk
Johanna Zsuzsa
Oldal tetejére