Minősítésre és pedagógiai-szakmai ellenőrzésre készülők tudásmegosztása

kros

Állandó Tag
Állandó Tag
A 326-os mai napon hatályos szövegében ez a pont már nem szerepel. Ez egyenlő az eltörléssel. Az viszont él, hogy hány Ped 1-ben töltött év után vagy köteles a Ped 2-be jelentkezni. Rossz a számmemóriám, de azt hiszem legkorábban 6, legkésőbben 9 és az utolsó lehetőség ha a 9. évben tett sikertelen, akkor ugye 11. Ha jól számolom, akkor 13+9= 22, ha marad ez a helyzet, akkor 22-ig kellene a kollégáknak minősíttetni magukat, hacsak bele nem esnek a minden évben kiadott kötelező feltöltők közé. Vagyis a a szakmai gyakorlati éveid száma is befolyásolhatja, hogy mikor kell jelentkened.
A 2017/2018-as céldátum már nem szerepel, másutt sem, vagyis a 2013. szeptember 1-jei általános besorolás (ped1)-ben eltöltött idő számít.
vagyis 6 év elteltével lehet, 9 évvel viszont kötelező a minősítés, tehát a 2022 az új végső határnap.
Röviden: az általános szabály lépett érvénybe mindenkinek.
 

Verőce

Állandó Tag
Állandó Tag
Én óvodai viszonylatban kérdezem. Ott 6,5 óra a napi kötelező munkaidő. Ezek szerint ebben az időintervallumban kell a hospitálást is megtenni. A helyettesítést meg kell oldanunk.

Én úgy gondolom, ezt a kérdést rugalmasan kell kezelni. A hospitálás mindenkinek hasznos, de ha nem muszáj, iskolában sem a tanítási óra terhére történik. Erre (is) jó lehet az a bizonyos kötött munkaidő, de ha abban nem megoldható, akkor ott a 32 órán felüli rész. Sőt, ha valami szakmailag kiemelkedő esemény várható, akkor a szabadidőmből is szívesen áldozok rá. (Ezt nem várnám el minden kollégától...) Ha egy óvodában másképp nem megoldható, akkor megszervezném a helyettesítést. Lehet, hogy épp a vezetőnek van is erre óraszáma.
 

cseplinné

Állandó Tag
Állandó Tag
Én úgy gondolom, ezt a kérdést rugalmasan kell kezelni. A hospitálás mindenkinek hasznos, de ha nem muszáj, iskolában sem a tanítási óra terhére történik. Erre (is) jó lehet az a bizonyos kötött munkaidő, de ha abban nem megoldható, akkor ott a 32 órán felüli rész. Sőt, ha valami szakmailag kiemelkedő esemény várható, akkor a szabadidőmből is szívesen áldozok rá. (Ezt nem várnám el minden kollégától...) Ha egy óvodában másképp nem megoldható, akkor megszervezném a helyettesítést. Lehet, hogy épp a vezetőnek van is erre óraszáma.

Egyetértek Veled mindenben. Én is a szabadidőmből szoktam a hospitálásokat és továbbképzéseket stb. megtenni, mivel hasznosnak tartom. A helyettesítés legtöbbször sikerül (sikerült) is, azonban amióta óvoda összevonások történtek és a jelenlegi vezetőnk és a helyettese több óvoda körül "forog" , és az intézményünket vezető kolléga csoportban is dolgozik (tehát nem függetlenített), csak az óvónő kollégákra tudunk támaszkodni. S mivel a belső önértékeléses munkákkal az adminisztrációk is növekedtek, ezeket is mind a 32+ 4 óra terhére tudjuk megtenni. Szerintem túlságosan túl vagyunk terhelve! Azok is akik az ezzel járó feladatokat ellátják és azok is akik a csoportban adott időben helytállnak. S ahogy olvastam a nevelést segítő (ped. asszisztensek ) minősítő eljárását is bevezetik, ehhez is ki kellene dolgoznunk a intézményben 2016. október 1-jéig a helyi értékelési szabályzat előírásait is, s majd később a minősítésüket és a vele együtt járó adminisztrációkat is. :(
 

ladysla

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
... nevelést segítő (ped. asszisztensek ) minősítő eljárását is bevezetik, ...
Valamelyik OH-s ppt-ben többször is azt olvastam, hogy a NOKS pedagógus végzettségűekről beszél. Ezt én úgy értelmezem, hogy a pedassz nem kerül be, ha nincs pedagógus diplomája. Tévedek? A törvényt nem kerestem meg a pontos szövegért.
 

Gagamail

Állandó Tag
Állandó Tag
Valamelyik OH-s ppt-ben többször is azt olvastam, hogy a NOKS pedagógus végzettségűekről beszél. Ezt én úgy értelmezem, hogy a pedassz nem kerül be, ha nincs pedagógus diplomája. Tévedek? A törvényt nem kerestem meg a pontos szövegért.
Igen, rájuk vonatkozik.
326/2013-as Kr. 8.§
"(1b)37 A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében a minősítő vizsga - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - magában foglalja ..."

Persze ettől még sok munka, "munka mellett".
 

Nadinee

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!
Én is novemberi feltöltő vagyok. Német nemzetiségi suliban tanítok iskolaotthonos rendszerben. Matematikából fogok minősülni, mert annak oktatása 2 nyelvű. Szabadon választottként szociogrammot szeretnék elkészíteni a másodikosaimmal. Nincs valakinek véletlenül valami egyszerűsített forma? Én összeeszkábáltam egyet, de nem tudom mennyire megfelelő. Vagy később tüntessem fel,hogy saját kútfőből készítettem?
Köszönöm Nadine
 

Verőce

Állandó Tag
Állandó Tag
ÚJ! A 2017. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című dokumentum, az Útmutató negyedik, javított változata nyújt segítséget.

ÚJ! A 2017. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (pdf)
ÚJ!
A 2017. évi minősítővizsga. minősítési eljárás során az e-portfólióba feltöltendő dokumentumok mennyisége az emberi erőforrások minisztere jóváhagyása alapján az alábbiak szerint változik:

ÚJ! A 2017. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő dokumentum az e-portfólióba feltöltendő dokumentumok mennyiségéről (pdf)

"A 2017. évi minősítésre vonatkozó kiegészítő útmutatók felületen történő frissítéséről hamarosan a honlapról tájékozódhat. A portfólió elkészítése, feltöltése a miniszter által jóváhagyott alábbi módosítások, egyszerűsítések figyelembe vételével szükséges:
a. 6 óra/foglalkozásterv helyett 4 óra/foglalkozásterv
b. 4-6 szabadon választható dokumentum helyett 2-5 db szabadon választható dokumentum"

Pedagógus munkakör köznevelési intézményben, alapfokú művészetoktatási intézményben, ahol óra/foglalkozás tartása releváns

A változások alapján a feltöltendő dokumentumok köre:
 • szakmai önéletrajz
 • a pedagógus portfóliója tartalmának eredetiségéről szóló nyilatkozat
 • intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolás
 • szakmai életút értékelése
 • pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása
 • csoportprofil/egyéni profil/csoportprofil és nevelési terv/növendékprofil
 • tematikus terv/egyéni fejlesztési terv
 • tematikus terv/egyéni fejlesztési terv reflexiója
 • 4 db óra-/foglalkozásterv
 • 4 db óra-/foglalkozásterv reflexiója
 • esetleírás
 • hospitálási napló
 • hospitálási napló reflexiója
 • 2-5 db szabadon választható dokumentum
 • 2-5 db szabadon választható dokumentum reflexiója – amennyiben releváns
 

Verőce

Állandó Tag
Állandó Tag
"Megnyílt az elektronikus felület, ahová 2016. november 25-ig kell feltölteniük portfóliójukat/pályázatukat azoknak a pedagógusoknak, akik szerepelnek az oktatásért felelős miniszter által kiadott 2017. évi minősítési tervben Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatot, valamint Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítésben. Az érintett pedagógusoknak portfóliót, illetve Mesterpedagógus/Kutatótanár pályázatot kell készíteniük és véglegesíteniük."

2016. október 12. https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogusminosites/megnyilt_az_e_portfolio2017/
 

vimoni

Állandó Tag
Állandó Tag
Segítség kéne. Egy kolléga 2014-ben lett kinevezve ped. asszisztensnek érettségivel. Nyáron megszerezte a pedagógus diplomáját. Eddig pedagógus asszisztensként volt gyakornok július óta a pedagógus bértáblával. Februártól van pedagógus álláshely és oda lesz felvéve. Így már pedagógusként kell majd minősíteni. Mikor? Beleszámít-e a ped. asszisztensi időszak és ott is melyik (diplomás, vagy mind)? Más az elvárás gyakornokként a két munkakörben. Írjuk át a szabályzatot, vagy mit kell csinálni?
 

ladysla

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
Segítség kéne. Egy kolléga 2014-ben lett kinevezve ped. asszisztensnek érettségivel. Nyáron megszerezte a pedagógus diplomáját. Eddig pedagógus asszisztensként volt gyakornok július óta a pedagógus bértáblával. Februártól van pedagógus álláshely és oda lesz felvéve. Így már pedagógusként kell majd minősíteni. Mikor? Beleszámít-e a ped. asszisztensi időszak és ott is melyik (diplomás, vagy mind)? Más az elvárás gyakornokként a két munkakörben. Írjuk át a szabályzatot, vagy mit kell csinálni?
Összesen mennyi bármilyen alkalmazotti éve van? Ha van 6 év bármilyen munkaviszonya (utcaseprő is jó), akkor ped1 lesz. 2 év szakmai gyakorlattal is ped1 lenne, de ahhoz feltételek vannak. Az egész témát egyébként a szakértőisben többször is elemezték, érdemes lenne végignézni.
A 326-ost tanulmányozd :)
 
Oldal tetejére