Orbán Viktor aláírta, letelepíthetik a migránsokat hazánkban

Hogy mennyire kínos ez a helyzet az Orbán-kormány számára, azt jól jelzi, hogy eredményként próbálja felmutatni azt, hogy a britek négy, de szükség esetén akár hét éven át is korlátoznák az unióból újonnan érkező külföldi munkavállalóknak járó, foglalkoztatással összefüggő juttatásokat (vö.: kalandvágyás).

Elvégre Orbán Viktor aláírásával ratifikálta az Európai Unió állam- illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács pénteki zárónyilatkozatát, amely mások mellett leszögezte: végre kell hajtani a menekültek szétosztásáról hozott döntést!

Ezt hívják menekültkvótának a Habony-művekben.

Ezek szerint megváltozott az úgynevezett magyar megoldás? Mert a kormányfő, miközben azt magyarázta el, hogy miért is jó, ha diszkriminálják Londonban a magyar munkavállalókat, a bevándorlás kapcsán arról beszélt, hogy a Tanács döntésével “most először az Európai Unióban elfogadták a magyar megoldást”.

Csak szegény Kósa Lajosnak nem szóltak erről, ő még szombaton is azon lelkendezett, hogy már kétmillióan támogatták aláírásukkal a Fidesz-frakció kezdeményezését, betelepítési kvóta elleni aláírásgyűjtést.

Márciusban lesz a következő EU-csúcs, addigra talán hazánkba betelepített migránsokkal izgulhatunk azon, hogy mire bólint rá a magyar kormányfő.

S hogy mi ebből a tanulság? Felelős ember nem ír alá olyan papírt, amin fideszes logó van! Soha.

Alfahír nyomán

Elképesztő árulásnak nevezték Orbán tettét

A ellenzéki pártok nemtetszésüket fejezték ki azzal kapcsolatosan, hogy Orbán Viktor megszavazta a menekültek kvóták szerinti elosztását tartalmazó záródokumentumot pénteken az EU-csúcson.

Orbán Viktor is megszavazta a menekültek kvóták szerinti elosztását tartalmazó záródokumentumot pénteken az EU-csúcson.

Kiderült, hogy „az elmúlt egy évben tízmillió magyar embernek hazudott a kormányfő”, mivel a plakátkampányban azt mutatta be, hogy a kvóták szerinti elosztás káros, és nem enged be egy menekültet sem. Orbán Viktor „átvert kétmillió embert, a saját támogatóit, akik aláírták a menekültek befogadása elleni aláírásgyűjtő ívet”. Ezzel a miniszterelnök „politikai celebbé” vált, aki csak plakátokon sikeres, nem képes arra, hogy Brüsszelben megvédje az álláspontját, és így az országot sem tudja megvédeni – hangoztatta a DK.

A brüsszeli sajtótájékoztatón egy újságírói kérdésre Orbán Viktor is elismerte, hogy megszavazta a döntést, és felhívta a figyelmet arra, hogy a záródokumentumot mindig egyhangúlag fogadják el a tanácsban.

A kormány szerint félreértelmezik a záródokumentumot
A kormányszóvivő szerint akik a záródokumentum visszautalásait megpróbálják félreértelmezni, nem ismerik az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusát. Kovács Zoltán szombaton az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta: az ellenzéki pártok nyilatkozataiból az látszik, hogy nem értik vagy tudatosan félremagyarázzák az EU-csúcson történteket.
A politikus elmondása szerint a többek által hivatkozott utalás a tavaly nyári tanácsi döntésre vonatkozik: ennek alapján a következő két évben 40 ezer közel-keleti és észak-afrikai menekültet helyeznek át Olaszországból és Görögországból más uniós tagállamokba önkéntes vállalás alapján. Hangsúlyozta: ez önkéntes szétosztási mechanizmus volt, Magyarország sohasem szavazta meg a kötelező szétosztási kvótát, mi több, csakúgy mint Szlovákia, az Európai Bírósághoz fordult a kötelező betelepítési kvótarendszer ellen.

Budapest álláspontja változatlan, szó sem lehet betelepítési kvótáról, az eddigi európai migrációs politika megbukott, ezért javasoltak a visegrádi négyek a határok megvédésén alapuló tervet – jegyezte meg a kormányszóvivő.

Kovács Zoltán kiemelte: a mostani EU-csúcson először sikerült elfogadtatni a tavaly szeptember óta képviselt magyar álláspontot, hogy az első és legfontosabb feladat az európai határok védelme, és illegálisan senki nem léphet be az Európai Unióba, továbbá a schengeni szabályokat mindenkinek érvényesítenie kell. Ha ez korábban megtörtént volna, nem lenne szükség olyan lépésekre, mint Ausztriában az elmúlt napokban – tette hozzá.

Magyar Nemzet nyomán

Alább olvasható az a nyilatkozat amit Orbán Viktor aláírt:

Európai Tanács, 2016. február 18–19 – Következtetések a migrációról

II. MIGRÁCIÓ

4. Az Európai Uniót érintő migrációs válság kezelése során a migránsáradat mielőbbi megfékezésére, külső határaink védelmére, az illegális migráció csökkentésére és a schengeni térség integritásának védelmére kell törekedni. Az Európai Tanács ezen átfogó megközelítés részeként az elnökségtől és a Bizottságtól kapott részletes jelentések alapján felmérte a decemberben elfogadott iránymutatások végrehajtásának állását.

5. Az Európai Tanács üdvözli a NATO arra vonatkozó döntését, hogy segíti az Égei-tengeren zajló jogellenes átkelés kapcsán végzett felderítési, nyomon követési és megfigyelési műveletek végrehajtását, és felhívja a NATO minden tagját, hogy aktívan támogassák ezt az intézkedést. Az EU-nak – mindenekelőtt a FRONTEX-nek – szorosan együtt kell működnie a NATO-val.

6. Az EU-Törökország cselekvési terv teljes körű, gyors végrehajtása továbbra is prioritás, a migránsáradat megfékezése, valamint az emberkereskedő- és embercsempész-hálózatok felszámolása érdekében. Törökország tett lépéseket a cselekvési terv végrehajtása érdekében, többek között a szíriai menekülteknek a török munkaerőpiacra való belépése és az Unióval folytatott adatcsere terén. Továbbra is túlságosan nagy számban érkeznek azonban migránsok Törökországból Görögországba. Ezért számottevő mértékben és tartósan csökkenteni kell a Törökországból az EU területére történő jogellenes belépések számát. Ehhez a cselekvési terv hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a török fél részéről is újabb határozott intézkedésekre van tesz szükség. Az Európai Tanács üdvözli a Törökországnak nyújtandó menekülttámogatási keretről született megállapodást, valamint felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a prioritást élvező projekteket mihamarabb valósítsák meg. Üdvözli továbbá a Törökországgal megvalósítandó, hiteles önkéntes humanitárius befogadási program előkészítésében elért előrehaladást.

7. Emellett:

a) a harmadik országokkal fennálló kapcsolatokat illetően a jelenleg kidolgozás alatt álló, konkrét országoknak nyújtandó átfogó és egyedi ösztönzők bevezetéséhez – amelyek az eredményes visszaküldést és visszafogadást hivatottak biztosítani – az Unió és a tagállamok teljes körű támogatása szükséges. Az Európai Tanács továbbá felhívja a Bizottságot, a főképviselőt és a tagállamokat, hogy kövessék nyomon és kezeljék az olyan tényezőket, amelyek a migrációs áramlások kiváltó okai lehetnek;

b) tovább kell folytatni és gyorsítani kell a vallettai csúcstalálkozón elfogadott intézkedések – különösen a 16 kiemelt intézkedés elfogadott listájának – végrehajtását és operatív nyomon követését;

c) a szíriai menekültek és a Szíriával szomszédos országok számára továbbra is biztosítani kell a humanitárius segítségnyújtást. Ez a sürgető feladat az egész világ felelőssége. Ebben az összefüggésben az Európai Tanács üdvözli a február 4-én Londonban megrendezett, a Szíriának és a térségnek nyújtandó támogatással foglalkozó konferencia eredményét, és a Bizottságot, a tagállamokat és a többi adományozó országot felszólítja arra, hogy mielőbb tegyenek eleget vállalásaiknak;

d) a nyugat-balkáni útvonalon folyamatosan érkező irreguláris migránsok áradata továbbra is súlyos problémát jelent, amelynek kezeléséhez ezután is szükség van az összehangolt fellépésre, valamint fel kell hagyni a migránsok más uniós országokba való továbbküldésének gyakorlatával és az útvonal különböző szakaszain a különböző intézkedések koordinálatlan alkalmazásával: figyelembe kell venni az érintett tagállamokban ebből fakadó humanitárius következményeket. Mindemellett éberen oda kell figyelni az esetleges más útvonalakkal kapcsolatos fejleményekre, hogy szükség esetén készen álljunk a gyors és összehangolt fellépésre;

e) a Tanács 2016. február 12-én ajánlást fogadott el. Fontos, hogy összehangolt módon, a nehéz helyzetben lévő tagállamoknak nyújtott megfelelő támogatással helyreállítsuk a szabad mozgást biztosító térség rendes működését. El kell érnünk azt, hogy a schengeni térség valamennyi tagja újra teljes körűen alkalmazza a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexet, és a külső határon megtagadja a beléptetést azon harmadik országbeli állampolgároktól, akik nem tesznek eleget az előírt beutazási feltételeknek, vagy akik, noha erre lehetőségük volt, nem nyújtottak be menedékjog iránti kérelmet, mindezek során figyelembe véve a tengeri határok sajátosságait, és tennünk kell ezt egyebek között az EU-Törökország cselekvési terv rendelkezéseinek végrehajtása révén;

f) a menekültek személyazonosságának megállapítása, regisztrációja és ujjnyomatuk levétele, valamint a személyek és az úti okmányok biztonsági ellenőrzése szempontjából egyre hatékonyabban működnek az Unió segítségével létrehozott tranzitzónák, azonban így is sok még a tennivaló; különösen teljesen működőképessé kell tenni a tranzitzónákat, biztosítani kell a beléptetésekkor a teljes, 100%-os személyazonosság-megállapítást és regisztrációt (és ennek keretében az európai adatbázisokban – és köztük különösen a Schengeni Információs Rendszerben – a keresések szisztematikus lefuttatását az uniós jog előírásainak megfelelően); teljeskörűen végre kell hajtani az Unión belüli áthelyezési folyamatot; meg kell fékezni az irreguláris migránsok és a menedékkérők továbbutazását, valamint gondoskodni kell olyan befogadóállomásokról, amelyek alkalmasak a migránsok emberhez méltó körülmények közötti elhelyezésére arra az időre, amíg a helyzetüket tisztázzák. A menedékkérők nem választhatják meg szabadon, hogy melyik tagállamban kívánnak menedékjogért folyamodni;

g) a nyugat-balkáni útvonalon haladéktalanul javítani kell a migránsok humanitárius helyzetét, és ehhez az összes rendelkezésre álló uniós és nemzeti eszközt igénybe kell venni. A Európai Tanács véleménye szerint e célból biztosítani kell, hogy az Unió mostantól egyéb szervezetekkel, például az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával együttműködésben – a Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem uniós Főigazgatóságának tapasztalatait felhasználva – képes legyen az Unió határain belül humanitárius segítséget nyújtani a menekült- és migránsáradat miatt túlterhelt országok támogatására. Az Európai Tanács üdvözli, hogy a Bizottság mielőbb konkrét javaslatokat kíván előterjeszteni;

h) valamennyi tavaly decemberben elfogadott intézkedést a lehető leggyorsabban végre kell hajtani, a migránsok Unión belüli áthelyezésére vonatkozó határozatokat, valamint a visszaküldést és a visszafogadást biztosító intézkedéseket is beleértve. Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló javaslatot illetően fel kell gyorsítani a munkát, hogy még a holland elnökség idején megszülessen a politikai megállapodás az ügyben, és az új rendszer a lehető leghamarabb megkezdje működését;

i) az Európai Tanács felkéri az Európai Beruházási Bankot, hogy a Bizottsággal közösen mielőbb fogalmazza meg arra vonatkozó elképzeléseit, hogy miként tudna hozzájárulni az uniós intézkedésekhez.

8. A decemberben elfogadott átfogó stratégia csak abban az esetben lesz eredményes, ha annak minden elemét egyszerre hajtjuk végre, és az intézmények és a tagállamok az intézkedéseiket teljes mértékben koordinálva működnek együtt. Ugyanakkor előre kell lépnünk a tekintetben is, hogy egy humánus és hatékony menekültpolitika biztosítása érdekében megreformáljuk a jelenlegi uniós keretet. Ennek érdekében a mai mélyreható megbeszéléseket követően fel fogjuk gyorsítani az előkészületeket annak érdekében, hogy az Európai Tanács következő ülésén átfogó vitát folytathassunk. A márciusi ülésen – pontosabb elemzések alapján – további iránymutatásokat kell meghatároznunk és meg kell hoznunk a jövőbeli intézkedésekre vonatkozó döntéseinket.

Forrás: Európai Tanács
eu tanacs.jpg
 
Feleve vitazunk a semmin,hisz ha alairta akkor mar kar tovabb ragozni nepszavaztatni.
Azota nem volt ujabb alairas es jelenleg sincs napirenden. Ezt viszont a mai a hiradoba mondtak be.
A kvota nelkui elosztas megvetozta .
Valahogy csak zoldagra vergodunk a sok mediaba hogy talan ujbol osszejonnek es valami kozos megoldast fognak talalni.
A belugyminiszterek talan sikeresebben oldjak meg mint a kormanyfok miniszterelnokok. Nekik nem presztizs vesztes az engedmenyek mint egy orszag vezetojenek.
 
Feleve vitazunk a semmin,hisz ha alairta akkor mar kar tovabb ragozni nepszavaztatni.
Azota nem volt ujabb alairas es jelenleg sincs napirenden. Ezt viszont a mai a hiradoba mondtak be.
A kvota nelkui elosztas megvetozta .
Valahogy csak zoldagra vergodunk a sok mediaba hogy talan ujbol osszejonnek es valami kozos megoldast fognak talalni.
A belugyminiszterek talan sikeresebben oldjak meg mint a kormanyfok miniszterelnokok. Nekik nem presztizs vesztes az engedmenyek mint egy orszag vezetojenek.
Feleve vitazunk a semmin,hisz ha alairta akkor mar kar tovabb ragozni nepszavaztatni.
Azota nem volt ujabb alairas es jelenleg sincs napirenden. Ezt viszont a mai a hiradoba mondtak be.
A kvota nelkui elosztas megvetozta .
Valahogy csak zoldagra vergodunk a sok mediaba hogy talan ujbol osszejonnek es valami kozos megoldast fognak talalni.
A belugyminiszterek talan sikeresebben oldjak meg mint a kormanyfok miniszterelnokok. Nekik nem presztizs vesztes az engedmenyek mint egy orszag vezetojenek.

Melitta!
Nem tudom miről beszélsz/ írsz.
El szoktad olvasni a cikkeket amiket ide is beteszel?
Pár napja betettél egy cikket, arról, hogy 1xxx menekült letelepítését MÁR aláírta OV.
Pár hónapja betettél egy cikket, hogy az ellenzék hangot adott annak: felesleges a népszavazás, mert már aláírták a doksit.

Megy a népbutítás már egy fél éve, meg az ujjal mutogatás majd a népre októberben... mert annyira "tökös" vezetőt választott magának a nép, mint az óvódás szintű Viktorkát, aki meghúzza Merkelke haját a délutáni pihenő során, azzal a felkiáltással, hogy "de hát Merkelke akarta, hogy húzzam meg a haját"

"A belugyminiszterek talan sikeresebben oldjak meg mint a kormanyfok miniszterelnokok."
Nem nyert, ugyanis a miniszterek a miniszterelnökök alatt vannak. Tehát úgy sz*rnak ahogy azt nekik fentről megmondják, mert ha nem akkor kikerülnek a prixisből, 'oszt mehetnek családostul az utcára nyáron seperni, télen pedig havat lapátolni, FELTÉVE ha bekerülnek a közmunkaprogramba... ami tudjuk kiknek az irányítása alatt áll.... 3:)

Az egész herce hurca csak parasztvakítás. ;)
 
Az eu tanacsa atiranyitotta belugy miniszteri hataskorba a menekultek megolasdasanak kidolgozasat. ergo a eu tag orszagok belugyminiszterei fognak javaslatokat teni es kozos nevezore hozni a megoldast a menekultek kezelesere. Leglabbis jelenleg igy nez ki a legujabb nyilatkozat.

Pár napja betettél egy cikket, arról, hogy 1xxx menekült letelepítését MÁR aláírta OV.
Pár hónapja betettél egy cikket, hogy az ellenzék hangot adott annak: felesleges a népszavazás, mert már aláírták a doksit.

A lenyegen nem valoztat , es eleg sokat olvasok legalabb napota 7orat vagy tobbet biztos es hogy Orban ur alairta teny kint van az eus oldalon, hogy ezt az MSZP is megerositette es minden ellezeki part hetek ota ezt szajkoza.

A beirasokbol latva nem igazan olvasta mindenki........

A nepszavazast a nep szokta kezdemenyezni mar a neveben is benen van.

Amiert ezt sokan fontosnak tartjak,hogy nem a menekultek befogadasarol van szo mert azt alairta es tudomasul van veve, hanem a valodi ok amiert akarja a nepszavazast az inkabb az o politikajanak megerositeset varja ettol es legkevesbe a menekultekrol szol hisz alairta nincs errol mit szavaztatni.
Oknak vagy urugynek jo ez a menekultkartya.

Az egész herce hurca csak parasztvakítás. ;)
az
 
Oknak vagy urugynek jo ez a menekultkartya.
Ebben egyetértünk. Ez ki fog tartani a kövi választásokig, ezt lehet még csócsálni jó hosszú ideig.


"z eu tanacsa atiranyitotta belugy miniszteri hataskorba a menekultek megolasdasanak kidolgozasat. ergo a eu tag orszagok belugyminiszterei fognak javaslatokat teni es kozos nevezore hozni a megoldast a menekultek kezelesere"

Igen, de azt is mondták, hogy a belügyminiszterek nem fognak másként dönteni, mint a felettük állók, hiába is találja ki ezt az EU, mert az EU-nak nincs beleszólási joga az országok döntéshozatali "protokolljába".
 
Az eu tanacsa atiranyitotta belugy miniszteri hataskorba a menekultek megolasdasanak kidolgozasat. ergo a eu tag orszagok belugyminiszterei fognak javaslatokat teni es kozos nevezore hozni a megoldast a menekultek kezelesere. Leglabbis jelenleg igy nez ki a legujabb nyilatkozat.A lenyegen nem valoztat , es eleg sokat olvasok legalabb napota 7orat vagy tobbet biztos es hogy Orban ur alairta teny kint van az eus oldalon, hogy ezt az MSZP is megerositette es minden ellezeki part hetek ota ezt szajkoza.

A beirasokbol latva nem igazan olvasta mindenki........

A nepszavazast a nep szokta kezdemenyezni mar a neveben is benen van.

Amiert ezt sokan fontosnak tartjak,hogy nem a menekultek befogadasarol van szo mert azt alairta es tudomasul van veve, hanem a valodi ok amiert akarja a nepszavazast az inkabb az o politikajanak megerositeset varja ettol es legkevesbe a menekultekrol szol hisz alairta nincs errol mit szavaztatni.
Oknak vagy urugynek jo ez a menekultkartya.


az

Nem írta alá a kötelező kvótát. Hogy az MSZP megerősítette, az érv... :D

A "a többek által hivatkozott utalás a tavaly nyári tanácsi döntésre vonatkozik: ennek alapján a következő két évben 40 ezer közel-keleti és észak-afrikai menekültet helyeznek át Olaszországból és Görögországból más uniós tagállamokba önkéntes vállalás alapján.
Hangsúlyozta: ez önkéntes szétosztási mechanizmus volt, Magyarország sohasem szavazta meg a kötelező szétosztási kvótát, mi több, csakúgy mint Szlovákia, az Európai Bírósághoz fordult a kötelező betelepítési kvótarendszer ellen."

De azért csak rugózzatok tovább a semmin. ;)
A menekültkártya az olyan, mint a rasszistakártya? :)

Viszont most komolyan: ti miért szeretnétek annyira, ha migránsokat telepítenének hozzánk (akiket őrizni is kéne, különben elszivárognak németbe...)?
 
Na kérem, óriási szövegértési probléma van, ráadásul a - magukat a nemzet eszének tartó - ellenzéki liberális megmondóemberek körében is.
A hivatkozott dokumentum az önkéntes vállalás alapján történő betelepítésről szól, a népszavaztás pedig a kötelező, akaratunk ellenére történő betelepítés ellen lesz.

Tessék figyelmesebben olvasni, mert nem mindegy, hogy kecsesen ringó fecske, vagy recsegve fingó kecske!
 
ezt egyszer én is megkerdeztem a valasz az volt hogy rasszista vagyok és nincs bennem emberi érzés a szerencsétlenek iránt. de logikus valaszt nem kaptam.

Ha történetesen hófehérek lennének, és napszámban hánynák a kereszteket, akkor is azt mondanám, hogy a beleegyezésem nélkül, kötelező jelleggel ne telepítsenek ide. Akkor is rasszista vagyok?
 
Meg fasiszta is.

Még ennél is rosszabb: populista! Most ez az új átok. Igaz, hogy csupán azokat populistázzák, akik azt teszik, ami egy demokráciában a dolguk, de ez a kifejezés már a náci/fasiszta jelzőt is magában foglalja. Akire ráhúzzák a populistát, annak szerintük vége. Szerencsére az emberek nagy többsége ismeri az orwelli újbeszél nyelvet.
 
Hogy mennyire kínos ez a helyzet az Orbán-kormány számára, azt jól jelzi, hogy eredményként próbálja felmutatni azt, hogy a britek négy, de szükség esetén akár hét éven át is korlátoznák az unióból újonnan érkező külföldi munkavállalóknak járó, foglalkoztatással összefüggő juttatásokat (vö.: kalandvágyás).

Elvégre Orbán Viktor aláírásával ratifikálta az Európai Unió állam- illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács pénteki zárónyilatkozatát, amely mások mellett leszögezte: végre kell hajtani a menekültek szétosztásáról hozott döntést!

Ezt hívják menekültkvótának a Habony-művekben.

Ezek szerint megváltozott az úgynevezett magyar megoldás? Mert a kormányfő, miközben azt magyarázta el, hogy miért is jó, ha diszkriminálják Londonban a magyar munkavállalókat, a bevándorlás kapcsán arról beszélt, hogy a Tanács döntésével “most először az Európai Unióban elfogadták a magyar megoldást”.

Csak szegény Kósa Lajosnak nem szóltak erről, ő még szombaton is azon lelkendezett, hogy már kétmillióan támogatták aláírásukkal a Fidesz-frakció kezdeményezését, betelepítési kvóta elleni aláírásgyűjtést.

Márciusban lesz a következő EU-csúcs, addigra talán hazánkba betelepített migránsokkal izgulhatunk azon, hogy mire bólint rá a magyar kormányfő.

S hogy mi ebből a tanulság? Felelős ember nem ír alá olyan papírt, amin fideszes logó van! Soha.

Alfahír nyomán

Elképesztő árulásnak nevezték Orbán tettét

A ellenzéki pártok nemtetszésüket fejezték ki azzal kapcsolatosan, hogy Orbán Viktor megszavazta a menekültek kvóták szerinti elosztását tartalmazó záródokumentumot pénteken az EU-csúcson.

Orbán Viktor is megszavazta a menekültek kvóták szerinti elosztását tartalmazó záródokumentumot pénteken az EU-csúcson.

Kiderült, hogy „az elmúlt egy évben tízmillió magyar embernek hazudott a kormányfő”, mivel a plakátkampányban azt mutatta be, hogy a kvóták szerinti elosztás káros, és nem enged be egy menekültet sem. Orbán Viktor „átvert kétmillió embert, a saját támogatóit, akik aláírták a menekültek befogadása elleni aláírásgyűjtő ívet”. Ezzel a miniszterelnök „politikai celebbé” vált, aki csak plakátokon sikeres, nem képes arra, hogy Brüsszelben megvédje az álláspontját, és így az országot sem tudja megvédeni – hangoztatta a DK.

A brüsszeli sajtótájékoztatón egy újságírói kérdésre Orbán Viktor is elismerte, hogy megszavazta a döntést, és felhívta a figyelmet arra, hogy a záródokumentumot mindig egyhangúlag fogadják el a tanácsban.

A kormány szerint félreértelmezik a záródokumentumot
A kormányszóvivő szerint akik a záródokumentum visszautalásait megpróbálják félreértelmezni, nem ismerik az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusát. Kovács Zoltán szombaton az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta: az ellenzéki pártok nyilatkozataiból az látszik, hogy nem értik vagy tudatosan félremagyarázzák az EU-csúcson történteket.
A politikus elmondása szerint a többek által hivatkozott utalás a tavaly nyári tanácsi döntésre vonatkozik: ennek alapján a következő két évben 40 ezer közel-keleti és észak-afrikai menekültet helyeznek át Olaszországból és Görögországból más uniós tagállamokba önkéntes vállalás alapján. Hangsúlyozta: ez önkéntes szétosztási mechanizmus volt, Magyarország sohasem szavazta meg a kötelező szétosztási kvótát, mi több, csakúgy mint Szlovákia, az Európai Bírósághoz fordult a kötelező betelepítési kvótarendszer ellen.

Budapest álláspontja változatlan, szó sem lehet betelepítési kvótáról, az eddigi európai migrációs politika megbukott, ezért javasoltak a visegrádi négyek a határok megvédésén alapuló tervet – jegyezte meg a kormányszóvivő.

Kovács Zoltán kiemelte: a mostani EU-csúcson először sikerült elfogadtatni a tavaly szeptember óta képviselt magyar álláspontot, hogy az első és legfontosabb feladat az európai határok védelme, és illegálisan senki nem léphet be az Európai Unióba, továbbá a schengeni szabályokat mindenkinek érvényesítenie kell. Ha ez korábban megtörtént volna, nem lenne szükség olyan lépésekre, mint Ausztriában az elmúlt napokban – tette hozzá.

Magyar Nemzet nyomán

Alább olvasható az a nyilatkozat amit Orbán Viktor aláírt:

Európai Tanács, 2016. február 18–19 – Következtetések a migrációról

II. MIGRÁCIÓ

4. Az Európai Uniót érintő migrációs válság kezelése során a migránsáradat mielőbbi megfékezésére, külső határaink védelmére, az illegális migráció csökkentésére és a schengeni térség integritásának védelmére kell törekedni. Az Európai Tanács ezen átfogó megközelítés részeként az elnökségtől és a Bizottságtól kapott részletes jelentések alapján felmérte a decemberben elfogadott iránymutatások végrehajtásának állását.

5. Az Európai Tanács üdvözli a NATO arra vonatkozó döntését, hogy segíti az Égei-tengeren zajló jogellenes átkelés kapcsán végzett felderítési, nyomon követési és megfigyelési műveletek végrehajtását, és felhívja a NATO minden tagját, hogy aktívan támogassák ezt az intézkedést. Az EU-nak – mindenekelőtt a FRONTEX-nek – szorosan együtt kell működnie a NATO-val.

6. Az EU-Törökország cselekvési terv teljes körű, gyors végrehajtása továbbra is prioritás, a migránsáradat megfékezése, valamint az emberkereskedő- és embercsempész-hálózatok felszámolása érdekében. Törökország tett lépéseket a cselekvési terv végrehajtása érdekében, többek között a szíriai menekülteknek a török munkaerőpiacra való belépése és az Unióval folytatott adatcsere terén. Továbbra is túlságosan nagy számban érkeznek azonban migránsok Törökországból Görögországba. Ezért számottevő mértékben és tartósan csökkenteni kell a Törökországból az EU területére történő jogellenes belépések számát. Ehhez a cselekvési terv hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a török fél részéről is újabb határozott intézkedésekre van tesz szükség. Az Európai Tanács üdvözli a Törökországnak nyújtandó menekülttámogatási keretről született megállapodást, valamint felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a prioritást élvező projekteket mihamarabb valósítsák meg. Üdvözli továbbá a Törökországgal megvalósítandó, hiteles önkéntes humanitárius befogadási program előkészítésében elért előrehaladást.

7. Emellett:

a) a harmadik országokkal fennálló kapcsolatokat illetően a jelenleg kidolgozás alatt álló, konkrét országoknak nyújtandó átfogó és egyedi ösztönzők bevezetéséhez – amelyek az eredményes visszaküldést és visszafogadást hivatottak biztosítani – az Unió és a tagállamok teljes körű támogatása szükséges. Az Európai Tanács továbbá felhívja a Bizottságot, a főképviselőt és a tagállamokat, hogy kövessék nyomon és kezeljék az olyan tényezőket, amelyek a migrációs áramlások kiváltó okai lehetnek;

b) tovább kell folytatni és gyorsítani kell a vallettai csúcstalálkozón elfogadott intézkedések – különösen a 16 kiemelt intézkedés elfogadott listájának – végrehajtását és operatív nyomon követését;

c) a szíriai menekültek és a Szíriával szomszédos országok számára továbbra is biztosítani kell a humanitárius segítségnyújtást. Ez a sürgető feladat az egész világ felelőssége. Ebben az összefüggésben az Európai Tanács üdvözli a február 4-én Londonban megrendezett, a Szíriának és a térségnek nyújtandó támogatással foglalkozó konferencia eredményét, és a Bizottságot, a tagállamokat és a többi adományozó országot felszólítja arra, hogy mielőbb tegyenek eleget vállalásaiknak;

d) a nyugat-balkáni útvonalon folyamatosan érkező irreguláris migránsok áradata továbbra is súlyos problémát jelent, amelynek kezeléséhez ezután is szükség van az összehangolt fellépésre, valamint fel kell hagyni a migránsok más uniós országokba való továbbküldésének gyakorlatával és az útvonal különböző szakaszain a különböző intézkedések koordinálatlan alkalmazásával: figyelembe kell venni az érintett tagállamokban ebből fakadó humanitárius következményeket. Mindemellett éberen oda kell figyelni az esetleges más útvonalakkal kapcsolatos fejleményekre, hogy szükség esetén készen álljunk a gyors és összehangolt fellépésre;

e) a Tanács 2016. február 12-én ajánlást fogadott el. Fontos, hogy összehangolt módon, a nehéz helyzetben lévő tagállamoknak nyújtott megfelelő támogatással helyreállítsuk a szabad mozgást biztosító térség rendes működését. El kell érnünk azt, hogy a schengeni térség valamennyi tagja újra teljes körűen alkalmazza a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexet, és a külső határon megtagadja a beléptetést azon harmadik országbeli állampolgároktól, akik nem tesznek eleget az előírt beutazási feltételeknek, vagy akik, noha erre lehetőségük volt, nem nyújtottak be menedékjog iránti kérelmet, mindezek során figyelembe véve a tengeri határok sajátosságait, és tennünk kell ezt egyebek között az EU-Törökország cselekvési terv rendelkezéseinek végrehajtása révén;

f) a menekültek személyazonosságának megállapítása, regisztrációja és ujjnyomatuk levétele, valamint a személyek és az úti okmányok biztonsági ellenőrzése szempontjából egyre hatékonyabban működnek az Unió segítségével létrehozott tranzitzónák, azonban így is sok még a tennivaló; különösen teljesen működőképessé kell tenni a tranzitzónákat, biztosítani kell a beléptetésekkor a teljes, 100%-os személyazonosság-megállapítást és regisztrációt (és ennek keretében az európai adatbázisokban – és köztük különösen a Schengeni Információs Rendszerben – a keresések szisztematikus lefuttatását az uniós jog előírásainak megfelelően); teljeskörűen végre kell hajtani az Unión belüli áthelyezési folyamatot; meg kell fékezni az irreguláris migránsok és a menedékkérők továbbutazását, valamint gondoskodni kell olyan befogadóállomásokról, amelyek alkalmasak a migránsok emberhez méltó körülmények közötti elhelyezésére arra az időre, amíg a helyzetüket tisztázzák. A menedékkérők nem választhatják meg szabadon, hogy melyik tagállamban kívánnak menedékjogért folyamodni;

g) a nyugat-balkáni útvonalon haladéktalanul javítani kell a migránsok humanitárius helyzetét, és ehhez az összes rendelkezésre álló uniós és nemzeti eszközt igénybe kell venni. A Európai Tanács véleménye szerint e célból biztosítani kell, hogy az Unió mostantól egyéb szervezetekkel, például az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával együttműködésben – a Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem uniós Főigazgatóságának tapasztalatait felhasználva – képes legyen az Unió határain belül humanitárius segítséget nyújtani a menekült- és migránsáradat miatt túlterhelt országok támogatására. Az Európai Tanács üdvözli, hogy a Bizottság mielőbb konkrét javaslatokat kíván előterjeszteni;

h) valamennyi tavaly decemberben elfogadott intézkedést a lehető leggyorsabban végre kell hajtani, a migránsok Unión belüli áthelyezésére vonatkozó határozatokat, valamint a visszaküldést és a visszafogadást biztosító intézkedéseket is beleértve. Az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló javaslatot illetően fel kell gyorsítani a munkát, hogy még a holland elnökség idején megszülessen a politikai megállapodás az ügyben, és az új rendszer a lehető leghamarabb megkezdje működését;

i) az Európai Tanács felkéri az Európai Beruházási Bankot, hogy a Bizottsággal közösen mielőbb fogalmazza meg arra vonatkozó elképzeléseit, hogy miként tudna hozzájárulni az uniós intézkedésekhez.

8. A decemberben elfogadott átfogó stratégia csak abban az esetben lesz eredményes, ha annak minden elemét egyszerre hajtjuk végre, és az intézmények és a tagállamok az intézkedéseiket teljes mértékben koordinálva működnek együtt. Ugyanakkor előre kell lépnünk a tekintetben is, hogy egy humánus és hatékony menekültpolitika biztosítása érdekében megreformáljuk a jelenlegi uniós keretet. Ennek érdekében a mai mélyreható megbeszéléseket követően fel fogjuk gyorsítani az előkészületeket annak érdekében, hogy az Európai Tanács következő ülésén átfogó vitát folytathassunk. A márciusi ülésen – pontosabb elemzések alapján – további iránymutatásokat kell meghatároznunk és meg kell hoznunk a jövőbeli intézkedésekre vonatkozó döntéseinket.

Forrás: Európai Tanács
Csatolás megtekintése 1487831

Válaszom a nem pontos idézet: soha nem ír alá felelős ember olyan papírt, amin fideszes logó van.
 
Nem írta alá a kötelező kvótát. Hogy az MSZP megerősítette, az érv... :D

A "a többek által hivatkozott utalás a tavaly nyári tanácsi döntésre vonatkozik: ennek alapján a következő két évben 40 ezer közel-keleti és észak-afrikai menekültet helyeznek át Olaszországból és Görögországból más uniós tagállamokba önkéntes vállalás alapján.
Hangsúlyozta: ez önkéntes szétosztási mechanizmus volt, Magyarország sohasem szavazta meg a kötelező szétosztási kvótát, mi több, csakúgy mint Szlovákia, az Európai Bírósághoz fordult a kötelező betelepítési kvótarendszer ellen."

De azért csak rugózzatok tovább a semmin. ;)
A menekültkártya az olyan, mint a rasszistakártya? :)

Viszont most komolyan: ti miért szeretnétek annyira, ha migránsokat telepítenének hozzánk (akiket őrizni is kéne, különben elszivárognak németbe...)?

feberuarban megszavazta Orban azt az 1200 menekutleet amirol itt egyfolytaban vitaztok, tegnap hallottam a tv be mar be is engedte oket.
Tovabba nincs kotelezo kvota , onknetes felajanlast javasolnak Brusszelbe.
A menekultkartyat es a rasszistakartyat elegge osszemossatok.

Menekultekrol van szo es nem migransokrol, aki letelepehet azt efogadtak azt nem kell orizni.
 
feberuarban megszavazta Orban azt az 1200 menekutleet amirol itt egyfolytaban vitaztok, tegnap hallottam a tv be mar be is engedte oket.
Tovabba nincs kotelezo kvota , onknetes felajanlast javasolnak Brusszelbe.
A menekultkartyat es a rasszistakartyat elegge osszemossatok.

Menekultekrol van szo es nem migransokrol, aki letelepehet azt efogadtak azt nem kell orizni.

Ja, ha a tévében hallottad, akkor biztos úgy van... ;)
Nektek rasszista mindenki, akinek eltérő a véleménye.
 
Magyarországon is tart a válság,hiányszakmák:Ápoló (a kórházak leépítettek,mert átszervezés,felújítás,építkezés van,vagy vettek fel 3 hónapos Szociális gondozókat fele fizetésért.Igaz,a beteg nem tudja ki lép oda az ágyához és mi a végzettsége,3 hónapig vagy 12 évig tanulta a szakmáját.Sebaj,van vénakereső a mentőkben,lehet a kórházakban is?Talán nem kell vudu babásat játszani a beteggel...,hiányszakma még az összes építőipari jellegű:villany,víz,fűtés,gázszerelő,lakatos,kőműves.Továbbá a takarítónő,tanár,orvos,informatikus,sofőr,buszsofőr,és még sok másik....
A nyugdíjasok meg csak egyet tudnak mondani: Jaj,mi lesz velünk,,,!Na,majd a migránsok pillanatok alatt betöltik a hiányzó réseket.Igaz,hallottam,hogy legyen magyar tudatuk,beszéljék a nyelvet,és egyebek....
Semmi gond,10-20 évvel később egész jól fog menni minden.Aki meg "nyugaton" dolgozik és Útközben véletlenül megállítják az út mellett,hogy nem-e maradna kis hazánkban 118 ezres minimálbérért havonta,minusz a szállás és megélhetés,az olyan gyorsan fog útra kelni tovább,hogy a következő gumi szervíznél már várják az új kerekek,mint a Forma-1 ben mert lekopott a bordázat.
 
A magyarországi szerzetesrendek közleménye a menekültkérdésről

A Labancz Zsolt SP vezette Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciája és a Deák Hedvig OP vezette Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája közös közleményét adjuk közre, mely a Szerzetesek tere megnyitóján, szeptember 18-án hangzott el.

Kedves Barátaink, Mindnyájan, akik eljöttetek erre a találkozóra, a Szerzetesek terére!

Mivel rendezvényünk témája a magyarországi szerzetesek társadalmi szolgálata, úgy gondoljuk, nem telhet el ez a rendezvény anélkül, hogy ne szólnánk arról az össztársadalmi problémáról, amely mindannyiunkat érint, s mindannyiunkat közelről érint, még ha fizikailag nem kerülünk is vele kapcsolatba. Közelről érint mindannyiunkat, hiszen a menekültekről, elvándorlókról vagy épp a jobb életet keresőkről készült képek, a velük kapcsolatos vélemények, a különféle intézkedések bensőnkben érintenek minket. S nem azért szólunk, mintha birtokában lennénk a megoldásnak – látnivaló, hogy ma nem birtokolja ezt senki, – s nem azért szólunk, mintha ma, most szavakra lenne szükség. De olykor a szó is tett, cselekvés, amely hat és alakít.

Szerzetesekként, Jézus Krisztus mai követőiként keressük, mit tenne ma Jézus, keressük, mire hív minket a Lélek: a krisztusi hit szempontjából szeretnénk e helyzetre tekinteni. Ferenc pápa szavai, amelyeket épp e rendezvény résztvevőihez intézett, útmutatást jelentenek számunkra: „örüljetek együtt azzal, aki örül, és sírjatok együtt azzal, aki sír, és kérjetek az Úrtól együttérzésre képes szívet, hogy le tudjatok hajolni az emberek testi-lelki sebeihez, és sokakhoz el tudjátok vinni Isten vigasztalását”. Majd így folytatja: „egy ország és egy város legszebb arca az Úr tanítványainak arca: püspököké, papoké, szerzeteseké, világi hívőké, akik a hétköznapok során egyszerűségben élik az irgalmas szamaritánus stílusát, és felebarátként közel mennek testvéreik testéhez és sebeihez, amelyekben Jézus testét és sebeit ismerik fel”.

„Együttérzésre képes szív” – úgy hisszük, erre van ma a legnagyobb szükség. Hogy együttérzők tudjunk lenni, hogy meg tudjuk nyitni szívünket a másik felé; a másik felé, aki idegen; a másik felé, aki különbözik tőlem, tőlünk. S természetesen szeretnénk együttérzők lenni magyar honfitársaink felé is: szeretnénk megérteni a félelmeket, a bizonytalanságot, s tapasztalatból tudjuk mi is, mit jelent az ösztönösen ébredő elutasítás az idegennel, az ismeretlennel szemben. S hisszük, hogy Jézus Szentlelke mindig, ma is arra hív minket, hogy bátorsággal és bizalmat szavazva megnyissuk szívünket a másik felé.

Hazánkban, ahol oly nagyon hiányzik a társadalmi bizalom, az egymás iránti bizalom, nem szeretnénk belenyugodni abba, hogy közösen azt éljük át, elzárjuk szívünket mások szenvedése elől. Akármi is legyen a helyes politikai megoldás – s egyértelmű, hogy itt okosságra és távlatos bölcsességre van szükség –, egy biztos: csak annak az embernek és annak az országnak van jövője, aki és amely képes az együttérzésre, képes átlépni a bizalom küszöbét, aki meg tudja osztani a sajátját, s képes odalépni irgalmas szamaritánusként testvére testéhez és sebéhez, hogy ott titokzatos módon találkozzék Jézus testével és sebével.

Mi, szerzetesek, ki szeretnénk fejezni mélységes hálánkat és köszönetünket mindazok iránt, akik együttérző szívvel fordultak az utóbbi időkben a hazánkba érkező menekültek felé: önkéntes segítők, adományozók és adományosztók, orvosok és mentális, pszichológiai segítséget nyújtók. Lelkünk jobbik feléről tettek ők tanúságot, s mindannyiunkat kihívnak zárkózottságunkból, félelmeinkből. Köszönet és hála nekik.

S mi, szerzetesek, saját egyszerű, sokszor gyarló életünkkel és szolgálatunkkal, s ugyanakkor mindig, újra és újra Krisztushoz megtérő igyekezetünkkel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy idehaza, magyar egyházunkban és hazánkban ne a gyűlöletnek, félelemnek, hanem a szeretetnek, ne az elzárkózásnak, hanem az együttérzésnek, ne a másiktól való elfordulásnak, hanem a másik arca szemlélésének és az ő elfogadásának tudjunk elsőbbséget adni.

Végül szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat különösen azokkal a testvéreinkkel, akiket a Közel-Keleten vagy a világ más tájain keresztény hitük miatt üldöznek, és azokkal is, akik a hazájukból elvándorolni kénytelenek embertelen háborúk miatt. E szolidaritás konkrét jeleként a magyarországi szerzeteseket összefogó szerzetesi konferenciák nagyobb összeg felajánlásával támogatják a Katolikus Karitász erőfeszítéseit.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Sziasztok! Keresek az alábbi könyvet. Nagyon megköszönném ha tudna valaki segíteni.
Hajdu Imre – Benyovszki Pál – Prorok Márton Ulti kezdőknek és haladóknak
Sziasztok. 2020 NAT 7.osztályos matematika, nyevtan, könyv és munkafüzet megoldó kulcsait keresem + felmőrek. Köszönöm
fonixportal wrote on ntglaci's profile.
Szia láttam te tetted fel a Tintin-eket ha szépen megkérlek ezt a két részt feltennéd újra mert törölték Köszönöm előre is.


data.hu/get/11153382/_Tintin_07_-_A_7_kristalygomb.zip

data.hu/get/11153379/_Tintin_10_-_A_fekete_arany_orszagaban.zip
Sziasztok ! :)
Megvan valakinek
Torsten Engelbrecht újságíró és Claus Köhnlein kieli belgyógyász „Vírusőrület” című könyve ??
Nagy köszönettel vennék egy linket hozzá.
Üdv mindenkinek.
Tsysko10 wrote on Sanita07's profile.
Szia!
Eltudnád nekem küldeni az angol project 1. Felmérőket?
Köszönöm!

Statisztikák

Témák
37,372
Üzenet
4,600,191
Tagok
602,410
Legújabb tagunk
Saralotti
Oldal tetejére