Rejtő Jenő, akit P. Howardnak hívtak...

Magdalena67

Állandó Tag
Állandó Tag
Még alapiskolás korunkban barátnőmmel versenyeztünk,ki tud több Rejtő könyvet megszerezni és elolvasni.Persze,aztán mindig kölcsönöztük egymásnak,végül (szerintem)az összeset elolvastuk...voltak élménybeszámolók a suliban,amiket nem sok mindenki értett,de mi nagyon jól szórakoztunk rajta...úgy is mondhatnám,Rejtő "megszépítette" iskolás éveinket,általa megtanultuk humorosan kezelni a dolgokat(úgy érzem,talán a nyomai még mindig bennem élnek..!) "Nedudgi"
 
N

Naska

Vendég
Rejtő Jenő Az ellopott futár

A

17530577363.jpg
Rejtő Jenő
Az ellopott futár

ELSŐ FEJEZET
Mata Hary halálbüntetést kér, mire enyhén szólva kivezetik

- Nagyon helyes, hogy a tetemet már előkészítették a boncoláshoz. Örülök, hogy végre rend van a kórházban. Fogjunk hozzá uraim. A lelet szerint ez itt egy negyvenöt év körüli anaemiás egyén, causa mortalis: előrehaladott atrophia...
A kórboncnok felemelte kését, lehúzta a leplet, ám ekkor legnagyobb csodálkozására a halott felült, és mutatóujját figyelmeztetően kinyújtva, így szólt:
- Pardon, a boncolás előtti illem előírja, hogy bemutatkozzam.
A tanár szigorúan összevonta két szemöldökét, és a meghökkent kórházi szolgára nézett.
- Marcel! Hogy kerül ide egy jól nevelt női hulla, a középkorúnak jelzett negyvenöt év körüli egyén helyére. Uraim! - És az orvosokhoz fordult, választ sem várva: - Iménti kijelentésemet visszavonom: a kórházban még sincs rend.
- Nem is szólva az ablakokról - jegyezte meg egy tetemtől szokatlan, szemrehányó hevességgel a halott -, amelyeket legalább két hete nem pucolt senki. Nevem Prücsök, mely titkos megjelölés nemzetközi kémnők számára.
- Hogy kerül ön a boncolóasztalra? - kiáltotta a kórházi szolga.
- Belopóztam, kérem, éjszaka, mivel hírhedt kémnő vagyok, és fontos hadititkokat akartam itt kilesni. Ez kötelező, mert megbízóm, akinek rém vastag a szemöldöke, miszter Iksznek hívják, olykor kacag, mindenkit megölet, és egy feltűnően tuskólábú illető, beteg rokonaim révén zsarol.
- Még mindig nem értem - mondta az orvos kollégáinak. - Úgy tudom, hogy a katonai ügyészség kórházának nincs elmeosztálya.
- Lehet, hogy más helyről szökött el.
Közben Marcel, a szolga telefonált az őrségre. A boncolásra szánt halott természetesen ott volt a helyiség sarkában, egy koporsó mélyén, csakúgy, mint máskor. Ez a leány egyszerűen a helyére feküdt.
- Kérem, tessék elhinni, hogy én az ágyúgyártás vegyi receptjéért lopóztam be... - állította türelmetlenül, k i s s é siránkozva a jól nevelt tetem.
- Feltéve, hogy a legfelsőbb katonai körök valami rejtélyes oknál fogva a hullakamrában őrzik fontos irataikat - felelte szigorúan a tanár -, mondom, még ebben az érdekes esetben is ragaszkodnom kell ahhoz, hogy ön nyomban elhagyja a boncolóasztalt, hátborzongató tervét későbbre halassza és egyedül vagy ápolójának kíséretében távozzék.
- Juszt sem - felelte a halott, és kiöltötte a nyelvét az orvosok felé, ami helyénvaló, ha valaki lázas, vagy gyomorrontásáról szeretne véleményt, de a kislány nem volt lázas, és gyomorrontásban sem szenvedett. Az orvosok egyhangú villámdiagnózisa szerint itt egy igen súlyos, "előrehaladott neveletlenség" csúf kísérő tünete lépett fel.
A káplár kíséretében sietve jött az őrség. Az ijedt szemű, fekete lány csüggedten lesodorta magáról halotti leplét, és kiderült, hogy kopott és rongyos fekete ruhát visel, továbbá legalábbis negyvenötös számú, kiselejtezett férficipőt. E férficipőt bizonyára játékkártyákkal tette vízhatlanná, mert a talp egy lyukas részén a vörös király tekintett ki mélabúsan, mint a héttoronyba bebörtönzött uralkodó, valamelyik történelmi dráma nyíltszíni változásában.
A tanár nem szívesen állt ott, mert idegenkedett az olyan jelenetektől, amikor az őrség megbilincseli és elhurcolja a kémnőt, akit hibbantsága sem óvhat meg a biztos golyó általi haláltól. Ezért k i s s é elfordult.
Igen meglepődött azonban, amikor a vörös hajú káplár így kiáltott dühös hangon a nemzetközi kémnő felé:
- Na megállj, te taknyos! Hát még ide is bejöttél?
- Kérem - hebegte ijedten a kémnő -, én a repülőgépgyártás vegyi képletét akartam ellopni, és az angol szerviz tagja vagyok. Fogassanak el, és hallgassanak ki... Tudom a halálsugár titkát... A Zöld Kacaj vagyok...
A káplár azonban rögtönítélő önbíráskodással és azon a recsegő, könyörtelen hangon, amellyel a vincennes-i erőd udvarán tüzet vezényelnek az elítélttel szemben, így kiáltott:
- Kirúgni a pimaszt!
...És az ítéletet nyomban végrehajtották. Az elítélt számos utolsó kívánságot sikoltozott, de ezeket nem teljesítették.
Azért lehet, hogy magától is teljesedni fog némelyik, hiszen nincs kizárva, hogy egy porkoláb kötelességteljesítés közben szélütést kap. Ez esetben cipőben hal meg, ami nagyjában, de nem részleteiben egyezett volna a halálraítélt utolsó kívánságaival.
 

Noci87

Állandó Tag
Állandó Tag
Rejtő Jenő: Csontbrigád

Rejtő Jenő: Csontbrigád


csontbrigad.jpgA Csontbrigád Rejtő Jenő egyetlen olyan regénye, amelyben nem sajátos humora, hanem az emberi tragikumok iránti mélységes humanitása az uralkodó. Regényének főszereplője, Henry Fécamp, azért, hogy barátja és közös szerelmük útjából félreálljon, magára vállal egy gyilkosságot egy idegenlégiós haláltáborban. A haláltábor életének megelevenítése Rejtő döbbenetes vizionális erejét mutatja: a 30-as évek közepe táján írt regényében kísérteties realitással idézi fel a későbbi náci haláltáborok atmoszféráját. A haláltábor kényszermunkát végző áldozatai már annyira elszemélytelenednek, hogy egymást is csak az egykori külvilágból még náluk lévő használati tárgyak alapján nevezik, és ismerik fel. Fécamp az élőhalottak között fedezi fel, hogy az életért minden kínt érdemes elviselni, és a "csontbrigádot" az Ajtón, Amely Nem Vezet Sehova - elvezeti a megtalált igazsághoz és az élethez...


Idézetek a könyvből:"A vörösbor fáj, de azt mondja: "Jó lenne élni!" Ha többet iszol, így szól: "Élni kell!" Ha igen sokat iszol, ezt kiáltja: "Élni fogsz!" És ez akkor is szép, ha nem igaz."


"De aki látja, hogy az ég, mintha maga is imádkozna, ájtatosan leborul a sivatag szegélyén, az hisz és remél, és alázattal várja az ítéletét."


"Ahol társadalom van, ott törvény kell, és ahol törvény van, ott feltámad az igazság... És ahol az igazság van, ott megszületik az igazságtalanság is."

"Embernek lenni nagy betegség. És gyógyíthatatlan is."

"Élni azt jelenti, mint örülni bármi áron."


 
N

Naska

Vendég
Rejtő Jenő, a kabaréíró

Rejtő Jenő nemcsak a sivatagban volt otthon, hanem a kabaréban is.

Rejtő Jenő:
A házasságközvetítő
Előadja: Kern András, Szerednyei Béla, Voith Ági
 

Amerigo Gal

Állandó Tag
Állandó Tag
Rejtő Jenő: Csontbrigád


csontbrigad.jpgA Csontbrigád Rejtő Jenő egyetlen olyan regénye, amelyben nem sajátos humora, hanem az emberi tragikumok iránti mélységes humanitása az uralkodó. Regényének főszereplője, Henry Fécamp, azért, hogy barátja és közös szerelmük útjából félreálljon, magára vállal egy gyilkosságot egy idegenlégiós haláltáborban. A haláltábor életének megelevenítése Rejtő döbbenetes vizionális erejét mutatja: a 30-as évek közepe táján írt regényében kísérteties realitással idézi fel a későbbi náci haláltáborok atmoszféráját. A haláltábor kényszermunkát végző áldozatai már annyira elszemélytelenednek, hogy egymást is csak az egykori külvilágból még náluk lévő használati tárgyak alapján nevezik, és ismerik fel. Fécamp az élőhalottak között fedezi fel, hogy az életért minden kínt érdemes elviselni, és a "csontbrigádot" az Ajtón, Amely Nem Vezet Sehova - elvezeti a megtalált igazsághoz és az élethez...


Idézetek a könyvből:"A vörösbor fáj, de azt mondja: "Jó lenne élni!" Ha többet iszol, így szól: "Élni kell!" Ha igen sokat iszol, ezt kiáltja: "Élni fogsz!" És ez akkor is szép, ha nem igaz."


"De aki látja, hogy az ég, mintha maga is imádkozna, ájtatosan leborul a sivatag szegélyén, az hisz és remél, és alázattal várja az ítéletét."


"Ahol társadalom van, ott törvény kell, és ahol törvény van, ott feltámad az igazság... És ahol az igazság van, ott megszületik az igazságtalanság is."

"Embernek lenni nagy betegség. És gyógyíthatatlan is."

"Élni azt jelenti, mint örülni bármi áron."
Üdv
Nagy Rejtő rajpngó vagyok én is,bár szerintem közel járok a 100% os olvasottsághoz a témában,nekem a nagy kedvenceim a klasszikus
légios regényei,illetve a Piszkos Fred a kapitány.

A Csontbrigádhoz kötve:
Rejtőnek sok könyvében jellennek meg valós elemek a légióval kapcsolatban,ilyesmi ez is,Rejtő idejében a légiónak több un.büntetőszázada is volt,ahol a brutális bánásmód egyszerűen nem fejezi ki a valóságot.
A háboru után is alakultak ilyenek,pld az Indokinában állomásozó egységeké,aminek a jelvényében egy Junka látható,eredetileg arra utalva,hogy a mai Vietnam területén ,egy öbölbeli szigeten(Cam Rhan öböl)állomásozott az alakulat.
A brutalitásról annyit,hogy egy ismerősöm,
a 70 es évek elején mint újonc,Korzikán,szemtanuja volt,az algériai kivonulás után odatelepitett büntető/fegyelmező század (compagnie discipline),amit akkoriban mér SELEnek(section d'epreuve de la Legion Etrangere)nek hivtak,tevékenységének.Annyit erről,hogy ebben az időben volt még olyan kiképző,aki a 2 VH ban a német hadseregben szolgált és hires volt arról ,hogy egy gyalogsági ásóval szétvert egy géppuskafészket,de még ezek a fegyelmezésükről hires altisztek is megvetették a smasszereket,akiket a légio pszichopatáiból válogattak.Később egy könyv miatti botrány következtében megszüntették az alakulatot.
Nagy büntetésnek számitott idekerülni,egy helyben lakó ismerős szerint,aki abban az időben már altisztként szolgált,a Fegyelmező szakasz parancsnoka egy jellemnegativ százados volt.
A tábor romjai szabadon megtekinthetők,ma már.
Viszont az jozzátartozik,hogy aki kibirta (sokan mint rejtőnél félbolondan) annak a kartonjáról törölték a büntetést.

Szóval,egyáltalán nincs tulzás ilyen szempontból a Csontbrigádban,elég csak a Henry Charriere könyvre gondolni......
Amugy ez is érdekes,láttam egy srác fotóját a francia guyanai
büntetőtelep beléptető kapujáról,van egy be és egy ki ajtó,a befelé menő halál romos,használt,a kifelé jövő szinte teljesen éppségben van:))

Elnézést a hosszabb eszmefuttatásért,háttérnek talán érdekes lehet.
 

mrfree

Állandó Tag
Állandó Tag
Igen, Rejtő. Tanítani kellene az iskolában. Nem tudom ismeritek-e Dr. Oláh József könyvét 841 Rejtő idézet? Zseniális.
 
N

Naska

Vendég
Akár ma is aktuális...

Rejtő Jenő kuplékat is írt. Egy a tragilusak közül

Kern András
Pesti polgár
videó
 

Noci87

Állandó Tag
Állandó Tag
Rejtő Jenő versei

hosszú%20út.jpg

Most megy... megy...

És most megy mindég... mindég távolabb
Egyhangu uton... busan... csendesen...
Amig lassan... lassan... magamra hagy
Észrevéttelen.​

Mi egymástól nagyon messze voltunk
Én jajgattam és ő csak kacagott
Együtt mi ketten sohasem daloltunk
És most megy... megy... ott.​

Járt a fényben melj engem körülvett
Járt a mosoljgott vigan, boldogan
Mig én magamban sirtam könnyeket
Némán hangtalan.​

És most megy... mindég... mindég távolabb
Egyhangu uton busan csendesen.
Amig lassan... lassan... magamra hagy
"Az életem."​
 

demadam

Állandó Tag
Állandó Tag
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDMF124%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; mso-layout-grid-align:none; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @Page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normál táblázat"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> - Ugyebár - mondta Vanek úr kitörésére -, tisztában van azzal, hogy én most leütöm önt.
- Ebben egy percig sem kételkedtem... De úgy állok itt, mint Galilei. Üssön meg! Törjön össze! Égessen el!... És mégis mozog a föld!
- Önnek nem áll jogában tisztességes csillagászokhoz hasonlítani magát, miután becsapott.
- Ez alantas rágalom.
- Ha nyomban nem magyarázza meg az esetet, akkor begyömöszölöm önt a sámfák közé, és a szekrényhez tolom a nagy tölgyfa asztalt, hogy bennrekedjen!
- Egy Galilei az ilyen eljárást is emelt fővel viselte volna el.
 

huanita1

Állandó Tag
Állandó Tag
nagyon szeretem Rejtő könyveit...
emlékszem régen, a HAHOTA című diák sorozatban (talán valaki ismeri rajtam kívül is őket) volt egy vicc:
-miért rejtette ismert írónk, P. Howard álnév mőgé a nevét?
_???
- mert Rejtő Jenő volt.
bocsi, ha ez blődli :D
 

halmedit

Állandó Tag
Állandó Tag
Talan 12 lehettem,mikor veletlenul eloszor talakoztam Rejto Jeno konyvevel.

Piszkos Fred a kapitany.
Aztan mar tudatosan kerestem a muveit :)
 

Igipapa

Állandó Tag
Állandó Tag
Egyszer régen kb 20-25 éve, egy családi összeröffenésre kellett utaznom ahol csupa ismeretlen, tajt részeg fazonok között kínlódtam mint absztinens.
Az utazáshoz az exem ragaszkodott mert rég nem látta népes családját, szóval merő két nap unalom várt.
Egy óvatlan pillanatban úgy döntöttem inkább fáj a fejem és ledőlök.
Végre békén hagytak és nekidőltek a következő üveg szesznek.
Nézegetem miket olvasnak arrafelé és a kezembe akadt Rejtő, halhatatlan műve Az előretolt helyőrség.
Az első oldalnak kb harmincszor futottam neki mert sírva röhögtem és nem láttam a betűket :)
Így kezdődött.
Azóta amit leírt és nyomtatásban megjelent, mindent begyűjtöttem és elolvastam.
Ha rajtam múlna, egy két művét kötelező olvasmánnyá tenném.
üdv Igi
 
Oldal tetejére