Sárkány topic

VaZsu

Állandó Tag
Állandó Tag
Minden ami sárkány a Süsütöl - sárkányrepülöig a regéktöl - mondákig de söt a " Házisárkány"-okig.

Sárkányok a mitológiában

A sárkányok mítikus lények, akik a legkülönfélébb népi legendákban jelentek meg. Igy idöszámításunk elötti évezredektöl egészeg a középkorig találunk történetekben felbukkanó, általunk sárkánynak beazonosítható lényeket - bár a formáik sokszor egymástól eltérök lehetnek. Idöszámításunk elött 10000 tájékán már elkezdtek gyarapodni és terjedni a kínai kultúrában. Ezek a vízhez kötödö lények voltak, akik az élet különbözö területeihez kapcsolódtak. Megjelentek az egyiptomi (i.e.4000), a sumér (i.e.3000) hitvilágában, a hettitáknál, majd a skandináv (viking) mitológiában i.e.700 körül.

Nyugaton leginkább a brit mondavilágból származó sárkány ismert, amelyek kevésbé mondhatók mitológiai alakoknak. Leginkább valaminek a védöjeként jelentek meg - barlangok,szüzek,szent kutak vagy kincsek.
Általában nincs lábuk, szárnyuk, leginkább egy óriási kígyóra hasonlítanak, villás nyelvvel, mérgezö lehelettel és olyan képességgel, hogyha feldarabolják öket, újra eggyé válnak. Sokszor a hösök hösiességének mércéje volt, hogy legyözték-e már a sárkányt.
Késöbb keresztény hatásra a sárkányokat gonosz lényekké nyílvánították. Az égen felbukkanó furcsa fények, mint gonosz sárkányok rossz óment jelentettek- betegséget, balszerencsét, halált.
 

VaZsu

Állandó Tag
Állandó Tag
A Sárkánycsillagkép.

A sárkány igen nagy területü, meglehetösen bonyolult elrendezésü csillagkép. A Hattyu és a Lant közötti területtöl a Kis és a Nagy Göncöl közötti részéig terjed el, de éppen a nagy mérete miatt szomszédos az Ökörhajcsárral és a Herculessel. Cirkomluláris csillagkép sok csillaggal és köddel. Az ókori görög mondák szerint a Sárkány az aranyalmák örzöje volt csak a hös Hercules tudta öt legyözni.

Csillagászati neve: Draconis. Optikai kettöscsillag. Az egyik legfényesebb planetáris köd. Fényképfelvételeken jól megfigyelhetö spirális szerkezete, tiszta idöben kisebb távcsövel is jól kivehetö. Központi csillaga 9,5 magnitudós, rendkívül forró, 35.000K hömérsökletü. Lumimozitása akkora mint a Napé. Távolsága 3200 fényév.

Három fö csillaga:

Draconis-Thuban: 215 fényévre található. Radiális sebessége 17km/s.
Draconis-Etamin: 112 fényévre van és 28 km/s sebsséggel közeledik a Föld felé.
Draconis-Kuma: 120 fényévre található, sárgásfehér kettöscsillag, luminozitása 11-szerese a Napénak.
 

VaZsu

Állandó Tag
Állandó Tag
A sárkányölö mesterség.

Csuang Csou, a Hadakozó Államok korában a konfuciánus iskola mellett az egyik legnépszerűbb filozófiai ágat a Lao Ce iskola taoista tanitásait művelte. Miután ennek az iskolának ő volt az egyik legfontosabb képviselője, a későbbiek során már Lao-Csuang filozófiáról szoktak beszélni. Csuang Csou egyik művében tanitásai magyarázataként a következő esetet mesélte el.<O:p</O:p
Volt egy Csu Ping nevű fiatal ember, aki <ST1:p</ST1:pvagyonát és életének három évét arra áldozta, hogy elsajátitsa a sárkányölés mesterségét. Eltelt három év, s ő szentül hitte, hogy megtanulta ezt a párját ritkitó mesterséget. Sajnos azonban sárkánnyal sohasem volt alkalma találkozni, igy tehát gyakorlatilag ez a tudás olyan, mintha sosem sajátitotta volna el. A későbbiek során az emberek "Sárkányölő mesterség " kifejezéssel jellemezték az olyan embert, aki nagy tudású ugyan, de sem alkalma, sem lehetősége nincs tudását hasznositani. Tegyük fel, hogy van egy utópista, aki alaposan és részletesen kifejti elképzeléseit az ország kormányzásáról, de valóságban semmire sem jó a tudása. Ilyenkor azt mondjuk neki: <O:p></O:p>
" Amit te tudsz, az tipikus sárkányölő mesterség ". Ez nagyon hasonlit ahhoz, amit a multkor " Papirstratéga " példával jellemeztünk. <O:p></O:p>
Csuang Csounak van egy másik epizódja is. Eszerint élt egy fiatal ember Yan királyságban. Egyszer elment a szomszédos állam, Csao királyság fővárosába, Handanba. A nagyvárosban élő lakosok finom viselkedése elszéditette ezt a fiatal embert, és még a handani emberek járását is példátlanul szépnek látta, s nagy igyekezettel utánozni kezdte. De végül nemcsak hogy nem tanulta meg a handani járást, hanem még a sajátját is elfelejtette, igy végül kénytelen volt térden csuszva, mászva hazamenni. Az idők során " a handani járást tanulja " kifejezéssel jelemezték az olyan embert, aki csak a tudomány külsőségeit, nem pedig a lényegét igyekszik megtanulni, és végül csak saját magának árt, hiszen még az a tudás is kicsuszik a kezéből, amelyet pedig valaha már elsajátitott. Közöttünk is vannak olyanok, aki külföldről hazatérve nagyképűen viselkednek, még beszédükben is szüntelenül idegen kifejezéseket használnak, csak hogy nagytudásúnak látszódjanak. <O:p></O:p>
Ám tudásuk hasznositása során nem veszik figyelembe a konkrét helyzetet, csak majmolják a külföldet és a külföldit. Az ilyen emberre mondják a kinaiak, hogy " Handanban tanult járni, " vagyis amit ő tanult, az bizony csak " sárkányölő mesterség ".
 

VaZsu

Állandó Tag
Állandó Tag
<CENTER>Paff, a bűvös sárkány

</CENTER>
<CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>
violin.gif
4-4.gif
u1.gif
l3.gif
u1.gif
l8.gif
u1.gif
m4.gif
l4.gif
v1.gif
h4.gif
g2.gif
u1.gif
z8.gif
g8.gif
v1.gif
a3.gif
u1.gif
a8.gif
l4.gif
a4.gif
v1.gif
g1.gif
u1.gif
v2.gif

violin.gif
u1.gif
f3.gif
u1.gif
f8.gif
g4.gif
u1.gif
f4.gif
u1.gif
v1.gif
e4.gif
u1.gif
g4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
v1.gif
a4.gif
u1.gif
a4.gif
u1.gif
h4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
v1.gif
m1.gif
u1.gif
v2.gif

violin.gif
u1.gif
l3.gif
u1.gif
l8.gif
u1.gif
m4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
v1.gif
h4.gif
u1.gif
g5.gif
u1.gif
v1.gif
a4.gif
u1.gif
a4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
a4.gif
u1.gif
v1.gif
g4.gif
u1.gif
e5.gif
u1.gif
v2.gif

violin.gif
u1.gif
f4.gif
u1.gif
f4.gif
u1.gif
g4.gif
u1.gif
f4.gif
u1.gif
v1.gif
e4.gif
u1.gif
g4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
v1.gif
a4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
h4.gif
u1.gif
m4.gif
u1.gif
v1.gif
l1.gif
u1.gif
v3.gif

</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>Paff, a bűvös sárkány ki senkitől sem félt,
Álomország tengerpartján játékok közt élt.
Volt egy játszótársa, úgy hívták, hogy Jani.
Jó barátja madártollat hozott őneki.

Paff, a bűvös sárkány ki senkitől sem félt,
Álomország tengerpartján játékok közt élt.
Paff, a bűvös sárkány ki senkitől sem félt,
Álomország tengerpartján játékok közt élt.

A tengert együtt járták, repült a kis hajó
Paff hátára felült Jani, hisz igy utazni jó.
Sok király, és sok herceg, és mind a kalóznép
Köszöntek, ha jőni látták, tisztelték nevét.

Míg örökké él a sárkány, nem így egy kisfiu.
Színes tollakkal nem játszik egy felnőtt ifjú.
Egy szürke éjjel aztán Jani nem jött többé el,
S Paff a sárkány otthon maradt, bár várta a tenger.

Hét fejét búsan rázta, tizennégy szemmel sírt.
Többé nem kelt útra eztán, így mondják a hírt,
Mert barát nélkül gyenge még a sárkány is,
S Paff elbujt a barlangjában, és híre-hamva sincs.
</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
 

VaZsu

Állandó Tag
Állandó Tag
1976-ban születtem és Csukás István álmodott meg engem.


Én vagyok a híres egyfejű
A nevem is ennyi csak: Süsü
De én egyiket se bánom
Egyfejűként élem a világom

Vidám lelkem senki se érti,
Se gyerek, se nő, és se férfi!
Senki-senki itt a világon!
Mi is az én titkos nagy álmom,
jajjj!

Kitagadott az a jó apám
Azóta vándorlok, úgy biz'ám
Befogadnak majd az emberek
Egyik szeret, másik megremeg

Miért féltek tőlem?
Hiszen tudok egy csomó illemszabályt!
Bizony!

....Üdvözöllek dicső lovag,
szép a ruhád, szép a lovad!
Mi szél hozott mondca' erre?
És mi vajon a szíved terve?
Szép vagy, mint a rózsaszál,
Ó, te kedves királylány!

Legszentebb dolog a barátság
Többet ér, mint minden királyság
Nekem is van egy jó barátom
Ha bajba jut, majd én kirántom.

Ó, ha rózsabimbó lehetnék...
Rámszállnának szépen a lepkék!
Kicsi szívem vélük dobogna-aaa.
Nem lennék ilyen nagy otromba-aaa.

Ez a Süsü mégis nagyszerű
Habár, amint látszik egyfejű
Egy fejével mégis jót nevet
szeretik is őt az emberek
Egy fejében csöppnyi ész
Nem lesz sorsa túl nehéz!
Mi lesz veled, te egyfejű?
Mihez kezdesz itt jó Süsü? <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%" align=left border=0><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>
 

VaZsu

Állandó Tag
Állandó Tag
Sárkány-kút

A Balázs-hegy ÉK-i oldalában található ez a különleges rendszerű, időszakosan működő karsztforrás. Működése - mely hajdan Orfűig elhangzó morgó hangot hallatott - az alábbi módon magyarázható: A triász mészkőben kialakult, nem feltárt szifonrendszerben a karsztvíz olyan szinteket érhet el, melynek következményeként időszakosan megindulnak a vízkitörések. A kifolyások hatalmas intenzitással indulnak meg. Működésének huzamossága is egyedi, hiszen pár perctől akár napokig tartó is lehet. Ezért igen ritka természeti jelenség. Most sajnos nem is lehettünk tanúi ennek a vízkitörésnek, mert épp száraz korszakát éli a kút. Alább a magyarázat, legalábbis a néphit szerint.

A Sárkány-kút mondája

Ez a forrás hol elapad, hol meg bőven ontja a friss forrásvizet. A monda szerint egy hétfejű sárkány élt ezen a tájon. A föld mélyében lakott, de ki-kijött a napvilágra. Egyszer, mikor visszabújt a barlangjába, nagy vihar tört ki. Még a Mecsek szikláit is megmozgatta. Egy hatalmas sziklatömb éppen a sárkány barlangjának bejáratát zárta el. A szörnyeteg nem bírta eltaszítani a sziklát, mikor ki akart jönni. A nagy erőfeszítéstől azonban a föld kérge körös-körül megrepedt és a víz több helyen hangos zubogással tört ki a mélyből. A sárkány a nagy munkában elfáradt és aludni tért. A forrás vize elapadt. Amikor újból felébred, és el akarja hengergetni a követ, újra megindul a forrás vize. Így váltakozik egymással kiszáradás és bővizűség aszerint, hogy a sárkány alszik, vagy feszíti a sziklát.

A sárkányokról

Érdekes, hogy a magyar népmesékben, -mondákban gyakran tűnik fel a kincs, a vár, a víz őrizőjeként a sárkány, és mint ilyen tüzet okád, hogy így riassza el azt, aki beavatatlanul, méltatlanul akar közeledni felé.
A kelet-ázsiai és az európai néphit szerint egyaránt a sárkány hozza a vihart és a jégverést, ill. ő maga azonos a viharral, viharfelhővel. A Távol-Keleten alakja leginkább a vízelemhez kötődik. Kínában a legfőbb bölcsesség, a halhatatlanság és a gyógyítóerő birtokosa. Fejeinek sokasága a megsokszorozott testi és szellemi erő ősi kifejeződése.
Indiában, Kínában, Japánban nagy a sárkány kultusza, errefelé a jó princípiumot testesíti meg.

A ládában lévő ajándékokkal (melyek egyike újra "öltöztet") szerény kísérletet tettem a kulturális határok bővítésére - ezúttal a Távol-Kelet irányába.

Óvatosan bóklásszatok az erdőben, nehogy megzavarjátok a sárkányt! Lehet, hogy a ládát is őrzi...
 

Spanky

Állandó Tag
Állandó Tag
<center>Paff, a bűvös sárkány

</center>
<center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td>
violin.gif
4-4.gif
u1.gif
l3.gif
u1.gif
l8.gif
u1.gif
m4.gif
l4.gif
v1.gif
h4.gif
g2.gif
u1.gif
z8.gif
g8.gif
v1.gif
a3.gif
u1.gif
a8.gif
l4.gif
a4.gif
v1.gif
g1.gif
u1.gif
v2.gif

violin.gif
u1.gif
f3.gif
u1.gif
f8.gif
g4.gif
u1.gif
f4.gif
u1.gif
v1.gif
e4.gif
u1.gif
g4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
v1.gif
a4.gif
u1.gif
a4.gif
u1.gif
h4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
v1.gif
m1.gif
u1.gif
v2.gif

violin.gif
u1.gif
l3.gif
u1.gif
l8.gif
u1.gif
m4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
v1.gif
h4.gif
u1.gif
g5.gif
u1.gif
v1.gif
a4.gif
u1.gif
a4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
a4.gif
u1.gif
v1.gif
g4.gif
u1.gif
e5.gif
u1.gif
v2.gif

violin.gif
u1.gif
f4.gif
u1.gif
f4.gif
u1.gif
g4.gif
u1.gif
f4.gif
u1.gif
v1.gif
e4.gif
u1.gif
g4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
v1.gif
a4.gif
u1.gif
l4.gif
u1.gif
h4.gif
u1.gif
m4.gif
u1.gif
v1.gif
l1.gif
u1.gif
v3.gif

</td></tr></tbody></table></center>
<center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td>Paff, a bűvös sárkány ki senkitől sem félt,
Álomország tengerpartján játékok közt élt.
Volt egy játszótársa, úgy hívták, hogy Jani.
Jó barátja madártollat hozott őneki.

Paff, a bűvös sárkány ki senkitől sem félt,
Álomország tengerpartján játékok közt élt.
Paff, a bűvös sárkány ki senkitől sem félt,
Álomország tengerpartján játékok közt élt.

A tengert együtt járták, repült a kis hajó
Paff hátára felült Jani, hisz igy utazni jó.
Sok király, és sok herceg, és mind a kalóznép
Köszöntek, ha jőni látták, tisztelték nevét.

Míg örökké él a sárkány, nem így egy kisfiu.
Színes tollakkal nem játszik egy felnőtt ifjú.
Egy szürke éjjel aztán Jani nem jött többé el,
S Paff a sárkány otthon maradt, bár várta a tenger.

Hét fejét búsan rázta, tizennégy szemmel sírt.
Többé nem kelt útra eztán, így mondják a hírt,
Mert barát nélkül gyenge még a sárkány is,
S Paff elbujt a barlangjában, és híre-hamva sincs.
</td></tr></tbody></table></center>

:)
 

VaZsu

Állandó Tag
Állandó Tag
Milyen állat a tengeri sárkány? <O:p</O:p

„Mik valójában a tengeri sárkányok és hol élnek?

Tengeri sárkánynak a leguánfélék (Iguanidae) családjába tartozó tengeri gyíkot, más néven tengeri leguánt (Amblyrhynchus cristatus) szokták néha nevezni, valószínűleg Olvasónk is erre a hüllőre gondol. A tarajos, nagy fejével, hatalmas karmokat viselő lábaival és pajzsokkal borított, 1 méter hosszúságot is elérő testével valóban bizarr külsejű gyík kizárólag a Galápagos-szigeteken honos. Nevével ellentétben teljesen ártalmatlan növényevő. A hűvös parti vizekben bukik alá tengeri algát legelni. A kifejlett példányok akár 15 méter mélyre is le tudnak merülni, és egy órát is képesek víz alatt maradni, de általában csak 10 percekre merülnek le a sekély vízbe táplálkozni. Az evésen kívül másik kedvenc időtöltésük a napozás. Csapatosan verődnek össze a sziklákon sütkérezni, egy-egy partszakaszon akár több ezer példány is hemzseg egymás hegyén-hátán.

A szaporodási időszakban a hímek vadul verekszenek egymással a nőstényekért. Fészkelőhelyekben szűkölködnek, így a nőstények ezrei egy helyre rakják tojásaikat, egyenként 1–6-ot a homokos üregbe. A fiatalok 2–3 hónap múlva kelnek ki.<O:p></O:p>
 

VaZsu

Állandó Tag
Állandó Tag
Sárkányok

A sárkány szinte kivétel nélkül a <ST1:p</ST1:pkultúrában, így a magyar néphitben is jelenlévő mitikus szörny. A kora középkor századaiban Magyarországon a viharral hozták kapcsolatba a sárkányt. Ebből az időből származott a szörnynek engesztelésül felajánlott szűz áldozat.
Később jelentkezik csak a Babóból is ismert sárkány szerep, a kincsőrzőé. Másutt a sárkány paripaként szolgál a különös garabonciásoknak.
A sárkány a néphitben egyetlen fejjel rendelkezik csak. A többfejű sárkányok a népmesék jellegzetes alakjai. A sárkányt legyőző vitéz alakja szintén ismert, hiszen a kereszténység szimbológiája szerint a sárkány - ahogy régen nevezték: sárkánykígyó - a Sátán egyik megtestesülése volt. Legyőzése a rossz feletti győzelmet jelentette.<O:p</O:p
 

KergeDelfin

Új tag
Saphira

John Jude Palencar - Saphira (Inheritance I - Eragon borító)

Az egyik nagy kedvenc ;)

"No hunter of the sky should end his days as prey. Better to die on the wing than pinned to the ground."
 

VaZsu

Állandó Tag
Állandó Tag

JÁNOS APOSTOL
MENNYEI JELENÉSEK KÖNYVEÉS HÁBORÚ TÖRT KI AZ ÉGBEN: MIHÁLY ÉS AZ Ő ANGYALAI HADAKOZTAK A SÁRKÁNNYAL, ÉS A SÁRKÁNY IS HADAKOZOTT AZ Ő ANGYALAIVAL EGYÜTT. DE ELVESZTETTE A CSATÁT, ÉS TÖBBÉ NEM VOLT HELYE A MENNYBEN. ÍGY VETETTÉK LE A NAGY SÁRKÁNYT, A RÉGI KÍGYÓT, AKIT ÖRDÖGNEK ÉS SÁTÁNNAK NEVEZNEK, AZ EGÉSZ FÖLDKEREKSÉGÉNEK FÉLREVEZETŐJÉT, S ÍGY VETETTÉK LE A FÖLDRE VELE EGYÜTT AZ Ő ANGYALAIT IS.
AZUTÁN HATALMAS SZÓZATOT HALLOTTAM AZ ÉGBEN, AMELY AZT MONDTA: ITT VAN AZ ÜDVÖSSÉG, ÉS A HATALOM, ÉS A MI ISTENÜNK ORSZÁGA, ÉS AZ Ő FELKENTJÉNEK URALMA, MERT LEVETTETETT A VÁDLÓ, AKI SZÜNTELENÜL VÁDOLTA ATYÁNKFIAIT, A MI URUNK ISTENÜNK ELŐTT. DE EZEK LEGYŐZTÉK ŐT A BÁRÁNY VÉRÉVEL ÉS AZ Ő BIZONYSÁGTÉTELÜK IGÉJÉVEL, MERT NEM KÍMÉLTÉK ÉLETÜKET MINDHALÁLIG.
AZÉRT UJJONGJATOK TI EGEK ÉS AKIK BENNÜK SÁTOROZTOK! DE JAJ A FÖLDNEK ÉS A TENGERNEK, MERT LESZÁLLT HOZZÁTOK AZ ÖRDÖG, TELE RETTENTŐ HARAGGAL, MERT TUDJA, HOGY KEVÉS IDEJE VAN.
Jelenések könyve 12:7-12.
 

VaZsu

Állandó Tag
Állandó Tag
Magyar sárkányrepülési világrekordok.

Idörendben UL ( Ultralight ) világrekordok.

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]RWL2 (megdöntött rekord 1999 08 29)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Távolság egyenes vonal mentén 7,5 kg üzemanyaggal: 115.00 km[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Distance in a straight line with limited fuel [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Date of flight: 25/04/1998[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Pilot: Attila SUSZTER (Hungary)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Crew: Sandor BODNAR (Hungary)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Course/place: Dunaujvaros (Hungary) - Szeged Airfield (Hungary)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Microlight: Apollo C15 RGT [/FONT]


RWL2 (megdöntött rekord 1999 0829)
Távolság zárt háromszögön 7,5 kg üzemanyaggal: 100.20 km
Distance in a closed circuit with limited fuel
Date of flight: 25/04/1998
Pilot: Attila SUSZTER (Hungary)
Crew: Sandor BODNAR (Hungary)
Course/place: Dunaujvaros (Hungary) - Patka (Hungary) and return
Microlight: Apollo C15 Delta Jet
 
Oldal tetejére