somogyi anzix

Horváth Sándor témája a 'Irodalom' fórumban , 2004 Január 2.

?

megjelenésre érett?

Poll closed 2008 December 3.
 1. érdekes

  100.0%
 2. közömbös

  0 szavazat
  0.0%
Multiple votes are allowed.
 1. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  A fenyö része

  Ha meg nem kérnek?
  Se földnek, se égnek,
  Sem a feledésnek
  Ne légy pásztora
  A népek ne ítéljenek meg
  Nem lehetünk kéretlen tiétek.

  Csak példánk lehet példa
  Kívánságod csak a Tied
  Nincs jogod kimondani vágyad,
  Hogy Isten szól Teveled.

  Nincsen a Hitben töredék,
  Ha a jó úton haladsz?
  Bármerre mész? a Lelked egész.
  De mondd, Te miért is sietnél?
  És mi lehetnél, ami maraszt?

  Mondd! Mi lehet több annál,
  Hogyha mész, pedig még maradnál?
  Ha elfárad és botlik lábad,
  De a szenvedést megálltad?
  Mégsem lehetsz több magadnál.

  Semmi sem oly védtelen,
  Mint a kagyló emberi szellem,
  Ha ága boga leigázza,
  És megalázza a Bűn, kétségbeejtö!
  Elbukik, miként az Elsö.

  Fa alatt a Remény, lesz a béred,
  A Te erőd és az erényed
  Ez a Fenyö része a Tiétek
  Nekünk adja Szívét: vegyétek!


  **

  HIMNUSZ AZ ÉLETÉRT
  az elsö reggel

  kivérzi szívéböl a reggelt
  szemében jég-üveg cserép
  az éji jaj hajába markol
  szilánkot tör a köütés

  a torlaszokra lépve felkiáltott
  a völgy homálya párologni kezd
  az éjben szerzett önuralma
  a reggelt várva megremeg

  felállt a szürke pirkadatban
  nem látta még az új csodát
  szivárványt lát a kelö nappal
  felsírt, de nem tudta okát;

  felnéz a pillanatnyi csendben
  arcán öröm és döbbenet
  az idök magja lám kihajtott
  létét, Ádámként kezdi meg;

  fejét lehajtva földre lépett
  szívébe tolult az ige
  hangot hall lelkében motozva:
  tied lehet Fiam, legyen Tied!

  leborult a kelö nappal,
  új életét üdvözölte
  fák virágok Hold és csillagok;
  mennyi szép tolong körötte?

  Evoé Héliosz! Evoé; kiáltott
  és még halkan ezt:
  Uram légy érte áldott!

  **

  KARÁCSONYI ÉNEK

  Ma karácsonyra hív az ének
  Teljesedjék minden ígéret,
  Jöjjön el hozzánk a szeretet,
  A Betlehemi fény üzenet

  Ez a fenyőfa remény, élet,
  Ágain minden a Tiétek,
  S mellette találkozhat velem
  Akiket valaha szerettem.

  Más ne legyen e Karácsonyon
  Csak örömkönnyek, s varázslatos,
  Bűvös órák - a fényes szemek
  Ma boldogságról meséljenek.

  Ne legyen árnya a világnak,
  Csak új otthona Fény-fiának -
  Remény, Isten áldása rajta -
  Legyen ünnepünk Jézus napja!

  Ma Karácsonyra hív az ének
  Már lobognak a gyertyafények
  Szívünkre hajlik a szeretet
  A régen-várt, ím megérkezett.

  Zeng a harang, száll az üzenet
  Gyengéden átkarol kezetek:
  Szívemre ölellek bennetek -
  Jézussal született Gyermekek -

  **

  Szilveszteri meditáció

  Mint félelem hosszú éjszakája
  Takar testem kopott börruhája
  Még lelkembe fonódik kegyetlen
  Kötelékével a régi ember.

  Bár nem voltam adósa senkinek
  Enyém volt Laokoón szenvedése
  Béklyót vert rám hüség és szeretet
  Szívembe szúrt töviseket érte.

  Már nem vagyok adós sem köteles
  Lehullik nehéz bilincse rólam
  Kikopik az idö is alólam:
  Nem vagyok fontos többé senkinek.

  Nem érdekel világ kincse-nincse
  Mint hosszú gyötrelem éjszakája
  Foszlik énem régi rabruhája
  S hullik az élet szörnyü bilincse
  De nem érdekel már ez a nincs se.

  Már nem hajtanak ösztönök vágyak
  Megfizettem az ember világnak
  Indulok Te-hozzád lábadozva
  Leszek, ha kell, az áldozat útján
  Jézust hívó Jáve maradéka.

  (1956)


  **  Ébredés

  lebben a hang a semmiben
  csapódik és fennakad
  nem érheted be ennyivel
  magad vagy vad és áldozat

  hiába fáj a hallgatás
  bilincsbe zár a léted
  szemedben tör a néma vád
  elárul büszkeséged

  akár a kö, olyan vagyok
  már szürkeségbe vásott
  csak hullnak rám a csillagok
  hallgatok s megbocsátok

  arcpirító kemény présben
  újra teremtem magam
  dacolok a hazugsággal
  s gyülölettel egymagam

  kétely reám nem ragadhat
  átkod hulljon vissza rád
  minden áruló szavadnak
  mérge szíved járja át!

  lebben a fény a semmiben
  árapálya kavarog
  nincs kiút? a sápadt reggel
  partot ér de visszafut?

  kö kövön így nem maradhat
  ártatlan itt a vádlott
  fényes nappal kifosztanak
  vásári pénz-királyok;

  segítség! kiált a tolvaj
  de a törvény mit sem ér
  színjáték az egész világ
  s a jegy harminc ezüstöt ér!
   
 2. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  Re: somogyi anzix I.

  Húsvétra várva

  Jöttem általdöfve, s csak harmadnapon
  Nyit ajtót az éjféli telihold;
  Csodára várva gyermekek születnek
  Nem kérdve a Reményt, hol kóborolt?
  És jöttem általdöfve rút szavakkal;
  Ajtót mutatva: Ki vagy Te Bolond?
  És mert megölték lelkét a világnak
  A Júdás most is Jézust káromol;
  S jöttem árulást, bűnöket feledve,
  Mert a Megtöretett feloldozott;
  Veletek együtt megtisztult lélekkel
  Áldva az Urat és a Templomot;
  Jöttem új életért, Húsvétra várva
  Jöttem a lélek feltámadására.  *

  Az édentől keletre

  sóváran s mindenektől elhagyatva
  lopva kölcsönfényt a gyertyalángtól
  hamis remények bilincsébe fonva
  hű szívünk mélyén a Múlt világol;
  oly régen vége már a szép napoknak
  elvágtatott a fényes napvonat
  de itt maradt az árnya mindazoknak
  mi élet volt, remény és akarat;
  élünk elfeledve Krisztus menhelyen
  bezárult a sugárszemű ablak
  vágyódva cél nélkül és reménytelen
  szép álmainkból semmi nem maradt
  de Ábelt siratva sem feledhetem
  mi volt a tét az almafák alatt.


  *

  A Szentkorona

  Szent kartusod köt már sok ezer éve
  Hű magyarjaidhoz ékes talizmán.
  Hiába tör éj, balsors nemzetünkre,
  Nélküled, bitorló nem lett itt Király.

  Benned ég még az ősi hit visszfénye,
  Mély titok zár körül, és száz legenda.
  Mikor, hol készült szerencsénk edénye?
  Hő-, glóriás vágyak attribútuma.

  Ész, szív, virtus, képzelet, ős Napkelet
  Költészete, szépsége jött el veled
  Bő örökséggel távoli Szkítia.

  Ahol megszületett szittya nemzeted,
  S lettél immár magyarok híres fia,
  Levédi Magna-Hungária ura;

  Atilla, Buda, Szent-Babba Mária
  Szellemi delejét őrzi még a pánt,
  Hát gyógyítsuk végre rontott Korpuszát!  **

  TÉLI VÁZLAT

  A fákon glóriás fagyöngy fibulák
  Áttetszö jégszemek csüngenek
  Pszeudo cukormáz, téli varázs
  A lyukas ég zúzmarát permetez.
  Visszautasítja a hamis könnyeket
  De én látom a hegyek sörénye felett
  Az áttetszö sereget:
  Kétszázezren menetelnek.
  Szél terít gubát a legelöre
  Vigyáz a rendre a csend öre
  A folyó partján a jég
  Mint szüz karján a gyöngy
  Pattog, csörög, még fel-fel
  Csillan a megfagyott göröngy
  A föld felett köd füstölög
  Ropognak a gyökerek, a folyó
  Mint óriás-kígyó új medret keres.
  Búg, Szeret, Don, Cherszon
  Végállomás az a fogolytábor
  Megsemmisítö tudás!
  Nem fakó fellángolás ad
  Örökérvényü feleletet.
  A gyülölet televénye felett
  Egy halott sirály kereng.
  Mit keres? Kit keres?
  Elfeledett, ismeretlen neveket?
  A foglyok tömegsírja felett
  A hóbuckák között síró porhó zizeg
  A halottak énekelnek: már ötven éve
  Szent Gellért viszi a keresztet
  Megfagyott mocsarakban bolyonganak
  Míg a III. évezredben végre
  Halottak napján az Úr kegyelme
  Elbocsátja a fantom sereget.

  **

  AZ EMLÉKEK ÚTJÁN
  osztrogorzsszki kitörés
  Don: 1943.

  Már a gondok nyügét eltemettem
  A karzatok felett koppant a zár
  Vér dobol itt benn, zihál a testem
  Vállamra ül egy roppant nagy madár.

  Lám a kínok szárnya rám telepszik
  És marja csöre majd a májamat
  Már várnak rám új rémkelepcék
  Hiába építettem várakat.
  Zuhanva omlik két talentumom
  Kopár kövekre pattan szét a táj
  Örvényes csillagfényes fórumom
  Ma oly süket, mint Gorgó, néma száj.

  Tombol a tél, az idö kicsorbult:
  Mennyi hó? sarjad a jég-rianás!
  Robban a Don is, jajra csikordul
  A ziháló száj: roham! Támadás!
  Harcra biztat, sápadt kitartásra
  Már nincs remény, de egy sem földije.
  Szégyenét a hómezö kaszása
  Hatalmas csontkezével törli le.

  A végsö bajra készül a lélek.
  E fehér árban vesztettünk hazát?
  Kapkodva nézel, döbbenten kérded:
  Ki élte túl a vad kigázolást?
  Tombol a Tél, az idö kicsordul
  Mennyi Hó! Reccsen a csönd-rianás,
  Robban a Don is, jajra csikordul
  A haldokló, már bádog-kemény száj:
  Jaj! Ki éli túl a Vég rohamát?
   
 3. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  --------------------------------------------------------------------------------
  **

  Hajnali fohász


  Uram, engedd meg,
  Hogy erős legyen a lélek
  Öröme mi rajtunk.

  Fák, virágok, kék ég
  Hajnali szél és hüvös csöndek
  Int körülünk ama szép természet:
  Tavasz, nyár jön, öszre a tél!
  Mi él, mind-mind tanítja szívünket:
  Arról mesél:
  Közel a segítség,
  Mindig van Remény!

  Az Utak változnak: fény, mélységes éj
  De minden kegyelem, Testvérem:
  Hát Te miért is sietnél?

  Élet a Hit, az örök Remény
  Veled a Szeretet: már ne félj!
  Szelíden emeld rám tekinteted
  Jöjj! Testvérem: Add a kezed!

  **


  Tél: 1956

  Fagyott: A Hold, mint téli kobold
  Ragyog a fekete égen,
  Mutatja, hogy a fagyottak
  Közül, nem menekülök én sem.

  Csak bolyongok, és ha megfagyok
  A téli éj vitrinében,
  Tüzet gyújtok, és jelt adok,
  Hogy valaha köztetek éltem.

  Buda és Pest, Te hösi város,
  Egedre írom fényjelem,
  És amíg fáklyaként elégek:

  Átkozva, és reménytelen
  Kiáltom a zsarnok éjbe:
  Uram! Hiába reméltem?


  **


  Töréspont

  Tolvaj járt az éji kertben,
  Letört virágok halnak némán.
  Örvénylö csend és sápadt reggel
  Motoz a házak udvarán -

  A Hold ezüstje rezzenetlen,
  Az ezredvégi csillagórán,
  Már gyülöletben megkövülten,
  Ös-átok ül az ember-fián.

  Káin és Ábel: kés a kézben,
  És hány féltékeny törzsi Isten
  Őrködik földi csillag éjben?

  Mert csábít az éj; árnyék és vér;
  A Káin ösök öröksége:
  Fellázad, gyilkol szívünk mélyén.  **

  Jeremiás

  Fáradhatatlan zsongott, körülöttem az élet,
  Csak ültem helyemen, egy pontra meredten. Tudtam,
  Valami történni fog velem az éjben, hiszen én,
  Penge élen éltem árván, nem hiába
  Várakoztam. Tudtam, most megnyílik az örvény,
  És minden elenyészik. A törvény darabokra hull:
  Minden széttöredezve porba terül. Szél tombol,
  Szörnyü ereje lesz az ítélet, és valóban,
  Törékeny az élet, és gyenge az ember világa.
  Ez a nap lesz a városok pusztulása: kö-sivatag,
  Tüzvész fénye lobogva világít és árad a szenny.
  Iszonyat görcse rázza kezem, és könny marja szemem:
  Szellemi lázban a téboly gözei galvanizálják,
  Kétségbeesett, szomorúság szedi szét eszemet;
  Torkon ragad a sírás és a néma kiáltás,
  De nincs, és nem lesz segítség soha már;

  Megállt az idö;, égre meredten, értek mindent:
  Szíved volt hü társad, s nem hallottad szavát.
  Figyelmeztetett, de te játszottál az éjben:
  Démonok játszottak veled, elbüvöltek a lázak.
  Édes zene volt a fülednek a farkas üvöltés,
  A sakálkacagás; teli hold tüzött a szemedbe,
  Nem láttad a patkány torlaszokat a város alatt,
  Pedig sajtként rágta a mélyben házaidat.
  Nem napnyi idö végén jött el az ordas végzet:
  Százados bün bünre rakott itt, rég alapot;
  Már életed mélységeiben rontottak meg,
  Megromlottak az ös-gyökerek, (szegény emberek)
  Gúzsba-kötöttek az engrámok árnyai, a démoniak,
  Elenyészett a Jó, markába gyúrt a gonosz;
  Ösztönök rabja voltál: fogva tartott vágyad.
  Nem szabadultál, nem menekülhetsz, most sem, soha már!  ***

  Már rég kihajoltak

  Nem tudjátok,
  hogy Isten temploma vagytok,
  és szent lelke lakozik bennetek?
  Pál 1. levele a kor.


  Ki mondja meg, milyen utakról
  Közelít feléd, s mutatja meg magát,
  A csapongó
  Képzelet hordozta igazság?

  Szavaknak, ugye Te nem hiszel?
  Hisz a hangok, mindig elámítanak,
  S az értelem
  Sánta kutyái megugatnak.

  Káprázat büvöli el szemed:
  Kontakt-, állhatatos, lárva-mosolyok,
  A jéghideg,
  Önzések résein, kivillog.

  Alpári lóvásár folyik itt,
  Hát ne szórj közéjük drágagyöngyöket!
  A gaz virít,
  A pimasz meglopja életed.

  Kufárok sürögnek, forognak,
  S a szeretet kútjai elapadnak:
  Elárvulnak
  A Jók, szívünk magára marad

  Lármás lócsiszárok ágállnak,
  Hamis-kutyák csaholnak, de ne félj!
  Szíved igaz,
  Majd elvezet hozzánk, és megért.

  Sokan vagytok már, jövötöket
  Másra ne bízzátok, csak zörgessetek!
  S a szívetek,
  Egymáshoz közel, majd megpihen.

  Örizzétek tisztán szemetek,
  S lássátok meg végre, milyen a világ!
  Hol az ember
  Bambán ballag balsorsa után.

  Már rég kihajoltak elétek
  A rózsák, és a szelíd szép mosolyok,
  A tiétek,
  Vegyétek el, mit Jézus néktek adott!


  **


  ANGYALRA VÁRVA

  Ostorcsapás a hideg esti szél
  Fagyos ujjakkal bogozza hajam
  Fegyvert ránt hamar a gyáva szeszély
  Arcomba sújt, hogy adjam meg magam

  Ököllel vár reám e vad vidék
  Klondájk rózsája nö a flaszteren
  Ha látod? ne kérdezd miért?
  Gyilkol az ösztön és a félelem

  Büszkén török börtön országon át
  Vadul kérdem önmagam sebezve:
  Ki csapszékek mélyén Angyalra vár;
  Miért él itt? már mindent elfeledve.

  Ha az idö, mint mozgó sír elér
  Nem fejtek titkot már e szegleten
  Hisz túl az élet már a jó-felén
  Gyenge a szív; csorba a fegyverem

  Várok ünnep arccal hideglelösen
  Ki büntöl szüzen mindent birtokolt
  Túlterhelt hajón élek sietösen
  Lám titkokat súgva akár a Hold

  Már társtalan, kopár akár a kö;
  És vajúdva is e kocsmaléten
  Régen túl az ismert határokon
  A vér s a szellem igézetében

  Vagyok fodor az elfutó vízen
  Vagyok sors-kérdés és balsejtelem
  Itt élek köztetek magányosan
  De érbitón legyür a félelem.

  Bilincsek közt nem élhetek híven
  De leszek lélek: új nap, kegyelem
  Nem vetek már szilaj hullámokat
  Levél vagyok Uram; nem áradó patak

  Végül vagyok ok; Néked okozat
  És haszontalan emberáldozat
  És ha volt szívem? Tiéd volt Istenem
  Igen; Tiéd; ennyi volt életem.


  *

  AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN
  Egy ismeretlen költö emlékére

  A költö: humusz
  Belöle sarjad az élet
  Tudom, hiába beszélek
  A la carte posztumusz

  Menyhárd Alfréd költö: névtelen
  Magányos útszélre szorított szellem
  Elszívták elöle a levegöt
  Alig ismerték néhány versét
  Így mondják, akik Öt ismerték
  Nem is érte más csak csalódás
  Annyi éven át;
  Nem lehet;
  Sütötte rá bélyegét a tébolyult holdvilág
  Emésztette magát;
  Összeszorított foggal járta élete vadonát
  Üzött vadként kergették
  Fekete tüzben lobogó éjszakák;
  Ott élt peremre szorítva
  Patkány-vidék korma bénította
  Ahol bamba önkény szabta meg a rendet
  Ahol levegötlen présben
  Alkohol gözben égett az elme
  Vagy gyógyszerezett hogy elviselje
  Feledje mi volt élete keserve

  Valami eszelös remény éltette
  Majd megjelenik egyszer
  Minden igaz gondolata bekötve
  Egy valódi kötetbe
  Nem élhette meg
  Nincs vigasz
  Hiába az áldozat
  Elpazarolt élete kudarc;
  Hiszen, ma sem ismeri költészetét a világ;
  Született bár hitben-eröben ihletett
  Sugárzó gondolat, ajkára
  Forr a szó az elmúlásban:
  Proskribált a rosszindulat
  A hallgatás vesszözö éje alatt
  Nem érhette meg;
  De ma sem akad annyi akarat
  Hogy igazságot remélve feltámassza
  Azokat a tetszhalott szavakat;

  Ugye mégis érdemes volt?

  Az utolsó szó jogán
  Kérek helyette töletek:
  Jelet elégtételt jogot
  Levett kalappal áldozunk Reá néhány percet
  Figyelmet, keressük az okot;
  Tünödve az ajándékon, amit lelke
  Az Idötlenböl nékünk átadott

  Ismeretlen Költö;
  Akit hallgatásba burkolt
  A mostoha emberöltö;
  De megjelölte Öt az idö;
  Bal-sorsunkba fonva élete fonalát
  Hogy el ne vesszen az igazság;

  Megörizte hitét hüségét
  Szeretetét némán örzik a szavak;
  De emlékeink közt feltámadnak
  Pünkösd ünnepén
  Majd lobogva világítanak
  Megújult tavaszunk kegyhelyén.
   
 4. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  ALEXANDER
  SZERELMES VERS


  Ránk borult a lomb, s a nagy ég
  Kékje oltotta a nap csillagtüzét;
  No nézd! A ledér, lenge, déli szél:
  Hogy borzolja böröd aranypihét?

  Kirké! Varázsolj körénk aranyködöt,
  Hogy a kíváncsi tekintetek
  Ne dézsmálják, mint rókák a szölöt
  Önfeledt, boldog szerelmünket;

  Jöjj hát! Már a napkitörés
  Csóksátorába hajtja vérem,
  És forró folyamában a teremtés
  Szédítö örvényét ringva elérem.

  Az ölelésben együtt bukunk el,
  S törvényen kívüli asszonyom leszel;
  De csókokkal szárítom fel
  A szemedböl pergö öröm könnyeket.
   
 5. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  ALEXANDER
  Kedves, de jó, hogy vagy nekem


  Hány szavam lehetne magamért, érted
  Ahogy lassan-lassan megértem
  Mily talányos az asszony ígéret?
  Amint rám nevet szemedben az élet
  Felismerni vélem a feledett igéket;
  Egy sosemvolt mámoros éjszakán.

  Az én szeretőm lángol, ha szerelmes
  Szent, nagy titkok, álmok erdejébe vezet
  Büvös élet vágya nem ábránd csupán
  Nevetve hoz szerencsét reám - Kedves
  Hány szavam lehet még magamról Néked
  Míg csillaga gyúl, izzó tüzszemednek?
   
 6. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  Vers kettös: Feltámadásra várva...

  Behunyt szemen át ........Meg-megvillan a nap veretes gömbje
  Gomolygó nagy mezökön......A poros ködös tetön át
  Régi pogány templomok ajtajában.......Az álmos város peremén -
  . . . Ha kérdeném(?) - Vajh mit üzenne?
  Illatosan csap fel a tömjén.......Hulló vakolatok közt
  Álmos vonatok dohognak a ködben -

  Beszélne itt valaki rólad kedves Mester?

  Pán isten nyomában.......Szívünk tele gyötrelemmel:
  Borzongva tülekedve fázik.......Pénzt számol ma is
  . . . Aki magára, családjára, nemzetére büszke
  . . . És Harminc ezüstökért
  Nagy meztelen sereg jö; keseregve...
  . . . S csak hull-hull reád a gyülölet üszke

  Az országúti Krisztus sír a kereszten....... A Mester,
  S mellette Latrokként feszítve ketten -
  És amíg a tömeg
  Felrója Neked Kedves Mester,
  Ha néha, néha, felsír a büne -
  A csendben (?)

  Szökökút, csobog a kertben.

  .......Bár volt földje;
  Sós vizek közt keresi, mit tál lencsén eladott;
  Gyermeket, nyájat, vak aggot!
  És most boldogtalan megesett leányként,
  Könnyesen várja a holnapot
  Léthé vizén szerelmes párok csónakáznak felette:
  Holt lelkek közt ring - rút életét feledve;

  Honnan jött és hol lelt szerelemre -
  Ifjan hol kacagott a szélbe?
  Halottak napján kit temetne; kiért hull a könnye;
  Kit hívna vissza, ha lehetne? Kit hívna tetemre -
  Feltámadás üdvéért - puszta lelke,
  Óh istenem! Most már? Vajh, kit követne?  Dzsida J. Behunyt szemen át versének parafrázisa
  NTK Horváth S. Vers kettös: feltámadásra várva halottak napján
   
 7. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  ALEXANDER
  Emlék a Kedveshez


  Nem lehetek - nem
  Mert a közeledben
  A fájdalom leszek
  Megvérezlek akaratlan
  És te is minden mozdulattal

  Mi nem beszélhetünk szerelemröl
  Mert az nekünk a tüzvész álma
  Nekünk nem lehet boldog ölelésünk
  Ez büntetésünk örök ára -

  Csak tudd, hogy létezem
  Tudd, hogy közel voltam egyszer
  Oly közel hozzád
  Mint talán addig senki sem -
  Amikor szívemet tartottad
  A kezedben önfeledten -

  Majd séta közben, a fák alatt
  Ha közelít az éjszaka
  Emlékezz rám mosolyogva:
  Egyszer voltam,
  És talán még lehettem is volna.


  ***

  ALEXANDER
  ÍGY AKAROK EMLÉKEZNI


  Ma még drága vagy nekem, s hiányzol
  De mi lesz velünk, ha e kötelék
  A pletykák irigy tűzében elég,
  S szégyenedben szívem megalázod;
  Ha csalódnék? A múltba zárom
  Szerelmünk minden tiltott örömét,
  De veled küldöm lelkem hü felét,
  Hogy szíveddel újra rám találjon.

  Időnk, oly rövid ma, míg velem vagy
  Nevess! Hadd fesse színvirágait
  Fehér arcodra játékos tavasz.
  Jöjj hozzám majd, szerelemmel mindig,
  Hadd sárguljon a locsogó világ,
  Míg élek hívlak, s emlékezem rád!
   
 8. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  anzix

  József Attila: Hajnali vers kedvesemnek
  (NTK HS szilveszteri parafrázisa)

  A csöndes hajnali égröl szelíden száll a Hold Sugára; mintha valami holdbéli tájra szórná eltévedt fényeit...sóhajt a Hajnal;
  Mint elkésett utazó, ismeretlen útja felé tántorog az idö; saruja alatt recseg-ropog a világ!

  A rózsásujjú halkan, daloló kedvvel madarakat köszönt.
  Ám a Hold Sugára a színek e fönséges fölfakadásában is némán, halványan ballag, mint szilveszter-éji munkás, ki az éjszaka forgatagában otthona felé igyekszik, szerettei körébe.

  Az istenes Napfény viruló orcája boldog mosollyal üdvözli, szellö zilálja szöke fürtjeit; éppen most lépett ki az aurora boreálisz hajnali fürdöjéböl - aranyos alakját még fény-fátyol födi, de - íme, köntösét ledobja, és pajkos örömmel futkároz a mennyei pázsiton.
  Földanyánk életre ébredt virágos kertjében most összeölelkeznek: Napfény és Hold Sugára.
  Szerelmük boldogsága itt motoz nyugtalan szívem körül - mily furcsa, hogy a két égi vándor az élet ébredésén így egymásra talált!
  De nézd csak - Hold Sugára varázslatos ezüst öltözéke elszürkül, ajka még vértelenebb lett, a Napfény meg felölti káprázatos öltözetét, - most még egyszer megcsókolják egymást, és búcsút intenek, mert el kell válniuk -
  Sorsuk akarta így. A SORS!
  Szívemben a kérdések erdeje zendül...
  Szilveszter éjszakáján -
  Mi történik velünk ma és holnap? Minden életet felfalnak az emberi tervek, ha az emberé az élet - az Apokalypszis lovasai közelednek? Sötét árnyak suhannak el szívem felett...

  Ám lelkem sötét aggodalmaiból, a Napfény, az aranyló nyárfák dús lombján keresztül a diadalmas élet hozsannáját szüri, Hold Sugára pedig sápadt homlokkal keresi az éjszakai varázslatok tegnapi útját, mely néki rendeltetett.
  Az éjszaka csodái után, a Hajnal szüzi csókjával mondanak istenhozzádot egymásnak, mert ösvényük elágazik...valami visszafordíthatatlan erö kényszeríti a változást újra és újra...
  De ugye kedvesem, mi soha nem hagyjuk el egymást?
   
 9. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  ALEXANDER
  A HÁRSAK ALATT


  vágyom vágyva közeledbe
  látni a holdfényt -
  hallgatni nagy csendben
  szívedet dobbantó
  álmaid éj repülését

  amint álmot szö körénk
  a hold s az áldott asszonyok
  felszedik a gyémánt harmatot(?)
  rügyek pattannak tenyeredben
  ajakadon boldog igennel
  a mosoly
  örülni tanul a szemedben
  kérlek érints meg engem!

  itt állok talpig szerelemben
  nagy Isten ne bánts most engem!

  elvette eszemet Kirké
  tenyerén lángoló szívemmel
  játszik - ímmár halálos
  boldog szerelemben

  fülembe súg-búg kacag
  elvette bús álmaimat
  és így hullunk együtt
  örömökre
  ölelésre napra nap

  elvette eszemet tudom
  és azt mondja mindent szabad
  mert minden alkalom jó alkalom(?)
  szeretni, feledni magad
  örzöm még kezed melegét
  szikrákat tanított a szemed
  hogy érezzék magjuk erejét
  míg itt lángolsz fejünk felett

  várlak bolond szerelemmel
  mosollyal örzöm álmaidat
  versek fakadnak titokban
  ha napként játszik sugarad
  felöltöm szelíd magamat
   
 10. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  SZERELMESEK SZIKLÁJA
  (A Molnár-szikla régi balladája)


  Halhatatlan ifjúságotok jele
  Köszirt, éke: jeltelen kereszt
  Örzi a kopár tájban az emlékeket;
  Örzi örökre már bús nevetek.

  Egymás karjaiban hoztátok a hegyre
  A szívetek terhét hü szerelemmel,
  Egymástól kapott kincsetek, -
  Öriztétek féltö ragyogással
  Árva, egymásért dobogó szívetek.

  Nem lehet! -
  Soha! zúgott a szél; együtt élnetek.
  Szegény elüzött szelíd szerelmesek
  A vajúdás mostoha éjjelén
  Nem fogta senki árva kezetek.

  Egymást átkarolva két hajnali élet,
  Így hullt le örökre az örvénylö mélybe.
  Nem látta senki a végzetes zuhanást,
  Csak a szikrázó megrendült mennybolt
  És a sápadtan reszketö holdvilág.

  Míg a szirttöl, a tajtékzó víz felett
  A képzelt ívet befogja tekinteted,
  Bármit is érsz utazó: ne feledd!
  Te a fényben éled szerencsés életed,
  De ott lent, összetört, hü szívek hevernek.
   
 11. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  ALEXANDER
  lassan már távolodva


  furcsa szerelem:
  kincseit szemezgetem -

  szavakat, személyeset?
  nem mondasz nekem

  mindentöl megriadva
  könnyek közt tünik tova;

  nem lesz idönk sem -
  furcsa szerelem -
  nem éled meg senkivel -

  nem hozza vissza semmi -
  ennyit kell elviselni

  meghal a titok
  mi életben tartotta
  a varázslatot -

  lassan már távolodva -
  furcsa szerelem
  kéri szívedet súgva

  majd eltünik hirtelen
  mintha nem is lett volna
  köztünk sohasem.
   
 12. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  TÉL A TAVON

  Tolvaj járt az éji kertben
  Tört virágok halnak némán
  Örvénylö csend és híg homály
  Kutatja át a házak udvarát


  Az égre lobbant tompa fény
  Tejjel itatja sápadt gyermekét
  Szél függönye száll a kerten át
  Avar zörg és karcsú fák
  Rázzák ágaikat szertelen;
  Tolvajként jár a Tél a kertben
  Didergö jégfelhöt lebbent
  A táj fölé nesztelen.


  Hósapkás fenyök között lopakodik a köd
  Jég-, és fenyötük között lomhán hömpölyög
  Eljön hajnalonta áldozatáért a fagy;
  A jászolokban születettek
  Véres könnyet értük sírnak;


  Már vágják a tavon a jeget;
  Mindenütt gallyat, tözeget tüzelnek
  Amint a holdtalan éj megvirrad
  Az égbolt súlya alatt
  A nap, - bíbor szilánkokra hasad


  .
   
 13. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  Mintha

  mintha
  minden olyan volna -
  csak Ök tudják nincs szükség -
  hatezer éve
  formátlan az ö lelkük -
  nincs segítség!


  csak lásd meg
  magad körül a dolgokat!
  nem könnyü
  átlátni
  mert minden mögött csak ök vannak
  így épülnek fel a fekete kék vörös csillagos
  bünös birodalmak


  tegnap és ma
  fönt a merev ágon
  esöben, hóban, ködben
  a szántáson
  a megrettent csendben holtan
  a szavatlan szavakban
  hallod a szívedben, agyadban
  hangosan, halkan
  szüntelen: kár, kár!


  esö csillog a köveken
  alig rebben
  varjú az esöben
  a vetésen, az ágon sötéten
  hosszan kuporog -
  így sínyli meg
  az idö a holnapot


  halkan, halkan, nagyon halkan


  mintha
  minden olyan volna
  minden dologban


  hogy a szemed kigyúljon?
  hogy egy kéz kezedért nyúljon?
  az idönek meg kell hasadnia...


  mert meghalt tegnap közöttünk az ember fia


  a TITOK: mintha
  minden (továbbra is) még mindig olyan volna -


  a Stigma:
  csak annyi kellene (?)
  hogy higgy benne:
  mert mintha
  minden dologban
  még Ö lenne
  a példa...
   
 14. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  Sylvia Plath: Varjú az esöben
  BLACK ROOK IN RAINY WEATHER
  (NTK HS parafrázisa)

  Fönn a merev gallyon
  Ázott fekete varjú kuporog
  Tollászkodik hosszan az esöben
  Hogy szememben e látvány kigyúljon
  Érdeklödést sem mutatok - Nem kutatok;
  Ahogy az ág hosszan veri
  A tornác ablakát;
  Semmi más;
  És nem várok csodát -
  Kis glóriák izzanak hirtelen
  Egy konyhaszéken-asztalon
  Mintha égi dolog lenne -
  Így lényegül át idköz, nagyság, - szerelem
  Félelem -
  Akkor hát meghalhatok
  Ha egy varjú üzenne?
  Megeshet - egy varjú
  Tollászkodván nagy fényben
  Mintha kinyílna a szemem
  Csodák esnek folyton az éj vizében
  Ha ily tündöklö... csodálnod lehet
  Kezdödhet az angyalvárás
  Ritkán.. halkan.. alig.. hallhatóan
  Megjön a sírás
  Ömlik-ömlik már...esö-könnye...patakokban...
   
 15. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  HIÁBA

  az embernek hallhatatlan
  ami a csillagokban moccan
  ami nincs elrejtve szavakban
  azt hiába kutatod önmagadban
  és mert nincs álom a szíved mélyén
  nem hiszel benne rendületlen;
  nincs jel; így hal meg az Isten
  hiába várod lelkesülten
   
 16. om1942

  om1942 Kitiltott (BANned)

  Kedves Sándor !

  Verseid kellemes hangulatú szójátékokkal böven megtüzdeltek.
  " Téli Reggel" nagyon szép vagy az Ébredés c. versed. Szakmailad mondhatnók mestermunka a legtöbbje. Az én véleményem munkáidról ill. Rólad szubjektíven vegyes.
  Ha én verset írok, akkor az egyesszám elsö ill második és több. sz. második személy célzom meg.
  Próbál meg Te is. A szójátékaid a témát díszítsék, ill azt akihez szólsz. Légy személyes indítatású és akkor azt a hatást fogod átélni amit közölni ill. átadni akarsz másoknak.
  Azért válaszolok Topikon, mert a munkáid ezt megérdemlik.
  -misi-
   
 17. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  Kedves Mihály!

  Köszönöm a hozzászólást, és a jó-tanácsot, örülök, hogy tetszenek az említett versek, ami a közvetlenséget és személyes megszólítást illeti, arra csak azt mondhatom, hogy ez stílus kérdése, a versek egyik része ilyen, példaként említem, A fenyö része, a Már rég kihajoltak, a Hársak alatt;más részük szemlélödö, vagy természeti; esetleg modern.

  És ha megengedik, néhány szóval szeretném olvasóimat - a lap kedves látogatóit szeretettel köszönteni, akik megtisztelnek figyelmükkel.
  Elmondhatom, hogy az itt feltett versek válogatásakor igyekeztem verseimböl ízelítöt adni. Aki szeretne többet olvasni, az index fórumain konyvmuves nickemnél megtalálhatja verseimet, elsösorban a haiku, kedvesch versek, és más irodalmi topikokban, a Digitoll elektronikus lapnál, ALEXANDER névvel, szerelmes verseket jelentetek meg: http://www.mocomp.hu/digitoll/ .
  Az elmúlt évben az Irodalmi rádió pályázatán különdíjat kaptam.
  A Próba Ideje, Rontás Virágai és a Nomogenézis versesköteteim kiadása után, jelenleg a Weblapom elkészítésén dolgozom.

  Az itt megjelentetett verseimmel a Kanadai magyarokhoz szeretnék szólni, testvérként, aki a XX század gyermekeként az óhazában élte le viszontagságos életét, és most elhozta ide dalvirágait, gondolatait, remélem tetszenek majd munkáim, hiszen önzetlen szeretettel adom át öket.
  Azt gondolom, verseim beszélnek helyettem, mindazonáltal, ha valamely dologról valaki érdeklödne, természetesen, képességem szerint szívesen válaszolok is. Úgy nyílt megszólításra, mint magánlevélben [email protected] címemröl,
  Tisztelettel: Horváth Sándor
   
 18. Melitta

  Melitta Adminisztrátor Fórumvezető

  Szia!
  Valoban nagyon szepek a verseid!
  Erezd magad jol nalunk!
   
 19. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  Kalapács alatt a meseország
  (Tiborc új panasza - 2004. december 5.)

  .
  Nem, nem a tehetetlen szomorúság,
  Csak a harag csal könnyet ma szemembe,
  Ha már szétszakadhat minden: ágra ág,
  Hazugság rombol a tarlott szívekben.


  Mondjátok meg! Hallgathat-e a költö?
  Mikor ebek harmincadján az ország?
  Látván, nem lesz elég egy emberöltö
  Feledni a rontást, a meghasonlást -


  Koncért, vagyonért, és hamis eszmékért
  Hagyja cserben újra, testvér a testvért,
  Bünrészes mind, ki bünben szerzi hasznát!


  Elitek mérgezik a nemzet lelkét,
  Vélt koldusként él s fél itt az igazság -
  S újra elárvul a szép meseország...


  *

  HALKAN ÉLEK

  Itt lakom a pegazus-járta folyó partján
  pillangó paradicsom örökzöld pázsitom
  aranyport szór reám a napsugár
  ha meglátogatja a szépség otthonom


  Ám a nap mögött lapul - és suhan
  pille szárnyain a jeltelen halál
  fegyver és bilincs a szó mit mammon meghagyott
  a mindent megváltó véres lakomán


  És lettem rongy idöknek kitanult mestere
  félelmes erdökön járó nagyszívü zsivány
  mint írástudók közt íly magányos, több egy se
  kit meghívott asztalához egy költő-király -


  Itt élek a tiszavirágos folyó partján
  de ne kérdezd tölem, hol hagytam örangyalom(?)
  ha igaz szót súg nekem a tiltott holdvilág
  s bekopog titkaival egy-egy költö rokon.

  *

  HÁLÓBAN

  énbennem össorsok akarnak,
  de most nyomasztó tegnapok
  százados bűnei kopognak;
  s ha ők szólnak, én hallgatok


  feltámadt újra az öskaján
  meggyaláz élöt és holtakat;
  szemünkbe nevetve ünnepel
  a bankár, s hallgat a kifosztott áldozat


  átnéznek rajtatok a gyilkosok -
  életünkön pecsét e sötét árnyék
  takargatja magát a zsarnok hatalom,
  hálót fon körénk a rejtett szándék


  apám szemében fényre gyúltan,
  anyám ajkán a szó még elepedt -
  a magyar szabadság csillaga volt az
  mi bevilágította az eget.


  énbennem össorsok akarnak
  és most nyomasztó tegnapok
  feltámadt bünei hazudnak;
  s ha ök szólnak, én hallgatok


  *

  Memento


  Először is a dolgok ritmusát
  A kényszerítö bajokat -
  Féltük a vért - a vörös mázban
  De nem hittük el a hazugságokat -


  Így fogytunk mi végső lassulásban
  Kint és belüli határokon
  Világelső volt a pusztulásban
  A magyar és székely rokon;


  A levegőtlen hóesésben
  Ki várt itt gyógyító csodát?
  Ellene fordult társa, a Jó -
  És hamis lett, - kit tegnap még csodált


  Lásd Barátom! A vörös alkonyatban
  Nem várt senki jó folytatást
  De magunk teremtjük már a hajnalt
  S az életet is, mely ránk talált!
   
 20. Horváth Sándor

  Horváth Sándor Állandó Tag

  Isten látja

  Isten látja: állok a napon
  Hideg árnyékom hull a kőre
  Ki mondja meg? - találgatom
  Ki hívott el keresztelőre?

  Ki tudja azt hogy itt leszek
  Az ezred éji csillag-órán?
  S bánjam-e ha megrabolnak
  Az idő virtuál valóján?

  Azt hittük ifjan ostobán
  Majd szerethetünk minden éjjel
  S boldog korszak köszönt reánk
  A harmadik ezredévvel;

  Látja Isten: állok a napon
  Fejem felszegve égre nézek
  Félve szorongva imádkozom
  Szememben izzó holdak égnek

  Mint Athénben egykor Szókratész
  Csak igazságot akarok;
  Leborulok árnyékomon;
  S ím, a hideg kő felragyog
   

Megosztás