somogyi anzix

Horváth Sándor témája a 'Irodalom' fórumban , 2004 Január 2.

?

megjelenésre érett?

Poll closed 2008 December 3.
 1. érdekes

  100.0%
 2. közömbös

  0 szavazat
  0.0%
Multiple votes are allowed.
 1. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  Kézzel ellenőrzött EU 2014.
  Hommáge Karinthy Fr.

  Talán, ha május éjszakákon,
  A holdas éj szegélye feldereng?
  Mi ketten új hazátlanok:
  Együtt nézünk át a mérteken?

  Halihó, visszavág a gárda!
  Halihó, legyűr a némaság!

  Nincs értelem, csak sértő sarcra égés -
  Nincs félelem, csak gettó lázadás.
  Mi nem remegve, nem hátrálva égünk,
  Mi nem szemezhetünk japánosan:

  Csak halk, halálos, választási estén,
  Ketten szavazunk az észre: Te meg én.
   
 2. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  Kézzel ellenőrzött EU 2014.
  Hommáge Karinthy Fr.

  Talán, ha május éjszakákon,
  A holdas éj szegélye feldereng?
  Mi ketten új hazátlanok:
  Együtt nézünk át miérteken?

  Halihó, visszavág a gárda!
  Halihó, legyűr a némaság!

  Nincs értelem, csak sértő sarcra égés -
  Nincs félelem csak gettó lázadás.
  Mi nem remegve, nem hátrálva égünk,
  Mi nem szemezhetünk japánosan:

  Csak halk, halálos, választási estén,
  Ketten szavazunk a jobbra: Te meg én


  Az árulás stigmái
  1919’ puccs


  Ma iszonyú gazságokkal telten,
  A meghasonlás sírt felettem,
  Árulják a hazát labanc népek,
  Kik Atilla sírján élnek:
  Idegen szívű, kincsre éhes,
  Lélekkufár söpredékek!

  Szomorú hűségben némán sírtak,
  Kik a hazáért éltek-haltak,
  És most rettegve gondolnak arra,
  A hazát ma verik dobra,
  Az ország-tolvaj, bujtogató,
  Lélekkufár söpredékek!

  Porba, ezer éves kincsek hullnak,
  Mind tanúja a dicső múltnak,
  Rémhír Hióbot nevelt az árulás:
  Másolták a Szentkoronát,
  Bécsben szapulják nemzetünket,
  Ország-bitang esküszegő söpredékek!

  1919 örökösei

  Trianonban árulják a földet,
  A kérvényt író „hatvanezrek”,*
  Intrika, bosszú, őspatkány népe,
  Mind, a magyar sors ellensége,
  Mindig nemzetünk zsírján éltek:
  Képmutató söpredékek.

  Banksarcon tartják a bennszülöttet,
  Ki harácstól, szipolytól feketült meg,
  Demokráciát álmodik a nyomor,
  De mert nincsen hűség, rajtuk ütnek,
  Kútmérgező, enyveskezű,
  Lélekkufár söpredékek!

  2014.

  Liberóval árulják a hazát!
  Ez már a végkiárusítás!
  A Magyar föld, ama varázsszőnyeg,
  Amit mákonnyal szereznek meg,
  Sivatagi, esküszegő,
  Lélekkufár söpredékek.

  Magyarok!
  Ne verjétek félre a harangot,
  Tapossátok el a bitangot!
  Kopjára-kaszára jóemberek!
  Űzzétek el az ellenséget:
  Az ország-rabló, esküszegő,
  Lélekkufár söpredéket.
   
 3. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  Gondolat génmódosítás 2014


  A nagy Bagót* az emberek akarták,
  Így szállt fejünkre cion kötelesség -
  Finnugrista az új, globál tanítás -
  Badar hazugság szülte elme-vesztés.
  Vakít a törvény, ingerelve kergét,
  Míg süt reá a vádak csonka Holdja,
  Ha érzi vesztét, hajtja cselszövetség:
  Rothaszt az ész, hisz bűn az érdek zsoldja.
  A nép, egymástól, így rabol ma eszmét,
  Bűn lovagja köt nyakába pántlikát,
  Elmét ápolgat így az ötletesség:
  Körül metélt Hon is pártos árulás.

  Anyám, mért szakad ma le az Ég s a Föld?
  Mert a zsidó pajzs most Júdás testet ölt?

  *Nagy Bagó, aki bagóért vesztegeti a magyar földet és szabad folyást ad kifosztásunknak.

  Keresztúton

  Várjuk, hogy a nagy IGAZság,
  az Egy útján felszínre törjön –
  Ki az aki képes reá,
  Hogy első legyen a Földön,
  Ki gazságból vigaszt költsön?
   
 4. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

   
 5. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  NTK HS: Teremtő Uram – Atyám
  Rainer Maria Rilke

  A kilencedik elégia parafrázisa

  Motto:
  Kalapácsok közt sikolt agyunk,
  szívünk, akár a nyelv is
  Afogunk közt, vérzik, szakad,
  de mégis, mégis, talán a megtisztult ember az úr dicsérete marad.
  Századokon át,
  Hamisan prófétáltak a nevedben, és égtek a máglyák!
  Népeket áldoztak a halálnak templomi óriások:
  Trianon, Hirosíma! Stigmás valóságok: vakoló cézárok,
  Titkos társaságok, sátáni tervek veteménye -
  Mindez csak azért, mert Jézust nem mentetted meg,
  És győ/zött a Júdás szövetség gyűlölet népe.

  Nem mentetted meg a Mestert, a Tanítót,
  Bár megtehetted volna, hisz rád bízta életét és népét –
  De meghasonlott, látván az árulás üszkét –
  Amely a bűn világát lobbatotta lángra –

  Mindent tudva-látva, szánva,
  Óh mondd Uram, van-e oly Atya, aki elhagyja gyermekét?
  És nem pusztul vele?
  Apropo, és mint lett József-ács története?
  Uram, ugye tudod, hogy akkor majd meghalt a remény?
  Az isten fia: Jézus keresztjén?

  Jézus volt a stigma , a Jel,
  És ama baljós emlék örökkön él a szívekben –
  Hogy harmadnapon feltámadt és felment a mennyekbe –
  És ott ül az Atyja jobbja felől, - azóta
  Rád gondol minden mostohagyermek zigóta szeretet híján –
  Az égen a felhőket kutatja egyedül, zokogva, némán,
  És nem tudja, hogy csak egyút vezet hozzád -
  A szeretet szűk ösvényén, időtlen időkön át -
  Minden merő posztulátum és képmutatás.

  Minden hiába!
  Nem volt, nem jön isteni gondviselés a világba!
  Minő jel lehetne az isteni lét bizonyossága
  Gyermekeidnek egy életen át erős vár!
  De az igen és nem között ugye nincsen semmi,
  Ami tetszene Neked Mindenható Atyám –
  A langyosat kiköpi az Isten, tanítja a vigasz,
  És csak a halál útját választja minden igaz áldozat?
  Hiszen az élet nem bizonyosság az isteni hithez,
  A világ nem fogadja be a békét, csak az ihlet, - a vétket,
  Bár lehet, süketen és vakon, komoran ébred -

  Hiába keresztezik platóni paradoxonok utam,
  Az egyutat választom Hozzád Nagyuram.
  Hogy meglássam fény-arcodat az út végén
  ahol a szíved pitvarában fogannak, a székely szentek,
  akiknek nem hal meg a szíve-lelke,
  mert őrzik a teremtés élő egeit,
  a szeretet Nimrud gyermekei, -
  mert minden nap köszöntenek Téged
  a Nap kapujában Áldást kérve –
  s amikor felzúg a hajnali fényorgona kékje: Béke,
  szíveiken átüt a felhőkkorona éke,
  mikor kondul a falusi öreg harang a tájban,
  s benne a lágy hegedű védtelen éneke a szélben.


  Mindenhez közel, már árad a lelkem,

  És megérint otthonod, a végtelen szellem -

  Most mégis csak dadogok, mert méltatlan vagyok hozzád Nagyuram,

  Elakad a szavam előtted, hiszen ismered a valómat:

  Melyet a balsors kalapált merésszé, hogy színedet lássam

  Bocsásd meg Nagyuram, hogy hozzád intéztem szavam,

  Mit az útszélén szedegettem elszórt bölcs leletekben –

  Amit tudok, csak az ihlet fuvoláján játszva mondhatom el,

  Nem hagyok örökséget az embereknek,

  Csak a pünkösdi áldást és néhány, verses strófát -

  Vissza az ős gyökerekhez - ahol eleink hazát teremtettek.


  Itt az Idő már, int a java, sava-borsa a szónak.
  hirdesd. Így soha még nem hullott szét az emberi szép,
  Fajtalan hidra emészti erőnk, férgek közt rothad a lét!
  Világhatalomra törne a pénz, mert semmi nem elég!
  Már minden egész: töredék! Eltörték az élet gerincét!

  Szívünk akár egy húsdarab, zakatol,
  A dal, a meztelen vágy pőre önzésén sarabol, de az szív
  Még emlékszik a megrendült imára,
  Ahogyan köszöntötte a gyermek szüleit reggel –
  És betegségből szabadulván
  Az Úrnak ajánlotta életét az ember.

  Századokon át
  hulltak a mélybe a le nem írható vétkek –
  öklüket rázták a megtévedt nemzedékek –
  dogmák mételye rágja szívünket,
  fekete mágia, rontás, bank-kamat, hamispénz és lidérc
  feledteti búcsújáró ünnepi szentjeinket -
  átélhető dolgainkat kilugozza az érdek -
  nincs ami pótolná őket, élet helyett bábszínház a készlet

  ész nélküli test csak amivé vedlünk,

  férgek közti túlélők vagyunk – félünk -
  Orweli tervek vakoló mesterei szívják a vérünk –
  szétroncsolt népeket kreál a titkos gépezet,
  a pusztulás sikátoraiban élvezet,
  nyomor, bűn és árulás tenyészete nő –
  Szemben a félelmes denaturált jövő,
  Közelit a luciferi embertelen hatalom,
  Az isten nélküli, sátán földje birodalom,
  Ahol a média gőg klónozza a rabszolgaságot…

  Hogy létrehozzák a degenerált állat-embert.

  Íme a végzet, amelynek Nostradamus is papja volt,

  Ember, embernek lesz farkasa, oly háború jön,

  Mely a megoszt és elsodor emberiséget,

  családot, népeket -

  Eljön az ítélet, amikor Isten helyett,

  a vérgőzös emberi téboly felszámolja önmagát!

  Testvér, mondj értük egy imát!


  Farkasok közt sikolt agyunk,
  Szívünk, akár a nyelv is
  A fogunk közt, vérzik, szakad,
  De mégis, mégis, talán a megtisztult ember az úr dicsérete marad.


  Már alig élhető ez a Föld, az óra közel,
  Nem halogatja magát az idő, változni kell!
  Nincs haladék, zakatol a szív, dübörög a táj
  Dadogna a nyelv: jaj-veszélyt mormol a száj!
  A jövő, segítségért kiált, ki mentené magát,
  Könyörögve mondana egy hálaimát,
  Ám senki se várja tétlen már a csodát,

  Tudja, irgalom Istene nélkül nincsen kigázolás!
   
 6. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  A csíksomlyói búcsú tündér meséjét hoztam a Feltámadás ünnepre –


  Csanád Béla papköltőnk reménysége szólal meg e székely mesében is, amelyre oly nagy szükségünk van a megpróbáltatás idején és az ünnepvárás csöndjében egyaránt.

  Székely mese Csíksomlyóról
  A Jóisten Csíksomlyón osztotta szét világunkat a nemzetek között.Azért, hogy a nemzetek ne civakodjanak a kék bolygó területei fölött.Összehívta őket a csíksomlyói dombtetőre.Ott, ahol a kápolna most áll, az Úr megáldotta a földet.Ezért ott a föld mélyéből áradni fog örök időkig a jóság energiája.Tódultak a nemzetek minden felől.Jöttek északról és délről, keletről és nyugatról.Lóháton, elefántháton és teveháton, ökrök vontatta szekereken.Megteltek a közeli dombok népek sokaságával.Bármennyien is voltak, egyre csak jöttek és úgy látszott, nem fogynak el soha. A megérkezettek felsorakoztak egymás mellé.Mindenki beszélte mindenki nyelvét. Fegyver nem volt senkinél, mert maga az Úr hívta őket és az egész környéken jóság és békesség uralkodott.A Sátán nem lépte át a Kárpátok gerincét, mert megtiltatott neki.Amikor mindenki egybegyűlt az Úristen felújította az emberekkel kötött szerződést.Ennek jeléül gyönyörű szivárvány jelent meg hegyek fölött. Emlékeztette a világ nemzeteit a tízparancsolatra. Majd igazságosan szétosztotta a földet a népcsoportok között és a következő intelemmel engedte útjukra őket: "Szaporodjatok és sokasodjatok.Népesítsétek be a földet amely néktek adatott. Uralkodjatok a föld állatai és növényei fölött.Uralkodjatok igazságosan és céltudatosan jó gazda módjára!"Aztán megáldotta az emberek sokaságát, és útjukra bocsátotta őket!Figyelte, ahogy elvonulnak az égtájak irányába, mint a vándorhangyák.Amikor az utolsó népcsoportot is elnyelte a messzeség, az Úrra rászakadt a sűrű csend és a néma magány. Akkor abban a pillanatban másvalaki azt hitte volna, hogy azt a helyet, amegáldott szent helyetnem adta még oda senkinek.Mivel az Úr cselekedetei nem véletlenszerűek és céltalanok, ezért az Úr kiült a csíksomlyói dombra és várt. Várt türelmesen, tudta, kikre kell várnia.Íme egy elkésett furcsa népcsoport közeledett a domb felé.Mezítlábas kisfiú tarka tehenet vezetett kötélen. A tehén hátán egy kislány ült feje körül sokszínű virágkoszorú és ismeretlen nyelven dalolt.A dal beleolvadt a tájba és feloldotta a magányt. Mint az arany, ahogy felnemesíti az ötvözetet. Az Úrnak felvidult a lelke, mert bebizonyosodott, hogy minden a terv szerint megy és már tudta kié lesz a megáldott föld!- Kik vagytok ti? - kérdezte a gyerekeket.A fiúcska lehajtotta fejét és hallgatott. Nem bírt szóhoz jutni a megilletődéstől.A kislány egy csokor virágot nyújtott az Úrnak.- Üdvözölve légy mi Urunk Istenünk! Én Magyar vagyok a testvérem Székely.Messzi földről jövünk és eltévedtünk az úton.Az Úr elfogatta a virágot és újra örült az ő lelkében, mert soha nem kapott ajándékot embertől.- Hol vannak szüleitek? Túl gyöngék vagytok még ahhoz, hogy egy nemzet sorsát cipeljétek!- Nincsenek szüleink, nem is voltak! - Csilingelte a kislány.- Honnan jöttetek? - faggatta tovább az Úr.- Csillagösvényről. - szólalt meg a fiúcska is félénken.- Országot akartok magatoknak?- Azt akarunk Uram. De mivel mi még gyerekek vagyunk, adjál nekünk apát és anyát is, aki védelmezzen bennünket!- Apát adjak, meg anyát is? - kérdezte az Úr meglepetten.- Igen, mert csak te tudsz adni! Te vagy a mindenható, a jó és a könyörületes!- Várjatok egy keveset, hadd gondolkodjak - mondta az Úr, és két tenyerébe hajtotta fejét.Hosszasan gondolkodott. A két gyermek közben önfeledt játékba kezdett.Nevetgélésük úgy hatott a dombon, mint ezernyi ezüst csengettyű.- Mivel védtelenek vagytok, ártatlanok, és kedvemet lelem bennetek, ezért meghallgattam és teljesítem kéréseteket! Íme itt van ez a föld, amit nemrég megáldottam.Ezt az áldott földet, Erdélyt és Pannóniát nektek adom örök időkre!De mivel ellenségeitek megszaporodnak majd és sanyargatni fognak benneteket, tisztaságotok és jóságotok miatt, ezért erős hitet és reményt adok nektek, amit itt,ezen a szent helyen, Csíksomlyón minden évben megerősítetek.Apát is adok nektek, én leszek az Atyátok, mert én vagyok mindenek Atyja,a világ teremtője! Anyát is adok, a Szűzanyát, Máriát, Jézus Krisztusnak, a világ megváltójának és szeretett fiamnak anyját!Ő legyen a ti anyátok és bajaitokban mindig őhozzá, kiáltsatok!
  Csodálatos szépségű asszony jelent meg, fehér ruhában, ragyogó fényben.Lehajolt megsimogatta a két árvát, majd felemelte és keblére ölelte őket!
  Azóta hosszú idő eltelt, sok minden megváltozott, de egy dolog változatlan: Minden pünkösdkor százezrek vonulnak ki a búcsú hegyére megerősödni hitben, és reményben, mert itt valóban közöttünk van nemzetünk anyja, érezzük kezének simogatását és azt a földöntúli boldogságot, ahogy szerető anyaként keblére ölel bennünket.

  NTK HS
   
 7. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  TRIANON

  Fájás szúrt, ha kergettem kutyát
  Hóval mostam a hold árnyékot
  Könnyem sózta, hogy ne sajnáljam
  Mikor a tej már forrva habzott
  Éreztem lázat éjszakákon
  Légy szállt a tejbe, mikor alvadt
  Pereltem néha Istenemmel
  Hogyha szeret - miért sanyargat?
  Nyomor és jóság hajlott össze
  Áldott a bárány és a bűnbak
  Hiába szánjuk bűneinket
  A bölcsek bölcse most is hallgat

  Mi vagyunk, akit megveretnek
  Megszórnak sárral, utcakővel
  Mi vagyunk, akit megcsúfolnak
  Nimrud-fiakért szenvedőket.
  Azért Te nagy Isten, ne feledd
  Szívünkben él még a szeretet -
  Kik megszőtték itt szemfedőnket
  A-tól Zsé-ig otthonra leltek -
  Vesztünkre törtek, kik gyülölnek,
  Rabolták ősi kincseinket -
  Kelj fel, Balsorsos, szittya Isten
  Magyar légy - engesztelhetetlen –


  **

  EU Világvége szőttes

  1
  Szendén pillog a pénzes Geréb,
  Most rasszizmusról fecseg,
  Trianon bűnét elfeledve,
  Rabolt földekért eped -
  2
  Járkálj csak halálra ítélt -
  Nyomor és gazság téged éltet -
  Makulátlan itt a szegény,
  De igazságot kitől kérhet?
  3
  Véren vett kincs az eszme,
  Nincs egyezség, nincsen alku,
  Csak heted íziglen gyűlölet -
  Károg sírunk felett a varjú.
  4
  Vakoló testvér* lett a gaz,
  Ha kérdik, tévútra mutat,
  Port szórna könnyező szemekbe,
  S az aranyért pokolra menne.
  5
  Eben gubát cserélt a múlt,
  Hazug megrontónk bűnre tanít -
  Minden mi jó volt, porba hullt:
  A Föld elpusztítja fiait.
  6
  Nincs már kiút, nincs bocsánat,
  Csak a szombat, ami fájhat.
  Kátyúba ragadt életünk,
  Elvesztjük, amit szeretünk,
  7
  És íme, itt a vasárnap:
  Meghasonlottak a csillagok,
  Az istenek könnyben áznak,
  Szégyenem, hogy tanúja vagyok.
   
 8. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  Pálos Áldás*


  A világok változnak,
  Az idő rombol, felemel és eltemet,
  Amit megőriz az emlékezet: pusztulás, rettenet,
  Özönvíz! Elsüllyedt mocsári árnyak,
  Emlékező, uszadék fák, gátak,
  Időfolyam dárdák:
  Nimrud, Jézus, Máni, Atilla és Árpád
  Történelmi magyar királyi prédák!

  Micsoda mustra?

  Csak az élet őrzi a Teremtő édeni álmát, -
  Mikor meglopták szűzi bizalmát,
  És megrontották a Teremtés ajándékát, -
  Akkor szűnt meg a halhatatlanság –
  Ám megmaradt a titkos kötés,
  Isten és a Nap fiai között,
  Akivel Nimrud Király szövetséget kötött.
  Elveszett, vagy eltörött az ősi minta?
  Ki tudja, mi volt Jézus-Nimrud-király szkíta titka?

  „Aki ragaszkodik életéhez, elveszíti azt”,
  De aki lelkében őrzi a fénymag ragyogását,
  Birtokolja az élet áldomását, titkos hatalmát,

  Napját, lángját, szellemi rangját, mágiáját,
  Nimrud Király Szentkoronáját.

  Jójjetek székely-magyar testvérek!
  Kössünk újra Pálos szövetséget,
  Amely megőrzi a magyar örökséget,

  A legnagyobb kincset: A magyar Áldást,

  A beavató Szentkoronát, Országalmát -
  A Nimrud lelkes, Székely-magyar turul szállást!

  Íme, az Isten tudás rejtett hatalma,
  Ami csak Nimruddal teremthetett
  Aranykori világ birodalmat.

  Boldogasszony anyánk áldott népe,
  A világegyetem első keresztsége:
  Soha nem lehet más hátországa,
  Háttársa, és mennyországa,
  Csak a székely-magyar testvériség
  Megszentelt, szülőföldi igazsága.

  Máni testvérünk volt a fényhozó:
  Parakléta: Jézus 13. apostola,
  A pálosok főpapja,
  A Pártus birodalom fénymagja:
  Náluk van a forrás,
  Amely megszenteli,
  És a szívünkbe oltja a Magyar Élet Áldást.

  Gyermekei Boldogasszony anyánknak,
  Őrizzétek a pálos lángot,
  Amely Özséb lelkében lobogott -
  És Árva Atya fénymagja is kivirágzott:

  Vegyétek fel a Jézusi keresztet,
  A szeretet terhét,
  Amelyet a pálos atyák,
  A névtelen szentek,
  Romolhatatlan testükben őriznek,
  És ez a hűség, megtartja a nemzetet.

  Íme, itt az óra és a Turul szállás,
  Amely magyarföldi: Égi Áldás:
  Megszenteli a Pálos közösséget:
  Mondjuk hát egy akarattal: Isten-Isten:
  Magyar hűségben: Pálos szerrel-tettel:

  Háromszor is, Igen-igen, igen,
  Székely-magyar testvéreim: Úgy legyen!
   
 9. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  Könyvnapra

  Már régen várom
  Megjelenik-e könyvem -
  Ha verssel üzen?
  Elysiumon
  Szittya fehér lovak közt
  Nyerít az élet.

  Köszönöm Uram,
  Táltos lóság fehére
  Festi a lelkem.
  Ím az igézet
  Nyíl ihlete célba ért:
  Költöm a versem.

  Bezárul a kör:
  Megnyílt a teremtő út
  Ég és Föld között,
  A belső úton
  Angyali szárny suhog már –
  A könyv ünnepén.
   
 10. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  Haiku verseket hoztam, klasszikust, bölcselkedőt és aktuálisan fanyart is:

  Magyarországon

  Miért van sötét?
  Mert a török elvitte
  A teli holdat, -

  Az orosz vitte
  Az esti csillagokat,
  És ami maradt –

  A parlamentben
  Most ellopják a napot
  Lélekkufárok.

  Haikubéka

  Öreg alkonyi
  Ősszel les vacsorára
  A nádi béka –

  Fodrot vet a tó -
  Víz csobban ájult csöndben:
  Pók az áldozat –

  A Szer etet…

  A Magyar Áldás
  Lelkünk kincseit tárja
  A világ elé -

  Bezárul a kör:
  Megnyílt a teremtő út
  Ég és Föld között,

  A belső úton
  Angyali szárny suhog már –
  Lelkünk tarlóján.

  Tudd: elnyomatást
  Humorral szétnyűni jobb,
  Mint bele halni!

  "A világ tükör,
  arc-kifejezésünket
  vetíti vissza."

  Soha ne feledd:
  a szer etet, de a gyűl
  ölet szertelen:

  Ergo, megöli Istent
  S helyébe lép Lucifer.

  és végül videó vers a ráadás...
  http://indavideo.hu/video/Lampionok_s_vizen_Hirosima-Nagaszaki
   
 11. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  Az hiszem üzenete van versemnek:

  A majom titkos küldetése

  Támadások új világi éjjelén,
  A semmi képe tovább rajzolódik,
  Arcáról, hihettük, gnóm uralkodó -
  Él frissen -, emléket csirázik bennem:
  Habsburg király volt a majom misszió.

  Cipeltem én is még a vélt keresztet,
  Ám salak azóta minden ideál,
  Kit a történelem szélnek eresztett?
  Nem lesz már király, az utolsó után -
  Betelt az Átok és feldőlt a pohár.

  Most Gellért árnya hull a holdvilágra,
  Mintha sebzett madár, égi röpte, száll
  Repesve, egymagában ágról-ágra -
  Szája véres, a bosszú megsebezte,
  S lökte a hióbhír éj-verembe -
  2
  Egy ifjú pap állt házunk udvarában,
  Száján oly édesen szólt a lélek,
  Hisz rabja volt az idő pápaságban,
  A láng-bigott hit igézetének.
  Aki Isten országát látta nőni,
  Felhőként égő hazánk fái felett,
  Nem önmagát, és egyháza romjait, -
  S mert zörögtek ott a csontok szüntelen,
  Keresni indult poklok papi árnyait.

  És ez az Egyház ad erőt?
  Rabló, új vandálok ellen?
  Minden elpusztul: zeném, virágaim, hitem,
  Mint kékje vesztett ég, ha megfakul,

  Az istenember képe végleg porba hull.

  Újvilág vandáljai ante portas!
  És jön majd maga a részeg halál,
  Újra jön az Antikrisztus rémuralma?
  És a szentszék milyen szertartást kínál?

  Pusztult Dante, Mózart, Jeanne D’Arc,
  Radnóti, Petőfi és annyi más -
  Ám, hiába volt a szenvedés, halál?
  Ha „szabadkőműves” lett a világ.

  Hol a trubadúr?
  Aki látta Róma pusztulását,
  A vakító szégyen tetanusz lázait?
  Ahol az ember-lét pokol,
  Esztelen kárhozat, és vad szadisztikum.

  Kereszttől keresztig árad a lélek:
  Apró vércsepp rögök kövesednek
  Kálvárián Jelet róva, fel a Hegynek -
  Az infernóban új világ született:
  A bűnbak megismerte a fegyvert –
  A máglyát, a jézusi szerepet,
  A titkos szabadkőműves jeleket -

  "Novus ordó seclorum": Új világrend -
  Truman, árnya hullt a Földre:
  És két várost borított tűzözönbe -
  Stigma lett az Emberárulása, trend:
  A tébolyodott, majom új ragálya,
  Atomhalált hozott a világra.
  Azóta együtt él bennünk minden,
  Istenáldás, és bűnös szellem,
  Fekete mágia és Lucifer,
  A mea culpa és a kegyelem -
  Rajtunk is múlik, ki jön fel a fényre,
  Kinek lesz erénye, reménye, újjászületése,
  A végtelen szenvedés tengerén -
  Ha végül eljön közénk a Fény,
  Feltámadással Jézus-ünnepén.
   
 12. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  Még mindig haiku...amint tantrává alakul

  Zen, Hai, Tantra
  figyel egy belső hangra -
  ez a szer etet:

  A jézusi mintával
  átöleli a lelket -

  ***

  MERT A GYÜL ÖLET

  Zen, Hai, Tantra
  figyel egy belső hangra -
  ez a szer etet:

  De a jézusi minta
  keresztre is feszíthet –
   
 13. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  **************************
  Még mindig a haiku forma:

  *
  Őszi elégia
  Lelkes M. parafra

  Szakadék felett
  Égezüst fenyők őrzik
  A szűrt fényeket -

  Árny ujjaival, -
  Szürke ég tapogatja
  A patak völgyet -

  Közelit az est:
  Ringó piros hintóval
  Már az alkonyat -

  Mi lassúnak tűnt?
  Most lángol küllőivel
  Mint egy tűzkerék -

  Az ég szemében
  Ködbe hullt emlékeink:
  Könnyes búcsúzás -

  Mert fáj a szívnek
  A dermedt messzeség
  Hol fázik a lét -

  *
  *

  Magyarországon  Miért van sötét?

  Mert a török elvitte

  A két fél holdat,  Az orosz vitte

  Az Egri csillagokat,

  És ami maradt –  A parlamentben

  Most ellopják a Napot

  Lélekkufárok.
   
 14. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  Tanka és haiku versformákat alkalmaztam, íme:

  REBELLIÓ

  Újra itt a szörny -
  Élőről kell kezdeni -
  Mondá Petőfi:

  Vértől csatakos a nép
  Igazság osztó karja!

  Nagyot változott a világ Petőfi óta, a forradalmakat exportálják, ugye nem kell példákat mondanom a manipulációkról?

  Újjászületés

  tegnap már voltam -
  ma "VAGYOK AKI VAGYOK" -
  holnap Ki leszek?  GROTESZK CSOKOR


  BÁL UTÁN

  Harmadnapokon
  Lúdbőrzik minden
  Szeszmentes pohár –  ÉRETTSÉGI

  Ha szorgalmas lesz?
  A neveletlen buta:
  Hülyévé érik.


  SZEMES

  A hülyeség, ma
  Emberi jog, így lesznek
  Politikusok.


  A FELEDÉS HÁZA

  A sarki ivó
  Minden nap kinyit egy kis
  Danászkodásra –


  Tudd: elnyomatást
  Humorral szétnyűni jobb,
  Mint bele halni!


  Kocsma a világ
  Arc-kifejezésünket
  Vetíti vissza.


  Emberi

  sorsunk tengerén
  sodródunk - nyomtalan pók
  egy falevélen -

  Azt hiszem foglalkozni kellene a hasznos idióták felhasználásának témájával, amikor zsoldossá nevelik, vagy éppen fizetett tüntetőként apró pénzért küldik az utcára.
   
 15. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  TARIHI ÜNGÜRÜZ
  - Halhatatlanok ősök
  A népek tengerében -


  Ím a Mag folyó -
  Hagyomány és nemzetség
  Ős minősége.

  Nimród s Ankisza
  Ikerpár gyermekei:
  Hunor és Magor.

  A vaskortól most
  Nimród fiainak kell
  Megszabadulni:

  Elűzve rontást és bajt
  A teremtés egéről.

  (NTK Horváth Sándor Kaposvár, 2014.)
   
 16. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  TRIANON EMLÉKÉRE


  Ki halandó? Az Ég szavát ne költse -
  Mint falomb nő, s hervad az emberfajta -
  Mit sem ért: mi vonja örök pörökre?
  Miközben átdühöng az élet rajta -

  Nincs semmi méltóbb, bármi tiszteletre,
  Mintha gyermek szólna: Drága édesanyám -
  Ám szebb példázat a hűség szelleme,
  Mely épít, s nem rombol a szülő hazán.

  Nincs több, mint igaz magyarnak maradni:
  Balsorsos-kor rémárnyai között,
  Mikor a poklok összefogtak, halni
  Mártíriumot a nemzetünk fölött.

  Népek krisztusa szétdúlt Magyarország:
  Érted szól, ma minden, hű szívdobbanás!

  NTK Horváth Sándor Kaposvár, 2014.
   
 17. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  Gnosztikus kör-tükör

  A teljes, nem teremtett énem
  Vándorútra indult –
  Megkeresni vétkem,
  Mi végre lettem én szittya-hun?
  Kerestem-kutattam az Istent -

  Hol teremt világot?

  A Föld fölé Napot?

  És a hatnapos munka után –
  Paradox eredmény -
  Vásárnapi szegényt és gazdagot –

  Irdatlan agyhomályba értem,
  És pentaton csak szólt az ének,
  Körös-körül rokoni népek -
  Mind Fia Hunornak -Magyarnak –
  FEHÉR LÓ Turának, Irának,
  Kárpát medencének –

  Minő ellentmondás?
  Szólt a hang: Jin és Jang!
  Nem azonos Istennel a fény -
  Lucifer a fél elem jele –
  Isten rossz hasonlatának,
  Rosszabbik démoni ékszere -
  Míg világbíró hun Atilla,
  Nimródi Öreg-isten fia,
  Ős-napúr királyi ostora –
  Sár-csillag, sugárzó magúra
  Ha lép, a Föld is reszket vele?
  Csak ő tudja mindig egymaga,
  Felfogni Isten fájó ragyogását -
  Fészket rak a gyöngynek –
  Erénye létnek, Teremtésnek
  Az önismeret gyémánt kertje –
  Az értelem hangja,
  A teremtő fuga akkordja–
  Körös hun mágikus,
  Nyolcágú, sár-arany csillaga,

  Isten arc-azonos önképe,
  Benne van igéje, mag lénye:
  Tükör szelencéje, -

  Benne és általa
  Felragyog az ember dicsfénye:
  Páros üdvössége,
  A szerelem napja –
  Az Istenhez nyíló csatorna:
  Csak rajta valósul a remény
  Végzete, temploma –
  A Születés Boldog asszonya,

  Ha megérik újra
  Az ihlet beteljesedése:
  A nem teremtett őslét csókja:
  Az élet én-kezdete s vége -

  NTK HS Kaposvár, 2014. dvent
   
 18. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  A tél közeledtével hoztam egy himnuszt a téli napfordulóra, íme:

  Nimrud gyermeke

  Lásd, szemedben őr a szégyen,
  Ne botorkálj szégyen-szemre,
  Szkíták sólyma, szállj az égre,
  Légy a napfény, világ éke!

  Aki drágább, az a legszebb,
  Szárnyalj turul: fényrajongó,
  Napnak hívnak vagy csak szentnek;
  Üdvözlégy Te örök-való!

  Úgy áradj el életemben,
  Mint ambrózia, levegő,
  A csillaglét vágya bennem,
  Kiolthatatlan szomjam ő.

  Fenyő-friss az illatpárna,
  Tőle édesebb a templom,
  Elrejtett ég örök vágya,
  Téged hív a Boldogasszony –

  Hogy fejezzelek ki szavakban,
  Romolhatatlan szerelem,
  Örök hűségben láthatatlan,
  Vigyázó, büszke sólyom-szem?!

  Aki legdrágább, a legszebb,
  A fény, a szó, oly ragyogó,
  Nimrud apánknak a gyermek:
  Csillag szeme: örök való!

  Kaposvár, 2014. ádvent
   
 19. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  TÉL JÖN

  Deresedik már
  A haj, a vers, a határ -
  Elfogy az idő:

  Idd ki, Barát, maradt még,
  Méregpoharad alján!
   
 20. Horvath.Sandor

  Horvath.Sandor Állandó Tag

  THOMAS DYLAN EMLÉKÉRE

  A hegy mögött, a hídon át,
  Csak jött, csak jött az ég alól,
  Valaki tudta, valaki várja
  A csodaszarvast valahol:
  Őrzi dajkátlan álmok pőre őre,
  Hajolna pompás hajadonnal, hajnalonta,
  Tündérkerti, erdő-elvi, szép leánnyal
  Matyó mintás legelőre –

  Dalolva menne,
  Eskütszegő keresztelőre,
  Szól az ima mennydörögve –
  Halleluja, halle lu-jah!
  Ám hörögve is hiába tiltják már a táncot:
  Visszacsalnak labanc sáncot, emlék láncot
  Körszakállas múmiák:
  Halleluja, halleluja!
  A szer etet él és mindörökre -
  Sisteregve, lobog-lobog a szűzi láng,
  Így éghet el az intrikus világ –
  Hallelúja – int a fáma:
  Feszítsd fel a lárma fára,
  Nimród szülte Hargitát –
  Bosszú árnyat húz a pápa,
  Kereszttel irtott Hunniára -
  Írását, múltját tűzre szánva –
  Mákonyt szór a napvilágra, Sándor pápa -
  Megéget könyvet, tudóst, költő népet,
  Kereszt kergeti tűzhalálba,
  A kisjézusi BOLDOGASSZONY üdvösséget.
  Ám tűz lelke nem éget meg,
  Háromszéki, békességes székelységet?
  Mert a magja, parazsas láng:

  A hegy mögül, a bércen át,
  Csak jön, csak jön az ég alól -
  Valaki tudja, valaki várja
  Alkonyi estén és hajnalon -
  Valaki látta? Dobban a szív, és zakatol -
  Százados, hosszú éjen át,
  Várjuk esthajnal csillagát,
  Csaba népét, Nimród fiát -
  Ismerik mind a legendák:
  Nagy-Boldog-asszony-BABBA-Máriát -

  A Kárpát haza Szentkirályát, hun Atillát,
  Ezer éve minden magyar hazavárja valahol,
  Aki eljön majd egy, Magyarábi, megváltó napon,
  A kéksugaras, ezüstfehér, szíriuszi csillagon.


  NTK Horváth Sándor, Kaposvár, december 13.
   

Megosztás