Szaktanácsadás - szakértés - tanfelügyelet II.

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

anett5

Állandó Tag
Segítség kellene! Nincs most nagyon időm, biztos van valaki , aki kapásból tudja a helyes választ:
- portfólió tavaly feltöltve, minősítés kijelölve- intézményváltás (szint, beosztás ugyanaz, egyházi helyett állami)
- volt intézmény jelezte a változást- eljárás szünetel
Mi a kolléga tennivalója, ha szeretné az eljárást? Mi az új intézmény feladata?
Köszönöm a segítséget!
A pedagógus kérje a pf nyitását, mert az intézmény bemutatása cserélendő, az életút vége kiegészítendő.
Tantárgy maradt ugyanaz valószínűleg... Szakképzésben több tárgyat taníthatunk, ki is maradhat belőle, erre figyelni kell néha a közismeretnél is !
 

lányos

Állandó Tag
A Te bejegyzésed az égből érkezett ma hozzám, ebből tudom , hogy nem vagyok korlátolt és eszelősen csak a maga igazát bizonygató . Egy hete elég bosszantó tantárgyfelosztási vitám van a vezetőimmel, akik mind középiskolai tanárok és arra törekednek, hogy a halmozottan sérült /látási-értelmi / gyerekeket k tanítószakosnak és középiskolai tanárnak kell tanítani, a gyógypedagógus pedig tudja le a kötelező óraszámát ebédeltetéssel és udvari ügyelettel, de írjon hozzá klassz egyéni fejlsztési tervet , ami lefedi ezt a tevéekenységet. Ehhez asszisztál a KLIK jogi szakértője, aki szerint nyugodtan taníthat középiskolai tanár értelmi sérülteket. Mindkét okos vezetőmnek most lesz a tanfelügyelete, engem biztosan nem neveznek be a kérdőívezésbe. Egyébként tavaly is ugyanez az esetem volt, egész évben az orrom alá dörgölték , hogy mit okoskodok állandóan. Az igazság az, hogy gyors távozáson gondolkodom , nem is annyira a tantárgyfelosztás jogosságán. Azt is állítják, hogy mi általános iskola vagyunk és azért nem érvényes ránk a 2011-s 47. §. Persze , amikor felveszik a gyp. pőtlékot és hirdetik hogy milyen különlegesek vagyunk akkor gyp intézmény az iskola.
:o
 
Kedves Kollégák!

Tapasztalatlan szakértőként - első minősítésem -, szeretnék segítséget kérni:
pedII-be minősülő pedagógusról van szó, a következő problémákat fedeztem fel a portfóliójában:
- tematikus tervben egyáltalán nincs dátum, tanév sincs (cseréltetni szeretném - nem képez szoros egységet az óratervekkel)
- 2 óraterven szintén egyáltalán nincs dátum, de legalább sorszám van
- szabadon választott dokumentumban megjelenik Böjte Csaba neve, hogy találkoztak vele (anonimitási probléma? szerintem már közszereplő, de a jogszabály szerint itt is cseréltetnem kellene)
A fenti problémák megoldása viszonylag egyértelmű, csak munkás, de az alábbi már kérdéses számomra:
- a legnagyobb bajom, hogy a szabadon választott dokumentum mellékletében (egy feladatlap, érdemben lényegtelen a komp. tekintve) található vagy 40 db kép (népviseletben lévő emberek), és egy sincs forrással ellátva. Ha betű szerint nézem a jogszabályt, akkor plagizálás, viszont egy egészen korrekt portfóliót és rutinos pedagógust emiatt elmarasztalni....
Volt már valakinek képek forrásmegjelölésével problémája? OH állásfoglalást kérjek?

Köszönöm a segítséget!
 

Gagamail

Állandó Tag
Ehhez asszisztál a KLIK jogi szakértője, aki szerint nyugodtan taníthat középiskolai tanár értelmi sérülteket. Mindkét okos vezetőmnek most lesz a tanfelügyelete, engem biztosan nem neveznek be a kérdőívezésbe. Azt is állítják, hogy mi általános iskola vagyunk és azért nem érvényes ránk a 2011-s 47. §. Persze , amikor felveszik a gyp. pőtlékot és hirdetik hogy milyen különlegesek vagyunk akkor gyp intézmény az iskola.
Ez most szintén kiéleződő probléma: áttehetnek-e intézményen belül enyhe, azaz tanakos csoporthoz tanítói végzettséggel kollégát, ha a felvételekor "ígérték", hogy mindig épértelmű osztálya lesz?
A törvényt állandóan változtatják, jelenleg úgy olvasom, hogy igen, értelmi sérült gyerekeket is taníthatnak "általános végzettséggel" (ha a foglalkozásnak nem célja az a bizonyos hátránycsökkentéses, rehabilitációs akármi), illetve "egyéb foglalkozáshoz", plusz kollégiumban. (Ez is teljes agyrém, ahogyan részekre szabdalták a bentlakásos gyógyped. intézmények szervezetét.)

Szóval, mindaz, amit a magyar gyógypedagógia szakmai munkája elért az elmúlt évtizedekben, az mind nulla, hiszen ha ezek nélkül az ismeretek nélkül is lehet csinálni, akkor ez fehéren-feketén ezt jelenti.

Csak azt nem értem, hogy ki fogja bebizonyítani nekem azt, hogy ezek a gyerekek ugyanolyan elbírálás alá eső, azonos jogokkal rendelkező gyerekek, mint ép társaik.

Hiszen annyira komolyan veszi mindenki, hogy egy tanítót még 5. osztályba sem engednek föl, csak ha van speciális képzettsége. Tehát magyart tanítani nem tud egy tanító 5.-ben, de értelmi sérült gyerekeket tud egy középiskolásokra képzett kolléga?

Nem ugyanolyan joga lenne az értelmi sérüléssel élő gyereknek (és családjának) ehhez a területhez képzett szakemberre, mint a másik család 7.-es gyermekének a töri szakos magyarázatához?
 

Gagamail

Állandó Tag
Kedves Kollégák!

Tapasztalatlan szakértőként - első minősítésem -, szeretnék segítséget kérni:
pedII-be minősülő pedagógusról van szó, a következő problémákat fedeztem fel a portfóliójában:
- tematikus tervben egyáltalán nincs dátum, tanév sincs (cseréltetni szeretném - nem képez szoros egységet az óratervekkel)
- 2 óraterven szintén egyáltalán nincs dátum, de legalább sorszám van
- szabadon választott dokumentumban megjelenik Böjte Csaba neve, hogy találkoztak vele (anonimitási probléma? szerintem már közszereplő, de a jogszabály szerint itt is cseréltetnem kellene)
A fenti problémák megoldása viszonylag egyértelmű, csak munkás, de az alábbi már kérdéses számomra:
- a legnagyobb bajom, hogy a szabadon választott dokumentum mellékletében (egy feladatlap, érdemben lényegtelen a komp. tekintve) található vagy 40 db kép (népviseletben lévő emberek), és egy sincs forrással ellátva. Ha betű szerint nézem a jogszabályt, akkor plagizálás, viszont egy egészen korrekt portfóliót és rutinos pedagógust emiatt elmarasztalni....
Volt már valakinek képek forrásmegjelölésével problémája? OH állásfoglalást kérjek?

Köszönöm a segítséget!
Lehet, hogy vita lesz köztünk, de szerintem a jogszabály megengedő:
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról *
"A SZABAD FELHASZNÁLÁS ÉS A SZERZŐI JOG MÁS KORLÁTJAI
Általános szabályok

33. § (1) A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. Csak a nyilvánosságra hozott művek használhatók fel szabadon e törvény rendelkezéseinek megfelelően.

(2) A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra.

(3) A szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket nem lehet kiterjesztően értelmezni.

(4) * E fejezet rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából az iskolai oktatás célját szolgálja a felhasználás, ha az az óvodai nevelésben, az általános iskolai, középfokú iskolai oktatásban, az alapfokú művészeti iskolai oktatásban vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőfokú oktatásban a tantervnek, illetve a képzési követelményeknek megfelelően valósul meg.

A szabad felhasználás esetei
34. § (1) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.

(2) * Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű, film részlete, vagy kisebb terjedelmű ilyen önálló mű, továbbá képzőművészeti, építészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotás képe, valamint fotóművészeti alkotás szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más műben, amely az idézést meghaladja."

Én így értelmezem. Az a bizonyos alá nem húzott rész, szerintem csak a tudományos kutatáshoz köti a forrás és szerző megnevezését.

A hétköznapi gyakorlat is az, hogy mutatunk a tanórákon képeket, és nem jelezzük honnan töltöttük le, ha letöltöttük.
Annyiban más a helyzet, hogy ez egy feladatlap, tehát a képek nyilván a feladathoz kapcsolódnak és nem a portfólióban önállóan jelennek meg, így a feladatlapon szereplő képekre a fenti, aláhúzott szabály vonatkozik. Szerintem :)

Én a Böjte Csaba-problémát is elengedném.
A tematikus tervben nem szerepelnek a kidolgozott óravázlatok tananyagai?
Lehet, hogy túl laza vagyok, de én nem szoktam dátumot nézni, csak azt, hogy milyen a téma kidolgozása, hány órát szán rá, mennyi az új ismeret, mennyi a gyakorlás, mennyi elmélet, mennyi gyakorlat, milyen módszerekkel, eszközökkel, tevékenységgel, passzol-e a csoportprofilban olvasottakhoz, stb., s ebben hol találhatók a részletes óravázlatok.
 
Utoljára módosítva:
- végül is a népviseletben álldogáló párok fotói vagy iparművészeti vagy fotóművészeti alkotásnak betudhatóak :)
- a dátummal csupán annyi a bajom, hogy így nem tudom biztosan, hogy 3 évtől korábbi-e a dokumentum. Nyilván, ha annyit beleír valahová, hogy melyik tanév, rendben lenne, de még ennyi sincs.
 

Gagamail

Állandó Tag
Jogos.
Nem derül ki a csoportprofilból, mikor foglalkozott ezekkel a gyerekekkel? Esetleg a szakmai életútból? A dátumos óravázlatok a tematikus terv részei?
 
Sajnos egyik dokumentumban sincs dátum, kivéve 2 óratervet. Azok egyébként a téma alapján illeszkednek a tematikus tervhez, a sorszámuk megegyezik, igazából "kikövetkeztethető", hogy mire gondolt a költő, csak kérdés, hogy jogszerű-e. Most úgy gondolom, hogy a szakossal történő egyeztetés után kérek egy tematikus terv javítást, azért egy dátum/tanév beleírás nem nagy teher. Ráadásul újra átolvasva, a tematikus tervben az sincs megadva, hogy melyik csoportra készült. Ismét csak kikövetkeztethető, de még a reflexióban sincs benne az osztály megjelölése egyértelműen.
 

Gagamail

Állandó Tag
Sajnos egyik dokumentumban sincs dátum, kivéve 2 óratervet. Azok egyébként a téma alapján illeszkednek a tematikus tervhez, a sorszámuk megegyezik, igazából "kikövetkeztethető", hogy mire gondolt a költő, csak kérdés, hogy jogszerű-e. Most úgy gondolom, hogy a szakossal történő egyeztetés után kérek egy tematikus terv javítást, azért egy dátum/tanév beleírás nem nagy teher. Ráadásul újra átolvasva, a tematikus tervben az sincs megadva, hogy melyik csoportra készült. Ismét csak kikövetkeztethető, de még a reflexióban sincs benne az osztály megjelölése egyértelműen.
Ha az óravázlatok közül van olyan, amelyiken szerepel dátum és ezek a tematikus terv részei, s kiderül, hogy 3 évnél nem régebbiek, akkor több követelményünk nem lehet.
Semmi nem írja elő, hogy mindenhol fel kell tüntetnie. Nincsenek formai kötöttségek, pár napja került ismét szóba.
#18888
"Nem tekinthető hiánypótlásnak, így nem cseréltethető a portfólió / pályázat dokumentuma
abban az esetben, ha az a megfelelő helyre feltöltött, de tartalmilag nem kellőképpen
kidolgozott.

Ebben az esetben a minősítő bizottság a szakmai véleményét a portfólió / pályázat előzetes értékelésében pontértékekkel tudja kifejezni, tartalomra vonatkozó pontosítást az előzetesen feltett kérdésekben kérhet a pedagógustól."


A csoporthoz - feltételezni kell, hogy ahhoz a csoporthoz készült, amelyikről a csoportprofilt készítette.

Azt teheted, hogy bizonyos indikátorokat, amelyben a tervezés megjelenik, alacsonyabbra értékelsz. Ennél többnek nincs értelme, főleg, ha ahogyan írod: "egy egészen korrekt portfóliót és rutinos pedagógust" feltételezel.
 
Utoljára módosítva:

ueco

Állandó Tag
Kedveseim,
az a megtiszteltetés ért, hogy mester megújító kolléganőm felkért pedagógustársi ajánlás megírására. Segítségeteket szeretném kérni, mit kell tartalmaznia, esetleg mintát is megnéznék szívesen!
Előre is köszönök minden segítséget!!
 

GVA

Állandó Tag
Sziasztok,
osztatlan képzésben végzett gyakornok, pályakezdő, akinek már csak 1 év a gyakornoki ideje, mikor minősül szerintetek, s meddig tölt fel portfóliót? Egyikük 2019.08.26-tal kezdett, másik kolléga 2019.09.02-vel. Mentoruk lennék...
Köszönöm :)
 

anett5

Állandó Tag
Levél a POK-nak, hogy jelentkezteti a suli és nyissanak nekik felületet. (Majd kezdenek vele valamit + telefon, hogy ők hogyan látják...)
Szerintem nekik is 3 hónapra lesz nyitott felületük -ez lenne logikus, de még az 1 hónapot sem zárnám ki.
A regisztráció + validálás sikerült? (Enélkül szerintem nehezen dolgozik a POK.)

Látogatási dátumra ötletem: 2020. szeptember, de mivel a gyakornok kérhet max 6 hónap hosszabbítást, itt kérjenek + 1 hónapot = októberben már normálisan lehet minősülni.
Azért ezt a POK-kal egyeztetni kellene + állásfoglalást kérni vagy valami egyéb levélkét, hogy ezt elfogadják.... Szerintem...

Kiváncsi lennék ők mit mondanak....

Ha nincs válaszuk : Marosi Katalin, Szikora Ágnes telefon + mail...
 

Somi62

Állandó Tag
Kedveseim,
az a megtiszteltetés ért, hogy mester megújító kolléganőm felkért pedagógustársi ajánlás megírására. Segítségeteket szeretném kérni, mit kell tartalmaznia, esetleg mintát is megnéznék szívesen!
Előre is köszönök minden segítséget!!
Véleményem szerint a mester útmutató szerinti 4 dimenzió alapján fogalmazd meg tapasztalataidat , gondolataidat: szakmai feltáró-elemző , tudatos szakmai fejlődés, fejlesztő-innovatív tevéeknység és tudásmegosztó tevékenység. Így tudsz számára szkmai támogatást nyűjtani, mert az előzetes értékelés egyik fontos rész a szakmai partnerek ajánlása.
 
Utoljára módosítva a moderátor által:

ladysla

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
Sziasztok,
osztatlan képzésben végzett gyakornok, pályakezdő, akinek már csak 1 év a gyakornoki ideje, mikor minősül szerintetek, s meddig tölt fel portfóliót? Egyikük 2019.08.26-tal kezdett, másik kolléga 2019.09.02-vel. Mentoruk lennék...
Köszönöm :)
Gyakornok, nyelvvizsga vagy valami miatt késéssel jött össze a szükséges idő. Márciusi határidőn túl voltak már, így soron kívül jelentkeztették. A feltöltési időt megkapta, ahogy az lejárt, 2 nap múlva már megszervezték a bizottságát is, 5 vagy 6 hét múlva megvolt a látogatás is. Dinamikusan, gördülékenyen intézik a hasonló eseteket. Veletek is biztos így lesz.
 

Judy68

Állandó Tag
Kedves Kollégák! Egy kérdésem lenne mesterpedagógus minősítésével kapcsolatban.
Az iskolai munkatervet és a beszámolót a törvény nyilvános adatnak minősíti? Feltöltésre kerültek ezek a dokumentumok nevekkel, ezért kérdezem. Nem találok rá törvényi utalást, kivéve a vezetői pályázatra, ami nyilvános dokumentumnak minősül.
 

kros

Állandó Tag
Az iskolai munkatervet és a beszámolót a törvény nyilvános adatnak minősíti? Nem találok rá törvényi utalást, kivéve a vezetői pályázatra, ami nyilvános dokumentumnak minősül.
Törvényi ugyan nincs, de kormányrendeleti van. A 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról foglalkozik ezzel, méghozzá a 23. §-a, úgy is közismert, hogy ez az új különös közzétételi lista. (Korábban egy másik jogszabályban voltak kb. ugyanezek.)

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.
(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.
(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát (...)
tartalmazza.
 
Utoljára módosítva:

kros

Állandó Tag
pedII-be minősülő pedagógusról van szó, a következő problémákat fedeztem fel a portfóliójában:
- tematikus tervben egyáltalán nincs dátum, tanév sincs (cseréltetni szeretném - nem képez szoros egységet az óratervekkel)
- 2 óraterven szintén egyáltalán nincs dátum, de legalább sorszám van
- szabadon választott dokumentumban megjelenik Böjte Csaba neve, hogy találkoztak vele (anonimitási probléma? szerintem már közszereplő, de a jogszabály szerint itt is cseréltetnem kellene)
A fenti problémák megoldása viszonylag egyértelmű, csak munkás, de az alábbi már kérdéses számomra:
- a legnagyobb bajom, hogy a szabadon választott dokumentum mellékletében (egy feladatlap, érdemben lényegtelen a komp. tekintve) található vagy 40 db kép (népviseletben lévő emberek), és egy sincs forrással ellátva. Ha betű szerint nézem a jogszabályt, akkor plagizálás, viszont egy egészen korrekt portfóliót és rutinos pedagógust emiatt elmarasztalni....
Volt már valakinek képek forrásmegjelölésével problémája?
Bár már elég sok válasz született (amelyekkel egyet is értek) nekem nagyon furcsa, hogy még az első minősítések akkori dokumentumcseréje (amelyet akkor sem támasztott alá jogszabály!) hogy beégett, rögzült - hibásan.

Alap, hogy mindig azt kell nézni, ami a portfólióban ott van, amit a pedagógus feltöltött. Csere, hiánypótlás nagyon ritkán fordulhat elő, erről az OH-honlap szakértői felülete ad pontos tájékoztatást.
Amire nincs, vagy nem elegendő az információ: pontosan erre van a kérdés lehetősége (intézménye). Addig (a válaszig) ezen indikátorokat kisebb értékkel - akár 0-val - kell értékelni. (És nem az N.É-vel, de az már egy másik ügy amúgy is.)
 

Somi62

Állandó Tag
Kedves Kollégák! Egy kérdésem lenne mesterpedagógus minősítésével kapcsolatban.
Az iskolai munkatervet és a beszámolót a törvény nyilvános adatnak minősíti? Feltöltésre kerültek ezek a dokumentumok nevekkel, ezért kérdezem. Nem találok rá törvényi utalást, kivéve a vezetői pályázatra, ami nyilvános dokumentumnak minősül.
Én végeztem mesterminősítésben formai ellenőrzést , akkor azt az elvet követtem , hogy közszereplők neve szerepelhet csak a dokumentumokban, melyek hitelessé teszik a pályázó által elért eredmént. Átalában ezek oklevelek , elismerések aláírójának a neve és aláírása volt. Bármi is a szabály az én véleményem az, hogy nevelőtestületi tagok , akik egy munkatervben felelősek valamilyen tevékenységek megvalósításáért , nem közszereplők. Elgondolkodtató az is, hogy egy mesteraspiráns miért tesz fel bemutaóportfólióként munkatervet, beszámolót, amikor ezek a dokumentumok általában nevelőtestületi tagok közreműködésével készülnek , nem pedig a vezető egyéni innovációs fejlesztése. Másra nem futott a szakmai tevéknységéből? /pályázat, projekt, publikáció? Az illető teljesen összetéveszti a mesterpályázatot a vezetői és intézményi tanfelügyelettel. Egyébként a mesterútmutató meghatározza azt a dokumentukört ahol elfogadható nevek megjelenítése : ilyen minden olyan dokumentum ami a sajtó nyilvánossága előtt megjelent /nyomtatott és elektronikus/ ,, oklevelek , tanúsítványok , kitüntetések , újságcikkek , prezetációk stb. de gyermekek neve semmilyen forrásból nem jeleníthetők meg.
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére