Szaktanácsadás - szakértés - tanfelügyelet II.

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

edocica

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Szakértők!

Hátha van valakinek információja:
mikor fog megjelenni a 6 éves kötelező beiskolázáshoz kapcsolódó rendelet? Esetleg ennek tartalmáról tudtok-e valami közelebbit (a javaslat szövege)? Pedagógiai szakszolgálatban dolgozom, rengeteg szülői és intézményi megkeresésünk van ezzel kapcsolatban. Folyamatosan türelmet kérünk tőlük, de úgy érzem, szakad a cérna. És mi is szeretnénk tervezni előre. Köszönöm, ha megosztjátok az infókat.
 

Csipike2014

Állandó Tag
Állandó Tag
Ez ma érkezett a POK-tól. (Most már megnyugodtam, biztosan javulni fog a munkám minősége, hisz az auditoron kívül már kormánytisztviselők is ellenőriznek majd. Lassan egész tömeg vesz majd részt ezeken az eseményeken;))

Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr!


Az Oktatási Hivatal minőségpolitikája értelmében az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési rendszer működtetésében közreműködőktől és minden érdekelttől elvárja a lehető legmagasabb színvonalú feladatellátást. A minél magasabb szintű munka elérése, ösztönzése érdekében a Hivatal minőségirányítási szakemberek bevonásával ellenőrzéseket végez.

Ezt a tevékenységet A Pedagógusminősítés és az Országos Pedagógiai-szakmai Ellenőrzés Minőségirányítási Kézikönyve dokumentum szerint az Oktatási Hivatallal kormánytisztviselői jogviszonyban álló szakemberek, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és a pedagógusminősítésben résztvevő szakértői körből továbbképzés során kiválasztott auditor szakértők végzik. Az auditor szakértők tevékenységüket már korábban megkezdték, helyszíni audit, valamint utólagos folyamat audit formájában.

Tájékoztatom Önt, hogy november hónaptól az Oktatási Hivatal pedagógiai oktatási központjaiban dolgozó kormánytisztviselők is megkezdik ellenőrzési tevékenységüket.

Feladatuk:

- a pedagógusminősítés, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés vonatkozásában az intézmény felkészültségének (helyszíni látogatás feltételeinek biztosítása), rendelkezésre állásának,

- és a szakértők eljárásrend szerinti helyszíni tevékenységének ellenőrzése.

Az ellenőrzéssel megbízott kormánytisztviselők az ellenőrzött esemény bármely szakaszának látogatására jogosultak, a pedagógusminősítés és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakmai megvalósulását nem vizsgálják, az az auditor szakértők feladata. A feladat elvégzésére megbízólevéllel rendelkeznek, látogatásukról feljegyzést készítenek. A helyszínen intézkedésre nem jogosultak, a pedagógusminősítés, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés eseményein csak megfigyelőként vesznek részt. A kormánytisztviselői látogatásról sem az intézmény, sem a szakértők előzetes értesítést nem kapnak.

Kérem a fent leírtak szíves tudomásulvételét, valamint együttműködését.
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Tisztelt Szakértő Kolléga!

3. Auditra vonatkozók információk

A Pedagógusminősítés és az Országos Pedagógiai-szakmai Ellenőrzés Minőségirányítási Kézikönyve 2019. évi módosításai:

  • a 2019.05.10. nappal hatályos Negyedik kiadásba bekerültek a minősítési eljárások utólagos elnöki (MUE), szakértői (MUS) és delegálti (MUD) auditjainál használatos űrlapok (53–64. oldal)
    a 2019.10.01. nappal hatályos Ötödik kiadásban szabályozásra került „A helyszín és a folyamatban résztvevők rendelkezésre állásának ellenőrzése” (21. oldal)
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály

delegálti (MUD) auditjainál: Ez mit jelent? Az intézményi delegáltak munkáját is ellenőrzik, akkor is, ha az illető nem szakértő?
Mivel én nem vagyok az, ezért érdeklődöm, mert ennek a munkának az ellenőrzéséről annyit tudok, amennyit itt írtatok.
 

örménysüti

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Szakértők!

Hátha van valakinek információja:
mikor fog megjelenni a 6 éves kötelező beiskolázáshoz kapcsolódó rendelet? Esetleg ennek tartalmáról tudtok-e valami közelebbit (a javaslat szövege)? Pedagógiai szakszolgálatban dolgozom, rengeteg szülői és intézményi megkeresésünk van ezzel kapcsolatban. Folyamatosan türelmet kérünk tőlük, de úgy érzem, szakad a cérna. És mi is szeretnénk tervezni előre. Köszönöm, ha megosztjátok az infókat.
https://www.facebook.com/search/top/?q=pdsz - pedagógusok demokratikus szakszervezete&epa=SEARCH_BOX
 

örménysüti

Állandó Tag
Állandó Tag
❗️BREAKING NEWS! ISKOLAÉRETTSÉG❗️

Válaszolt Maruzsa Zoltán államtitkár: az iskolaérettségi vizsgálatokra irányuló kérelmeket az Oktatási Hivatal fogja elbírálni, majd a megfelelteket a Pedagógiai Szakszolgálatoknak továbbítják az iskolába lépéshez szükséges fejlettség felmérésére. Ők a jelenlegi szakmai protokollok alapján fogják lefolytatni a vizsgálatot. A végrehajtási rendeletre azonban még mindig egy teljes hónapot várni kell, míg megjelenik a Magyar Közlönyben.

❓Mit jelent ez? Mit tehet a szülő❓

1️⃣ Előzmények: Magyar Emma pszichológus valamint Fehér Tibor pszichológus, PDSZ-aktivista kezdeményezte a pszichológus szakma nyílt levelét, melyben arra kérték Prof. Dr. Kásler Miklós minisztert, hogy vessen véget az információhiánynak. Az új törvény végrehajtásáról nem történt megfelelő szakmai tájékoztatás, mely kétségek között hagyta a kérdésben érintett családokat. A szakmai nyílt levelet mára több mint 800 pszichológus írta alá, és 4000 magánember támogatta a Szabad@ [150836998898897:274:aHang]felületén. A nyílt levelet Magyar Emma és Fehér Tibor október 19-én küldték meg az EMMI-nek, és november 4-én került sor a konzultációra Dr. Maruzsa Zoltán Államtitkárral.

2️⃣ A kezdeményezés elindítói sajtónyilatkozatukban közölték: az OH online felületére beérkezett kérvényeket megközelítőleg 30 ember fogja elbírálni, többnyire óvodapedagógus szakemberek. Ők a szülők által kiválasztott valamint feltöltött dokumentumok alapján hozzák meg döntésüket pl. szakértői vélemények, jellemzések avagy orvosi leletek. Negatív elbírálás esetén a szülő csak közigazgatási perben érvényesítheti ellenvéleményét. Amennyiben pozitív az elbírálás, a gyermeket tovább küldik az esedékes járási pedagógiai szakszolgálathoz, és a szülő az ő véleményükkel nem ért egyet, úgy az eddigi gyakorlathoz hasonlóan fellebbezhet a szakértői véleményben megfogalmazottakkal szemben. Bár az államtitkár szerint annyi történik, hogy ezzel a Hivatal nem akar plusz súlyt rakni a szülők vállára azzal, hogy felsorolja azokat a papírokat, melyeknek megléte feltétlen szükséges („a bizonyítási felelősség a kérelmező oldalán van”), azonban ez úgy is értelmezhető, hogy az agilis, jobb osztályhelyzetű, magasabb tudás- és kapcsolati tőkével rendelkező szülők sokkal jobban tudják majd érvényesíteni ezt a „papírszerzést”, mint azok a családok, akik hasonló erőforrásokkal nem rendelkeznek.

3️⃣ Ez azért is fontos, mert korábban a szülő, az óvodavezető és adott esetben az óvodapszichológus jogkörében volt a döntés. Amennyiben nem tudtak megegyezni, hogy a gyermek menjen, vagy ne menjen iskolába, akkor küldték tovább a járási pedagógiai szakszolgálatba a gyermeket. A későbbiekben erről az OH fog dönteni, hogy a pedagógiai szakszolgálatok elé kerülhetnek-e a gyermekek. Bár az államtitkár szerint csupán „feladatkijelölő kormányrendelet” készült, a fentiek tükrében itt arról is szó van, hogy mivel ez a feladat kikerül a szülő és az óvodavezetők hatásköréből az OH-hoz, így csökken a szülő befolyása, joga a gyermekét érintő kérdésben.

4️⃣ Kérdésre, hogy a döntéshozók kikkel egyeztettek a folyamat során, a kezdeményezők azt a választ kapták, hogy több mint 10 szakmai szervezet „vett részt önként” a folyamatban köztük a Szívvel-Lélekkel Óvodai Alapítvány, a Nemzeti Pedagógus Kar és a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület. A kezdeményezők kérdésként fogalmazták meg, hogy vajon a pszichológus, gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus szakma releváns szervezetei (pl. Magyar Pszichológiai Társaság Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekciója) valamint a szakszervezeti-érdekvédelmi oldalról miért nem vontak be szereplőket az egyeztetésbe, a rendeletalkotás folyamatába.

5️⃣ Az államtitkár tájékoztatása alapján a kérdésről a Magyar Közlönyben megjelenő információk mellett az óvodavezetők és az óvodapedagógusok fognak tájékoztatást adni. Elmondásuk szerint a rendelet kész van, azonban még mindig egy hónapot kell várni, míg a szülők és a szakemberek minden részlet birtokában tudnak lenni. A 15/2013. (II. 26.) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló EMMI-rendelet vonatkozó részeinek módosítása még folyamatban van.
 

biblio

Állandó Tag
Állandó Tag
Ez ma érkezett a POK-tól. (Most már megnyugodtam, biztosan javulni fog a munkám minősége, hisz az auditoron kívül már kormánytisztviselők is ellenőriznek majd. Lassan egész tömeg vesz majd részt ezeken az eseményeken;))

Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr!


Az Oktatási Hivatal minőségpolitikája értelmében az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési rendszer működtetésében közreműködőktől és minden érdekelttől elvárja a lehető legmagasabb színvonalú feladatellátást. A minél magasabb szintű munka elérése, ösztönzése érdekében a Hivatal minőségirányítási szakemberek bevonásával ellenőrzéseket végez.

Ezt a tevékenységet A Pedagógusminősítés és az Országos Pedagógiai-szakmai Ellenőrzés Minőségirányítási Kézikönyve dokumentum szerint az Oktatási Hivatallal kormánytisztviselői jogviszonyban álló szakemberek, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és a pedagógusminősítésben résztvevő szakértői körből továbbképzés során kiválasztott auditor szakértők végzik. Az auditor szakértők tevékenységüket már korábban megkezdték, helyszíni audit, valamint utólagos folyamat audit formájában.

Tájékoztatom Önt, hogy november hónaptól az Oktatási Hivatal pedagógiai oktatási központjaiban dolgozó kormánytisztviselők is megkezdik ellenőrzési tevékenységüket.

Feladatuk:

- a pedagógusminősítés, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés vonatkozásában az intézmény felkészültségének (helyszíni látogatás feltételeinek biztosítása), rendelkezésre állásának,

- és a szakértők eljárásrend szerinti helyszíni tevékenységének ellenőrzése.

Az ellenőrzéssel megbízott kormánytisztviselők az ellenőrzött esemény bármely szakaszának látogatására jogosultak, a pedagógusminősítés és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakmai megvalósulását nem vizsgálják, az az auditor szakértők feladata. A feladat elvégzésére megbízólevéllel rendelkeznek, látogatásukról feljegyzést készítenek. A helyszínen intézkedésre nem jogosultak, a pedagógusminősítés, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés eseményein csak megfigyelőként vesznek részt. A kormánytisztviselői látogatásról sem az intézmény, sem a szakértők előzetes értesítést nem kapnak.

Kérem a fent leírtak szíves tudomásulvételét, valamint együttműködését.


Akkor a mai napon az intézményi tanfelügyeletre ezért érkezhettek HÁRMAN!!
 

gtszg

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Szakértők!

Hátha van valakinek információja:
mikor fog megjelenni a 6 éves kötelező beiskolázáshoz kapcsolódó rendelet? Esetleg ennek tartalmáról tudtok-e valami közelebbit (a javaslat szövege)? Pedagógiai szakszolgálatban dolgozom, rengeteg szülői és intézményi megkeresésünk van ezzel kapcsolatban. Folyamatosan türelmet kérünk tőlük, de úgy érzem, szakad a cérna. És mi is szeretnénk tervezni előre. Köszönöm, ha megosztjátok az infókat.
Mai hír: http://eduline.hu/kozoktatas/20191107_Iskolaerettsegi_vizsgalatok_vizsgalatot_inditott_az_ombudsman
 

lányos

Állandó Tag
Állandó Tag
Ez ma érkezett a POK-tól. (Most már megnyugodtam, biztosan javulni fog a munkám minősége, hisz az auditoron kívül már kormánytisztviselők is ellenőriznek majd. Lassan egész tömeg vesz majd részt ezeken az eseményeken;))

Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr!


Az Oktatási Hivatal minőségpolitikája értelmében az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési rendszer működtetésében közreműködőktől és minden érdekelttől elvárja a lehető legmagasabb színvonalú feladatellátást. A minél magasabb szintű munka elérése, ösztönzése érdekében a Hivatal minőségirányítási szakemberek bevonásával ellenőrzéseket végez.

Ezt a tevékenységet A Pedagógusminősítés és az Országos Pedagógiai-szakmai Ellenőrzés Minőségirányítási Kézikönyve dokumentum szerint az Oktatási Hivatallal kormánytisztviselői jogviszonyban álló szakemberek, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és a pedagógusminősítésben résztvevő szakértői körből továbbképzés során kiválasztott auditor szakértők végzik. Az auditor szakértők tevékenységüket már korábban megkezdték, helyszíni audit, valamint utólagos folyamat audit formájában.

Tájékoztatom Önt, hogy november hónaptól az Oktatási Hivatal pedagógiai oktatási központjaiban dolgozó kormánytisztviselők is megkezdik ellenőrzési tevékenységüket.

Feladatuk:

- a pedagógusminősítés, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés vonatkozásában az intézmény felkészültségének (helyszíni látogatás feltételeinek biztosítása), rendelkezésre állásának,

- és a szakértők eljárásrend szerinti helyszíni tevékenységének ellenőrzése.

Az ellenőrzéssel megbízott kormánytisztviselők az ellenőrzött esemény bármely szakaszának látogatására jogosultak, a pedagógusminősítés és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakmai megvalósulását nem vizsgálják, az az auditor szakértők feladata. A feladat elvégzésére megbízólevéllel rendelkeznek, látogatásukról feljegyzést készítenek. A helyszínen intézkedésre nem jogosultak, a pedagógusminősítés, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés eseményein csak megfigyelőként vesznek részt. A kormánytisztviselői látogatásról sem az intézmény, sem a szakértők előzetes értesítést nem kapnak.

Kérem a fent leírtak szíves tudomásulvételét, valamint együttműködését.
Úgy hiszem, megint a lényegtelenre sikerül fókuszálni. A kormánytisztviselőket auditáló auditorok képzése mikor indul? Égető szükségét érzem, hogy ezt a képzést is megszervezzék...Kíváncsi lennék, milyen feltételekkel lehetne ide jelentkezni. Lennének ötleteim, de valószínűleg az már súrolja az ízléstelenséget
 

Drungyus

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Kollégák!
Megerősítést szeretnék kérni.
Egy kolléganőm a szakértői mestert csinálja. A harmadik változatú útmutatónál kell együttműködési, a negyedik változatúnál nem. Egyik a 2019-es másik a 2020-as év. Ő most tölt fel, de a képzés is most movemberben kezdődik. A felületen nincs hely ennek a doksinak, viszont a 2019-es kezdés miatt attól tart, mégis kell.
Szerintem nem. Nincs is logikája, de eddig se volt....
Válaszotokat előre is köszönöm!
 

kros

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Kollégák!
Megerősítést szeretnék kérni.
Egy kolléganőm a szakértői mestert csinálja. A harmadik változatú útmutatónál kell együttműködési, a negyedik változatúnál nem. Egyik a 2019-es másik a 2020-as év. Ő most tölt fel, de a képzés is most movemberben kezdődik. A felületen nincs hely ennek a doksinak, viszont a 2019-es kezdés miatt attól tart, mégis kell.
Szerintem nem. Nincs is logikája, de eddig se volt....
Válaszotokat előre is köszönöm!
A mester-útmutató ezt eleve nem írja, és nincs is miben ennek a mester-ágnak együttműködni, 28. oldal, 4.1.2.

d) mesterprogram (az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, illetve a szaktanácsadói feladatokat ellátó kivételével),
e) együttműködési megállapodás (az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, illetve a szaktanácsadói feladatokat ellátó kivételével).
Tehát ez teljesen egyértelmű, mert a 2019-es és a 2020-as (ami a 2019-es) mester-útmutató írja.
 
Utoljára módosítva:

Drungyus

Állandó Tag
Állandó Tag
A mester-útmutató ezt eleve nem írja, és nincs is miben ennek a mester-ágnak együttműködni, 28. oldal, 4.1.2.

d) mesterprogram (az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, illetve a szaktanácsadói feladatokat ellátó kivételével),
e) együttműködési megállapodás (az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, illetve a szaktanácsadói feladatokat ellátó kivételével).
Tehát ez teljesen egyértelmű, mert a 2019-es és a 2020-as (ami a 2019-es) mester-útmutató írja.

Kedves Kros!
Egyetértek Veled, de a harmadik változatból kivágtam a zavaró részt. Így értheted, miért bizonytalanodtam el. De én is azt mondtam, hagyja, nem kell. Csak megerősítést szerettem volna.
 

Csatolások

  • Mester 3.PNG
    Mester 3.PNG
    44.7 KB · Olvasás: 13

Somi62

Állandó Tag
Állandó Tag
Ez ma érkezett a POK-tól. (Most már megnyugodtam, biztosan javulni fog a munkám minősége, hisz az auditoron kívül már kormánytisztviselők is ellenőriznek majd. Lassan egész tömeg vesz majd részt ezeken az eseményeken;))

Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr!


Az Oktatási Hivatal minőségpolitikája értelmében az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési rendszer működtetésében közreműködőktől és minden érdekelttől elvárja a lehető legmagasabb színvonalú feladatellátást. A minél magasabb szintű munka elérése, ösztönzése érdekében a Hivatal minőségirányítási szakemberek bevonásával ellenőrzéseket végez.

Ezt a tevékenységet A Pedagógusminősítés és az Országos Pedagógiai-szakmai Ellenőrzés Minőségirányítási Kézikönyve dokumentum szerint az Oktatási Hivatallal kormánytisztviselői jogviszonyban álló szakemberek, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és a pedagógusminősítésben résztvevő szakértői körből továbbképzés során kiválasztott auditor szakértők végzik. Az auditor szakértők tevékenységüket már korábban megkezdték, helyszíni audit, valamint utólagos folyamat audit formájában.

Tájékoztatom Önt, hogy november hónaptól az Oktatási Hivatal pedagógiai oktatási központjaiban dolgozó kormánytisztviselők is megkezdik ellenőrzési tevékenységüket.

Feladatuk:

- a pedagógusminősítés, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés vonatkozásában az intézmény felkészültségének (helyszíni látogatás feltételeinek biztosítása), rendelkezésre állásának,

- és a szakértők eljárásrend szerinti helyszíni tevékenységének ellenőrzése.

Az ellenőrzéssel megbízott kormánytisztviselők az ellenőrzött esemény bármely szakaszának látogatására jogosultak, a pedagógusminősítés és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakmai megvalósulását nem vizsgálják, az az auditor szakértők feladata. A feladat elvégzésére megbízólevéllel rendelkeznek, látogatásukról feljegyzést készítenek. A helyszínen intézkedésre nem jogosultak, a pedagógusminősítés, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés eseményein csak megfigyelőként vesznek részt. A kormánytisztviselői látogatásról sem az intézmény, sem a szakértők előzetes értesítést nem kapnak.

Kérem a fent leírtak szíves tudomásulvételét, valamint együttműködését.
Engem csak anni érdekelne, ha ilyen fontos bejelentést tartalmazó körlevél megy ki a szakértőknek, akkor miért nem kaptam meg ezt a levelet? ma minősítésen voltam , három szakértő volt ott / én voltam a harmadik auditorként / és mindhármunk panaszkodortt arra , hogy valamiről nem kapott értesítést az OH-tól. A legmorcosabb az auditált szakértő volt, mert nem értesítette az OH az auditra való kijelölésről. Na, képzeljétek , ha jött volna egy POK-s tisztviselő engem ellenőrizni, akkor én honnan tudjak erről a körlevélről , ami nem érkezett meg hozzám ? A harmadik szakértő az őszi szakértői értekezletről való értesítést hiányolta. Ja, mi egy területi POK-hoz tartozunk .
 

Csipike2014

Állandó Tag
Állandó Tag
Engem csak anni érdekelne, ha ilyen fontos bejelentést tartalmazó körlevél megy ki a szakértőknek, akkor miért nem kaptam meg ezt a levelet? ma minősítésen voltam , három szakértő volt ott / én voltam a harmadik auditorként / és mindhármunk panaszkodortt arra , hogy valamiről nem kapott értesítést az OH-tól. A legmorcosabb az auditált szakértő volt, mert nem értesítette az OH az auditra való kijelölésről. Na, képzeljétek , ha jött volna egy POK-s tisztviselő engem ellenőrizni, akkor én honnan tudjak erről a körlevélről , ami nem érkezett meg hozzám ? A harmadik szakértő az őszi szakértői értekezletről való értesítést hiányolta. Ja, mi egy területi POK-hoz tartozunk .
Én sem szakértőként, hanem vezetőként kaptam az iskolai e-mailre.
 

kros

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Kros!
Egyetértek Veled, de a harmadik változatból kivágtam a zavaró részt. Így értheted, miért bizonytalanodtam el. De én is azt mondtam, hagyja, nem kell. Csak megerősítést szerettem volna.
Kedves @Drungyus, amúgy (szerintem, és most fenntartói álláspontot képviselek...) meg kéne ez a megállapodás.
A fenntartó/igazgató/munkáltató (aki éppen aktuális) legyen már képben, mire készül a kolléga. Úgy gondolom, hogy ezt érdemes vizsgálni, hiszen előfordulhat, hogy bár a jelentkező szépet gondol magáról, de a fölöttes partner nem annyira.
Az együttműködési megállapodás hiányában az ajánlás - ami viszont kötelezően csatolandó -, tartalmazhatja az esetleges problémákat.
Rövidebben: az nyilvánvaló, hogy a munkáltatónak kell, hogy joga legyen beleszólnia abba, hogy a munkatárs mire készül. Gyakorlati példám is van, előfordulhat, hogy ha két szakembere jelentkezik, akik 26-26 órásak most (lesznek 18 órásak...) akkor melléjük fel kell venni egy 3. kollégát. ami hiányterületnél olykor megvalósíthatatlan. Mi az ilyen esetben más mester-ágat "javaslunk" (innovátor, mentor).
 

örménysüti

Állandó Tag
Állandó Tag
@kros, ugye olvastad? :)
Sziasztok!
Régi tag vagyok, de már régen nem írtam ide. Most az apropó az, hogy szeretném megköszönni kros-nak, hogy ismeretlenül is folyamatosan segítette az innovatív mesterportfólió írását tanácsaival, és tartotta bennem a lelket, magánéleti kudarcaim közben is! Tényleg soha nem találkoztunk, és mégis minden levelemre válaszolt, hitt abban, amit kitaláltam! Ha ő nincs, akkor sosem írom meg :)
Köszönöm még egyszer, és remélem, hogy személyesen is megismerhetjük egymást! Remélem, ilyen csodálatos szakértők fogják olvasni a pályázatomat, mint ő! :)
 

gasape

Állandó Tag
Állandó Tag
Szerintem oda-vissza. Akkor is 200 km felett lehet/van a 2 pont közti távolság. Ha csak oda, akkor az 8 óra utazás, és 400 km feletti távolság, s azért ilyet már rég nem írtatok.
Nekem is így logikus, csak azért vetődött fel bennem, mert a távolságot, a 100 km-t, csak odaútra értik.
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére