Szaktanácsadás - szakértés - tanfelügyelet II.

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

totica

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Szakértők! 2017. szeptemberben volt intézményi tanfelügyeletünk. Most 2020-ban intézményünk ismét bekerült az intézmény ellenőrzésbe. Az öé kézikönyvben " ötéves ciklusban egyszer történik", tf kézikönyv szerint "legalább ötévente egyszer".
Ezek szerint lehet 3 évente is?! (szép ez a magyar nyelv) Ráadásul 2018. aug. 1-től int.vezető váltás volt, 2. éve intézményvezető.
 

gtszg

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Kollégák!
Tudom, hogy nem teljesen az oldal profiljába vág a kérdés, de itt mindig mindenre tudjátok a választ. Ha lehet a jogforrást is jelöljétek meg legyetek szívesek!
Egy egyik kolléganő a Nők 40 nyugdíjjal kapcsolta kérdezte:
- Lehetséges-e, hogy a tankerület nem járul hozzá a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetéséhez?
- Jár-e a 40 éves jubileumi jutalom, ha a 40 évből kb. 1,5 év nem közalkalmazotti jogviszonyból származik?
Azt mondták neki, hogy közös megegyezéssel szüntesse meg a közalkalmazotti jogviszonyt, illetve csak akkor jár a jutalom ha mind a 40 év közalkalmazotti jogviszonyból származik.
Válaszotokat előre is köszönöm!
A válaszokat kiegészítve ajánlom az alábbi oldalt. A legbiztosabb, legkonkrétabb oldal nyugdíj ügyben:
https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/...ndent-a-nok-kedvezmenyes-nyugdijarol-2019-ben
Az oldal kb. közepe alatt van az összefoglaló, a kérdésekre konkrét választ kap.
Mindenkinek ajánlom az alap oldalt.
 

gtszg

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Szakértők! 2017. szeptemberben volt intézményi tanfelügyeletünk. Most 2020-ban intézményünk ismét bekerült az intézmény ellenőrzésbe. Az öé kézikönyvben " ötéves ciklusban egyszer történik", tf kézikönyv szerint "legalább ötévente egyszer".
Ezek szerint lehet 3 évente is?! (szép ez a magyar nyelv) Ráadásul 2018. aug. 1-től int.vezető váltás volt, 2. éve intézményvezető.
A szuper informatika.:rolleyes:
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Segítséget szeretnék kérni egyik kollégám számára. Most tölti a portfólióját. Rajz szakos. Gyerekek által rajzolt képeket is betett. A kérdés éppen erre vonatkozik. Ugyanis ezek a rajzok önarcképek, illetve élő személyről készült portrék. Természetesen nincs a rajzon az illető személy neve, sem az, hogy önarckép. A kolléganő felrakta, majd ma elbizonytalanodott. Én azt mondtam, hogy nyugodtan maradhat, elvégre nem fénykép, hanem rajz. Marhaságnak tartanám, ha ez is abba esne, hogy sérti a személyiségi jogokat, ami egyébként is túl van lihegve. (Hiszen tudjuk, hogy alapesetben a portfóliót 3 ember látja, nem alapesetben még egy - az auditor.) Jól mondtam?
 

ladysla

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
66. o.: A gyermek-/tanulói munkák esetén szkennelés/fényképezés előtt gondoskodni kell az anonimitásról, azaz a nevek kitakarásáról.

86. o.: Az e-portfólióba semmilyen videofelvétel, illetve személyiségi jogokat sértő vagy beazonosításra alkalmas fotó nem tölthető fel. Kivételt képeznek a nyilvánosan is megjelent fényképek. Ezek esetében meg kell jelölni a forrást, az eredeti megjelenés helyét pl. internetes megjelenés esetében a hely és a letöltés dátuma megjelölésével. Az e-portfólióban követelmény a gyerekek, tanulók, pedagógusok anonimitásának a biztosítása. A pedagógusnak nemcsak a tanulói, csoport- és osztályprofilok elkészítésekor kell erre ügyelnie, hanem minden esetben, amikor tanulói vagy gyermekmunkákat tölt fel, legyenek ezek prezentációk, témazárók, projektmunkák stb. Az elemzésekben sem használhatja a gyerekek, tanulók, pedagógusok nevét, még keresztnevüket sem. A gyerekek nevét – monogram helyett – egy nagy betűvel (A, B, vagy C tanuló), vagy sorszámmal (1. tanuló, 2. tanuló) célszerű jelölni.

Az Útmutató ennyit ért anonimitáson. Arra nem gondoltak az összeállítói, hogy a gyerekek fénykép minőségben képesek önarcképet rajzolni :) Mert gond csak abból lehet.
 

gtszg

Állandó Tag
Állandó Tag
Segítséget szeretnék kérni egyik kollégám számára. Most tölti a portfólióját. Rajz szakos. Gyerekek által rajzolt képeket is betett. A kérdés éppen erre vonatkozik. Ugyanis ezek a rajzok önarcképek, illetve élő személyről készült portrék. Természetesen nincs a rajzon az illető személy neve, sem az, hogy önarckép. A kolléganő felrakta, majd ma elbizonytalanodott. Én azt mondtam, hogy nyugodtan maradhat, elvégre nem fénykép, hanem rajz. Marhaságnak tartanám, ha ez is abba esne, hogy sérti a személyiségi jogokat, ami egyébként is túl van lihegve. (Hiszen tudjuk, hogy alapesetben a portfóliót 3 ember látja, nem alapesetben még egy - az auditor.) Jól mondtam?
Ha van más témájú rajz (reméljük), cserélje le.
Egy portré alapján a személy beazonosítható (valamikor ez volt a "fénykép"). Hasonlóan működik, mint a név használata, csak ott betűkkel azonosítjuk a személyt, itt pedig grafikusan.
 
  • Tetszik
Reagált: BAJ

anett5

Állandó Tag
Állandó Tag
Szakképzés: jövőre lesznek a MT alá tartozó OKTATÓK és a Kjt alá tartozó magyar és tesitanárok?!??????????
Tud erre vonatkozóan valaki valami "értelmeset" mondani?
Bocsika, kivagyok....
 

Csipike2014

Állandó Tag
Állandó Tag
Szakképzés: jövőre lesznek a MT alá tartozó OKTATÓK és a Kjt alá tartozó magyar és tesitanárok?!??????????
Tud erre vonatkozóan valaki valami "értelmeset" mondani?
Bocsika, kivagyok....
Anett!
Mi is csak ennyit tudunk (sejtünk?). Ha ez valóban így lesz, akkor az óriási feszültségeket fog generálni. Eddig "csak" oktató hiány volt a szakképzésben, ez után már közismereti tantárgyakat tanítók sem lesznek!
 

gtszg

Állandó Tag
Állandó Tag
Szakképzés: jövőre lesznek a MT alá tartozó OKTATÓK és a Kjt alá tartozó magyar és tesitanárok?!??????????
Tud erre vonatkozóan valaki valami "értelmeset" mondani?
Bocsika, kivagyok....
Nem. Aki a szakképzésben dolgozik, Mt-s lesz.
VII. Fejezet
40. § [A szakképző intézmény alkalmazottjai és jogviszonyuk]
(1) A szakképző intézmény alkalmazottja
a) a szakképző intézményt vezető igazgató,
b) az igazgató feladatai ellátásának segítségére és helyettesítésére megbízott igazgatóhelyettes,
c) az oktató,
d) a többcélú szakképző intézményben köznevelésialapfeladat-ellátásra az Nkt. szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy és
e) a közvetlenül nem a szakmaialapfeladat-ellátással összefüggő feladat ellátására létesített további munkakörben foglalkoztatott személy.
(2) A szakképző intézmény alkalmazottja munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll. Az egyházi jogi személy által alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény esetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszony egyházi szolgálati viszonyként is létrehozható.

INDOKOLÁS
A 40. §–43. §-hoz
"A szakképző intézmény valamennyi alkalmazottja (ideértve a vezetőket is) munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll. Ha a szakképző intézmény többcélú szakképző intézményként működik, vagyis köznevelési alapfeladatot is ellát, a köznevelésialapfeladat-ellátásban részt vevő alkalmazott foglalkoztatási jogviszonyára is kiterjed ez a szabály. A törvény szakít a korábbi, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez kötött szabályozással arra figyelemmel, hogy a jogviszony és a
munkafeltételek a munkaerő-piaci helyzethez rugalmasan alakíthatók és a szakemberek szakképzésbe minél szélesebb körben bevonhatók legyenek. A törvény az egyházi jogi személy által alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény esetében lehetővé teszi a foglalkoztatásra irányuló jogviszony egyházi szolgálati viszonyként való létrehozását."
 
Utoljára módosítva:
Elnézést, hogy belevau, de a megjelenés óta rágom ezt a törvényt, minket is jelentősen érint.
A 40-es paragrafus jelen pillanatban oktatót, köznevelési feladatkörben pedagógust (ami véleményem szerint olyan esetben lehet, ahol gimi és technikum van/lesz), illetve közvetlenül nem szakmaialapfeladat-ellátásra létesített munkakörben dolg. sorol az alkalmazottak közé. (+a többi, most nem releváns)
Ebből véleményem szerint (és remélem nagyon tévedek!), a technikumban dolgozó magyartanár nem fér bele az oktató munkakörbe, ugyanis nem szakmaialapfeladatot lát el, hanem köznevelésit. A d)-be sem fér bele, mert az többcélú intézményre vonatkozik. Ebből az következik, hogy Ők lesznek az egyebek, ami nagyon nagy baj. Ráadásul az oktatókra egyéb szabályok is vonatkoznak (versenyszférás cégnél gyakorlat, 4 évente teljesítendő továbbképzések, nyári szakmai gyak, stb... amit egy töri-magyar szakos hogyan fog teljesíteni? És ismétlem magam, remélem tévedek.
Egyébként totális szemléletváltást várnak el a technikumoktól, ugyanis szerepel a törvényben, hogy a technikum elsődleges célja a szakmai képzés, és csak másodlagos a köznevelési fejlesztés, és az érettségi! Azt persze nem írják sehol, hogy hiába lesz jeles a szakmai - és emelt szintűnek számító - technikusi vizsgája/5. tárgya, ha az összes többiből 2-3-as eredménye lesz a diáknak, nem fogják felvenni egyetemre. Szóval marad a gimisek előnye továbbtanulás szempontjából.
 

hóbagolyka

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedden Marosi Katalin azt mondta a szakértői fórumon, hogy a szakképzésben a közismeretis tanárokat is kivonják a közalkalmazotti foglalkoztatásból
Ma én is ezt hallottam Gerendástól, sőt a szakképzésben dolgozó szakértők órakedvezményét, +keresetét is elvonják. Akik most töltik fel a portfóliójukat, 2020 elején minősülnek, azért, hogy majd jó lesz valamire - ki tudja pl.3 év múlva hol dolgozik...
 
Ma én is ezt hallottam Gerendástól, sőt a szakképzésben dolgozó szakértők órakedvezményét, +keresetét is elvonják. Akik most töltik fel a portfóliójukat, 2020 elején minősülnek, azért, hogy majd jó lesz valamire - ki tudja pl.3 év múlva hol dolgozik...

Ilyen feltételekkel nem kell 3 év a kérdés megválaszolásához... Remélem, hogy ezek olyan információk, amint az OKJ megszűnése volt :)
 

Somi62

Állandó Tag
Állandó Tag
Segítséget szeretnék kérni egyik kollégám számára. Most tölti a portfólióját. Rajz szakos. Gyerekek által rajzolt képeket is betett. A kérdés éppen erre vonatkozik. Ugyanis ezek a rajzok önarcképek, illetve élő személyről készült portrék. Természetesen nincs a rajzon az illető személy neve, sem az, hogy önarckép. A kolléganő felrakta, majd ma elbizonytalanodott. Én azt mondtam, hogy nyugodtan maradhat, elvégre nem fénykép, hanem rajz. Marhaságnak tartanám, ha ez is abba esne, hogy sérti a személyiségi jogokat, ami egyébként is túl van lihegve. (Hiszen tudjuk, hogy alapesetben a portfóliót 3 ember látja, nem alapesetben még egy - az auditor.) Jól mondtam?
Szerintem is vegye le a felületről az önarcképeket. Mint auditor, mint szakértő is ezt tanácsolom. Ha meglátja egy szakértő , egy auditor rögtön azon kezd merengeni, hogy vajon milyen gyermekeknek az arcképét látja ,s persze, hogy rögtön tanulókra gondol és el kezd nyilatkozatokat küldeni a pedagógusnak. Nyugtasd meg a pedagógust, hogy a helyszíni látogatás alkalmából, akár kiállítást is rendezhet a védés helyiségében azokból a biztosan remek önarcképekből. Én minden esetben ezt tanácsolom a hasonló jellegű kérdésekre.
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag

Szerintem is vegye le a felületről az önarcképeket. Mint auditor, mint szakértő is ezt tanácsolom. Ha meglátja egy szakértő , egy auditor rögtön azon kezd merengeni, hogy vajon milyen gyermekeknek az arcképét látja ,s persze, hogy rögtön tanulókra gondol és el kezd nyilatkozatokat küldeni a pedagógusnak. Nyugtasd meg a pedagógust, hogy a helyszíni látogatás alkalmából, akár kiállítást is rendezhet a védés helyiségében azokból a biztosan remek önarcképekből. Én minden esetben ezt tanácsolom a hasonló jellegű kérdésekre.
Köszönöm, máris megírtam a kollégának, ahogyan a többiek érveit is. Aztán majd ő dönt.
 
L

lacylla

Vendég
Kedves Szakértők! 2017. szeptemberben volt intézményi tanfelügyeletünk. Most 2020-ban intézményünk ismét bekerült az intézmény ellenőrzésbe. Az öé kézikönyvben " ötéves ciklusban egyszer történik", tf kézikönyv szerint "legalább ötévente egyszer".
Ezek szerint lehet 3 évente is?! (szép ez a magyar nyelv) Ráadásul 2018. aug. 1-től int.vezető váltás volt, 2. éve intézményvezető.
Az nem lehet, hogy két különálló ötéves ciklusba belefér 2017 és 2020? Első ciklus vége mondjuk 2017, vagy 2018, vagy 2019...
 

Gagamail

Állandó Tag
Állandó Tag
PSZ: nincs elég politikai akarat az oktatás valódi problémáinak megoldására
2019. november 22.
original.png


"A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) oktatási kormányzattal folytatott tárgyalásai a béremelésről és az óraszámok csökkentéséről nem vezettek eredményre. A PSZ a magyar közoktatás napjáig (november 22.) adott határidőt a kormánynak, hogy teljesítse követeléseit, azonban legutóbbi ülésén nem hozott döntést annak ellenére sem, hogy többször tárgyalt erről – mondta Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke a közoktatás napján tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette: nincs elég politikai akarat az oktatás valós problémáinak megoldására.

Ezért is szervez országos tüntetést a PSZ 2019. november 30-ára, a budapesti Kossuth térre. Miután az oktatási szakszervezetek és konföderációk célja azonos, a sajtótájékoztatón megjelent szakszervezeti vezetők (Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke, Tóth József, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet elnöke, Menyhárt Erika, az Oktatási Vezetők Szakszervezetének elnökhelyettese, Bardócz-Tódor András, a Keresztény Pedagógusok Szakszervezetének társelnöke, Csóti Csaba, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke, Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke) támogatásukról biztosították a Pedagógusok Szakszervezetét, sőt, a tüntetésen is jelen lesznek.

A közszféra legnagyobb konföderációja, a 13 szakszervezetet tömörítő SZEF elnöke, Csóti Csaba jelezte: egyértelműen kiállnak a pedagógusok jogos követelései mellett. Kordás László, a versenyszféra 32 tagszervezetét tömörítő MASZSZ elnöke elmondta: ez a konföderáció is szolidáris, aktív jelenlétével is támogatja a tüntetésen a pedagógusok követeléseit, és minél nagyobb részvételre buzdított.

Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke arra is kitért, hogy a baj óriási, hiszen a gyermekek jövője a tét. Éppen a jövő érdekében követeli a PSZ a pedagógusok és az oktatásban dolgozók bérének emelését, a diákok és a tanárok terheinek, óraszámának csökkentését, a pályakezdő pedagógusok támogatását, a hatévesek kötelező beiskolázásáról szóló szabályozás haladéktalan visszavonását. Felidézte: a minap levélben kérte a PSZ az államfőt, hogy ne írja alá az elfogadott szakképzési törvényt.
... "
 

szagnes69

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Szakértők!

Eléggé elbizonytalanodtunk, a mesterpedagógus portfólióban a szakmai (pedagógustárs) ajánlására kell iskolai pecsét vagy nem? Köszönöm a válaszokat!
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére