Szaktanácsadás - szakértés - tanfelügyelet III.

anett5

Állandó Tag
Állandó Tag
Drága Moniska!
Óraadók max 14 órát tartanak hetente. Ők megbízási szerződéssel dolgoznak.
Az óradíj kb bruttó 2500-3500 Ft/ megtartott óra, azaz szünetekben és nyáron nincs fizu.
Te ped2 vagy - ha jól emlékszem, az óradíjad inkább a 3500 körül vagy picit felette lehet - szerintem.
Tudd meg, mennyi nálatok az óradíj és :
https://www.maxoft.hu/kalkulator2019/
A fenti kalkulátorral számolgathatsz.
Ha a tanórán kívüli tevékenységek mennyiségével van gondod, akkor értem a kérdésed okát....

A munkaadó önkényesen a munkaszerződést/kinevezést a munkavállaló kárára nem módosíthatja.

Ha konkrétabb válasz kellene, írj, akár privátban is...

Üdv....
 

kros

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Szakértők!
Kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy szerintetek abban az iskolában, ahol jelenleg alkalmazott vagyok, tarthatnám-e óraadóként az óráimat....az is érdekelne, hogy nagyon rosszul járnék-e így anyagilag, stb.....
Bár már többen válaszoltak, azt azért hozzáteszem, hogy beszélnek olyan tankerületekről, ahol a túlmunkát így oldják meg.
Azaz megtartod a magad 22-26 óráját (beleértve az esetleges kedvezményeket is persze) majd az efölöttieket megbízási szerződésben, óraadóként számolják el.
Ebben csak azt nem értem, hogy mennyivel jobb, mint a szabályos eljárás, amikor a tantárgyfelosztásban feltüntetett órákon felül pontosan ugyanígy kell(enne) a túlórákat elszámolni.
S tapasztalatom szerint problémát jelent az is, hogy a pedagógusok nagy része a 2013 előtti világból eredezteti a jogi-gazdasági ismereteit, különös tekintettel a túlmunkára. S beleértik abba a 2013 szeptember 1. előtt létező helyettesítést is, amit azonban a 326-os - és azóta az összes, azóta keletkezett, pontosított, ezzel foglalkozó jogszabály - sem tekint túlórának:
(326/2013. (VIII. 30.) 17. § (1) 17. § (1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében
8. eseti helyettesítés (...)
(...) rendelhető el.

Erre van korlát,
17. § (5) (...) az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4) bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra.
de ebből túlóra a megfogalmazás miatt lényegében csak a 2. félév végén keletkezhet.
 
Az iskolai hiányzások következménye az osztályozóvizsga.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet hatályos rendelkezései az alábbiak:
51. § (7) Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - egy tanítási
évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási
órát,
b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés
megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát,
e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási
év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

Mi számít hiányzásnak?

- ha az intézményben tartózkodik,de a tanórán nincs bent / orvosi szűrővizsgálat, ünnepség próbája, versenyfelkészítés...stb/ az hiányzás?
- ha iskolai versenyen vesz részt, tanári kísérettel? Tanári felügyelettel iskolai feladatot lát el?

Ezek beleszámítanak a 30%-ba?
Eljuthat valaki az osztályozóvizsgáig egy 1 órás tantárgyból ha pl. 4 pénteken versenyen volt, és beteg pár napig?
 

ladysla

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
Magad is írod a választ:
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető
Ha a tanuló az iskola érdekében/képviseletében mulaszt, van rá lehetőség az e-naplóban ezt megjegyezni. Jegyet meg kaphat bármennyit, s nem indokolt az azok hiánya miatti vizsgáztatás. Ha az intézményben van az iskola érdekében, azt be sem szokták írni. Tekintve, hogy próbára, versenyfelkészítésre tilos lenne tanóráról kivinni, az csak a szabad sávban oldható meg, az orvosi vizsgálat időmennyisége meg nem tényező.
Osztályozóvizsgáig az a valaki juthat el, aki neki felróható okokból annyit hiányzott, ráadásul ezek egy részét igazolatlanul, hogy akár a jegyek, akár a tudás hiánya miatt nem kaphat egyértelműen megállapítható jegyet. Ha az igazolatlan hiányzások száma eléri a 20 órát (pár éve ennyi volt a limit, most nem tudom, hogy mennyi), akkor a nevelőtestület nem is engedheti ov-re. Bármilyen kisebb számokról is van szó, a nevelőtestület mondhat nemet.
 
["]Magad is írod a választ:
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető
]
"be sem szokták írni." Akkor honnan tudom, hogy pontosan hány gyerek volt az órán? Egy tűzesetnél hány gyereket kell keresni?
"van rá lehetőség az e-naplóban ezt megjegyezni" Hol? Mit? Ezt a törvényt keresem! Van e erre valamilyen szabályozás?
"Bármilyen kisebb számokról is van szó, a nevelőtestület mondhat nemet" Hogyan ? Az osztályozó vizsgát a szaktanár, az igazgató, vagy a nevelőtestület rendeli el?

Jogi vitába keveredtünk! ezért kérem a segítségeteket!

A törvényt ismerjük, és itt van a bökkenő!
Pontosan mit jelent a "a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető" kifejezés?

"Ha tehát egy tanuló hiányzása egy bizonyos tantárgyból a tanév folyamán meghaladta a tanítási órák 30%-át, de ennek ellenére a tanulónak van elegendő osztályzata, akkor nem csak le lehet osztályozni az általa a tanév során szerzett osztályzatok alapján, de egyenesen szabálytalan az az eljárás, hogy az adott tantárgyból a tanuló minősítését osztályozó vizsgán állapítsa meg az iskola"

Mennyi az elegendő osztályzat? Értelmezésem szerint a PP szabályozza. De ezt a törvény pontosan nem definiálja. Igazgató vagy a szaktanár döntése az "elegendő"? Mondhatja az egy szaktanár, hogy neki a havi 2 jegy is kevés? Ki dönti el, mi alapján????
 

ladysla

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
Nem tudom, kivel keveredtél vitába, de nagy vonalakban igazad van.

Az elegendő osztályzatot - ha jól tudom - a PP szabályozza, félévi 3 jegyet szoktak meghatározni. (A szám mindenkire kötelező, nagy létszámú osztályban kis óraszámú tantárgyat tanítóval sem lehet kiszúrni.) Ha ez megvan, a szaktanár és az igazgató is csak tudomásul veheti a tényt. Ha nincs szabályozva, akkor az javítsa sürgősen, aki felel az adott dokumentumért. Tehát az ov-t a törvény rendeli el, of elővezeti a helyzetet a nevtestületnek, aztán szavazás. A szavazás nyílt, kézfeltartásos szokott lenni. Ha egy tanuló idáig jut, ott már nem nagyon van vita a pedagógusok között. Az is szavaz, aki nem tanítja, legfeljebb tartózkodik, ha nem kap elég meggyőző infókat.

Az e-krétába az adminisztrátor tud beállítani dolgokat, így a hiányzás okait/indokait árnyalni tudja. Attól még hiányzás lesz a versenyre menetel, de az igazoláshoz nem kell se szülői, se orvosi nyilatkozat.
Ez pontosan így van, ezt jelenti a trv. mondata, nincs még egy trv., ami megmagyarázza a trv-t:
"Ha tehát egy tanuló hiányzása egy bizonyos tantárgyból a tanév folyamán meghaladta a tanítási órák 30%-át, de ennek ellenére a tanulónak van elegendő osztályzata, akkor nem csak le lehet osztályozni az általa a tanév során szerzett osztályzatok alapján, de egyenesen szabálytalan az az eljárás, hogy az adott tantárgyból a tanuló minősítését osztályozó vizsgán állapítsa meg az iskola"

Ha óráról kivisznek egy gyereket szabálytalanul, azt azért tudja mind a 2 tanár, s nem gond az előkerítése. Ha csak az egyik tudja, mert képes szó nélkül kivinni, ott már más baj is van, súlyos fegyelmi vétség, főnöki hatáskör. Olyankor tényleg célszerű beírni. Aztán magyarázkodhat mindenkinek, hiszen a szülő is látja.
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Amikor egy tanuló az intézményben van, de nincs az órán valamely okból, akkor azt nem hiányzásként kell jelölni. Egyszerűen ki kell venni a jelenlétet a neve mellett. Ebben az esetben igazolni sem kell.
 

ladysla

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
Amikor egy tanuló az intézményben van, de nincs az órán valamely okból, akkor azt nem hiányzásként kell jelölni. Egyszerűen ki kell venni a jelenlétet a neve mellett. Ebben az esetben igazolni sem kell.
Ilyen esetben kinek a felelőssége alatt van? A kötelező megjelenésről való eltáv nem mindenhol ilyen egyszerű.
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Aki miatt másutt tartózkodik. Nem arról van szó, hogy a gyerek valahol az épületben kallódik, hanem valaki valamilyen különleges okból elkérte. Nagyon ritka esemény ez, de van ennek a jelölésére is lehetőség.
 

Bölcs bagoly

Állandó Tag
Állandó Tag
Aki miatt másutt tartózkodik. Nem arról van szó, hogy a gyerek valahol az épületben kallódik, hanem valaki valamilyen különleges okból elkérte. Nagyon ritka esemény ez, de van ennek a jelölésére is lehetőség.
Nem, ez nem így van.
A tanulónak három féle "státusza" lehet a tanórán: vagy jelen van, vagy hiányzik (akkor is hiányzik az óráról, ha az épületben van, vagy másik tanár elkérte. De ezt igazolja pl. a másik tanár). A harmadik lehetőség (amikor sem a hiányzást se a jelenlétet nem kell beállítani), ha a tanulónak "nem kötelező jelen lennie" a tanórán. Például valamilyen fakultáción bent ül a következő órájáig, de nem kötelező arra járnia, ezért nem jelöljük a hiányt sem. Vagy testnevelésről elmehet edzésre. Szóval ezt az "üres" lehetőséget arra írták a Krétások (tudtommal sok kérésre), hogy annak, akinek nem kötelező az órán jelen lennie, de mégis ott lehet, ne ketyegjen a hiányzása.
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Nem, ez nem így van.
A tanulónak három féle "státusza" lehet a tanórán: vagy jelen van, vagy hiányzik (akkor is hiányzik az óráról, ha az épületben van, vagy másik tanár elkérte. De ezt igazolja pl. a másik tanár). A harmadik lehetőség (amikor sem a hiányzást se a jelenlétet nem kell beállítani), ha a tanulónak "nem kötelező jelen lennie" a tanórán. Például valamilyen fakultáción bent ül a következő órájáig, de nem kötelező arra járnia, ezért nem jelöljük a hiányt sem. Vagy testnevelésről elmehet edzésre. Szóval ezt az "üres" lehetőséget arra írták a Krétások (tudtommal sok kérésre), hogy annak, akinek nem kötelező az órán jelen lennie, de mégis ott lehet, ne ketyegjen a hiányzása.
Ez nem teljesen van így. Az ún fejlesztős gyerekeim egy kupacba vannak sorolva. Tehát egy csoportként jelennek nekem meg, de adott órában nem foglalkozom mind a 15-tel. Vagyis adott órán kiveszem a jelenlétet azoknál, akiknek nem akkor van az órájuk (és nincsenek is ott). Miért nem külön csoport? Mert ha valaki hiányzik, helyette másiknak tartok fejlesztést abban az időben. Akinek viszont akkor van az órarendi fejlesztőórája, annál jelölöm a hiányzást. Mellesleg ha valaki elkéri tőlem a gyereket valamely oknál fogva, azt nem szoktam hiányzónak jelölni. Az általam fentebb írtakat csak elméletileg gondoltam, mert a gyakorlat teljesen más. Az ugyanis rugalmas.
 

Verőce

Állandó Tag
Állandó Tag
Amikor egy tanuló az intézményben van, de nincs az órán valamely okból, akkor azt nem hiányzásként kell jelölni. Egyszerűen ki kell venni a jelenlétet a neve mellett. Ebben az esetben igazolni sem kell.
Ezt hogyan látja a felületen (meg amúgy) a szülő, ill. a vezető?
Összesíti a napló valahol ezeket a "köztes" adatokat?
 
Nem tudom, kivel keveredtél vitába, de nagy vonalakban igazad van.

Az elegendő osztályzatot - ha jól tudom - a PP szabályozza, félévi 3 jegyet szoktak meghatározni. (A szám mindenkire kötelező, nagy létszámú osztályban kis óraszámú tantárgyat tanítóval sem lehet kiszúrni.) Ha ez megvan, a szaktanár és az igazgató is csak tudomásul veheti a tényt. Ha nincs szabályozva, akkor az javítsa sürgősen, aki felel az adott dokumentumért. Tehát az ov-t a törvény rendeli el, of elővezeti a helyzetet a nevtestületnek, aztán szavazás. A szavazás nyílt, kézfeltartásos szokott lenni. Ha egy tanuló idáig jut, ott már nem nagyon van vita a pedagógusok között. Az is szavaz, aki nem tanítja, legfeljebb tartózkodik, ha nem kap elég meggyőző infókat.

Az e-krétába az adminisztrátor tud beállítani dolgokat, így a hiányzás okait/indokait árnyalni tudja. Attól még hiányzás lesz a versenyre menetel, de az igazoláshoz nem kell se szülői, se orvosi nyilatkozat.
Ez pontosan így van, ezt jelenti a trv. mondata, nincs még egy trv., ami megmagyarázza a trv-t:
"Ha tehát egy tanuló hiányzása egy bizonyos tantárgyból a tanév folyamán meghaladta a tanítási órák 30%-át, de ennek ellenére a tanulónak van elegendő osztályzata, akkor nem csak le lehet osztályozni az általa a tanév során szerzett osztályzatok alapján, de egyenesen szabálytalan az az eljárás, hogy az adott tantárgyból a tanuló minősítését osztályozó vizsgán állapítsa meg az iskola"

Ha óráról kivisznek egy gyereket szabálytalanul, azt azért tudja mind a 2 tanár, s nem gond az előkerítése. Ha csak az egyik tudja, mert képes szó nélkül kivinni, ott már más baj is van, súlyos fegyelmi vétség, főnöki hatáskör. Olyankor tényleg célszerű beírni. Aztán magyarázkodhat mindenkinek, hiszen a szülő is látja.
"Tehát az ov-t a törvény rendeli el, of elővezeti a helyzetet a nevtestületnek, aztán szavazás. A szavazás nyílt, kézfeltartásos szokott lenni. "
Ha az igazgató önhatalmúlag dönt, és kitesz a faliújságra egy listát, hogy kinek KELL osztályozó vizsgát tenni januárban, függetlenül attól, hogy hány jegye van, akkor az törvénytelen?
Ha ezek után a diák vagy szülője megtagadja a versenyen való szereplést, mert akkor tovább nő a hiányzása, akkor hogyan érveljen a tanár?
- megyei sportverseny fordulói általában péntek du. vannak, ezért az utolsó 2 óráról el szokták kérni őket. De így pillanatok alatt meglett a 30% az egy órás tantárgyból. Az igazgató nem kérdez, dönt! Ha már döntött, vissza nem vonja!
 

ladysla

Kormányos
Fórumvezető
Kormányos
"Tehát az ov-t a törvény rendeli el, of elővezeti a helyzetet a nevtestületnek, aztán szavazás. A szavazás nyílt, kézfeltartásos szokott lenni. "
Ha az igazgató önhatalmúlag dönt, és kitesz a faliújságra egy listát, hogy kinek KELL osztályozó vizsgát tenni januárban, függetlenül attól, hogy hány jegye van, akkor az törvénytelen?
Ha ezek után a diák vagy szülője megtagadja a versenyen való szereplést, mert akkor tovább nő a hiányzása, akkor hogyan érveljen a tanár?
- megyei sportverseny fordulói általában péntek du. vannak, ezért az utolsó 2 óráról el szokták kérni őket. De így pillanatok alatt meglett a 30% az egy órás tantárgyból. Az igazgató nem kérdez, dönt! Ha már döntött, vissza nem vonja!
Részvétem.
A szülőnek is van joga. Nemcsak dönteni, választani is. Például egy másik iskolát. Mekkora erre a lehetősége?
Egyébként rosszul fogalmaztál: nem igazgatót, főnöket kellett volna írnod.
 

t.s.

Állandó Tag
Állandó Tag
Tudnátok egy határozat mintát küldeni priv-ban, amely felmenti a tanulót idegen nyelv óra látogatása alól, mivel felsőfokú nyelvvizsgát tett,és letette az osztályozó vizsgát is a 11. És 12. évfolyam anyagából? SOS ,köszönettel .
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Az előbb szívbajt kaptam. Bár nem tudom, miért én ijedek meg a jelenségtől. Tapasztalt már valaki ilyet? A következő történt. Egyik kolléganőm meg akarta nézni a saját önértékelési jegyzőkönyvét a felületén, de nem találta. Szólt, hogy tudnék-e ebben segíteni. Tehát felballagtam a saját oldalamra az OH felületén, majd először jelöltem az Önértékelési és országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési feladatok elvégzése nevű gombócot. Bejutva itt már csak a 18-as és 19-es eljárásokat látom. Azokat bőven, mert folyamatszereplőként az önértékelő és az adatgyűjtő is. Mivel én vagyok mindenhol az adatgyűjtő, így szép hosszú listám van. A sajátom nincs közte, mert az 2016-ban volt. Gondoltam, akkor ez nem járható út, mert a kolléganő önértékelése 2017-ben volt, tehát ő sem tudja innen elérni. Kutattam tovább a lehetőségek között. Így beballagtam az Értesítési rendszerbe. Mivel van mesterjelszóm, ezért hiába jelöltem, hogy most pedagógusként járok-kelek az oldalon, akkor is az intézményi adminisztrátorként látható dolgokat mutatja először. Ezzel semmi gond nem lenne, mert ott van mellette a pedagógus, átnyomom, és máris csak a sajátomat látom. Viszont az átnyomás előtt feltűnt, hogy olyan nevet látok az első sorban, akiről nem tudom, kicsoda. Tehát nem nálunk tanít. Gyorsan kimentem, majd kezdtem elölről. Ugyanaz történt. A saját oldalamon intézményi adminisztrátor jelölésnél kihoz 19124 oldalt. Minden oldalon 10-10 pedagógus nevével, az utolsón 9. Aki akarja, szorozgasson. Az eljárások: minősítés, tanfelügyelet, önértékelés. Vagyis minden, ami létezik. A törölt eljárások is. (Gondolom, ezért is olyan sok.) Ha rámegyek az eredményekre (nem azért, mert van közöm hozzá, de már kíváncsi voltam, mit is láthatok), akkor ezt írja Ön nem jogosult ennek a folyamatnak az adatait megtekinteni. Még szerencse. Szerintem arra sem vagyok jogosult, hogy egyáltalán a neveket lássam. Viszont nem csupán a nevet látom, hanem a célfokozatot, és a végső eredményt is, vagyis hogy megfelelt vagy nem. Tudok szűrni is. Ha az eredményeket jelölöm, akkor csak a lefolytatott eljárásokat látom, a törölteket nem. Így is marad 16840 oldal. Oldalanként 10-10 pedagógussal, az utolsón 1 van.
Most ilyenkor mi van? Akinek van intézményi hozzáférése, az is tapasztal ilyet? Ez elég riasztó, főként az adatkezelési és személyiségi jogok tükrében.
 

BAJ

Állandó Tag
Állandó Tag
Én most is látok mindent. Lapozgattam is benne. Van olyan is, hogy újabb minősítés szükséges. Miért látom én az egész országét? Ez nem normális dolog. Engem nagyon zavar. Ha így marad, szerintem fel kellene hívnom a POK-ot. És miért csak én egyedül látom? Ki vagyok én??????????
 
Oldal tetejére