Szent István emlékezete

Ezer éven keresztül a királyok voltak a történelem főszereplői. A történelem formálta az ő sorsukat, de ők is alakították a változásokat, nem ritkán évszázadokra kiható döntéseikkel. Az Árpád-házi királyok között vélhetően számos kiemelkedő képességű uralkodó volt, de a nemzet emlékezetében máig is I. István emléke él a legelevenebben.

Még a honfoglaló Árpád emlékét is elhomályosította – mintha a magyar történelem vele kezdődött volna. Sokan úgy magyarázzák ezt, hogy a katolikus egyház állította az ő személyét a középpontba, és ez igaz is. Csakhogy ez kevés lett volna. A magyar királyok igaz történetét máig sem ismerjük. A hajdani és a régi-új emlékezések Szent Istvánt is inkább mint keresztény hittérítőt láttatják velünk, de a valódi embert alig ismerhetjük meg. Nem ismerjük azt a kort sem igazán, amelyben vállalnia kellett a sorsát. Nem említjük meg azt sem, hogy éppen az általa létrehozott birodalom mentette meg a szláv és germán néptömbök közé szorult kis népeket a beolvadástól. A Kelet és Nyugat közötti „köztes” helyzetünk máig sem változott.

Ma is nagy birodalmak egymásnak ütköző érdekei határozzák meg a sorsunkat. Szent István volt az, aki felismerte, hogy a magyarság sorsát a Nyugathoz kell kötni – új világot kell létrehozni ahhoz, hogy a magyarság beilleszkedjen és fennmaradjon Európa közepén. Ma már tudjuk, hogy a magyarság egy része ekkor már keresztény volt – de nem katolikus, hanem a bizánci egyházat követte. Szent István múlhatatlan érdeme, hogy felismerte: a katolicizmus felvétele csökkentheti a német hódítás veszélyét, hiszen ettől kezdve nem lehet a pogány hitű nép térítésére hivatkozva rátámadni a magyarságra. Szent István erővel és szeretettel átalakította a nemzetet, mert úgy látta, hogy a magyarság elszigetelődése ugyanúgy pusztuláshoz vezethet, mint az előtte itt hódító népek esetében történt. A pápától kapott korona sajátos védelmet adott, lehetővé tette a békés beilleszkedést.

Diplomáciai bravúr volt, hogy eközben nem fordult szembe az ortodox egyházzal sem. Nem szakította el népe keleti gyökereit, fiának, Imrének görög hercegnőt választott feleségnek, Veszprém-völgyben görög apáca kolostort alapított, és nem üldözte a ortodox vallásúakat. Mivel a keresztény egyház 1054-ig formailag egységes volt, emberi és államférfiúi kiválóságáért 2018. augusztus 20-án a mintegy 300 milliós ortodox egyház lelki vezetője, I. Bartholomeosz pátriárka az ortodox egyház szentjévé iktatta. Ő lett az első „közös” szentje a megosztott keresztény világnak, amit csak különleges érdemeinek köszönhet. Felismerni a kor meghatározottságait és ennek megfelelően cselekedni – ez a kivételes emberek sajátossága, amilyen ő is volt.

De ez a döntés az egész életére kihatott. Szembekerülni azokkal, akiket szeret, kíméletlennek lenni, ha kell, egyedül maradni és szenvedni attól a gondolattól, hogy az ezernyi áldozattal létrehozott művének nem lesz méltó folytatója – ez volt Szent István tragédiája, ettől vált jelképpé és példává az egymást követő generációk számára. Szent István aktuális üzenete, hogy a magyarságnak mindig is alkalmazkodnia kellett a fejlettebb Európa teremtette új kihívásokhoz. Ehhez sohasem elég uralni a népet. A hatalmat bárki gyakorolhatja, de igazi méltósága csak annak lesz, aki érdemes a hatalomra. Ehhez olyan célok kellenek, amelyek a nemzet minden csoportjának megnyitják a felemelkedéshez vezető utat. Kelet és Nyugat közötti „Kompországból” Szent István akarata szerint a Nyugat részévé kell válnunk. Ezzel teljesülhet be az országot új történelmi útra vezető királyunk szándéka.

Dr. Köteles Lajos

szent istvan.jpg
 
Az a baj, hogy kopország maradtunk és mindig megszivtuk a kelet és nyugat közti balhékat :( Sajna ez sok esetben a tehetségtelen utódok hibája, akik mindig a rossz oldalra áltak. Vagy csak néhai magyar töri profomnak volt igaza: ahova magyarország belép az idővel szétesik.
 
Az a baj, hogy kopország maradtunk és mindig megszivtuk a kelet és nyugat közti balhékat :( Sajna ez sok esetben a tehetségtelen utódok hibája, akik mindig a rossz oldalra áltak. Vagy csak néhai magyar töri profomnak volt igaza: ahova magyarország belép az idővel szétesik.
Igen a "Háromhatalmi egyezmény" is szétesett de ott sajnos a magyarok voltak a gitt. :mad2:

István szent volt, nem bomlott szét a jobb keze. Én láttam.

SzBMMnlsaTNnTloxZEtSYlpYUTFwOVlNUkF0RXVlT0xuUVdXZFRnUVJKSFpsKzhESHNUK2I0WkVYcUtFMDcwQ1hTVWRaZmNtQUtmWHNVWTBhc21FV0xNdXBicUpNVmFoMmVxUTl5N0ZJZWxaUzNyY0JaWjZMQ3lyWXIzQnZySkU.jpg
 
Szent István volt az, aki felismerte, hogy a magyarság sorsát a Nyugathoz kell kötni – új világot kell létrehozni ahhoz, hogy a magyarság beilleszkedjen és fennmaradjon Európa közepén.
Én Géza-párti vagyok :)
Szerintem, Istvánról Géza nélkül beszélni, nem szabadna.
Ő ismerte föl, mit kell tenni azért, hogy elismerjék a magyarokat, s hagyják őket országot létrehozni.

"Taksony életében, Tar Zerind halála után elnyerte a bihari dukátust. Szállást létesített magának a Körösök szarvasi átkelőjénél Gyécsa faluban, a mai Décsipusztán. Az Al-Duna melletti Gyécsa – ma Divécs – létesítésével pedig ellenőrizhette a keleti kereskedelmet, amely célja ekkor Perejaszlavec volt a Duna-deltában. Ez lehetőséget adott neki diplomáciai kapcsolatok kiépítésére is. Ekkor jött létre Bizánc ellen a magyar-orosz-besenyő-bolgár szövetség, amely azonban 970-ben az arkadiopoliszi csatában döntő vereséget szenvedett Bizánctól. 971-ben Tzimiszkész János bizánci császár elfoglalta Bulgáriát, II. Borisz bolgár cárt foglyul ejtette, az önálló bolgár patriarkátust pedig megszüntette, beolvasztva azt a konstantinápolyiba. Géza számára ekkor már világos volt, hogy a bizánci orientáció, a görög rítusú kereszténység felvétele Magyarország számára nem járható út.[2]
...
972 táján, Taksony nagyfejedelem halála után ő lett a Magyar Nagyfejedelemség uralkodója.
...
972-ben üzenetet küldött Ottó császárnak, hogy egész családjával meg kíván keresztelkedni.
...
Géza megtiltotta a külföldi kalandozásokat. A nagyfejedelmi hatalomtól függetlenségüket megőrizni vágyó törzsi vezetők ellen kíméletlenül lépett fel, ezért az egykorú feljegyzések „véres kezű”-nek nevezik. De ezen belső harcok részleteiről – fia harcaival ellentétben – semmit sem tudunk. Halálakor már csak három törzsfő (Koppány, Prokuj gyula és Ajtony) nem hajlott meg a fejedelmi akarat előtt. ...
...
Külpolitikájában békére törekedett, hogy belső problémáira koncentrálhasson. E külpolitika szolgálatába állította gyermekei kiházasítását is. Géza nagyfejedelem öt leánya Vitéz Boleszláv lengyel király, Thüringia grófja, Gabriel Radomir Bolgár cár, Orseoló Ottó, Aba Sámuel felségei lettek."

"..., diplomáciai érzékét pedig kiválóan mutatja, hogy a nyugalmat azzal teremtette meg, hogy legelszántabb ellenségének leányát, Bajor Gizellát kérte meg fia számára.
...
Géza nagyfejedelem uralkodásának legfontosabb momentuma azonban élete utolsó döntése volt, mellyel gyakorlatilag biztosította életművének fennmaradását: ezt úgy érte el, hogy fiát, Istvánt jelölte utódjának, ami ellenkezett a szeniorátus hagyományával, hiszen 997. február 1-je után „ősi szokás szerint” a család legidősebb férfitagját illette volna meg a főhatalom. Géza ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy a szóban forgó személy, Koppány, lerombolta volna a nyugati típusú keresztény állam alapjait, ezért gyermekét, a keresztény szellemben nevelkedett Istvánt állította a törzsszövetség élére, aki a következő évtizedekben közvetlen uralma alatt egyesítette az országot, és beléptette a magyarságot az európai népek családjába. "
 
Nekem nem a kedvenc időszakom, csak a szükséges mértékben merültem el benne. "Szerencsénkre" a proffunk mohács szindrómás volt. a 20 előadásból 8 mohácsról szólt. Ma is emlékszem szegény osztálytársamra aki kihuzta államvizsgána mohácsi csatát. Emondta a dolgokat, még a török fővezért is tudta. Majd a magyar töris prof: EZ mind jó János. Elmondaná nekünk milyen volt az időjárás és kik voltak a török sereg alvezérei? Srác mosolya nem volt őszinte. De végül 3 al átengedte a bizottság :D
 
Utoljára módosítva:
Én Géza-párti vagyok :)
Szerintem, Istvánról Géza nélkül beszélni, nem szabadna.
Géza megtiltotta a külföldi kalandozásokat. A nagyfejedelmi hatalomtól függetlenségüket megőrizni vágyó törzsi vezetők ellen kíméletlenül lépett fel, ezért az egykorú feljegyzések „véres kezű”-nek nevezik. De ezen belső harcok részleteiről – fia harcaival ellentétben – semmit sem tudunk.
Pontosan ezért van István kiemelve mert róla többet tudunk.
 
Pontosan ezért van István kiemelve mert róla többet tudunk.
Persze, csak a felszínes ismeretből sok helytelen következtetést lehet levonni.
Szerintem ilyen helytelen következtetések sora Istvánról ilyen hiperlativuszokban beszélni, hiszen akkor lenne igaz, amit állítanak róla, ha valóban vele indul mindaz, amit neki tulajdonítanak.
De ez így nem igaz.

A cikk írója jól pedzegeti, hogy ez inkább a keresztény egyházak és a hatalom által kreált kép, mégha rögtön ellent is mond ennek.
 
Kóstoltátok már az idei év ország tortáját?
Nekem a napraforgós tészta alap tetszett de, a felette húzódó lágy rétegek nem voltak meghatározóak. Az összhatás finom volt.
1629461749137.png
 

Áder Jánosnak és a magyaroknak üzent II. Erzsébet királynő​

A királynő a nemzeti ünnep alkalmából fejezte ki jókívánságait augusztus 20-án.

Áder Jánosnak és a magyaroknak üzent II. Erzsébet az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából. A királynő szavait a brit nagykövetség tette közzé a Facebook-oldalán.

"A nemzeti ünnep alkalmából gratulálok Őexcellenciájának, és egyben jókívánságaimat tolmácsolom Magyarország népének. A nehéz év után remélem, hogy sikeresen leküzdjük a globális egészségügyi kihívásokat és jobb idők elé nézhetünk a jövőben"

- fogalmazott II. Erzsébet.

1629462277034.png
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

fonixportal wrote on worker's profile.
Szia olvastam az egyik topikban itt https://canadahun.com/temak/képregények-ii.53601/page-44#post-5063789 a hozzászólásodnál hogy neked megvan az összes Botond képregény ha szépen kérem feltudnád valahova tenni hogy letölthessem köszönöm.
KÉREK MINDENKIT, HOGY HAGYJANAK EZZEL BÉKÉN EGYSZER ÉS MINDENKORRA!!!

KRESLEY COLE HALHATATLANOK ALKONYAT UTÁN 16-17. RÉSZ NEKEM SINCS MEG!!!!
MIndenkinek írnám, hogy nem tudom honnan terjed ez a fars információ, nekem is csak azok a részek vannak meg, amiket kiadtak magyarul. Senki nem fordít olyan könyvet, ami kiadói gondozásban van. Nem vagyok semmilyen különleges csoport tagja. KÉREK MINDENKIT, HOGY HAGYJANAK EZZEL BÉKÉN EGYSZER ÉS MINDENKORRA!!!

NINCS MEG MAGYARUL A 16-17. RÉSZ!!!!!
Demeterné Nagy Erika wrote on sziporka78's profile.
Köszönöm az újabb fordítást, izgatottan várom hogy mi lesz a következő :)
Szeretetleckék
Tánc Vers
Táncol a szívem!
Táncra Kért Isten!
Táncol a szívem a napsütésben!
Táncol a jóság, minden szívben!
Vedd észre a táncot ezer nevetésben!

Kertész Kata Keke

Statisztikák

Témák
36,808
Üzenet
4,478,454
Tagok
594,935
Legújabb tagunk
NagyzsNiiii
Oldal tetejére