Táltosok és Sámánok

Lehel11

Állandó Tag
Állandó Tag
Komolyabb eszmecserét vártam ebben a témában magáról a sámánizmusról nem holmi fura etnógenézises okoskodásokat. Nem akarok senkit bántani de néhol egészen bosszantó levezetéseket és hülyeségeket olvastam. Szeretném megkérdezni hogy valaki olvasta Hoppál, Mihály Sámánok, lelkek és jelképek című könyvét, esetleg fel tudná tölteni mert fizikai formában sem találom igazán.
 

jasszemúj

Állandó Tag
Állandó Tag
Komolyabb eszmecserét vártam ebben a témában magáról a sámánizmusról nem holmi fura etnógenézises okoskodásokat. Nem akarok senkit bántani de néhol egészen bosszantó levezetéseket és hülyeségeket olvastam. Szeretném megkérdezni hogy valaki olvasta Hoppál, Mihály Sámánok, lelkek és jelképek című könyvét, esetleg fel tudná tölteni mert fizikai formában sem találom igazán.
ÉSZREVÉTELEK A SÁMÁNHANGOKHOZ Joan Halifax - Sámánhangok (Látnoki beszámolók a világ minden tájáról) című könyve a Filosz Kiadónál jelent meg 2006-ban. A mű harminchat történetet tartalmaz kilenc csoportba gyűjtve, amiket a világ különböző részein élő sámánok mesélnek el a munkájukról és személyes tapasztalataikról. Az alábbiakban ezek közül emeltem ki azon érdekesebb gondolatokat, amik valamilyen kapcsolatban állnak az időfizikai világképpel. Annak ellenére, hogy a könyvben megszólaló sámánok többsége kifejezetten műveletlen, sokszor analfabéta ember volt, aki a maga kultúrkörének fogalmaival próbálta magyarázni különleges élményeit. A tapasztalatok többségét magam is megéltem az elmúlt években, ezért tudom tanúsítani, hogy a leírtak igazak és mindnek racionális magyarázata van - csak a teremtésfilozófiát kell érteni hozzájuk. 1. A szent látást bemutató 4. fejezetben Aua, az Iglulik eszkimó sámán elmondja, hogyan lett sámán azáltal, hogy bekapcsolt a lelki látása és ezáltal elnyerte a megvilágosodást, amit az agy és a test sámánfényének nevezett. A látomása során keresztül látott a házon, lefelé belelátott a földbe és fölfelé az égbe, meglátva minden dolgok belső fényét. Ez a leírás a közvetlen lelki érzékelésről szól, amikor a dolgokból áradó időhullámokat észleljük közvetlenül. Ilyenkor minden egyforma sárgás fényben világít, mindenen keresztül tudunk látni és a kép nagyon éles, sokkal tisztább, mint az optikai látás. Megfigyelhető, hogy minél sűrűbb egy tárgy, annál erősebb a fénye, mert annál több elemi részecske található benne. Így az anyagától függően minden dolog összetétele felismerhető némi gyakorlás után. Ugyanígy a hőmérséklet emelkedése is a fényerősség enyhe növekedésével jár az anyagban pattogó fénynek köszönhetően. 2. A csodás gyógyító erőről szóló 5. fejezetben María Sabina, a mazaték sámánasszony azt állítja, hogy létezik egy, a mienken túli világ, itt a közelben, láthatatlanul, ahol az Isten él és a holtak, a szellemek és a szentek. Egy világ, ahol már minden megtörtént és minden ismert. Ez a világ beszél a saját nyelvén. Ebbe a világba a gyógyítással foglalkozó sámánasszony a psilocibyn hallucinogén gomba segítségével jutott el, ahol sokmindenre megtanították egy Könyv segítségével, amiben a világ titkai vannak leírva. Ezt a Könyvet annak ellenére tudta elolvasni, hogy analfabéta volt és mégis mindent értett belőle. Itt a sámánasszony a 4D-s túlvilágról beszél, ahol a mindenidő állapot miatt egyszerre észlelhető lélekkel a múlt, jelen és jövő minden pillanata. A 4D-ben a kommunikáció telepatikus fogalomnyelven történik, amire a földi nyelvek közül a leginkább a magyar hasonlít. A Könyv igazából egy hozzáférési jogosultság, afféle lélekbe telepített szoftveres terminál a mindentudáshoz (akasha), ami a teremtés működésével kapcsolatos összes információkat tartalmazza. 3. Ebben a fejezetben Ramón Medina Silva, a huichol sámán elmondja, hogy álmában a Napisten (Tajaupá) biztosította, hogy ha felnő, sok mindent fog tudni és megérti, mi a Tűz Nagyapa és mi a Nap. A tűzről úgy beszél, mint aminek ötféle különböző színe van és lángjai szétválnak egymástól. Ebből a rövidke leírásból kiderül, hogy az indiánokat a Napisten (térszerán) tanítja a teremtés működésének alapjaira. Mivel azonban a huicholok számára ezek a látomások személyes élmények, nem beszélnek róla, pontosan mikre is tanítják őket a túlvilágon. 4. Az átalakító erőről szóló 6. fejezetben Aua, az Iglulik eszkimó sámán egy testen kívüli utazásról mesél a Nappal Földjére, ami egy túlvilági tájék, a halottak paradicsoma, ahol az emberek boldogok és mindenki jól érzi magát. A leírás egyértelműen a 4D-s túlvilágról szól, ami azért a Nappal Földje, mert a 4D-ben állandóan világos van (nincs éjszaka). Ez a közeg fénytartalmának és a lélekkel történő érzékelésnek egyaránt köszönhető. 5. Ebben a fejezetben Ramón Medina Silva, a huichol sámán elmondja, hogy a testet alvás közben elhagyó lélek elkóborolhat vagy elrabolhatják a szellemek, sőt meg is ehetik a rosszindulatú lények. A lélek úgy néz ki, mint egy kis kullancs, ami nagy frekvenciájú sziszegő vagy fütyülő hangot hallat és fénylik. A lélek a fejben lakik és a fejtetőn található lágy ponton, a kupúrin keresztül mehet el belőle. A kupúri a korona, a lélek élete. Az életerőt (lelket) egy vékony fonal köti az emberhez. Ha a lélek baleset miatt kiesik a fejből, azt mondják rá, hogy magánkívül van, ekkor a sámánnak kell megtalálnia és visszatennie a fejbe, hogy meggyógyuljon az illető. Ez a leírás nagyon pontosan beszél a lélek részecskéről, ami világít és sajátos rezgést bocsát ki magából, ami alapján felismerhető. Megemlíti a lelket a testhez kapcsoló ezüstszálat (életvonalat) is, valamint a fejtetőn látható koronacsakrát. 6. Szintén ebben a fejezetben Mennydörgésfelhő, a winnebago sámán mesél arról, hogy nagy gyógyítóként emlékezett az előző életeire és a túlvilágon töltött időkre, valamint arra, hogy csak a megszületésekor lépett be a lelke a testébe. Látta az előző élete után a saját temetését szellemként és beszélt a túlvilágon a Földcsinálónak nevezett felettes lénnyel az újabb testetöltéséről. A bölcsebb lelkek valóban csak a testük megszületésekor lépnek be a testükbe, előtte még a túlvilágon tartózkodnak. Sokfelé népszerű szokás a halál után kimenni a temetésre és végignézni azt, mivel ezáltal az illető mintegy elbúcsúzhat az életétől lélekben. Ez főleg akkor hasznos, ha hirtelen halála volt vagy nem dolgozta föl tudatosan az átlépés élményét. A Földcsináló valószínűleg az indiánok lélekcsoportját vezető angyal, aki az alárendelt lelkekről gondoskodik, segítve fejlődésüket. 7. Az álmok házáról szóló 8. fejezetben a Deszana sámán által elmondott teremtéstörténetnek számos időfizikai vonatkozása van. Az idők kezdetén, amikor az emberiséget betelepítették a földre a kenun érkező ősök, Jahé Asszony egy gyermeket szült a Nap Apától (a fallosztól), aki a Vizek Házában termékenyítette meg a nőt. Attól esett a nő teherbe, hogy a Nap Apára nézett. Minden a szemen keresztül történt. A szemen keresztüli megtermékenyítés az időforrás látomás felvillanását jelenti, a vizek háza pedig az őskáoszt, vagyis a téridőn kívül született meg a gyermek (térszerán) a Teremtőtől. 8. Ugyanebben a fejezetben a Warao sámán azt mondja, hogy az isteni madárszellem, aki egy keletről származó sugárzó fiatalember volt, a Teremtő Hajnal Madara, pusztán a házra gondolva megteremtett egy kerek, fehér, ragyogó dohányfüstből készült házat, amiben aztán megszületett a fénysámánizmus. Ezután négy társat teremtett, négy férfit a feleségeikkel, akiket négy színnel jelölt: fekete, vörös, sárga és kék. Mind füstté változtak és megtanulták az új dalt, amit a Teremtő Madár adott nekik. A mindenséget felfedezni kívánó ember (sámán) számára a Füst Házához vezető híd fehér, dohányfüstből készült kötelekből áll, amin át a mennyei kupola közepére lehet eljutni. Itt minden nyugalmasan ragyog és a szellemektől meg lehet tanulni, hogyan kell gyógyítani. Ez a történet a Mindenható születését meséli el, valamint a négy első arkangyalt, a négy világtáj őrzőit, akik belőle keletkeztek a téridőben (a dohányfüstből készült házban). A füst ez esetben a transzcendens hullámteret jelenti a megfoghatatlanságával. A dohányfüst híd pedig az időszálakat jelenti, amik felvezetnek az égbe. 9. Ugyanebben a fejezetben Prem Das, a huichol sámán elmondja, hogy regressziós önhipnózis segítségével megnézte az előző életeit és a köztes létet. Ahhoz, hogy a sámán átkelhessen a túlvilágra, meg kell találnia a nagy, kavargó fényalagutat, a nieríkát. Régen az emberek szabadon tudtak utazni a mi világunk és a túlvilág között a nieríkán keresztül és mindenki nagyon boldog volt. Ám később az itt született gyermekek súlyos emlékezetkihagyással születtek, és ezért nem tudták felidézni az áthaladás módját a nieríkán. Nem rendelkeztek okkult erőkkel, amikkel az őseik, az istenemberek, mert a Nap így akarta. Azóta csak a sámánok képesek átutazni a két világ között és gyógyítani. Az átjárót szellemek őrzik, akik a visszatérő sámántól elveszik a tiltott tudást, vagyis nem lehet korlátlanul bármilyen titkot áthozni a mi világunkba. A nieríka valójában a dimenziószintek között nyitott térablakot, fénykaput jelenti, amin át lejönnek az ide reinkarnálódó lelkek, illetve fölmennek a haláluk után a túlvilágba. Ezt külön kapuőr angyalok kezelik, akik egyben határőrök is. Magam is tapasztaltam, hogy bizonyos információkat nem engedtek áthozni a túlvilágról, gondosan kitörölve őket a lelkemből. A sámánok számára egyébként szinte majdnem minden információ áthozható a túlvilágról, amire csak szükségük van a munkájukhoz, ezért tudunk olyan sokat az univerzumról. Készült: 2008.02.28. Másolat:http://esemenyhorizont.uw.hu/2008/ezoter/samanhan.html
 

jasszemúj

Állandó Tag
Állandó Tag
A KRÉTAI TÁLTOS TITKA 1. A MONDA Az ókori görög mítoszokban szereplő Talósz egy bikafejű, emberszerű, rézből vagy bronzból készült óriás szerkezet volt, amit Héphaisztosz, az istenek kovácsa készített műhelyében, ahol önműködő aranyszobrok segítették munkájában. Ezt Zeusz adta a krétai Minósz királynak, hogy megvédje a szigetét az érkező ellenségtől és visszatartsa a szökni próbáló krétaiakat. Talósz a leírások szerint naponta háromszor körbefutotta Kréta szigetét a part mentén, és ha közeledő hajókat látott, kőzáport zúdított rájuk. Ha ez nem volt elég a távoltartásukhoz, és mégis partra szálltak, akkor tűzben felizzította magát és halálra ölelte az embereket. Talosz 1. Amikor az argonauták kikötöttek Krétán, hogy vizet vegyenek az útjuk folytatásához, Talósz őket is megpróbálta elpusztítani. Azonban a velük lévő kolkhiszi királylány, Médeia, aki Hekaté papnője volt, az istennőtől kapott varázstudományával megbűvölte a gépezetet. Amikor Talósz megpihent, Médeia odalopózott hozzá, és eltávolította a sarkán lévő eret lezáró dugót, mire a szerkezetnek elfolyt a vére és nem mozdult többé. Médeia királylánynak egyébként saját sárkányok vontatta repülő fogata volt, amivel több alkalommal sikerült elmenekülnie a bűnös tettei miatt életére törők elől. Talosz 2. 2. A TÉNYEK Egyes szerzők szerint Talósz az első ember alakú robot a képzelet történetében, hasonló a gólemhez. Mivel a szerkezetről (tudtommal) nem maradt fenn hiteles ókori ábrázolás, és a régészek sem találták meg a maradványait, a kinézetéről nem sokat mondhatunk. Az viszont biztos, hogy ha létezett, inkább lehetett repülőgép, mint lépegető robotember. Erre a puszta földrajzi tények utalnak, elsősorban a sziget mérete. Pegazus 1. Kréta szigetének hossza kelet-nyugati irányban mintegy 245 km. A szélessége 12-56 km között változik. A sziget kerülete tehát durva leegyszerűsítéssel minimum 590 km-nek adódik, ha nem számoljuk az öblöket és félszigeteket. Amennyiben Talósz naponta háromszor járta körül Krétát, és éjjel-nappal úton volt, pihenés és üzemanyag feltöltés, karbantartás nélkül, akkor egy kört 8 óra alatt kellett megtennie. Ez minimum 74 km/órás sebességet jelent átlagosan. Ahhoz, hogy egy felszíni jármű ilyen tempóban száguldhasson körbe-körbe, egyrészt inkább kerekekre, mint lábakra van szüksége, másrészt kiváló minőségű műútra végig a part mentén (amiről nem tudunk). A négy jelentősebb folyón való átkeléshez hidak kellenek, az éjszakai közlekedéshez és a tenger szemmel tartásához pedig reflektorok vagy éjjellátó készülék. Ha Talósz csak nappal őrjáratozott, és valójában légijármű volt, akkor legalább 150 km/órás sebességgel kellett repülnie, vagyis nem lehetett léghajó. Egy repülőgépről a magasból sokkal nagyobb terület tartható szemmel, mint a partról, ráadásul a vízi járművekre is könnyebben tud csapást mérni szükség esetén. Lehet, hogy valóban csak köveket dobált a közeledő hajókra, s nem bombákat, a tűzzel való halálra égetés azonban valószínűsíti, hogy gyújtóbombákat vagy lángszórót is használhatott a harcban. A vérének kifolyatása utalhat az üzemanyagtankjának kilyukasztására vagy a motorolaj leeresztésére egyaránt, amire érthető módon csak egy műszaki tudással rendelkező hősnő képes. Médeia királylány pontosan ilyen volt, hisz ő is rendelkezett saját repülő szerkezettel, így valószínűleg pontosan tudta, hogy működik Talósz és hogy lehet ártalmatlanná tenni. Talósz repülőgép voltára utal az is, hogy neve és fogalma a magyar mondavilágban is szerepel, táltos paripa néven. Bár a népmesékben a táltos lova állatként jelenik meg, a repülésre való képessége valószínűsíti, hogy valami egészen másról lehet szó. Azt már tudjuk, hogy az ókori görög mítoszok mély ezoterikus tudást hordoznak és számos görög szó egyértelműen magyar (hun) eredetű. Lásd: Az alvilági folyók titka című írásunkat. Pegazus 2. Valószínűleg a táltos szavunkból ered a tallóz kifejezésünk is, ami régebben egyrészt a tarlón elhullajtott kalászok összeszedegetését jelentette, másrészt az istállóban való állattartást. Manapság inkább bóklászás, böngészés, ide-oda keresés értelemben használjuk a számítástechnikában. A tallóz azonban nem egyszerűen gyors lapozást, a lapok ide-oda pörgetését jelenti, hanem inkább reptetést, gyors szárnyalást. A görög mitológiában persze nem ez az egyetlen repülő szerkezet. Több szárnyas ló is szerepel még a mítoszokban, mint például Pégaszosz (Pegazus), a szárnyas ló, amit Bellerophontész lovagolt meg a harcai során. Vagy Areión, Adrasztosz argoszi király szárnyas lova, mely megmentette gazdája életét a Théba elleni hadjárat végén. Areiónt állítólag Poszeidón és Démétér nemzették, amikor lóvá alakultak. Héliosz napisten tüzes szekerét pedig mindjárt négy szárnyas paripa húzta, az egyiket Éóusznak (korai) hívták. A szekeret Phaethón, Héliosz Klümenétől született fia kormányozta egyszer az égen olyan szerencsétlenül, hogy fölperzselte vele a Föld egy részét (Libüát) és végül Zeusznak kellett lesújtania rá villámával és az Eridanosz alvilági folyóba vezetnie a járművet (a nemtér-nemidőbe). A napszekér a térugrásra való képessége miatt inkább űrhajó lehetett, mint egyszerű repülőgép, fedélzetén sokkal komolyabb fegyverekkel, mint amikkel Talósz rendelkezett. Pegazus 3. Ezt a témát korábban már több történész és kutató felvetette, akik az ókori népek repülő szerkezeteiről fennmaradt leleteket, szövegeket és képeket tanulmányozták. A legközismertebb forrásmunkának Magyarországon Erich von Daniken könyvei számítanak (Jelek a kozmoszból, Istenek ivadékai vagyunk), melyekben számos utalás szerepel többek között a krétai repülőgépekkel kapcsolatban is. Daniken említi, hogy a régészek a minószi kultúra feltárásakor olyan óriás olajtároló edényeket találtak a királyi palotában, melyekben több százezer liternyi növényi olajat tudtak tárolni. Jóval többet, mint amennyire a lakosság élelmezéséhez szükségük volt a helybelieknek. Nyilván a könnyen előállítható, bioüzemanyagként használt olíva olajat tárolták bennük az időnként arra járó repülőgépek számára, amik egykoron egész Eurázsia felett közlekedtek az özönvíz előtti és utáni időszakban. Készült: 2008.01.17. Másolat:http://esemenyhorizont.uw.hu/2008/ezoter/kretai.html
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag


"Az altaji sámán lovat áldoz, szavakkal fordul a Tűz Urához, megfüstöli rituális dobját, szellemek sokaságát idézi meg, majd a Markutokhoz, az Ég Madaraihoz kiált. Egy teljes tisztító szertartást követően a sámán aztán hevesen verni kezdi dobját, jelezvén, hogy a halott ló lelkétől kísérten az ég felé „hág”. Miután látnoki tudatában számos eget megjárt, szót vált a világteremtő Jajutsival, majd fejet hajt a Hold és a Nap előtt. Végezetül feljut Baj Ülgen (Magasságos Ülgen) égi lakhelyére, ahol részleteket tud meg az időjárás alakulásáról és az aratás majdani kimenetéről. A sámán ezután ájultan összerogy. " (Nevill-Drury Sámánok látnokok)

images
toj%C3%A1smot%C3%ADvumok+3.jpg


Ha jól megnézzük, a régi hímestojások a sámándobok síkban megjelenített mikrokozmo­szának miniatürizált és három dimenzióban ábrázolt változa­tai. A különbség annyi, hogy a dobok az Univer­zumot többnyire a középpontjában álló szemszögéből, belülről ábrázolják, a tojásnyi méretű kis univerzumok pedig, gömbölyűek lévén, a külső szemlélő szemszögéből mutatják tárgyukat. Mi­niatüri­zált mikrokozmoszként a tojások a dobok elvont-naturális ember és állatábrázolásai helyett jelképekkel csak jelzik, (ugyanakkor tükrözik, többszörözik) felosz­tott felü­letükön a Kozmosz „összetevőit”: (Szellem a fazékban)
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Pár dolog szükségeltetik egy sámán megértéséhez. Ha valaki ezt komolyan veszi -és nem gúnyolódik- akkor a sámán Derszu Uzalához mérhető keleti ember. Nem nagyon írható le, ez mit jelent, látni kell és némi beleélést is érdemes fontolgatni..
A sámán ha "előad" akkor pedig a révületé "az első szó". Ekkor teremt kapcsolatot -hite szerint- az égiekkel, az egyik lelkével.
Az állatáldozatok pedig mindenki számára ismerősek. Valaha a nagy ünnepeken talán emberáldozatok is voltak, pl ez mexikói példákon ismert. A mexikói papok valójában sámánok, akik a maják őshazájában is léteztek, valahol messze Mexikótól, úgy időben, mint térben.
A sámándob a révüléshez kell főleg, némi csattanó maszlaggal, ezt aki hallott ilyen dobolást, biztosan tudja. Aki nem, annak reggelig lehet ezt magyarázgatni, akkor sem sokat jelent..
A régi embert sok nyavaja húzta, kellett valaki, akitől segítséget remélhetett...
A dolog tehát csak részben érthető meg írásokból, mert Derszu Uzala (jó orosz film ez!) lelkivilága sem írható le igazán...keleti ember volt.
Lehet, viszont, hogy mára kicsit elkorcsodult a sámánok ténykedése, mert régen nincs már sámániskola...csak a nagyapjuk, esetleg a szomszédjuk.
Japánban, Koreában ma is regnálnak sámánok, hiába fejlett országok ezek, egy elemző írást kellene talán róluk készíteni.
Vajk huga, Piroska, amikor meghallotta, hogy brutálisan kivégezték unokatestvérét -Koppányt- fehérlovat áldozott..hogy az isten előtt kedves legyen Koppány lelke. Viszont itt egy másik Piroska előbbi írása alaposan körűljárja a dolgot, azthiszem.
 

yeti108

Állandó Tag
Állandó Tag
Nekem általános iskolában kötelező volt megnézni a moziban a Derszu Uzalát....akkor rettenetes uncsi volt. Azóta nem láttam.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
AZÓTA FELTETSZETTÉL NŐNI YETI-ŐRGERÓF ÚR. PERSZE AZ IS LEHET, HOGY EZ A FILM NEM HANGOL ÁT EGY MÁSIK LÉTBE ÉS HELYRE. Ebben az esetben ne is törödj kelettel és a sámánokkal. nem "veszed a lapot" és nem tudod megfogni keletet és az öregisten (Numi tórem) lábát...valahogy így lehet, ami nem baj, nem probléma ma. Egy nyugati -vagyis atlantiszi- ember sem tudja ezt megtenni, tapasztalatom szerint nekik csak a gúnyolódásra futja, határtalan irígységük és nagyképűségük okán. Hiába, még sámánjaik sem voltak..Mint többször leírtam már, 25 féle sámánt képeztek -5 év alatt- a Hun Törzsszövetségben. Valamiféle alapképzés után szakosodtak arbaggá, nazirrá, bacsa sámánná (mint pl Nimród), igriccé, regőssé, boksává, jakuvá stb...Ezt is képtelenség ...elhitetni, bonyolult (?), ezért a beavatottképzésől már nem is írok semikor..
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
07-25.jpg


A táltos időnként elrejtezik, és ilyenkor viaskodnia kell, megmérkőzik egy másik táltossal; általában bika, ritkábban csődör, tüzes kerék vagy láng alakjában. A táltosviaskodás hiedelemmondái a magyar nyelvterület majd teljes egészén elterjedtek; különösen az Alföldön élt a közelmúltig sok változatuk. A táltosok általában az „időjárásért” viaskodtak, egy-egy szomszédos falu, „határ” képviseletében. A viaskodást vihar, szél, jégeső kíséri, amely a győztes táltos faluját elkerüli; vagy eső esik a táltos szárazságtól {7-585.} kitikkadt határában. A vesztes táltos meghal vagy örökre eltűnik a környékről. A bikák, lovak különböző színűek: fehér, fakó és fekete-füstös. A győztes mindig a világos színű bika. Egy jellemző szajáni (Torontál m.) táltosviaskodás-monda:
„Zivatarkó két bikaalak jelönt mög a határba, és veszeköttek. A népök segítöttek vagy az egyiknek, vagy a másiknak. Má előre kérte ez a bika emböralakba a népöket, hogy segítsék. Szürkankóba vót, mint a betyár. Ezek a fődön viaskodtak. Ütni köllött a másikat. Ha legyőzte az ellenségét, akkó ezön a tájon eső jött. Ha másik győzött, elvötte errő a tájról az esőt. Az egyik bika vörös vót, a másik fehér. Ha a vörös győzött, akkó elvötte az esőt. Azon a területen nem vót eső” (Ferenczi 1974: 270).

HTML:
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/397.html
 

ionon

Kitiltott (BANned)
07-25.jpg


A táltos időnként elrejtezik, és ilyenkor viaskodnia kell, megmérkőzik egy másik táltossal; általában bika, ritkábban csődör, tüzes kerék vagy láng alakjában. A táltosviaskodás hiedelemmondái a magyar nyelvterület majd teljes egészén elterjedtek; különösen az Alföldön élt a közelmúltig sok változatuk. A táltosok általában az „időjárásért” viaskodtak, egy-egy szomszédos falu, „határ” képviseletében. A viaskodást vihar, szél, jégeső kíséri, amely a győztes táltos faluját elkerüli; vagy eső esik a táltos szárazságtól {7-585.} kitikkadt határában. A vesztes táltos meghal vagy örökre eltűnik a környékről. A bikák, lovak különböző színűek: fehér, fakó és fekete-füstös. A győztes mindig a világos színű bika. Egy jellemző szajáni (Torontál m.) táltosviaskodás-monda:
„Zivatarkó két bikaalak jelönt mög a határba, és veszeköttek. A népök segítöttek vagy az egyiknek, vagy a másiknak. Má előre kérte ez a bika emböralakba a népöket, hogy segítsék. Szürkankóba vót, mint a betyár. Ezek a fődön viaskodtak. Ütni köllött a másikat. Ha legyőzte az ellenségét, akkó ezön a tájon eső jött. Ha másik győzött, elvötte errő a tájról az esőt. Az egyik bika vörös vót, a másik fehér. Ha a vörös győzött, akkó elvötte az esőt. Azon a területen nem vót eső” (Ferenczi 1974: 270).

HTML:
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/397.html
Háát nem sokára négy táltost fogok vissza vezetni a helyes útra, oszt ha má sikerült kiterjesztem mindenkire akire kell, úgysem hallottam ilyenről, hogy egyszerre négy személlyel..........
 

ionon

Kitiltott (BANned)
Érdekességek: sikerült a programozás csak belealudtam kicsikét, oszt álmomban láttam egy fehér fényt ami fentről jött lefelé és háromfelé ágazott, remélem hogy a táltosaimhoz haladt, érdekessége az egyik teljesen kitörlődött a tudatomból, valahogy nem akarja a változást. Tegnap gondolkodtam a fehér fényen és érdekes látásokat sikerült látnom, azt hiszem gyermek áldásnak néznek elibé mert gyerek képét láttam, ő hozza életükbe az ingyenesség fogalom rendszerét.
 
Oldal tetejére