Történelemmel kapcsolatos könyvek

bumbayo témája a 'Irodalom' fórumban , 2017 December 30.

 1. imbusz

  imbusz Állandó Tag

 2. imbusz

  imbusz Állandó Tag

 3. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Baráth Magdolna - A Kreml árnyékában
  [​IMG]
  A kötet szerzője Baráth Magdolna történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának osztályvezetője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézetének címzetes docense, az 1945-1990 közötti magyar történelem kiemelkedő kutatója. Számos dokumentumkötet, vezető történeti folyóiratokban publikált tanulmány, hazai és nemzetközi konferenciákon tartott előadások, televíziós beszélgetések eddigi pályájának mérföldkövei. Szerteágazó kutatói érdeklődésének egyik meghatározó részterülete a magyar-szovjet kapcsolatok történetének kutatása. Hosszú évek óta makacs elszántsággal tér vissza minden esztendőben a moszkvai levéltárakba, ahol a nehéz kutatási feltételek ellenére a kétoldalú kapcsolatok újabb és újabb forrásait tárja fel és elemzi. Munkásságának eredményei a budapesti szovjet nagykövetek 1953-1956 és 1956-1964 közötti jelentéseit közreadó kötetek. Ezekből és számos újonnan feltárt dokumentumból állt össze színes mozaikként az a kép, amely a jelen kötetben összegyűjtött írásaiból kibontakozik. A Magyarország második világháború utáni sorsára vonatkozó szovjet elképzelések, a Szovjetunióról kialakult hazai kép változásai, a két ország kommunista pártjai közötti kapcsolatok, a szovjet tanácsadók és szakértők tevékenysége, a szovjet politika szerepe a magyarországi változásokban 1953-ban, a szovjet imázsépítés módszerei, a Hruscsov korszak jellemzői és végül a Gorbacsov nevével fémjelzett átalakulás hatása azok a témák, amelyek többek között az összeállításában helyet kaptak. Mindegyik egy-egy biztos lépcsőfok egy majdani monográfiához, ízelítő a bonyolult és összetett kapcsolatrendszerből pdf 93mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 4. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Karsai László - Szálasi Ferenc
  [​IMG]
  „Szálasi Ferenc politikai életrajzának megírása során több kérdésre próbáltam választ adni: ki volt, milyen (magán)ember volt? Miért hagyta ott a biztos karrierrel kecsegtető katonai pályát, miért lett politikus? Kik voltak fő támogatói, barátai és főbb politikai ellenfelei? Milyen eszmékkel, gondolatokkal lépett a politikai pályára, mi volt "hungarizmusa” lényege? Hogyan lett a Horthy-rendszer leghatalmasabb ellenzéki mozgalmának vezetője? Miért nem léteztek politikai és gazdasági kapcsolatok Szálasi és pártja-mozgalma, valamint a náci Németország között? Mikor, miért szánták rá magukat a németek arra, hogy őt Horthy Miklós kormányzó helyére ültessék? Hatalomra jutása után milyen kül- és belpolitikát folytatott, miben és miért különbözött Szálasi „zsidópolitikája” a Sztójay-kormányétól?"

  Szálasival és rendszerével kapcsolatban ma is számos előítélet, tévképzet él a köztudatban és a tudományos közbeszédben egyaránt. Karsai László húsz év kutatásait összegző hatalmas művében új források, elsősorban Szálasi naplói, valamint a Hungarista Napló alapján igyekszik másfajta, árnyaltabb képet kialakítani a nemzetvezetőről és rendszeréről. A kötet számos korabeli dokumentumot és fotót tartalmaz, köztük eddig ismeretleneket is. pdf 147mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 5. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Ungváry Krisztián - A Horthy-rendszer,és antiszemitizmusának mérlege
  [​IMG]
  Ungváry Krisztián a XX. század talán legvitatottabb történeti időszakát értékeli. A korszakban meghatározó szerepet játszott a zsidóság és a róluk alkotott ellenségkép, és ez a helyzet majdnem minden egyéb társadalmi kérdést is befolyásolt.
  Az ellenségkép azért tudott hatékonnyá válni, mert a megkésett magyar társadalomfejlődés következtében a zsidók a modernizáció első számú hordozójának számítottak. Magyarországon a modernizáció, illetve annak félelmetesként érzékelt kísérőjelenségei jobb- és baloldalon egyaránt radikálisan antiliberális válaszokhoz vezettek. Az 1919-es kommunista kísérlet sokkot okozó élménye után a jobboldali válaszok közül azok tudtak igazán érvényesülni, amelyek mondanivalójukat antiszemita köntösbe öltöztették.
  Az antiszemitizmus tekintetében Horthy Miklós és rendszere kétarcú: a rendszer jóval radikálisabban volt antiszemita, mint elsőszámú vezetője. 1944-ig a kormányzó a közhangulattal is szembeszállva mérséklő politikát folytatott. A német megszállást követően viszont hozzájárult a parlament többsége által már régóta követelt antiszemita intézkedések végrehajtásához, beleértve a deportálást is, holott ennek következményeivel már régóta viszonylag pontosan tisztában volt.
  A terjedelmében is jelentős mű valódi áttekintést és fontos, sokszor megrendítő felismeréseket kínál az olvasónak.
  Ungváry Krisztián 1969-ben született Budapesten. Fő kutatási területe az első és második világháború hadtörténete; a XX. század politikatörténete; a szélsőjobb, valamint az állambiztonság szervezetei. Az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa és a Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung (Berlin) szerkesztőbizottsága tudományos tanácsának tagja.
  2015-ben szerezte meg az MTA doktora fokozatot A Horthy-rendszer mérlege című, 2012-ben könyvként publikált disszertációjával, melyet Akadémiai Díjjal is kitüntettek. Ennek a munkának javított és átdolgozott kiadását tartja kezében az olvasó. pdf 36mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 6. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Ungváry Krisztián(szerk.) - A második világháború
  [​IMG]
  A Magyarország második világháborús szereplését bemutató dokumentumkötet megjelenését a felélénkülő történelmi érdeklődés és a kutatás új eredményei, valamint a megbízható forrásmunkák hiánya indokolja. A munka jelentőségét az adja, hogy az eddig elszórtan megjelent vagy publikálatlan szövegeket nemcsak egybegyűjtve, hanem az emlékezetre vonatkozó részekkel kiegészítve, lábjegyzetelve, terjedelmes bibliográfiával és mutatókkal teszi közzé. A közölt források egy része most jelenik meg először magyarul. A kötet külön foglalkozik a magyarokra vonatkozó vagy a magyarokat is érintő német hadműveleti parancsokkal, a munkaszolgálat történetével, a német-magyar tárgyalásokkal. A válogatásban helyet kapnak a Magyarországról és a magyar honvédségről készített német értékelések is. A közéleti emlékezetet tárgyaló részben a háborúval kapcsolatos politikai felszólalások mellett a legismertebb magyar költőktől származó versek is szerepelnek. A könyv ismerteti az 1945–1948-as évek, a Rákosi-rendszer, a késő Kádár-rendszer valamint a rendszerváltás első éveinek szövegeit, és érinti az ún. „felszabadulás” kérdését is. A Horthy-rendszer általános értékelése, amely összefügg a háborúval, a nyilas uralommal, 1956-tal és 1919-cel, korlátozott mértékben ugyan, de szintén helyet kap a szövegek között. pdf 204mb


  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 7. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Ungváry Krisztián - A magyar honvédség a második világháborúban (2005)
  [​IMG]
  Ungváry Krisztián munkája a magyar királyi honvédség hadműveleteit dolgozza fel, különös hangsúlyt fektetve a harcászati szempontok ismertetésére. A monográfia a nagy sikert aratott Budapest ostroma stílusában és ahhoz hasonló részletességgel tárgyalja a honvédség harcait külföldön, valamint magyar területen. Ezt egészíti ki az általános helyzet, a tágabb hadműveleti összefüggések, valamint a Magyarországon harcoló nem magyar csapatok tevékenységének bemutatása. A katonai eseménytörténet mellett a szerző fontosnak tartja a polgári lakosság sorsának ábrázolását, a háborús bűncselekmények kérdésének taglalását is. A magyar hadtörténetírásban első alkalommal tárgyalja részletesen az ukrajnai magyar megszállást, valamint az 1.hadsereg harcainak történetét. Előbbi kapcsán elemzi a német megszállási politikát, és a "mozgástér-kényszerpálya" szempontjából mutatja be a magyar megszállás és az ezzel kapcsolatos háborús bűncselekmények kérdését. Magyarország 1944 végétől 1945 áprilisáig a II.világháború fő hadszínterévé vált. A Wehrmacht nem kevesebb mint öt nagyszabású hadműveletet indított magyar területen annak érdekében, hogy visszaszerezze a stratégiai kezdeményezést. Itt vetették be a legnagyobb tömegben a háború legmodernebb fegyvereit. A munkát a honvédség zászlóalj-ezred-dandár-hadosztály szintű alakulatainak regisztere egészíti ki. Külön figyelmet kap az 1944-1945-ös harcok kapcsán a német-magyar erőviszony és a magyar részvétel arányainak tárgyalása, amelyet kéthetes bontásban a bevethető harckocsik, nehéz páncéltörő ágyúk, gyalogzászlóaljak és tüzérütegek adatai illusztrálnak. pdf 122mb

  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 8. imbusz

  imbusz Állandó Tag

  Két sorozat a Reflektor kiadótól, a 80-as évek végéről.


  A magyar történelem nagy alakjai 1.
  MT1_1462658_3.jpg
  https://mega.nz/file/BSYz1aCA#2pnS-JDrviQbQqUYN0CBSTZxRiRVxmMs6JzG628jcXc

  A magyar történelem nagy alakjai 2.
  MT2_covers_147493.jpg
  https://mega.nz/file/oPB1lKwL#h21YENg_yYkZheKkvz3jRoJHqNqMsqZJ_eMKMWULp4I

  A magyar történelem nagy alakjai 3.
  MT3_covers_147495.jpg
  https://mega.nz/file/EXYTTAzb#i-znfo0iA-IIqal1pJps5v2ymrz1w_6VoSbTHF3IqPQ

  A magyar történelem nagy alakjai 4.
  MT4_-resz_d5kq4t7y.jpg
  https://mega.nz/file/AWR3nIYD#_Hkgi_2ijfUDL_e9VO1l4U89s4XP7W-oI61sT7uGnww

  A magyar történelem nagy alakjai 5.
  MT5_covers_261481.jpg
  https://mega.nz/file/IOAT3A4I#hA_Mv3ejFvg1mZvR0oqPAa03wV6qOVjUjQR0FUWF8QA

  A magyar történelem nagy alakjai 6.
  MT6_.jpg
  https://mega.nz/file/8eI1VCoD#u7ibdcAPBtw0G5TIfwPsWz_-eqf550cl0sif9JV7i_o

  A magyar történelem nagy alakjai 7.
  MT7_3219175_5.jpg
  https://mega.nz/file/weZxxKBJ#v_63qkFBiPowuIawszp1w5c2V7ytTLIt7L4aiErvVM4

  A magyar történelem nagy alakjai 8.
  MT8_covers_147496.jpg
  https://mega.nz/file/QWBBHQYa#INxDpPu0Wr1az37rKj6Vh4Ud1PVKRW-EhKmFoJlz8x4

  A magyar történelem nagy alakjai 9.
  MT9_covers_147499.jpg
  https://mega.nz/file/oSAXUSpD#rJNQXy6r5LUw8zjXy6CTY9m2LYndH42fV15ZocyVejI

  A magyar történelem nagy alakjai 10.
  MT10_8193618.jpg
  https://mega.nz/file/ZaYRBYaD#rLGPpXiaDKcFEDd6t_ME7jWJ7CzOyU0BgXB9h2e2-A4

  A magyar történelem nagy alakjai 11.
  MT11_covers_192802.jpg
  https://mega.nz/file/MDA3xIKS#-w2z57YXqzNSd7yuls8_xsasJ6XOw91cuH9Q27X6msQ

  A magyar történelem nagy alakjai 12.
  MT12_covers_192803.jpg
  https://mega.nz/file/xSwWiAYC#aYAf6TKF-MES9HNyl4xe3DxBLADJGxMhrN6DhE6IZ5I

  A magyar történelem nagy alakjai 13.
  MT13_8740584.jpg
  https://mega.nz/file/NKoABA7b#CQ6WYyGQ2EBDIFA0gvGtpwbv_v_Dc6ct4znptlivtc8


  Magyar évszázadok 1 – Szent István és Szent László törvényei
  MÉ1_5125492.jpg
  https://mega.nz/file/wfBXyKgb#3M1LxwfxWTf1hYpCURKfgd47ptg9zUK9hah3irnmkEM

  Magyar évszázadok 2 – Az Aranybullától az ősiségig
  MÉ2_covers_47754.jpg
  https://mega.nz/file/VTZR2AzA#H1ZtZU2quPXk0U2_eEs1mty6B9lQwztx33z3hNZ-yNg

  Magyar évszázadok 3 – Magyarország virágzása és romlása
  MÉ3_10121622.jpg
  https://mega.nz/file/JXJ3gYLL#5azw6Ka4xjXcFny4WM1ocn6b8oLXoqLI6A1_h3y9ttE

  Magyar évszázadok 4 – A török félhold árnyékában
  MÉ4_covers_195638.jpg
  https://mega.nz/file/UTBlBA7A#TG1LHKEYjJ4MWk-gcK1Bvcs8IskabcjnW9mzopNY5H8

  Magyar évszázadok 5 – A Habsburg Birodalom keleti felén
  MÉ5_covers_195637.jpg
  https://mega.nz/file/wfZHWCzb#mEBH1CS63V6Jk0yaZLvEX4kORHSzVAaNxKMYlXwlR9A

  Magyar évszázadok 6 – A reformgyűlések és az 1848-as forradalom törvényei
  MÉ6_6187495.jpg
  https://mega.nz/file/NCAl3CDA#EJJPYBpFd9NPBZJ7J9uzKeqtrAguFV_1uHD6g0dQ2YA

  Magyar évszázadok 7 – „Boldog békeidők”
  MÉ7_4401930.jpg
  https://mega.nz/file/RXAlwQyZ#SvK0ubN7_P5R9kL_I5fGhCHnjwUgcgAMAWWf8zxZR-w
   
 9. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Germuska Pál Horváth Miklós - A magyar honvédelmi igazgatás története 1945-1990
  [​IMG]
  Hagyományteremtő jelleggel jelent meg a Magyar Nemzeti Levéltár első digitális kötete, amelyet Germuska Pál, intézményünk országos levéltári főigazgató-helyettese, valamint Horváth Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára jegyez az 1945-1990 közötti honvédelmi igazgatás témájában. pdf 35mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 10. imbusz

  imbusz Állandó Tag

 11. Azse

  Azse Állandó Tag

 12. imbusz

  imbusz Állandó Tag

 13. imbusz

  imbusz Állandó Tag

 14. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Varga Csaba Béla
  Nepál harcosai
  A gurkák
  [​IMG]
  Varga Csaba Béla könyve a világ legjobb, leghíresebb katonáinak, a gurkáknak a titkait fedi föl előttünk. A legendás nepáli harcosok kétszáz éves története csodás győzelmek, mesés katonai sikerek sorozata. Kik azok a gurkák egyáltalán? Mi különbözteti meg őket más népek katonáitól? Hogyan kerültek angol szolgálatba, mi dolguk volt az első és a második világháborúban? Mit kerestek azután Amerikában, Zairében és Boszniában? És hol vannak, mi a dolguk a 21. században? Nehéz elképzelni, hogy létezik olyan emberi közösség, amelynek tagjai nem ismerik a halálfélelmet. Ahogyan mások nem ismerik például a tériszonyt. Pedig a gurkák ilyenek…
   

  Csatolt fájlok:

 15. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Varga Csaba Béla
  Afganisztán
  a legyőzhetetlen
  [​IMG]
  Afganisztán bevehetetlen, legyőzhetetlen. Tudta ezt már Nagy Sándor és Dzsingisz kán is, csak éppen a „fejlett Nyugat” nem képes belátni, vagy egészen más céljai vannak Afganisztánban.
   

  Csatolt fájlok:

 16. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Jávorszky Béla Szilárd · Sebők János
  A magyarock története 1.
  [​IMG]

  E mű több generáció számára is élvezetes, legendaoszlató, izgalmas olvasmányt kínál, egyúttal igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy a rockzene végre Magyarországon is a megérdemelt helyére kerüljön a kultúrtörténetben.
  A kötet a maga nemében páratlan történelemkönyv, különleges krónika. A szerzők a magyar rockzene csaknem fél évszázados történetének megírására vállalkoztak abból az alkalomból, hogy a műfaj első képviselői a „koppintós korszak” után „hatvannégyben épphogy elindultak”, majd 1965 nyarán Verőcemaroson, az Expressz-táborban megszülettek azok az első magyar nyelvű Illés-dalok, amelyek az új műfaj hazai kezdeteit jelentik. Számos, eseményekben és jelenségekben gazdag korszak, hat generáció, többtucatnyi stílus, sok száz zenekar és előadó, ezernyi sláger, rádiófelvétel, hanglemez, koncert – erről szól A magyarock története.
   

  Csatolt fájlok:

 17. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Sebők János
  Az ítélet napja
  [​IMG]

  Sebők János könyve egyrészt a Nürnbergben lezajlott háborús főbűnösök elleni per krónikája, másrészt foglalkozik olyan prominens személyek sorsával is, akik jelentős szerepet játszottak a második világháborúban. Így helyet kap a műben Adolf Hitler, akinek halála körül ötven éven át voltak tisztázatlan momentumok, Hermann Göring, akinek öngyilkossága nem sikerülhetett volna, ha nem kap hozzá segítséget, Martin Bormann, akit távollétében elítéltek, és akiről csak jóval később tudhattuk meg, hogy halott, Joseph Goebbels, aki követte Führerét a halálba, Heinrich Himmler, aki azt hitte, elnézésre számíthat a szövetségesek részéről, valamint Horthy Miklós, aki ellen végül nem indult eljárás.
   

  Csatolt fájlok:

 18. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Johann Franzl
  I. Rudolf
  Az első Habsburg a német trónon
  [​IMG]
  Európa – bízvást mondhatjuk – legkiterjedtebb uralkodóházának megalapítója, valamennyi Habsburg őse, Rudolf (1218-1291) egy svájci gróf fiaként látta meg a napvilágot. Uralkodásának nem egészen két évtizede alatt (1273-1291) elérte, hogy a cseh királytól megszerzett osztrák, stájer és karintiai hercegség egy eljövendő erős birodalom magvát alkossa. Élete a pápával és a szomszédos uralkodókkal folytatott állandó harcban telt, amelynek a tárgyalás és a házasság éppúgy eszköze volt, mint a kard. A Speyerben, a Stauf királyok temetkezési helyén nyugvó Rudolf koráról és személyiségéről a történész Johann Franzl rajzol tudományos alaposságú képet, felvázolva a 13. század fontosabb eseményeit, Rudolf kortársait s magának az uralkodónak államférfiúi és emberi tulajdonságait.
   

  Csatolt fájlok:

 19. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Jean-Christophe Brisard · Lana Parshina
  Hitler halála
  A KGB titkos anyagai
  [​IMG]
  1945. április 30. A történelemkönyvekből úgy tudjuk, ezen a napon követett el öngyilkosságot Adolf Hitler a Vörös Hadsereg által körülzárt Berlinben. Ciánkapszulát vett be, majd főbe lőtte magát, a testét pedig végakaratának megfelelően elégették az emberei. Az elszenesedett állkapocs- és koponyadarabokat néhány nappal később találták meg szovjet katonák. Azonnal összeesküvés-elméletek és álhírek tucatjai kezdtek terjedni Hitler halálával kapcsolatban, a tárgyi bizonyítékokat és a bizonyító erejű dokumentumokat pedig a szovjet, majd orosz állami szervek az archívumok legmélyére, titkos aktákba száműzték. Jean-Christophe Brisard tényfeltáró újságíró és Lana Parshina dokumentumfilmes kitartóan küzdöttek azért, hogy hozzáférhessenek ezekhez a titkosított anyagokhoz. Könyvükben szemtanúk eddig ismeretlen vallomásait, korábban hozzáférhetetlen fotókat és kihallgatási jegyzőkönyveket tárnak elénk, és beszámolnak annak az egyedülálló törvényszéki vizsgálatnak az eredményéről is, amelyet a bunkerben talált földi maradványokon végeztek el. Lebilincselő nyomozásuknak köszönhetően egészen új megvilágításba kerül a náci diktátor halála.
   

  Csatolt fájlok:

 20. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Faragó József · Lakner Zoltán · Pungor András · Szabó Brigitta
  Frontsebészet
  Egy év, egy kormány, egy forint
  [​IMG]
  „A folyosó zajos volt. Gyurcsány meghívott vendégeitől, a "blogosaitól” búcsúzott. Simogatták, fényképezték a párás szemű asszonyok. De a párttársai és az újságírók már elkerülték. Bajnai elhaladt mellette, amikor kormányőrök gyűrűjében a dolgozószobájába tartott, ahol nem várta sem állófogadás, sem pezsgős koccintás. Csak a válság." „A könyv megírásakor ezernél több oldalnyi dokumentumot, beszédet, tanulmányt, elemzést, korabeli újságcikket olvastunk el. Több mint félszáz akkori főszereplővel és mellékszereplővel készítettünk mélyinterjúkat, folytattunk rövidebb és hosszabb beszélgetéseket. Benyomásokat, információkat ütköztettünk, hogy megvonhassuk annak az egy évnek a rövid és hosszú távú mérlegét.”
   

  Csatolt fájlok:

Megosztás