Történelemmel kapcsolatos könyvek

bumbayo témája a 'Irodalom' fórumban , 2017 December 30.

 1. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Ewen Montagu
  A sosemvolt ember
  [​IMG]

  Az angol titkosszolgálat egyik bravúros akciójáról számol be Ewen Montagu, a különös „hadművelet” egyik szervezője és irányítója. Hogyan juttatta el a náci vezérkarhoz a sosemvolt „Martin őrnagy” azokat a szigorúan bizalmas – csak éppen hamis – iratokat, amelyek láttán Hitler maga is szentül hitte, hogy a legközelebbi partraszállás Görögországban, vagy esetleg Szardínia szigetén várható, s hogy a szicíliai partraszállás csak afféle „megtévesztő hadművelet”. A szerző a szakember tárgyilagosságával írja le az akció előkészítésének sok apró részletét, és minden hatásvadászattól mentes beszámolójával beavatja az olvasót eme különös mesterségnek számos műhelytitkába.
   

  Csatolt fájlok:

 2. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Heinz Guderian
  Riadó! Páncélosok!
  A páncélos fegyvernem fejlődése, harcászata és hadműveleti lehetőségei
  [​IMG]
  "Minél erősebb, minél korszerűbb a Wehrmacht fegyverzete, felszerelése és szelleme tekintetében, annál biztosabban teljesíti a béke megőrzésének feladatát” – írja Heinz Guderian „Riadó! Páncélosok!” című könyvében, amely – a hadtörténészek véleménye szerint – a huszadik század katonai szakirodalmának egyik legfontosabb műve. Guderian, aki a második világháborúban a páncéloshadsereg parancsnoka volt, ebben foglalta össze annak a tizenöt évi kutatómunkának az eredményeit, amelynek során a gépesített és páncélos fegyvernem fejlődését tanulmányozta annak kezdetétől, az első világháború idejétől 1937-ig, amikor a könyv megjelent. A szerzőnek és könyvének jelentős szerepe volt abban, hogy a páncéloshadosztályok döntő áttörő erőként működtek közre a német hadsereg 1939–1942. évi látványos győzelmeiben.
   

  Csatolt fájlok:

 3. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Florian Illies
  1913
  Az évszázad nyara
  [​IMG]
  1913: ez az a pillanat, amikor a korszak virága teljében van, az az év, amikor minden lehetségesnek tűnik. A ragyogó kezdetben azonban már felsejlik a hanyatlás. 1913-ban az irodalom, művészet és zene tudja már, hogy az emberiség elveszítette ártatlanságát. Az irodalom, művészet és zene a végletekig elmegy, mintha már nem is lenne holnap. Proust az eltűnt idő nyomába ered, Malevics négyzetet fest, Gottfried Benn beleszeret Else Lasker-Schülerbe, Kirchner megfesti a metropolis arcát, Stravinsky és Schönberg hallatlan botrányokat okoz, Essenben megnyitják az első Aldi-szupermarket prototípusát, Milánóban az első Prada üzletet. Duchamp biciklikereket szerel egy hokedlire, egy 15 éves, Bertolt Brecht nevű tanuló egy augsburgi diáklap főszerkesztője lesz – Münchenben pedig egy Adolf Hitler nevű levelezőlap-festő akkurátus városképeit árusítja.
  Florian Illies könyve lélegzetelállító képet rajzol arról a páratlan évről, amelyben a hosszú 19. század nekicsattan a rövid, háborúkkal és szélsőségekkel terhes 20. századnak, s a felfestett nagyszabású panorámával eleven jelenné varázsolja az 1913-as évet, a virágzás pillanatát és a hanyatlás nagymiséjét.
  A szerzőről:

  Florian Illies 1971-ben született, Bonnban és Oxfordban tanult művészettörténetet, 1997-ben a Frankfurter Allgemeine Zeitung tárcarovatának szerkesztője lett; 1999-től 2001-iga FAZ Berlini oldalak rovatának vezetője; majd az újonnan alapított Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung tárcarovatát vezette; társalapítója és kiadója a Monopol című művészeti folyóiratnak. 2008-tól a Die Zeit irodalmi- és tárcarovatának felelős szerkesztője. Illies jelenleg a Villa Grisebach berlini aukciós ház társtulajdonosa, azon belül a 19. századi művészettel foglalkozik. Eddig megjelent 4 könyve 1 millió példányban fogyott el.
   

  Csatolt fájlok:

 4. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Roy Jenkins
  Churchill
  [​IMG]

  Winston Churchill nemcsak a huszadik század leghíresebb és Nagy-Britannia valószínűleg legkiemelkedőbb miniszterelnöke volt, hanem a modern történelem óriása is. Ám hiába töltött hatvan évet a politikai élet élvonalában, a második világháború nélkül valószínűleg csak úgy emlékeznénk rá mint a brit belpolitika egyik mellékszereplőjére.
  Ebben a briliáns életrajzban Roy Jenkins, a kitűnő biográfus nagy tehetséggel eleveníti meg és elemzi Churchill kivételes karakterét, gyengéit és erősségeit egyaránt. Bemutatja, hogy Churchill már igen ifjan tudta: nagy feladatot ró rá a sors nemzete életében, és tudatosan készült erre a kihívásra. Saját gazdag tapasztalatára és a politikatörténetben való félelmetes jártasságára alapozva Jenkins megvilágítja és részletesen elénk tárja Churchill parlamenti karrierjét, választási küzdelmeit, hullámhegyeit és hullámvölgyeit.
  Churchill politikai életének tüzetes elemzése nyomán fény derül arra, milyen hihetetlenül széles és nagy ívű parlamenti pályát futott is be. Majdnem hatvan esztendőn keresztül, Dél-Afrika létrejöttétől a nagy munkássztrájkon és VIII. Edward lemondási válságán át az angliai csatáig és a vasfüggöny leereszkedéséig Churchillnek a Westminster, a politika világa volt az élete. Jenkins pezsgően, nagy éleslátással idézi meg ezeknek az éveknek a szellemét, miközben ugyanekkora figyelmet szentel Churchill másik jelentős tevékenységének, szerteágazó írói működésének is.
  A legrészletesebben mégis a második világháború eseményei sorjáznak előttünk, megmutatva, mennyire borotvaélen táncolt Nagy-Britannia 1939 és 1941 között. A könyv egyik legfontosabb tanulsága: ha nincs Churchill, talán nincs győzelem és nincs fennmaradás sem.
  Roy Jenkins széles körű tudása, remek stílusa, fanyar humora és metsző intellektusa az életrajzírás egyik csúcspontját eredményezte. Churchillhez, a politikushoz és az emberhez soha még könyv ilyen közel nem férkőzött.
  Roy Jenkins (1920-–2003) parlamenti képviselőként, belügy- és pénzügyminiszterként tevékenykedett, később az Oxfordi Egyetem tiszteletbeli rektorává választották. Több népszerű politikai életrajzot is írt, a Gladstone elnyerte a Whitbread Biography-díjat. 1987-ben Lord Jenkins of Hillhead néven főrendi rangot kapott az uralkodótól.
   

  Csatolt fájlok:

 5. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  David Faber
  München 1938
  A megbékélési politika válsága
  [​IMG]
  „Szent Vencel, Husz János és Tomáš Masaryk népe nem lesz rabszolgák nemzete."

  1938. szeptember 30-án Neville Chamberlain brit miniszterelnök Adolf Hitler német kancellárral folytatott müncheni tárgyalásáról hazaérkezett Londonba. A repülőgép lépcsőjéről emelte magasba azt a papírlapot, amelyet ő is, a Führer is aláírt: ebben megígérték, Nagy-Britannia és Németország soha többé nem visel háborút egymás ellen. Chamberlain hazahozta „a tisztességes békét – korunk békéjét".
  David Faber gazdag levéltári anyagból merítve idézi fel ezt a rendkívüli történetet, a legfontosabb eseményeket, amelyek a müncheni találkozóhoz és következményeihez vezettek: Lord Halifax balvégzetű látogatásához Hitlernél; Chamberlain titkos tárgyalásaihoz Mussolinivel, és a berlini botrányokhoz, amelyek megingatták Hitler rendszerét. Miközben Berlinben tanúi lehetünk Hitler könyörtelen háborús készülődésének, Londonban tehetetlenül figyeljük, hogyan próbálkozik fáradhatatlanul Chamberlain Hitler megbékítésével.
  „Az európai diplomáciatörténet egyik legmocskosabb eseményének megrendítő rekonstrukciója."Sunday Telegraph
  „Faber könyve a történetmesélés remeke."The Spectator

  Sok kiváló történelmi könyv született arról, milyen sikertelenül próbáltak Hitlerrel megbékélni a harmincas években, de egyik sem olyan magával ragadó és meggyőző, mint David Faber aprólékos kutatómunkával megírt könyve. Az élethű portrékban, drámai konfrontációkban gazdag könyv hatásosan váltogatja a Downing Street-i piszmogás és a berchtesgadeni kíméletlen tervezgetés szálait, s elolvasása után lehetetlen elhinnünk, hogy a megbékítés valójában értelmes elgondolás volt.The Wall Street Journal
  Nem nehéz elképzelni, hogy Chamberlain megbékítési politikája miért olyan vonzó téma a történészek számára. Kudarca előrevetítette a második világháborút, és messze nem ez az egyetlen öröksége: „München tanulságai” szolgáltak alapul a majd fél évszázados hidegháború geopolitikai koordináta-rendszeréhez.
  Faber könyve remekül adja vissza a müncheni konferencia kaotikusságát, a résztvevők közötti nehézkes, feszült légkört. Mesteri beszámolója bizonyítja, hogy amivel Chamberlain Münchenből visszatért, az sokkal kevesebb volt „a tisztességes békénél”.The Spectator
  Levéltári anyagok, naplók és visszaemlékezések felhasználásával David Faber mélyrehatóan rekonstruálta a huszadik század egyik legemlékezetesebb eseményét. Ráadásul úgy mondja el a müncheni konferencia történetét, hogy az rabul ejti az olvasót akkor is, ha a tragikus végkifejlet ismert.Joseph S. Nye, Jr., a Harvard Egyetem politikatudomány-professzora.
   

  Csatolt fájlok:

 6. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Simon Attila
  Magyar idők a Felvidéken (1938-1945)
  Az első bécsi döntés és következményei
  [​IMG]
  Az 1938. november 2-án, a bécsi Belvedere palotában kihirdetett első bécsi döntéssel Magyarország 11 927 négyzetkilométernyi területet, Szlovákia és Kárpátalja déli, főleg magyarok lakta határsávját kapta vissza Csehszlovákiától. A visszacsatolást követő ellentmondásokkal terhes időszak – a felvidéki „magyar idők” – mindezidáig nem lett rendesen kibeszélve, ráadásul a Felvidék történetének ezen viharos hat és fél esztendejéről igen keveset tudunk. Egyrészt azért, mert akik átélték az 1938–1945 közötti eseményeket, nem mondták, nem mondhatták el történeteiket, másrészt a történetírás – magyar és szlovák részről egyaránt – elfeledte a témát, a rendszerváltás előtt ugyanis egész egyszerűen nem volt divat foglalkozni vele. Többek között ezért számít SIMON ATTILA kiegyensúlyozott és alapos elemzése hiánypótló munkának. A szerző saját kutatásaira és a fellelhető szakirodalomra támaszkodva nyújt betekintést a Felvidék történetének e különös – és sok szempontból tragikus – időszakába, és bemutatja a társadalmat érintő viharos változásokat. Az élvezetes stílusban megírt tanulmányból megtudhatjuk milyen hatással volt a politika az átlagemberek mindennapjaira, és olyan érdekességekről is olvashatunk, hogy milyen akadályokat kellett leküzdeni a felvidéki focicsapatoknak, miután újra a magyar bajnokságban szerepelhettek, miként tervezte a „nyugdíjasok városává” alakítani Kassát a magyar kormányzat, és azt is, hogy milyen lett volna, ha kiszabadul a palackból a „felvidéki szellem”.
   

  Csatolt fájlok:

 7. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Peter Padfield
  Himmler
  [​IMG]

  „Heinrich Himmler, ez az ártatlan külsejű, művelt, ám elvakult náci a második világháborús Németország legrettegettebb vezetőjévé emelkedett. Az SS birodalmi vezetőjeként nemcsak az SS-csapatoknak, hanem a rendőrségnek, a Gestaponak és a különböző titkosszolgálatoknak is főnöke volt. Részt vett Hitler hatalomra juttatásában, a náci párton belüli véres leszámolásokban, a zsidók üldözésében. Ő irányította Németország és a megszállt területek megtisztítását; ő találta ki és valósította meg a koncentrációs táborok rendszerét; az ő halálfejes alakulatai irtották a nem árja származásúakat szerte Európában; az ő utasítására végeztek borzalmas orvosi kísérleteket élő embereken; ő adott utasítást a gázkamrák felépítésére és alkalmazására. Róla és tetteiről szól ez a könyv…”
   

  Csatolt fájlok:

 8. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Helmut Kohl
  A fal leomlásától az újraegyesülésig
  [​IMG]

  Helmut Kohl visszaemlékezése sorsfordító időszakba kalauzolja az olvasót, a német újraegyesülési folyamat korszakába. A tárgyilagos hangú memoárból kiderül: a berlini fal 1989. november 9-i leomlása nem jelentette automatikusan a német egység megteremtését – az egységet tűzön-vízen keresztül képviselő, mégis mértéktartó politikai vezetésre volt szükség ahhoz, hogy a németek 1990. október 3-án már a két Németország újraegyesülését ünnepelhessék. Helmut Kohl számtalan ütköző nézőpontra mutat rá e sorsdöntő napokból: a nyugat-európai államok vonakodásától, a párton belüli intrikáktól és a Szovjetunióval folytatott nehéz tárgyalásokon, az amerikai elnökkel kialakított és elengedhetetlenül fontos szoros együttműködésen, valamint a nyugatnémet és a keletnémet márka közötti átváltási problémákon át a teljes szuverenitás és az egysült Németország NATO-tagsága által felvetett létfontosságú kérdésekig. Írásából világosan kiderül, hogy minden nap valóságos politikai kötéltáncot jelentett.
  Helmut Kohl végül egy minden európaihoz szóló, nagyon is aktuális felhívást fogalmaz meg, amely a németországi egység megteremtése óta a szeme előtt lebeg. Ez pedig az európai egyesülésnek, az „érme másik oldalának” a beteljesítése. A magyar kiadás Helmut Kohl magyar olvasókhoz címzett, személyes hangú előszavával válik teljessé.
   

  Csatolt fájlok:

 9. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Roger Ford
  Németország titkos fegyverei a II. világháborúban
  [​IMG]

  – 80 fekete-fehér fénykép Németország II. világháborús titkos fegyvereiről – Rajzok és illusztrációk a német titkos fegyverekről, adattáblákkal kiegészítve – Németország titkos légi, tengeri és szárazföldi fegyverfejlesztési programjainak bemutatása – Gazdag ismeretanyag a különféle fegyverfejlesztésekről
   
 10. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Péter Katalin
  [​IMG]
  A szigetország uralkodói
  "A szigetországi uralkodók életrajzai az öntörvényű politika világába engednek betekintést. Ez a könyv nem az angol, vagyis brit történelem fordulatait, nem is az angol-magyar kapcsolatok menetét követi…

  A kötetbe azok kerültek bele, akikről magyarországi könyvtárakban nem csak másodlagos irodalmat, hanem kiadott forrásokat is lehetett találni" – írja a szerző a könyv Bevezetőjében. A hét életrajzi portrén keresztül az olvasó azonban végigjárhatja azt az utat, melyen haladva a kelta őslakosságú Britanniából a legnagyobb gyarmatokkal rendelkező, virágzó világbirodalom vált.
   

  Csatolt fájlok:

 11. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Robert Wittmann · David Kinney
  Az ördög naplója
  Alfred Rosenberg és a Harmadik Birodalom ellopott titkai
  [​IMG]
  Alfred Rosenberg és a Harmadik Birodalom ellopott titkai
  Átütő II. Világháborús dokumentum – egy lebilincselő nyomozás történetébe csomagolva. Az ördög naplója az Alfred Rosenberg náci államhivatalnok és filozófus (Hitler jó barátja) által papírra vetett személyes napló eltűnésének körülményeit vizsgálja, és feltárja annak titkos lapjait, hogy egy teljesen új, eddig sosem hallott történetet meséljen el a nemzeti szocialisták hatalomra jutásáról és a Holokauszt eredetéről.
  Alfred Rosenberg a kezdetektől fogva Adolf Hitler legbelsőbb bizalmi köréhez tartozott. Azzal szerzett hírnevet magának, hogy aljas koncepciókat gyártott és terjesztett a zsidóság társadalomból kiűzésének és megsemmisítésének szükségszerűségéről. A Harmadik Birodalom hajnalán adta ki főművét, A huszadik század mítosza című esszét, amely a náci társadalomszemlélet egyik pillérévé vált.
   

  Csatolt fájlok:

 12. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Wendy Lower
  Hitler fúriái
  Német nők a náci vérmezőkön
  [​IMG]
  A holokausztról mindig úgy szokás beszélni, mint amiben a társadalom minden osztálya vétkes. De mintha a társadalmi osztályok csak férfiakból állnának: ritkán olvasunk a nők szerepéről. A nők történelme ezek szerint legfeljebb párhuzamos a férfiakéval. Ezen próbál változtatni Wendy Lower úttörő munkája. Német, orosz, ukrán levéltárakban kutatott, túlélőkkel (elkövetőkkel, szemtanúkkal és áldozatokkal) beszélt, helyszíneket járt be.
  Bemutatja, hogy nemcsak a koncentrációs táborok őrei között voltak nők, de a tömeggyilkosságok elkövetői között is, a zsidóüldözők és -kifosztók között is. Tanítónő, ápolónő, szociális gondozónő, titkárnő, feleség: több mint félmillió nő vett tevékeny részt a keleti területeken a holokausztban. A legkülönfélébb osztályokból és területekről érkeztek. Egy részük saját jószántából ment Keletre, másokat oda helyeztek. Néhányan önállóak voltak a gonoszságban, néhányan a férfiak példáját követték. Róluk fest hátborzongató képet ez a könyv.
   

  Csatolt fájlok:

 13. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  A második világháború I.rész I-III.köt.
  Churchill, Winston S.
  [​IMG]
  Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1974-1965), ez a régi arisztokrata családból származó, teljességgel szabálytalan pályafutású brit újságíró, katona, író, festőművész, hol liberális, hol konzervatív politikus, többszörös miniszter, számos szépirodalmi, történelmi, politikai írásmű alkotója 1948 és 1953 között megírta élete legnagyobb kalandjának és vállalkozásának, a második világháborúnak személyes hangvételű és pártos – azaz kellően elfogult – történetét. Még jóformán be sem fejezte, máris megkapta érte az irodalmi Nobel-díjat. A hatalmas terjedelmű, hatkötetes munka, amelyet négy évtizede párhuzamosan jelentetett meg egy angol és egy amerikai kiadó, azóta világhírnévre tett szert, és számos nyelvre lefordították. A magyar olvasóközönség most első ízben vehet a kezébe bő válogatást ebből a sokak által és sokszor emlegetett és idézett emlékiratból, amelybe nálunk eleddig csak a „boldog keveseknek” engedélyeztek bepillantást. A széles ívű memoár önéletrajz és korrajz is egyszersmind. Link: http://moly.hu/konyvek/winston-s-churchill-a-masodik-vilaghaboru-1-2

   
 14. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  A második világháború II.rész IV-VI.köt.
  Churchill, Winston S.
  [​IMG]
  Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1974-1965), ez a régi arisztokrata családból származó, teljességgel szabálytalan pályafutású brit újságíró, katona, író, festőművész, hol liberális, hol konzervatív politikus, többszörös miniszter, számos szépirodalmi, történelmi, politikai írásmű alkotója 1948 és 1953 között megírta élete legnagyobb kalandjának és vállalkozásának, a második világháborúnak személyes hangvételű és pártos – azaz kellően elfogult – történetét. Még jóformán be sem fejezte, máris megkapta érte az irodalmi Nobel-díjat. A hatalmas terjedelmű, hatkötetes munka, amelyet négy évtizede párhuzamosan jelentetett meg egy angol és egy amerikai kiadó, azóta világhírnévre tett szert, és számos nyelvre lefordították. A magyar olvasóközönség most első ízben vehet a kezébe bő válogatást ebből a sokak által és sokszor emlegetett és idézett emlékiratból, amelybe nálunk eleddig csak a „boldog keveseknek” engedélyeztek bepillantást. A széles ívű memoár önéletrajz és korrajz is egyszersmind. Link: http://moly.hu/konyvek/winston-s-churchill-a-masodik-vilaghaboru-1-2
   
 15. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Lévai Jenő
  A fekete SS „fehér báránya"
  [​IMG]

  Az olvasó e rövidre fogott tanulmányban a nyugatnémet gazdasági élet egyik jelenlegi hatalmasságának hiteles dokumentumokon alapuló, mozgalmas élettörténetével ismerkedik meg.SS-standartenführer Kurt Becher, Himmler egykori kegyence, Adolf Eichmann bizalmas barátja, náci tömeggyilkos, a magyar gazdasági élet kirablója, ma Brémában sok százszoros márkamilliomos. Bár háborús bűnösként tartják nyilván a Szovjetunióban, Lengyelországban, Izraelben és nálunk, s évek óta „tömeggyilkosságban való bűnrészesség” címén a nyugat-németországi Frankfurt am Main főügyészsége is vizsgálatot folytat ellene, bíróság elé eddig nem került.Háború alatt viselt dolgairól, népirtó bűnhalmazatáról sok éves kutatómunkával eddig még sehol sem közölt okmányok tömegét sikerült összegyűjtenem. Ezek alapján készült e kis könyv is, amely azonban a Kiadó kívánságára – az olvasmányosság érdekében – a dokumentumokból csak néhányat közöl teljes terjedelemben, többnyire csak utal rájuk. Ugyanez okból maradt el a megfelelő jegyzetelés és a részletes forráskimutatás is.
   

  Csatolt fájlok:

 16. pzso

  pzso Állandó Tag

  sziasztok
  Conrad Totman japán története című könyvet keresem olvasható formátumban
  előre is köszönöm
   
 17. Wackor

  Wackor Állandó Tag

  vvv68, pzso és imbusz kedveli ezt.
 18. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  H. S. Commager
  A második világháború története
  [​IMG]

  Egy újságírónő megrendítő leírást ad az orosz csapatok pusztulásáról a finnországi harctereken, az angol pilóta London fölötti légi harcról cseveg, amerikai haditudósító a csata kellős közepén veti papírra hátborzongató élményeit, McArthur kommandócsapatainak elkeseredett harcairól a csendes-óceáni szigeteken... Számtalan hiteles és személyes élmény, szemtanú, résztvevő elbeszélte történet felhasználásával állította össze, írta meg Commager a második világháború átfogó és teljes történetét.
  Frontvonalban harcoló parancsnokok, közkatonák és vakmerő riporterek e könyv hősei, akik éppúgy személyes ismerőseink lesznek, mint az örömmel olvasott regények megszeretett vagy meggyűlölt alakjai. Olyan történetek elevenednek meg, amelyek mindmáig bőséges anyagot kínálnak a népszerű háborús kalandfilmek forgatókönyvíróinak. Commager hozzáférhetetlen dokumentumok, csak élőszóban, az egykori sajtóban elhangzott rendkívüli esetek sokaságával tárja fel az egész földgolyón zajlott nagy háború természetét, történelmi kivételességét. Nemcsak az európai hadszíntérről ad képet, hanem a nálunk alig ismert távol-keletiről is, a szövetségesek és Japán kegyetlen küzdelméről. Commager könyve életszerűségével, mozgalmasságával kiemelkedik a témáról írott munkák sokaságából, annak is, aki sokat olvasott már a nagy háborúról, annak is, aki most ismerkedik drámai történetével, egyaránt kivételes olvasmányélményt nyújt.
   

  Csatolt fájlok:

 19. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Konsztantyin Plesakov
  Sztálin baklövése
  A tragikus első tíz nap a II. világháború keleti hadszínterén
  [​IMG]
  1941. június 22-én Hitler masszív, három irányú támadást indított a Szovjetunió ellen, és tíz nap leforgása alatt csapatai Moszkva közelébe értek. Merész lépés volt ez, hiszen a két országot szövetségi szerződés kötötte egymáshoz, ám a történészek azóta is megdöbbentőnek tartják Sztálin reagálását: az invázió első napjaiban a nagyhatalmú szovjet hadvezetőség tétlenül nézte katonái százezreinek lemészárlását és fogságba esését. Konsztantyin Plesakov, a fiatal orosz történész eddig még nem ismert dokumentumok – szigorúan titkos politikai bizottsági anyagok, cenzúrázatlan hadvezéri memoárok, diplomáciai táviratok, NKVD-feljegyzések – tömegére támaszkodva hátborzongató portrét fest Sztálinról, a világtörténelem egyik legrettegettebb zsarnokáról: tétovázó, megbénult vezetőként állítja elénk. Nem volt hajlandó elhinni, hogy a németek csapnak le elsőként, hiába figyelmeztették erre különböző hírszerzői jelentések, a legutolsó pillanatig tovább szállíttatta a hadianyagot Németországnak, majd pedig gúzsba kötötte tábornokai kezét a támadást követő kulcsfontosságú órákban. Több mint egy hétig a dácsájában bujkált, irányítás nélkül hagyva az országot, és – mint Plesakov meggyőzően bizonyítja – kis híján elveszítve a hatalmát. Röviden: sorsára hagyta a hadseregét. Az eredmény iszonyatos volt: az első napok harcaiban minden hat katonából meghalt egy, a légierő jóformán a repülőtereken semmisült meg, és orosz civilek tíz-, sőt százezrei hullottak el menekülés közben, vagy maradtak hátra a kegyetlen náci uralom alatt. Az, hogy a Vörös Hadsereg végül visszaszerezze az első tíz napon elvesztett területeket, több mint tízmillió orosz életébe került. Plesakov szinte óráról órára ismerteti a keleti hadszíntér gyötrelmes első tíz napjának történetét, új megvilágításba helyezve egy rejtélyes és könyörtelen politikai vezetőt és az orosz történelem egyik legválságosabb szakaszát.
   

  Csatolt fájlok:

 20. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  George Millar
  A nagy lokátorháború
  [​IMG]

  A radarháborúnak ez a szinte regényes leírása két szálon fut; brit kommandó készül fel, hogy partra szálljon a Csatorna túlsó partján, Bruneval falu mellett, és megszerezze a németek Würzburg fedőnevű lokátorának egyes alkatrészeit. A szerző, a másik szálat követve, vissza-visszatekint: hogyan végezték kísérleteiket a harmincas években szinte párhuzamosan a brit és a német tudósok a rádiólokátor kifejlesztésén; a brit katonai hírszerzés milyen információkat szerzett a német titkokról. Rejtélyes módon bukkant fel például a sorsdöntő "oslói jelentés", sőt egy kínai tudós is látott valami furcsa készüléket Berlinben. Vannak nem mérhető mennyiségek, így azután nem tudjuk megmondani, milyen és mekkora szerepe volt a brit radarnak a második világháború történetében, de az angliai légi csatát mindenképpen döntően befolyásolta.
   

  Csatolt fájlok:

Megosztás