Történelemmel kapcsolatos könyvek

bumbayo témája a 'Irodalom' fórumban , 2017 December 30.

 1. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  David Fraser
  Rommel
  [​IMG]

  „Erwin Rommel nevét a történelem a legnagyobb hadvezérek között tartja számon. Személyisége átlépett az idő korlátain, s a belőle sugárzó erő a mai napig érezteti hatását.”

  Ezekkel a szavakkal ajánlja a kiadó David Fraser kétkötetes Rommel-életrajzát az olvasó figyelmébe.
   

  Csatolt fájlok:

 2. imbusz

  imbusz Állandó Tag

 3. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Történelem atlasz középiskolásoknak 2016
  [​IMG]
  pdf 159mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 4. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Történelem atlasz általános iskolásoknak 2015
  [​IMG]
  pdf 37mb  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
 5. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  A hazáért mindhalálig!
  Zetényi Csukás, Ferenc & Török, Pál Miklós
  [​IMG]
  Rehabilitált tüzér alezredes és nyugdíjas szakgyógyszerész vagyok.
  Születtem 1922. március 14-én Kétegyházán (Békés-megye). Anyai nagyanyám régi skót főnemesi származású, apai őseim török janicsárok voltak, Temesvár visszafoglalása után itt maradtak és letelepedtek Arad környékén, magyarrá váltak. Felmenő őseim között székelyek,felvidéki szászok, tótok, lengyelek is vannak.
  Szegeden a piaristáknál érettségiztem 18 évesen, 1940-ben.
  Ezután jelentkeztem önkéntes katonának. Békéscsabán szolgáltam a karpaszományos iskolán, ahol rangelsőnek végeztem és ahonnan felvettek a Királyi Ludovika Katonai Főiskolára. Itt 1943-ban végeztem, mint hadnagy. A fronton háromszor sebesültem. A háború végén kivittek a kórházból a Szovjetek. Három évig fogolytáborban voltam. Hazajövetelem után a hadseregből B listáztak (magyarul kirúgtak).
  1951-ben végeztem, mint gyógyszerész. 1956-ban részt vettem a forradalomban. Internáltak, bebörtönöztek, majd a rendszerváltáskor rehabilitáltak.
  Zetényi-Csukás Ferenc barátom ötlete volt ez a könyv, és én azért tettem eleget a felkérésnek, mert mozgalmas életem történetéből, ha már egy valaki lesz, aki hitet merít hazaszeretetből és hazafias gondolkodásból, akkor már érdemes volt, ennek a műnek megszületnie.
   

  Csatolt fájlok:

 6. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  William Urban
  A teuton lovagok – A lovagrend hadtörténete
  [​IMG]

  • A lovagrend új és fontos története
  • A középkori német keresztesek élete és cselekedetei
  • Felöleli Európa történelmének 500 évét
  A teuton lovagok valaha hatalmas és harcias résztvevői voltak a szent háborúnak. Történetük nagyrészt keresztes háborúkból és küzdelmekből állt. Ellenségeik féltek tőlük, de a keresztény világ tisztelte őket, és a Baltikumot és Észak-Németországot kézben tartva olyan félelmetes uralmat építettek fel, mely több mint 300 évig élte virágkorát Közép-Európában.
  Ez a fontos új könyv áttekinti a lovagrend megkapó történetét és felemelkedését; harcaikat a pogány poroszokkal; háborúik sorozatát Lengyelországgal és Litvániával; összecsapásukat Alekszandr Nyevszkij Oroszországával; és fokozatos hanyatlásukat a XIV. században. A könyv bővelkedik drámai epizódokban – mint a csata a befagyott Peipus-tavon 1242-ben, vagy a tannenbergi katasztrofális vereség –, de elsődleges témája a hatalom megtartásáért évről évre vívott küzdelem, a betörések és portyázó bandák visszaverése, és a hitetlen ellenfelek ellen vívott keresztes háború. És a keresztes háború volt az – bátorságukat fitogtató, merész és lovagias lovagjaival –, ami leginkább jellemezte és életben tartotta ezt a katonás, győzedelmes szent rendet.
  William Urban története közérthető és megragadó stílusban térképezi fel a rend felemelkedését és bukását, rávilágít a lovagok régóta félreértett tetteire és indítékaira.
   

  Csatolt fájlok:

 7. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Rochus Misch
  Az utolsó szemtanú
  Hitler testőrének emlékirata
  [​IMG]
  Az 1917-ben Németország egyik keleti tartományában, Felső-Sziléziában született Rochus Misch besorozott fiatalként 1937-ben a katonaság helyett választotta az SS-VT-t, ahol – a testmagasságának köszönhetően – Hitler testőrezredénél, a Leibstandarte SS Adolf Hitlernél találta magát. Azok után, hogy 1939-ben súlyosan megsebesült a lengyelországi hadjáratban, Hitler környezetéhez osztották be, eleinte mindenesként, később telefonkezelőként. Ebbéli minőségében – jelesül azzal, hogy egészen a Harmadik Birodalom legutolsó napjaiig a főnöke szolgálatában maradt – hagyta ott szerény névjegyét a történelmen.
  Misch sosem kereste a nyilvánosságot, sőt az életrajzát sem akarta megírni. Az előszóban azt írja, a személye iránti növekvő érdeklődés és az általa közkeletű tévedésnek ítélt feltételezések tisztázási szándéka vezetett ahhoz, hogy 2008-ban hozzáfogott a könyv megírásához. Miután 1953-ban hazatért a szovjet hadifogságból, átlagos, hétköznapi életet élt, amit a történelem csak 2000 után fedezett fel, mikor kiderült, hogy Hitler bunkerének kevés életben lévő túlélője közé tartozik. Idővel pedig ő maradt az egyetlen.
  Ezzel együtt Rochus Mischnek volt mondanivalója a történtekről. Hitler SS-kíséretének a tagjaként mindenhová elkísérte a Führert. Akár a berlini kancelláriáról, akár Obersalzbergről, akár a kelet-poroszországi Farkasodúról volt szó, mindig Hitler közvetlen közelében tartózkodott, egyike volt azon kevés testőrnek, akiknek állandóan látó- és hallótávolságon belül kellett lenniük a diktátortól. Innen természetesen kiváló rálátása nyílt a Harmadik Birodalom csúcsvezetésének életvitelére, ideértve magát Hitlert is, aki név szerint is ismerte őt. Jelen memoárkötet ennek a közelségnek az eredménye.
  Rochus Misch egy lebilincselő történelmi kor fontos szemtanúja volt, az ő szavaival élve nem jelentős személyiség, de nagy jelentőségű események tanúja.
   

  Csatolt fájlok:

 8. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  David Cesarani
  Eichmann – Élete és bűnei
  [​IMG]

  Adolf Eichmann állt a nácik 1941 és 1945 között végrehajtott európai fajirtásának középpontjában, közvetlenül őt lehetett felelőssé tenni több mint kétmillió zsidó elszállításáért Auschwitz-Birkenauba és más haláltáborokba. Mégis sikerült rejtve maradnia egészen addig, amíg az izraeli titkosszolgálat 1960-ban Argentínában el nem fogta, és bíróság elé nem állította. Eichmann pere ragyogó lehetőséget kínált Izrael számára, hogy tájékoztassa a világot a „végső megoldásról” (amelyről az emberek túlnyomó része mit sem tudott), de a bűnvádi eljárás nem készült fel kellőképpen a feladatra. Abban az időszakban, amikor a Harmadik Birodalom belső működéséről csak hiányos információk álltak rendelkezésre, nem volt könnyű tisztázni Eichmann szerepét, s hazugságai és köntörfalazásai csak még tovább fokozták a zűrzavart. A per és az azt követő könyváradat teljesen téves képet adott számunkra arról az emberről, aki egy vállalat vezetőjéhez hasonlóan igazgatta és szervezte meg a fajirtást. Ez a lenyűgöző életrajz az első mű Eichmann életéről a nagy hullámokat vert per elcsitulta óta. Fényt derít arra, hogy az az Eichmann-ábrázolás, mely szerint csak egy tehetetlen ember volt, akit a körülmények sodortak az SS soraiba, hazug, s csak az a célja, hogy elterelje a figyelmet képességeiről, valamint korai politikai előmeneteléről.
   

  Csatolt fájlok:

 9. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Elisabeth Åsbrink
  1947
  Újrakezdés a háború után
  [​IMG]
  „Soha többé, mondják az emberek világszerte egymásnak és maguknak.”
  1947-ben Európa és a világ a háború borzalmaiból éledezik. Párizsban az embereket elvarázsolják (vagy éppen felbőszítik) Dior ruhakölteményei, a közép-kelet-európai országokban a kommunisták hatalomátvételre készülődnek, égetővé válik a palesztin konfliktus, zajlanak a nürnbergi perek, megszületik az emberek és nemek közti egyenlőség gondolata.
  Elisabeth Åsbrink – Florian Illies: 1913. Az évszázad nyara című könyvéhez hasonlóan – hónapról hónapra mutatja be ennek az évnek a főbb történéseit. A mozaikszerűen felvillanó pillanatképek előterében, a kötet közepébe ékelve a magyar származású szerző családjának megrázó története áll, ez teszi könyvét erősen személyessé.
  1947 színes és fordulatos krónikája arra is fájóan rámutat, hogy számos akkori folyamat és döntés hatása napjainkig ível, és ma is aktualitással bír.
   

  Csatolt fájlok:

 10. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Gudrun Ziegler
  A Romanovok titka
  Az orosz cárok története és végzete
  [​IMG]
  1994 nyarán számos orosz városban gyászünnepségen emlékeztek meg az 1918-ban meggyilkolt cári családról. Moszkvában felavatták II. Miklós emlékművét, Jekatyerinburgban pedig, Ahola cár és családja a halálát lelte, éjszakai halottvirrasztást tartottak. A ház, a gyilkos tett színhelye nincs már meg, de néhány ember emlékezete megőrizte azt a helyet az erdőben, ahol 1991-ben szigorú biztonsági rendszabályok közepette kiástak kilenc csontvázat.
  Azóta a genetikai vizsgálatok igazolták, hogy köztük vannak a cár, a cárné és három lányuk földi maradványai. A többi csont a cári család orvosáé és három fiatal nőé, akik nem álltak rokonságban az orosz cári családdal. Anasztazija, a legkisebb cárleány és öccse holttestének nem volt semmi nyoma; minden bizonnyal elégették a gyilkosok.
  A Romanovok történetét olyan csúcsok és szakadékok kísérik, mint kevés más uralkodóház családi krónikáját; könyvünk ezt a színes kaleidoszkóphoz hasonló történetet beszéli el. Feszült és vértől borított képekben válik érzékletessé a cári trónra került uralkodók, monarchiák különböző, nem egyszer ellentmondásos jelleme. A szerzőnő, Gudrun Ziegler dinamikus fejezetek során mutatja be az orosz birodalom hatalmasainak tündöklését és bukását, mesél álcárevicsekről, beszámol lázadásról és elnyomásról. A hatalom – nemegyszer véres – gyakorlatát éppúgy megrajzolja, mint az országhatárokon messze túlnyúló szerelmi- és érdekszövetségek változatos kavalkádját, s az udvari cselszövények hálóit szövő intrikusokat is megismerteti az olvasóval – egészen az utolsó cár, II. Miklós és családja meggyilkolásáig, 1918-ig.
  Ez a könyv a Romanovok, az orosz cári dinasztia változatos történetét beszéli el – háromszáz évnél is hosszabb históriáját.
  Izgalmas ábrázolásban és feszült jelenetekben válik érzékletessé a cári trónra került uralkodók különböző, nemegyszer ellentmondásos jelleme. A kötet az orosz birodalom hatalmasainak tündöklését és bukását mutatja be az olvasónak, mesél az álcárevicsekről és titokzatos udvari fondorlatokról, beszámol lázadásról és elnyomásról, és a hatalom változatos gyakorlatát éppúgy megrajzolja, mint a cselszövések finom, ám erős hálóit szövő intrikusok sötét játékait – egészen az utolsó cár, II. Miklós és családja máig sem egészen felderített meggyilkolásáig, 1918-ig.
  S végül, de nem utolsósorban „gyorsfényképet, pillanatfelvételt” kapunk az utolsó fejezetben az utókor, a történelmi jelen, a 90-es évek Oroszországának igyekezetéről is, hogy megemlékezzék és fellebbentse a fátylat a rejtélyes-véres leszámolásról, valamint a több évszázados múlt értékben gazdag, ám egyben nyomasztó örökségéről, hagyatékáról is.
   

  Csatolt fájlok:

 11. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Müller Rolf · Takács Tibor · Tulipán Éva
  Terror 1918–1919
  Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók
  [​IMG]
  Az első világháború harcait lezáró fegyverszüneti egyezmények nyomán a frontokon mindenütt elhallgattak a fegyverek, ám a hátország civil lakossága csak az ezt követő hetekben-hónapokban tapasztalta meg igazán az erőszakot. Szűk egy év leforgása alatt a magyarok tanúi lehettek új rendszerek születésének és bukásának, forradalomnak, ellenforradalomnak, diktatúrának és megszállásnak, és az egymást viharos gyorsasággal követő eseményeket – jellegükből adódóan – mindenütt erőszakos cselekmények kísérték. A Budapesten zajló folyamatokról viszonylag sokat tudunk, de a fővárostól távol eső területek tapasztalatairól eddig csak kevés feldolgozás született. Hasonlóan egydimenziós, a különböző emlékezetpolitikák által igencsak torzított kép él a vörös- és fehérterror mozgatórugóiról és főbb szereplőiről is. Miként változtak meg az erőviszonyok Erdély többnemzetiségű területein? Hogyan élte át Kassa az impériumváltást? Milyen atrocitások érték a Délvidék lakosságát 1918–1919 folyamán? Miféle parasztmozgalmak és -felkelések követték a magyar vidéken az őszirózsás forradalom kikiáltását? Mit tudunk a Tanácsköztársaság két emblematikus figurájáról, Korvin Ottóról és Szamuely Tiborról? Milyen tágabb vagy szűkebb kontextusban értelmezhetők a fehérterror erőszakcselekményei? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az Erőszaktörténeti Munkacsoport kutatói által szerkesztett tanulmánykötet abban a reményben, hogy az apróbb részletek feltárása a korszak egészét is új megvilágításba helyezi majd.
   

  Csatolt fájlok:

 12. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Rázsó Gyula
  A lovagkor csatái
  [​IMG]

  Kellemes stílusú hadtörténeti áttekintés Nagy Károlytól a lovagság bukásáig. Jól áttekinthető, részletes; rajzokkal, térképekkel illusztrált kötet, csatákról, hadjáratokról – haditechnikai adatokkal fűszerezve.
   

  Csatolt fájlok:

 13. imbusz

  imbusz Állandó Tag

 14. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Paksa Rudolf
  Szálasi Ferenc és a hungarizmus
  [​IMG]

  Demagóg, őrült, gazember? Népvezér, próféta, mártír? E két véglet között ingadozott Szálasi Ferenc megítélése kortársai szemében. Az utókor azonban közel sem ilyen megosztott személyét illetően, Szálasi a 20. századi magyar történelem talán legelutasítottabb alakja.
  Kötetünkben arra keressük a választ, miként vált azzá. Miért lépett egyáltalán a politika színpadára otthagyva ezzel a biztos karriert kínáló katonaságot? Milyen célok vezették? Mit gondolt és mit tett politikusként? Szálasi életútjának állomásairól számos egykori dokumentum vall, ami lehetőséget ad, hogy több, olykor lényegesen eltérő nézőpontokból vizsgálhassuk ugyanazt az eseményt.
  Könyvünkben megkíséreljük a sok esetben részrehajló – vagy éppen elfogult – kortársak írásai alapján áttekinteni Szálasi életútját: a katonáét, az ideológusét, a politikusét – gyermekkorától egészen haláláig. Végül pedig azt is bemutatjuk, miként viszonyul hozzá az utókor. A kötetet életrajzi kronológia, válogatott bibliográfia, valamint térképek teszik teljessé.
   

  Csatolt fájlok:

 15. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Volker Loos
  A templomos lovagrend története
  [​IMG]

  A legendás Templomos Lovagrend meghatározó szerepet játszott a középkor történelmében. A kétszáz éven keresztül működő rendet Hugo de Payns alapította a 12. század kezdetén. Volker Loos kitűnő könyve – a rend részletes krónikája mellett – átfogó képet nyújt a korszak eseményeiről és kiemelkedő személyiségeiről. Ennek segítségével kézzelfoghatóvá válik az a történelmi háttér, melyben a rend megszűntéig működött.

   

  Csatolt fájlok:

 16. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Carl von Clausewitz
  A háborúról
  Clausewitz Károly tábornok hátrahagyott műve
  [​IMG]
  A nagy francia forradalom, majd a napóleoni háborúk a hadviselésben új korszak beköszöntét jelentették. Elengedhetetlenné vált új általános érvényű összefüggések megállapítása és rendszerbe foglalása. Ezt a korszak kétségtelenül legjelentősebb katonai teoretikusa Carl von Clausewitz oldotta meg leginkább időtállóan. A Zrínyi Kiadónál most megjelent legújabb magyar változat egy német nyelvű Clausewitz-könyv újrafordítása és lektorált szerkesztése, mely a katonai műveltség szélesítéséhez kíván hozzájárulni.
   

  Csatolt fájlok:

 17. 88Imre

  88Imre Új tag

  Sziasztok!
  Nincs meg véletlenül valakinek
  Richard Jenkyns: A Westminster-apátság könyv?
  Köszönöm.
   
 18. imbusz

  imbusz Állandó Tag

  Henry Chadwick – G. R. Evans: A keresztény világ atlasza
  Helikon Kiadó képes atlasz sorozat

  formátum: pdf
  méret: 555 MB
  Helikon kiadó, 1993

  chadwick covers_577419.jpg
  https://mega.nz/file/MHgzXZgK#yELvjIFyn4wU0uiwnofuvxZ7W-DO_ngEJa_PrlA0CNs


  George Every: Keresztény mitológia
  Mítoszok világa sorozat

  Formátum: pdf
  151 MB
  Corvina, Budapest, 1991

  everycovers_301024.jpg
  https://mega.nz/file/VOxhVJTL#vmBuGQfrO1z4ltmNh5mWd3GZH2hxj-B0a82IH1Wm15Y


  Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába

  Formátum: pdf
  5 MB
  Osiris Kiadó, 1995

  mcgrath1111001716049.jpg
  https://mega.nz/file/QDxFXD7b#7HN9xSvn2uc8_gwPjyYx9Z5_BUfwyRnWQ4unnq9ui0s


  Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története

  Formátum: pdf
  65 MB
  Harmat-Kálvin, Budapest, 2001

  lanecovers_71410.jpg
  Nem saját, köszönet a készítőnek.
  https://mega.nz/file/ZGpkWCrK#DS5C0S8_lirNEqdp69WHbSLfeDDPiHu7c57WpmnXS8s
   
 19. Piroska49

  Piroska49 Állandó Tag

  B Szabó József
  A tatárjárás
  A mongol hódítás és Magyarország

  upload_2020-7-15_12-8-10.jpeg
   

  Csatolt fájlok:

 20. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Németh István
  A porosz mítosz
  (1226-1947)
  [​IMG]
  Poroszország egyedülálló történelmi jelenség – jóval több, mint egy európai nagyhatalom. A Hohenzollernek államát már a kortársak is mitikus képződménynek látták: legyőzhetetlen, agresszív katonai gépezetnek, amelyet a reakciós junker-osztály tart kézben, s egy megvesztegethetetlen, kegyetlenül hatékony bürokrácia kormányoz.

  A poroszok különleges veszélyességének legendája a 18. században keletkezett. A katonaságtól elbűvölt I. Frigyes Vilmos király rendkívül erős haderőt hozott létre, amelynek a monarchia érdekeit is alárendelte. A hét éves háború csataterein az utolsó és legpusztítóbb, amelyet Poroszország királya, II. Frigyes 1740-től Szilézia birtoklásáért folytatott Ausztria ellen aztán rendkívüli mértékben megnövekedett Poroszország mítosza, mivel általános vélemények szerint Berlin ezt a háborút a fölényben lévő Habsburg-francia-orosz koalíció ellenében nem nyerhette meg. De Frigyes hihetetlen szerencsével mégis megmentette trónját.

  Az idők során ez a mítosz démoni erővé nőtt: a második világháború négy győztes hatalma 1947. február 25-én bejelentette Poroszország feloszlatását, hogy riválisát végképp elintézze: a németeknek egyszer s mindenkorra fel kell hagyniuk a militarizmus szellemével, amelynek

  Poroszország a hordozója. Szerintük a béke és a biztonság csak akkor tartható fenn, ha ez az állam eltűnik. Még neve sem létezhet tovább. Figyelemre méltó esemény, hogy egy legyőzött országot intézményeivel együtt feloszlatnak, nevét eltörlik és korábbi uralkodóinak képeit elássák, mintegy a halottak feltámadását megakadályozandó.
   

  Csatolt fájlok:

Megosztás