Történelemmel kapcsolatos könyvek

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Nemeskürty István

Elfelejtett évtized​

1542-1552: Tíz esztendő magyar krónikája
1607849002903.png
Nemeskürty István a Rekviem egy hadseregért c. műve után a 16. század magyar történelméhez tér vissza.
Az Elfelejtett évtized tíz esztendő krónikája (1542-1552), azé a tíz évé, mely alatt a magyar nemességnek módja lett volna kellő összefogásra, hogy a törököt kiűzze. A Habsburg uralkodóknak nem volt érdekük az erős, egységes Magyarország helyreállása. Magyarország háta mögött kiegyeztek a törökkel, hogy németországi belháborúikat, hódításaikat zavartalanul folytathassák. Nemeskürty István könyvében a történelmi oknyomozás nagy írói lendülettel párosul. Szomorú pátoszú, de pezsdítően izgalmas zárófejezete ez a könyv a Krónika Dózsa György tetteiről és az Ez történt Mohács után lapjain megkezdett krónikának. Nemzeti történelmünk egyik elszalasztott s talán ezért elfelejtett tíz esztendejének izgalmas felderítésére vállalkozott a neves és sikeres író.
 

Csatolások

 • elfelejtett_evtized.pdf
  765.3 KB · Olvasás: 96

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Staud Géza (szerk.) · Székely György (szerk.)

A színház világtörténete I.​

1607943375430.png
A színjátszás minden nép kultúrájának szerves része a társadalmi alakulás legalacsonyabb szintjén éppen úgy, mint a civilizáció legfejlettebb fokán. Ugyanakkor valamennyi művészet közül a színház tükrözi talán legérzékletesebben egy nép és egy kor politikai, társadalmi, gazdasági és művészi törekvéseit, vagy – Shakespeare szavaival –: a színház mutatja fel magának az időnek, a század testének tulajdon alakját és lenyomatát. S mindezt azáltal tudja megtenni, hogy magába olvasztja az irodalom, a képzőművészet, a zene, a tánc, a szokás, a divat kortársi anyagát, s belőle építi fel a maga változó-mulandó művészetét.

A színház világtörténete című kétkötetes munka először kísérelte meg magyar nyelven – s az egész szakirodalomban – a színművészet fejlődésének a földkerekségre kiterjedő összefoglalását a kezdetektől napjainkig olyan formában, hogy ne csak a szakemberek, hanem minden érdeklődő számára megközelíthető és érthető legyen.
 

Csatolások

 • a_szinhaz_vilagtortenete.djvu
  23.5 MB · Olvasás: 103

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Burton C. Andrus

A nürnbergi huszonkettő​

1607947232460.png
Göring piros kalapdoboza, bőröndnyi gyógyszere. Hess irányítható memóriazavara, Keitel és Jodl vélelkedése a katonai becsületről – ez is történelem. Ha az olvasó a huszonkét embertelen háborús főbűnös „emberi” vonásai iránt érdeklődik, ez az érdeklődés természetes. Burton C. Andrus ezredes, a mondorfi kihallgatóközpont, majd a nürnbergi börtön parancsnoka azonban másfajta információkkal is szolgál. Andrus nem pszichiáter, ezért többet foglalkozik „szervezési kérdésekkel”, s amíg negyedszázaddal a nagy per után is tud újat mondani a nürnbergi huszonkettő hazugságairól, pöffeszkedésről, hamis pózairól (és ami ezek mögött bujkált: rettegésükről), könyvének lapjain leleplezi feletteseinek hanyagságát, nemtörődömségét is. Az őrszemélyzet összetételének és feladata kényességének ismeretében szinte csodálkoznunk kell, hogy a huszonkét gonosztevő közül húszan végül is elnyerték végső büntetésüket.
 

Csatolások

 • andrus_butron_c_a_nunbergi_huszonketto.pdf
  1.4 MB · Olvasás: 95

ultrabox

Állandó Tag
Állandó Tag
Staud Géza (szerk.) · Székely György (szerk.)

A színház világtörténete I.​

Csatolás megtekintése 1766548
A színjátszás minden nép kultúrájának szerves része a társadalmi alakulás legalacsonyabb szintjén éppen úgy, mint a civilizáció legfejlettebb fokán. Ugyanakkor valamennyi művészet közül a színház tükrözi talán legérzékletesebben egy nép és egy kor politikai, társadalmi, gazdasági és művészi törekvéseit, vagy – Shakespeare szavaival –: a színház mutatja fel magának az időnek, a század testének tulajdon alakját és lenyomatát. S mindezt azáltal tudja megtenni, hogy magába olvasztja az irodalom, a képzőművészet, a zene, a tánc, a szokás, a divat kortársi anyagát, s belőle építi fel a maga változó-mulandó művészetét.

A színház világtörténete című kétkötetes munka először kísérelte meg magyar nyelven – s az egész szakirodalomban – a színművészet fejlődésének a földkerekségre kiterjedő összefoglalását a kezdetektől napjainkig olyan formában, hogy ne csak a szakemberek, hanem minden érdeklődő számára megközelíthető és érthető legyen.
Tiszteletem-mikor jön a második kötet?Előre köszönjük.
 

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Debreczeni László

Egy medikus barangolásai börtönországban​

1608109533373.png
Ismét egy könyv 1956-ról?
Igen, egy keserédes, helyenként humoros emlékezés az átélt élményekre, felfűzve ama 13 felejthetetlen nap pécsi történéseire. De szó esik a forradalom előzményeiről és arról a kálváriáról, amit sok tízezer társával a szerző is végigjárt a megtorlás éveiben. Internálás, börtön, kitaszítottság az ország összes egyeteméről – az út stációi.
Debreczeni László 1934-ben született ötgyermekes családba. Édesapja gimnáziumi tanár volt. 1956-ban ötödéves orvostanhallgatóként a pécsi egyetemi ifjúság egyik vezéralakjává emelte a történelem. Ősz fejjel, szívében megbocsátással és derűvel pillant vissza ifjúságának egész életét meghatározó élményére: az 56-os forradalomra.
Ez a könyv nem történelem könyv. És mégis az: a megélt, átélt élményekből született mozaik – személyes történelem – ami hozzájárulni kíván a máig is hiányos nagy történelmi tabló és ’56 legendájának megteremtéséhez.
Nyájas olvasó, olvasd ezt a könyvet nemcsak fejjel, de szívvel is.
 

Csatolások

 • debreczeni_laszlo_egy_medikus_barangolasai_bortonorszagban.pdf
  820 KB · Olvasás: 53

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Dénes Iván Zoltán

A történelmi Magyarország eszménye​

Szekfű Gyula – a történetíró és ideológus
1608543101607.png
Szekfű Gyula Bécsben levéltáros, majd külügyi tisztviselő, Budapesten egyetemi tanár, szerkesztő és publicista, Moszkvában követ, majd Budapesten a kommunista hatalommal együttműködő közéleti méltóság volt. Számos könyvet írt, köztük olyanokat, amelyek meghatározóan formálták a konzervatív keresztény középosztály magyar történelemről alkotott képét, kollektív identitásprogramját. A monográfia feldolgozza Szekfű Gyula életrajzát és oeuvre-jét, műveit, azok kontextusát és visszhangját, a körülöttük kibontakozott vitákat. Mindezt a kontextualista eszmetörténet, a művek kulcsfogalmait elemző összehasonlító historiográfia, a hátteret megvilágító politikatörténet, politikatudomány, emlékezet- és identitáspolitika, tudomány- és művelődéstörténet, valamint a személyiség dilemmáit és döntéseit értelmezhetővé tévő pszichohistória szempontjainak együttes interdiszciplináris alkalmazásával teszi.
 

Csatolások

 • denes-ivan-zoltan-a-trtenelmi-magyarorszag-eszmeny.pdf
  3.7 MB · Olvasás: 68

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Végh András

Buda város középkori helyrajza I-II.​

1608633006056.png
A múltat vizsgáló történész, művészettörténész, régész, különféle témákat kutatva, ha Buda városát érinti, mindenképpen szembekerül a helyrajz kérdéseivel. Ez a város ugyanis története során már többször elveszítette helyrajzi hagyományait, háborúk és népességcserék révén megszakadt az életnek, a helyben lakásnak az a folyamata, amelyben családok örökítik tovább ismereteiket, intézmények működnek folyamatosan és őrzik múltjuk emlékeit. Topográfia, vagyis a szoros értelemben vett helytörténet nélkül tehát nemhogy a hétköznapok világát, a középkori várost, mint helyszínt és a benne élőket, lakókat, de a történelmet formáló nagy eseményeket sem tudjuk hol elhelyezni.

 

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Keith Laidler

A titokzatos fej​

1608724085394.png
A könyvhöz tartozó képek:http://data.hu/get/9957702/Keith_Laidler_-_A_titokzatos_fej_KEPEK.zip1307. október tizenharmadikán pénteken Szép Fülöp francia király fegyveresei Franciaország egész területén betörtek a templomosok rendházaiba, és minden templomost elfogtak. Megkínozták a lovagokat, és sokukat eretnekség vádjával máglyára küldték. A rendet feloszlatták, és Salamon Templomának Szegény Lovagjai, a legendás harcos keresztes lovagok szinte nyomtalanul eltűntek a történelemből. A lovagok egy részének azonban sikerült elmenekülnie, a rend kincseivel és irataival. Velük együtt nyoma veszett azoknak a titokzatos fejeknek vagy bálványoknak is, amelyek létezéséről az Inkvizíció jegyzőkönyvei bőségesen beszámoltak, köztük annak a templomosok által a legértékesebbnek és legfontosabbnak tartott bálványfejnek is, amelyet Baphometnek, azaz „Bölcsesség Atyjának” neveztek. Ez az érdekes részlet szolgál kiindulópontul Keith Laidler különleges történelmi időutazása számára, amelynek során a szerző végigvezet minket Európa történelmén, hogy felfedje a templomos fejek rejtélyét.
 

Csatolások

 • laidler_keith__a_titokzatos_fej.rar
  689.9 KB · Olvasás: 84

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Keith Laidler

A torinói lepel titka​

1608724290696.png
A torinói lepel titka című könyvében nem elégszik meg a relikvia eredetiségében hívóit és a középkori hamisítást kiáltok szokványos válaszaival. Korábbi, A titokzatos fej című, szintén a General Press Kiadó gondozásában megjelent munkájában a templomos lovagok bálványfe|ének, a Baphometnek az eredetét kutatta.
 

Csatolások

 • laidler_keith__a_torinoi_lepel_titka.rar
  1.5 MB · Olvasás: 91

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Tonhaizer Tibor

Egyetemes vallástörténet​

1608910219360.png
A könyv nem csupán lexikális ismeretanyagot nyújt, hanem arra törekszik, hogy főként az eszmei vonatkozásokat kiemelve nyújtson alapvető tájékoztatást a legismertebb vallási irányzatokról az ókortól napjainkig. A különböző világvallások szent irataiból összeállított szemelvénygyűjtemény segíti a tényanyagok megértését.
 

Csatolások

 • tonhaizer_tibor__egyetemes_vallastortenet.rar
  686.1 KB · Olvasás: 102

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Tonhaizer Tibor

Filozófiatörténet​

1608910350928.png
Jegyzetünkben egyszerre próbáljuk érvényesíteni a tematikai és a kronológiai szempontokat – amennyire ez lehetséges –, noha helyenként ettől az elvtől kénytelenek vagyunk eltérni. A legtöbb filozófiatörténeti összefoglalás, illetve áttekintés a különféle keleti vallási-filozófiai irányzatok (pl. hinduizmus, buddhizmus, konfucianizmus, taoizmus stb.) eszmeiségének tárgyalásával veszi kezdetét, de lévén főiskolákon a vallástörténet külön tantárgy, így ettől most eltekintettünk. Következésképpen ez a jegyzet kimondottan a nyugati filozófia kibontakozásától indul, és az antik bölcselettől a középkori, valamint az újkori filozófia ismertetésén keresztül halad napjaink eszmevilága felé.
 

Csatolások

 • tonhaizer_tibor__filozofiatortenet.rar
  469.2 KB · Olvasás: 95

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Frantisek Kubka

György király bolondja​

1608911048073.png
Egy különös sorsú, felemás szemű lovag „bámulatos kalandjairól” szól a történet, egy világi Assisi Ferencről. Neki is barátai az ég madarai, ő is beszél az állatok nyelvén, még hipnotizálni is tud, és sok furcsa meg jó tulajdonságán kívül okos és művelt is, külföldi egyetemeken szívja magába a reneszánsz, az új kor szellemét, hogy aztán kalandjai és világlátása után hazatérjen cseh földre, s elszegődjön Pogyebrádi György királyhoz – udvari bolondnak.
 

Csatolások

 • kubka_frantisek__gyorgy_kiraly_bolondja.rar
  1.8 MB · Olvasás: 72

imbusz

Állandó Tag
Állandó Tag
Rodney Hoare: A torinói lepel valódi

formátum: pdf
méret: 32 MB
Gold Book, 1998

rhcovers_257486.jpg
https://mega.nz/file/wvoGBTJK#-ZSqIcuQf7Q87WWtXprs4J_J7bg1ZdnRB0VF-l5hc9QWerner Bulst SJ: A torinói lepel és a mai tudomány

formátum: pdf
méret: 3 MB
Szent István Társulat, 1987

WBcovers_26231.jpg
https://mega.nz/file/o7xGzLiQ#4dSS9vPvOLyvTv4sIjjUAw3O0YwTFp4B40VjeI14oUcVíz László: A torinói halotti lepel és korának meghatározása

formátum: pdf
méret: 5 MB
Ecclesia Szövetkezet, 1998

VLcovers_135287.jpg
https://mega.nz/file/lzJiDJaZ#-ckvCui-l2VjysMGXfauLERdWilCUHNCa0V7Qnvzm98

A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár oldaláról.Keith Laidler: A torinói lepel titka

formátum: pdf
méret: 5 MB
General Press Kiadó, 2000

KLcovers_54670.jpg
https://mega.nz/file/kqg3iAyL#JE7s9U8SLholbbgsIHYLJZOMLsB3oRXJVQG2QsW315o

Egyezik Keresztúr feltöltésével, csak pdf formátumban, ha ezt kedveli valaki.Lynn Picknett – Clive Prince: A torinói lepel – Leonardo da Vinci legnagyobb történelmi csalása

formátum: pdf
méret: 41 MB
Gold Book, 2006

PC5fd56768ed746d7ff10d28cf6287625c_big.jpg
https://mega.nz/file/huRGBBqZ#E16SvANkU-ry9ESkJ9B8sKv0-DJ5yijMy_a_8J8Ex-Y
 
Oldal tetejére