Történelemmel kapcsolatos könyvek

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Anthony Kemp

SAS – Békeévek vad háborúi 1947–1991​

A brit elit kommandó, a Special Air Service gyarmati és antiterrorista műveletei
1610985824655.png
Az 1941-ben alapított SAS a mai napig a legmegbecsültebb és legrettegettebb elit alakulat a világ katonai közvéleménye szerint. Anthony Kemp úttörő ezredtörténete megismertet minket a csapat útjával a malájföldi és borneói dzsungelháborútól elindulva egészen a falklandi és az Öböl-háborúig.
Józanul szembesülünk a terrorizmus megjelenésével bekövetkezett változásokkal, melyek az ezredet az lRA és minden más terrorista rémévé tették, a világot viszont kevésbé biztonságos lakóhellyé. Végül, de nem utolsósorban, váratlan ajándékot is kapunk: a könyv elolvasói ezentúl valahányszor akciófilmet néznek, jókat derülhetnek. A SAS kiválasztási és kiképzési módszerei ugyanis nyilvánvalóvá teszik, hogy az alkalmasság megállapításánál nem a duzzadó izmok mérete és az agresszivitás a mérvadó, hanem a higgadt helyzetfelismerő és problémamegoldó képesség. Akit a valódi kommandókatonák élete és szolgálata érdekel, annak ajánljuk ezt a könyvet.
 

Csatolások

 • kemp_anthony__sas_-_bekeevek_vad_haborui.rar
  2.2 MB · Olvasás: 73

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Theodor Plievier

Sztálingrád​

1611039582234.png
"A leszállópályát még nem ülte meg az esti köd, két Junkers jelentkezett, szállítógépek, vadászvédelem nélkül is megérkeztek a repülőtér fölé, néhány kört írtak le, áttörték a felhőrongyokat és leszálltak.
A szanitécek munkához láttak, vagy negyven sebesültet hordtak ki, és ez, mint minden leszállásnál, jeladás volt: százával botladoztak, ahogy csak bírtak rögtön a sátrakból a repülőtérre a sebesültek.
Az első gép megállt, bár a légcsavarok tovább forogtak. A kabinajtó kinyílt és a kirakodás megkezdődött. A második gép alatt is felporzott már a hó. Harmincnyolcan figyelték ezt feszülten hordágyon fekvők – a mellükön fémlapon a nevük –, s az egyikük Steiger százados volt.
Térdig levágták a lábát. A szilánkot még nem lehetett a karjából eltávolítani. Fejsérülése veszélytelennek bizonyult. Remélhette, hogy eljut egy hazai kórházba, onnan meg Bopfingenbe, és ha műlábbal is, de birtokába veheti kis birodalmát, a füsttől fekete kürtőt, a fújtatót, az üllőt, a satut, a pörölyöket és a fúrókat…
Azután, amit átélt, olyan boldogság, hogy fel se tudta fogni. A hómezőn a légcsavaros, két hatalmas szárnyú madár, amely majd visszaszáll vele a csodás, egyszerű, természetes életbe, olyan volt, mint egy látomás. Nem hitte.
És csakugyan látomás volt.
A légvédelmi üteg már napokkal előbb megkapta a parancsot, hogy szükség esetén lőjön bele a tömegbe. A csövek vízszintesre voltak állítva, de az üteg nem tüzelt. A havon százával tolongott a takaróba, sátorlapba burkolózott ember, rongyokba bugyolált lábak csoszogtak. De mások gyorsabbak voltak a sántikáló sebesülteknél, lobogó szemű, tátott szájjal ziháló, ordító alakok törtek át rajtuk, gázolták le őket, a legázoltak már nem ordítottak, arcra buktak a hóban, aztán egy zsák bab, egy zsák csokoládé, kétszersült maradt le, pálinkás ballon zúzódott szilánkokra, kolonclábú testek vergődtek halomba, lettek lépcsővé a kabinajtó előtt, a mesebeli madár belsejébe. Magasodó lépcső, amelynek a tetején az erősek, a győztesek meggörnyedve másztak be a gépbe, az ordítozásba belesüketült őrök csapkodtak hátra puskatussal, törtek maguknak utat, dobták el a fegyvert, préselődtek be a gépbe, amelyben csak húsz embernek lett volna hely, és amelyből a magával hozott élelmet se maradt idő teljesen kirakni. A pilótának nem volt más választása – már ereszkedett a köd lefelé- : befurakodott a helyére, felpörgette a légcsavarokat. A hó porzott, a motorok dörögtek, a visszazuhanók felüvöltöttek. a kabinajtó még nyitva, karok, lábak az ajtóban: a túlterhelt gép kétszer zökkent vissza a földre, aztán nehézkesen fölszállt.
Mögötte a másik. Ez átgördült a visszazuhantakon és a sebesülteken. Többen meghaltak, köztük Steiger. Ő nem rögtön: még fölemelte a fejét, még látta ellebegni a nagy madarat, lehullani róla a sötét emberfürtöket, látta a havon maradtakat is…"
 

Csatolások

 • plievier_theodor__sztalingrad.rar
  487.1 KB · Olvasás: 69

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Matthew Hughes · Chris Mann

A T-34-es közepes harckocsi​

1611319037073.png
Nemcsak a második világháború, de a tankok történetének is egyik kiemelkedő típusa volt a T-34-es. Félelmetes hírét nemcsak annak köszönhette, hogy rengeteget gyártottak belőle, így „elfogyhatatlannak” bizonyult a fronton, hanem annak is, hogy kiválóan egyesítette a mozgékonyságot a tűzerővel. A fotókkal gazdagon illusztrált kötet a legapróbb részletéig megismerteti az olvasót a közepes harckocsik e legendás képviselőjével.
 

Csatolások

 • hughes_matthew__a_t-34-es_kozepes_harckocsi.rar
  3.9 MB · Olvasás: 62

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Dzsalál ad-Dín Rúmi

Rúmi örök jótanácsai​

1611389947604.png
Dzsalál ad-Din Rúmi (1207 – 1273) a legnagyobb szúfi filozófusnak és költőnek tartott mester, kinek tiszteletére a kerengő dervisek rendjét alapították, tanításait rövid történetekben, versekben örökítette meg és adta tovább. Rúmi a tolerancia, a türelem legnagyobb filozófusa, és a szúfizmus legnagyobb filozófusa. Egyik legjobb ismerője, Arthur John Arberry szerint Rúmi mintegy 700 évvel ezelőtt káosztól mentette meg a világot, és ma művei fogják Európát megmenteni. Írásai bár rövidek, elgondolkodtatók. Évszázados, sőt, évezredes gondolatok emberről, hitről, szerelemről, az élet értelméről, helyünkről a világban, és a világ helyéről bennünk. S bár Rúmi hite az iszlámra alapszik, tanítása egyetemes. Ez a gyűjtemény válogatás Rúmi gondolataiból, amolyan aforizma-gyűjtemény, melyből minden válságra és élethelyzetre lehet megfelelő tanítást, tanácsot meríteni, ami elgondolkodtat és megmutatja a válságból kivezető utat. A kötetet Rúmi jótanácsai mellett életrajza és a szúfi filozófia rövid ismertetése teszi teljessé.
 

Csatolások

 • rumi_dzsalal_ad-din__rumi_orok_jotanacsai.rar
  146.4 KB · Olvasás: 78

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Bánó Attila

55 meghökkentő eset a magyar történelemből​

1611654191816.png
A kötet 55 fejezete meglepő esetek elbeszélésével gyarapítja történelmi ismereteinket. Bemutatja többek között a 907-es pozsonyi csatát, amelynek győztes megvívása jelentősen megerősítette helyünket a Kárpát-medencében. Kiderül, hogy miért volt valódi parasztfelkelés a Budai Nagy Antal vezette 1437-es megmozdulás, s miért nem volt az az 1514-es Dózsa-féle parasztháború.
Választ kapunk a következő kérdésekre is: I. Miksa király koronázási ünnepségén miként mentette meg gróf Zrínyi Miklós az új király életét, és milyen viszonzást kapott 1566-ban Szigetvárnál? Miért börtönöztette be Dobó Istvánt, Eger várának hős védőjét élete vége felé az uralkodó? Ki és miért akart merényletet elkövetni az 184849-es szabadságharc leverése után néhány évvel a fiatal Ferenc József császár ellen a bécsi Burgban?
Meghökkentő történetek, amelyek újragondolásra biztatnak.
 

Csatolások

 • bano_attila__55_meghokkento_eset.rar
  541.1 KB · Olvasás: 136

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
John Malone

Ezredvégi jövendölések​

1611733788095.png

John Malone könyvében az elmúlt másfél évszázad jóslatait áttekintve egyúttal megkísérli a mögöttünk hagyott évszázad történetének feltárását is. S legyenek bár helyesek, vagy bizonyuljanak utólag tévesnek, ezek az eszmefuttatások betekintést engednek abba, hogy mi vár ránk a 21. században.
 

Csatolások

 • malone_john__ezredvegi_jovendolesek.rar
  244.9 KB · Olvasás: 55

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Hatos Pál

Szabadkőművesből református püspök​

1611734006533.png
Ravasz László (1882-1975) a láthatatlan református pantheon egyik legfontosabb alakja. A 20. századi református egyház Erdélyből jött karizmatikus püspöke, lenyűgöző szónok és író, a modern magyar protestantizmus nagy hatású közéleti személyisége. Ugyanakkor egyike a két világháború közötti zsidóellenesség ideológiai megalapozóinak. A róla szóló emlékezések vagy a szenvedélyes dicsőítés, vagy a vádirat műfaját követik. Akárcsak katolikus kortársai, Prohászka Ottokár vagy Mindszenty József esetében. A Horthy-rendszerhez ezer szállal kötődő egyházi vezető vagy karizmatikus püspök, rendkívüli szellemi tekintély vagy az egyházi antiszemitizmus egyik fő ideológusa, kivételes érzékenységű retorikus vagy az irodalmár jelmezébe bújt konzervatív erkölcscsősz? Az azonosuláshoz választani szükséges, a történeti megértés viszont kiteheti az ést is az ellentmondások közé.
Élete is tele van izgalmas tényekkel, valaha szabadkőműves volt, később Horthy Miklósért rajongott. Megszavazta a zsidótörvényeket, de 1944-ben aktívan közreműködött az embermentésben. Később pedig, az 56-os forradalom hatására, még a szocializmust is elfogadta volna a marxizmus és a szovjet elnyomás nélkül. Az izgalmas és ellentmondásos életmű áttekintése arra figyelmeztet, vallás és a politika összefüggései a 20. században is döntő hatással voltak a magyar társadalom fejlődésére.
Ravasz László elsősorban egy hang. Rádióhallgatók százezreinek volt a magyar református egyház megszemélyesítője a két világháború közötti időszakban. Kicsit kenetes, de dallamos hang volt az övé, ugyanakkor tisztán és érthetően csengő.

HATOS PÁL az a történész, aki nemcsak már-már divatjamúltan széles műveltségénél és kétségbevonhatatlan elemző tehetségénél fogva alkalmas az összetett ravaszi életpálya bemutatására, hanem azért is, mert mindezt olyan nyelven teszi, amelynek révén sokak számára válik áttekinthetővé a teljes életmű.Ablonczy Balázs
 

Csatolások

 • hatos_pal__szabadkomuvesbol_reformatus_puspok.rar
  703 KB · Olvasás: 66

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Benkő László

A pozsonyi csata​

Az első honvédő háború…
1611735847567.png
Ahogy az Árpád nagyfejedelem vezette törzsi szövetség a Kárpát-medencét birtokba vette, rögtön gondoskodni kellett annak védelméről, elsősorban a velük nyugati irányból határos keresztény frankok ellenséges magatartása miatt…
A nyugati kereszténység kezdettől kártékony, pogány nemzetet látott a magyarságban, kisebb hányada dicső hőstettnek vélte volna, ha a magyarokat kereszténnyé tehetik, mások azonban a maradéktalan kiirtásukban látták az egyedüli megoldást…
A frank gyermek király, Lajos, aki hallgatva a főpapságra, beleegyezett abba, hogy Kr. u. 907 nyarán, három oszlopban óriási hadsereg induljon a magyarok földjére, hogy egyszer s mindenkorra letöröljék őket a föld színéről… A gyermek király dekrétumot adott ki, amelynek legfontosabb kitétele egyben a hadjárat legfőbb célja: „Ugros eliminandos esse!” –, azaz: „ A magyarok megsemmisítendők!”

Árpád nagyfejedelemnek egyetlen választása maradt: ha felveszi a kesztyűt…

Ismerje meg Ön is, miként készült már fel évekkel a támadás előtt, az első nyugtalanító hírektől kezdve a törzsszövetség a nagy háborúra! Hogyan állította maga mellé Árpád nagyfejedelem az itt lakó rokon avarokat, a szlávokat és más töredékeket, miként képezte és szervezte őket ütőképes hadakba, és hogyan teremtették meg ennek anyagi hátterét?
A POZSONYI CSATA ízig-vérig olyan fordulatos, monumentális történelmi kalandregény, amely plasztikusan tárja az Olvasó elé a korabeli történéseket, bemutatja a magyar pusztai harcmodort, a fegyverzetet és megmutatja azt a maga nemében világviszonylatban is különleges taktikai érzékkel megvívott, hősies csatát, amelynek következtében a XI. század első harmadáig nem mert nyugati sereg a magyarok földjére támadni…
A 907-es pozsonyi csata hiteles információk szerint az USA katonai tanintézeteiben – a történelem más nagy csatáihoz hasonlóan – hadtörténeti témakörben konzultációs anyagként szerepel.
 

Csatolások

 • benko_laszlo__a_pozsonyi_csata.rar
  715.5 KB · Olvasás: 103

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Tamási Izabella (szerk.)

Mítoszok és legendák​

1611736675959.png
„A történelem nem dátumok, helynevek, háborúk halmaza. Az emberekről szól, akik kitöltik közöttük a tereket” – írja Jodi Lynn Picoult egyik regényében. Ez a gondolat akár hitvallása is lehetne azon szerzőknek, akik novelláikban igyekeznek elmesélni, milyen lehetett egy-egy életsors a ma már történelmi események idején.

Tizenöt szerző novellája található az antológiában, melyben az ókortól egészen a közelmúltig olvashatunk elbeszéléseket. Az írók sajátos eszközeikkel, szórakoztatva mutatják be az egyes történelmi események okát, célját, azt, hogy hogyan befolyásolja az emberek életét a nagypolitika, és milyen hatással van ez a jelenünkre és jövőnkre.
Bán Mór ajánlójával.
 

Csatolások

 • tamasi_izabella__mitoszok_es_legendak.rar
  388 KB · Olvasás: 89

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Bárándy Gergely

Velence fénykora​

A Velencei Köztársaság államberendezkedésének kialakulása és kora
1611737148924.png
„E könyv a politikai hatalom velencei kiépüléséről szól. Arról beszél intézmények sorát elemezve, hogyan teremtődik spontán módon, tervezetlenül, szinte természet adta módon családi, provinciális közösségekből államhatalom. A velenceiek előképe természetesen a köztársasági Róma. De Velencében a jog szült államot, s csak azután az állam jogot. A szokásjog határozta meg, hogy kik s milyen feltételek között választhatnak dózsét, és a patrícius demokrácia szabályrendjére épült az állami rendszer. Ebben az államban viszonylagos és kényes egyensúlyban éltek egymás mellett kereskedő, hajós és bankár nagycsaládok, megosztva és elválasztva a törvényhozói, a kormányzati és az igazságszolgáltatási feladatokat, intézményeket. Az ezredfordulós Velence fokról fokra olyan történeti rangra emelkedik, ahol nem átveszik és követik a história ritmusát, hanem ahonnan ezt az ütemet diktálják. Velence közvetítőből, követőből az 1300-as évek végére minta lesz. Felér a csúcsra.” – Lengyel László előszavából Dr. Bárándy Gergely végzettsége jogász. Mint ügyvédjelölt a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodában, mint tanársegéd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Büntetőjogi Tanszékén dolgozik. Munkáján kívül a középkori történelem, azon belül is a Velencei Köztársaság áll érdeklődése középpontjában
 

Csatolások

 • barandy_gergely__velence_fenykora.rar
  1.4 MB · Olvasás: 74

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Robert Moore

Kurszk​

Az atomtengeralattjáró tragédiájának története
1611737617830.png
2000. augusztus 12-én, szombaton 11 óra 30 perckor két hatalmas robbanás rázta meg a Barents-tenger sekély vizét. Az Északi Flotta büszkeségeként és a világ legnagyobb harci tengeralattjárójaként ismert Kurszk elkezdett süllyedni a tengerfenék felé.

Robert Moore, a díjnyertes újságíró minden részletre kiterjedő alapossággal tárja fel a katasztrófa történetét: könyve írásakor magas rangú orosz katonáktól szerzett exkluzív információkat, és bejárása volt a Kurszk szigorúan őrzött tengeralattjáró-bázisára. Betekintést nyújtva a nyilvánosságtól elzárt világba, ahol a hidegháború még mindig nem ért véget, a szerző feltérképezi a tragédia katonai és politikai hátterét.

Mindenekelőtt azonban a szárazföldön veszteglő családtagok, a brit, norvég és orosz mentőalakulatok és a tengeralattjáró legénységének vérfagyasztó történetét meséli el: a Kurszk hátsó rekeszeibe szorult tengerészekét, akik a perceket számolva vártak megmentőikre, miközben a világ nagy része elborzadva figyelte az életükért folytatott küzdelmüket.
 

Csatolások

 • moore_robert__kurszk.rar
  850.3 KB · Olvasás: 59

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
R. H. C. Davis

A normannok​

1611755204905.png
A normannok históriája Európa régmúltjának egyik legnagyszerűbb és leghatásosabb történeteként maradt fenn. 1066-ban, a hastingsi csatában egyetlen véres nap alatt győzedelmeskedő normannok a brit szigeten új királyi dinasztiát, arisztokráciát, egyházat, új művészetet, építészetet és nyelvet honosítottak meg. Itáliában a kezdeten nincstelen normann kereskedők kicsiny csoportjai gazdag, népes és stratégiailag fontos területeket nyertek el, továbbá a latin, görög és az arab civilizáció elemeit ötvöző kultúrát virágoztattak fel. Amióta csak történészeink a normannok vívmányainak dicséretét kezdték zengeni, a legszélesebb körben elfogadottá vált az a feltételezés, hogy hőstetteiket egységes terv szerint, az önálló normann faj kiválóságának köszönhetően vitték végbe. Davis lenyűgöző históriai nyomozómunkája a feltételezés mögötti mítoszt kutatja. Bemutatja, hogy születik történelem aranyszájú krónikások szavai nyomán, illetve hogyan befolyásolja az emberek életét és az események menetét a közkeletű mítosz.
 

Csatolások

 • r._h._c._davis__a_normannok.rar
  1.1 MB · Olvasás: 85

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Tim Weiner

Az FBI története​

Ellenség az egész világ
1611761165988.png
Az Ellenség az egész világ az FBI titkos hírszerző műveleteinek első hiteles története olyan szerző tollából, aki a Pentagonról és a CIA-ról írt munkája elismeréseképpen elnyerte a Pulitzer-díjat és az Országos Könyvkiadói Díjat.

Ha az FBI-ra gondolunk, Amerika rendőrsége jut eszünkbe. Az iroda első és legfontosabb missziója azonban a titkos hírszerzés. Az Ellenség az egész világ annak a története, hogyan használták az elnökök az FBI-t politikai hadviselésre, és miképpen vált a hivatal az Egyesült Államok leghatalmasabb titkosszolgálatává.

Ebben a könyvben Amerika terror ellen vívott százéves háborújának titkos története elevenedik meg. E hosszú küzdelem során az FBI harcolt terroristák, kémek és bárki ellen, akit felforgatónak ítélt – sőt időnként amerikai elnökök ellen is. Az FBI titkos hírszerzési és megfigyelési technikái állandó kötélhúzást eredményeztek a nemzetbiztonság és a polgári szabadságjogok között. Olyan feszültség ez, amely a végletekig feszíti egy szabad köztársaság érzékeny szövetét.

Tim Weiner a titkos hírszerzésről és a nemzetbiztonságról szóló tudósításaiért és írásaiért Pulitzer-díjat kapott. A The New York Times újságírójaként feldolgozta a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) történetét, és foglalkozott a terrorizmus problémájával Afganisztánban, Pakisztánban, Szudánban, és más országokban. Az Ellenség az egész világ a negyedik könyve. Jelenleg az amerikai hadsereg történetének megírásán dolgozik.
 

Csatolások

 • weiner_tim__az_fbi_tortenete.rar
  1.1 MB · Olvasás: 83

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Németh István (szerk.)

20. századi egyetemes történet I. – Európa​

1611827748226.png
Az első kötet először kínálja magyarul Európa 20. századi történetének szintézisét. A legfontosabb csomópontok: az első világháború, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, Európa nemzetközi rendszere, egyes térségeinek fejlődése a két világháború között, a második világháború, Európa megosztása s nemzetközi kapcsolata és újjászervezése az 1990-es években. Az európai országok története mellett a kötet vezérfonalát az Európa-gondolat és megvalósulása, illetve a nemzetközi kapcsolatok alkotják.
 

Csatolások

 • 20-szazadi-egyetemes-trtenet-i-europa-nemeth-istva.pdf
  5.3 MB · Olvasás: 129

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Németh István (szerk.)

20. századi egyetemes történet II. – Európán kívüli országok​

1611827895637.png
A második kötet – magyarul szintén először – az Európán kívüli országok 20. századi történetét tárgyalja. Amerika, Ausztrália és Új-Zéland, Ázsia, Afrika, a Közel- és Közép-Kelet s Délkelet Ázsia történelmének fejleményeit a legismertebb hazai történészek írták meg. Izgalmas elemzéseik nyomán kirajzolódnak az egyes térségeket és sorsunkat meghatározó nagyhatalmi politika tendenciái, mozgatóerői és személyiségei. Külön fejezetben ismerkedhetünk meg a nemzetközi kapcsolatok 1945–2000 közötti történetével, valamint a 21. század elejének világjelenségeivel és problémáival. A kötet naprakészségét jelzi, hogy tematikája a 2001. szeptember 11. utáni új világrend elemzésével zárul.
 

Csatolások

 • 20-szazadi-egyetemes-trtenet-ii-europan-kivli-orsz.pdf
  3.8 MB · Olvasás: 117

Görög Kinga

Állandó Tag
Állandó Tag
Nagyon kíváncsi lennék George Gay: Sole Survivor (avagy George H. Gay - Sole Survivor: Torpedo Squadron Eight - Battle of Midway) könyvére, köszönöm, ha megosztod!
 

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Pilch Jenő (szerk.)

A világháború története​

1611849240070.png 1611849279037.png
Végre magyar nyelven is napvilágot lát egy olyan, könnyed modorban írt könyv, amely a művelt magyar közönség igen széles rétegét bár csak nagy vonásokban is, de az eddig megjelent forrásmunkák és értekezések figyelembevétele mellett tárgyilagosan tájékoztatja azokról a véres, rettenetes fáradalmakkal és áldozatokkal teli eseményekről, amelyekből a magyar nemzet ragyogó felsőbbséggel vette ki a maga részét. Kétségtelenül hézagot pótol e mű, mert a magyar könyvpiacon még nem jelent meg oly könyv, amely a Marne-csatáról, a tannenbergi diadalról, a kraszniki, komarovi, lembergi és kárpáti nagy csatákról, a gorlicei áttörésről és ennek messzeható további hadműveleteiről, a Doberdón lezajlott dicsőséges harcokról, az oláhok elleni tüneményes gyorsaságú hadműveletekről, a haditengerészetek működéséről, a légi erők harcairól, a Dardanellák csodálatos védelmezéséről, a karfreiti vagy a 12. isonzói csata fényes sikeréről stb.-ről tömör előadásban általános tájékoztatást nyújtana.
 

Csatolások

 • a-vilaghaboru-tortenete.pdf
  5.9 MB · Olvasás: 92

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Olivier Guez

Josef Mengele eltűnése​

1611909014910.png
1949: Josef Mengele megérkezik Argentínába.

Az egykori auschwitzi szörnyeteg orvos azt hiszi, különböző álneveken új életet kezdhet Buenos

Airesben. Peron Argentínája befogadó, mindenki el akarja felejteni a nácik rémtetteit.

A hajsza azonban folytatódik, az SS orvosnak menekülnie kell, először Paraguayba, majd Brazíliába.
Álruhában vándorol rejtekhelyről rejtekhelyre, emészti a félelem, örökre elfelejtheti a nyugalmat…

míg csak 1979-ben egy strandon utol nem éri a titokzatos halál.
Hogyan tudott az egykori SS orvos harminc éven át mindig kicsúszni a hálóból? A Josef Mengele

eltűnése alámerülés az árnyak legmélyére.

Egykori nácik, Moszad ügynökök, bűnös asszonyok és operettdiktátorok népesítik be a fanatizmus, a reálpolitika, a pénz és a nagyravágyás uralta világot.
Ebben az igaz tényeken alapuló regényben tanúi lehetünk Josef Mengele háború utáni vándorlásainak, dél-amerikai pokoljárásának,és feltárul a náci Németország megannyi titka is.
Elgondolkodtató, megrázó olvasmány, alapmű.
 

Csatolások

 • guez_olivier__josef_mengele_eltunese.rar
  215.8 KB · Olvasás: 85

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Michael Wood

A sötét középkor​

1611911375076.png
A modern Nagy-Britanniát egykori bevándorlók leszármazottai lakják. Az angol és a brit identitás pontos eredetét még ma is heves viták övezik. A gazdag, rejtélyes történelmi örökség felé világszerte érdeklődéssel fordulnak a történelem szerelmesei. Michael Wood lebilincselő könyve is e témakörrel foglalkozik: az angol állam születését és a korai középkor történelmi eseményeit vizsgálja. Mintegy ezer esztendő történetét öleli fel, s a különféle megszálló népek hatására bekövetkezett átalakulást helyezi a középpontba.
 

Csatolások

 • wood_michael__a_sotet_kozepkor.rar
  705.5 KB · Olvasás: 92
Oldal tetejére