Történelemmel kapcsolatos könyvek

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Lord Russell

A bushido lovagjai​

A japánok által elkövetett háborús bűnök rövid története
1622468680314.png
1931 és 1945 között japán csapatok pusztították végig a leigázott területeket. Civileket végeztek ki, városokat fosztottak ki, foglyokat mészároltak le, foglyaikat és a helyi lakosságot kegyetlenül kizsákmányolták. Körültekintően összeállított munkájában a szerző feltérképezi a pusztítás e szisztematikusan kiépített szörnyű rendszerét, objektív vizsgálatnak veti alá az egyének által elkövetett bűnöket, és részletesen kitér azon okokra is, melyek Japánnak az elfogadott emberi jogokat semmibe vevő példa nélküli rémtettei mögött rejlettek. A szerző olyan becstelen gaztetteket is górcső alá vesz, mint pl. a napi 10000 fogoly kivégzése Auschwitzban.
 

Csatolások

 • russell_lord__a_bushido_lovagjai.epub
  349 KB · Olvasás: 82

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Dániel Anna

István király útja​

1622960175151.png
Esztergom várának külső udvarában semmi változás sem látszott. Nyugalomban, békésen folyt minden a maga rendjén. Az emberek pontosan végzik munkájukat, – merthogy így parancsolta a beteg Géza fejedelem felesége, Sarolta nagyasszony. A fejedelem betegségéről is csak halkan, lopva beszélnek. Mindenki végezze munkáját, – így szól a parancs. A hiábavaló szószaporítást soha nem szerették a várban. Magyar embernek nem is természete, idegen meg hamar leszokik róla. De a látszólagos nyugalom csak nagy viharokat megelőző csend. Nincs olyan egyszerű közembere a várnak, aki ne sejtené, hogy Géza úrnak, Árpád vezér dédunokájának napjai meg vannak számolva. A várudvaron most megy át Anasztáziusz, a német püspök. Lehajtott fejjel egyenest a belső kapu felé tat. A kapu kinyílik előtte. Két katona áll őrt a kapu előtt. Mind a ketten a pap után néznek. Köszönnek. Az öregebbik homlokához emeli kezét, a fiatalabbik még meg is hajlik mélyen. Az idősebbik katona, Jutacs, előbb óvatosan körülnéz, nincs-e a közelben valaki, aztán halkan mondja fiatal társának: – Te Sebő. Jó lenne, ha István úr idejében megérkeznék Erdélyből… – Nem is tudom, miért kellett most olyan hosszú útra indulnia? – A fejedelemasszony kívánsága volt, hogy István úr az Erdélyi tartományba menjen az ő testvéröccsének, Gyulának látogatására. De azóta már vissza is jöhetett volna.
 

Csatolások

 • daniel_anna__istvan_kiraly_utja.epub
  211.9 KB · Olvasás: 66

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Raffay Ernő

Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal…​

1622962389274.png
A trianoni békeszerződés nyomán Magyarország nemcsak területének kétharmadát, nemcsak gazdasági életképességét, s magyarjainak millióit vesztette el, de kettétörte és a továbbiakban szinte lehetetlenné tette a nemzeti fejlődésnek akkor már több évszázados folyamatát is. Hiába hangoztatták a nemzet legjobbjai háromnegyed évszázadon át, hogy túl a tépelődéseken végre új hazát kell építeni, igazán cselekvővé sohasem ért, sohasem érhetett a szándék. Trianon súlyos titokként, a végzetes katasztrófák félelmetes súlyával nehezedett a nemzetre. Raffai Ernő a titok föloldására vállalkozott, amikor egykorú hiteles források alapján nyomon követi könyvében az eseményeket. A történész az 1920 junius 4-én aláírt békeszerződést az „erőszak békéjé”-nek tekinti, olyan nagyhatalmi döntésnek, amely nyomán Magyarország történelme a világ legméltánytalanabb csapását volt kénytelen elszenvedni
 

Csatolások

 • raffay_erno__trianon_titkai_avagy_hogyan_bantak_el_orszagunkkal__.epub
  1.5 MB · Olvasás: 98

H-111

Állandó Tag
Állandó Tag
Raffay Ernő

Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal…​

Csatolás megtekintése 1798858
A trianoni békeszerződés nyomán Magyarország nemcsak területének kétharmadát, nemcsak gazdasági életképességét, s magyarjainak millióit vesztette el, de kettétörte és a továbbiakban szinte lehetetlenné tette a nemzeti fejlődésnek akkor már több évszázados folyamatát is. Hiába hangoztatták a nemzet legjobbjai háromnegyed évszázadon át, hogy túl a tépelődéseken végre új hazát kell építeni, igazán cselekvővé sohasem ért, sohasem érhetett a szándék. Trianon súlyos titokként, a végzetes katasztrófák félelmetes súlyával nehezedett a nemzetre. Raffai Ernő a titok föloldására vállalkozott, amikor egykorú hiteles források alapján nyomon követi könyvében az eseményeket. A történész az 1920 junius 4-én aláírt békeszerződést az „erőszak békéjé”-nek tekinti, olyan nagyhatalmi döntésnek, amely nyomán Magyarország történelme a világ legméltánytalanabb csapását volt kénytelen elszenvedni


Köszönet!

Van még valami hasonló Raffaytól? Megköszönném...
 

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Brett Velicovich · Christopher S. Stewart

Drónharcos​

Egy elitkatona beszámolója a 21. század legmodernebb terrorelhárító gépéről
2018
1623156830948.png
Vajon veszélyes gyilkosok vagy szelíd madarak? Brett Velicovich csaknem egy évtizeden át központi szerepet játszott az új típusú hadviselésben: pilóta nélküli légi járműveket, drónokat használt arra, hogy levadássza a világ legveszélyesebb terroristáit. Elit harcosként célpontokat választhatott, halálos ítéleteket hozhatott, miközben összehangolt együttműködést folytatott a teljes amerikai hírszerzéssel – kémekkel, elemzőkkel, informátorokkal –, hogy a segítségükkel kivonhassa a forgalomból az al-Káida és az ISIS magas rangú tagjait. Ebben a kivételes könyvben, melynek megírásában az elismert újságíró, Christopher S. Stewart is segítette, Velicovich plasztikus részletességgel eleveníti fel akciófilmbe illő bevetéseit és szigorúan titkos küldetéseit, amelyeknek köszönhetően számtalan ártatlan civil életét mentette meg – a legveszélyesebb háborús gócpontokban éppúgy, mint Amerika biztonságosnak hitt nagyvárosaiban. De vajon milyen jövőt hoznak a drónok? Talán lesz olyan korszak, amikor folyamatosan a fejünk fölé kell néznünk, ha életben akarunk maradni?
 

Csatolások

 • velicovich_brett__dronharcos.epub
  310.2 KB · Olvasás: 62

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Pat Barker

Felépülés​

1623158992579.png
1917 nyarán három angol költő is megfordult Craiglockhartban, a hadsereg idegszanatóriumában Edinburgh mellett. Közülük Robert Graves a legismertebb Magyarországon, de a másik kettő sem kevésbé nagy név az irodalomtörténetben: ma Wilfred Owen számít az első világháborús költőnemzedék legnagyobbjának, de Siegfried Sassoon sem csak arról nevezetes, hogy Owent felfedezte és halála után kiadatta verseit.
Sassoon a háborúban nemcsak költői hangjára talált rá, de ki is tűntette magát, ezért is keltett meghökkenést 1917 júliusában közzétett Nyilatkozata, melyben tiltakozott az értelmetlen és jogtalan mészárlássá fajuló háború folytatása ellen. Robert Gravestől is értesülünk az esetről hazájával szakító híres, magyarul is megjelent memoárja, az Isten hozzád. Anglia lapjain. Huszonkét éves fővel nem nézhette tétlenül, hogy barátja a vesztébe rohan, s a háta mögött kijárta Sassonnak, hogy börtőn helyett W. H. Rivers, a híres ideggyógyász (és kultúrantropológus) gyógykezelje Craiglockhartban. Rivers lelkiismereti gondja sem csekélység: mint orvosnak a gyógyítás a kötelessége, a teljes gyógyulás azonban azt jelenti: a páciens visszamehet a frontra harcolni és – könnyen lehet – meghalni. Orvos és betegek naponta konzultálnak, és e beszélgetésekből még nagyobb erővel kerekedik ki a háború minden borzalma, mintha a lövészárokban látnánk hőseinket. Sassoont elkeserítette Nyilatkozatának visszhangtalansága, de hogy mégsem maradt hatástalan, ez a regény is bizonyítja: trilógia kezdődik vele, valóság és oknyomozó képzelet külőnös elegye, melyért 1995-ben Booker-díjat kapott az 1943-ban született angol írónő, és amelyről a hadi témában igazán autentikus szerző, Joseph Heller azt nyilatkozta, hogy az első világháborúról jobb művet nem olvasott.
 

Csatolások

 • barker_pat__felepules.epub
  566.7 KB · Olvasás: 43

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Sebastian Haffner

A Német Birodalom hét főbűne az első világháborúban​

1623159582901.png
Sebastian Haffner, remek történelmi esszék jól ismert szerzője – Megjegyzések Hitlerhez, Churchill, Egy német története, Az elárult forradalom – hét főbűnt ír a vilmosi birodalom számlájára, úgymint: 1. letérés a bismarcki politika útjáról, 2. a Schlieffen-terv, 3. 1916-ban: a békekötés elmulasztása, 4. a korlátlan tengeralattjáró-háború, 5. Oroszország bolsevizálása, 6. a kétfrontos háború folytatása Breszt-Litovszk után, 7. a vereség kezelése a végjátékban. Mindezekkel a bűnökkel csak a híres történész vita szembesítette az NSZK társadalmát, fél évszázaddal a világháború kitörése után. Maga Haffner később így írt tanulmányáról, mely 1964-ben jelent meg először: „A hatvanas években, különösen az évtized elején mindenekelőtt az első világháborúról szóló, úgynevezett Fischer-vita foglalkoztatta a német történészeket. A vitát Fritz Fischer Kísérlet a világuralom megragadására című munkája indította el, egy monumentális vádirat, amely a német háborús célok politikáját veszi górcső alá. Ezt a szerző Az illúziók háborúja című műve követte, amely ugyanilyen súlyos vádakkal illeti a háború előtti német politikát… A vita eredményeképpen teljesen más, sokkal távolságtartóbb kép alakult ki a Német Birodalom első világháborús szerepéről. A polémia összefoglalásának Peter Kielmannsegg Németország és az első világháború című műve tekinthető, amely 1968-ban jelent meg. Büszke vagyok rá, hogy jelen, rövidre fogott, inkább zsurnalisztikai, mint szaktörténészi próbálkozásomat, amelyben megkíséreltem a Fischer-vita eredményeit a saját értelmezésem szerint összefoglalni és a szélesebb olvasóközönséggel megismertetni, Kielmannsegg négy évvel később kiadott, nagy műve inkább igazolja, mint cáfolja.”
 

Csatolások

 • haffner_sebastian__a_nemet_birodalom.epub
  148.7 KB · Olvasás: 82

imbusz

Állandó Tag
Állandó Tag
Dr. Richard Holmes: Csaták
Szemtanú sorozat

formátum: pdf
méret: 102 MB
Park Könyvkiadó, 1997

cs1_3096919.jpg
https://mega.nz/file/JnZgBJBJ#MdHnAoOSJDCchuop8OMTGHlqmRhr5ut4B1rlKPqXmzgAnthony Livesey: Nagy hadvezérek, nagy csaták

formátum: pdf
méret: 502 MB
Gabo, 2000

cs2_90374_3.jpg
https://mega.nz/file/1jAXBCQD#9XaFtKOuZBOXyJN7N54MtE09Lf9LgCydmmcVA5Z37EMJeremy Black: Hetven döntő csata
Az ókortól napjainkig

formátum: pdf
méret: 506 MB
Athenaeum, 2006

cs3_681976_4.jpg
https://mega.nz/file/pWwjxYSY#8t7nJ6UTXwdQfK-TcVAKGNY4dxWA9TxdA5g8ApVRFOIJohn Macdonald: A II. világháború nagy csatái

formátum: pdf
méret: 471 MB
Gabo, 1995

cs4_12683783.jpg
https://mega.nz/file/YsJDCYyJ#4aR5p6HT3ji7VGKT7IlbkVZhsCzWdQyQv4DNCqv9T5IGeoffrey Regan: Döntő csaták

formátum: pdf
méret: 260 MB
Panem-Grafo, 1993

cs5_12590763.jpg
https://mega.nz/file/QhIRgaLY#hQ5o-GLCpVXSQuk4QzTUxRjtQkD8lHU0rIXmXLadpcUKertész István: Ókori hősök, ókori csaták

formátum: pdf
méret: 27 MB
Tankönyvkiadó, 1987

cs6_577372.jpg
https://mega.nz/file/9pJizDia#PWmFCJr7NumNNVZYCbVeqTHd2JxOKNBkc0T5gEkwj8AJohn Warry: A klasszikus világ hadművészete

formátum: pdf
méret: 194 MB
Gemini Budapest Kiadó, 1995

cs7_122317.jpg
https://mega.nz/file/BkBm1ZCY#kgxcu6Y0lw6hBNypQLw_cy0BYF7yEWYjXCBqptJXX9Y
 

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Andrew Roberts

Churchill: Kéz a kézben a sorssal​

1624008515690.png
A nyugati civilizáció elszánt védelmezője, korszakos jelentőségű államférfi, vagy háborús bűnös, holokauszt-tagadó diktátor? Winston Churchill életéről immár több mint 1000 könyv született, ám mértékadó kritikusok szerint a napjaink legelismertebb brit történészei között számon tartott Andrew Roberts műve a legjobb választás, ha meg akarunk ismerkedni a 20. századi történelem egyik mitikus alakjával. A Churchill karakterét és korszakát hosszú évtizedeken át tanulmányozó Roberts könyve több kimerítő részletességű adathalmaznál és korábban nem ismert történelmi dokumentumok bemutatásánál: a szerző a rendkívül sokoldalú brit politikus egyéniségére koncentrál, aki mindig tovább tudott lépni, újra és újra felépítette önmagát.

Az ő olvasatában Churchill egyszerre angol és amerikai, előkelő származású és demokrata, hazárdőr, katona, álmodozó, művész, nagydumás, pillangókedvelő, újságíró, forgatókönyvíró, regényíró, bölcs és nyámnyila.

Churchill hosszú élete során a legnagyobb mélységeket és magasságokat járta meg. Ide-oda ugrált a Konzervatív és a Liberális Párt között, hol nyert, hol veszített. Hozott ma is elismert és kárhoztatott döntéseket. Sokszínű katonai és politikusi pályája mellett haditudósító és termékeny író, hobbitörténész is volt, történelmi munkáiért irodalmi Nobel-díjat kapott. Öröksége máig meghatározó – nem csupán az egykori brit birodalomban, hanem az egész világon.
 

Csatolások

 • roberts_andrew__churchill.epub
  1.4 MB · Olvasás: 90

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Sheelagh Ellwood

Franco​

1624011064508.png
Több mint száz évvel születése és húsz évvel halála után Franco még mindig nagyon ellentmondásos alakja századunk történelmének.

Véres kezű zsarnok volt vagy ügyes politikus?

A polgárháborút megnyerő hadvezér harminckilenc évig állt a spanyol állam élén, távol tartotta országát a II. világháborútól, túlélte számos európai diktátortársát, „ágyban, párnák közt” halt meg, miután kijelölte utódját – aki viszont lehetővé tette Franco rendszerének gyors felszámolását és a demokratikus Spanyolország megszületését.

A brit külügyminisztérium Ibéria-szakértőjének könyve több mint húszévi kutatómunka eredményeképpen rajzolja meg a XX. századi spanyol történelem megkerülhetetlen alakjának portréját.
 

Csatolások

 • ellwood_sheelagh__franco.epub
  509.9 KB · Olvasás: 73

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Nyáry Krisztián

Fölébredett a föld​

Levelek, hősök, történetek 1848/49-ből
1624017537139.png
Nyáry Krisztián legújabb könyvében 1848-49-ben született levelek segítségével meséli újra a forradalom és szabadságharc történetét. Az ismert szereplők személyes hangú magánlevelei mellett az utca embereinek üzenetei alulnézetből mutatják be a tankönyvekből ismert történelmi eseményeket és a mindennapok küzdelmeit. Hiszen a 170 évvel ezelőtti emberek mást és másképp tartottak fontosnak, örömeik és fájdalmaik, reményeik és félelmeik emberközelibbé teszik a két esztendő krónikáját. A kötetben szereplő 163 levél mindegyikéhez egy-egy rövid történet is társul a Nyáry Krisztiántól megszokott stílusban.
 

Csatolások

 • nyary_krisztian__folebredett_a_fold.epub
  8.8 MB · Olvasás: 72
Németh György szerk.: Görög történelem szöveggyűjtemény

formátum: pdf
méret: 24 MB
Osiris, 1996

Csatolás megtekintése 1790018
https://mega.nz/file/kiZSRRbD#AlZhomZqm95-sBqFJ8iPuAc5uZ-rBsF9ajPQqRB3PdM


Hegyi Dolores szerk.: Görög vallástörténeti chrestomathia

formátum: pdf
méret: 1 MB
Osiris, 2003

Nem saját, dbogár feltöltése az antik irodalom topicból.

Csatolás megtekintése 1790019
https://mega.nz/file/tzIAGZbS#vugWjNimvrJNsnERbCsP3UKo9Kief0H5MprtzuB6J70


Harmatta János szerk.: Ókori keleti történeti chrestomathia

formátum: pdf
méret: 32 MB
Nemzeti Tankönyvkiadó, hatodik kiadás, 1997

Csatolás megtekintése 1790020
https://mega.nz/file/UqJEWThQ#QGd6-LwZGQSujJ7loWra74a14wJhfGEim9t56Rb4gwI


Borzsák István szerk.: Római történeti chrestomathia

formátum: pdf
méret: 30 MB
Tankönyvkiadó, ötödik kiadás, 1989

Csatolás megtekintése 1790021
https://mega.nz/file/hrAGnLzC#mqBshHvhGKIHaNzcsBbdJfvKPXdF8u2aZEGwJ3QQUzM


Poór János szerk.: Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény

formátum: pdf (rar csomagban)
méret: 46 MB
Osiris, 2000

A neten talált duplaoldalas példányt átdolgoztam egyoldalasra. Mindkettőt csatoltam, kinek melyik tetszik.

Csatolás megtekintése 1790022
https://mega.nz/file/EuIlhQTA#d1eomDTRCh17gERDJtXJuWFhCEX57AXIp7uWcSje3G0


Sz. Jónás Ilona szerk.: Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény

formátum: doc
méret: 1 MB
Osiris, 1999

Találtam, köszönet a készítőnek

Csatolás megtekintése 1790023
https://mega.nz/file/lnB3CQjQ#3KaEW0DgRDy09ofYlHQWPN87UlgDtki-jodxmU3DhqI


Diószegi István szerk.: Egyetemes történet 1789-1914 szöveggyűjtemény I-II. kötet

formátum: pdf
méret: 48 MB
Nemzeti Tankönyvkiadó, második kiadás, 1995

Csatolás megtekintése 1790024
https://mega.nz/file/FyJAnBLD#fknmJSeGKcsttnL_cB_75BWiIQOtlC3pHg1YyTGeWvM


Polányi Imre szerk.: Szöveggyűjtemény az egyetemes történelem tanulmányozásához 1789-1966

formátum: pdf
méret: 27 MB
Tankönyvkiadó, tizenkettedik kiadás, 1990

Csatolás megtekintése 1790025
https://mega.nz/file/FqQhQAIZ#xHoRyYU7YJzqLDhIRa1-b3AaRNGVkEKphPw2KfUXSiM


Dr. Szamuely Tibor szerk.: Az újkori egyetemes történelem dokumentumokban 1870-1918

formátum: pdf
méret: 23 MB
Tankönyvkiadó, 1962

Csatolás megtekintése 1790026
https://mega.nz/file/MiwQBKCC#3zMOkhC1fvisJPcoXLBpoyqc7hCQRDYcp1pd8PiJ-Ms


Nagy Gábor szerk.: Magyar história 1526-1608 (Forrásgyűjtemény)

formátum: pdf
méret: 42 MB
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 1998

Csatolás megtekintése 1790027
https://mega.nz/file/QvxSWYBJ#61W07DG1DyhzE4td0jMgGsn-PIo_E_uTTmIh-jdrqO4


Nagy Gábor szerk.: Magyar passió 1608-1711 (Forrásgyűjtemény)

formátum: pdf
méret: 50 MB
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 2000

Csatolás megtekintése 1790028
https://mega.nz/file/ojpCQaJL#VaOJnHO3iqcLCPFaLWYI4yO-dM52PVe5jiWS6tgUgtw


Moravcsik Gyula szerk.: Az árpád-kori magyar történet bizánci forrásai

formátum: pdf
méret: 30 MB
Akadémia Kiadó, 1988

Csatolás megtekintése 1790029
https://mega.nz/file/troWWKJA#n33xEYFnKLAaR0EBR4bZch3kU5V49kMtBuGIK8HCVqY


Katona Tamás szerk.: A korona kilenc évszázada (történelmi források a magyar koronáról)

formátum: pdf
méret: 33 MB
Európa Könyvkiadó, 1979

Csatolás megtekintése 1790030
https://mega.nz/file/464ADSYQ#SljcWdzQIts1Wgnhtx9T4LVIbDgrrrKyxCAjXrDHWHQ


Sinkovics István szerk.: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1526-1790 I. kötet

formátum: pdf
méret: 16 MB
Tankönyvkiadó, 1968

Nem saját, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum oldaláról.

Csatolás megtekintése 1790031
https://mega.nz/file/R7oCAazS#WnwQCsJZcFMS7tcDhnWmTqJUNJIR3j-6xXf1zTuT-Lg


Sinkovics István szerk.: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1526-1790 II. kötet

formátum: pdf
méret: 41 MB
Tankönyvkiadó, 1968

Nem saját, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum oldaláról.

Csatolás megtekintése 1790032
https://mega.nz/file/di5SFAqK#Ve2ViTFMsHudX7Kr8X4O_aQqOJUqzb5sZVkbBrAuy04


Halmosy Dénes szerk.: Nemzetközi szerződések 1918-1945 (A két világháború közötti korszak és a második világháború)

formátum: pdf
méret: 42 MB
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Gondolat Könyvkiadó, 1983

Csatolás megtekintése 1790033
https://mega.nz/file/Jyp2GKia#gyvfH9dAX4lBphz0OcCLMPM7G9G8IzTUcEn61p_9qvI


Benkes Mihály szerk.: Civilizációk és vallások (szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához)

formátum: pdf
méret: 32 MB
Cégér Kiadó, 1994

Csatolás megtekintése 1790034
https://mega.nz/file/0uJmwDjb#F2AmI4notIta09reGdcyLSZLCBVc5lK1msBB4WRF12g


Romsics Ignác szerk.: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914-1999 I. kötet

formátum: pdf
méret: 44 MB
Osiris, 2000

Csatolás megtekintése 1790035
https://mega.nz/file/djRUHbJS#MHaHUilHlbGgs6kL6_7vvdz0lWHX1dOJhclF4Eb0OTw


Romsics Ignác szerk.: Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914-1999 II. kötet

formátum: pdf
méret: 47 MB
Osiris, 2000

Csatolás megtekintése 1790036
https://mega.nz/file/o2Y00RoK#2cxxKMrhtUpMHLJQWaeRHB3XacBTOCUtTzGh5Z3Zjls
Esetleg a Nagy Gábor (szerk.) Magyar középkor 997-1526 nincs meg valakinek?
 

imbusz

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Imbusz/Fórumtársak!
Fodor István: Verecke híres útján (Magyar História sorozatból) nincs meg véletlenül? Nagyon köszönöm.
Kedves 88Imre!

A könyv jelenleg nem áll a rendelkezésemre, de el lehet készíteni, ha igény van rá. Megvallom, a sorozatból ezt a kötetet éppen nem akartam felrakni, mert jócskán ellentmond sok mindennek, amit én gondolok a magyar történelem ezen szakaszáról. Szóval, ha esetleg valaki felteszi - úgy két -három héten belül -, akkor megúsztam, de ha nem, elkészíthetem.
 

jeszenakjanos

Állandó Tag
Állandó Tag
Takács Tibor - Büntetőterület
covers-493056.jpg

Focit sokféleképpen lehet nézni. Más szemmel látja a szurkoló, a néző, a játékos, az edző és a sportújságíró. De vajon a magyar állambiztonság emberei mit láttak, és főleg mit kerestek a stadionokban, a lelátókon, a játékosok öltözőiben, a klubházakban, a kádereknek fenntartott kormánypáholyokban? Miért fordított akkora figyelmet a focira és a focistákra a mindenkori hatalom, Rákosiék, majd Kádárék? Miként kezelték és mire használták a rezsim vezetői a labdarúgókat? Hogyan kaphatta vissza a mindig is ellenséges elemek gyűjtőhelyének tekintett FTC mégis régi nevét és színeit?
A Büntetőterület a fociról szól – de nem csak arról. A szerző a futballt mint nagy tömegekre ható társadalmi és kulturális jelenséget vizsgálja, amelyet a szocialista rendszer irányítói, a legfelsőbb állami és pártvezetés mindig is komoly veszélyforrásnak tekintettek. Egy meccsen könnyen elszabadultak az indulatok, amelyek aztán ragályosnak bizonyulhattak. Ezért is utalták a politikai rendőrség hatáskörébe a klubok játékosainak és szurkolóinak ellenőrzését. Ám a hatalom birtokosai azt is tudták, milyen fontos szerepet játszanak a sporteredmények a rendszer elfogadottságában, hogy az angol-magyar 3:6-nál mi sem népszerűsítheti jobban a szocializmust.
Takács Tibor könyve a foci szemszögéből rajzolja meg az 1945 és 1990 közti magyar valóság képét különleges dokumentumok, párttitkári feljegyzések, ügynökjelentések, nyomozati jegyzőkönyvek, titkosszolgálati tisztek beszámolói alapján. A játék és az együttszurkolás örömét azonban ezek sem vehették el – a virsli íze, a rossz, de mégis jó mustáré, a sör keserű büdöse megmaradt.

TAKÁCS TIBOR Nyíregyházán született 1974-ben. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomázott 1997-ben. 2002-től a Történeti Hivatal, illetve utódintézménye, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársa. 2005-ben a Debreceni Egyetemen doktori címet szerzett. Fő kutatási területe az 1945 utáni magyar történelem, különös tekintettel a politikai rendőrség működésére, amelyet többek között A párttitkár halála és a Szoros emberfogás című könyveiben dolgozott fel. pdf 45mb


Kód:
https://data.hu/get/12957444/BUNTETOTERULETPDF.rar
 
Oldal tetejére