Történelemmel kapcsolatos könyvek

bumbayo

Állandó Tag
Állandó Tag
Európa a korai középkorban
3-11. SZÁZAD

EGYETEMI SEGÉDKÖNYV
(EPUB)

kn3qusM.png
Egyedülálló vállalkozás eredményét tartja kezében a tisztelt olvasó: 1936 óta, Váczy Péter nevezetes Középkor története óta senki sem írt Magyarországon hasonló összefoglaló munkát Európa történetének talán legnehezebben kutatható periódusáról. Egy másik tekintetben is igazi unikum e kötet. Nem a hagyományosan az 5. század közepén meghúzott határtól tárgyalja a középkor eseményeit, hanem a kései császárkorhoz visszanyúlva mutatja be azon gazdasági, társadalmi és politikai tényezőket, melyek az antikvitásból a feudalizmusba vezették át kontinensünk nyugati felét. Bemutatja a germán népeken kívül a népvándorlás más szereplőit, Európa keleti felére kitekintve Bizáncot, valamint a korai szláv államalakulatok létrejöttét is. A könyvet a kora középkori kultúra áttekintése zárja.
 

Csatolások

 • VA - Európa a korai középkorban.epub
  589.2 KB · Olvasás: 162

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Péterfi Bence - Egy székely két élete

1658296594492.png

"Vajon hány a középkori Magyar Királyságban élt személyről mondhatjuk el biztosan, hogy rendszeresen járt a Szent Római Birodalom (Német-római Birodalom) területén, ahol jelentékeny birtokokkal rendelkezett, bejáratos volt a német-római császár udvarába, Észak-Itáliában a franciák ellen hadakozott, hovatovább mindezeknek legalább hozzávetőlegesen az okát is tudni véljük? A jelen kötet hőse ilyen történelmi alak: katona, hadvezér, karrierista kalandor(?), udvari ember, birtokos.Székely Jakab életének húszas éveiben rátermettségének köszönhetően került a magyar királyi udvarba. Az aulában egymás után találták meg a feladatok, katonai megbízatások. Fontos városok kapitányi tisztét nyerte el, a harctéren is otthonosan mozoghatott, becsvágyó is lehetett, egyszóval Mátyás számára ideális partnerként szolgálhatott ahhoz, hogy a szintén roppant ambiciózus magyar király elképzelései közül számosat véghezvigyen. Ilyen volt többek között az 1480-as években Hunyadi Mátyás törvénytelen fiának, Corvin János trónöröklésének előkészítése. A királyi akarat hűséges végrehajtójaként hősünk nem riadt vissza a „piszkos munkától” sem. A magyar uralkodó által utolsó éveiben felépíteni kívánt nagy terve (Corvin János trónra juttatása) azonban dugába dőlt, és a vészterhes időkben, az 1490–1491. évi háborúk alatt Székely is csak a maga „igazát” és lehetőségeit kereste. Így kötött ki – kortársai közül többekhez hasonlóan – a Habsburgok táborában. Azonban ő – csaknem egyedülálló módon – kitartott III. Frigyes és Miksa oldalán, melynek köszönhetően jelentős vagyont gyűjtött. Mindezzel pedig saját sorsán túl, a família következő generációit is kedvező helyzetbe hozta, egyrészt az anyagiak, másrészt az általa felépített széleskörű kapcsolatrendszer tekintetében.Kövendi Székely Jakab Személye nem ismeretlen a késő középkorral vagy a kora újkorral foglalkozó történészek számára. Azonban életének, a rendkívül meredeken felívelő karrier részletes elemzése, valamint ennek történeti közegben való elhelyezése, értékelése mind a mai napig váratott magára.
Kötetünk azt mutatja be, hogy miként sikerült a késő középkori Magyar Királyság egy alsó rétegből induló személynek az ismeretlenségből a legbelsőbb körökbe is bejutnia – legyen szó Hunyadi Mátyás vagy I. Miksa római király udvartartásáról.
2014

 

Csatolások

 • Péterfi Bence - Egy székely két élete.pdf
  8.1 MB · Olvasás: 84

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Székely György - VII. Gergely

1658297057027.png

VII. Gergely pápa a világtörténelem egyik legvitatottabb, kétségkívül történelemformáló alakja. Olyan céltudatos, sokszor a lehetetlent is megkísérlő egyéniség, aki korának valamennyi lényeges folyamatát érzékelte, és azok alakulását befolyásolni próbálta. Harcos ember volt, és ezért életrajzának jelentős része azokat a szellemi és fizikai fegyverekkel vívott küzdelmeit ábrázolja, amelyeket IV. Henrik német-római császárral vívott. A régi történetírással szemben ez a munka nem az egyik vagy a másik félnek kívánt igazságot osztani, hanem azoknak a történeti előzményeknek és erőknek bemutatására-feltárására törekedett, amelyek a két középpontban álló személyiség következményeiben tragikus küzdelméhez vezettek.
1984
 

Csatolások

 • Székely György - VII. Gergely.epub
  1.6 MB · Olvasás: 88

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Türk Attila - Kik vagyunk mi magyarok?

1658502580712.png


Két dolog bosszantja az embert, ha így hatvanéves kora táján végiggondolja mindazt, amit a magyarság eredetéről, nyelvi hovatartozásáról, esetleges őshazájáról, és más népekkel való rokonságáról tudunk:
Az egyik az, hogy jóllehet, Kőrösi Csoma Sándor már jó 170 évvel ezelőtt elindult keletre, megtudni az igazat minderről - 170 évvel később lehet, hogy semmivel sem tudunk többet, mint ő annak idején, útjára készülődve. Mert ami azóta e "nyomozás" során történt, tulajdonképpen félreértések és félrevezetések halmaza, legendák történelemmé való "kikiáltása" volt, majd pedig külországi intrikák eredményeként egy kialakuló és megrögzülő "lövészárok-háború" a finnugor eredet hívei és ellenfelei között, amelyben egyik fél sem enged egy jottányit sem, és vakon hisz saját igazában, az egyik a hatalom szavát is bevetve, a másik a legbolondabb legendákat lobogtatva.
2006
 

bumbayo

Állandó Tag
Állandó Tag
VA
Európa az érett és a kései középkorban
11-15. század

EGYETEMI SEGÉDKÖNYV
qONpglm.png
Az egymást gyorsan követő két kiadást megért Európa a korai középkorban folytatását veheti kézbe az érdeklődő. Az érett és késő-középkort áttekintő kötet célja azonos az előzőével. Elsősorban a felsőoktatásban történelmet tanuló hallgatók számára kíván segítséget nyújtani a felkészülésben, ugyanakkor szeretné kielégíteni a történelem, azon belül is az oly romantikusnak tűnő,de a modern ember számára sok vonatkozásban nehezen érthető középkort kedvelő olvasók igényeit is. Az előző kötettel megegyező magas színvonalat, szakmai felfogást, a történetírói módszert a közel azonos szerzőgárda biztosítja. A jelenlegi kötet mégis gazdagabb, mint az előző korszak összefoglalása. Az egyes népek és országok történetén túl külön fejezeteket szentel a kor társadalmi, gazdasági, népesedési viszonyainak, a hűbériség és a rendiség értelmezésének, az egyház és a vallás szerepének, valamint a mindennapokat meghatározó olyan sajátosságoknak, mint az életmód, a társadalmi normák, a hiedelmek és a középkori világkép. A politikai események hátterében így fény derülhet azok okaira, objektív és szubjektív mozgatóira is.
(a nyersanyagot köszönöm a kedves CH-s fórumtársnak)
 

Csatolások

 • VA - Európa az érett és a kései középkorban.epub
  780.8 KB · Olvasás: 134

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Neil Morris - Elveszett városok

1659374332592.png


Az emberiség története során sok legenda kering elveszett vagy elfeledett városokról. Az Elveszett városok című kötet izgalmas utazásra hív, amely során felfedezhetjük e városok titkait. Az iskolapadban hallottunk Trójáról és Babilonról, az ókor talán legcsodálatosabb városairól, amelyeket évezredek óta elveszettnek hittünk. Láthatjuk, hogyan pusztult el Pompeii, amint a Vezúv lávája beterítette. Felfedezhetünk afrikai, dél-amerikai és ázsiai városokat, amelyeket eddig hiába kerestek. Megtudhatjuk, hogyan is folyik a kutatómunka napjainkban a szárazföldön és a tenger mélyén.
2007

 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Nemere István - A magyarok 7 fő bűne

1660105230515.png

A népszerű (nem zsidó, nem náci, nem szabadkőműves és nem kommunista) szerző már könyve alcímében elárulta, miről is szól műve: őseink olyan tetteiről, amelyekre sokszor máig büszkék vagyunk, holott éppen azzal rontottuk el a történelmünket. Olyan események és/vagy folyamatok voltak ezek, amelyek nemegyszer szinte végzetes hatást gyakoroltak ránk. Biztos, hogy jól tettünk magunknak, amikor még államiságunk előtt bekalandoztuk Európát és mint bérelhető verőlegények és rablók lettünk híresek és rettegett zsákmányszerzők? Vagy jót tett az országnak az 1514-es parasztlázadás és annak brutális leverése? Mi történt Mohács előtt és után, hogyan szállt el a magyar nemzeti függetlenség? Miféle belső ellentétek tették lehetetlenné 1848-49 győzelmét, és mi lett azután? Mennyiben ártott az ország egységének az 1867-es kiegyezés és az hogyan vezetett el nyílegyenesen… Trianonhoz? Mi volt a két háború között a „polgárok elárulása”, és milyen tragédiákhoz vezetett az a folyamat? És mintha ez mind még nem lenne elég, a szerző utószavában írja: „Nem bírjuk elviselni az igazságot és semmiből sem tanulunk…” Nos, ez a könyv és a lapjain könyörtelenül szemünkbe vágott igazság talán változtat ezen is.
2016
 

Csatolások

 • A magyarok 7 fő bűne - Nemere István.epub
  388.7 KB · Olvasás: 60
Utoljára módosítva:

qwert7188

Állandó Tag
Állandó Tag
Nemere István - A magyarok 7 fő bűne

Csatolás megtekintése 1874413

A népszerű (nem zsidó, nem náci, nem szabadkőműves és nem kommunista) szerző már könyve alcímében elárulta, miről is szól műve: őseink olyan tetteiről, amelyekre sokszor máig büszkék vagyunk, holott éppen azzal rontottuk el a történelmünket. Olyan események és/vagy folyamatok voltak ezek, amelyek nemegyszer szinte végzetes hatást gyakoroltak ránk. Biztos, hogy jól tettünk magunknak, amikor még államiságunk előtt bekalandoztuk Európát és mint bérelhető verőlegények és rablók lettünk híresek és rettegett zsákmányszerzők? Vagy jót tett az országnak az 1514-es parasztlázadás és annak brutális leverése? Mi történt Mohács előtt és után, hogyan szállt el a magyar nemzeti függetlenség? Miféle belső ellentétek tették lehetetlenné 1848-49 győzelmét, és mi lett azután? Mennyiben ártott az ország egységének az 1867-es kiegyezés és az hogyan vezetett el nyílegyenesen… Trianonhoz? Mi volt a két háború között a „polgárok elárulása”, és milyen tragédiákhoz vezetett az a folyamat? És mintha ez mind még nem lenne elég, a szerző utószavában írja: „Nem bírjuk elviselni az igazságot és semmiből sem tanulunk…” Nos, ez a könyv és a lapjain könyörtelenül szemünkbe vágott igazság talán változtat ezen is.
2016
Megcsináltem az OCR-t és átalakítottam epub formátumra.
 

Csatolások

 • A magyarok 7 fő bűne - Nemere István.epub
  388.7 KB · Olvasás: 84

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Fodor István

Őstörténet és honfoglalás​

1660307541352.png
A történelem, bármilyen furcsa, nem egy állandó valami. Persze a dátumok nem változnak, így Hunyadi Mátyás halála nem képezi vita tárgyát, de az okok, a hogyanok, no meg az, miként élték meg mindezt a kortársak, az bizony folyamatosan módosul.
 

Csatolások

 • fodor_istvan__ostortenet_es_honfoglalas.epub
  523.2 KB · Olvasás: 113

bumbayo

Állandó Tag
Állandó Tag
VA
Európa az újkorban

EGYETEMI SEGÉDKÖNYV
t6JfHgQ.png
Ez a kötet immár harmadik abban a sorban, amelyet a Debreceni Egyetem Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszékének oktatói Európa történetéről írtak, azzal a céllal, hogy segítsék az egyetemi hallgatók felkészülését, és egyúttal kézikönyvet adjanak a történelem iránt érdeklődő „művelt” olvasóközönség kezébe. Milyen feladatai lehetnek egy ilyen kézikönyvnek? Meggyőződésünk szerint az egyetemes történelem több mint az egyes „nemzeti” történetek egymás mellé állítása, az országtörténetek párhuzamos bemutatása. Egyetemessé az összehasonlítás teszi, ha a szerző az azonosságok és különbségek bemutatására is vállalkozik a politika, a gazdaság, a társadalom, a művelődés, a mentalitás és életmód, azaz az élet minden területén. Ha képes arra, hogy ne állóképekben vázolja fel a múlt jelenségeit, de folyamatokat is elemezzen, s a múltból származó mozzanatok sorsát, eltűnését, továbbélését, módosulását a történetileg feldolgozott „jelenben” is képes legyen bemutatni. Ha a történések felismert belső logikáját megismerhetővé teszi az olvasó számára, ha az élet sokszínűségét a történetírói eszközök segítségével sikerül megeleveníteni.
(a nyersanyagot köszönöm a kedves CH-s fórumtársnak)
 

Csatolások

 • VA - Európa az újkorban.epub
  826.6 KB · Olvasás: 119

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Ungváry Krisztián - Budapest ostroma

1660679498274.png

Ungváry Krisztián hadtörténész munkája a megjelenésekor, 1998-ban, hatalmas űrt töltött be. Több mint fél évszázaddal a drámai események után ez volt az első átfogó, ideológiai felhangok nélküli, hiteles és olvasmányos monográfia e mindmáig sokakat érdeklő és foglalkoztató témáról.

A kötet a korabeli levéltári források mellett számos, eddig ismeretlen visszaemlékezést idéz és hasznosít. A műben szerencsésen ötvöződik a mikrotörténetírás célkitűzése és a háború nagyobb összefüggéseinek mélyebb bemutatása, plasztikus képet kap az olvasó a hadműveletek napi változásairól, a lakosság életéről, szenvedéseiről, a kegyetlenkedésekről és az élet újraindulásáról. Az olvasó utcáról-utcára, sőt olykor szinte házról-házra követheti végig a főváros ostromának menetét.
Hetvenöt, nagyobb részben eddig még nem publikált korabeli fotó, tizennégy szöveg közti és egy kihajtható, színes áttekintő térkép illusztrálja az elmondottakat és magyarázza a hadi eseményeket.

2016
 

Csatolások

 • Ungváry Krisztián - Budapest ostroma.epub
  5 MB · Olvasás: 111

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Bácskai Vera, Gyáni Gábor, Kubinyi András - Budapest története a kezdetektől 1945-ig

1660680336059.png


Hézagpótló könyvet tart a kezében az olvasó. Budapest történetének egyes – főleg újabb kori – szakaszairól kiváló munkák jelentek meg az utóbbi években. Most először született azonban olyan, a nagyközönség számára is élvezetes történelmi munka, amely a kezdetektől a közelmúltig mutatja be fővárosunk történetét.
Budapest, illetve Buda közel ezredéve Magyarország fővárosa. A török uralom idején ezt a szerepét ugyan elvesztette, a XVIII. századtól kezdve azonban fokozatosan újból kereskedelmi központtá, közlekedési gócponttá, az ország szellemi és politikai központjává válik, a XIX. században pedig Buda és Pest a reformkorral újraéledő Magyarország igazi fővárosává nő. Ezt a fejlődést koronázza meg a városegyesítés majd a múlt századforduló körüli hatalmas fellendülés. Ekkor Budapest közép-európai világváros lett, a „Kelet Párizsa”. A legjobb úton volt afelé, hogy Közép-Európa központja legyen. A történelem akkor közbeszólt, de most ismét esélyünk van rá, hogy az egész régió centrumává váljon.
2000
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Kóródy Béla - Orosz kenyér

1660790348978.png

A regény kézirata 1943 telének a dátumát viseli, egy fél év választja tehát el a nagy élménytől, amely létrehozta. Ez az időbeli távolság elegendő volt ahhoz, hogy a szerző tolla alatt az élet művészetté kristályosodjék. Az orosz télbe kivetett magyar hadsereg organikus és erkölcsi felbomlása, a doni visszavonulás pokla, a németek hideg gonoszsággal számító önkényeskedése, a partizánháború hősi mozzanatai tragikus erővel elevenednek meg e lapokon. A tragikum azonban átszűrődik egy magasrendű fölényes értelmen, egy kissé szkeptikus, de mélyen érző szellem finom szövésű rostáján: a szerző kiteljesedett humánumán. A halál árnyékában is feldereng melanchólikus mosolya és a borzalmak sem tudják teljesen eltakarni szeme elől az élet szépségeit. Ez a nagyvonalú életszemlélet emeli az egyszerű élményregényt a magasrendű irodalom szintjére és állít maradandó emléket a vértanú-szerzőnek, aki a magyar szabadságért harcolva jutott hóhérok kezére…A könyv azon rövid időszak alatt került kiadásra, amikor a német cenzúra már nem akadályozta a kiadást, az orosz cenzúra pedig még nem létezett. Így a könyv őszintén tárja elénk az eseményeket.
1945
 

Csatolások

 • Kóródy Béla - Orosz kenyér.epub
  258.9 KB · Olvasás: 76

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Borvendég Zsuzsanna - A kádári Magyarország titkos élete

1661047117141.pngA hidegháború időszaka a kémjátszmák története volt, és bármilyen hihetetlen, Magyarország mindebben nagyon fontos szerepet játszott. Magyar titkos ügynökök nyüzsögtek a világ legfontosabb ipari létesítményei körül, megszerezve akár a legérzékenyebb technológiákat is, de sikeres tevékenységük fedésében egy rejtélyes pénzügyi-gazdasági hálózat is kiépült a hetvenes-nyolcvanas évekre: létrejött a vadszocialista offshore-birodalom.
A titkosszolgálatoknak persze titkos ügyleteihez titkos pénzekre is szükségük volt. A kommunizmus idején valutakitermelésnek nevezték azt a tevékenységet, amellyel konspiratív pénzeket és plusz költségvetési forrásokat biztosítottak a hírszerzés számára. Közben elképesztő vagyonok vándoroltak az ebben szerepet játszó személyek kezébe.
Borvendég Zsuzsanna történész tavaly a Magyar Idők hasábjain izgalmas sorozatban fedte fel a kommunista diktatúra haszonélvezőinek, az ország kirablásában és eladósításában szerepet játszó személyek, esetek hátterét. Korábban pedig a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által kiadott Újságírásnak álcázva című kötetben azt mutatta be, hogy a mindmáig létező Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) miként vett részt az ország vagyonának megcsapolásában. Milyen feladatokat kapott a KGB fedőszervezetétől a MÚOSZ? Hogyan hajtotta végre ezeket? Hogyan épült be a magyar belügyi és katonai titkosszolgálat az újságíró-szövetségbe? Milyen vállalatok működtetésével gazdagították a KGB számláit a magyar sajtóirányítás prominensei? Kik voltak azok a személyek, akik működtették ezt a mechanizmust? Ez a könyv is évek óta hozzáférhetetlen, ezért döntöttünk most úgy, hogy A kádári Magyarország titkos élete sorozattal együtt ismét kiadásra kerül.
2019
 

Csatolások

 • Borvendég Zsuzsanna - A ​kádári Magyarország titkos élete.epub
  1.1 MB · Olvasás: 109

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Korpás Zoltán - V. Károly és Magyarország

1661049222781.png


V. Károly mediterrán hadviselését Nyugaton részletesen ismerik. A XVI-XVII. században a császári politika közép-európai és földközi-tengeri összefüggéseire a Habsburg fivéreket szolgáló diplomatákon, politikaformáló egyházi és világi személyeken túl jelentős kortárs ideológusok, reneszánsz történetírók, világhírű színpadi írók hívták fel a figyelmet.
Ezzel szemben itthon – és a megfelelő feldolgozás hiányában Nyugaton egyaránt – immár több mint másfél évszázada Magyarország helyét V. Károly törökellenes politikájában az érdektelenség, a távolság és a meg nem valósult ígéretek kulcsszavai alapján határozzuk meg.
Mára jórészt feledésbe merült az a tény, hogy a XVI-XVII. században Európa a törökellenes harcokat nem az elszigetelt „nemzeti” frontok szemszögéből élte át, hanem pontosan látta az egyes régiók közötti kölcsönhatásokat és konstellációkat. Hasonló módon kikerült látókörünkből az is, hogy az okleveleken és könyvlapokon túl személyek is összekötik a két távoli térséget. A magyar végekre a császári szolgálatból érkező zsoldosok nem elhanyagolható hányada részt vett és karriert futott be a földközi-tengeri oszmánellenes összecsapások során.
E kötet célja tehát az, hogy a korábbi toposzok átértékelésével megtaláljuk Magyarország helyét V. Károly törökellenes politikájában.
2008
 

Csatolások

 • Korpás Zoltán - V. Károly és Magyarország.pdf
  13 MB · Olvasás: 83

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Fodor István - Magyarország története 1. - Őstörténet és honfoglalás

1661054599662.png


A történelem, bármilyen furcsa, nem egy állandó valami. Persze a dátumok nem változnak, így Hunyadi Mátyás halála nem képezi vita tárgyát, de az okok, a hogyanok, no meg az, miként élték meg mindezt a kortársak, az bizony folyamatosan módosul.
2012
 

Csatolások

 • magyarorszag_tortenete_001_ostortenet_es_honfoglalas.pdf
  18.5 MB · Olvasás: 122
Utoljára módosítva:
Oldal tetejére