Történelemmel kapcsolatos könyvek

bumbayo témája a 'Irodalom' fórumban , 2017 December 30.

 1. imbusz

  imbusz Állandó Tag

  ifj. Barta János: Mária Terézia
  Magyar História sorozat, életrajzok
  bjcovers_52780.jpg
  formátum: pdf
  méret: 19 MB
  Gondolat Kiadó, 1988

  https://mega.nz/#!o0g2USBS!iOWleqmNFrTJ3Q48XUrYt2F_FAfqqKOegXFdBVKuu5I
   
 2. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Ungváry Krisztián - Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 1941-1944 (2015)
  [​IMG]

  A második világháború folyamán, a Szovjetunió területén több mint félmillió négyzetkilométeren magyar csapatok láttak el megszálló feladatokat. Nemcsak a magyar csapatok viszonylag nagy részaránya, hanem bevetésük területi eloszlása is indokolja, hogy a megszállás történetével külön monográfia foglalkozzon. A Szovjetunióban a magyar megszállók két évig ugyanis a leginkább partizánveszélyes területen, a brjanszki erdőkben tevékenykedtek: emiatt a magyar megszállás és a szovjet partizánháború története egymástól elválaszthatatlan. Ugyanez érvényes a holokauszt ukrajnai történetére is. Katonai szempontból a magyar háborús részvételben a megszálló tevékenységnek legalább akkora jelentősége volt, mint a 2. hadsereg doni hadműveleteinek. Könyvünk egyrészt eseménytörténeti feltárás, másrészt túl a hadműveleti szempontokon, egyben társadalomtörténeti elemzés is. A német és magyar megszállók tevékenysége az erőszak brutális elszabadulásával járt. Ennek részletei Magyarországon ma még nem kellően ismertek. Kötetünk ezen a helyzeten szeretne változtatni.
   
 3. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Debreczeni József - A 2006-os ősz
  [​IMG]

  A 2006-os ősz története 2002 tavaszán kezdődött, 2010 tavaszán teljesedett be, és tart napjainkban is. Ha a brutális hatékonyság titkát keressük, ami Orbánék törekvéseiben megmutatkozott, akkor egy különös kettőségre kell rámutatnunk. A Fidesz politikai kentaurként működött az elmúlt évtizedben. Egyszerre volt erős parlamenti, sőt váltópárt, illetve használt parlamenten, sőt törvényen kívüli eszközöket. Ez a kombináció már ellenzéki pozícióból is alkalmas volt az államgépezet (a rendőrség, az ügyészség, a bíróságok) elbizonytalanítására, megfélemlítésére – a korlátlan hatalom birtokában pedig még inkább.

  Hogy a magyar baloldal – tágabb értelemben: a magyar demokratikus oldal – vissza tudja szerezni a jövőjét (a magáét és a demokráciáét), ahhoz vissza kell szereznie a múltját. A 2006-os őszt is.
   

  Csatolt fájlok:

 4. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Margaret MacMillan - Béketeremtők
  [​IMG]
  A szakirodalomban is számon tartott mű a Versailles-környéki békekötéseket dolgozza fel, amelyek során átrendeződött Európa. Megismerjük Franciaország, Anglia és az USA miniszterelnökeinek erőfeszítéseit, hogy a bolsevizmussal szemben demokrácián alapuló rendszereket hozzanak létre. Egy fejezet Magyarországról és a trianoni békefelételekről szól.

  pdf 26mb  Feloldott tartalom:
  https://data.hu/get/11837602/BEKETEREMTOKPDF.rar
   
 5. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Edward Gibbon - A hunok hódításai és Attila birodalma
  [​IMG]
  "Mesés eredetet tulajdonítottak nekik, amely méltó volt megjelenésükhöz és viselkedésükhöz; eszerint Szkítia boszorkányai, akik piszkos és gyilkos üzelmeik miatt kiűzettek a társadalomból, a pusztaságban közösültek pokolbéli szellemekkel; s a hunok voltak eme utálatos közösülés sarjadékai. Ezt a mesét, bármennyire is tele volt borzalmakkal és abszurditással, mohón szívta magába a gótok hiszékeny gyűlölete; de, miközben kielégítette a gyűlöletüket, a félelmüket is növelte, mert a démonok és boszorkányok utódai feltételezhetően örökölhettek is valamit szüleik természetfeletti erejéből és gonosz lelkületéből."

  "De Európának még a legtapasztaltabb államférfija sem állíttatott soha olyan kihívás elé, hogy mérlegelnie kelljen annak helyességét vagy veszélyét, vajon beengedje vagy elutasítsa ama barbárok megszámlálhatatlan sokaságát, akik a kétségbeesés és az éhség által űzetve kérnek letelepedési lehetőséget egy civilizált nemzet felségterületén."
  pdf 9mb
   
 6. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Ronald Suny - Az örmény népirtás története
  [​IMG]
  A 20. század első nagyobb népirtása 1915-ben kezdődött, amikor az oszmán-törökök örmények százezreit deportálták és gyilkolták meg. Az első világháború után kiderült, az áldozatok száma megközelítette a másfélmillió főt. A sivatagban élhetnek, de másutt sehol jegyezte meg Talat pasa az örmény népirtás első számú kitervelője az örményekkel kapcsolatos elképzelését. Ez a mondat foglalja össze talán leginkább a korabeli oszmán politikai elit cinikus és embertelen gondolatmenetét, melyet később európai körülmények között egy másik politikai ideológia is végrehajt, s amely holokauszt néven mindannyiunk történelmévé válik.

  Egy évszázaddal később az örmény genocídium továbbra is viták tárgyát képezi. Törökország máig nem hajlandó elismerni ennek megtörténtét, az események örmény és török narratívája merőben eltér egymástól. Jelen kötetében Ronald Suny ellentmondva a török nacionalista mítoszoknak, propagandának és tagadásnak egyedülálló módon mutatja be az eseményeket. Hogy a felmerülő kérdésekre válaszoljon, számos levéltári dokumentumot és szemtanúi beszámolót használ fel. A könyv felejthetetlen krónikája annak a kataklizmának, amely mintául szolgált az évszázad népirtásainak és az emberiség ellen elkövetett bűntetteknek.

  A kötet elnyerte 2015-ben a Financial Times Summer Books selection valamint 2016-ban az Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies által adományozott Wayne S. Vucinich Book Prize díját.

  Ronald Grigor Suny 1940-ben született Philadelphiában, 1962-ben végzett a Swarthmore College-ban, a doktori címét a Columbia Egyetemen szerezte meg 1968-ban. Karrierjét az Oberlin College-ban kezdte meg, majd a Michigani később a Chicagói Egyetem professzora lett. 2013-ban elnyerte a Berlini Amerikai Akadémia díját.
  Ronald Grigor Suny nemzetközileg elismert kutatója a Szovjetunió és a poszt-szovjet térség történetének, kutatási területe a nacionalizmus, az etnikai konfliktusok, az érzelmek és a politikai döntéshozatal összefüggései. Több monográfiája jelent meg a Dél-Kaukázus és az örmény történelem vonatkozásában is.
   

  Csatolt fájlok:

 7. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Bihari Péter - 1914 a nagy háború 100 éve
  [​IMG]
  Bihari Péternek láthatóan az a szándéka, hogy személyes történeteken keresztül mondja el, milyen is volt a világháború. Tudja és érti, hogy a háború története nem csak hadtörténet, hanem társadalomtörténet. Ezért nagyon sok oldalról ad pillanatfelvételeket a háborús létről arról, hogyan élte meg az emberiség egy bizonyos része a háború állapotát.
   

  Csatolt fájlok:

 8. imbusz

  imbusz Állandó Tag

 9. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Niall Ferguson - A világ háborúja
  [​IMG]
  „A XX. század nagy konfliktusait vizsgálva,(Niall Ferguson) választ keresett a háborúk és a népirtások okaira és következményeire. Munkásságának sokszínűsége, olvasmányos stílusa, közérthető nyelvezete miatt gyakran hasonlítják a néhány éve elhunyt, Magyarországon is ismert brit történészhez, A.J. Taylorhoz. A világ háborúja alapján készült többrészes televíziós dokumentumfilm-sorozatot Magyarországon is bemutatták.”
  pdf

  Feloldott tartalom:
  https://data.hu/get/11858646/VILAGHABORUPDF.rar
   
 10. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Németh István - Katyn 1940
  [​IMG]
  A kötet egyedülálló érdeme, hogy a módszeresen elkövetett katyńi tömeggyilkosságokat történeti hátterükbe helyezi, érvelését a legújabb nemzetközi kutatási eredményekre alapozza, s először közli e témakör legfontosabb dokumentumait. Így egyfajta sajátos történelmi narratívát kínál.
  Az 1918 végén függetlenné vált Lengyelország az 1930-as évek végén német-szovjet harapófogóba került. A két hatalom 1939. augusztus 23-án tíz évre szóló megnemtámadási egyezményt kötött, amelynek titkos kiegészítő jegyzékében felosztották egymás között Közép- és Kelet-Európát, összesen hat országot. Szeptember folyamán együttesen szétzúzták Lengyelországot, majd határ- és barátsági egyezményt kötöttek. Nagy-Britannia és Franciaország a Lengyelországnak adott függetlenségi garanciája nyomán hadat üzent Németországnak, s ezzel megkezdődött a második világháború.
  1940. április 3. és május 19. között a szovjet titkosszolgálat, az NKVD 14 552 lengyel tisztet mészárolt le. Sztálin 1941-ben Sikorski lengyel miniszterelnöknek azt válaszolta, hogy a tisztek minden bizonnyal Mandzsúriába szöktek. A lengyelek azonban hiába kutattak utánuk. A szovjet hatóságok dezinformálták őket,sőt 1990-ig nagyrészt a nemzetközi közvéleményt is.
  A lengyel értelmiség szisztematikus kiirtása s vele a lengyel függetlenség esetleges visszaállításának megakadályozása a szovjet és német félnek egyaránt érdekében állt. A szovjetek által elkövetett katyńi mészárlás Kelet Golgotájának szimbóluma, amely büntetlen maradt. pdf
   

  Csatolt fájlok:

 11. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Martin Middlebrook - A somme-i csata első napja
  [​IMG]
  1916. július 1-én a Somme-nál brit katonák hosszú sorai emelkedtek ki a lövészárkaikból és lassú, egyenletes léptekkel elindultak a német állások felé, ahol a széles szögesdrót akadályok mögötti német géppuskások már várták őket. A nap végére az elavult taktika és a modern hadviselés összecsapása a britek szörnyű vereségéhez vezetett. Egyetlen nap alatt 60 000 katonájukat vesztették el, köztük 20 000 halottat. A somme-i csata első napja a brit hadtörténelem legvéresebb fekete napja lett, és az angol nyelvterületeken sokak számára az egész háború hiábavalóságának valamint az egyszerű katonák hősiességének szimbólumává vált.
  Martin Middlebrook könyve ennek az egyetlen napnak a történetét dolgozza fel, amit az tesz különösen érdekessé az olvasó számára, hogy nem csupán a hivatalos iratokra támaszkodik, hanem annak a több száz túlélőnek a személyes elbeszélésére is, akikkel a szerző könyve írásakor (1969-71) még személyesen is találkozhatott. Jó részük a háborús lelkesedés hatására önkéntesen bevonult hétköznapi emberek voltak, akik egyszer csak olyan borzalmak és pusztítás középpontjában találták magukat, amire az emberiség történetében addig még nem volt példa. A magával ragadó és lesújtó történet az igazságot kívánja bemutatni egy egész generáció feláldozásának hátteréről, akiket nem csak az ellenség golyói öltek meg, hanem a saját vezetőik ostobasága is.
  E könyv – tudtunkkal – az első magyar nyelven megjelenő munka, amely a somme-i csatával foglalkozik. Mostani, első hazai kiadását különösen aktuálissá teszi, hogy a somme-i csata száz évvel ezelőtt kezdődött. pdf
   

  Csatolt fájlok:

 12. imbusz

  imbusz Állandó Tag

 13. imbusz

  imbusz Állandó Tag

 14. imbusz

  imbusz Állandó Tag

 15. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Dr. S. Hart & Dr. R. Hart - A II. világháború német páncélosai
  [​IMG]

  A fekete-fehér fotókkal, valamint rajzokkal illusztrált kötet minden fontosabb német páncélozott harcjárművet bemutat: harckocsikat, önjáró lövegeket, páncélvadászokat és rohamlövegeket. Ismerteti tervezésük és fejlesztésük történetét, változataikat és teljes műszaki leírásukat. Olyan lánctalpas harcjárművekről is áttekintést nyújt, mint a Marder önjáró lövegek, a Tiger, Königstiger, Jagdtiger, Jagdpanther és a StuG III-as. Mindazonáltal A II. világháború német páncélosai nem csupán műszaki adatok, információk gyűjteménye. A szerzők nagy hangsúlyt fektettek a harckocsik hadműveleti szerepének ismertetésére a keleti front nagy páncéloscsatái és az 1944-es normandiai harcok során. A kötet függelékeiben más jelentős német páncélozott harcjárművekről is találunk részletes leírást, többek között a Luchs könnyű felderítő harckocsiról, a Nashorn önjáró páncéltörő lövegről, az Elephant páncéltörőről és a Hummel önjáró nehéz tüzérségi lövegről.  pdf 99mb

  Feloldott tartalom:
  http://data.hu/get/10126918/PANCELPDF.rar
   
 16. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Plihál Katalin - Térképkülönlegességek
  [​IMG]

  FÜLSZÖVEG

  „A történelemnek két szeme van - az idő és a tér" - írta a jezsuita hittudós Petavius a XVII. században. És valóban: az emberek körül történő vagy korábban - olykor évszázadokkal régebben - történt események megjelenítésére gyakorta használták fel a térképek kínálta képi információközlés lehetőségét. A készítők között egyaránt volt tudós és prédikátor, hajós és kalandor, utazó és felfedező. A XVI. századtól kezdve egyre jelentősebb tájékoztatási szerephez jutó térképek a XIX. században már a politika és a könnyen befogadható propaganda eszközeivé is váltak. A térképek hűen tükrözik készítőik világképét, ismeretét szűkebb és tágabb környezetükről. Magukon viselik a szerzők tévedéseit, hamis illúzióit, szándékos torzításait. Díszítőelemeikben olyan eseményekről, tárgyakról és helyszínekről tudósítanak, amelyek írásos említése talán nem is maradt az utókorra. Miként nézett ki a Paradicsom, El Dorado vagy Utópia városa? Hogyan temetkeztek a kirgizek? Milyen lehetett a vitorlás kocsi? Milyen helyszíneken zajlott az Exodus? Hol és hányféle nyelven mondják el a miatyánkat Európában? Tényleg van-e fekete szikla az Északi-sarkon? Merre keressük János pap országát? Hogyan kívánták megszabni az új európai határokat a XX. század elején a német, angol vagy éppen az orosz politikusok? - A kötet szerzője 31 térképetűdben mutatja be az elmúlt évszázadok térképalkotásainak különös, különleges darabjait. Dr. Plihál Katalin a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem földrajz-könyvtár szakán folytatta tanulmányait, 1982-ben doktori címet, 1998-ban PhD fokozatot szerzett. 1971-től dolgozik az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában, amelynek 1995 óta osztályvezetője. Fő kutatási területe a XVI-XVII. századi térképek története.  pdf 150mb data.hu

  Feloldott tartalom:
  http://data.hu/get/9959099/TERKEPPDF.rar
   
 17. jeszenakjanos

  jeszenakjanos Állandó Tag

  Bánhegyi Ferenc - A Hunyadiak Dicsősége
  [​IMG]
  ELŐSZÓ

  A magyar nép legcsodálatosabb kincse a nemzet emlékezete. Ez különleges bölcsességet jelent, mert értékeli a történelmi évszázadok szereplőit, és egyes személyeket átad a felejtésnek, míg másokat megőriz, és örök időre elhelyez a nemzet panteonjába. Így a földi halandó is megérheti a halhatatlanságot, ha méltó életművet is alkot. Különösen igaz mindez Hunyadi Mátyásra: 2008-ban ünnepeljük (ünnepeltük) születésének 565., királlyá választásának 550. évfoldulóját.

  Feloldott tartalom:
  http://data.hu/get/9982358/BAFEHUDIPDF.rar
   
 18. Aldawen

  Aldawen Állandó Tag

 19. imbusz

  imbusz Állandó Tag

  Néhány könyv Afrika témában.

  Leo Frobenius: Afrikai kultúrák


  formátum: pdf
  méret: 37 MB
  Gondolat, 1981

  af1.jpg

  https://mega.nz/#!xoBjFARL!TzxMsjMhvI9sQrfm82EvMbDnxeX1J9miDlG-BKqI_Hg

  Ez inkább néprajz kategória, de Afrika tekintetében alapmű.  Peter Garlake: Afrikai királyságok
  A múlt születése sorozat

  formátum: pdf
  méret: 125 MB
  Helikon kiadó, 1988

  af2.jpg

  https://mega.nz/#!tpZBRKAY!bsb_XI-vOX4X8S3annnSb8hdiWBSMNpiyPjWe1u-sWw  Jocelyn Murray: Az afrikai világ atlasza
  Helikon Kiadó képes atlasz sorozat

  formátum: pdf
  méret: 562 MB
  Helikon kiadó, 2003

  af3.jpg

  https://mega.nz/#!0xJ1xKIA!sPmyzc2vSGPWQzinVcPnRjgeDawlWu7omRI91Tu82nQ

  A fájlméret azért ilyen nagy, mert 300 dpi felbontással készítettem, 240 oldal teli színes képekkel, apró betűkkel és számokkal, az átlagosnál több szöveggel, és nem akartam minőségromlást. A méretet majd mindenki saját szakállára csökkentheti, ha akarja.
   
 20. Beka Holt

  Beka Holt Kormányos Fórumvezető Kormányos

  Szia!

  Pedig ott van az!
  Képkivágás.JPG
   

Megosztás