Tankönyvek, foglalkoztatók, szemléltetőanyagok, kötelező olvasmányok..1-4 osztály

csipkebogyo témája a 'Pedagógusoknak' fórumban , 2011 Március 13.

Témaállapot:
Not open for further replies.
 1. csipkebogyo

  csipkebogyo Állandó Tag

  Tankönyvek, foglalkoztatók, szemléltetőanyagok, kötelező olvasmányok..1-4 osztály

  "A szerzői jogi törvény értelmében csak olyan e-book tölthető fel, ami már nem jogvédett, vagy, aminek a sokszorosítására Önnek a mű szerzője engedélyt adott." A CandaHun nem vállal felelősséget semmilyen feltöltött anyagért. A felelősség a feltöltőt terheli.


  Canadahun will not allow the display of content protected by copyright law, unless they have the necessary legal rights to display or direct traffic to that content.

  A Canadahun nem nem járul hozzá bemutatni - vagy a megtaláláshoz iranymutatást adni - olyan tartalmú anyagot ami a copyright (szerzői jog) által védett, csak akkor ha van szükséges legális engedély van rá.
   
 2. Sajla

  Sajla Állandó Tag

  Szorzó és bennfoglaló táblák 2-10-ig

  Szorzó és bennfoglaló táblák 2-10-ig


  Rejtett tartalom:
  **Rejtett tartalom: A tartalom megjelenítéséhez kattints a 'Tetszik' gombra.**
   
  Utoljára módosítva a moderátor által: 2015 Augusztus 8
 3. Leja

  Leja Állandó Tag

  Környezetismeret-A mi világunk 3. osztály

  Környezetismeret-A mi világunk 3.osztály
  Felmérés az élő természet alapismereteiből
  Saját összeállítás
   

  Csatolt fájlok:

 4. Leja

  Leja Állandó Tag

  Tudáspróbák magyar nyelvtan, fogalmazás-3-4.osztály

  Tudáspróbák magyar nyelvtan, fogalmazás-3-4.osztály
  Valahol találtam. Nem saját.
   

  Csatolt fájlok:

 5. Sajla

  Sajla Állandó Tag

  ábécé

  Írott és nyomtatott, kis-, és nagybetűs ábécé-s táblák.
   

  Csatolt fájlok:

 6. Sajla

  Sajla Állandó Tag

  Az én ábécém: teljesítménymérők

  Az én ábécém: teljesítménymérők
  1.osztály
   

  Csatolt fájlok:

 7. Leja

  Leja Állandó Tag

  Olvasónapló-Kinizsi Pál 3. osztály

  Olvasónapló-Kinizsi Pál 3. osztály 1. rész

  Olvasónapló-Kinizsi Pál 3. osztály 2.rész
   

  Csatolt fájlok:

 8. csipkebogyo

  csipkebogyo Állandó Tag

  Játékos gyakorlók az ö ő betűkhöz

  Első osztályban az ő betű tanulásakor, vagy másodikban a szóvégi hosszú ő szabályának elsajátításakor is hasznos lehet ez a párosítóként, majd memoryként, végül helyesírási gyakorlóanyagként is használható kirakó.


  [​IMG]


  [​IMG]


  <hr>
   
 9. csipkebogyo

  csipkebogyo Állandó Tag

  Szabályok a j és az ly írásához:

  Szabályok a j és az ly írásához


  Nyelvünk világunk megismerésére szolgál, s ahogyan állandóan változik világunk, társadalmunk, életünk, a nyelvnek
  is meghatározott módon, de változnia kell. Így a nyelvet beszélõ, a társadalomban élõ embernek is idõrõl idõre
  képeznie kell önmagát, hogy korunk változó követelményeinek megfelelhessen.
  Olvasni és helyesen írni mindenkinek meg kell tanulnia, másképpen nem tud beilleszkedni a társadalomba.
  A tapasztalat azt mutatja, hogy mind az olvasási, mind a helyesírási készség egy bizonyos életkorban alakítható
  ki a legjobban, s ez a 6-10. év. De szerencsére helyesírásunk ezután is fejleszthetõ! A helyesírási szabályok,
  törvényszerûségek ebben a tanulásban segítenek bennünket, mindenkor (hiszen állandóságot nyújtanak a változásban).

  A j és az ly írásában bennünket segítõ szabályok, összefüggések:


  I. A szó elején:

  - mindig j írandó (javul, jel, jó, jég, jegenye stb.)
  - kivétel: a lyukszó és származékai (lyukat, lyuggat, lyukasztó stb.)  II. Szó belsejében:

  - -r után mindig –jírandó (férj, fürj, varjú, sarjú stb.)

  - a szótõhöz tartozó –t elõtt mindig –j írandó (sajt, hajt, rejt, sejt,
  ejt, felejt, selejt, fojt(ani), sújt(ani), gyújt(ani), gyûjt(eni) stb.
  Figyelem!A toldalék elõtt a következõ szavakban ly írandó:
  helytelen, folyik, folyton, folytonosan, folytat, folytán, folyt (a víz), súly, súlyos,
  súlytalanság stb.

  - a tulajdonviszonyt jelölõ –ja, -je toldalék
  mindig
  „pontosjével" írandó: kapuja, ceruzája, medvéje stb.

  Figyelem! Gyakori a szótõhöz tartozó –lya, -lye végzõdés:
  gálya, pálya, osztálya, ibolya, máglya, mulya, furulya, skatulya, gólya,
  Orsolya, zsöllye, gereblye stb.  III. Szó végén:


  1. Egy szótagból álló szavak végén:

  - legtöbbször –j írandó: baj, haj, zaj, báj, háj, báj, nyáj, tej, fej, díj, új stb.

  Figyelem! Egy szótagból álló szó végén ritkán írunk „ellipszilon”-t:
  hely, mely, mély, ily, oly, boly, foly(ik), moly, súly, gally stb.  2. Két vagy több szótagból álló szó végén:

  - legtöbbször –aj: robaj, kacaj, óhaj, talaj, olaj, karaj, paraj, moraj, tolvaj, zsivaj stb.
  Ritkánaly: tavaly, karvaly stb.

  - legtöbbször –ály: akadály, apály, aszály, dagály, hatály, kristály, osztály,
  tartály, viszály stb.
  Ritkán áj: muszáj, papagáj stb.

  - legtöbbször –ely: gerely, pehely, székely, tengely, zsindely, hüvely stb.

  Ritkán –ej: dörej, zörej stb.

  - legtöbbször –ély: csekély, esély, ünnepély, tekintély, személy, kedély, szenvedély,
  szeszély, rejtély stb.
  Ritkán –éj: karéj, taréj stb.

  - legtöbbször –oly, -öly: komoly, mosoly, fogoly stb.

  - legtöbbször -lya, -lye a végzõdés: datolya, derelye, fáklya, gálya, máglya stb.
  Ritkán -ja, -je: kopja, szója, tuja, cserje, fehérje

  IV. A toldalékokban:


  Igékben: - a felszólító mód jele mindig j: írj, mondja, várj, mosolyogjon, folyjon!
  - -ja, -juk, -jük, -játok, -ják igei személyragok mindig j-vel írandók:
  látja, mondjuk, kérjük, várjátok, írják stb.
  - -ajt, -ejt igeképzõ mindig j-vel írandó: felejt, hullajt stb.
  - -olyog, -elyeg, -ölyög igeképzõ mindig ly: gomolyog, émelyeg, hömpölyög stb.


  Névszókban: - -ja, -je, -juk, -jük birtokos személyjel mindig j:
  kapuja, hegedûje, darujuk, heverõjük stb.

  - -jai, -jei, a több birtok jele mindig j: vejei, haverjai stb.

  - a (j)ú, -(j)û melléknévképzõ mindig j: erejû, hajú, szép ruhájú,
  nagy erejû
  - az –aj, -ej fõnévképzõ legtöbbször j: kacaj, zörej, dörej stb.
  - az –ály, -ély fõnévképzõ többnyire ly: rejtély, veszély, szabály stb.
  V. Névmások írásakor:
  - a j hang mindig ly : ilyen, olyan, milyen, semmilyen, valamilyen, , . akármilyen, bármilyen stb.
  .
  Kivétel: vajon
  VI. Indulatszókban :
  - a j hang mindig j: jaj, hej, ej
  VII. A hiátus jelensége esetében:
  (amikor két magánhangzó közé j hangot ejtünk)

  - nem írunk semmiféle j hangot: Mária, dió, fiú, leány stb.
  VIII. Mássalhangzó-törvényszerûségek érvényesülése esetén:

  Fokozottan ügyeljünk az összeolvadás, részleges hasonulás és az írásban
  nem jelölt teljes hasonulás eseteire!
  - Azokat a szavakat, amelyek kiejtésében összeolvadás, részleges hasonulás
  vagy írásban nem jelölt teljes hasonulás történik, a szóelemzés elve szerint
  írjuk (barátja, kapáljon, adjátok, kertjei stb.)  Gyakran használt szavak (érdemes tudni a következõ kifejezések írását):

  ajánlat, ajtó, akadály, akármilyen, amely, amilyen, apály, aszály, bájos, bélyeg, beljebb, bója, bolyong, csekély, cserje, dagály, duhaj, engedély, erkély, éjjel, fajta, fejleszt, fejlõdik,
  feszélyez, fogoly, fojtogat (pl. a füst), folyik, folyjon, folyó, folyosó, folytat, folytatólagosan,
  folyton, folyvást, fúj, fújjon, furulya, gally, gólya, golyó, gömbölyû, gyûjt, hajó, hajsza, hagyja, harkály, héja, hely, helyes, ibolya, ifjú, ijed, ilyen, játszik, játsszon, javít, jó, kályha, karaj,
  kevély, kijjebb, király, kristály, komoly, kölyök, lejjebb, lesújt, lyukas, majd, mély, milyen, mindjárt, moly, mosoly, muszáj, óhaj, olyan, osztály, pálya, papagáj, rejly, robaj, saját, sajnos, selyem, súly, súlyos, süllyed, süllyeszt, szabály, széjjel, személy, szenvedély, szeszély,
  j, talaj, tartály, tavaly, tengely, új, ujj (végtag), újjá (varázsol), újdonság, ujjong, újság, ünnepély, vajon, varjú, veszélyes, vijjog, zaj, zsámoly, zsivaj, zsöllye.


  És: Ha nem vagy biztos valamelyik szó írásában, inkább nézd meg a helyesírási tanácsadó szótárt!
   

  Csatolt fájlok:

 10. mdia

  mdia Állandó Tag

  Anyanyelvi kavalkád

  Helyesírás gyakorló 2.osztály
   

  Csatolt fájlok:

 11. mdia

  mdia Állandó Tag

  nyelvtörők

  Jó szórakozást hozzá!
   

  Csatolt fájlok:

 12. Csanádka

  Csanádka Állandó Tag

  szövegértés fejlesztése

  Szomorúan láttam, hogy ideje már eltűntek a korábbi feltöltések. Biztos megvolt az oka... 1., 2., 3. osztályos szövegértést fejlesztő feladatokat teszek fel. Hátha tudja még valaki használni.
   

  Csatolt fájlok:

 13. Ilca

  Ilca Állandó Tag

  Nyelvtan 4. osztály

  Nyelvtan 4. osztály
   

  Csatolt fájlok:

 14. aczelkriszta

  aczelkriszta Állandó Tag

  Szótagolós 1.o.

  1.o.
   

  Csatolt fájlok:

 15. Andik a

  Andik a Állandó Tag

  Anyanyelvi kavalkád‎ (776.6 KB)
   

  Csatolt fájlok:

  Utoljára módosítva a moderátor által: 2015 Szeptember 15
 16. titineni

  titineni Állandó Tag

  Csatolt fájlok:

  Utoljára módosítva a moderátor által: 2015 Augusztus 8
 17. HG3FCB BARBARA

  HG3FCB BARBARA Állandó Tag

  Mesefigurás szorzótábla

  Köszönöm a sok hasznos letölthető anyagot amit kaptam én is Tőletek.
  Hálából készítettem pár szorzó táblát amin mese figurákat is elhelyeztem.
   

  Csatolt fájlok:

 18. HG3FCB BARBARA

  HG3FCB BARBARA Állandó Tag

  Szorzótábla 1 - 5- ig

  Szorzótábla 6 - 10 - ig
   

  Csatolt fájlok:

 19. mdia

  mdia Állandó Tag

  Anyanyelvi kavalkád

  Helyesírás általános iskolások számára
   

  Csatolt fájlok:

 20. mdia

  mdia Állandó Tag

  Nyelvi játékok,rejtvények

  3-4-5.oszt.
   

  Csatolt fájlok:

Témaállapot:
Not open for further replies.

Megosztás