Tudomány - Fizika - Csillagászat

damagedealer témája a 'Irodalom' fórumban , 2013 Május 13.

 1. tiboh

  tiboh Állandó Tag

  James Burke
  Tudásháló
  [​IMG]
  Formátum: epub, mobi
  James Burke már jól ismert a magyar olvasóközönség előtt, hiszen a már megjelent Biliárdeffektus című nagy sikerű kötete. Az író fantasztikus utazásra repítette olvasóit az emberi tudás hálójában. És az utazás most folytatódik… a Tudásháló című kötetben a történelmi tudás hálóját bontogathatjuk. A Tudásháló egyszerre szórakoztató és tanulságos. Olvasója számára nyilvánvalóvá válik, hogy egymással és a múlttal is kölcsönös egymásrautaltságban élünk. Burke megközelítése lehetőséget ad arra, hogy megbirkózzunk azzal a rengeteg információval, amellyel a huszonegyedik század egyre összetettebb világa áraszt el bennünket. Csak akkor remélhetjük, hogy a változás komplexitását felismerjük és az újítás folyamatát az emberiség jóléte felé irányítjuk, ha megértjük, hogyan függenek össze egymással a modern világ szálai.
   

  Csatolt fájlok:

 2. tiboh

  tiboh Állandó Tag

  P. W. Atkins
  A periódusos birodalom
  Utazás a kémiai elemek földjére
  [​IMG]
  Formátum: mobi
  Miként bukkant ki a legelső elem, a hidrogén a nemlét tengeréből a Nagy Bum idején? Mely elemek a csillagkohók termékei? Hogyan épül fel a világ a kémia alapvető építőköveiből az elemekből?

  Eredeti cím: The Periodic Kingdom

  Eredeti megjelenés éve: 1995
   

  Csatolt fájlok:

 3. tiboh

  tiboh Állandó Tag

  Csatolt fájlok:

 4. tiboh

  tiboh Állandó Tag

  Roger Penrose
  A császár új elméje
  Számítógépek, gondolkodás és a fizika törvényei
  [​IMG]

  Formátum: epub
  Roger Penrose, a világ egyik legnagyobb tudású és legtermékenyebb matematikai fizikusa kutatómunkája közepette időt szakított arra, hogy olyan könyvet írjon, amelyet a nem szakmabeliek is megérthetnek. Ebben káprázatos utazásra viszi az Olvasót, olyan területeket érint eközben, mint a mesterséges intelligencia, a Turing-gépek, a formális matematikai rendszerek, a Gödel-féle eldönthetetlenség, a Mandelbrot-halmaz, a kvantummechanika meghökkentő paradoxonjai, a kozmológia, a fekete és fehér lyukak, a Hawking-sugárzás, az entrópia, az agy szerkezete és még sok más kutatási terület legjava.
   

  Csatolt fájlok:

 5. tiboh

  tiboh Állandó Tag

  Amir D. Aczel
  Isten egyenlete
  [​IMG]
  Formátum: pdf

  A kozmológia tudománya a világegyetem természetét tanulmányozza. Az Isten egyenlete a világ több pontján végzett kutatás és tucatnyi kimagasló tudóssal folytatott beszélgetés eredményeként bemutatja a kozmológia legújabb fejleményeit. A szerző Einstein elméletei és „kozmológiai állandó” segítségével világít rá a relativitás és a kozmológia között lévő kapcsolatokra. Úgy érezzük, mintha Einstein lenne Isten szócsöve, rajta keresztül értünk meg valamit tágabb környezetünk alapigazságaiból, amelyeknek tudományos igazolása éppen most folyik. Aczel felvillantja Einstein eddig kevéssé ismert emberi arcát. Ezt néhány olyan, eddig magánkézben lévő Einstein-levél segítségével teszi, amelyeket ő fordított le először angol nyelvre. A levelek új fényt vetnek Einstein és tudóstársai viszonyára, és beszámolnak a nagy tudós korai próbálkozásairól, hogy bebizonyítsa, a fénysugár elgörbül az erős gravitáció hatására.
   

  Csatolt fájlok:

 6. Naminokoe

  Naminokoe Állandó Tag

  [​IMG]
  Egy űrhajós tanácsai földlakóknak

  Mit tanultam az űrrepüléseim alatt a találékonyságról, az eltökéltségről és arról, hogy mindig bármire készen kell állni
  Chris Hadfield


  CHRIS HADFIELD évtizedekig készült az űrrepüléseire, majd csaknem négyezer órát töltött a világűrben. Eközben svájci bicskája segítségével behatolt egy űrállomásra, repülőgépe vezetése közben ártalmatlanná tett egy élő kígyót és átmenetileg elveszítette a látását, miközben egy Föld körül keringő űrhajó külső oldalán lógott. Hadfield ezredes sikereinek - és túlélésének - a titka az a szokatlan életfilozófia, amelyet a NASA-nál tanult meg: ,,készülj fel a legrosszabbra - azután élvezd minden pillanatát!"
  Egy űrhajós tanácsai a földi élethez című könyvében Hadfield ezredes beavatja az olvasót az űrhajóskiképzés és a világűr meghódításának legmélyebb titkaiba, hogy megmutassa, hogyan válik a lehetetlen is lehetségessé. Meghökkentő és szórakoztató történetein keresztül átérezzük az űrhajók indításának feszült izgalmát, az űrséták megigéző csodáját és a válsághelyetekben kötelező higgadt reagálást és mérlegelést. Kifejti, hogyan tör utat magának a józan ész a tettek mezején - és ez milyen boldogságot okoz. A világűrben saját, rendkívüli tapasztalataiból vonta le az ösztöneinknek ellentmondó tanulságot: ne képzeld magad elé a sikert, törődj azzal, amit mások gondolnak és küzdj meg a legapróbb részletekért is.
  Mi talán soha nem leszünk képesek Hadfield ezredeshez hasonlóan robotot építeni, űrhajót vezetni, zenés videoklipet készíteni vagy alapvető sebészeti beavatkozást végrehajtani a súlytalanságban. Ám ez az életszerű és felfrissítő bepillantás nekünk is megmutatja, hogyan kell űrhajósként gondolkozni. Emellett alapvetően megváltoztatja a földi életre - különösen a sajátunkra - vonatkozó szemléletmódunkat.

  köszönet érte : Xray - nek.
   

  Csatolt fájlok:

 7. Naminokoe

  Naminokoe Állandó Tag

  [​IMG]


  Interstellar, from acclaimed filmmaker Christopher Nolan, takes us on a fantastic voyage far beyond our solar system. Yet in The Science of Interstellar, Kip Thorne, the physicist who assisted Nolan on the scientific aspects of Interstellar, shows us that the movie s jaw-dropping events and stunning, never-before-attempted visuals are grounded in real science. Thorne shares his experiences working as the science adviser on the film and then moves on to the science itself. In chapters on wormholes, black holes, interstellar travel, and much more, Thorne s scientific insights many of them triggered during the actual scripting and shooting of Interstellar describe the physical laws that govern our universe and the truly astounding phenomena that those laws make possible.

  Sajnos csak angol nyelven, de akik igazán érdeklődőek talán így sem bánják.
   

  Csatolt fájlok:

 8. Naminokoe

  Naminokoe Állandó Tag

  [​IMG]

  E=mc2. (De miért olyan nagy ügy ez?)
  Brian Cox - Jeff Forshaw

  3 értékelés
  "Szerzők sokasága vállalkozott már arra, hogy megpróbálja elmagyarázni [az egyenlet] keletkezését, legalábbis változó sikerrel. Brian Foxnál és Jeff Forshawnál alkalmasabb szerzőpárost keresve sem lehetett volna találni erre a feladatra Magas színvonalon válaszolják meg a könyv címében föltett kérdést, és elkalauzolják az olvasót a 21. századi fizika frontvonalaihoz." - (BBC Focus Magazine). - Brian Cox és Jeff Forshaw a Manchesteri Egyetemen tanítanak részecskefizikát, népszerű tudományos műsorok állandó vendégei. Könyvük afféle intellektuális kalandregény, amelyben arra vállalkoztak, hogy világos nyelven, az átlagember számára is érthetően bebizonyítsák, hogy Einstein speciális relativitáselmélete nem valamiféle misztérium, amelyet csak a tudomány fölkentjei érhetnek föl ésszel, hanem olyan mély gondolati rendszer része, amely folyamatosan alakítja az életünket. Bevezetik az olvasót a modern tudomány világába, bemutatják Einstein fölfedezésének történeti hátterét, és sok mindenről szót ejtenek, kezdve a téridő matematikai szerkezetétől az atombombáig, az asztrofizikától a Nagy Hadronütköztetőn át az anyag eredetéig. Az egyszerű dolgok alapos és részletes ismertetése mellett a tudomány szerelmeseinek is kínálnak csemegét. Sokszínű és kifejezetten olvasmányos, nagyobb részében matematikamentes barangolás a világ leghíresebb egyenlete körül.
   

  Csatolt fájlok:

 9. Naminokoe

  Naminokoe Állandó Tag

  [​IMG]

  A kísérteties csönd
  Egyedül vagyunk a Világegyetemben?
  Paul Davies


  Legújabb, mindenkit izgalomba hozó könyvében Paul Davies megismertet a Földön kívüli élet keresésének legújabb eredményeivel. 1960. április 8-án egy fiatal amerikai csillagász, Frank Drake a Tau Ceti jelű csillag felé fordított egy rádiótávcsövet, és órákon át hallgatódzott, hátha sikerül valamilyen mesterséges eredetű jelet felfognia. Ez a szerény kezdet egy világméretű és potenciálisan felmérhetetlen jelentőségű projekt születését jelentette. A SETI - a Földön kívüli értelem keresése angol megfelelőjéből képezett betűszó - a tudomány, a technika, a kaland, a kíváncsiság és az emberiség sorsára vonatkozó merész látomások keveréke. A SETI mindeddig nem tudott eredményt felmutatni. Több millió órát töltöttünk már el hallgatódzással, ennek ellenére a csillagászok csak a kísérteties csönddel találták szembe magukat. Paul Davies felteszi a kérdést, mit jelent ez a csönd? Egyedül vagyunk a hatalmas Világegyetemben? Vagy talán ott vannak a Földön kívüliek, csak éppen nem küldenek felénk üzeneteket? Vagy körülvesznek minket az üzenetek, de egyszerűen nem vesszük észre őket? Kidobott pénz és elfecsérelt idő a SETI, vagy folytatnunk kell a keresést, újabb és még érzékenyebb antennákkal? Vagy rossz felé nézünk? És mi történne akkor, ha mégiscsak felfognánk egy jelet? Kellene-e válaszolnunk, és ha igen, akkor hogyan? A kísérteties csönd elkalauzol a múlt és a jelen közeli találkozásainak világába, előrepillant a jövőbe, megvizsgálja a bolygónkon kialakult szén alapú élet fizikai és kémiai hátterét, és felteszi a kérdést, hogy találunk-e valaha valami hasonlót bárhol másutt a Világegyetemben.
   

  Csatolt fájlok:

 10. Naminokoe

  Naminokoe Állandó Tag

  [​IMG]

  Albert Einstein igaz története
  Jürgen Neffe

  3 értékelés
  Einstein nagyszerű egyénisége, tudós zsenije kíváncsivá tesz mindnyájunkat személyes életét illetően is. Az újabb kutatások alapján előkerült dokumentumokat is felhasználva Jürgen Neffe vissza-visszatérően ír a tudós kettős énjéről: fiús vidámságáról és elmélyült koncentrálóképességéről, barátságosságáról és nőgyűlöletéről, a fizika alapvető megújítójáról, a megható és bosszantó emberről. Az Einstein-legendának ez a nagy összefoglalása olyan sikernek örvend, hogy a Washington Post az Év legjobb könyvének választotta. Egy amerikai napilap - egy németből fordított művet!
   

  Csatolt fájlok:

 11. siral

  siral Állandó Tag

  National Geographic 2015. április

  natgeo.jpg

  Formátum: pdf

  Tartalom:
  Lincoln
  HUBBLE - ablak a csodavilágra
  Jött egy kis bogár, és felfalta az erdőt
  Családunk újabb tagja
  Kína ódon erődházai

  Igazoló link: http://www.ng.hu/Magazin/2015.-aprilis


   
 12. siral

  siral Állandó Tag

  Dr. Cynthia Phillips · Shana Priver
  A csillagászat mindentudó nagykönyve mindenkinek

  cover.jpg

  Formátum: pdf
  Igazoló link: http://moly.hu/konyvek/dr-cynthia-p...sillagaszat-mindentudo-nagykonyve-mindenkinek

  Előfordult már, hogy felnéztél az égre, és lenyűgözött annak titokzatossága? Talán már az is megesett, hogy megpróbáltad kitalálni, melyik pislákoló fény csillag, és melyik bolygó, vagy nekiláttál kideríteni, mi a különbség a meteor, a meteorit és a meteoroid között, de soha nem sikerült teljesen. A csillagászat mindentudó nagykönyve mindenkinek tudományos hátteret biztosít a csillagleshez. A könyv nemcsak a világegyetem eredetére vonatkozó elméleteket tárgyalja tisztán és érthetően, hanem bonyolult szakkifejezések nélkül írja le mindazt, amit a bolygókról, holdakról és csillagokról tudni érdemes. Ezenkívül közismert tévhiteket oszlat szét: megtudhatod, miért nem valódi csillagkép a Göncölszekér, és arra is fény derül, hogy a hullócsillagok valójában nem is csillagok!
   
 13. siral

  siral Állandó Tag

  A CSILLAGÁSZAT

  cover.jpg

  Formátum: pdf
  Igazoló link: https://www.antikvarium.hu/konyv/erich-lessing-denis-scott-a-csillagaszat-324722

  Az embereket régóta foglalkoztatja a csillagok megfigyelése. Ez a szenvedély akkor alakult tudománnyá, amikor elkezdték megszámolni a csillagokat, nyomon követni mozgásukat, megmérni a köztük levő gigantikus távolságokat, felfedni a látható és a láthatatlan titkait. A "Csillagászat" gyermek enciklopédia segítségével ismerkedj meg a galaxisokkal, csillagokkal és bolygókkal, tudd meg, hogyan fedezték fel a tudósok a világegyetem titkait.
   

  Csatolt fájlok:

 14. siral

  siral Állandó Tag

 15. siral

  siral Állandó Tag

  Janice VanCleave
  Csillagászat

  101cover.jpg

  Formátum: pdf
  Igazoló link: http://moly.hu/konyvek/janice-vancleave-csillagaszat

  Miért keringenek a bolygók?
  Milyen forró a Nap?
  Mi tartja a Holdat föld körüli pályán?
  Mi a fekete lyuk?

  E könyvben a fenti és még számos kérdésre választ kaphatunk 101 játékos, biztonságos és nem költséges kísérlettel és gyakorlattal, amelyeket végezhetünk akár otthon, akár a tanteremben. A SH Junior sorozat csillagászat című kötetében a gyerekek egy cipősdoboz-planetárium segítségével is megismerkedhetnek az égbolttal, feltérképezhetik egy spárgával, egy szövegkiemelővel és egy tűvel. A Föld védelmező erőterét akár egy játékmágnessel is szimulálhatják.
  A 101 kísérlet mindegyike ismerteti a kísérlet célját, a hozzávaló anyagokat, lépésről lépésre közli a teendőket, a várt eredményt és a tudományos magyarázatot a gyermekek számára is érthető módon. A szülők is bizonyára örömmel fogadják majd, hogy minden egyes gyakorlatot gyermekek teszteltek, olcsón és biztonságosan végezhetők akár otthon, akár az iskolában.
   

  Csatolt fájlok:

 16. siral

  siral Állandó Tag

  Öveges József: Játékos fizikai kísérletek

  cover.jpg

  Formátum: djvu
  Igazoló link: https://www.antikvarium.hu/book.php?konyv-cim=jatekos-fizikai-kiserletek&ID=50747

  Öveges József ebben a kötetben első sorban a mozgások és az erők csodálatos világával foglalkozik, és ezt a világot játékosan, kísérletekkel leírva tálalja. A kötetet ajánlom bárkinek, aki csak egy picit is szereti a fizikát.
   

  Csatolt fájlok:

 17. tiboh

  tiboh Állandó Tag

  Lee Smolin
  Mi a gubanc a fizikával?
  A húrelmélet problémái és a lehetséges kiutak
  [​IMG]
  Formátum: epub, mobi

  Lee Smolin AKKORD Lee kezd tévútra jutni. Az extra dimenziókról, egzotikus részecskékről, párhuzamos világegyetemekről és az elemi húrokról szóló elképzelések elkápráztatták a nagyközönséget – és megragadták a szakemberek képzeletét. Ezek az elképzelések azonban nincsenek kísérletileg igazolva, és közülük némelyik, köztük a húrelmélet, látszólag nem is kecsegtet ilyen lehetőséggel. A területet mégis ezek a hipotézisek uralják, magukhoz csábítva a legtehetségesebb kutatókat és a finanszírozás jelentős részét, olyan légkört teremtve, amelyben az újonnan felbukkanó, más utat járó fizikusok sokszor hátrányba kerülnek. Smolin felhívja rá a figyelmet, hogy ez a helyzet magát a tudományos fejlődést hátráltatja.Világosan, szenvedélyesen és mégis szakszerűen, közvetlen stílusban foglalja össze azokat a problémákat, amelyekkel szembe kell néznie a modern fizikának. Egyben felvázolja a lehetséges kiutat jelentő irányzatok biztató kilátásait.

  Lee Smolin fizikai tájékozottsága szokatlanul széleskörű és alapos, kritikus észrevételei pedig különösen mélyenszántóak, ezért állításának, mely szerint a húrelmélet felelős a valódi fejlődés megtorpanásáért a fundamentális fizikában az elmúlt negyed század során, komoly súlya van. Érdemes végigolvasni ezt az izgalmas könyvet, és kialakítani saját véleményünket.
  Roger Penrose

  A húrelmélet gyengeségeinek komoly és alapos feltérképezése.
  New York Times
   

  Csatolt fájlok:

 18. siral

  siral Állandó Tag

  Gábris Gyula, Marik Miklós, Szabó József - Csillagászati földrajz

  cover.jpg


  Kiadás dátuma: 1998
  Formátum: Pdf (SCAN)
  Kiadó: NEMZEDÉKEK TUDÁSA TANKÖNYVKIADÓ
  Oldalak száma: 338
  ISBN: 9789631954784
  Nyelv: MAGYAR
  Kiadás éve: 2010

  Igazoló Link: http://www.libri.hu/konyv/gabris_gyula.csillagaszati-foldrajz.html

  A Csillagászati földrajz egyetemi-főiskolai tankönyve több mint egy évtized alatt hat kiadást ért meg, ami önmagában is bizonyítja fontosságát és sikerét. Természetes, hogy tudományunk napjainkban megfigyelhető gyors fejlődése könyvünk ismeretanyagát is érintette, jóllehet egyes fejezeteit különböző mértékben. Bizonyos, klasszikusnak nevezhető részek - pl. a szférikus csillagászat - ezért könyvünkben nem, vagy alig változtak, de az asztrofizika, az űrkutatás eredményei, a közelebbi vagy távoli környezetünkre vonatkozó számos új információ megkövetelte több fejezet, pl. a Naprendszer bolygóiról, holdjairól írtak alapos átdolgozását.
   
 19. siral

  siral Állandó Tag

 20. IKOL2010

  IKOL2010 Állandó Tag

  Sziasztok!

  Feltöltve

  Paul Davies
  Hogyan építsünk időgépet?

  EPUB formátum

  A világszerte ismert fizikus, Paul Davies műveit szerte a világon sokan olvassák, mert a szerző kivételes képességeinek köszönhetően könnyen érthető formában tudja átadni a legkorszerűbb elméleti kutatások eredményeit is. Ezúttal Davies olyan témát választott, amely már évszázadok óta izgatja az emberek fantáziáját: lehetséges-e az időutazás?

  Davies egyértelműen az igenlő válasz mellett tör lándzsát - feltéve, hogy a téridő szerkezetében mutatkozó néhány csomót sikerül elegyengetni. Davies kissé gúnyos felhanggal magyarázza el, hogy a jövő meglátogatásához semmi egyébre nincs szükségünk, mint egy kis segítségre a gravitációtól, és egy űrhajóra, amely közel fénysebességgel képes haladni. Ami a múltba történő visszatérést illeti, legjobb, ha találunk egy átjárható féreglyukkal felszerelt fekete lyukat - bár ha nem vagyunk elég óvatosak, könnyen azon kapjuk magunkat, hogy már be is szippantott a semmibe vezető egyirányú utcába. Az elméleti alapok lerakását követően Davies egy négylépcsős folyamatot ír le, ami az időgép összeállításához és működtetéséhez elengedhetetlen. Végül felteszi azt az izgalmas kérdést is, hogy ha valóban megvalósítható az időutazás, akkor miért nem nyüzsögnek a környezetünkben a jövőből érkező időturisták.
  A roppant ötletes, ugyanakkor szilárd elméleti alapokon nyugvó Hogyan építsünk időgépet? a szó legnemesebb értelmében kreatív természettudományt nyújt - ismeretterjesztő, szórakoztató és gondolatébresztő.
  A nemzetközileg elismert elméleti fizikus, PAUL DAVIES a természettudományok különböző rejtelmeibe vezette be hatalmas olvasótáborát sikerkönyveivel, mint Az ötödik csoda, az About Time (Az időről) és a God and the New Physics (Isten és az új fizika). Davies 1995-ben a természettudomány filozófiai értelmezésével foglalkozó munkásságáért elnyerte a tekintélyes Templeton-díjat, a közelmúltban pedig az Egyesült Királyság Fizikai Intézetétől a Kelvin-medált. Ausztráliában él.
  paul davies.jpg
   

  Csatolt fájlok:

Megosztás