Tudomány - Fizika - Csillagászat

damagedealer témája a 'Irodalom' fórumban , 2013 Május 13.

 1. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Simon Singh
  A nagy Fermat-sejtés
  [​IMG]

  A világot 350 éven keresztül lázban tartó matematikai probléma szenzációs megoldásának lebilincselő története.

  „Igazán csodálatos bizonyítást találtam erre a tételre, de ez a margó túl keskeny, semhogy ideírhatnám.” A 17. században élt francia Pierre de Fermat-nak e szavai felcsigázták az emberek képzeletét, s különös matematikai küzdelemre késztették az elkövetkező nemzedékeket. A nagy Fermat sejtés a matematika szent Grálja lett. Voltak, akik egész életüket a bizonyításnak szentelték. Akadt, aki kétségbeesésében önkezével vetett véget életének, másvalakit pedig épp a nagy Fermat-sejtés mentett meg az öngyilkosságtól, ezért végrendeletében óriási díjat ajánlott fel a megoldásért. És akkor jött egy princetoni professzor, Andrew Wiles, aki már tízéves kora óta álmodozott a bizonyításról. 1993-ban, hétévi magányos és titokban végzett kutatómunka után szenzációs bejelentéssel kápráztatta el a világot: megvan a bizonyítás!
   

  Csatolt fájlok:

 2. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Ahmed Zewail
  A fáraók földjének Nobel-díjasa
  [​IMG]

  „A könyv három nagy témája: az élet, a tudomány és jövő – ahogy én látom." Írja a szerző.
  Az élet: az ő élete, ahogy a kis Ahmed a Nílus menti városkából Alexandriába jut, onnan egyenest Kaliforniába, a híres-neves Caltech Egyetemre, ahol egy nagyszerű tudóscsapat tagjaként a molekuláris történések, az elemi reakciók megfigyelésével foglalkozhat.

  A tudomány: az ő tudományát femtokémiának hívják, mivel a femto a 10-15, azaz a milliomod milliomodjának ezredrészének kifejezésére szolgál, s az ilyen parányi idő alatt lezajló molekuláris folyamatok tudománya a femtokémia. Az ebben a röpke időtöredékben alig létezők kimérése, viselkedésük megértése elismerésre méltó. Nobel-díjra is.

  A jövő: a különleges életpálya tapasztalatai alapján vázolja a jövőt, ami az egyiptomi múlt és jelen, illetve az amerikai high-tech tudomány között feszül. Nekünk magyaroknak különös és ritka ez a nézőpont, de jó tudnunk, hogy neves tudósok hazájaként tart bennünket számon.

  Regényes életút, értő magyarázat a molekuláris világ történéseiről és egy jövőkép: „világrendetlenségről" és tennivalókról.

  Ahmed Zewail 1946-ban Egyiptomban született, de doktori tanulmányait már az Egyesült Államokban folytatta. Jelenleg a Caltech oktatója, ahol 1990 óta a kémiai fizika Linus Pauling professzora. 1999-ben megkapta a kémiai Nobel-díjat, mert kísérletileg bizonyította, hogy gyors lézerek alkalmazásával lehetséges az atomok megfigyelése, miközben azok a reagáló molekulákban átrendeződnek.

  A szerző az első arab származású, és a természettudományok területén kapott Nobel-díjat.
   

  Csatolt fájlok:

 3. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Albert Einstein; Leopold Infeld
  Hogyan lett a fizika nagyhatalom?
  [​IMG]

  Kivételes érdeklődéssel kell e könyvet a kezünkbe vennünk: egyik szerzője a világ egyik legnagyobb elméleti fizikusa, a relativitáselmélet megteremtője, és nagy gondolkodó, akinek páncélba zárva őrzik a jövő nemzedékekhez szóló üzenetét.
  Einstein egyetlen ismeretterjesztő műve ez, amelyben a fizikai elméletek születését, hanyatlását és az új eszmék feltűnését és kibontakozását mutatja be, ismerteti a mechanikai szemlélet évszázados uralmát, a mezőelmélet, a relativitáselmélet kialakulását. Mesteri módon fejti ki a modern fizikai problémák lényegét, anélkül, hogy az olvasónak matematikai képletekkel kellene birkóznia.
  Mindenkinek el kell olvasnia, aki a fizika iránt érdeklődik.
   

  Csatolt fájlok:

 4. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Bill Bryson
  Majdnem minden rövid története
  [​IMG]

  Bill Bryson nagy fába vágta a fejszéjét. Olyan dolgokról mesél, amelyek a legtöbb embert általában halálra untatják: geológiáról, kémiáról és részecskefizikáról. Megtalálja a módját, hogy felkeltse még az olyan olvasó érdeklődését is, akit soha nem érdekeltek a természettudományok. A könyv elsősorban nem is arról szól, hogy mi az, amit tudunk, hanem, hogy honnan szereztük tudásunkat. Honnan tudjuk, mi van a Föld közepében, mi az a fekete lyuk és hogy hol voltak a földrészek 600 millió éve? Hogyan jöhetett rá valaki ezekre a dolgokra?
   

  Csatolt fájlok:

 5. siral

  siral Állandó Tag

  CSILLAGÁSZATI ÚJSÁGOK

  download (2).jpg download (4).jpg download (5).jpg download.jpg images (1).jpg images (2).jpg images (3).jpg images (5).jpg images (6).jpg images (9).jpg images (12).jpg images (13).jpg images (14).jpg images (15).jpg images (16).jpg images (17).jpg images (20).jpg images (21).jpg images (23).jpg images (24).jpg
   

  Csatolt fájlok:

  Naminokoe, keresztúr és Julcsi960 kedveli ezt.
 6. siral

  siral Állandó Tag

  Carlo Rovelli
  Hét rövid fizikalecke


  download.jpg

  Kiadó: Park Könyvkiadó Kft.
  Kiadási év: 2016
  Formátum: epub, pdf

  A Hét rövid fizikalecke évszázadok tudásának bravúros és szellemes összefoglalója. Carlo Rovelli a 20. századi fizika forradalmi felfedezésein és rejtélyein relativitáselmélet, kvantumfizika, fekete lyukak, az univerzum szerkezete vezeti át az olvasót élvezetes, közérthető és választékos stílusban. Megismertet a múlt század jelentős tudományos felfedezéseivel és azok jelentőségével, s teszi mindezt olyan könnyed és szórakoztató stílusban, hogy még a modern fizikában járatlanok is kedvet kapnak a tudományhoz.
  A tudományos kíváncsiság, a valóság elmélyült kutatása és a tudósok képessége arra, hogy másképp lássák a világot, már-már költészet.
   

  Csatolt fájlok:

 7. siral

  siral Állandó Tag

  Fekete lyukak
  Stephen W. Hawking

  download.jpg

  Formátum: pdf
  Kiadó: Akkord Kiadó Kft.
  Kiadás éve: 2017

  "Azt tartják, a tények néha furcsábbak a fantázia szüleményeinél, és ez sehol másutt nem igaz annyira, mint a fekete lyukak esetében. A fekete lyukak különösebbek, mint bármi, amit csak a tudományos-fantasztikus írók megálmodtak."

  Stephen Hawking professzor 2016-ban két előadást tartott a BBC Reith-előadássorozatában, arról a témáról, amelyik már évtizedek óta foglalkoztatja őt - a fekete lyukakról.

  A legendás fizikus ebben a két, maradandó élményt adó előadásában kifejti, hogy csak akkor juthatunk közelebb az univerzum titkainak feltárásához, ha megértjük a fekete lyukakat és azt a kihívást, amelyet ezek az objektumok a tér és az idő természetére vonatkozóan jelentenek.
   

  Csatolt fájlok:

 8. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  A kozmosz szövedéke
  Greene, Brian
  [​IMG]
  A világ vezető fizikusainak egyike, Az elegáns univerzum szerzője, Pulitzer-díjra jelölt Brian Greene a Világegyetemen átívelő túrára visz minket, mely után teljesen másként fogjuk látni a világot.
  Bár a kozmosz alapvető szerkezetét a tér és az idő határozza meg, ezek mindmáig legrejtélyesebb fogalmaink közé tartoznak. Létezike a tér? Létezhet-e a Világegyetem tér és idő nélkül? Miért van iránya az időnek? Visszautazhatunk-e a múltba? Greene felfedezőútra visz bennünket, melynek során megismerkedhetünk a modern fizika által feltárt, a mindennapi világunk felszíne alatt meghúzódó valóság új rétegeivel. A szerző végigkíséri az olvasót Newton abszolút térrel és idővel bíró világától a téridő einsteini elgondolásáig vezető úton, és a kvantummechanika izgalmasan bizarr elmélete mellett bemutatja a tudományos életet napjainkban foglalkoztató, többségében eddig megválaszolatlan problémákat is.
   

  Csatolt fájlok:

 9. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Timothy Ferris
  A világmindenség
  [​IMG]

  Amióta a kozmológia tudománnyá nőtte ki magát, szorosan összekapcsolódott a fizikával. Nem véletlen, hogy az általános relativitáselmélet jelentéstartalmának letisztulásával kapott szárnyakat. Einstein elmélete volt az első, melytől univerzális megoldást lehetett remélni a világegyetem kialakulására és fejlődésére vonatkozóan is.
  Ezek a remények nem minden tekintetben váltak valóra, egyre inkább kiderült, hogy az univerzum megértéséhez még Einstein gravitációs elméleténél is bonyolultabb, általánosabb elméletre van szükség. Így aztán a kozmológia lassanként szerves egységbe olvad a fizika makroszkopikus szintű általános elméleteivel, de ami még ennél is furcsább, napjainkban úgy látszik, hogy a világegyetem jellegét a szubatomi szinten megnyilvánuló kölcsönhatások alakították. Az elméletalkotás alapja a megfigyelés. Bizonyos alapvető természeti állandók értékének pontos meghatározását csak műszereink fokozatos fejlesztésétől remélhetjük.
  A Honnan jövünk? Mik vagyunk?…
   

  Csatolt fájlok:

 10. siral

  siral Állandó Tag

  Héjjas István
  Buddha és a részecskegyorsító
  Édesvíz Kiadó 2004

  2000001369610.jpg
  Formátum: epub
   

  Csatolt fájlok:

 11. siral

  siral Állandó Tag

  Vlagyiszlav Volkov
  A csillagok felé
  1975 epub
  covers_378548.jpg
  Kivételes érdekességű könyv ez: egy hősi halált halt szovjet űrhajós önéletrajzi naplója. Vallomásaiban megelevenedik gyermekkora, a Nagy Honvédő Háború korszaka, majd fiatal éveinek romantikus útkeresése, míg eljut a Csillagvárosba, és a Szojuz űrhajókon a kozmoszba repül. Miközben űrhajós-életének eseményeiről beszámol, ilyen kérdésekre is válaszol: Milyen a Föld a kozmoszból? Hogyan lehet valaki űrhajós? Milyen az élet az űrhajóban? Az űrhajósélet mellett szerzőnk feltárja az olvasó előtt az űrhajózás ezernyi titkát, s közérthető nyelven magyarázza el az ismeretlen műszerek, eszközök működését. Mindenkinek el kell olvasnia ezt a könyvet, aki a kozmosz úttörőinek izgalmas életére kíváncsi.​
   

  Csatolt fájlok:

 12. keresztúr

  keresztúr Állandó Tag

  Carlo Rovelli
  Az idő rendje
  [​IMG]

  Az idő rendje a fizikának egy olyan jelenségét tárgyalja, amely mindenkit érdekel: az időt. Az idő olyan rejtély, amelyről mindenkinek van személyes tapasztalata. A fizikusok számára is rejtély: ők az idő radikális átalakulásának lehettek szemtanúi Newtontól Einsteinig, a kvantummechanikáig, végül a hurok-kvantumgravitáció elméletéig, amelynek Carlo Rovelli az egyik legjelentősebb képviselője. Newton egyenleteiben mindig ott volt az idő, de mára eltűnt a fizika alapegyenleteiből. Múlt és jövő már nem egymás ellentettjei. A fizikának azt kell felszámolnia, amit mindenki hisz: hogy az egyetlen biztos pont a jelen.

  Carlo Rovelli, miközben e rendkívüli gondolattársítások közül három példát megvizsgál, betekintést ad a fizika múltjába, s elvezet odáig, ameddig az időről való jelen tudásunk elér: „a ma még nem ismert dolgok hatalmas, az éj sötétjébe burkolózó csillagóceánjáig.”
  Carlo Rovelli (1956) olasz elméleti fizikus. Hazáján kívül az Egyesült Államokban is dolgozott, jelenleg Franciaországban él. Kutatói munkássága mellett küldetésének tekinti a tudomány népszerűsítését. Közérthető, szellemes stílusát Richard P. Feynmanéhoz szokták hasonlítani. Magyarul először a Hét rövid fizikalecke című kötete jelent meg 2016-ban, amely az utóbbi évek egyik legkiemelkedőbb olasz könyvsikere volt, több mint negyven nyelvre lefordították
   

  Csatolt fájlok:

 13. siral

  siral Állandó Tag

  Scott Kelly
  Egy év az űrben


  1668701_3.jpg

  Megjelenés: 2019. április 24.

  Scott Kelly, miután közel egy évet, pontosan 340 napot töltött a világűrben, a Nemzetközi Űrállomáson, 2016. március 1-jén érkezett vissza a Földre. Könyvében veszélyes küldetését meséli el, megosztja velünk, miféle kihívásokkal kellett e hosszú idő alatt szembenéznie, milyen fizikai és lelki megpróbáltatásoknak volt kitéve. Személyes hangvételű történetének középpontjában elsősorban mégsem a nehézségek, hanem az életre szóló, rendkívüli élmények állnak, s az a lelkesedés és akaraterő, mellyel az ember a határait feszegetve az álmait igyekszik megvalósítani. Ez az erő, véli Kelly, jogosít fel bennünket a reményre, hogy mindent képesek vagyunk megtenni a nekünk otthont adó Föld természeti szépségeinek megőrzéséért.
  Scott Kelly (1964) amerikai űrhajós, négyszer járt a világűrben. A Nemzetközi Űrállomás parancsnokaként legutóbbi, s egyben utolsó útjával minden korábbi rekordot megdöntve ő lett a leghosszabb ideig az űrben szolgálatot teljesítő amerikai űrhajós.​
   

  Csatolt fájlok:

 14. siral

  siral Állandó Tag

  Száz kémiai mítosz
  Tévhitek, félreértések, magyarázatok
  Kovács Lajos - Csupor Dezső - Lente Gábor - Gunda Tamás

  60909.jpg

  Formátum: epub
  Kiadás: 2011

  Tudásunk nem jelentéktelen hányadát képezik a különböző tévhitek. Ezek olyan tudományosan nem helytálló ismeretek, melyek alapvetően befolyásolják a világról alkotott képünket, mindennapi cselekedeteinket. Tévhiteink nagyon is „emberiek”: a mindennapi megismerés hiányosságai (túláltalánosítás, szelektív észlelés, pontatlan megfigyelés), a számunkra elviselhetetlenül bonyolult problémák egyszerű megoldásába vetett hit és a csodavárás legalább annyira okai, mint a félretájékoztatás, félrevezetés, legyen az szándékos vagy akár jó szándékú is. És tévhiteink megannyi veszélyt hordoznak magukban: gyakran pénztárcánk, nem ritkán egészségünk látja kárát.

  A Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem négy kutatója arra a feladatra vállalkozott, hogy megpróbál a sok-sok tévhitünk közül száz olyannal szembesíteni bennünket, amely valamilyen módon köthető a kémia tudományához és kémiai ismereteink hiányosságaihoz. Jogos-e a mesterséges anyagoktól való félelmünk? Igaz-e, hogy a természetes anyagok csak jók és egészségesek lehetnek? Mi a veszélyesebb: az ismert mellékhatású gyógyszerek vagy az ismeretlen hatású „csodaszerek” szedése? Valóban a „bio”-é a jövő az élelmiszerek és az üzemanyagok terén? Ilyen és ehhez hasonló kérdések húzódnak meg a tudományos igényesség és az olvasmányosság határán egyensúlyozó írások mögött.

  Hézagpótló ez a könyv. Nem elsősorban tudományos ismeretterjesztés. Annál több: az élet dolgaiban történő eligazodásunk, végül is életben maradásunk segítője, támogatója. Ezért ajánlom mindenkinek, azoknak is, akikben a „kémia” szó rossz emlékeket ébreszt, azoknak is, akik eddig sem tartották illő dolognak, hogy kémiai ismereteik hiányosságával kérkedjenek, és legfőképpen ajánlom a könyvet a tanároknak: tegyék óráikat színesebbé, tanítványaikat problémaérzékenyebbé a könyvben található írások feldolgozásával.

  Tóth Zoltán
  egyetemi docens
  Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék​
   

  Csatolt fájlok:

 15. siral

  siral Állandó Tag

  Richard P. Feynman
  A Fizikai Törvények Jellege


  Borító.jpg

  Akkord Kiadó 2005, pdf

  „A természet – írja Feynman – egyszerű, és ezért nagyon szép.” Ám közvetlenül a kísérletekből olvassák-e ki a fizikusok a természet törvényeit? Kiterjesztik-e bátran az eredményeket még feltáratlan területekre, hogy ellenőrizhető jóslatokat tegyenek? Vagy kigondolják törvényeiket, és a valóság nyakába akasztják azokat? Hogy megválaszoljon ilyen alapvető kérdéseket, Feynman professzor felvázolja azokat a témákat, amelyek közösek a gravitáció törvényében és Newton, Maxwell és Einstein nagy, világosságot gyújtó felfedezéseiben. Vizsgálja a matematikát, mint a természet nyelvét, a megmaradás és a szimmetria alapvető elveit, a riasztó tényt, hogy az idő soha nem fordul vissza és a kvantummechanika által bevezetett valószínűségeket és bizonytalanságokat; az utolsó fejezet előretekint új törvények felkutatására. Az eredmény egy gazdag, érthető könyv.​
   

  Csatolt fájlok:

 16. siral

  siral Állandó Tag

  Albert Einstein
  A speciális és általános relativitás elmélete


  borító.jpg

  Gondolat Könyvkiadó 1967, pdf

  Einstein ebben a művében a relativitás elméletét ismerteti népszerű-tudományos formában. Az első rész a speciális relativitás, a második az általános relativitás elméletének részletes kifejtése. A harmadik rész a relativitáselméletnek a világegyetem egészére vonatkoztatott megállapításait, a negyedik pedig az elmélet tapasztalati igazolását tartalmazza. A könyv szemléletes stílusával, kitűnő szerkezeti felépítésével, logikai okfejtésével mesteri módon vezeti el a matematikában kevésbé jártas, átlagos műveltségű olvasót is a legbonyolultabb tudományos tételek megértéséhez. A megértést nagymértékben elősegíti Novobátzky Károly előszava, magyarázó jegyzetei, Maróti Lajos utószóként beiktatott Einstein-tanulmánya s a jó fordítás is – Vámos Ferenc munkája.​
   

  Csatolt fájlok:

 17. siral

  siral Állandó Tag

  Römpp Vegyészeti Lexikon I-IV.
  Dr. Otto-Albrecht Neumüller Römpp
  rompp-vegyeszeti-lexikon.jpg
  Műszaki Könyvkiadó, 1981, pdf

  Monumentális mű a maga 727MB terjedelmével. A kémiában és a vegyészetben használatos anyagok ABC sorrendbeni ismertetése, vegyipari termékek, gyógyszerek, műanyagok, növényvédő szerek stb. részletes leírása.
  Elsősorban vegyi anyagokkal dolgozó szakembereknek ajánlják, de a kémia irán mélyebben érdeklődők számára is hasznos segítséget nyújt.

  LINKEK:
  MEGA.NZ:
  https://mega.nz/#F!PPJkkQoA!K16owcY5ggy4rAvq6TzGlg

  MEDIAFIRE:
  http://www.mediafire.com/file/sdbljlfab6ozd4o/R%C3%B6mpp_1_A-E.pdf/file
  http://www.mediafire.com/file/61vpnbrhsdxd1gd/R%C3%B6mpp_2_F-K.pdf/file
  http://www.mediafire.com/file/hxmwg1mlh23sefi/R%C3%B6mpp_3_L-P.pdf/file
  http://www.mediafire.com/file/4uqis0z86qvdppz/R%C3%B6mpp_4_Q-Zs.pdf/file
   
 18. siral

  siral Állandó Tag

  Kulin György
  Mit mondanak a csillagok

  borító.jpg


  Gondolat Könyvkiadó 1976, pdf

  Hogyan jut el egy természettudós az idealista világnézettől a tudományos materialista világnézetig? A szerző igaz, emberi módon vall erről a nagy kérdésről. S miközben "nem szándékozik szokásos ismeretterjesztő művet írni", észrevétlenül tanít meg minden olvasót tájékozódni a Világegyetemben, s az olvasó sok mindent megtud a világmindenségről, a csillagok világáról.
  A fejezetek címei már árulkodnak a könyv tartalmáról. Megismerhető-e a világ? A kozmikus tudat. Belépőjegy a Kozmoszba. A Kozmosz ígérete. a végtelenre tágult barlang. - S ezek mögött a címek mögött olyan kérdésekre kap választ az olvasó, hogy milyen idős a Föld, a Nap, a csillagok, a világegyetem. Milyen a Földön kívüli élet, és milyenek a többi lakott világok? S egyáltalán hogyan szerezhetünk tudomást ezekről a lakott világokról, és milyen legyen az érintkezés nyelve? S végül a mindenkiben ott bujkáló kérdésre is válaszol a szerző: Mi a célja és értelme a világnak? Hitről, világnézetről, fantáziáról és hűségről vall egyszerű nyelven egy nagy tudós. S a vallomása mindenkihez szól.
   

  Csatolt fájlok:

 19. siral

  siral Állandó Tag

  Fizika Fakultatív könyvek a 80-as évekből, a Gimnázium 3-4.-ik osztálya számára.

  2892591.jpg

  Műszaki Könyvkiadó 1983-1985
  A Fermat-elv - Tasnádi Péterné
  A folyadékok szerkezete - Főzy István-Juhász András-Tasnádi Péter
  A gumi rugalmas és termikus tulajdonságai - Főzy István-Juhász András-Tasnádi Péter
  A lézer - Radnóti Katalin
  A mozgások leírása gyorsuló koordináta-rendszerben - Főzy István-Juhász András-Tasnádi Péter
  A pörgettyű - Skrapits Lajos
  Asztronautikai feladatok - Dr. Némedi István
  Atomfizikai feladatok - Légrádi Imre
  Csillagászati megfigyelések - Csaba György
  Félvezetok elektromos viselkedése - Molnár Ervin
  Félvezetok és ionkristályok néhány érdekes optikai tulajdonsága és alkalmazásuk - Kovács
  László
  Kapcsolatok a szilárd testek szerkezete és néhány tulajdonsága között - Kovács László
  Kísérletek a fizikai fénytan köréből - Főzy István-Juhász András-Tasnádi Péter
  Kísérletek a geometriai fénytanból - Tóth László
  Kísérletek a termodinamika és az anyagszerkezet köréből - Főzy István-Juhász András-Tasnádi
  Péter
  Kísérletek folyadékokkal és gázokkal - Főzy István-Juhász András-Tasnádi Péter
  Magfizikai kísérletek GM-csővel - Légrádi Imre
  Magfizikai kísérletek nukleáris nyomdetektorral - Dr. Nagy Mihály
  Merev testek síkmozgása - Dr. Nagy László
  Szilárd testek mágneses tulajdonságai - Kovács László
  Űrkutatás - Both Előd-Dr. Horváth András

   
 20. siral

  siral Állandó Tag

  Richard Panek
  4% univerzum


  covers_246376.jpg

  SCOLAR Kiadó, 2013, OCR PDF

  Az utóbbi évtizedekben egy maroknyi tudós egymással versengve munkálkodott azon, hogy megmagyarázza azt a nyugtalanító tényt, hogy világegyetemünknek csak 4%-át teszi ki az az anyag, amiből a kedves olvasó, jómagam, a könyveink, a holdak, a bolygók, a csillagok és a galaxisok felépülnek. A többi, a világegyetem túlnyomó többsége teljesen ismeretlen.
  A kozmoszról alkotott képünk alapjaiban hibás, a kopernikuszi fordulat csak a kezdet volt: nemcsak Földünk, hanem általában véve az anyag is csupán jelentéktelen része a világnak.
  Richard Panek bemutatja, hogyan jutottak erre a tudományos világképet megrengető következtetésre a tudósok. Lépésről lépésre végigköveti a sötét anyag és a még ennél is bizarrabb sötét energia utáni nyomozás történetét. A természettudományok talán legnagyobb rejtélyével állunk szemben, melynek megfejtése hírnévvel, anyagi megbecsüléssel, mi több, garantáltan Nobel-díjjal kecsegtet.
   

  Csatolt fájlok:

Megosztás